Mensen vragen vaak wie er achter de Satanische transhumanistische Nieuwe Wereldorde zit en wat de “elites” doen om zich te beschermen tegen alle biowapens die zij gebruiken om de aarde te ontvolken.

Er zijn enkele klokkenluiders, die deze vraag hebben beantwoord. Dr. John Coleman schreef boeken en gaf uitstekende interviews over de Club van Rome, het ultrageheime bestuursorgaan van de satanische Illuminati-elite – die deze wereld bezit. Als u wilt weten waarom de hele politiek een poppenkast is, legt hij het briljant uit, schrijft Dr. Ana.

Hier is de presentatie die u niet mag missen:

Dr. John Coleman: Committee of 300, Club of Rome & Royal Institute of Int. Affairs

Als u geen toegang hebt tot Rumble, kunt u de lezing van dr. Coleman bekijken op YouTube HIER, Bitchute HIER en Odysee HIER.

De Club van Rome (COR) is de belangrijkste “denktank” voor de Nieuwe Wereldorde, die in Amerika onbekend was totdat hij in 1969 voor het eerst werd ontmaskerd door Dr. Coleman en in 1970 onder dezelfde titel werd gepubliceerd. Opgericht in opdracht van het Comité van 300, werd zijn bestaan ontkend tot de viering van de zilveren verjaardag van zijn oprichting in Rome 25 jaar later. Het COR speelt een vitale rol in alle planning van de Amerikaanse regering, zowel intern als extern. Het heeft niets te maken met Rome, Italië of de katholieke kerk.

Mensen vragen zich af waarom de Transhumanistische Agenda Satanisch is en hij legt dit uit in zijn boek “De Club van Rome”, gepubliceerd in 1970:

Om de wereldgebeurtenissen te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk dat wij ons realiseren dat de vele tragische en explosieve gebeurtenissen van de 20e eeuw niet zomaar gebeurden; maar dat zij werden gepland volgens een goed uitgestippelde blauwdruk. Wie waren de planners en scheppers van belangrijke gebeurtenissen? De bedenkers van deze vaak gewelddadige en revolutionaire gebeurtenissen behoren grotendeels tot geheime genootschappen die onze wereld teisteren, zoals ze dat altijd al hebben gedaan. Meestal zijn deze geheime genootschappen gebaseerd op het occulte en occulte praktijken, maar zoals bij alle geheime genootschappen die geheime regeringen vormen, worden zij gecontroleerd door het Comité van 300. De slecht geïnformeerde personen, die geloven dat duivelsverering, demonen en hekserij uit de moderne samenleving zijn verdwenen, zijn verkeerd geïnformeerd. Vandaag de dag floreren occulte geheime genootschappen, samen met Luciferianisme, Zwarte Magie en Voodoo, en blijken zij veel wijder verbreid dan aanvankelijk werd gedacht.

  Het is een bloedbad voor de mainstream media

Wat is hun agenda?

Uit de vergaderingen van de Club van Rome is heel duidelijk gebleken dat het hoofddoel en de doelstelling ervan was om:

■ de industriële ontwikkeling te vertragen,

■ wetenschappelijk onderzoek tegen te houden,

■ steden te ontvolken, vooral de vroeger geïndustrialiseerde steden van Noord-Amerika,

■ de bevolking te verplaatsen naar het platteland,

■ de wereldbevolking met minstens 2 miljard mensen terug te dringen,

■ de reorganisatie van politieke krachten die zich verzetten tegen de COR-plannen verhinderen,

■ de Verenigde Staten destabiliseren door massale ontslagen en verlies van banen en klasse- en rassenoorlogen,

■ kapitaalstimulans vernietigen door hoge rentevoeten en hoge vermogenswinstbelastingen.

Met de vernietiging van de industrie, zo poneerde Harmon, zou de vernietiging komen van al onze fundamentele moraal, ons basisgeloof in God en vaderland, onze op christelijke grondslag gebaseerde cultuur, wat snel zal leiden tot de terugkeer in de wereld van een occulte theocratie van de nieuwe duistere eeuwen, negentien mensbeelden domineren verschillende tijdperken, en uit elk daarvan haalt hij die kenmerken die hij nuttig acht om het industriële technologische beeld te vervangen, programma’s die het COR en het Comité hopen na te bootsen en die de mensen van de wereld – degenen die overblijven als hersenloze slaven nadat de oogst van Global 2000 heeft plaatsgevonden – in een Nieuwe Donkere Tijd – de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde – zullen doen belanden.

Harmon, de hogepriester van het COR, schetste een scenario dat in directe tegenspraak is met Gods wet, die zegt dat wij vruchtbaar moeten zijn en ons moeten vermenigvuldigen en de aarde moeten onderwerpen, niet ten behoeve van het COR en het Comité van 300, maar voor de vrijheid van onze mensen in de Verenigde Staten en anderen die ervoor kiezen hun nationale identiteit te respecteren. De Luciferiërs die door Harmon worden gediend, de leden van de Cultus van Dyonisus, de “Olympiërs” – zij zeggen: “Nee, wij zijn hier geplaatst om over de Aarde te heersen en alleen wij zullen van haar voordelen genieten.” Hogepriester Harmon concludeert als volgt:

  Britse academici roepen op tot rantsoenering zoals in de Tweede Wereldoorlog om klimaatverandering tegen te gaan

We moeten het industriële technologische mensbeeld snel veranderen. Onze analyses van de aard van de hedendaagse maatschappelijke problemen leiden tot de conclusie dat de mensbeelden die de afgelopen twee eeuwen hebben gedomineerd, ontoereikend zullen zijn voor het postindustriële tijdperk. Het mensbeeld dat geschikt is voor die nieuwe wereld (niet nieuw – het concept, een satanisch concept, is vierduizend jaar oud) moet worden gezocht, gesynthetiseerd en vervolgens in de hersenen van de mensheid worden ingebouwd.

In zijn videopresentatie op 40min besprak hij dat Robert Strange McNamara een conferentie had met ’s werelds belangrijkste bankiers en verklaarde: “De grootste bedreiging voor de wereld van vandaag is de Amerikaanse middenklasse en overbevolking.”

Hij bespreekt verder het genocidale plan om zich te ontdoen van de “ongewassenen”. Wat hij bespreekt is vandaag, 50 jaar later, van toepassing:

Dat is waarom we de plotselinge verschijning van AIDS hadden. Er waren chemische en bacteriologische oorlogsexperimenten aan de gang in Sierra Leone, Afrika. Ze gebruikten het Lassa-koortsvirus voor biologische oorlogsvoering om miljoenen mensen in de wereld uit de weg te ruimen.

Ze brachten de virussen terug naar het CDC. Dezelfde experimenten waren aan de gang in Harvard. De regering gaf miljoenen dollars aan Fort Detrick, waar ze al het laboratoriumwerk aan AIDS deden. Ze stopten AIDS in het vaccin tegen pokken en vaccineerden mensen in Afrika en Brazilië, waarmee de AIDS-epidemie begon.

Levens werden in gevaar gebracht door tal van door de mens gemaakte virussen zoals HIV en Ebolakoorts.

De elites beschermen zich met kruidenverbindingen vermengd met suiker en de bescherming van laagfrequente straling. Met behulp van de technologie ontwikkeld door de viroloog Gurtjev (?) die bewees dat elk levend wezen een trillingscyclus heeft. Hij kon de trillingscyclus van dodelijke virussen meten. Door ze dubbel te laten trillen zou je ze onmiddellijk doden. Dat is een van de verdedigingswapens die ze hebben om de pest te doden als ze die ooit krijgen. Dezelfde techniek zal kankercellen doden. De medische wereld, geleid door de Rockefellers en de farmaceutische bedrijven, wilde niet dat u dit wist.

  Idiote klimaatactivisten die zichzelf aan de weg 'vastlijmden' hebben misschien een amputatie nodig

Iedereen zou deze video moeten bekijken en het boek van Dr. Coleman moeten lezen.

Ken uw vijand.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Het ruimen van de kudde: Eugenetica, ontvolking en de uitroeiing van de lagere klassen  Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWagner heeft het Oekraïense hoofdkwartier in Bakhmut opgeblazen – Massale Russische raketaanvallen in heel Oekraïne (Video’s)
Volgend artikelRussische deskundigen over Abrams-tanks voor Kiev en training Oekraïense soldaten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. De gevaren voor het ras en voor zijn ontwikkeling van een rampzalige oorlog of oorlogen, en de even rampzalige toestand van geen echte of definitieve ontwikkeling, maar gewoon decennia van impasse en economisch bankroet, zijn even groot en even onwenselijk. Om deze mogelijkheden te compenseren en toch de maximaal gewenste verandering teweeg te brengen, is het doel geweest van de planetaire hiërarchie (die verborgen groep werkers die de christen de Christus en zijn discipelen noemt), en vormt het brandpunt van hun strijd. Ik gebruik dit woord “strijd” bewust. De Hiërarchie worstelt hard met de zogenaamde ‘krachten van het kwaad’, en de Nieuwe Groep van Werelddienaren is op dit moment het instrument op het fysieke gebied waarmee de Hiërarchie moet werken. Ze hebben geen ander instrument.

 2. De medische wereld gebruiken voor bevolkingsreductie is een idee dat afkomstig is van de Rockefeller-familie en sinds de oprichting van hun gelijknamige instituut heeft men dit concept continu in de praktijk gebracht sinds het begin van de 20ste eeuw.

  Op 20 maart 1969 vertelde dr. Richard Day als lid van de New Order of Barbarians tijdens een lezing voor artsen in Pittsburgh dat men toen al over alle benodigde informatie beschikte om bijna iedere vorm van kanker tegen te gaan en te genezen. Hij kon redelijk vrijuit spreken omdat alle aspecten voor het nieuwe systeem volgens hem toen al op hun plek waren zodat niemand dit nog zou kunnen tegenhouden. Hij zei o.a.:”We kunnen nu al bijna iedere vorm van kanker genezen. De informatie daaromtrent wordt opgeslagen in het Rockefeller Institute voor als men ooit besluit deze informatie vrij te geven. Maar bedenk goed wat er dan kan gebeuren met de bevolkingstoename indien mensen niet meer in ruime mate voortijdig sterven aan de gevolgen van kanker. Men kan maar beter overlijden aan de gevolgen van kanker dan van iets anders.”

  In 1988 besluit dr. Dunegan, die in 1969 ook tijdens de genoemde lezing aanwezig was, om alle details die hij zich nog kan herinneren in te spreken op band. Een selectie van de toen besproken items:

  12:13

  Het is de bedoeling om mensen dusdanig sterk te laten wennen aan verandering dat dit nog het enige is dat ze verwachten.

  12:26

  Regelmatig wordt vermeld dat mensen te veel vertrouwen stellen in autoriteit (dit wordt door hem als “te dom” vertaald) en niet de juiste vragen stellen.

  13:07

  In verband met veranderende gebruiken en gewoonten heeft alles twee doelen:

  1.) het ogenschijnlijke doel om iets acceptabel te maken voor mensen
  2.) het echte (achterliggende) doel dat nodig is om het nieuwe systeem verder in te kunnen voeren

  14:20

  De nadruk ligt op populatiecontrole en geboortebeperking.

  15:55

  Sex moet losgekoppeld worden van voortplanting. Chemicaliën in water of voedsel worden wat dat betreft gezien als onhandig. De tactiek is bijgevolg om sexuele activiteit te vergroten maar wel op zo’n manier dat mensen zich niet voortplanten door hen zó te programmeren dat sex automatisch aan contraceptie wordt gekoppeld. Het idee was om condooms overal zo prominent mogelijk tentoon te stellen. Alle vormen van sex die NIET tot voortplanting leiden, moeten worden gestimuleerd.

  18:12

  In de VS beschikken scholen vaak over een soort kliniek om jongeren te programmeren zodat sex vooral wordt losgekoppeld van voortplanting in de hoop dat hierdoor ook het huwelijk aan belang verliest.

  19:00

  De volgende stap was abortus promoten en dit zou net als de pil en condooms tot normaliteit moeten worden verheven en overal beschikbaar.

  19:58

  Homosexualiteit wordt ook gestimuleerd.

  20:49

  Dr. Dunegan wijst op de arrogantie van de groepering die stelt dat men sex toelaat in allerlei vormen alsof het aan hen is om die beslissing te nemen. Hij vertelt ook hoe kledij meer uitdagend moet worden gemaakt. In die tijd wordt dan ook de minirok geïntroduceerd.

  22:49

  Voortplanting zou voortaan in het lab moeten plaatsvinden en men zou toen al over de nodige kennis beschikken om dit te kunnen realiseren.

  23:30

  De familie moet kleiner en scheiding moet makkelijker worden gemaakt.

  23:56

  Meer vrouwen moeten uit huis gaan werken om familierelaties minder stabiel te maken en de kans op voortplanting verder te reduceren.

  25:36

  Euthanasie wordt gestimuleerd. Ouderdom wordt voorgesteld als ongewenst en mensen worden verleid om voortijdige dood voor ouderen te accepteren. De bedoeling was ook om medische kosten heel hoog te maken en om zo veel mogelijk mensen in te doen zien wat voor last ouderen met zich meebrengen.

  28:24

  Gezondheidszorg moet streng gereguleerd worden. Wie niet werkt, heeft geen recht op zorg en de verzekeringsmaatschappijen betalen veel minder voor een bepaalde behandeling dat wat de gewone burger zelf direct zou moeten betalen zonder verzekering.

  30:20

  Toegang tot ziekenhuizen moet streng gereguleerd worden.

  31:20

  Geleidelijk aan is het de bedoeling dat iedereen eraan went zich altijd en overal te kunnen identificeren.

  32:36

  Artsen worden meer en meer gezien als zeer belangrijk voor het systeem, o.a. om dodelijke injecties toe te mogen dienen waarbij de arts vooral handelt in het belang van zijn werkgever (niet de patiënt).

  34:54

  Het is de bedoeling om nieuwe ziekten te introduceren die nooit eerder zijn voorgekomen, die moeilijk te diagnosticeren zijn en praktisch onbehandelbaar. Dr. Dunegan vermoedt dat AIDS een voorbeeld is van zo’n kunstmatige aandoening.

  35:45

  We kunnen al bijna iedere vorm van kanker genezen. De informatie daaromtrent wordt opgeslagen in het Rockefeller Institute voor als men ooit besluit deze informatie vrij te geven.

  36:33

  Er bestaat nu (1969) een manier om een echt lijkende hartaanval te veroorzaken en alleen een zeer bekwame patholoog zou het verschil kunnen merken met een echte hartaanval.

  38:04

  De aangeboden voeding moet dusdanig worden samengesteld dat mensen echt zelf een bewuste inspanning moeten leveren om nog in staat te zijn de ouderdom te bereiken zoals dit tot in de jaren ’50 nog kon. Het idee was dat met name “domme” mensen (van wie men meende dat die eigenlijk toch geen recht hadden op leven) gewoon zouden doorgaan met eten wat lekker en goedkoop werd aangeboden.

  40:07

  In het kader van het afgenomen belang van thuis eten zouden er meer en meer publieke eetgelegenheden moeten komen. Daarnaast zou er ook meer makkelijk voer moeten komen zoals complete magnetronmaaltijden met extra veel zout en vet of andere toevoegingen zodat domme of luie mensen die niet zelf op het idee konden komen voldoende te bewegen voortijdig zouden komen te overlijden.

  41:56

  Dr. Day vertelt dat men door bepaalde ingrepen in staat zou kunnen zijn om de evolutie van de mens in een bepaalde, gewenste richting te drijven, bv. door het begin van de puberteit kunstmatig te versnellen.

  42:15

  Religie met allerlei rituelen en mystieke aspecten is niet per se slecht, maar vooral christendom moet verdwijnen omdat dit niet compatibel is met de aanstaande veranderingen. Het RK moet zeker verdwijnen en de Bijbel moet worden herschreven om aan te sluiten bij de nieuwe religie. Bepaalde sleutelwoorden moeten geleidelijk aan worden vervangen door concepten die beter aansluiten bij het nieuwe systeem. De meeste mensen zullen het verschil niet merken en de minderheid die dit wel beseft zal er ook hier weer niet toe doen, zo had men bedacht.

  45:46

  Klassieke boekwerken zouden moeten worden veranderd en de meeste lezers zullen dit niet eens merken.

  46:02

  In verband met onderwijs: kinderen zullen meer tijd op school doorbrengen en toch niets leren.

  46:36

  Alleen bevoorrechte kinderen zouden nog echt iets leren in het kader van de door mensen teweeggebrachte evolutionaire sturing.

  48:08

  Kinderen zouden veel jonger een bepaalde richting moeten kiezen die ze daarna moeilijk zouden kunnen wijzigen. Het idee is extreme specialisatie maar geen ruime, algemene kennis meer.

  51:14

  Mensen leren dat ze altijd bezig moeten blijven met verzamelen van actuele informatie want wie de veranderingen niet kan bijbenen, is oud en moet dan maar een euthanasiepil slikken …

  51:36

  Bepaalde boeken verdwijnen uit bibliotheken.

  52:18

  Bepaalde boeken mag men niet meer bezitten.

  52:36

  Gokken moet worden gestimuleerd.

 3. Denk dat je het woord virus kan. vervangen door vergiftiging.

  Denk dat het bezit van mens en geest een speeltje is van weinig meerwaarde op lange termijn.
  grond bezit heeft weinig meerwaarde, daar je op een plaats tegelijk kunt zijn.
  Grond ; wat valt er te winnen op grondstoffen na. Die mi vervangbaar zijn door andere technologie.

  het verhaal occultisme zoals veel andere oude waarden zijn niet door de tijd heen geëvolueerd.
  Men houdt meer van het in stand houden van de mystiek.
  Dan van nog enig gezond verstand erbij te gebruiken.
  Maw de vorm is belangrijker als de inhoud.
  Daar mi deze club bestaat uit leden die geen vragen stellen aan de inhoud ( zie covid en de reacties , media, het dissen van meningen)
  Zal hier voorlopig geen verandering in komen.
  Maw het deel uitmaken van de club / life styl die het meebrengt is belangrijker dan dan ‘t eigen denken, ( spirituele ) ontwikkeling
  Jammer.

  • Hoever gaat men in deze cult; ik denk dat er geen tussen station is.
   Bij een huwelijk kun je scheiden, in dit verbond neem ik aan van niet.
   Er zal zoiets in de reglementen staan
   neem ik aan.

 4. In 2022 heeft de Spaanse regering een wet aangenomen waarin de klantenservice gereguleerd wordt. In de ‘Ley de Servicios de Atención a la Clientela’ van het Ministerie van Consumptie is te lezen dat grote bedrijven en instanties verplicht worden om persoonlijk, dus door een mens, de klant die belt te woord te staan. Dat betekent dat automatische robots en antwoordapparaten etc. niet meer zijn toegestaan. Verder moet er een limiet komen van maximaal 3 minuten op de wachttijden en moeten bedrijven binnen 15 dagen klachten oplossen. Deze wet is nu door het Parlement en de Senaat met een meerderheid aangenomen.
  https://www.spanjevandaag.com/28/04/2023/spanje-nieuwe-klantenservice-wet-3-minuten-wachttijd-telefoon/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in