© One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)

Een aantal deskundigen op het gebied van de geestelijke gezondheid hebben hun bezorgdheid geuit over de schaamteloze angst en paniekzaaierij tijdens de COVID-19 pandemie en waarschuwen voor mogelijke – en laten we eerlijk zijn, waarschijnlijke – psychiatrische repercussies. In een artikel van 22 december 20201 in Evie Magazine, bespreekt S.G. Cheah wat in feite het echte probleem zou kunnen zijn: massale krankzinnigheid veroorzaakt door “misleidende angst voor COVID-19,” schrijft Dr. Joseph Mercola.

Cheah verwijst naar lezingen en artikelen van psychiater en medisch-juridisch deskundige Dr. Mark McDonald,2 die van mening is dat “de ware crisis voor de volksgezondheid ligt in de wijdverspreide angst die zich heeft gemanifesteerd en zich heeft ontwikkeld tot een vorm van massale waanzinnige psychose”. 

“Zelfs wanneer de statistieken wijzen op het extreem lage sterftecijfer onder kinderen en jonge volwassenen (0,002% op 10-jarige leeftijd en 0,01% op 25-jarige leeftijd), worden de jongeren en de gezonde mensen nog steeds geterroriseerd door de wurggreep van irrationele angst wanneer ze geconfronteerd worden met het coronavirus,” schrijft Cheah.

Cheah laat verder een aantal irrationele gedragingen de revue passeren die maar al te gewoon zijn geworden, zoals ouders die uit vliegtuigen worden gezet omdat hun jonge kinderen weigeren een mondkapje te dragen tijdens de vlucht, of mensen die hysterische aanvallen krijgen als ze iemand zien die geen mondkapje draagt.

De wetenschap3 is heel duidelijk over het risico van asymptomatische personen, d.w.z. personen die zich volkomen gezond voelen maar toch positief op SARS-CoV-2 kunnen zijn getest met een PCR-test die op een te hoge cyclusdrempel is ingesteld. Zij vormen een uitzonderlijk laag risico voor anderen, als ze al een risico vormen. De wetenschap is nog duidelijker over gezonde personen die negatief testen op SARS-CoV-2. Een virus dat je niet hebt, kun je eenvoudigweg niet verspreiden.

Het grootste deel van de gepubliceerde wetenschap4,5,6,7,8,9,10,11 toont ook aan dat mondkapjes de verspreiding van virusinfecties niet voorkomen, en dit geldt met name als je doekmaskers,12 chirurgische maskers of maskers met ventilatiegaatjes draagt.

Desondanks raken velen nog steeds in een hysterische toestand als ze iemand zonder mondkapje zien, zelfs als die persoon er perfect gezond uitziet en duidelijk geen ademhalingsproblemen heeft. Dit is een zeer irrationele toestand die geen basis heeft in de realiteit.

Volgens McDonald lijden deze mensen inderdaad aan een waanpsychose,13 en dat zijn er heel wat. Hij gaat zelfs zover dat hij de buitenkant van zijn huis of kantoor het “buiten gekkenhuis” noemt, waar hij moet aannemen “dat iedere persoon die ik tegenkom krankzinnig is” tenzij ze het tegendeel bewijzen.14 Zoals Cheah uitlegt:15

“In plaats van de realiteit onder ogen te zien, leeft de persoon met waanvoorstellingen liever in zijn fantasiewereld. Maar om de werkelijkheid te kunnen blijven faken, moeten ze ervoor zorgen dat alle anderen om hen heen ook doen alsof ze in hun denkbeeldige wereld leven.

Simpeler gezegd, de persoon met waanvoorstellingen verwerpt de realiteit. En in deze afwijzing van de werkelijkheid moeten anderen meespelen met hoe zij de wereld zien, anders heeft hun wereld geen zin voor hen. Daarom wordt iemand met waanideeën boos als hij iemand tegenkomt die niet overeenkomt met zijn wereldbeeld…

Het is een van de redenen waarom je zoveel mensen ziet die graag zouden goedkeuren dat alle medische deskundigen wier mening tegenstrijdig is met de richtlijnen van de WHO of CDC het zwijgen wordt opgelegd. ‘Gehoorzaam de regels’ wordt belangrijker dan zich af te vragen of de regels überhaupt wel legitiem zijn.”

In zijn interview met Jesse Lee Peterson (video hierboven), legt McDonald zijn diagnose op deze manier uit:

“Er was nooit een medische crisis. Er waren altijd genoeg middelen om om te gaan met de mensen die ziek waren … Veel middelen werden in feite afgewezen … De vraag werd toen, voor mij, ‘Wat is de echte crisis? Waar lijden de mensen echt onder?’

Het werd me heel snel duidelijk, binnen de eerste twee of drie weken in maart [2020], dat het angst was. Sindsdien … is de angst … veranderd en geëvolueerd, niet alleen in een ‘ik maak me zorgen, ik ben bang dus ik moet thuisblijven,’ maar een feitelijke overtuiging die tegen de werkelijkheid ingaat – want de definitie van waan is iets wat je gelooft dat niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Ze geloven dat ze gaan sterven – ongeacht hun leeftijd, ongeacht hun gezondheidstoestand – als ze niet elke dag hun huis verlaten met een mondkapje en handschoenen aan en op de vlucht slaan voor [andere] mensen. Dat is een waanpsychose. Het is vals, het is verkeerd, het wordt niet ondersteund door bewijs. En vele, vele Amerikanen leven en geloven dat.”

Hoewel er geen gegevens zijn om dit te staven, zegt McDonald dat het erop lijkt dat vrouwen vatbaarder zijn voor waanpsychose dan mannen. Hij vermoedt dat dit ten dele komt doordat vrouwen, wanneer zij bang zijn, de neiging hebben zich meer beschermend op te stellen dan mannen in dezelfde omstandigheden, waarschijnlijk omdat vrouwen – uiteraard louter generaliserend – meer emotioneel gedreven zijn.

  De 8 leugens die regeringen overal rondbazuinen over COVID-19

Massale waanvoorstellingen traumatiseren kinderen

McDonald is vooral bezorgd over de blijvende gevolgen die deze wijdverspreide waanpsychose zal hebben op kinderen als ze opgroeien. Als psychiater, gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en adolescenten, kan hij het weten. Sinds de lockdowns begonnen in het eerste kwartaal van 2020, heeft hij een enorme toename van patiënten gezien, en hun mentale toestand is veel erger dan wat hij gewend is te zien in deze leeftijdsgroepen.

Een van de ergste trauma’s die kinderen oplopen als gevolg van al deze angstzaaierij is het idee dat ze hun ouders of grootouders kunnen vermoorden, alleen al door bij hen in de buurt te zijn. Zoals Cheah opmerkt, wordt hen ook geleerd zich schuldig te voelen over gedrag dat normaal gesproken volkomen normaal zou zijn.

Een voorbeeld hiervan zijn hysterische volwassenen die een peuter die weigert een masker te dragen een “verwende snotaap” noemen, terwijl het op die leeftijd heel normaal is om je te verzetten tegen het dragen van een beperkend masker over je gezicht.

“Het is niet normaal dat kinderen opgroeien met het idee dat iedereen een gevaar is voor alle anderen,” zegt Cheah, en terecht. Het is helemaal niet normaal, en hysterische volwassenen brengen een hele generatie onbezonnen ernstige emotionele trauma’s toe.

Zoals opgemerkt door McDonald in zijn interview met Peterson hierboven, is een primaire oorzaak van depressie, vooral onder jongeren, de ontkoppeling van anderen. We hebben face-to-face contact nodig, zowel fysiek contact als emotionele intimiteit. We hebben deze dingen nodig om ons veilig te voelen bij anderen en in onszelf. Digitale interacties kunnen deze menselijke basisbehoeften eenvoudigweg niet vervangen, en zijn eerder scheidend dan verbindend.

McDonald citeert recente CDC statistieken die aantonen dat er een toename is van 400% in depressies bij adolescenten vergeleken met een jaar geleden, en in 25% van de gevallen hebben ze zelfmoord overwogen. Dit zijn ongehoorde cijfers, zegt hij. Nooit eerder hebben zoveel tieners overwogen zelfmoord te plegen.

“Het is massale sterfte en ouders – volwassenen – hebben de schuld omdat zij degenen zijn die hen zo bang maken dat ze het leven niet meer de moeite waard vinden,” zegt McDonald.

Dit is ook de reden waarom alleen het behandelen van de kinderen niet effectief genoeg zal zijn. We moeten de psychose van de volwassen bevolking aanpakken.

Mensen met waanideeën hebben uiteindelijk een gecontroleerde omgeving nodig

We moeten de massale waan ook om een andere reden aanpakken, en dat is omdat het ons allemaal, gezond of krankzinnig, in de richting drijft van een samenleving die verstoken is van alle eerdere vrijheden en burgerlijke vrijheden, en de corrupte individuen die de leiding hebben zullen niet vrijwillig afstand doen van de macht als we die eenmaal aan hen hebben gegeven.

Een totalitaire samenleving, zo gelooft McDonald, is het ultieme einde van deze maatschappelijke psychose, tenzij we er iets aan doen en ons realiseren dat “we in orde zijn, we zijn volkomen veilig.” Inderdaad, we zijn nu niet meer in gevaar dan voor de COVID. We moeten niet toestaan dat onze vrijheden ons worden ontnomen vanwege waanvoorstellingen. Zoals Cheah in haar artikel opmerkt:16

“Het is niet ondenkbaar dat het uiteindelijke resultaat totale maatschappelijke controle over elk aspect van je leven zou zijn. Denk hier eens over na – het eindpunt van een geesteszieke is dat hij in een gecontroleerde omgeving wordt geplaatst (in een inrichting zoals een gesticht) waar alle vrijheden worden beperkt. En het ziet er meer en meer naar uit dat dat het eindpunt is van waar deze massapsychose naartoe gaat.”

Een tweet van 18 december 2020 door politiek commentator Candace Owens vat ook samen hoe irrationele angst en paniek een aanzienlijk deel van het publiek figuurlijk hebben gelobotomiseerd:

McDonald wijst erop dat veel van onze leidende politici duidelijk niet aan dezelfde waanvoorstellingen lijden. Zij vaardigen thuisblijforders uit vanuit hun vakantiehuizen in het Caribisch gebied en overtreden herhaaldelijk hun eigen masker- en lockdown-mandaten. Ze fietsen, wandelen door het park, hebben familiebijeenkomsten en gaan uit eten zonder zich zorgen te maken. Ze weten dat COVID-19 niet de dodelijke plaag is die ervan wordt gemaakt, maar ze spelen het spel mee omdat ze er zelf beter van worden.

Angst is nooit deugdzaam

De video hierboven toont een korte toespraak die McDonald hield op de White Coat Summit 216 van America’s Frontline Doctors medio oktober 2020, getiteld “The Way Forward: Fear Overcoming”.

Daarin wijst hij erop dat angst niet alleen is getransformeerd in een waanidee dat mondkapjes, handschoenen en fysieke afzondering nodig zijn om in leven te blijven, maar dat angst ook tot een deugd is gemaakt, wat dubbel tragisch en verkeerd is.

Het dragen van een gezichtsmasker is een manier geworden om aan te tonen dat je een “goed mens” bent, iemand die duidelijk om anderen geeft, terwijl het niet dragen van een gezichtsmasker je alleen al door je ademhaling tot een onverschillige hufter maakt, of zelfs tot een potentiële massamoordenaar.

Gezonde mensen zouden nooit maskers moeten dragen, sociale afstand bewaren of zichzelf isoleren. Niet alleen zijn deze strategieën ongezond vanuit een fysiek standpunt, ze bestendigen ook de waanpsychose die de natie in zijn greep houdt en moet daarom stoppen.

Door ons aan te moedigen in angst te blijven, ons erin te graven en het toe te staan ons leven te beheersen en te beperken, is de angst zo verankerd geraakt dat iedereen die zegt dat we onbevreesd moeten zijn en voor onze vrijheden moeten vechten, wordt aangevallen omdat hij niet alleen dom maar ook gevaarlijk is. “Ik zou willen stellen dat het tegenovergestelde het geval is,” zegt McDonald.

Het probleem waar we nu mee te maken hebben is dat de waan zo’n grip heeft gekregen dat zelfs als de maskerplicht vandaag in het hele land zou eindigen, velen zouden weigeren hun maskers af te doen, en ze zouden ook niet stoppen met het kastijden van degenen die ze niet dragen. Bovendien hebben we nu particuliere bedrijven die deze vrijheidsberovende voorschriften doordrukken en diensten weigeren aan degenen die geen maskers dragen.

  Australië had in de eerste 7 maanden van 2022 15x meer oversterftegevallen dan in heel 2020

Er zijn reeds plaatsen in de VS en over de hele wereld waar men zonder het COVID-19-vaccin niet binnen mag, en het zijn particuliere bedrijven die deze ongrondwettelijke voorschriften uitvaardigen. Zelfs de Amerikaanse president Joe Biden dringt aan op vaccinatie-eisen voor de toegang tot amusementsgelegenheden. Als je de technocratische agenda begrijpt, dan weet je waarom dat is. Het is omdat veel particuliere bedrijven deel uitmaken van de wereldwijde technocratische alliantie die probeert onze vrijheden uit te bannen om zichzelf te verrijken.

“We begonnen met angst en hysterie. We gingen over op waanpsychose, en nu hebben we groepscontrole. Nu hebben we geen politieagenten en overheid die achter ons aan komen. Wat we nu meer hebben is dat onze medeburgers ons beschuldigen, ons wettelijk beperken om in voertuigen [zoals Uber of vliegtuig] te stappen, in bedrijven te gaan en werk te vinden,” zegt McDonald.

Herstel van gezond verstand terwijl we verder gaan

In wezen treden burgers nu op als een de facto “politiemacht” om de vrijheid van andere mensen te onderdrukken, en dit heeft een vreselijk schadelijk effect op de samenleving. Dus, hoe komen we uit het spreekwoordelijke gekkenhuis? Hoe kunnen we onze samenleving weer gezond maken en toch diegenen helpen die het grootste risico lopen op complicaties en de dood door COVID-19? McDonald geeft de volgende suggesties in zijn lezing en het bijgevoegde interview:

– Wij moeten maskers als deugdzaamheidssignalering resoluut afwijzen; het idee is dat actie ondernomen uit angst – zoals het opzetten van een masker – deugdzaam is. Angst is niet nuttig en nooit deugdzaam.

– We moeten degenen die het grootste risico lopen – dat wil zeggen ouderen, kwetsbare mensen met comorbiditeit en mensen in slechte gezondheid – beschermen met eenvoudige, goedkope en gemakkelijk verkrijgbare profylactische middelen, waaronder vitamine D, hydroxychloroquine of ivermectine en zink.

– Gezonde mensen moeten nooit maskers dragen, sociale afstand bewaren of zichzelf isoleren. Niet alleen zijn deze strategieën ongezond vanuit een lichamelijk standpunt, zij bestendigen ook de waanpsychose die de natie in zijn greep houdt en moet daarom stoppen.

– We moeten moed, waarheid, eerlijkheid en vrijheid omarmen, niet alleen in onze gedachten en woorden, maar ook in onze daden.

Zoals McDonald in het interview opmerkt, kunnen mensen niet logisch denken wanneer ze in een staat van waanpsychose verkeren. Daarom is het delen van informatie, feiten, gegevens en bewijzen meestal niet effectief, behalve in gevallen waarin de persoon handelde uit groepsdruk en niet uit een waanvoorstelling.

Het beste wat je kunt doen is voet bij stuk houden en handelen in overeenstemming met de waarheid en de objectieve werkelijkheid, zoals je zou doen als je een eerste hulpverlener bent die geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een ongeluk dat hysterisch reageert op wat je weet dat slechts een kleine verwonding is.

Bronnen en referenties:


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Woedende patholoog: Al die “Coronagevallen” zijn helemaal geen gevallen!Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelIsraël: de 4e, Spanje de 3e vaccinatie – maar dat heeft allemaal geen zin meer
Volgend artikel“Trump, alsjeblieft, distantieer je van de doodsprik”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. “Daarom wordt iemand met waanideeën boos als hij iemand tegenkomt die niet overeenkomt met zijn wereldbeeld.”

  Daar is een goede remedie tegen, ooit gehoord van een SP-lid (toen ze nog opkwamen voor de verdrukten). Ze zei tegen iemand, die aan waanvoorstellingen leed: “Ik wil geloven, dat jij groene mannetjes ziet. Wil jij dan accepteren, dat ik ze niet zie.”

  En bij iemand, die denkt, dat hij Jezus is, helpt het om een zieke naar hem toe te brengen en te vragen, of hij hem wil genezen. Als je het maar ver genoeg doordraaft, dan zegt de patiënt: “Luister, natuurlijk ben ik Jezus niet en kan ik niemand genezen.”

  Maar ik ben bang, dat het bij de Coronakrankzinnigen niet helpt. Echte psychiatrische patiënten zijn eerder bij hun positieven te brengen dan overtuigde coronisten. Misschien als je ze, zoals Jensen voorstelt, € 250 voor hun vaccin laat betalen. Dan zal blijken, dat velen er niet echt in geloven.

  • Vooral die laatste vind ik mooi.
   Ikzelf word ook boos … wanneer ik iemand spreek die de Tell A Vision blijft na papegaaien. Noem mij maar iemand met waanideeën. Beter een wappie dan een slappie.

 2. Je herkent nu absoluut en overduidelijk diegenen die lijden aan deze waanpsychose doordat ze toch het mondmasker nog blijven dragen terwijl het niet meer hoeft, bovendien lijden ze meestal ook nog aan mysofobie of de geestelijke aandoening beter bekend als smetvrees.
  Dat doet angst bij onwetende sheeple: zo gek als een deur maken en de leugenmedia, tv-kwakzalvers en politici zijn de schuldigen van deze krankzinnige waanpsychose.
  Er gaan misschien nog psychiatrische instellingen moeten bijgebouwd worden voor al deze gekken die zich ook nog hebben laten vaccineren en dan merken dat het niet werkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in