De Grote Reset behelst de afbraak en radicale revisie van verschillende in elkaar grijpende pijlers van de beschaving: technologie, maatschappij, economie, milieu en geopolitiek. Voedsel en gezondheid vallen ook onder deze categorieën. Door deze pijlers in handen te krijgen, willen het Economisch Wereldforum (WEF) en zijn globalistische bondgenoten de controle over alle naties van de wereld grijpen en alle macht en rijkdom centraliseren, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Het WEF is een organisatie die profiteert van hongersnood en ziekte; het gebruikt tragedies en angst om zijn eigen agenda te bevorderen. Zij is van plan te dicteren wat u eet, wat u bezit en wat u denkt, onder het mom van het bouwen aan een “duurzame toekomst”.

De door het WEF geleide cabal gelooft in transhumanistische en technocratische principes, en het technocratische systeem vereist uitgebreide bewaking en kunstmatige intelligentie-gestuurde technologieën om iedereen in toom te houden

Technocraten geloven eigenlijk dat zij beter zijn, meer geëvolueerd dan de rest, en die superioriteit geeft hun het recht om over het lot van de mensheid te beslissen. Zij verwerpen ook de notie van vrije wil. Als u deze grondgedachte eenmaal begrijpt, is het gemakkelijker te begrijpen waarom zij er geen moeite mee hebben u van uw vrijheid en uw vermogen om zelf keuzes te maken te beroven.

In de video hierboven, die deel uitmaakt van een grotere “Grote Reset” documentaireserie, belicht Rebel News het ontstaan van het Wereld Economisch Forum1 (WEF), de oprichter ervan Klaus Schwab, en andere hoofdrolspelers, en de centrale rol van het WEF in de Grote Reset, die belooft (lees: dreigt) de maatschappij en het leven zoals wij dat kennen omver te werpen op manieren die moeilijk voor te stellen zijn.

Kort samengevat houdt de Grote Reset de afbraak en radicale revisie in van verschillende in elkaar grijpende pijlers van de beschaving: technologie, maatschappij, economie, milieu en geopolitiek. Voedsel en gezondheid vallen ook onder deze categorieën. Via de controle over deze kernpijlers willen het WEF en zijn globalistische bondgenoten de controle over alle naties van de wereld grijpen en alle macht en rijkdom centraliseren.

Het WEF plan

Zoals Rebel News opmerkt, is het WEF een organisatie die profiteert van hongersnood en ziekte; zij gebruikt tragedies en angst om haar eigen agenda te bevorderen – “een die dicteert wat u eet, wat u bezit, wat u denkt, onder het mom van een “duurzame toekomst””.

Volgens het WEF is het kapitalisme dood en kunnen wij ons geen vrije markten meer veroorloven. In plaats daarvan hebben wij een bestuur van bovenaf nodig, een Nieuwe Wereldorde, die kan zorgen voor een “eerlijke en billijke” verdeling van de slinkende hulpbronnen, waaronder energie en voedsel. Wat zij echter eigenlijk zeggen, is dat de weldra nutteloos wordende mensen “hun” hulpbronnen opslokken. Zij zien ons – u en mij – als een existentiële bedreiging voor hun luxueuze levensstijl.

Hun decennia oude plan is dus om de controle over alles te grijpen, alle rijkdom en privé-bezit in hun eigen handen te leggen, en centraal te bepalen wie wat krijgt en wanneer. Het is belangrijk te beseffen dat deze door het WEF geleide cabal gelooft in transhumanistische en technocratische principes.

Wat is Technocratie?

Technocratie is in de kern een economisch systeem, geen politiek systeem. Het is echter geheel onnatuurlijk, en vereist daarom ook onnatuurlijke middelen om het in stand te houden. In plaats van gebaseerd te zijn op gangbare prijsmechanismen zoals vraag en aanbod of vrije handel, is de economie van de technocratie gebaseerd op energiebronnen, die vervolgens de soorten producten dicteren die geproduceerd, gekocht, verkocht en geconsumeerd worden.

Het technocratische systeem vereist uitgebreide bewaking en kunstmatige intelligentie-gestuurde technologieën om iedereen in toom te houden. In wezen vervangt energie het concept van geld als handelswaar. Dat is al vreemd genoeg, maar het wordt nog vreemder. De technocratie, die in de jaren 1930 opkwam op het hoogtepunt van de Grote Depressie, en waarvan de geesteskinderen wetenschappers en ingenieurs waren, vereist ook maakbaarheid om te kunnen werken.

Als de mensen mogen doen wat zij willen, dan drijft de vraag van de consument uiteindelijk de handel, maar dat zal niet werken in een technocratische economie. In plaats daarvan moeten de consumenten gestuurd worden, gehoed zo u wilt, om datgene te consumeren wat het systeem wil dat zij consumeren, en om dat te laten gebeuren, moeten zij min of meer gehersenspoeld worden. Als gevolg daarvan heeft het technocratische systeem uitgebreide bewaking en kunstmatige intelligentie-gestuurde technologieën nodig om iedereen in toom te houden.

De geest van de Technocraten begrijpen

Zoals Schwab zelf al vaak verklaard heeft, willen zij een maatschappij waarin de mens versmolten is met machine en kunstmatige intelligentie (AI). Zij zien uit naar een extreme levensduur, zo niet onsterfelijkheid door technologische middelen.

Zij hechten geen waarde aan spirituele ideeën, zoals het voortbestaan van de ziel. Zij geloven niet in de non-lokaliteit van het bewustzijn. Als zij dat wel deden, zouden zij niet geloven dat bewustzijn eenvoudig in een synthetisch lichaam kan worden geüpload. Zij geloven dat zij door middel van technologie en AI in staat zullen zijn God en de natuurlijke orde te vervangen door zelfgemaakte re-engineered levensvormen, waaronder een re-engineered mensheid.

Zij geloven eigenlijk dat zij beter zijn, meer geëvolueerd dan de rest van ons, en die superioriteit geeft hun het recht om over het lot van de mensheid te beslissen. Zij verwerpen ook het begrip vrije wil.2 Als u deze grondgedachte eenmaal begrijpt, is het gemakkelijker te begrijpen waarom zij er geen moeite mee hebben u van uw vrijheid en uw vermogen om zelf keuzes te maken te beroven. Zoals opgemerkt door Tessa Lena in “The Mind of a Technocrat: What Drives Them?“:

  Terwijl bijna niemand keek, sloten leiders op de VN een 7-jarige overeenkomst om één enkele globale agenda uit te voeren

“Voor een technocraat is een mens een onvolmaakte machine, een nederige vleeszak die bediend wordt door software, die door de hersenen wordt voortgebracht. Het levensbegrip van de technocraat berust op een zeer primitieve, lineaire visie; het is verstoken van geestelijk mysterie …

De kracht die de geest van een technocraat drijft is de overheersende emotionele behoefte aan totale controle, gecombineerd met wantrouwen jegens andere mensen in het algemeen. Zij zoeken schijnbaar compensatie voor hun emotionele armoede. (Met andere woorden, er is geen reden om hun successen te bewonderen, want hun successen zijn gebaseerd op diefstal van het recht op vrije wil van andere mensen).

Het verlangen van de technocraten om hun omgeving volledig te beheersen is angstgedreven. Zij kunnen gewoon niet tegen het gevoel van onzekerheid dat gepaard gaat met het toestaan dat de subjectieve keuzes van andere mensen een rol spelen. Zij vertrouwen er niet op dat anderen het juiste zullen doen, zoals een zeer neurotische ouder er niet op vertrouwt dat zijn kind zonder toezicht verstandig kan kiezen – maar dan veel minder welwillend.

Hun verlangen naar controle is intens neurotisch. Zij zitten als het ware op naalden (een Russisch idioom en een woordspeling in het licht van vandaag) – en om hun angst te temperen, nemen zij hun toevlucht tot pogingen om hun controlerende ambities te verwezenlijken …

Technocraten kunnen denken dat zij het neusje van de zalm zijn. Zij kunnen denken dat hun briljante visie goed is voor de wereld. Maar of zij nu denken dat zij de goeden of de slechten zijn, hun dorst naar totale controle is een pathologische, door angst gedreven uiting. Zij kunnen er niet tegen afhankelijk te zijn van de vrije wil van andere mensen, en dus streven zij ernaar die te verpletteren, wat existentieel niet juist is.”

Jaarlijkse bijeenkomst in Davos

Elk jaar houdt het WEF een bijeenkomst in Davos, Zwitserland. Duizenden mensen uit de hele wereld vliegen in privé-jets naar Davos om te beslissen hoe de arbeidersklasse ervan kan worden weerhouden in auto’s op benzine te rijden, hun huizen te verwarmen en vlees te eten. Gelooft er nog iemand dat een stel miljardairs “elites” het leven “eerlijk en rechtvaardig” kunnen maken voor iedereen?

Onder de aanwezigen bevinden zich bedrijfsleiders, bankiers en financiers, staatshoofden, ministers van Financiën en Handel, centrale bankiers, beleidsmakers, de hoofden van internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie, de Bank voor Internationale Betalingen, de Verenigde Naties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Ook vele academici, economen, politicologen, journalisten, culturele elites en beroemdheden zijn uitgenodigd.

De bijeenkomst vond dit jaar plaats van 22 tot en met 26 mei.3 Op de eerste dag werden de deelnemers getrakteerd op een meeslepende ervaring van de metaverse in hun eigen digitale avatar. In wezen is dit de plaats waar men de massa van de mensheid wil brengen – in een digitale werkelijkheid waar het genot van middelen niet het werkelijke gebruik van reële middelen impliceert. Bijvoorbeeld, in plaats van kleren te kopen voor uw biologisch lichaam, zult u digitale valuta uitgeven aan een garderobe voor uw digitale avatar.

Dag 2 omvatte een discussie over de manier waarop productiebedrijven hun implementatie van automatisering kunnen versnellen. Het idee is om het grootste deel van de menselijke arbeidskrachten te vervangen door robotica en AI. Zoals te verwachten, zal dit grote delen van de mensheid overbodig en “nutteloos” maken. Wat te doen met hen allen? Professor Yuval Noah Harari, een adviseur van Schwab, heeft verklaard dat hij denkt dat het antwoord een combinatie van “drugs en videospelletjes” zal zijn.4

Haves en Have Nots onder journalisten

Onder de journalisten die uitgenodigd waren voor de 2022 bijeenkomst was New York Times hoofdredactrice Rebecca Blumenstein. Rebel News verslaggever Avi Yemini confronteerde Blumenstein in Davos (video hierboven) met de vraag hoe het publiek de verslaggeving van de NYT over het evenement kan vertrouwen als zij een uitgenodigde gast is. Blumenstein weigerde de vraag te beantwoorden, en cementeerde daarmee de indruk dat zij daar niet echt is als een onafhankelijke journaliste. Zij maakt deel uit van het evenement. Zij maakt deel uit van de club.

Extra bewijs dat niet alle journalisten gelijk zijn, werd geleverd door de poging van gewapende WEF-politieagenten om de conservatieve journalist Jack Posobiec aan te houden (video hieronder).5 Toen andere journalisten zich ermee gingen bemoeien en begonnen te filmen en vragen te stellen, nam de politie de benen. Het feit dat het WEF ZIJN EIGEN politiemacht heeft, zou een wake-up call moeten zijn. Het is duidelijk dat zij veel meer zijn dan de zoveelste niet-gouvernementele organisatie (NGO).

  Dreigende voedseltekorten zijn geen toeval: Zij maken deel uit van een gepland globalistisch "Reset the Table" initiatief

Duurzame ontwikkeling is technocratie

Veel van de termen die wij de laatste jaren steeds meer horen verwijzen naar technocratie onder een andere naam. Voorbeelden daarvan zijn duurzame ontwikkeling, Agenda 21, de 2030 Agenda, de New Urban Agenda, de groene economie, de groene new deal en de klimaatveranderingsbeweging in het algemeen.

Ze verwijzen allemaal naar en maken deel uit van de technocratie en de resource-based economics. Andere termen die synoniem zijn met technocratie zijn de Grote Reset,6 de Vierde Industriële Revolutie7 en de slogan Build Back Better.8 Ook het Klimaatakkoord van Parijs maakt deel uit van de technocratische agenda.

Het gemeenschappelijke doel van al deze bewegingen en agenda’s is het veroveren van alle hulpbronnen van de wereld – het bezit ervan – voor een kleine wereldwijde elitegroep die de knowhow heeft om de computersystemen te programmeren die uiteindelijk het leven van iedereen zullen dicteren. Het is werkelijk de ultieme vorm van totalitarisme.

Wanneer zij het over “herverdeling van rijkdom” hebben, bedoelen zij in werkelijkheid de herverdeling van middelen van ons naar hen. Het WEF heeft publiekelijk aangekondigd dat u tegen 2030 niets meer zult bezitten. Alles wat u nodig hebt zult u huren – van hen – en de doorslaggevende factoren voor wat u mag huren zullen dingen zijn als uw koolstofkredieten en sociale kredietscore.

Voorbij zullen de dagen zijn dat u een dag werkt, een loonstrookje ontvangt en dat naar believen uitgeeft. Nee, de digitale munt zal programmeerbaar zijn, zodat de verstrekker kan beslissen wanneer en waaraan u het kunt uitgeven, op basis van de gegevens in uw digitale identiteit. Dit alles zal geautomatiseerd zijn en door AI geleid worden, natuurlijk, dus er zal niemand zijn om tegen te klagen.

Waar de groene revolutie allemaal om draait

Hoewel “groen gaan” klinkt en aanvoelt als het juiste om te doen, wordt het voor de mensen absoluut noodzakelijk om te begrijpen wat de groene agenda eigenlijk inhoudt. Hoe schokkend het ook moge klinken, de groene agenda is uitgevonden, verzonnen, door de Club van Rome (een wetenschappelijke denktank die geallieerd is met het WEF) om een ontvolkingsagenda te rechtvaardigen.9

De noodzaak van bevolkingsbeperking wordt beschreven in het boek uit 1972, “The Limits to Growth,”10 waarin gewaarschuwd wordt dat “als het consumptiepatroon en de bevolkingsgroei van de wereld in hetzelfde hoge tempo doorgaan als nu, de aarde binnen een eeuw haar grenzen zou bereiken.”

In het boek “De eerste wereldrevolutie”11 uit 1991 betoogde de Club van Rome dat een ontvolkingspolitiek op brede steun zou kunnen rekenen als die gekoppeld kon worden aan een existentiële strijd tegen een gemeenschappelijke vijand. Een uittreksel uit “The First Global Revolution” luidt:12

“Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke vijand waartegen wij ons kunnen verenigen, kwamen wij op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke, in het plaatje zouden passen.”

Dus, in gewoon Nederlands, het beoogde resultaat van “groen gaan” is ontvolking. Die bedoeling wordt nu eindelijk zichtbaar als u bedenkt wat de gevolgen zijn van het elimineren van de olie- en gasproductie zonder dat er levensvatbare alternatieven voorhanden zijn, en dat is waar Biden en andere wereldleiders mee bezig zijn.

Niet alleen is er olie nodig om kunstmest te maken, maar wij hebben ook geen landbouwmachines die op zonne- of windenergie kunnen draaien. De voedselproductie komt dus in wezen tot stilstand. Zware bouwmachines kunnen ook niet op deze alternatieve energiebronnen lopen, dus daar gaan de infrastructuur en de huizenbouw.

Voor velen lijkt het alsof deze wereldleiders uit onwetendheid handelen, maar het is heel goed mogelijk dat hun acties opzettelijk zijn. Niemand wil er alleen bij stilstaan dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk mensen schade toe te brengen – om de planeet in feite te ontdoen van binnenkort “nutteloze” mensen.

Het is misschien wel huiveringwekkend om te beseffen dat het dreigverhaal van de klimaatverandering eind jaren ’80 is verzonnen met als enig doel een wereldwijde ontvolkingsagenda te kunnen uitvoeren zonder al te veel verzet te wekken. Maar ontvolking en eugenetica vormen de kern van wat het WEF en zijn bondgenoten proberen te bereiken.

Het WEF geeft zelfs toe dat zij het “planetaire noodplan” van de Club van Rome gebruiken om “een nieuw kompas voor de naties” aan te reiken.13 Het WEF en zijn bondgenoten volgen dus allemaal een plan dat ontvolking als een toegegeven beoogd eindresultaat heeft.

Fase 2 van de Grote Reset: Oorlog

Zoals ik besproken heb in “Fase 2 van de Grote Reset: Oorlog,” maken ook de oorlogstrommels deel uit van Het Grote Reset plan. Waarom? Omdat oorlog de economische ineenstorting zal versnellen die nodig is voordat de naties “weer beter kunnen opbouwen”.14 Het conflict tussen Rusland en Oekraïne helpt op een aantal verschillende manieren om De Grote Reset te katalyseren.

Om te beginnen worden allerlei bevoorradingsketens door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op ongekende schaal en in een ongekend tempo verstoord. Ook de brandstoftekorten en de inflatie nemen een hoge vlucht. Geopolitieke spanningen kunnen ook stagflatie veroorzaken, een economische situatie waarin de inflatie en de werkloosheid hoog zijn terwijl de economische groei vertraagt.15

  BIZAR: Vrouw neemt lijk van oom mee om in zijn naam een lening te krijgen bij bank in Brazilië - hij was al vele uren dood (VIDEO)

Het is een hachelijk dilemma voor het economisch beleid, want strategieën die de inflatie helpen verlagen, kunnen ook de werkloosheid doen toenemen. U kunt daar meer over lezen in het artikel “Why Stagflation Is an Economic Nightmare” (Waarom stagflatie een economische nachtmerrie is) van 10 maart 2022, Conversation.16

Het eindresultaat is een grotere afhankelijkheid van overheidssubsidies, en dat is een duidelijk doel van de Grote Reset. Het universeel basisinkomen is één geplande strategie die afhankelijkheid zal creëren. Het zal er ook voor zorgen dat wij allen even arm zijn en niet in staat om hun monopolie op macht en rijkdom te bedreigen.

Universele armoede is werkelijk wat zij bedoelen als zij het hebben over de wereld “eerlijk en rechtvaardig” maken. Niemand zal iets hebben. Iedereen zal even arm en afhankelijk zijn, zonder hoop om ooit te kunnen opklimmen tot de “elite” technocratische klasse.

De oorlog in Oekraïne vermindert ook de afhankelijkheid van Europa van Russische energie, en versterkt daardoor de urgentie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In het kielzog van de Grote Reset gebruiken beleidsmakers in de hele wereld de sancties tegen de Russische energiesector om de overgang naar “groene” energie te versnellen, waarvan de bedoeling is wat ik zojuist besproken heb.

Het besluit van Rusland om de uitvoer van kunstmest en voedselgewassen te blokkeren als reactie op het feit dat het uit het Swift-systeem wordt gezet, zal ook voedseltekorten veroorzaken, en ook dit speelt precies in het Grote Reset-plan. De laatste jaren zijn wij door Grote Reset stromannen als Bill Gates aangespoord om geen echt vlees meer te eten, maar synthetisch, in het laboratorium gekweekt vlees.

Mensen afhankelijk maken van gepatenteerd synthetisch voedsel zal de globalisten op meer dan één manier ten goede komen. De mensen zullen zieker worden, en dus afhankelijker van overheidssteun. Zij zullen afhankelijk zijn van voedsel dat door monopolies geproduceerd wordt, en dus gemakkelijker te controleren is. En mettertijd, als de mensen vergeten hoe ze voedsel moeten verbouwen en kweken, zal de mogelijkheid om de wereldbevolking te controleren toenemen.

Bij dit alles komt nog dat de media de mensen angst inboezemen over apenpokken – net op tijd voor de druk om de nationale soevereiniteit af te staan aan de Wereldgezondheidsorganisatie, die ook geallieerd is met het WEF.

Tot slot is het verslag van Michael Osterholm van de bijeenkomst in Davos in 2010, die in lichterlaaie stond door de besprekingen over de planning van een pandemie, nadat hij net de varkensgrieppandemie van 2009/2010 had meegemaakt, veelzeggend. Al die jaren geleden schreef hij:17

“Ik heb veel geleerd in Davos, maar ik was verontrust door het totale gebrek aan aandacht voor zulke kritieke vragen als:

• Hoe beschermen wij de wereldwijde toeleveringsketens als wij weer voor een onvermijdelijke pandemie staan die tot wijdverspreide, ernstige ziekten kan leiden?

• Hoe nemen wij de lessen die wij uit onze ervaring met H1N1 hebben geleerd, en verankeren wij die in onze organisaties, zodat zij niet vergeten worden?

In plaats daarvan ging de teneur van de gesprekken in Davos over globalisering …”

Twaalf jaar geleden hadden de miljardairs, bankiers en staatshoofden van Davos de kans om te bewijzen dat zij in staat waren om dit aardse schip te besturen. Maar na de varkensgrieppandemie hebben zij de problemen die duidelijk waren geworden niet opgelost.

Zij losten de problemen met de toeleveringsketen niet op, en wij hadden dezelfde maar ergere problemen toen de COVID kwam. Het enige dat zij oplosten was hoe zij de critici het zwijgen konden opleggen. In die tijd werd er gezegd dat er “koppen moesten rollen” wegens wanbeheer van de pandemie.

Wel, er zijn geen koppen gerold. Alles bleef bij het oude, en nu hebben we twee jaar van het ergst denkbare wanbeheer van de pandemie achter de rug. Nu dringt de cabal van de globalisten erop aan dat de onbekwame WHO de enige beslisser wordt op het gebied van pandemieën, die de WHO naar believen zou kunnen uitroepen, op basis van haar eigen definities. Wij staan op een zeer gevaarlijke tweesprong.

Wij moeten echter beseffen dat Schwab en de menigte van Davos niet over het lot van de wereld beslissen. Het is aan ons. Als wij ons niet tegen hun plannen verzetten, hebben wij de keuze gemaakt om hun versie van de toekomst te aanvaarden.

Referenties:

1 TNI.org WEF History
2 The Guardian September 14, 2018
3 WEF Program 2022
4 YouTube April 13, 2022
5 Washington Examiner May 23, 2022
6 Technocracy.news June 25, 2020
7 Gov.uk The Fourth Industrial Revolution
8 UN.org April 22, 2020
9, 12 Unlimited Hangout February 20, 2021
10 Club of Rome, The Limits to Growth
11 Club of Rome, The First Global Revolution
13 Weforum.org January 13, 2020
14 Winter Oak March 9, 2022
15, 16 The Conversation March 10, 2022
17 Cidrap February 4, 2010


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

WEF overladen met doodsbedreigingen: Open Forum in Davos afgelastVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRapport: India koopt goedkope gesanctioneerde Russische olie op en verkoopt die met enorme winsten aan de VS en de EU
Volgend artikelDe stemming kantelt – Mainstream media tegen Zelensy: Berlijn is geen voorstad van Kiev!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Toen ik jaaaren geleden in één van de “foute sectoren” werkzaam was kwam ineens het begrip “duurzaam”.
  Direct gingen mijn nekharen recht overeind staan. Hoe dat kwam kon ik niet verklaren. Ben altijd blijven kotsen van dat woord en ook de andere zoals groene energie.

  Maar hoe dan ook, door heel te blijven (dus ver weg van pharmaffia, de indoctrinatiemachine en -voor zover het kan- stralingen behouden we ons “zesde” zintuig. Dé belangrijkste om ons te behoeden voor grote gevaren.

  Krijgen ze de spuit of test met geweld in ons dan is de strijd verloren.

  Een ander angstpunt voor de globalisten is dat geld=macht na de ineenstorting van het huidige ruilmiddel niet meer opgaat. Hun “zijn” gaat eraan en met deze afgrijselijke acties stellen ze hun positie veilig, althans dat is wat er gebeurt als we verslagen blijven toekijken.

  • Zeer juist Ab. En ook ik kots van dat woord duurzaam. De methodes van die slangen zijn alleen maar bedoeld om al het geld er uit te zuigen, alles van waarde. En de ruimtevaart voort te zetten. Dat ziet Mercola kennelijk nog niet.

 2. Klaus Zabber en zijn overige zwabbernoten zullen bij de volgende verkiezigingen in het stof bijten als 30 % van de bevolking nee stemt tegen hun zogenaamde trudeaupoppen of hier decroo pop en ruutezwabber.

 3. @Peeters,
  Beste, je zult er nu toch wel langzaam achter zijn dat alle verkiezingen vanaf minimaal 2000 vervalst zijn.
  Eerst bakmetellende, een wef-adept en alter kutte die het hele land naar de klote heeft geholpen.
  In tegenstelling tot de officiele uitslag was de officieuze uitslag van de laatste verkiezingen ietsje anders:
  VVD = 12 zetels
  DDR666 = 10 zetels,
  FVD = 50 zetels,
  PVV = 35 zetels
  CDA = 10 zetels
  de rest voor het linkse gepepel
  enz., enz.
  Zo vreemd dat er allemaal wef adepten de verkiezingen winnen toch?
  Het gaat er helemaal niet om op wie je stemt, alleen maar om wie de stemmen telt.

 4. Is a History Repeat and doing it again Why are we here https://www.youtube.com/c/LIFEexplainedMedia People are not suffering life. They are suffering the two most fantastic faculties that human beings alone have a vivid sense of memory and a fantastic sense of imagination. Because We Are All Related So basically wars are just huge family arguments https://youtu.be/BhtgINeaJWg

  We Will Meet Again https://youtu.be/tR1VOHeTDTE

  Where Do I Begin With Believing 2022 https://youtu.be/lGd9IBrRCeA en doen we na 2 eeuwen nog steeds hetzelfde helaas.

  Mijn ervaring is gebaseerd op leiding in je eigen leven zich op eerlijkheid, en grootmoedigheid; dit houdt in dat je trouw naar je eigen intuïtie luistert en haar zelfstandig volgt.

  Ben je je eigen leider, dan ben je de aangewezen persoon om anderen op bemoedigende, inspirerende wijze te begeleiden zoals in vele eeuwen er het in dit verhaal op neer komt en nog steeds heden ten dage geldt.

  Alles werd meer dan eens herhaald en soms verbeterd en oversteeg en meer, meer, meer was het credo en nu mogen we leren dat alles “De grootste overdenking” is die we met zijn allen mogen maken.

  Wat heeft de hele wereld ervan geleerd?

  En waar willen we heen is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde en verplaatsen we van begeerte naar intelligentie.

  “We geloven niet langer blind in de overheid, onze ouders of beroemdheden, maar meer in onszelf.”

  Chaos en orde
  De overgang van Vissen naar Waterman brengt veel chaos met zich mee.
  Maar ook dat is volgens de expert normaal. “Eens je een verandering inzet door uit je comfortzone te komen, kom je in de chaos. Dat is een wetmatigheid.
  Vanuit die chaos stroom je in een nieuwe comfortzone.
  Dit zie je nu gebeuren op wereldvlak. Stel dat je gaat verhuizen, dan is er eerst de chaos van de verhuis zelf, alles staat op stelten. Eens je gesetteld bent heb je een nieuwe orde. Een nieuwe thuis. En die brengt opnieuw die vreugdevolle rust.”

  https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-living/het-watermantijdperk-gaat-in-en-zal-ruim-2000-jaar-duren-wat-kan-je-volgens-astrologen-verwachten?referrer=https%3A%2F

  Welkom op de officiële website van EuropeansUnited.eu
  De drie belangrijkste standpunten van EuropeansUnited zijn: democratie, mensenrechten en respect voor de grondwet. https://www.europeansunited.eu/nl-nl/home-4/

 5. Waarom zitten wij nu in de grote reset, de angst dat de elite hun geld en bezittingen gaan verliezen en boven al hun macht wij hoeven als volk niet voor dat tuig bang te zijn maar zij wel als het volk gaat bewegen dan is er voor hun geen redden meer aan zij zullen hun ondergang dan gaan beleven die zij nooit van te voren hadden kunnen overzien met hun geld en macht wij mensen zijn de macht en wel zonder geld maar met gedrevenheid en daar zullen zij uiteindelijk nooit tegen op kunnen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in