© Linnaea Mallette (publicdomainpictures.net)

Weinigen zullen de grootheid bezitten om de geschiedenis zelf om te buigen, maar ieder van ons kan werken om een klein deel van de gebeurtenissen te veranderen. Het is uit ontelbare uiteenlopende daden van moed en overtuiging dat de geschiedenis van de mensheid wordt gevormd. Telkens wanneer iemand opkomt voor een ideaal, of handelt om het lot van anderen te verbeteren, of onrechtvaardigheid bestrijdt, zendt hij een kleine rimpeling van hoop uit, en als die rimpelingen elkaar kruisen vanuit een miljoen verschillende centra van energie en durf, bouwen zij een stroom op die de machtigste muren van onderdrukking en tegenstand kan neerhalen. ∼ Robert F Kennedy

De afgelopen twee jaar hebben ons veel geleerd – om alles wat wij dachten te weten in twijfel te trekken; om ons eigen onderzoek te doen en naar vele stemmen te luisteren; om het narratief uit te schakelen en zelf na te denken; om na te denken over onze eigen persoonlijke moraal/waarden, onze lijnen in het zand. In extremis, waar zouden wij voor naar de gevangenis gaan, waar zouden wij voor sterven? schrijft Alison Harvey.

Voor velen van ons heeft het een spiritueel ontwaken teweeggebracht, een vredige kalmte die ons helpt boven het strijdgewoel uit te stijgen en de moed te vinden om onze waarheid te spreken tegen de mensen om ons heen.

Velen van ons hebben ontdekt dat wij weinig gemeen hebben met degenen die wij vroeger als naasten beschouwden, terwijl wij nieuwe vrienden hebben gevonden die op dezelfde golflengte als wij lijken te zitten. Of het nu natuurgenezers zijn of tuiniers, handwerkslieden of werklozen, technici of advocaten, mijn nieuwe vrienden delen de wens om onze energie te richten op het scheppen van een betere wereld dan die welke nu vernietigd wordt of die welke met de Grote Reset beoogd wordt.

  Dood gevaccineerd: Alarmerende studie bevestigt dat gevaccineerden te maken krijgen met catastrofale Antilichaam Afhankelijke Versterking kwetsuren en sterfgevallen

Vanwege een medische aandoening kan ik geen masker dragen, dus 24 juli 2020 was een van mijn rode lijnen. Ik begon te luisteren naar dokters, wetenschappers en advocaten, en besefte dat degenen die hun carrière, reputatie en rijkdom op het spel zetten, met meer verstand spraken dan degenen die van de Covid-reactie profiteren.

Ik dank in stilte degenen die ons bewust hebben gemaakt van onze onvervreemdbare rechten op lichamelijke autonomie, vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging; van onze individuele soevereiniteit als levende man of vrouw; van de hiërarchie van de wetten en het verschil tussen het recht van dit land en dat van de zee; die ons hebben geholpen de wetenschappelijke argumenten tegen maskers, PCR-tests, sociale distantie, lockdowns, gebruik van midazolam, remdesivir en experimentele gentherapieën te begrijpen; en die ons hebben herinnerd aan het belang van het stimuleren van ons immuunsysteem, natuurlijke immuniteit en goedkope, effectieve vroegtijdige behandelingen.

Dit jaar heb ik mij bij mijn huisarts beklaagd over het gedrag van zijn praktijk tegenover ons maskerlozen. Ondanks mijn beleefdheid werd ik blootgesteld aan vijandigheid en onbeschoftheid wanneer ik voor routine-bloedonderzoeken ging of om mijn medisch dossier op te halen. De verpleegster behandelde me als een biologisch gevaar, zelfs toen ze bloed afnam, en zei dat ik nooit meer moest terugkomen. Ik wees op het bewijs dat maskers geen virus tegenhouden, maar lichamelijke, geestelijke en psychische schade kunnen veroorzaken, op de onwettigheid van het ontzeggen van mijn recht op lichamelijke autonomie, op de onwettigheid van het ontzeggen van mijn recht op geïnformeerde toestemming, en op de NHS-richtsnoeren die benadrukken dat er vele redenen zijn waarom mensen geen masker kunnen dragen, en dat die gerespecteerd moeten worden.

  VK COVID-19 sterfgevallen: 87% van de overledenen was gevaccineerd

De dokterspraktijk heeft mij vervolgens uitgeschreven, zonder de gedragingen te ontkennen of zich ervoor te verontschuldigen. Er werd mij geen advies gegeven over mijn bestaande medische toestand of wat ik moest doen zonder toegang tot medicijnen. Hoeveel anderen mijden nu helemaal de huisarts, ongeacht de gevolgen voor hun gezondheid? Hoeveel van de stijgende sterfgevallen thuis zijn te wijten aan het feit dat mensen de totalitaire dictatuur mijden die hun huisartsenpraktijk geworden is?

Het zorgzame beroep? Niet meer.

Wij kiezen allemaal hoe wij reageren – dat is een macht die zij ons niet kunnen afnemen. Ik had ervoor kunnen kiezen om mij te laten intimideren tot meegaandheid, om boos te worden, om naar een andere, door Covid geobsedeerde dokterspraktijk te gaan. In plaats daarvan heb ik natuurlijke remedies gevonden en mezelf van de pillen gespeend. Zeven maanden later heb ik geen symptomen meer van de ziekte. Ik suggereer niet dat iedereen zijn medicijnen zou kunnen of moeten dumpen – alleen dat iedereen keuzes heeft en meer macht dan wij beseffen.

Het besluit om alle eerder overeengekomen paraatheidsplannen voor pandemieën overboord te gooien ten gunste van een behandeling van de hele bevolking alsof iedereen ziek is, is ongetwijfeld een van de gevaarlijkste en demonische experimenten die de mensheid ooit is aangedaan.

Een huisarts heeft onlangs anoniem geblogd over de medische ethiek, omdat hij vreesde dat zijn beroepsgroep die in de steek had gelaten. Ik vind de woorden krachtig en geef er hieronder enkele weer. Hoeveel artsen die dit lezen zouden naar waarheid kunnen zeggen dat zij de afgelopen twee jaar hun eed hebben gehouden?

De gezondheid en het welzijn van mijn patiënt zullen mijn eerste overweging zijn;

Ik zal mijn medische kennis niet gebruiken om mensenrechten en burgerlijke vrijheden te schenden, zelfs niet onder bedreiging.

  De Transhumanistische Agenda is uw gegevens aan het vastleggen en uw geest aan het beïnvloeden

Een arts zal:

– Zijn/haar oordeel niet laten beïnvloeden door persoonlijk gewin of oneerlijke discriminatie.

– Alleen datgene verklaren wat hij/zij persoonlijk heeft geverifieerd.

– Handelt in het beste belang van de patiënt bij het verlenen van medische zorg.

Elke (alle) preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, op basis van adequate informatie.

De Code van Neurenberg …

Wij konden tot onderwerping worden gemuilkorfd, maar toch vragen er zich elke dag meer af hoe wij het ons hebben laten welgevallen:

– ons te laten muilkorven

– te aanvaarden dat niet-diagnostische testresultaten gelijk staan met een pandemie

– toe te laten dat dierbaren alleen sterven

– natuurlijke immuniteit te ontkennen

– een “gezondheidsdienst” te aanvaarden die alleen uit Covid bestaat

– de voordelen van een vroegtijdige behandeling afwijzen

– proefkonijn worden in een gevaarlijk experiment

– toestaan dat onze economie verwoest wordt

– ons onderwerpen aan een 24/7 op angst gebaseerde, door de media geleide psy-op.

Telkens als wij ons uitspreken of iets schrijven, veroorzaken wij rimpelingen in hun verhaal. Ik heb feedback gegeven aan de Care Quality Commission en het Royal College of General Practitioners. Misschien zullen degenen die dergelijke brieven lezen de moed vinden om zich uit te spreken en het beginsel “First Do No Harm” in acht te nemen. Men kan alleen maar hopen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Neurenberg Code Overtredingen – Nederlands ondertiteldVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelZelfmoord van vaccinatiedokter: Vacinzeloten instrumentaliseren haar dood
Volgend artikelHet aantal sterfgevallen onder atleten is sinds 2021 met 1.700% gestegen en niemand mag vragen waarom
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

41 REACTIES

 1. Mooi artikel, hoor, geeft moed. Bedankt FN.
  Laten we ook niet vergeten dat dit onze medemensen zijn, die deze ellende veroorzaken… dus geen verhevenen, geen ‘elite’, helemaal niks daarvan, maar gewone medemensen die stinkend rijk zijn geworden vanwege hun parasitaire aard. Laat je nooit kisten door die klootzakken.

  • U heeft dit mooi verwoord, ja , een mooi artikel, geeft inderdaad moed, dank je FN. Veel mensen worden pas wakker als ze zien dat bv winkelrekken leeg raken, brandstof nog duurder word, de zaken die wij allemaal elke dag nodig hebben, ieder van ons, tot dat het aan de voordeur komt, wat denk je dat een vader van 4 kinderen gaat doen als hij zijn kinderen geen eten meer kan geven ? bv, die man word een pitbull, hij zal er alles aan doen om aan voedsel te geraken voor zijn kinderen, dat mensen eens stoppen met hun egoïsme, uiteindelijk zullen we allemaal samen moeten opkomen voor ons bestaan.

   • Die “pitbull die alles doet voor zijn kinderen”, had eerst eens moeten overwegen geen kinderen te krijgen. De onophoudelijk doorfokkende mens is het grootste probleem. Dat was veertig jaar geleden al het geval. Daarom heb ik geen kinderen op deze overvolle wereld gezet. Maar blijkbaar moest de ruimte die ik vrij liet vol want de rest van de vrouwen heeft flink doorgejongd.

    • Zoals jij zegt, overbevolking is het probleem, bv, ik heb niet de exacte gegevens, land India, in 1960 , ca 45 miljoen, inwoners, nu zijn daar ca.. 180 miljoen inwoners, oplossing in al die landen, mannen castreren, het probleem is niet de vrouw, het zijn de mannen, zeker in bepaalde culturen, ja want ik moet laten zien dat ik potent ben reageren ze daar, maar hun kinderen eten geven kunnen ze niet, dus castratie.

     • Heel dom geredeneerd, de kinderen in bv afrika werden niet oud, van de 12 kinderen bleven er vaak maar 3 leven. Dat was hun oude dag voorziening. Dankzij de westerse wereld blijven er nu wel 10 van de 12 leven.
      Dat moet je die mensen ook leren.
      In India leven inmiddels 1,2 miljard mensen.
      Verdiep je eerst eens in de materi.

      • Het gaat er niet om om eerst in de materie te verdiepen, ik wilde enkel een voorbeeld geven, in Niger is bijna de helft van de bevolking jonger dan 15 jaar, het punt is dat het om overbevolking gaat, daar wil men niets over horen.
       Dus over dom geredeneerd hou dat voor uzelf, het zijn niet de exacte cijfers, heb ik ook vermeld, dus wat komt u vertellen, lees vooraleer u commentaar geeft, zwijgen is het begin van wijsheid.

      • Waarom werden de kinderen er niet oud, omdat ze geen eten hadden, weinig of geen medische zorgen, infrastructuur, een paar planken tegen elkaar gezet, grond verontreiniging, zelfs geen drinkbaar water, of het nu verbeterd is, betwijfel ik, er zijn vandaag de dag meer dan 1.3 miljard mensen die geen eten hebben, ik bedoel geen eten hebben, niets, in een bepaald land weet niet meteen welk, vangen kinderen de zwaluwen uit de lucht om ze op te eten, omdat ze niks ander hebben.

     • De fertiliteit per vrouw in Niger is 7.5, in Europa 1.6, het wereld gemiddelde 2.5, waar gaat dit over, “hekel aan je ouders”, heeft daar niets mee te maken, heel eenvoudig en heel duidelijk, er is op deze wereld overbevolking, bepaalde culturen kweken als konijnen, daar zit het probleem, die komen massaal onze richting uit, probleem verplaatst zich gewoon, resultaat, de boeren worden van hun land verdreven, om het land vol woningen te zetten, alles waar uw, mijn, onze ouders en grootouders hard voor gewerkt hebben, word hiermee teniet gedaan, omdat een “elite” clubje hun agenda wil doorvoeren, dus hou op met elkaar te verwijten. fijne dag verder.

    • PetronellaM: wat je zegt is waar. Ik had reeds op 15 jarige leeftijd besloten niet mee te doen aan het fokken. Het zijn zowel mannen als vrouwen die maar lustig willen doorfokken, soms met 4 kinderen, en zoals Tante Ursula haarzelve, met notabene 7! Dat is een hele hap… Stel je voor dat die zich op hetzelfde tempo gaan doorfokken… Daar is geen smart-city met piepkleine huisjes tegen op gewassen. In sommige culturen hebben vrouwen helaas weinig te zeggen onder het juk van de mannen daar, zoals Spirit zegt. Of castratie de oplossing is, mss niet. Maar het is duidelijk dat Poisonjab-Billie erg zijn best doet om het fokken tegen te houden nu. Of dat de juiste manier is, duidelijk niet. Maar zoals Jan zegt hoe krijg je het mensen aan hun verstand om gewoon minder te fokken? Eén of twee nakomelingen is toch keurig? En overal die baboefietsen volgepropt met kindjes…

     • Daarom zijn landen en grenzen ook zo belangrijk.
      In ons land worden er weinig kinderen geboren onder de autochtone bevolking. Dat moet je niet oplossen met overschot uit andere landen.
      Dit gebeurt wel en is uiteindelijk dodelijk voor de autochtone bevolking.

 2. Alice Bailey:
  “There will not be any dissociation between the Universal Church, the Sacred Lodge of all true Masons and the inner circles of the esoteric societies … In this way, the goals and work of the United Nations shall be solidified and a new Church of God led by all religions and by all of the spiritual groups, shall put an end to the great heresy of separateness.”

  Ik moet mijzelf bedwingen, maar zal bovenstaand citaat niet voorzien van commentaar.

  • Kan het kloppen dat ik die tekst recent elders heb gelezen, met name om de religies “samen te voegen”?
   Verder meen ik ook dat Alice Bailey toch “in den beginne” bij de Luciferse Rotteschild club was opgenomen?
   Zijn dat de rimpelingen die je bedoelt Greengo?

   • @Klien – Inderdaad de Luciferian Sekte bestaande uit vele, vele samenwerkende organisaties. Helena Petrovna Blavatsky – in het verleden heeft FN of Fenix er een artikel aan gewijd; kan deze helaas niet terugvinden, maar wanneer je op deze personage gaat zoeken, kom je e.e.a. tegen. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. De leer is overal en ook onze cultuur is ermee doordrenkt. Wie denkt dat deze machine is tegen te houden door ´ons mensen´ vergist zich gigantisch. Ik hoop je hiermee op het juiste spoor te mogen leiden. Onderzoek alles (zelfstandig en/of met GOEDE leraren) en behoud het goede! Knowledge will increase – Daniël 12:4

   • Met ´alles en iedereen´ bedoel ik uiteraard de vele organisaties welke als een octopus aan de touwtjes trekt om ons allen te leiden naar de Antichrist.

  • Ik heb moeite met het begrip “Kerk”, want ik kan mij er niet vinden in al die rituelen enopvattingen en ik vvind vrijmetselarij echt niet heilig, net als de roomse kerk enzo en ik vind het een domme uitspraak van Blavatsky, ik denk geloof is iets diep innerlijks in de mens!

   • Ik geloof niet in één of andere god, als men mij deze vraagt stelt, ben ik heel helder en duidelijk, ik geloof in mezelf, is het mooiste geloof dat er is.

   • @Conny – De kerk als stenen of desnoods houten of geplastificeerd gebouw, daar heb ik ook niets mee en dat is niet voor niets aangezien de meeste kerken of beter gezegd kerkenraden een convenant hebben getekend met de Roomse kerk die de lakens uitdeelt. Voorbeeld van de verpaupering wordt weergegeven in het volgende artikel en weerspiegeld meteen mijn Engelstalige bijdragen op dit draadje.

    https://www.newswars.com/dear-lord-what-circle-of-hell-is-this-video-shows-nyc-church-holding-drag-show/

    Aangaande je laatste stelling achter de komma heb ik daar mijn gedachten over, maar ik zal je daar verder niet mee ´lastig´ vallen.

 3. Robert Muller, speaking at the parliament of World Religions, declared: “Do not worry if not all religions will join the United religions organization. Many nations did not join the UN at its beginning, but later regretted it and made every effort to join. It was the same with the European community and it will be the case with the world´s religions because whoever stays out or aloof will sooner or later regret it.”

  Despatch Magazine (June 2001, Vol. 13.2, p. 33)

 4. Preparation by men and women of goodwill is needed to introduce NEW VALUES for living, NEW STANDARDS of behaviour, NEW ATTITUDES of non-separateness and cooperation, leading to right human relations and a world at peace. The coming WORLD TEACHER will be mainly concerned, not with te result of past error and inadequacy but with the REQUIREMENTS of a NEW WORLD ORDER and with the REORGANISATION of the social structure.

  Flyer from World Goodwill announcing World Invocation Day, June 2, 1985

 5. De in 1948 in Amsterdam opgerichte Wereldraad van kerken had de Nederlander Willem Visser ’t Hooft als eerste voorzitter. De latere Amerikaanse minister van buitenlandse zaken (1953 – 1959) John Foster Dulles hield tijdens de openingsvergadering een toespraak.
  Dulles was net als z’n broer Alan (tussen 1953 – 1961 CIA-directeur en kreeg de zak van JFK) lid van de orde van Malta, actief als spion tijdens WOI in het neutrale Zwitserland & betrokken bij de ‘vredes’vergaderingen in Versailles (1918/1919). En dan vergeet ik hun betrokkenheid bij de opricjhting in 1930 van de Bank of international Settlements (BIS) in 1930.

 6. – toestaan dat onze economie verwoest wordt-

  Onze economie gaat vanzelf kapot door de inmiddels vele geprikten. Zij zijn chronisch ziek of overlijden door de prikken.
  Er is m.n nu niet vanuit het niets een groot personeelstekort ontstaan wat alleen maar ( fors ) zal toenemen.
  Zonder arbeidskrachten loopt de economie volledig vast…

 7. Wat hebben jullie niet gelezen?

  “Hoeveel anderen mijden nu helemaal de huisarts, ongeacht de gevolgen voor hun gezondheid?”

  Randdebiel die schrijver.

 8. Van huisartsen moeten we af, die maken veel te veel fouten. Bijna elke Nederlander kan je wel een fout van een huisarts vertellen. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4190936/patienten-pikken-fouten-huisartsen-niet-meer-aantal-klachten Na kantooruren, zon en feestdagen zijn we afhankelijk van afzeik triagistes die bijna iedereen afwijzen. Van het gezeur van de huisartsen wordt je ziek. https://www.ad.nl/utrecht/huisartsen-waarschuwen-we-overstromen-als-mensen-met-kleine-vragen-de-spoedpost-blijven-bellen~a2be9b99/ De nieuwe lichting huisartsen baart grote zorgen, bijna allemaal vrouwen die halftijds willen werken, hypotheekmuizen. Daarom eerstehulpposten door het hele land waar iedereen die meent medische hulp nodig te hebben heen kan, zonder eerst een afzeikmens aan de tel. te krijgen.

  • Mensen maken nu één maal fouten, een perfecte wereld/mens bestaat niet, mijn huisdokter heeft niet één woord met mij gesproken over het hele corona verhaal, vaccinatie, mondkapjes, helemaal niets.
   Hoe is uw redenering telkens, “(Bijna elke Nederlander kan je wel een fout van een huisarts vertellen.)” Het lijkt erop of uzelf geen fouten kan maken, dus dan moeten de huisartsen weg volgens u, uw redenering is absoluut niet logisch, huisartsen hebben een vertrouwens relatie met hun patiënt, dit gaat veel verder dan de één of andere kwaal, verdiept u zich maar eens in de materie, volgens mij weet u niet waar u over spreekt ? Fijne dag verder.

  • Mensen bellen ook voor het minst naar deze diensten, spoeddienst (het woord zegt het zelf) is voor noodgevallen, je enkel verstuiken is geen spoedgeval, de medische wereld zijn nog steeds geen tovenaren, dat verwachtten mensen wel, waarom, zoals u zegt (een afzeikmens) aan de telefoon krijgen, om de spoeddienst niet te overbelasten, “Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen” slotzin van de Tractatus.
   Fijne dag.

  • Wat bedoelt u met deze link ? Zo kan je achter elk dingetje wel iets gaan vinden, het enige waar het omgaat in dit geval glossy magazine van een actrice, is money, dan gebruikt men alles wat maar mogelijk is, money, money, money.

 9. Ik geloof niet in één of andere god, als men mij deze vraagt stelt, ben ik heel helder en duidelijk, ik geloof in mezelf, is het mooiste geloof dat er is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in