De macht van de VS is gebaseerd op de petrodollar, want zolang alle belangrijke grondstoffen – vooral olie – wereldwijd in dollars worden verhandeld, is er zo’n grote vraag naar de dollar dat de VS jaarlijks biljoenen dollars schuld kunnen blijven maken om hun leger te financieren, waarmee ze hun belangen wereldwijd desnoods met geweld kunnen afdwingen. Als de dollar zijn status als wereldmunt verliest, betekent dat onvermijdelijk dat de VS failliet gaan, schrijft Thomas Röper.

De dollar en sancties

Dit is waarom de VS actie ondernam tegen Libië of Irak, omdat deze landen speelden met het idee om hun olie niet langer voor dollars te verkopen. En ook Rusland raakte een paar jaar geleden definitief uit de gratie toen het olie en gas in roebels ging verhandelen op de beurs van Sint-Petersburg.

De macht van de dollar als wereldmunt is ook de reden voor het waanidee van de VS dat zij alle ongehoorzame landen kan sanctioneren, want als zij een land loskoppelt van de dollar, zal het enorme problemen krijgen om grondstoffen te kopen – te beginnen met voedsel en medicijnen.

Maar aangezien de VS nu zoveel landen onder sancties heeft geplaatst dat het gemakkelijk is het overzicht te verliezen, zijn deze landen begonnen onderling hun eigen verrekeningssystemen op te zetten zonder de dollar, wat het effect van de sancties ondermijnt. Hoe meer landen de VS sancties oplegt, hoe groter de groep landen die manieren (moeten) vinden om hun economie zonder de dollar te laten functioneren.

En aangezien veel landen die nog niet door de VS zijn gesanctioneerd, moeten vrezen dat ook zij morgen onder Amerikaanse sancties zullen vallen, is het voor steeds meer landen aantrekkelijk om de dollar vaarwel te zeggen.

De Russische president Poetin heeft dit Amerikaanse beleid in 2018 al zeer treffend getypeerd, toen hem tijdens een paneldiscussie werd gevraagd waarom Rusland zich van de dollar afkeert. Poetins antwoord begon als volgt:

“Ons doel is niet om ons af te keren van de dollar, de dollar keert zich af van ons. En degenen die de relevante beslissingen nemen, schieten zichzelf niet alleen in de voet, maar ook een beetje hoger. Omdat een dergelijke instabiliteit van de betalingen in dollars een groot aantal economieën in de wereld ertoe brengt op zoek te gaan naar alternatieve reservemunten en betalingssystemen te creëren die onafhankelijk zijn van de dollar.”

Arabische emancipatie

2022 heeft aangetoond dat de Arabieren zich aan het emanciperen zijn van de VS. Dit is een geopolitieke beving die weinig aandacht heeft gekregen in de westerse media, maar een echt keerpunt kan nabij zijn.

De VS creëerde de petrodollar met Saoedi-Arabië in de jaren 1970, toen de Saoedi’s ermee instemden hun olie alleen in dollars te verhandelen in ruil voor militaire bescherming en het recht om onbeperkt wapens van de VS te kopen.

Het feit dat de Saoedi’s en de andere monarchieën in de Golf in 2022 de VS en het Westen demonstratief de wind uit de zeilen namen toen het Westen smeekte om een verhoging van de olie- en gasproductie, was dan ook een geopolitieke sensatie: de VS hadden de invloed op de Arabieren verloren die zij de afgelopen 50 jaar als vanzelfsprekend hadden beschouwd.

Dit werd nog duidelijker toen de Chinese president in december 2022 Saoedi-Arabië bezocht, want – in tegenstelling tot de Amerikaanse president Biden in de zomer van 2022 – werd hij ontvangen met zulke pompeuze eerbewijzen als zelden zijn gezien. Als gevolg daarvan werd besloten tot een strategisch partnerschap tussen China en Saudi-Arabië en werd besloten dat Saudi-Arabië zijn olie met China zou gaan verhandelen in Yuan.

  Scott Ritter: Een lexicon voor rampen

Een weinig bekend feit is dat China in 2018 al een “Petro-Yuan” heeft gecreëerd voor de handel in olie en gas. Een van de redenen voor de invoering van de Petro-Yuan was dat Rusland, Venezuela en Iran zich zo zouden kunnen onttrekken aan Amerikaanse sancties, en dat landen als Saoedi-Arabië zich zouden kunnen onttrekken aan de hegemonie van de dollar en de druk van de VS.

Het einde van de dollar als wereldmunt

Het aandeel van de dollar in de wereldhandel en in de mondiale deviezenreserves daalt al jaren om bovengenoemde redenen. Het feit dat de Arabieren nu bereid zijn olie te verkopen tegen andere valuta dan de dollar, zal de positie van de dollar verder verzwakken.

Dit betekent natuurlijk niet dat het tijdperk van de dollar morgen voorbij is, maar zelfs westerse analisten zien het einde van de dollar als wereldmunt aankomen, althans op middellange termijn.

Daarom heb ik twee recente expertises vertaald over het besluit van Saoedi-Arabië om olie in de toekomst in de Chinese munt te verhandelen. Het eerste rapport is een analyse van een expert van de grote Franse bank BNP Paribas en het tweede rapport is van Marketinsider, een sub-site van Businessinsider.

Eerst de analyse van BNP Paribas.

Begin van de vertaling:

Internationalisering van de renminbi – de Petro-Yuan en de rol van goud.

Als Saoedi-Arabië besluit zijn olie met China te verhandelen in renminbi in plaats van in Amerikaanse dollars, zou dit een extra impuls geven aan de Petro-Yuan handel die al plaatsvindt tussen China en Rusland. Als meer spelers ervoor kiezen olie en andere producten met China in renminbi te verhandelen, kan de Chinese munt na verloop van tijd internationaal een kritische massa bereiken.

Goud is echter een sleutelfactor in de verdere ontwikkeling van een Petro-Yuan systeem. Een door goud gedekte Petro-Yuan vereist geen volledige convertibiliteit van de renminbi, waardoor China tegelijkertijd de controle over zijn kapitaalrekening kan behouden en de internationalisering van de renminbi kan bevorderen.

Met dit systeem kan de renminbi mettertijd een onafhankelijke activaklasse worden, waardoor zowel de internationalisering van de renminbi als China’s eigen kapitaalmarkten worden uitgebreid. Het zou ook het door de Amerikaanse dollar gedomineerde wereldwijde betalingssysteem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kunnen verstoren.

Het momentum van de Petro-Yuan

President Xi Jinping bezocht Saudi-Arabië afgelopen december voor de eerste Chinees-Arabische top en de top tussen China en de Samenwerkingsraad van de Golf. China is ’s werelds grootste energieverbruiker, terwijl Saoedi-Arabië de op één na grootste olieproducent en ’s werelds grootste olie-exporteur is. Het staatsbezoek bevorderde China’s initiatief uit 2018 om de oliehandel meer naar de renminbi dan naar de Amerikaanse dollar te verschuiven.

Na de sancties die door de VS werden opgelegd wegens de oorlog in Oekraïne, wilde Rusland meer gebruik maken van de renminbi, waardoor de Chinese munt en de reeds bloeiende Chinees-Russische handel een impuls kregen (zie figuur 1 in het artikel waarnaar wordt verwezen). Rusland heeft het Chinese CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) overgenomen voor de oliehandel en omzeilt daarmee SWIFT.

Als zowel Saoedi-Arabië als Rusland met China blijven samenwerken, zou het volume van de oliehandel in renminbi’s via CIPS sterk kunnen toenemen. De op drie na grootste olieproducent van Rusland, Gazprom Neft, rekent sinds 2015 al zijn verkopen van ruwe olie met China (een derde van zijn totale verkopen) af in renminbi. Landen als Iran, Venezuela en Indonesië regelen al een deel van hun oliehandel met China in renminbi.

  Zelensky en zijn generaals hebben vorig jaar "minstens" 400 miljoen dollar van de Amerikaanse hulp verduisterd

Het handelsvolume en de mogelijkheden om de renminbi te gebruiken voor internationale betalingen kunnen toenemen naarmate meer landen het risico van de Amerikaanse dollar diversifiëren. Deze ontwikkeling zou het op de Amerikaanse dollar gebaseerde mondiale financiële systeem op termijn op losse schroeven kunnen zetten, aangezien de status van de dollar als mondiale reservemunt grotendeels is gebaseerd op zijn belang op de energie- en grondstoffenmarkten.

Het sluipende belang van de renminbi

Sommige marktdeelnemers schatten aanvankelijk dat de omschakeling van de oliehandel van de dollar naar de renminbi maandelijks 600 miljard tot 1 biljoen dollar aan transacties uit de dollar zou kunnen halen.

Uit SWIFT-gegevens blijkt dat de renminbi in november 2022 (laatst beschikbare gegevens) de vijfde meest gebruikte valuta was in wereldwijde betalingen, met een aandeel van 2,37%. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van twee jaar geleden, maar nog steeds een fractie van de betalingen in USD en EUR (zie figuur 2 in het gelinkte artikel).

Met maandelijkse SWIFT-betalingen ter waarde van ongeveer 100 biljoen dollar zou het aandeel van de renminbi momenteel ongeveer 2,37 biljoen dollar bedragen. Met de 600 miljard tot 1 biljoen dollar aan oliehandel die in renminbi zou kunnen worden afgewikkeld, zou het aandeel van de renminbi in de wereldwijde betalingen in het SWIFT-systeem stijgen tot 3% of meer. Daarmee zou de renminbi de vierde meest gebruikte valuta ter wereld worden, vóór de Japanse yen.

De rol van goud

Natuurlijk zal de Petro-Yuan de Petro-Dollar en het op de dollar gebaseerde betalingssysteem niet van de ene op de andere dag vervangen. China’s strategie om de renminbi Petro-Dollar met goud te ondersteunen is echter cruciaal voor de opbouw van het Petro-Yuan systeem. De converteerbaarheid van de renminbi in goud maakt de munt een wereldwijd te beleggen activum voor buitenlandse renminbi-houders, wat hun vertrouwen in en de vraag naar de Chinese munt stimuleert.

Als de strategie om Saoedi-Arabië en Rusland voor het Petro-Yuan initiatief te interesseren werkt, zouden andere landen kunnen volgen. Dit zou ingrijpende geopolitieke en economische gevolgen kunnen hebben, omdat het de dynamiek van de oliehandel zou kunnen veranderen en het geopolitieke evenwicht in de richting van China zou kunnen verschuiven. Landen kunnen de economische sancties in het kader van het Amerikaanse dollarstelsel omzeilen door de renminbi en de CIPS te gebruiken, waardoor het vermogen van de VS om de internationale handel en de dollarstromen te controleren en te beïnvloeden wordt verzwakt.

Een renminbi-activaklasse

China is bezig de infrastructuur te creëren voor de internationalisering van de renminbi. Het Petro-Yuan-systeem zou Peking in staat kunnen stellen dit proces te versnellen terwijl het de volledige controle over zijn kapitaalrekening behoudt.

Handhaving en uitbreiding van het Petro-Yuan netwerk betekent ook dat China meer goud zou moeten verzamelen voor een door goud gedekte renminbi.

Mettertijd zal China echter naast goud meer in Yuan uitgedrukte beleggingsactiva moeten creëren om de stimulans voor het gebruik van de munt te vergroten. Een grotere vraag naar de renminbi buiten de handel zal een verdere ontwikkeling van de onshore kapitaalmarkten vereisen, met inbegrip van renminbi-dekkingsinstrumenten, om grote buitenlandse geldstromen op te vangen.

Einde van de vertaling

Nu het artikel van Marketinsider.

Begin van de vertaling:

  Trump zal niets veranderen - Lavrov

Terwijl China de Amerikaanse dollar wil verzwakken met de Petro-Yuan, scharen olieproducenten zich rond Peking en is Rusland “een Aziatische natie geworden”, aldus analisten

Hoewel de dollar in de nabije toekomst waarschijnlijk de dominante wereldmunt zal blijven, zal de opkomst van de zogeheten Petro-Yuan aan kracht winnen naarmate China profiteert van zijn status als ’s werelds grootste olie-importeur, zegt een analist

De dollar blijft de belangrijkste valuta voor de handel en de buitenlandse reserves. Maar Peking gebruikt de Yuan steeds vaker als valuta voor oliedeals en daagt daarmee de voorsprong van de dollar op de grondstoffenmarkten uit.

De inval van Rusland in Oekraïne vorig jaar was de belangrijkste reden voor de verschuiving weg van de dollar, volgens Viktor Katona, senior analist voor ruwe olie bij Kpler.

Terwijl westerse landen de buitenlandse reserves van Rusland bevroren en zijn olie schuwden, gebruikte Moskou Azië als een alternatieve markt voor ruwe olie en haalde vorig jaar Saoedi-Arabië in als China’s belangrijkste olieleverancier.

In feite is Rusland “een Aziatische natie geworden die volgens mij de Yuan in de grootschalige oliehandel heeft geïntroduceerd,” vertelde Katona aan Insider.

En hoewel voorstanders van de dollar wijzen op zijn wijdverbreide vertrouwen en liquiditeit, “is het naïef om te denken dat China niet zal proberen de olieprijs te beheersen, dat het geen handel zal willen drijven in de munt die het controleert.”

Dit geldt vooral nadat de agressieve monetaire verkrapping door de Amerikaanse Federal Reserve de dollar vorig jaar omhoog dreef, voegde hij eraan toe. Aangezien oliecontracten grotendeels in dollars worden afgewikkeld, maakt een stijgende dollar oliecontracten duurder.

En terwijl de op de Yuan gebaseerde handel met Rusland toeneemt, richt China zich ook op het Midden-Oosten om het evenwicht op de energiemarkten te herstellen.

Tijdens een reis naar Saoedi-Arabië vorige maand drong de Chinese president Xi Jinping er bij de landen van de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC) op aan de Shanghai Petroleum and National Gas Exchange te gebruiken om op Yuan gebaseerde energiedeals te sluiten. Tijdens het bezoek ondertekenden China en Saudi-Arabië ook handelsovereenkomsten ter waarde van meer dan 30 miljard dollar.

De reis markeerde “de geboorte van de Petro-Yuan”, volgens Zoltan Pozsar, een analist bij Credit Suisse, die zei dat China delen van de wereld wilde ontdollariseren nadat de suprematie van de munt tegen Rusland was gebruikt.

Pozsar wees er ook op dat 40% van de bewezen oliereserves van OPEC+ in handen is van Rusland, Iran en Venezuela en nog eens 40% van de Samenwerkingsraad van de Golf.

Uiteindelijk zal de Petro-Yuan ook op regionaal niveau aan belang winnen en veel Aziatische landen dwingen “hun handelsroutines te heroverwegen”, aldus Katona van Kpler.

Een van de centrale uitgangspunten van China’s grondstoffenbeleid is volgens hem het strikte toezicht op zelfs de meest alledaagse details van de handel in ruwe olie en deviezen, wat de invloed van het land op de energiemarkten kan helpen versterken.

“Het [China] controleert staatsoliemaatschappijen streng en dicteert hoeveel ze mogen exporteren. Zij maximeert de prijs van steenkool wanneer dat nodig is en centraliseert de aankoop van ijzererts wanneer zij vindt dat haar bedrijven ongelijk worden behandeld”, aldus Katona.

Einde van de vertaling


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

2022… Het jaar dat het einde betekende van Amerika’s hegemonieVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWEF’s Harari bedreigt de mensheid: “Je moet in de toekomst opnieuw leren zien en lopen”
Volgend artikelEen open brief aan de gevaccineerden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Dit is waar de Amerikanen de meeste angst voor hebben, en terecht. En het mooie hieraan is dat het voor Amerika niet meer te doen is om nog oorlog te gaan voeren tegen alle landen die de olie met andere valuta willen gaan betalen.

  Voor mij is dit Karma eerste klas.

 2. Na 9/11 hebben de VS al een (klein) voorsmaakje gehad van wat het betekent als S.A. hun geld terug zouden trekken uit de VS. En dit was nog alleen maar S.A. Aanleiding waren de beschuldigingen van de VS aan S.A dat ze het terrorisme financierden. Of dit zo is of niet laat ik hier in het midden maar het toont wel aan, hoe sterk ze ook zouden mogen zijn op militair vlak, hoe kwetsbaar de VS eigenlijk wel is.
  Militair misschien niet te verslaan maar hun petrodollar is voor de VS een tikkende tijdbom in eigen huis.

    • Maar het hek is van de Dam. Steeds meer mensen doorzien het spel. De artikelen in de MSM worden steeds belachelijker een kwestie van tijd dat de massa kantelt.

   • Het gaat er mij niet om of 9/11 een false flag is of niet. Ik wil enkel maar weergeven dat S.A. de sleutel in handen heeft om de VS financieel serieus pijn te doen.
    En S.A. is zich daar terdege bewust van en komen daarom ook met alles weg onder de paraplu van de VS.

    • De commissie die 9/11 heeft ‘onderzocht’ presenteerde het onderzoeksrapport op 27.11.2004 > 2 + 7 = 9 en dit impliceert 9/11.
     Inderdaad een mossad/ cia/ deep state operatie waarbij 3.000 mensen zijn opgeofferd aan moloch / baal / beëlzebub / baphomet.

 3. Dit wordt momenteel achter de schermen bekokstoofd.
  C staat voor common, S staat voor sovereign, Q staat voor quarantine en R staat voor restricted.
  Dat zijn de 4 klassen na de financiele reset.

  “What CSQR-SM software will mean for your life and the future.”

  “When will it happen?
  Between four to six months from now and no later than 2024. It appears the timetable to initiate it has been moved up and we expect it to happen rather sooner than later.”

  “No bank account shall contain more than $1000 at any time in USDR for Class C accounts (which includes 99% of the world).”

  https://web.archive.org/web/20220725193430/https://oculumlabs.com/about-the-csrq-sm-software-financial-reset/

  Het duurt even voordat de site is geladen.

  • Dat systeem is pure diefstal en weer zie je de 3 klassen , een zonder limieten wat een slag in het gezicht betekent van iedereen die tot de 2de klasse behoort. Dit systeem is pure diefstal en zal de ondergang betekenen van de landen die hierin meegaan. Er zal een parralelle economie opgericht worden door degene die deze monstruteit doorzien .

 4. Zolang. De wolven nog rondzwerven zal er wel een petro- Yuan zijn.
  Maar daarna heeft ieder mens een vrije-energiemunt die nooit opraakt.

 5. Op hoe lange termijn moeten we hieraan gaan denken?
  Daar ben ik heel nieuwsgierig naar, hoe sneller die macht bij die Yankees verdwijnt hoe beter.

  • flardinga,
   Het gaat sneller dan jij denkt. Ook de meeste voorspellers zitten ernaast.
   De Russisch – China trein dendert voort, en pikt onderweg alleen maar passagiers op die zich bij hun coalitie
   willen aansluiten. Het CIPS – systeem in al lang in wording. Ik weet dit al meer dan 10 jaar. Het begint nu vorm te krijgen. De oorlog in de Ukraine heeft het proces alleen maar versnelt. De Multipolaire wereld zal niet zonder slag veroverd worden. Wees voorbereid.. 3 lange jaren zullen zo voorbij zijn. (Cryptisch)

 6. Ze doen het niet brutaal en schreeuwerig, neen langzaam en onafkeerbaar wordt de V.S. de keel dicht geknepen, samen met de vazallen Engeland en Europa. Zowat gans de rest van de wereld heeft hun valse en bedrieglijke onderdrukkings- en roofmethoden aan de lijve ondervonden.

 7. Als de dollar zijn status als wereldmunt verliest, betekent dat onvermijdelijk dat de VS failliet gaan, schrijft Thomas Röper.

  Als het zover is zal de wereld een heel stuk vreedzamer worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in