Machines zullen binnenkort vele beroepen vervangen, zegt Illuminati-denker Yuval Noah Harari. Hoewel hij er geen antwoord op geeft, roept dit logischerwijs een cruciale vraag op: wat gebeurt er met die “nutteloze” mensen die kostbare hulpbronnen verbruiken op een overbevolkte planeet?

Historicus Yuval Noah Harari komt met een schrijnende voorspelling: net zoals de massa-industrialisatie de arbeidersklasse creëerde, zal de AI-revolutie een nieuwe, niet-werkende klasse creëren, schrijft Ideas.ted.com.

De belangrijkste vraag in de 21e-eeuwse economie zou wel eens kunnen zijn: wat moeten wij doen met al die overbodige mensen, als wij eenmaal over hoog-intelligente niet-bewuste algoritmen beschikken die bijna alles beter kunnen dan mensen?

Dit is geen geheel nieuwe vraag. Men heeft lang gevreesd dat de mechanisatie massale werkloosheid zou veroorzaken. Dat is nooit gebeurd, want naarmate oude beroepen in onbruik raakten, ontstonden er nieuwe beroepen, en er was altijd wel iets wat mensen beter konden dan machines. Toch is dit geen natuurwet, en niets garandeert dat het ook in de toekomst zo zal blijven. Het idee dat de mens altijd een uniek vermogen zal hebben dat buiten het bereik van niet-bewuste algoritmen ligt, is slechts wensdenken. Het huidige wetenschappelijke antwoord op deze hersenschim kan worden samengevat in drie eenvoudige beginselen:

1. Organismen zijn algoritmen. Elk dier – ook de Homo sapiens – is een assemblage van organische algoritmen die in de loop van miljoenen jaren evolutie door natuurlijke selectie gevormd zijn.

2. Algoritmische berekeningen worden niet beïnvloed door de materialen waaruit de rekenmachine is opgebouwd. Of een telraam nu van hout, ijzer of plastic gemaakt is, twee kralen plus twee kralen is gelijk aan vier kralen.

3. Er is dus geen reden om te denken dat organische algoritmen dingen kunnen doen die niet-organische algoritmen nooit zullen kunnen repliceren of overtreffen. Zolang de berekeningen geldig blijven, wat maakt het uit of de algoritmen zich in koolstof of in silicium manifesteren?

Het is waar, op het ogenblik zijn er tal van dingen die organische algoritmen beter doen dan niet-organische, en deskundigen hebben herhaaldelijk verklaard dat sommige dingen “voor altijd” buiten het bereik van niet-organische algoritmen zullen blijven. Maar het blijkt dat “voor altijd” vaak niet meer dan een decennium of twee betekent. Tot voor kort was gezichtsherkenning een favoriet voorbeeld van iets dat baby’s gemakkelijk konden bereiken, maar dat zelfs de krachtigste computers ontglipte. Tegenwoordig kunnen gezichtsherkenningsprogramma’s mensen veel efficiënter en sneller identificeren dan mensen dat kunnen. In 2004 publiceerden professor Frank Levy van MIT en professor Richard Murnane van Harvard een onderzoek over de arbeidsmarkt, waarin zij de beroepen opsomden die het meest voor automatisering in aanmerking komen. Vrachtwagenchauffeur werd als voorbeeld gegeven van een baan die in de nabije toekomst onmogelijk geautomatiseerd kon worden. Amper 10 jaar later kunnen Google en Tesla zich dat niet alleen voorstellen, maar het ook werkelijk waarmaken.

99 procent van de menselijke kwaliteiten en bekwaamheden zijn gewoon overbodig voor de uitvoering van de meeste moderne banen.

Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het zelfs steeds gemakkelijker om mensen te vervangen door computeralgoritmen, niet alleen omdat de algoritmen slimmer worden, maar ook omdat de mensen zich professionaliseren. Oude jager-verzamelaars beheersten een zeer grote verscheidenheid van vaardigheden om te kunnen overleven, en daarom zou het immens moeilijk zijn om een robotische jager-verzamelaar te ontwerpen. Zo’n robot zou moeten weten hoe speerpunten van vuurstenen te maken, eetbare paddenstoelen in een bos te vinden, een mammoet op te sporen, een aanval met een dozijn andere jagers te coördineren en geneeskrachtige kruiden te gebruiken om eventuele wonden te verbinden. Een taxichauffeur of een cardioloog is echter gespecialiseerd in een veel beperktere niche dan een jager-verzamelaar, en dat maakt het gemakkelijker om hen door AI te vervangen. AI is nog lang niet in de buurt van een menselijk bestaan, maar 99 procent van de menselijke kwaliteiten en bekwaamheden zijn gewoon overbodig voor het uitvoeren van de meeste moderne banen. Wil AI de mens van de arbeidsmarkt verdringen, dan hoeft hij alleen maar beter te presteren dan wij in de specifieke bekwaamheden die een bepaald beroep vereist.

  Waarom heeft het Vaticaan juist dit moment gekozen om richtlijnen over UFO's, buitenaardse wezens en “verschijningen te onthullen”?

Naarmate algoritmen de mensen van de arbeidsmarkt verdringen, zouden rijkdom en macht geconcentreerd kunnen worden in de handen van de kleine elite die de almachtige algoritmen bezit, waardoor ongekende sociale en politieke ongelijkheid zou ontstaan. Een andere mogelijkheid is dat de algoritmen zelf de eigenaars worden. Het menselijk recht erkent reeds intersubjectieve entiteiten zoals ondernemingen en naties als “rechtspersonen”. Hoewel Toyota of Argentinië noch een lichaam noch een geest heeft, zijn zij onderworpen aan internationale wetten, kunnen zij land en geld bezitten, en kunnen zij voor de rechter komen en gedaagd worden. Wij zouden binnenkort een soortgelijke status aan algoritmen kunnen toekennen. Een algoritme zou dan een transportimperium of een risicokapitaalfonds kunnen bezitten zonder te hoeven gehoorzamen aan de wensen van een menselijke meester. Bedenk, voordat u het idee afwijst, dat het grootste deel van onze planeet al juridisch eigendom is van niet-menselijke intersubjectieve entiteiten, namelijk naties en bedrijven. Inderdaad, 5.000 jaar geleden was een groot deel van Soemerië eigendom van denkbeeldige goden zoals Enki en Inanna. Als goden land kunnen bezitten en mensen in dienst hebben, waarom dan geen algoritmen?

Wat zullen de mensen dan doen? Van kunst wordt vaak gezegd dat het ons ons ultieme (en uniek menselijke) toevluchtsoord biedt. In een wereld waarin computers dokters, chauffeurs, leraren en zelfs huisbazen hebben vervangen, zou iedereen dan kunstenaar worden? Toch is het moeilijk in te zien waarom artistieke schepping veilig zou zijn voor de algoritmen. Volgens de biowetenschappen is kunst niet het product van een of andere betoverde geest of metafysische ziel, maar veeleer van organische algoritmen die wiskundige patronen herkennen. Als dat zo is, is er geen reden waarom niet-organische algoritmen die niet zouden kunnen beheersen.

Er zijn enkele veilige banen: de kans dat algoritmen archeologen zullen verdringen is slechts 0,7 procent.

In de 19e eeuw schiep de industriële revolutie een enorm stedelijk proletariaat, en het socialisme verspreidde zich omdat geen enkele andere geloofsovertuiging erin slaagde een antwoord te geven op de ongekende behoeften, verwachtingen en angsten van deze nieuwe arbeidersklasse. Het liberalisme versloeg het socialisme uiteindelijk alleen door de beste delen van het socialistische programma over te nemen. In de 21e eeuw zouden wij getuige kunnen zijn van het ontstaan van een massale nieuwe arbeidersklasse: mensen verstoken van enige economische, politieke of zelfs artistieke waarde, die niets bijdragen tot de welvaart, macht en glorie van de maatschappij. Deze “nutteloze klasse” zal niet alleen werkloos zijn – zij zal ook niet inzetbaar zijn.

  Het tijdperk van nep: Hoe globalisten de massa misleiden

In september 2013 publiceerden twee onderzoekers uit Oxford, Carl Benedikt Frey en Michael A. Osborne, “The Future of Employment,” waarin zij onderzochten hoe groot de kans is dat verschillende beroepen in de komende 20 jaar door computeralgoritmen zullen worden overgenomen, en zij schatten dat 47 procent van de banen in de VS een groot risico loopt. Zo is er een waarschijnlijkheid van 99 procent dat tegen 2033 menselijke telemarketeers en verzekeringstussenpersonen hun baan zullen verliezen aan algoritmen. Er is een kans van 98 procent dat hetzelfde zal gebeuren met sportscheidsrechters. Kassières – 97 procent. Koks – 96 procent. Obers – 94 procent. Juristen – 94 procent. Reisleiders – 91 procent. Bakkers – 89 procent. Buschauffeurs – 89 procent. Bouwvakkers – 88 procent. Dierenartsassistenten – 86 procent. Beveiligers – 84 procent. Matrozen – 83 procent. Barmannen – 77 procent. Archivarissen – 76 procent. Timmerlieden – 72 procent. Badmeesters – 67 procent. Er zijn natuurlijk ook veilige banen. De kans dat computeralgoritmen tegen 2033 archeologen zullen verdringen is slechts 0,7 procent, omdat hun werk zeer verfijnde vormen van patroonherkenning vereist en geen enorme winsten oplevert, en het onwaarschijnlijk is dat bedrijven of de overheid de nodige investeringen zullen doen om de archeologie binnen de komende 20 jaar te automatiseren.

Het meeste van wat kinderen nu op school leren zal waarschijnlijk irrelevant zijn tegen de tijd dat ze 40 zijn.

Natuurlijk zullen er tegen 2033 waarschijnlijk veel nieuwe beroepen bij komen – bijvoorbeeld ontwerpers van virtuele werelden. Maar dergelijke beroepen zullen waarschijnlijk veel meer creativiteit en flexibiliteit vergen dan de huidige gewone banen, en het is onduidelijk of 40-jarige caissières of verzekeringsagenten in staat zullen zijn zichzelf opnieuw uit te vinden als ontwerpers van virtuele werelden (probeert u zich een virtuele wereld voor te stellen die door een verzekeringsagent is gecreëerd!) En zelfs als zij dat doen, is het tempo van de vooruitgang zodanig dat zij zichzelf binnen nog eens tien jaar misschien weer opnieuw zullen moeten uitvinden. Immers, algoritmen zouden ook wel eens beter kunnen presteren dan mensen bij het ontwerpen van virtuele werelden. Het cruciale probleem is niet het scheppen van nieuwe banen. Het cruciale probleem is het scheppen van nieuwe banen die mensen beter uitvoeren dan algoritmen.

  CIA gedachtencontrole: Schutter uit Maine begon "stemmen te horen" nadat hij een mysterieus gehoorapparaat had gekregen

Aangezien wij niet weten hoe de arbeidsmarkt er in 2030 of 2040 zou uitzien, hebben wij vandaag geen idee wat wij onze kinderen moeten leren. Het meeste van wat zij momenteel op school leren, zal tegen de tijd dat zij 40 zijn waarschijnlijk niet meer relevant zijn. Traditioneel is het leven in twee grote delen verdeeld: een periode van leren, gevolgd door een periode van werken. Zeer binnenkort zal dit traditionele model volkomen achterhaald zijn, en de enige manier voor de mens om in het spel te blijven zal zijn dat hij zijn hele leven lang blijft leren en zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Veel, zo niet de meeste, mensen zullen daartoe niet in staat zijn.

De komende technologische bonanza zal het waarschijnlijk haalbaar maken om de mensen te voeden en te onderhouden, zelfs zonder enige inspanning van hun kant. Maar wat zal hen bezighouden en tevreden houden? Eén antwoord zou drugs en computerspelletjes kunnen zijn. Onnodige mensen zouden steeds meer tijd kunnen doorbrengen in 3D virtual-reality werelden, die hun veel meer opwinding en emotionele betrokkenheid zouden bieden dan de grauwe werkelijkheid daarbuiten. Maar een dergelijke ontwikkeling zou een dodelijke slag toebrengen aan het liberale geloof in de heiligheid van het menselijk leven en van menselijke ervaringen. Wat is er zo heilig aan nutteloze zwervers die hun dagen slijten met het verslinden van kunstmatige ervaringen?

Sommige deskundigen en denkers, zoals Nick Bostrom (TED Talk: What happens when our computers get smarter than we are?), waarschuwen dat de mensheid waarschijnlijk niet onder deze degradatie zal lijden, want zodra de kunstmatige intelligentie de menselijke intelligentie overtreft, zou zij de mensheid gewoon kunnen uitroeien. De AI zou dat waarschijnlijk doen uit angst dat de mensheid zich tegen hem zou keren en zou proberen de stekker eruit te trekken, of om een of ander ondoorgrondelijk doel van zichzelf na te streven. Want het zou voor de mens uiterst moeilijk zijn om de motivatie van een systeem dat slimmer is dan hijzelf te controleren.

Zelfs het voorprogrammeren van een AI-systeem met schijnbaar goedaardige doelstellingen kan vreselijk averechts werken. Een populair scenario stelt zich voor dat een bedrijf de eerste kunstmatige super-intelligentie ontwerpt en haar een onschuldige test geeft, zoals het berekenen van pi. Voordat iemand doorheeft wat er gebeurt, neemt de AI de planeet over, roeit het menselijk ras uit, begint een veroveringscampagne naar de uiteinden van het melkwegstelsel, en verandert het hele bekende heelal in een reusachtige supercomputer die miljarden en miljarden jaren lang pi steeds nauwkeuriger berekent. Dat is immers de goddelijke opdracht die zijn Schepper hem gegeven heeft.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Globalistische elites zien hun plannen voor de “Grote Reset” in gevaarVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBoetsja Valse Vlag: Rusland stapt naar de VN-Veiligheidsraad wegens de Oekraïense gefingeerde oorlogsmisdaden
Volgend artikelViktor Orban: Soros en Zelensky zijn er niet in geslaagd ons te breken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

33 REACTIES

 1. In 2005 voorspelde dé expert (maar dan een echte) op het gebied van A.I., Ray Kurzweil dat de computers in 2028 slimmer zijn dan mensen. Hij heeft dit dit niet zo lang geleden met 1 jaar bijgesteld naar 2029.
  Vanaf dan zijn wij de dierentuin.
  Computers worden exponentieel beter, wij, mensen, denken meestal lineair en kunnen exponentieel niet zo goed bevatten.
  Ray is er wel positief over.

  • de elite kan dan gewoon alle comfort .luxe en gemakken door robots laten leveren Waarvoor ze eerst mensen moesten uitbuiten en de markt manipuleren

 2. Gelukkig weten we uit de Openbaring aan Johannes dat God als Schepper deze ontmenselijking niet zal accepteren. De gehele door de mens gefabriceerde AI wereld zal door Hem met de grond gelijk worden gemaakt, en de aarde zal terugkeren naar de werking zoals die is bedoeld als woonplaats voor de mens, die elk recht heeft op een eigen plek. Nog even geduld, God laat het gebeuren totdat een wereldleider zichzelf tot God uitroept, zoals eens een ceazar, en dan maakt Hij er een eind aan, en zal Zijn Zoon Jezus Christus plaatsnemen op de troon van David voor 1000 jaar. We moeten nog even door een diep dal, maar het Licht aan het einde van de ontmenselijkingstunnel is al te zien.
  Maranatha

  • Maar wat nu als uw god niet de echte god blijkt te zijn, maar dat een van de ruim 2000 andere goden uit de geschiedenis je echte is?

    • God of Satan, het zijn beide luchtsinterklazen, ooit in het leven geroepen door de elite als instrument voor onderdrukking.

     • Inderdaad.Uitgevonden voor de mentaal zwakkeren, die iets buiten zichzelf nodig hebben om hun tekortkomingen/zwakten/misdrijven op te projecteren of te justificeren.

      Toen ik mensen moest aannemen die verantwoording aankonden selecteerde ik op twee dingen: gescheiden vroeg ik waarom? Als het antwoord dan was “die ander”: niet aangenomen.
      Dan religie: geloof je in een god? Als antwoord “ja”was, niet aangenomen.

      Zwakke personelijkheden kunnen geen verantwoording aan.

    • mja, en zo’n beetje alles wat je in de natuur tegenkomt getuigt van genialiteit… of denk je dat een helikopteringenieur níet staat te watertanden als hij een libelle ziet.
     ben benieuwd hoe je dat gaat verklaren met de op toeval gebaseerde religie die ons door de elite en media is aangepraat.
     toon me uit het fossielenverslag (miljoenen exemplaren) één geverifieerde schakel tussen 2 soorten en ik zal zwijgen.
     dat is trouwens ook wat darwin zei: “De geologie toont zo’n geleidelijk ontwikkelde organische keten zeker niet; en dit is misschien wel het duidelijkste en ernstigste bezwaar dat tegen mijn theorie kan worden ingebracht.”

 3. Er bestaat slechts een nutteloze klasse op aarde: de arrogante, zichzelf benoemde elite….
  Deze figuren kunnen geen zinnige handelingen zelf uitvoeren, alleen plannen bedenken en laten uitvoeren slechts om nog rijker te worden en de medemens het leven zuur te maken.
  Ze kunnen al niet eens hun eigen kont meer afvegen, daar hebben ze al zelfdenkende toiletten voor nodig…

  • En om nog maar te zwijgen over de massa schapen die geloven in Corona, de Corona maatregelen, vaccinaties, het klimaat gezever, het CO2 en stikstofsprookje…
   Je bouwt mee aan je eigen door de elite opgezette financiële en digitale gevangenis en uiteindelijk aan je eigen ondergang.

    • Klopt, die komt ons echt niet redden.
     We worden evenmin gered door een luchtsinterklaas of door de zoon van een luchtsinterklaas.
     Alleen kritisch blijven nadenken en zelfredzaamheid kunnen een heel klein beetje helpen.

    • Poetin is bezig–terecht-zichzelf te redden van Nato en de demente pedofiel.

     Vergeet even niet:ons kikkerland heeft alles behalve moralisten.
     Rutte gaf Oekraine opdracht MH17 neer te halen….

  • In die zin is klaus schwab het ultieme voorbeeld van een ‘useless eater’; hoogbejaard en geestesziek.
   Laten ze hem maar als eerste ‘opruimen’..

  • Het bewijs: kijk hoeveel ambtenaren er waren in 1980 per millioen inwoners.
   Kijk hoeveel nu
   Wat meer is –plus 20% moet eruit.

   Bovendien zijn ze contra productief en vijand van de bevolking.
   Zie: de nog steeds lopende(schandalig en crimineel) toeslagen affaire.
   Zie hun “inkoop gedrag”; kopen ze een programma in voor 350 millioen; sorry, werkt niet, geld weg.
   Hoeveel op prive rekeningen van ambtenaren?
   Voor1% ervan had het in EU gemaakt kunnen worden

   Zie: affaire Leopard tanks.
   Hadden tegen minimale kosten volledig gereviseerd kunnen worden in Amersfoort, tankwerkplaats.
   Modernisering: is software.

   Zie: aantal vluchtelingen; en zie Turken en Marokkanen die NIET inthuisland gecontroleerd mogen worden.
   Ik werd WEL gecontroleerd in Roemenie….twee controleurs op bezoek.

   Zie de onzin die zij balken over “genderloos”.
   Zie het met sloeten geld weggooien bij de overheids instellingen. heb jij nog geen Soedanese neger? moet hoor! Of een halfbloed Chinese home; Moet echt hoor! Gewone autochtone nederlanders: mag niet!!!

   Zie het derdewereld peil van onderwijzers, overwegend vrouwen; zwaar kut dus.
   Zie het bevooroordeeld öpvoeden”van kleine kinderen als schandknaapjes voor negers.

   Zie de achtelijkheid van de corona onzin, en de “klimaat verandering” de drang om wereld keizer te worden….

   Dit land is zo gek als een ui geworden door de linksen.
   Wordt tijd voor een opruim oefening: ruim linksen op en kom terug tot normaliteit.

 4. Ik vraag mij af of deze zogenaamde “nutteloze klasse” niet een gevolg is/zal zijn van de talloze geboden en verboden van de overheden. Als mensen meer “vrijheden” zouden hebben om manieren te bedenken en te volgen om hun brood te kunnen verdienen, zou er wellicht geen “nutteloze klasse” ontstaan.

 5. Dat is eigenlijk alleen maar speculeren, want stel dat je theoretisch 98% van de arbeidsbanen zou kunnen vervangen voor een A.I. Om in deze context te blijven zou je dan kunnen stellen, dat 98% van de mensen overbodig zullen zijn c.q. nutteloos en kunnen theoretisch de mensen geruimd worden. Maar nu komt de paradox in het verhaal, want als je 98% kunt vervangen, dan valt de markt voor 98% weg waarvoor je al die A.I. voor bedacht hebt en dat is die categorie A.I. overbodig en nutteloos omdat er geen vraag meer naar is. Daar een A.I. geen goed of fout kent, het is geheel afhankelijk hoe het geprogrammeerd is. Er is wel een een gedeelte van machine learning, maar anticiperen is iets wat een A.I. nog niet kan. Als de markt vraag te gering is geworden, dan is een A.I. niet rendabel en in die zienswijze is het zelfde A.I. overbodig. Daarbij komt een A.I. vraagt constant energie en waar moet al die energie vandaan komen. De nu ingezette tendens van windmolens en zonnepanelen ga je domweg niet mee redden.

 6. Wij zijn allen goddelijke wezens die aangesloten zijn op de natuurlijke intelligentie, welke ongrijpbaar is en precies dat zijn wij in de kern,..ongrijpbaar, Iets wat nooit gehackt of nagemaakt kan worden. Creativiteit komt voort vanuit het Zelf, dus vanuit bewustzijn en kan dus nooit en te nimmer vanuit een machine ervaren worden. Tot grote frustratie van de satanisten. Wat je wel kunt doen is de hersenen hacken en zo het zelfbewustzijn met activatie van gebieden in de hersenen die dopamine produceren. Wij zijn het bewustzijn en om ons daarvan onbewust maken is het noodzaak om alle vrijheid van je af te nemen,..iets wat het vaticaan dus het geloof millennia heeft gedaan. Wij zijn niet het ego, maar wie heeft dat door??? Zo zal in de toekomst AI deze taak overnemen. Daarom zijn er drugs nodig om het jou te verleiden niet het zelf te zijn, maar een schaduw en die schaduw zal het AI zijn,….misschien tijd om echt wakker te worden??

 7. Wat een bullshit. A.I. is momenteel met alle waarschijnlijk niet slimmer dan een kind van 8. Kijk naar de zelfbesturende auto’s. Ongeluk op ongeluk. Deep learning heette vroegen een neuraal netwerk. Is al zo oud als Methusalem maar klinkt een stuk interessanter. Klaus heeft ook elke keer zulke hoogdravende woorden om de mensen te laten denken dat hij meer hersenen heeft dan een kleuter/aap. Laat je niet gek maken! Een computer/apparaat zal nooit slimmer zijn dan degene die hem programmeert, maar wel sneller. Die snelheid is te compenseren door intellect. A.I. is in feite alleen maar een smoes om de bevolking uit te dunnen.

  • Mensen laten denken dat zij overbodig zijn. Allemaal psychologie.
   Indien er “elite” is die denken/vinden dat zij overbodig zijn kunnen zij zich al voegen bij het afval. Wel even de kleren en het vlees scheiden. De kleren naar het leger des heils en de rest naar MC Donalds.

 8. In de docu over Artificial Intelligence op Nederlandse tv geeft Harari daar een heel duidelijk antwoord op. AI is alleen voor de rijken en gewone mensen zullen binnen 200 jaar uitgestorven zijn. In een andere vid stelt Harari dat de Vrije Wil niet bestaat en algoritmes beter werken. Het onderwerp op vele links te vinden. Ik heb de eerse gepakt. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10636357/AI-came-thousands-chemical-weapons-just-hours-task-scientists.html

 9. Bepaalde banen in chemische industrie en massa productie kunnen geautomatiseerd worden.
  Maar dan moet je denken aan een paar procent; zeg 5% maximaal.

  De rest-met name de standaard beroepen kunnen nniet vervangen worden; te ëenmalig”.

  Bovendien–maak je geen illusies–AI is bedoeld voor massamoord, crowd control.
  Onbegrijpelijk, dat atoombommetjes verboden zijn, maar dat AI gesubsidieerd wordt.
  Dan: 5G zijn de gereedschappen voor AI; al volop in productie.

  Wir haben es nicht gewusst?
  ————–
  Overtollig: wordt bedoelld diegene die te oud zijn om te werken, fysiek niet is staat zijn om te werken, maar ook vrouwen boven de vruchtbare leeftijd, gehandicapten, IQ onder 80 enz enz….

  • Vrouwen onder de vruchtbaarheids leeftijd ook hoor.. 1 á 2 á 3 kinderen gebaard en thuis ervoor zorgen o.a.

   Vruchtbare leeftijd zegt helemaal niets meer… het gaat erom; ben je FIT om te overleven? Zo nee; ben je overtollig. En KAN je nog fysiek gebruikt worden? Zo ja; ben je NIET overtollig.

   Er is geen grijs gebied hier.

 10. Interessante discussie… Ik vermoed dat de Great Collapse de Great Reset niet lang daarna zal opvolgen. Ten eerste vergt AI veel te veel onderhoud. Algoritmes coderen is leuk om een stuk van een proces te laten draaien, maar er moeten ook processen zijn voor draagbaarheid van het systeem, en daar zitten vooralsnog veel beslissingspunten in. Mensen zullen altijd blijven zeiken over beslissingen en kunnen het zelden eens worden. Wordt de robot de baas? Wat ik ook al eerder schreef: let op database onderhoud, de servers, de gevoeligheid voor stroomstoornissen, etc. In kort, het hele idee is zo stupide, en niks kan het onderhoud dat de natuur zelf doet, vervangen met enige mate van succes. Het is pure waanzin om te denken dat je vanuit satellieten ‘God’ kan vervangen, en mensen kan aansturen. De Great Collapse is om de hoek, maar eerst gigantische chaos en rotzooi overal. Mannen zullen de wereld vernielen, en de meisjes giechelen in aanbidding. (ik heb het niet over jullie.)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in