Er is een oud Russisch gezegde over te veel slikken en tegelijkertijd proberen te praten – als je niet wilt sterven aan gastro-enteritis, houd dan je mond dicht. Dit is geen optie voor het begrijpen van de afgelopen oorlogsweek en het voorbereiden van de volgende.

Bedenk dat, midden in het Oekraïense grondoffensief en uren voor het begin van de grootste NAVO-luchtoperatie sinds de oprichting van het bondgenootschap in april 1949, de oorlog in Oekraïne bijna geen invloed heeft op de goedkeuringspolls van president Biden en dus op zijn herverkiezingskansen in november 2024, schrijft John Helmer.

President Poetin daarentegen, die tussen januari en maart 2024 voor de verkiezingen staat, heeft zijn nieuwe aanpak van wat er tussen nu en dan zal gebeuren, bekendgemaakt.

Ondanks de gestage opwaartse trend van de afkeuring van de prestaties van de Amerikaanse president en de groeiende kloof tussen negatieve en positieve kiezers sinds het begin van de speciale militaire operatie, is Biden’s oorlogsvoering het enige beleid dat hij en zijn verkiezingsstaf als een winnaar kunnen bestempelen; dat is relatief gezien, als je het afzet tegen Biden’s prestaties op het gebied van de binnenlandse economie, inflatie, criminaliteit, immigratie en de richting van het land.

GOEDKEURINGSSCORE VAN BIDEN SINDS 1 MAART 2022 TOT NU

Bron: https://www.realclearpolitics.com/
Bron: https://www.realclearpolitics.com/

Een terugblik op de geschiedenis van deze enkele maatstaf voor de oorlog in Oekraïne laat zien dat de negatieve marge voor Biden is gekrompen, niet gegroeid, naarmate de oorlog van kwaad tot erger werd voor de Oekraïners.

PEILING GOEDKEURINGSSCORE VAN HET GEDRAG VAN BIDEN IN DE OORLOG IN OEKRAÏNE, NU VERGELEKEN MET MAART 2022

Bron: https://www.realclearpolitics.com

Aangezien er in de Democratische Partij geen noemenswaardig anti-oorlogsbeleid naar voren is gekomen, moet de enige verklaarde kandidaat die tegen Biden is voor de nominatie, Robert Kennedy Jr., nog verklaren wat hij denkt dat hij zou doen dat Biden niet heeft gedaan. “Ik wil niet dat Wall Street het land bestuurt. Ik wil niet dat de neocons ons buitenlands beleid bepalen. Ik hou niet van censuur. Ik denk dat ik sceptisch ben over oorlog,” verklaarde Kennedy aan het begin van zijn campagne in april. Die laatste zin zegt helemaal niets over de oorlog tegen Rusland.

Aan de kant van de Republikeinse Partij maken de bellwether voor de kandidaat-lijsttrekkers – Andrew Napolitano, die zich kandidaat stelt voor een zetel in het Hooggerechtshof, en Douglas MacGregor, de functie van Nationaal Veiligheidsadviseur – duidelijk dat Biden’s oorlogsvoering de Amerikaanse wapens en militaire strategie blootstelt aan een nederlaag, niet alleen op het Oekraïense slagveld, maar ook in Duitsland en in het hele NAVO-bondgenootschap in Europa. Tot nu toe vermijden de Republikeinse presidentskandidaten Donald Trump en Ron DeSantis dit punt; de andere kandidaten hebben geen reden om het ter sprake te brengen.

Zolang de partijdige Amerikaanse media de betekenis van het nieuws op het slagveld omkeren, zodat Oekraïense verliezen als Russische verliezen worden geregistreerd, en er geen sprake is van een directe en catastrofale nederlaag van Amerikaanse troepen op de grond, op zee of in de lucht, kan de oorlog in Oekraïne verder worden uitgevochten zonder schade voor de Democraten of Republikeinen in Washington. Tenminste, zo lezen zij de peilingen.

Het contrast met Moskou is scherp, hoewel het buiten Rusland nog niet is opgemerkt.

Op 30 mei gaf Poetin aan dat Oekraïne na afloop van de oorlog zal ophouden te bestaan. “In principe werd het grondgebied dat Oekraïne heet”, zei Poetin, waarbij hij de geografische term gebruikte in plaats van de politieke en juridische, “vanaf het allereerste begin vrijwel volledig gecontroleerd door mensen die, onder leiding van het Westen, niet alleen de confrontatie met Rusland aangingen, maar ook een “anti-Rusland” op dat grondgebied creëerden… We vallen het grondgebied van Oekraïne aan, maar met precisiewapens voor de lange afstand, alleen op militaire infrastructuurfaciliteiten, hetzij op munitie of brandstof- en smeeroliemagazijnen die voor gevechtsoperaties worden gebruikt. We hebben gesproken over de mogelijkheid om besluitvormingscentra aan te vallen. Het hoofdkwartier van de Oekraïense militaire inlichtingendienst is daar natuurlijk één van, en twee of drie dagen geleden is er een aanval op dit doelwit uitgevoerd. In reactie hierop heeft het regime in Kiev een andere weg gekozen – pogingen om Russische burgers te intimideren met aanvallen op woongebouwen. Dit is duidelijk een terroristische aanpak. Kortom, de Russische campagne is niet gericht tegen een staat, maar op een grondgebied dat door terroristen wordt bestuurd.”

Werd de Turkse aardbeving door de mens veroorzaakt? Nou, de technologie bestaat

De terroristische operaties, zo werd geïmpliceerd, omvatten de vernietiging van de Nord Stream gaspijpleidingen op 26 september 2022; de bomaanslag op de Krimbrug op 8 oktober 2022; de drone-aanvallen op Russische doelen, waaronder het Kremlin, vorige maand; en de daaropvolgende operaties tegen de Kakhovskaya dam en de Togliatti-Odessa ammoniakpijpleiding op 5-6 juni.

De verklaring van Poetin op 30 mei werd gevolgd door een tweede, ook schijnbaar geïmproviseerde opmerking op de avond van 9 juni. De nieuwe elementen in wat volgt zijn de verwijzingen naar Oekraïense “strategische reserves” en naar de Russische generale staf.

“Ten eerste kunnen we gerust stellen dat het offensief begonnen is. Dit weten we uit het feit dat het Oekraïense leger zijn strategische reserves heeft aangesproken. Dit is mijn eerste punt. Ten tweede zijn de Oekraïense troepen in alle gevechtssectoren er niet in geslaagd om hun doelen te bereiken, dat is duidelijk… Ik kan niet zeggen dat het offensief is vastgelopen. Ik kan alleen zeggen dat de tegenoffensieve pogingen die tot nu toe gedaan zijn, mislukt zijn. Maar het offensieve potentieel van het regime in Kiev is er nog steeds. Ik denk dat de Russische militaire leiding de situatie realistisch inschat en vanuit deze realiteit verder zal gaan met het plannen van onze acties op de korte termijn.”

Bron: http://en.kremlin.ru/

Aangezien de opperbevelhebber het woord voert, zegt hij dat hij “de militaire leiding van Rusland” nu alles laat doen en dat de militaire “realiteiten” de politieke uitkomst zullen bepalen. Dit betekent ook dat de “realiteit” van het grondgebied van Oekraïne zal worden bepaald door militaire operaties die, aan Russische kant, nog niet volledig op gang zijn gekomen totdat de Oekraïense “strategische reserves” volledig zijn ingezet en verslagen op het slagveld.

Poetins verwijzing naar “strategische reserves” omvat de wapens van de VS en de NAVO die tot nu toe zijn ingezet en vernietigd – en de wapens die nog moeten komen uit voorraden in Polen, Roemenië, Duitsland en in het westelijke gebied rond Lvov. Poetin wees daarentegen op “de hoge effectiviteit van Russische wapens, vooral de nieuwste wapens. We hebben inderdaad nog steeds niet genoeg van de nieuwste wapens, maar de wapenindustrie, de defensie-industrie van het land maakt vooruitgang, en ik ben er zeker van dat de defensie-industrie zonder twijfel haar doelen zal bereiken. De productie van moderne soorten wapens gaat in een snel tempo.”

Westerse mythe van "superwapens" ontkracht

Wat betekent dit? In de eerste plaats zal de Russische generale staf demilitariseren totdat er geen strategische reserves meer zijn op het grondgebied – niet ten oosten van de rivier de Dnjepr en ook niet ten westen. Als de NAVO-top die gepland staat voor 11-12 juli in Vilnius van plan is om de romp van Oekraïne onder NAVO-bescherming te plaatsen – “een bepaalde volgorde van toetreding”, volgens vice-minister van Defensie Vladimir Gavrilov (rechts) – dan waarschuwt Poetin dat er een Russische militaire oplossing zal komen om ervoor te zorgen dat dit niet kan gebeuren.

Kortom, geen politieke oplossing voor Oekraïne zonder eliminatie van de strategische reserves van de VS en de NAVO. Dit is voor het eerst het vooruitzicht van een militaire nederlaag van de VS en de NAVO op het Europese slagveld door Rusland. Het verscheen vorige maand in de Pentagon Papers lekken toegeschreven aan Jack Teixeira, en vervolgens onderdrukt door het Witte Huis, Buitenlandse Zaken en de New York Times.

Eerder op vrijdag, volgens de volgorde van de communiqués van het Kremlin, deed Poetin ook een ongebruikelijke aankondiging van de operationele stationering van kernwapens aan de Poolse en Oekraïense grens per 8 juli. Tijdens een verwelkoming van de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko zei Poetin: “Wat de veiligheid betreft, daar zullen we achter gesloten deuren over praten, één op één. Over het algemeen is de situatie stabiel en ik zou zelfs zeggen goed. We werken op dit gebied vol vertrouwen samen. We liggen op schema wat betreft de meest gevoelige kwesties die we hebben gecoördineerd. Zoals u weet, zal de voorbereiding van de relevante faciliteiten op 7-8 juli voltooid zijn, waarna we onmiddellijk zullen beginnen met het inzetten van de corresponderende wapentypes op uw grondgebied. Alles verloopt dus consistent volgens plan.” Voor “gevoelige”, “relevante”, en “overeenkomstige types”, lees kernwapens om te “corresponderen” met het Amerikaanse Aegis raketcomplex in Redzikowo, Polen, en kernkoppen opgeslagen in Duitsland.

Luister naar de discussie met George Eliason in de TNT Radio uitzending van War of the Worlds van zaterdag. Het bewijs op het slagveld waarnaar verwezen wordt, komt uit Russische rapporten in alle media. Ze moeten worden geïnterpreteerd met een heilzame waarschuwing van kolonel Vladimir Trukhan.

“Demilitarisering betekent de volledige eliminatie van de militaire dreiging voor Rusland vanaf het grondgebied van Oekraïne. Denazificatie betekent het einde van het functioneren van een ideologie gebaseerd op nationale superioriteit en minachting voor andere volkeren op het grondgebied van Oekraïne. We kunnen het bereiken van deze doelen beoordelen op basis van de resultaten van de SMO, en niet in de loop ervan. Wat is hier niet duidelijk? De bonus was de toevoeging van nieuwe regio’s aan de Russische Federatie. Te oordelen naar de acties van de Oekraïense strijdkrachten en Kiev, durf ik aan te nemen dat dit niet de laatste toename is. Dit is de strategie van Poetin – elk nieuw voorstel is erger dan het vorige… De opperbevelhebber zei tegen de militairen: “Jullie hebben militaire wetenschap en militaire logica, jullie vechten”. Hij zei specifiek: “Ik ben natuurlijk de Opperbevelhebber, maar ik heb de Generale Stafacademie niet afgemaakt, dus ik vertrouw op de militairen. Dit is ook een sterk punt van Rusland – het gebrek aan politieke druk… Ik herhaal, er wordt systematisch gewerkt. Het zal moeilijk worden voor ons, want Zelensky zal naar de NAVO-top gaan, waar hij het volgende te horen zal krijgen: “We hebben jullie alles gegeven, waar is het resultaat? Maar deze vragen zullen ons niet gesteld worden.” De Engelse vertaling kunt u hier lezen.

Publieke vertoning van de grove incompetentie van de militaire leiders van de VS en NAVO

Bij de bespreking van de aanval van 6 juni op het Kakhovka Hydro-Electric Station (HES), werden de precedenten genoemd van de militaire operaties van de Sovjet-Unie, Duitsland, Groot-Brittannië en de VS van 1941 tot 1952. Lees dit voor meer over de Britse geschiedenis en klik hier voor de Amerikaanse vernietiging van de Sui-Ho Dam.

De geschiedenis van de Oekraïense aanvallen op de Kachovskaya dam van 8 juli 2022 tot 6 juni 2023 kunt u lezen in de Telegram rapportage van Boris Rozhin (“Kolonel Cassad”). Voor een gedetailleerde analyse van de methode, het motief en de gevolgen, inclusief de Oekraïense testen van gedeeltelijke vernietiging afgelopen december, en de lekkage van de dam vóór de operatie van 6 juni, kunt u dit lezen.

Lees dit voor het achtergrondverhaal over de graan- en kunstmestovereenkomsten tussen Oekraïne en Rusland en het belang van de Togliatti-Odessa ammoniakpijplijn. In de reactie van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken op de aanslag werd het regime in Kiev aangewezen als de dader van het terrorisme: “Laat me u eraan herinneren,” zei Maria Zakharova, de woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, “dat dit het geval was met alle terroristische en extremistische organisaties. In het begin werden ze door het Westen met een ‘lepel’ gevoed, verzorgd en vervolgens ‘vetgemest’, denkend dat ze voor de ‘slacht’ waren… Op een gegeven moment begonnen deze monsters hun scheppers te verslinden. Als iemand onder het publiek, experts, politicologen, OF mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, op zijn minst enige twijfel heeft dat het regime in Kiev zijn terroristische binnenste niet tegen zijn scheppers zal keren, dan vergist hij zich schromelijk. Helaas zal het dan te laat zijn.”

Terwijl u dit leest, stijgen de luchtmachten van de NAVO op om op Rusland te vliegen in de eerste golf van operaties die Air Defender 23 worden genoemd. Lees hier meer.

“Tegen de tijd dat wij (en de Oekraïners),” zegt een veteraan van NAVO-operaties, “doorhebben dat ze hun gevechtskracht hebben opgebruikt, zal Air Defender van start gaan. Met de huidige verbrandingssnelheid en het Russische tempo van drone- en raketaanvallen op de achterhoede, durf ik te wedden dat ze [de Oekraïners] tegen die tijd een tekort aan munitie, pantservoertuigen en moreel zullen hebben. Dit is waar de dingen erg zorgwekkend voor hen zullen worden. Als Air Defender een Oekraïense aanval niet dekt, dan dekt het wel hun terugtocht. Als de door de NAVO getrainde en uitgeruste Oekraïense reserves opgebruikt zijn, wat staat er dan nog tussen de Russen en de aanval van de Generale Staf naar het westen tot aan de grens die zij om hun militaire redenen zullen bepalen?”

Bron: Russisch Ministerie van Defensie

Een deel van een colonne Duitse Leopard-2A6 tanks en Amerikaanse Bradley M2A2 infanteriegevechtsvoertuigen vernietigd op hun weg naar de Russische verdedigingslinies in het Zaporozhye gebied voordat ze het vuur konden openen op 7-8 juni.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Het Britse geschenk dat blijft geven – Met uranium bestraalde wind en regen ook voor Polen, Duitsland, Nederland en LondenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDuitslands toptank Leopard 2A6 vernietigd aan Oekraïense frontlinie, heeft belangrijke gevolgen die veel verder reiken dan Oekraïne zelf
Volgend artikelDe realiteit dringt door voor Zelensky en zijn mislukte offensief
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

20 REACTIES

 1. …de domme westerse, van de zomer genietende riffraff beseft geen jota van hetgeen boven hun dwaze verwende koppen hangt …das duidelijk

  • Weinigen van ons kunnen er iets aan veranderen….de WEF hoeren waanzin verpest ook onze levens en toekomst maar probeer maar eens diarree te grijpen, lukt enkel in de darm voordat het eruit is….je kan enkel wegspoelen of omscheppen…machteloosheid is ons deel, tot we de funderingen aanpakken waarop alles van deze schoften is gegrond….zonder fundering valt het WEF bordeel.

   vandaag maar beste genieten van wat de natuur ons geeft….morgen is het misschien kunstmatige radioactieve zonneschijn…

   • Duchesne juni 11, 2023 at 14:49
    Komkom niets is zo ontmoedigend als negatief zijn.
    Ik bedoel de kans is er,dat de bom echt barst.
    Maar ik laat me door niets of niemand ontmoedigen.
    Enne,mocht de dag des oordeel komen,prima.
    Zoals de samenleving nu in elkaar steekt,is er toch geen toekomst beschoren.Ben blij dat ik geen kinderen heb.Vertrouw op jezelf en zorg goed voor je naasten als je die hebt.

   • Ik begrijp gewoon niet dat, met alle info die tegenwoordig, in tegenstelling tot vroegere tijden, beschikbaar is , er een degoutant anti Rusland sentiment heerst in onze contreien… Ik heb absoluut geen enkele connectie , noch door verwantschap, noch sentimenteel, noch politiek, met Rusland, toch weet ik, misschien louter rationeel of gevoelsmatig dat de schuld van het huidige potentieel desastreus debacle in ons machtsgeil westers kamp ligt ! Zelfs een niet conventionele, gediscrimineerde belgische partij als VB durft zich niet openlijk uit te spreken om niet in de vernietiging gedrukt te worden , zo erg is het gesteld met het meedogenloos gebrainwash van onze corrupte media …. net zoals met de vaxx campagne trouwens , het grootste medisch/farmaceutisch schandaal (voorlopig ) in de geschiedenis …. Er is een onontkenbare correlatie dienaangaande , nl dat men de massa ALLES kan wijsmaken, kwestie van de leugens te herhalen, 24/7 !

    • beste Patrick,

     Nagenoeg de meesten zullen het niet wagen om de kop boven het maaiveld uit te steken.
     Bang om buiten de boot te vallen, bang voor hun baantje, bang voor hun eigen toekomst, bang om de kans mis te lopen op promotie, enz.enz.
     Er zijn slechts zeer weinig mensen die het belang van anderen boven dat van henzelf achten.
     Is dat Egoisme? Poging tot zelfbehoud? Angst voor afwijzing? Behoefte aan aanzien?

    • Er zijn interessante momenten, in het Belgisch parlement kwam in beeld dat PVDA (niet mijn partij) als laatste nog niet zijn Oekraïne steun had uitgesproken en aarzelde. Toen sprak de lichaamstaal boekdelen. Ik had de indruk dat hen duidelijk was gemaakt dat pek & veren klaar zouden staan voor altijd, terwijl nu gedoogd wordt dat zij nu wel mee de show mogen meespelen. Uiteindelijk werd eieren voor hun geld gekozen en was er toch moeilijk mee te scoren.

  • Het is Amerika die alle waarheid omdraait.
   Amerika is totaal WOKE.‼️ En als je daar niet aan meedoet word je “ buitenspel gezet”
   Vanaf w.o. 2 Hebben zij een “ leidende rol in de wereld gehad, waarmee ze heel vaak hun hand hebben overspeeld.
   Kijk naar alle oorlogen in Vietnam en het M.O. die ze hebben gevoerd om de “ politieagent “ van de wereld te zijn.
   Nu komen ze hun “ meerdere” tegen.
   Niet alleen op het slagveld maar meer nog strategisch.
   Putin heeft deze dingen van Amerika ook allemaal gezien en zo dicht bij zijn achterland( Ukraine) een oorlog van Amerika die in feite in 2014 met een staatsgreep door Amerika is begonnen en met als mogelijk gevolg dat Ukraine nog verder onder invloedssfeer van de USA komt te staan heeft Putin nu duidelijk paal en perk gesteld.
   Hunter Biden had daar een westerse / Amerikaanse oliemaatschappij Burisma geprobeerd voor vele miljoenen pootje te lichten en verdiende daar voor de familie miljoenen mee. Wordt niets mee gedaan ( niet onderzocht)
   Toen Ukraine een onderzoeks rechter naar corruptie wilde benoemen was het Vice president Biden ( onder de boef Obama ) die op zijn horloge keek en zei. “ Ik vertrek over 6 uur dan moet deze onderzoeksrechter ontslagen zijn anders krijgen jullie de 1 miljard dollar steun niet”
   DIT ZIJN GEEN FABELS HIERVAN ZIJN YOUTUBE BEELDEN!
   Zo corrupt is en was Ukraine.
   En dan het verhaal dat Amerika al ( ik meen 28 ) biolaboratoria had in Ukraine laboratoria gelijk als die in Wuhan, zij expirimenteerden met zeer gevaarlijke virussen…… je begrijpt dat wilde Rusland niet…
   Deze zijn meteen na de inval ontmanteld en Rusland heeft dit aanhangig gemaakt bij de veiligheids raad.
   Victoria Nuland heeft dit toegegeven maar de publieke opini zwijgt want het gaat tegen Amerika in…….. en het lijkt een ongeschreven wet dat dat niet mag gebeuren……
   Het is walgelijk wat er allemaal door toedoen van Amerika gebeurt en gebeurt is.
   En hoe het publiek op het verkeerde been worden gezet. ‼️

   Niet alleen op het slagveld, maar de wereld wijde hegenomie van de USA gaat nu kapot.
   Door de de-dollarisering.
   Putin is door de USA ( het SWIFT systeem) als EERSTE OOIT AFGESLOTEN VAN HET INTERNATIONALE BETALINGS SYSTEEM ( zelfs Hitler was dit niet ) kun je zien hoe diep de haat zit….. Putin ( de strateeg ) is meteen gaan praten met andere landen die niet zo Amerika vriendelijk zijn en zij zijn nu bezig om samen met de BRICS landen een nieuw valuta systeem op te zetten.
   Dan komen alle overtollige dollars naar huis, naar Amerika met als gevolg een totale instorting van hun Financiële systeem.
   Mogelijk gaat Europa hier ook een flinke tik van krijgen.
   En de verhouding Europa Amerika…… Duitsland weeet heel goed dan de USA de gas pijpleiding heeft gebombardeerd VAN JE VRIENDEN MOET JE HET MAAR HEBBEN…… maar dit is een criminele daad…..
   In feite is Europa in oorlog met Amerika want wie valt en nu een bevriend land zijn economie aan❓❓
   Nou ja de Amerikanen….‼️‼️ Ik heb er een YouTube filmpje van ‼️
   Zo zie je dat er langzaam een kentering komt in de wereld.
   Hoe lang dit gaat duren en hoe het zal gaan weet niemand maar met zulke misdadigers zaken doen is niet makkelijk…..en zal eenmaal veranderen…… voor Europa ziet het er met onze “ leiders” slecht uit……
   En er is nog veel meer hou je ogen en ore; open…..
   Ook op het terrein van gezondheid worden we gepiepeld kijk naar covid….. onze regering verkoopt onze gezondheid aan de WHO…….( het vaccin paspoort wordt al uitgerold) ( straks niet meer reizen als je niet meedoet en als je mee doet word je door dit mRNA spul ernstig ziek of ga je veel te vroeg dood) het lijkt wel alsof ze denken……..ach ja minder mensen dat is nu eenmaal weer goed voor het klimaat……..
   De WHO is EEN ONGEKOZEN ZEER CORRUPT ORGAAN DIE ONS STRAKS HUN REGELS OP GAAT LEGGEN…..in opdracht van onze regering…….❗️
   Patrick als je nog maar net begonnen bent om je te oriënteren op wat er in de wereld gebeurt, dan krijg je nog veel werk……hou de ogen open en laat je niets op de mouw spelden….. verlies de moed niet……

 2. Wij moeten ook een SMO starten tegen het schorem dat ons meent te moeten regeren en uitmelken. Dit stopt alleen als wij het stoppen en daarom vraag ik jullie om ons te verenigen en samen dat tuig aan hun haren uit den Haag en Brussel te trekken en standrechtelijk te executeren. Met praten en vreedzaam demonstreren bereiken we niets, dat geeft de tijd ons ondertussen wel geleerd.

  • Beste Durachuk,
   je kunt het best een vergelijking maken met een drenkeling terwijl er veel mensen staan te kijken en vervolgens naar elkaar kijken wie de drenkeling uit het water zal halen.
   Zodra uiteindelijk de drenkeling verdronken is praat iedereen met elkaar hoe erg het is voor die drenkeling.

   Zoals ik al vaker hier heb geschreven, komen mensen pas van de bank af zodra de grote problemen bij hun persoonlijk aan de deur staan.
   En de rest?………die stond te kijken hoe de drenkeling verzoop………

  • Durachuk juni 11, 2023 at 15:33
   Dat kan alleen als we de bevolkingsgroepen samen weten te krijgen.
   Het water staat nog lang niet ver genoeg aan de lippen.
   Maaar geduld Durachuk,geduld.We zuouden ons niet moeten verlagen tot het niveau wat zij zelf hanteren.
   Met geweld iets de kop indrukken.
   Ik zat meer te denken aan levenslange ballingschap.
   Davos ook niet te vergeten.
   Strafkamp en werken voor de kost.
   Met een schep in de hand hen eigen vreten laten verbouwen,of anders sterf maar.
   Zoals ze met ouderen in zorgtehuizen hebben gedaan.
   Gewoon levenslang vastzetten,in een werkkamp.Tot ze er niet meer zijn.
   En bij ieder overlijden een hoera-berichtje in alle kranten.(die moeten er ook bij!)
   Pas op voor opruiende taal,strax staat de AIVD bij je voor de deur.
   Bovendien,des te meer ze op ons Nederlanders letten,hebben ze nog amper in de gaten wat voor gespuis hier uit het oostblok rondloopt.
   Waar blijven al die wapens toch,verkocht via het dark web?
   Bovendien denk ik dat de originele Ukrainers zich erg bekocht en bestolen zullen voelen.
   De ondergang van een ideologie.
   WEF agenda zal volgens mij 2030 niet halen.
   Wat het westen nu doet,is volgas richting afgrond van een ravijn.

   • Beste Dutch,
    Karma is door niemand te vermijden.
    Het komt alleen niet op momenten dat wij dat graag zouden willen, dus Dutch,
    Geduld, geduld, geduld.

    Het komt wellicht wazig over maar,
    ! brandende kaars van verlichting kan honderden ander aansteken om de wereld in het volle licht te zetten en er iets mooiers van te maken.
    ” be the change you want to see in de world”

    • Tigron juni 11, 2023 at 16:13
     Mooi geschreven Tigron.Ik kreeg vandaag nog eens een inzicht van mijn buurman,dat ik soms dingen in een ander perspectief kan bekijken.(moet nix,mag veel)
     Ja over die kaars is een mooie filosofie.
     ” be the change you want to see in the world.”
     Maar dat doe ik ook mijn heste.Ik help AL mijn buren kostenloos en familie ook.
     Ik kreeg van dezelfde buurman nog een compliment,dat ik goed bezig ben en zo hulpvaardig.
     Als je naar buiten kijkt,zei hij,zie je alleen maar haat en nijd.
     Zo vriendelijk en behulpzaam als jou zie je niet veel meer in de maatschappij,zei hij tegen mij.
     Ik weet wie ik ben en waar ik voor sta.Dat straal ik ook uit.
     Ik wil een goed mens zijn.En met dat ik het goed heb,kan ik ook goed voor mijn medemens zijn.
     Met dat meer mensen dat zien,zullen er hopellijk mensen dat volgen.
     Ik heb hoop,al reken ik nergens op.Ik heb zoveel tegenslagen overwonnen.
     Dus als we in de eindtijd zitten,
     “Mijn blazoen is zonder enig blaam”
     Dus laat de dag des oordeels maar komen.
     De bokken worden van de schapen gescheiden.
     Fijne zondagavond.

     • Mooi om je reactie te lezen Dutch.
      Ga zo door en wees een voorbeeld voor anderen en laat zien hoe het ook anders kan.

      iemand vertelde mij eens dat na onze dood de medailles uitgereikt worden.
      We gaan er voor.
      Jij ook een fijne avond.

   • Quote: “We zuouden ons niet moeten verlagen tot het niveau wat zij zelf hanteren”.
    Ik denk dat als je iets wil bereiken, eens van dit standpunt afscheid moet nemen. Ik ben radicaal tegen geweld maar als dit zo door gaat dan wordt de mensheid (tenminste het goede en liefdevolle gedeelte) gedwongen geweld te moeten gebruiken. Niemand zal ontkennen dat de wereld als een raket aan het veranderen is en dit niet ten goede.
    Er is een zeer bekend gezegde en dat luidt: “Neem nooit een mes mee naar een vuurgevecht”. Nogmaals gezegd, ik propageer GEEN geweld maar als ons leven en dat van onze dierbaren (ook U) op het spel staat dan ………!
    Ik reageer bijna nooit op onderwerpen op FN (lees ze allemaal wel want het is zeer leerzaam zoals ook de MSM berichten) maar ik vond dat ik nu even moest reageren.
    Geniet u allen van het nu nog schitterende weer want wie weet wat er in het verschiet ligt. Peace!!!

 3. Als jullie duutsland genoeg kadotjes geven ervoor zullen ze waarschijnlijk ook de rest van het mensonwaardige vuil treaten en sacrificen ervoor.
  Heb je altijd gewonnuh.
  Leuk toch?!
  Weten die veel… en uh… ja, wat moeten we anders doen?
  Doei dooeeeiii!
  Hahaha hihihi. Ja, we hebben het gewonnuh!

 4. Een enorme wapenwedloop en oorlogen met miljoenen slachtoffers die geen ‘oorlogen’ mogen worden genoemd, maar ‘vrdesmissies’ of ‘speciale militaire acties’ om ‘vrede en veiligheid te waarborgen’: hoe vals en krankzinnig willen wij het hebben?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in