Volgens president Biden wacht “een winter des doods” op iedereen die de experimentele COVID-prik afwijst, waarvan trouwens consequent is aangetoond dat die veel meer kwaad dan goed doet.

Een verklaring van het Witte Huis van 16 december 2021 luidt: “Voor de ongevaccineerden staat ons een winter van ernstige ziekte en dood te wachten. Voor henzelf, hun familie en het ziekenhuis dat ze weldra zullen overspoelen.” Die exacte zin werd de volgende dag herhaald door COVID-19 reactiecoördinator Jeff Zients tijdens een virtuele persconferentie, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Weerzin over Biden’s ongevoeligheid

Zoals gemeld door MSN’s Claire Goforth, viel de “voorspelling” niet in goede aarde bij het publiek. “De meeste mensen haten het. Ze vinden het hardvochtig en wreed,” zei Goforth, die een aantal reacties op Twitter citeerde, waaronder een van John D. Davidson:

“Als je wilt dat het halve land de regering haat en zich verzet tegen haar edicten en adviezen, zou het moeilijk zijn om een betere strategie te bedenken dan dit.”

Een Twitter-gebruiker met de naam Martyr Made merkte op: “De agressieve ons/zij-taal in deze boodschap van het Witte Huis is krankzinnig.” Olivia Nuzzi, een verslaggever voor New York Magazine in Washington, D.C., tweette: “Voor wie is dit? Ongevaccineerde Amerikanen laten zich niet overtuigen door dit soort berichtgeving.”

Ronald Klain, stafchef van het Witte Huis, verdedigde Biden door te zeggen: “We hebben de plicht om mensen te waarschuwen wat hen te wachten staat als ze niet gevaccineerd zijn.” Maar vanuit mijn perspectief is het probleem dat ze blijven doen alsof leugens de waarheid zijn en de waarheid leugens. Alles staat op zijn kop, en velen verwerpen deze “winter van rampspoed” boodschap om het simpele feit dat ze weten dat het tegendeel waar is.

Als we uitgaan van de werkelijke wetenschap en gegevens, had de waarschuwing van Biden gericht moeten zijn tot de gevaccineerden, omdat alles erop wijst dat de twee- en drievoudig gevaccineerden een verhoogd risico lopen op infectie, vooral met de Omicron-variant.

Een van de redenen hiervoor is dat de COVID-prik het aangeboren en het adaptieve immuunsysteem herprogrammeert, waardoor het immuunsysteem wordt uitgeput. Uit gegevens blijkt ook dat hoe zwaarder een bevolking wordt “gevaccineerd”, hoe hoger het aantal ziektegevallen wordt.

En zelfs dit houdt geen rekening met de enorme toename van het risico om aan de prik te overlijden of blijvend invalide te worden, zoals vele miljoenen gevaccineerden al hebben ondervonden.

Voormalig WHO-adviseur zegt gevaccineerden tijdens de winter in quarantaine te houden 

In augustus 2021 interviewde de U.K. Column professor Christian Perronne, een Franse deskundige op het gebied van infectieziekten, lange tijd hoofd van het vaccinbeleid en voormalig vice-voorzitter van de Europese adviesgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie, die de tegenovergestelde – en waarschijnlijk veel nauwkeurigere waarschuwing afgaf:

“Gevaccineerde mensen lopen risico op de nieuwe varianten … Het is bewezen in verschillende landen, dus gevaccineerde mensen zouden in quarantaine moeten worden geplaatst en geïsoleerd moeten worden van de samenleving. Ongevaccineerde mensen zijn niet gevaarlijk; gevaccineerde mensen zijn voor anderen gevaarlijk.

Het is nu bewezen in Israël. Ik sta in contact met veel artsen in Israël. Ze hebben nu grote problemen; ernstige gevallen in ziekenhuizen komen voor onder gevaccineerde mensen. En in het Verenigd Koninkrijk had je ook een groter vaccinatieprogramma en ook daar zijn er problemen.”

Het is niet verrassend dat Peronne, ondanks zijn onberispelijke geloofsbrieven, is gecensureerd en gemeden om zijn tegendraadse opvattingen over COVID tegenmaatregelen, de COVID genoverdracht injecties in het bijzonder. Tijdens zijn interview nam hij geen blad voor de mond en noemde hij het Europese COVID-19 beleid “volslagen dom”.

Zijn gevangenkampen voor de ongevaccineerden de volgende?

Zoals voorspeld, naderen we snel een tijd waarin de ongevaccineerden gevangen kunnen worden gezet om geen andere reden dan hun weigering van een experimentele injectie met genoverdracht. Begin januari 2021 werd in New York een wetsvoorstel (A416) ingediend dat de gouverneur en zijn afgevaardigden de bevoegdheid zou geven om iedereen die ervan verdacht wordt een bedreiging te vormen voor de volksgezondheid, te verwijderen en/of voor onbepaalde tijd op te sluiten.

Gedetineerden zouden maximaal 60 dagen in een “medische faciliteit of andere geschikte faciliteit” – met andere woorden, een medisch gevangenenkamp – worden vastgehouden, hoewel een rechtbank de detentie in stappen van 90 dagen zou kunnen verlengen, voor onbepaalde tijd. Zoals gerapporteerd door Reason:

  Amerikaanse gouverneur: 25% meer sterfgevallen onder volledig gevaccineerden binnen 8 weken - en beveelt meer vaccinatie aan!

“De taal van het wetsvoorstel is merkbaar vaag in het definiëren van de parameters rond ziektetype, waardoor de regering veel speelruimte heeft bij het uitvoeren van haar risicoanalyse … De wetgeving werd oorspronkelijk geïntroduceerd tijdens de 2015-16 sessie in reactie op het ebolavirus … Hoewel [SARS-CoV-2] een ernstig virus is, is het ook geen Ebola, dat een gemiddeld sterftecijfer van 50% heeft, met sommige uitbraken die oplopen tot 90% …

De vaagheid van de benadering geeft de staat een grote discretie in het opsluiten van mensen die een of andere niet nader genoemde ziekte hebben, alsook van mensen die alleen maar in aanraking zijn geweest met iemand die die ziekte zou kunnen hebben.”

Het wetsvoorstel zal ergens in de volgende wetgevende sessie, die begint op 5 januari 2022, ter stemming worden voorgelegd aan de Senaat en de Assemblee van New York. Naast de opsluiting voor onbepaalde tijd om slecht gespecificeerde redenen, zou het wetsvoorstel “een persoon die blootgesteld is aan of geïnfecteerd is met een besmettelijke ziekte verplichten om een geschikte, voorgeschreven kuur van behandeling, preventieve medicatie of vaccinatie te voltooien.”

Met andere woorden, dit wetsvoorstel legaliseert de gedwongen vaccinatie van iedereen die wordt vastgehouden op grond van de loutere verdenking met iets geïnfecteerd te zijn of in de onmiddellijke nabijheid te zijn geweest van iemand die ervan verdacht wordt geïnfecteerd te zijn. Zoals gerapporteerd door Rights and Freedoms:

“Er is geen expliciete verwijzing naar welke soorten besmettelijke ziekten een persoon in aanmerking laten komen om uit het openbare leven te worden verwijderd, in een inrichting te worden vastgehouden en te worden gedwongen tot medische behandeling en vaccinatie. Iedereen kan technisch gezien in isolatie worden gehouden tot hij als niet-besmettelijk wordt beschouwd, wat ook vragen doet rijzen over de vraag of mensen met HIV/AIDS in de samenleving kunnen worden vrijgelaten.

Het wetsvoorstel heeft een overweldigende negatieve respons gekregen op de website van de Senaat van NY. Commentatoren hebben verklaard dat “dit verontrustend is en een verschrikkelijk precedent schept voor toekomstige wetgeving. De gouverneur kan in principe iedereen opsluiten die [hij/zij] maar wil op basis van schaarse bewijzen.

Dit is on-Amerikaans. Het doet denken aan de Sovjet-Unie die politieke tegenstanders opsloot op basis van het feit dat ze ‘mentaal onstabiel’ waren. We kunnen dit niet toestaan in onze staat. Dit is een schending van de fundamentele rechten van de mens. De regering zou voor de mensen moeten werken, niet hen zonder reden moeten opsluiten.”

Australië test als een van de eersten het model van medische opsluiting

Als u denkt dat het onmogelijk is om zonder reden of mogelijkheid tot beroep in een gevangenenkamp te worden gegooid – per slot van rekening zijn dit de Verenigde Staten van Amerika, het land van de vrijen, de thuisbasis van de dapperen – denk dan nog eens na. Australië, een andere schitterende ster van de democratie, is teruggevallen in totalitarisme met een snelheid die ieders hoofd op hol brengt.

De Australische regering is in volle vaart doorgegaan met de bouw van een massaal COVID-quarantainekamp, compleet met hekken met prikkeldraad, bewakers en videobewaking. Als je eenmaal binnen bent, kun je er niet zomaar meer uit wanneer je maar wilt. In de video hierboven beschrijft Hayley Hodgson hoe het was om vastgehouden en overgebracht te worden naar een COVID interneringskamp, ook al was ze niet ziek.

Videobewaking constateerde haar bij een vriendin die positief getest was. Ze controleerden haar nummerplaat om haar adres te achterhalen en kwamen bij haar huis aan om haar te vertellen dat ze in quarantaine moest. Zelfs als je negatief test, moet je nog steeds 14 dagen in een quarantainekamp doorbrengen als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief heeft getest. Als je weigert, krijg je een boete van 5.000 dollar en wordt je toch onder dwang door de politie meegenomen.

  “Onze soort wordt genetisch gemodificeerd”: Wat is er gebeurd in 2020-21 - De "Pandemie"

“Je voelt je alsof je in de gevangenis zit … Het is onmenselijk wat ze doen,” zegt ze. “Je bent zo klein. Ze overmeesteren je gewoon. Je bent letterlijk niets. Het is alsof: ‘Je doet wat we zeggen, of … we sluiten je langer op.'”

Als iemand kan dreigen je verblijf in dit “gezondheidshotel” te verlengen, met wat voor gezondheidszorg hebben we dan te maken? Het is duidelijk dat dit een gevangenismodel is, geen gezondheidszorgmodel. Wanneer bent u ooit in een ziekenhuis geweest en heeft de verpleegster u gezegd: “Als u uw pudding niet opeet, houden we u hier nog drie maanden”?

Leven in de bioveiligheidsstaat

Gebaseerd op Hodgson’s beschrijving van het kamp, krijg je niet veel medische zorg. Je moet er niet aan denken wat er zou gebeuren met iemand die daar een ernstig geval van COVID zou hebben. Zal de politie je in een hazmat pak naar je kamer brengen en je dan niet meer zien, tenzij je betrapt wordt op het overtreden van een regel?

Je wordt daar letterlijk als een gevangene behandeld. ~ Hayley Hodgson

Voedsel wordt één keer per dag voor je deur afgeleverd. Elke kamer heeft een terras van 2×2 meter waar je op kunt, maar als je zonder masker buiten je kamer of buiten de aangewezen ruimte komt, krijg je een boete van $5.000. Er werd haar ook gezegd dat bijkomende overtredingen zouden resulteren in een verlenging van haar verblijf tot na de 14 dagen – ook al was ze niet ziek en was er geen reden om haar daar te houden in de eerste plaats.

“Je wordt daar letterlijk als een gevangene behandeld,” zegt ze. Als je een drievoudige vaccinatie hebt gehad en denkt dat je daardoor nooit een van deze gevangenissen van binnen zult zien, heb je het mis. Het maakt niet uit of je dubbel of driedubbel geprikt bent.

Als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief is getest, ga je naar binnen. En je kunt niet naar de rechter voor hulp als je het niet eens bent met het besluit tot quarantaine. Tijdens haar verblijf slaagden drie tieners – die allen negatief getest waren – erin het kamp te ontvluchten. De klopjacht die daarop volgde, bewijst eens te meer dat we hier te maken hebben met een gevangenismodel en niets anders.

VS heeft honderden kant-en-klare gevangeniskampen

Terwijl Australië zijn tweede kamp aan het bouwen is, heeft de VS al 800 FEMA kampen klaar voor actie. Zoals gerapporteerd door AMG News:

“FEMA is de uitvoerende arm van de komende politiestaat en zal dus alle operaties leiden … De kampen hebben allemaal spoorwegfaciliteiten en wegen die van en naar de detentiefaciliteiten leiden. Velen hebben ook een vliegveld in de buurt.

De meeste kampen kunnen een populatie van 20.000 gevangenen huisvesten. Momenteel bevindt de grootste van deze faciliteiten zich net buiten Fairbanks, Alaska. De faciliteit in Alaska is een enorme inrichting voor geestelijke gezondheidszorg en kan ongeveer 2 miljoen mensen huisvesten.”

Het artikel gaat verder met het opsommen van de vele uitvoerende orders die samen kunnen werken om de Grondwet en de Bill of Rights op te schorten, waardoor de overheid in feite de controle kan grijpen over alle aspecten van het leven, van voedselproductie en transport tot communicatie en gezondheidszorgfuncties.

Er is zelfs een uitvoeringsbevel dat de regering toestaat burgers te mobiliseren in “werkbrigades” om alle noodzakelijk geachte taken uit te voeren, en een dat de Housing and Finance Authority toestaat hele gemeenschappen te verhuizen. Om het dichtstbijzijnde FEMA kamp te vinden, kijk op de lijst van staten in het AMG News artikel. De meeste staten hebben er drie of meer.

Interpreteer het media narratief – Ze willen een burgeroorlog

Als je de afgelopen jaren hebt opgelet, is het je misschien opgevallen dat je bijna altijd kunt voorspellen wat de volgende fase van het narratief zal zijn. Ze “adverteren” of maken de weg vrij voor het evoluerende verhaal door artikelen in een bepaalde richting te publiceren.

Gebaseerd op recente krantenkoppen, vermoed ik dat de “machthebbers” een burgeroorlog willen ontketenen. “CIA Adviseur: VS is ‘dichter bij burgeroorlog’ dan voor mogelijk werd gehouden,” schrijft de Daily Mail. “We komen dichter bij een burgeroorlog,” verklaart een opinie-columnist van The New York Times. “VS dichter bij burgeroorlog dan de meesten willen geloven, zegt nieuw boek,” kondigt The Guardian aan.

  Dr. Tau Braun: De ZOMBIE APOCALYPSE is hier - en het staat bekend als VACCINSCHADE

Volgens Dr. Barbara Walter, een professor politieke wetenschappen die deel uitmaakt van de Political Instability Task Force, voldoet de VS aan verschillende criteria die in het verleden hebben gediend als indicatoren dat er een “open opstand” op komst zou kunnen zijn. In haar boek, “How Civil Wars Start,” schrijft zij:

“Niemand wil geloven dat zijn geliefde democratie in verval is, of op weg is naar oorlog. Als je als analist in het buitenland naar de gebeurtenissen in Amerika zou kijken – op dezelfde manier als je naar de gebeurtenissen in Oekraïne of Ivoorkust of Venezuela zou kijken – dan zou je een checklist aflopen en alle voorwaarden beoordelen die een burgeroorlog waarschijnlijk maken. En wat je zou vinden is dat de Verenigde Staten… zich op zeer gevaarlijk terrein heeft begeven.”

De regering heeft de vijand aangewezen, en dat zijn wij

Het probleem hier is dat autoritaire politici lippendienst blijven bewijzen aan “democratie”, maar hun eigen daden zijn allesbehalve dat. Wie ondermijnt de democratie eigenlijk? Als je het nieuws en de CIA-adviseurs mag geloven, zijn het de mensen die willen dat de grondwet overeind blijft en nageleefd wordt, die de vijanden van de democratie zijn. Laat staan de mentale gymnastiek die nodig is om tot die conclusie te komen.

Het is niet moeilijk om een scenario te voorspellen waarin autoritaire leiders, handelend op basis van een vals geconstrueerd verhaal dat er een burgeroorlog op komst is, zouden kunnen beginnen met het oppakken van “dissidenten”. En dat komt bovenop de reeds bestaande, dun versluierde dreiging om ongevaccineerden voor onbepaalde tijd op te sluiten.

Ik ben het eens met Walter’s inschatting dat we ons op gevaarlijk terrein bevinden, maar niet om dezelfde redenen als zij suggereert. Ik zou ook willen beweren dat zo ongeveer elk land een kruitvat is dat op springen staat, en om dezelfde reden – mensen worden getiranniseerd door hun regeringen en door ongekozen gezondheidsautoriteiten die bevoegdheden opeisen die ze wettelijk niet hebben.

Neem bijvoorbeeld Engeland. Ondernemer en COVID-blogger Steve Kirsch werd er onlangs van op de hoogte gebracht dat een lid van de campagne tegen beperkingen van COVID 28 dagen was opgesloten op grond van de wet op de geestelijke gezondheid omdat hij geen masker droeg bij een afspraak bij de tandarts. Normaal gezien is het vrij moeilijk om iemand op grond van de wet op de geestelijke gezondheid te laten opsluiten, maar nu niet meer.

Weigeren een masker te dragen kan blijkbaar worden aangemerkt als een acute geestelijke stoornis die een verblijf van een maand op een psychiatrische afdeling rechtvaardigt.

De man, Charlie Cunningham, wordt naar verluidt vastgehouden in het Littlemore Mental Hospital in Oxford, “waar hem slaap wordt onthouden onder het voorwendsel dat hij suïcidaal is,” volgens de vrouw die contact opnam met Kirsch. Ze voegde eraan toe: “Hij zal nu tijdens Kerstmis en Nieuwjaar worden vastgehouden – [hij is] erg overstuur omdat hij het gevoel heeft dat hij is ontvoerd en tegen zijn wil wordt vastgehouden …”

Terwijl alle eerder genoemde artikelen die waarschuwen voor een burgeroorlog de achteruitgang van de democratie wijten aan de Trump-regering, kan de Trump-regering nauwelijks verantwoordelijk worden gesteld voor de schendingen van de burgerrechten en de machtsgrepen die zich vandaag voordoen. Het is tijd om elke boom naar zijn vruchten te beoordelen. Dat gezegd hebbende, wetende dat een burgeroorlog de agenda van de totalitaire overname zou dienen, zou het verstandig zijn om ervoor te zorgen dat ons verzet een vreedzaam verzet blijft.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Australisch leger begint met overbrengen van COVID-positieve gevallen en contacten naar quarantainekampenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel2021 top artikelen: Blijf uit de buurt van de gevaccineerden, het is officieel, van Pfizer’s eigen documenten
Volgend artikelNederland kondigt plan aan om mensen tot zes doses COVID-vaccin te geven
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. Wij hebben eens de Geschiedenis bekeken en bestudeerd, nu blijkt het dat er tijdens de laatste 500 jaar GEEN ENKELE verandering of verbetering van de algemene populatie heeft plaatsgevonden zonder wezenlijk en zwaar verzet en dat burgelijke ongehoorzaamheid enkel leid tot strengere regels, meer onderdrukking en opsluiting van deze mensen in gevangenissen en concentratiekampen daar de ongehoorzamen er stuk voor stuk worden uitgepikt en afgezonderd door de machthebbers. HET ENIGE waar de onderdrukkers heel bang voor zijn is de VERENIGING VAN HET VOLK en als dan de onderdrukten ook nog eens bewapend zijn ontstaat er plots een momentum en paniek bij de elite omdat de uitvoerende macht begint af te brokkelen en over te lopen naar de opstandelingen. Kijk naar de geschiedenis en dan kan iedereen zien dat er geen verbeteringen of veranderingen kunnen worden afgedwongen zonder uitgebreide actie en verzet (algemene stakingen, actievoering op grote schaal, vereniging van grote groepen mensen, organisatie van verzet, algemene blokkeringen en doorgedreven acties van verzetsstrijders en fysieke afzetting en verwijdering van de onderdrukkende fracties).
  Wij volgen deze site al heel lang samen met tientallen sites in Engeland, America, Spanje, Duitsland, Japan, Oost Europa, Rusland en lezen veel wetenschappelijke papers en publicaties waarvan we er momenteel een 500 tal hebben bewaard en U kunnen laten geworden in PDF formaat (veelal in het Engels), maar dit is een hele grote knabbel voor leken, maar Uw site geeft een degelijke uitleg die voor de meeste mensen verstaanbaar is, doe zo voort.
  Veel stekte.

 2. Niet voor het een of ander maar Nederland is ook aardig op weg een totalitair regiem te worden. Met “Rutte-4” zie ik de toekomst voor de originele Nederlandse bevolking met zorg te gemoed. Hopelijk valt dit anti bevolking kabinet met een rotklap zo snel als maar mogelijk is.

 3. Dan weten we nu eindelijk waar die FEMA kampen voor gebruikt worden…. En wat als deze dame een alleenstaande moeder was zonder familie? Traumatiseren ze dan gewoon je kind en rukken ze je moeder uit huis? En vervolgens heeft ze geen inkomen meer? Mijn bloed kookt….

  • Dat gedoe was en mischien nog is .
   De jaren 50 eerder nog .. vrouwen (ongehuwd) moesten achter een laken baren .
   En de baby’s werden ter adoptie aan christelijke gezinnen gegeven .
   De as van het kwaad is al sinds dageraad in ieder geval de laatste 2000 jaar het christendom.
   Die ratten begroeven ongewijde baby’s en kinderen in ÖNGEWIJDE grond.
   Mafketels !! hoeveel baby’s zijn in de kloosters niet door de varkens verslonden ?
   Het gaat maar door de Aboriginails werden gesteriliseert ..
   Lees de geschiedenis en huiver ..
   Kan nog wel even doorgaan .

   • Je bedoelt het geïnfiltreerde ‘christendom’ door het occulte Vaticaan en andere aanhangers van het Babylonische rijk. Voor velen is het moeilijk het kaf van het koren te scheiden dus gooit men alles maar op een hoop, wel zo gemakkelijk doch niet heilzaam.

 4. Ben met je eens. Inderdaad is ‘onontkoombaare pressie’ de enige taal die onze tegenstander verstaat. Het is ook zo dat er een niet verklaarde oorlog is ontketend tegen ons allen. Zelfs degenen die deze oorlog gepland en uitvoeren zullen ten onder gaan. De meesten onder ons zijn niet bewust van hetgeen zich voor onze ogen afspeelt. Het is het ultieme middel om permanente controle te verwerven over de massa gereduceerd tot een gewillig kneedbaar entiteit. Ze willen onze plannen dwarsbomen om een harmonieuze en rechtvaardige wereld orde te scheppen. Ze willen ons de weg hier naar toe afsnijden. Ze willen ons in wanhoop en chaos storten zodat zij met hun oplossing voor hun probleem kunnen opdringen. Wat wij moeten doen is ons organiseren en dit over de grenzen heen. Wij moeten het hen onmogelijk maken ons een per een aan te pakken. Bijna drie decennia wil ik een partij zonder grenzen oprichten. Ben overtuigd dat dit initiatief mits genoeg steun en begrip een keerpunt kan betekenen.PZG. Net zoals bij de val van de Berlijnse muur zouden we bvb een beleg kunnen organiseren van alle toegangswegen naar Oostenrijk om onze afkeer van hun beleid te tonen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in