Toen Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum (“WEF”), en koning Charles van Groot-Brittannië drie maanden na de pandemie van covid-19 verklaarden dat het tijd was voor een grote reset, had dat weinig te maken met het bestrijden van een coronavirus, schrijft Tim Hinchliffe.

In plaats daarvan noemden ze de pandemie een “smal venster” en een “krimpende, gouden kans” om het moment aan te grijpen waarop de mensen het bangst en kwetsbaarst waren om hun lang geplande agenda van een gouden eeuw uit de vernietiging van het oude op te dringen – to build back better, zoals zij zeggen.

En hoewel het coronavirus de katalysator was om de grote reset-agenda in gang te zetten, was klimaatverandering het voertuig waarmee ze hun sociale en economische orde uit chaos zouden halen.

“Sommige leiders en besluitvormers die al voorop liepen in de strijd tegen klimaatverandering, willen misschien profiteren van de schok die de pandemie teweeg heeft gebracht om langdurige en bredere milieuveranderingen door te voeren. Zij zullen in feite ‘goed gebruik’ maken van de pandemie door de crisis niet verloren te laten gaan” – COVID-19: De grote reset, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2020

Net als covid en de oorlog tegen het terrorisme blijft de vijand ongrijpbaar, vereist zware financiering van de belastingbetaler en leidt tot totale bewaking en controle over de samenleving met geleidelijke uitholling van de individuele vrijheid.

Overlappend klimaatveranderingsbeleid zoals beperkte mobiliteit, energiecontrole, voedingsbeperkingen en gepersonaliseerde lockdowns voeden de grote reset van de samenleving en de wereldeconomie.

Alle wegen leiden naar een systeem van sociaal krediet aangedreven door digitale ID en Centrale Bank Digitale Valuta’s (“CBDC’s“).

Met klimaatverandering als de boeman op de loer, laten we hier zien hoe sommige van deze klimaatbeleidsmaatregelen in futuristische scenario’s zouden kunnen uitpakken.

Beperkte mobiliteit: minder privé-autobezit en vliegreizen, terwijl accupaspoorten voor elektrische voertuigen en Ultra Lage Emissie Zones worden ingevoerd om mensen op hun plaats te houden

Fossiele brandstoffen moeten worden teruggedrongen of helemaal uitgebannen, volgens het WEF.

Ongekozen globalisten zien ook een toekomst voor zich waarin particulier autobezit ofwel volledig wordt afgeschaft ofwel wordt beperkt tot een fractie van de huidige capaciteit.

De wens om over te stappen op alleen elektrische voertuigen, waarvan de oplaadstations meestal worden aangedreven door fossiele brandstoffen, zal leiden tot beperkte mobiliteit omdat veel mensen zich die niet kunnen veroorloven, samen met andere variabelen die de prestaties beïnvloeden, zoals temperatuurverschillen.

Afgezien van de enorme hoeveelheid onethische mijnbouwpraktijken voor natuurlijke hulpbronnen die gebruikt worden voor de productie van de accu’s van elektrische voertuigen, is het de bedoeling dat de accu’s zelf voorzien worden van “accupaspoorten“.

Deze accupaspoorten dienen als een vorm van digitale ID die bijhoudt waar het voertuig is geweest – waar u en ik zijn geweest – en hoe de accu presteert.

  Noorse nee tegen Greta Thunberg: "We hebben geen doemscenario profeten nodig"

Naarmate elektrische voertuigen meer zelfrijdend worden, kan het voertuig bij elke overtreding die een bestuurder begaat, zoals rijden waar dat niet is toegestaan, zichzelf uitschakelen of zichzelf naar het dichtstbijzijnde inbeslagnamestation rijden.

Tot die tijd zullen er langzaam Ultra Low Emission Zones (“ULEZs”) worden geïnstalleerd, vol met bewakingscamera’s, terwijl de onzichtbare muren van een digitale gevangenis worden opgetrokken voor de komende 15-minutensteden.

“Als we in het post-pandemische tijdperk besluiten om ons leven weer op te pakken zoals voorheen (door in dezelfde auto’s te rijden, door naar dezelfde bestemmingen te vliegen, door dezelfde dingen te eten, door ons huis op dezelfde manier te verwarmen, enzovoort), dan zal de COVID-19-crisis voor wat betreft het klimaatbeleid voor niets zijn geweest” – COVID-19.: De grote reset, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2020

Ook vliegreizen zullen naar verwachting sterk beperkt worden, en uw digitale identiteit zal een belangrijk onderdeel zijn van handhaving en naleving.

Zelfs als er geen algeheel verbod op vliegreizen komt, zal de koolstofbelasting zo hoog zijn dat alleen de allerrijksten en invloedrijken zullen kunnen vliegen.

Terwijl er inspanningen worden gedaan om “duurzame vliegtuigbrandstof” te produceren, worden de beloftes om de uitstoot te verminderen die het luchtverkeer zouden terugdringen al gedaan voordat de infrastructuur er is.

Maar geen zorgen!

In de ogen van ongekozen globalisten zal onze dorst naar reizen gelest worden door de komst van de metaverse en 15-minutensteden.

Gepersonaliseerde lockdowns: door keuze, naleving of dwang aangedreven door digitale ID, CBDC, 15-minuten steden en de metaverse

15-minuten slimme steden, de metaverse, slimme huizen, digitale ID en CBDC komen allemaal samen in een vorm van gepersonaliseerde lockdown waarbij we ofwel geen zin hebben om te reizen, ofwel gedwongen worden tot naleving via digitale middelen.

Aangezien de mondiale elite een deel van de schuld voor onze bijdrage aan het weer via onze koolstofvoetafdruk bij u en mij legt, is het de bedoeling om ons volgzaam te houden in onze piepkleine woonruimtes in massieve hoogbouw terwijl we onszelf onderdompelen in de metaverse voor werk en spel, waarbij we alleen pauzeren om naar beneden te gaan naar de sportschool, of misschien onze patrijspoorten openen om de door drones geleverde goederen te pakken die we nooit echt bezitten, maar alleen huren.

“Minder pendelen, meer op afstand werken, fietsen en lopen in plaats van autorijden om de lucht in onze steden net zo schoon te houden als tijdens de lockdowns, dichter bij huis op vakantie gaan: dit alles kan, als het op grote schaal wordt gecombineerd, leiden tot een duurzame vermindering van de koolstofuitstoot” – COVID-19: De Grote Reset, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2020

Er zullen geen geldautomaten zijn in deze 15-minutensteden. Betalingen zullen gedaan worden met een handbeweging of een irisscan, en alle transacties zullen gedaan worden in CBDC, dat niet kan functioneren zonder een digitaal ID.

  De “Energietransitie” zal niet plaatsvinden

Of u nu werk hebt of kunstmatige intelligentie (“AI”) u tot de “nutteloze klasse” heeft gemaakt, uw loonstrookje of Universeel Basisinkomen (“UBI”) zal binnenkomen in de vorm van een programmeerbare CBDC die naar uw digitale portemonnee wordt gestuurd, en er zullen beperkingen zijn op waar u het kunt uitgeven, waaraan u het kunt uitgeven, en wanneer, inclusief in de metaverse, waar uw digitale ID de driver zal zijn voor een op reputatie gebaseerd sociaal kredietsysteem.

Maar de metaverse is niet alleen een virtual reality-ruimte waar zaken, plezier en denkbeeldige reizen kunnen worden gedaan vanuit uw luie stoel.

Er is ook een augmented reality aspect aan dit “ecosysteem” waar augmented reality (“AR”) brillen camera’s en microfoons hebben die de hele tijd aan staan en alles opnemen wat u ziet en hoort, inclusief alles in uw huis.

Om toegang te krijgen tot de metaverse is een digitale ID nodig, en deze slaat alle gegevens op die zijn verzameld van uw AR-bril en slimme apparaten in uw huis en op uw persoon, waaronder Fitbits, thermostaten, koelkasten  en zowat elk ander Internet of Things (“IoT”) apparaat in uw slimme huis, die allemaal op afstand toegankelijk en bestuurbaar zijn.

“De overvloed aan nepnieuws en het vermogen ervan om polarisatie uit te vergroten en te manipuleren, belemmert ons vermogen om succesvol om te gaan met de gedenkwaardige collectieve actieproblemen waar de mensheid voor staat” – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

En in een toekomst waarin publieke en/of private entiteiten hard optreden, zal alles wat u zegt worden opgenomen en tegen u gebruikt kunnen worden, met het sociale kredietsysteem van de Chinese Communistische Partij (“CCP”) als blauwdruk.

Deze onderdrukkingen zullen de vorm aannemen van beperkte koopkracht, beperkte mobiliteit en beperkte luxe die op uw digitale ID en CBDC geprogrammeerd zijn om ervoor te zorgen dat u in uw gepersonaliseerde, onzichtbare lockdown blijft.

Maar als uw gedachten en woorden u niet in de problemen brengen, dan zullen uw consumptiegewoonten dat wel doen – allemaal om de planeet te redden van uw bijdrage aan de klimaatverandering.

Voedingsbeperkingen: de vlees- en zuivelconsumptie verminderen, de consumptie van in laboratoria gekweekte eiwitten en insecten bevorderen, en …

Om de planeet te redden van winderige koeien en kunstmestbevorderende boeren, proberen klimaatveranderingsalarmisten een netto koolstofuitstoot van nul te bereiken door onze voeding te beperken.

Vlees en zuivel moeten, net als reizen, worden beperkt en afgebouwd, zoals het afmaken van honderdduizenden koeien, om plaats te maken voor alternatieve eiwitten op basis van planten en insecten, samen met kunstmatig vlees.

“Het verschil tussen ‘goede regeringen’ en ‘slechte regeringen’ zal worden afgemeten aan hoe snel ze de overgang naar netto-nul doorvoeren en tegelijkertijd een welzijnsbeleid bieden dat samenlevingen eerlijker en welvarender maakt” – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

  NASA en NOAA's laatste klimaatwaarschuwing een resultaat van opzettelijk foutieve gegevens

Waar “vlees moeilijk op een consistente manier te traceren is in de toeleveringsketen“, kunnen alternatieve eiwitten die in fabrieken, boerderijen en laboratoria geproduceerd worden allemaal uitgerust worden met sensoren die aangesloten zijn op het IoT voor ultieme traceerbaarheid vanuit gecentraliseerde controle- en bewakingssystemen.

Hoewel echt vlees nog steeds in beperkte hoeveelheden beschikbaar zal zijn, zal het als luxe worden beschouwd en zal de aankoop ervan door individuen worden bewaakt en gecontroleerd via individuele CO2-voetafdruk trackers die in uw digitale ID zijn geprogrammeerd.

Uw CBDC zal geprogrammeerd zijn om u ofwel helemaal te verbieden om boven uw toegestane hoeveelheid vlees te gaan, of het zal automatisch een flinke koolstofbelasting aftrekken.

In laboratoria gekweekte eiwitten zullen de plaats innemen van boeren, omdat hun landgebruik niet duurzaam wordt geacht vanwege hun koolstofuitstoot.

Boeren zullen ofwel gedwongen moeten vertrekken, een afpersende koolstofbelasting moeten betalen of hun land voor een appel en een ei moeten verkopen.

Ordo ab chao clima

De bovenstaande scenario’s, of ze nu geheel of gedeeltelijk uitkomen, kunnen gezien worden als utopisch of dystopisch, afhankelijk van de persoon.

Sommige mensen zouden er geen probleem mee hebben om in hun pods te blijven en insecten te eten terwijl ze virtueel naar denkbeeldige landen in de metaverse reizen terwijl ze achterover leunen en hun UBI in CBDC innen.

Anderen zouden niet zo zachtjes die donkere nacht ingaan.

Maar terwijl de klimaatverandering de boeman bij uitstek is voor het implementeren van beleid dat leidt tot massasurveillance en volledige controle over de samenleving, wordt deze specifieke “crisis” soms tijdelijk vervangen door andere vermeende crises als die zich voordoen.

Of het nu gaat om de covid-19 pandemie, geopolitieke conflicten, de oorlog tegen het terrorisme, malafide inlichtingendiensten die zich met buitenlandse en binnenlandse aangelegenheden bemoeien, hongersnood of een potentiële cyberpandemie, de voorgestelde oplossingen lopen parallel met die voor klimaatverandering.

Uiteindelijk roepen ze allemaal op tot het samengaan van bedrijf en staat – publiek-private partnerschappen – om de macht te centraliseren met de hulp van niet-gouvernementele organisaties (“NGO’s”) en ongekozen globalisten met hun digitale legers en propagandisten in de media.

Geen van de genoemde dystopische scenario’s hoeft werkelijkheid te worden.

Malo periculosam libertatem quam quietam servitutemv – Ik verkies vrijheid met gevaar boven vrede met slavernij.

Opmerking voor censors, “factcheckers” en advertentieplatforms: Deze opiniebijdrage heeft niets te maken met enige “wetenschappelijke consensus” over het klimaat; het is een perspectief op de mogelijke uitkomsten van beleid en oplossingen die al publiekelijk zijn voorgesteld.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Thierry Baudet legt het kwaad blootVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelCV19 gevaccineerden zijn zieke superverspreiders – Dr. Betsy Eads
Volgend artikelPoetin denkt niet dat het buitenlands beleid van de VS zal veranderen als Trump wordt herkozen (en hij heeft waarschijnlijk gelijk)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

19 REACTIES

 1. “De klimaatveranderingsagenda is de sleutel tot de uitvoering van The Great Reset”

  Als de westerse overheden ons allen in slimme 15 minuten-steden willen opsluiten, dan hebben wij het uitsluitend te danken aan de overschilligheid van de grote massa.

  Hoe slimme steden de mensheid zullen opsluiten in de open lucht concentratiekampen >>>

  https://expose-news.com/2023/08/13/how-smart-cities-will-lock-up-humanity-inside-open-air-concentration-camps/

 2. De aardbol veranderen in 1 grote gevangenis is hetzelfde als op een spoorrails gaan staan en een aanstormende trein proberen tegen te houden. Maar ja we wisten al dat alleen volslagen krankzinnigen dit soort plannen bedenken.

 3. Er ontbreekt nog een belangrijk item in het betoog.
  Overal en altijd zal de “gezondheidscheck” plastsvinden zodat je op tijd jevolgende peik of dna update ontvangt.

  (b.t.w. vroeger kregen alleen de rijken kanker, toen het proletariaat ook massaal kadavers en zuivel ging nuttigen ging ook daar kanker spelen. Dus vrij onnozel om daar zo aan vast teblijven klampen. Los van dat we ook billies gecreëerde voer absoluut niet moeten willen)

  • Totale onzin…. rijkere kunnen betere en duurdere groentes en vlees kopen dus leven veeeel langer, is al vaker bewezen!!!! onbewerkt Vlees is een levens verlenger Kip, Kalf, konijn, Lam en eend zijn de beste

 4. Het idee van van slimme steden stamt al uit de jaren zestig van de vorige eeuw. De massa is al een tijdje onverschillig en ik moet eerlijk toegeven ik heb heel lang niet geweten dat ze hier mee bezig waren. De meeste mensen zijn denk ik wakker geworden door corona, maar de globalisten zijn al tientallen jaren (waarschijnlijk al meer dan een eeuw) bezig met ons vernietigen en onder controle krijgen.

 5. ´Waarom schrijven artsen routinematig dure medicijnen voor die met bijwerkingen beladen medicijnen die de symptomen maskeren – maar doen ze niets om de werkelijke oorzaak van de ziekte te genezen?
  Medicijnen bieden een oplossing op korte termijn – met bijwerkingen op lange termijn. Je zult geschokt zijn om te ontdekken welke gewone voedingsmiddelen, alledaagse producten en Big Pharma-medicijnen de echte reden zijn waarom je lijdt aan auto-immuunziekten. En hoe je ze veilig en permanent uit je lichaam kunt verwijderen!´

  https://theautoimmuneanswers.com/

  • Ga maar eens kijken met wat voor excessieve relatietieschenken de artsenbezoekers de artsen en hun hulpjes verwennen.
   Als je die aanneemt…..

 6. In feite moeten veel kwade geesten noodzakelijkerwijs en in het geheim werken aan de ontwikkeling van zulke middelen die hele naties kunnen terroriseren, destabiliseren en verarmen, zodat dit allemaal een operationele realiteit wordt.
  Naast de enorme toename van de vele lekken in kennis over semi-geheime onofficiële open militaire technologieën die zich de afgelopen jaren overal online hebben verspreid, vooral na 11 september, met betrekking tot het bestaan ​​van mogelijke technologieën voor klimaatverandering (HAARP), ten eerste :

  evenals het bestaan ​​van andere technologieën die plasma kunnen genereren (PAMIR) die aardbevingen veroorzaken, zie ook de volgende inzichten…

  evenals andere technologieën die branden en andere vreemde effecten kunnen veroorzaken door de emissie van coherente elektromagnetische straling (laser) met geschikte frequenties, hetzij microgolven, hetzij gammastralen… >>>

  https://www.vtforeignpolicy.com/2023/09/flash-aaaaaahhhhhhsavior-of-the-universe-help-us/

  “The RAND Corporation and the New Manhattan Project” VIDEO

  https://youtu.be/_JCignaxndc

 7. Adriaan W. september 14, 2023 at 12:44
  Niet alleen de ‘onverschilligheid’ van de massa, maar ook het gedwee volgen van het ‘narratief’ opgelegd door het corrupte Joodse VS/EU en vazal staten.
  “that all the Earth must belong to us Jews and that the Gentiles(heidenen),
  being mere excrement’s of animals and must possess nothing”.

  “Dat de hele aarde van ons Joden moet zijn en dat de heidenen
  slechts uitwerpselen van dieren zijn en mogen niets bezitten”. (Rothschild)

 8. Ze doe maar; die hele great reset gaat gewoonweg niet lukken want het zijn domme narcisten en psychopaten die in hun eigen illusie leven waarin iedereen braaf doet wat zij willen, omdat ze de realiteit niet aan kunnen. En laat nou net de realiteit zijn dat niet iedereen altijd doet wat zij willen. Dus: het gaat gewoon niet lukken. Punt uit

 9. Dat was vroeger al zo, als je niet alles in groepsverband meedeed met de rest, werd je buitengesloten. Dat groepsgevoel heb ik nooit eigenlijk gehad. Vaak werd er gezegd dat je met je tijd mee moet gaan, maar nooit het hoe en waarom je dat moest doen. Eerst was het de popmuziek en de brommers, toen de mode met de merkartikelen om erbij te kunnen horen. Toen de mobieltjes. Telkens werd er min of meer van je verlangt vanuit de groep dat je wel met alles mee moest gaan om erbij te willen horen. Anders werd je gewoonweg buiten gesloten door de groep. Door de jaren heen werd alles steeds meer opgelegd door de media/reclames en de politiek wat en hoe je moest denken en doen. Jouw eigen mening werd steeds verder onderdrukt. Van doen wat je verteld wordt en er zelf niet over nadenken. Dat doen zij wel voor je, want zij hebben tenslotte er voor geleerd en wij weten wat het beste voor jouw is. In deze maatschappij leven we nu. De regeringen bepalen, wat het volk moet doen en elke interactie wordt buitengesloten. Dat noemen we ook wel tirannie.

  Terwijl het eerste wetsartikel in de burgerlijk wetboek staat onder Art: 1.1 BW. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van zijn burgerrechten. Daar staat niets over dat alles verplicht is.
  Daar staat ook in dat: Dwang, bedrog en misbruik van omstandigheden verboden is in de wet onder Art: 365 SR, ART: 284 SR, Art: 273f SR en Art: 274 SR, want dat is slavernij. Met het covid-19 hoax heeft de regering alles overtreden in opdracht van de WEF.
  Als je de wet een beetje leert, dan valt het op dat alle overheden de wet met voeten betreedt. Het is 1 grote zwendel waar de WEF mee zich bedient.

  • Hun fantasie wereld is te bouwen, maar hij is nog veel makkelijker af te breken. Het wordt een zeer arbeidsintensief project als mensen eenmaal beginnen om camera’s, touchscreens, beeldschermen en QR codes te saboteren. Magneten, stanleymesjes, kniptangetjes en wat kauwgom, teer, vaseline, verf of inkt kunnen hele grote problemen veroorzaken.

   De touchscreens waarmee ze de digitale wereld willen invoeren, kunnen niet tegen magneten. Zelfscan kassa’s in supermarkten zijn heel eenvoudig onklaar te maken. Camera’s worden al nutteloos als je de lens gewoon insmeert met wat vaseline en als je teer op de lens smeert kan je de camera wel afschrijven. Zeer arbeidsintensief om schoon te maken/repareren. Met een stanleymesje snijd je heel eenvoudig QR codes kapot. Met kauwgom saboteer je eenvoudig pinpas/creditcard sleuven. En iets heftiger… met een taser sloop je contactloze betaalpunten. Schermen die zijn afgedekt om magneetschade of vernieling te voorkomen zijn eenvoudig nutteloos te maken met wat verf. Herstellen van eenvoudige sabitage kost enorm veel tijd en mankracht. Ze fantaseren over ongebreidelde controle en totalitaire macht, maar ze beseffen niet hoe kwetsbaar hun gefantaseerde macht is. Hoe meer macht ze willen, hoe kwetsbaarder ze worden… ze werken een onmogelijke en uiteindelijk zelfvernietigende agenda af.

   • Hahaaaaaa jij hebt er over nagedacht 👍🏻👍🏻👍🏻. En er is nu al chronisch personeelstekort, dus laat staan als die geinjecteerden nog een paar jaar verder zijn. Go figure…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in