Er zijn thema’s in het Westen die moeilijk ter discussie gesteld kunnen worden zonder het risico te lopen scherpe kritiek te krijgen. Voor de volgende thema’s bestaat er bijvoorbeeld een standpunt dat door de Westerse collectieve opinie als “correct” beschouwd wordt: “welvaartsstaat”, “klimaatbeleid”, “multiculturele samenleving”, of “covid-19 vaccinatie”. Er wordt geïmpliceerd dat het “aanvaardbare” standpunt ten aanzien van elk van deze thema’s kan en moet worden ingenomen zonder voorafgaande kritische analyse op individueel niveau, schrijft Finn Andreen.

De lijst van deze thema’s is niet statisch; nieuwe thema’s nemen een prominente plaats in de samenleving in, terwijl andere mettertijd minder belangrijk worden. De laatste jaren zijn er twee nieuwe thema’s opgedoken: “autoritair Rusland” en “communistisch China”, wat niet verwonderlijk is als men bedenkt dat Washington, en dus bij uitbreiding, het Westen, besloten heeft deze twee naties als strategische vijanden te behandelen. Uit een recente studie blijkt bijvoorbeeld dat in zeer korte tijd het percentage Amerikanen met een negatieve kijk op China dramatisch is gestegen, van 46 procent tot 67 procent. Dit is geen toeval, maar het resultaat van een communicatiestrategie van de media.

De kritiek op het anti-oorlogsstandpunt

Wat Rusland betreft, is de “juiste” houding die men in het Westen moet aannemen, vooral sinds het begin van het Oekraïne-conflict op 24 februari 2022, niet minder dan een absolute veroordeling van dat land. De steun voor Oekraïne moet alomvattend zijn en kan een sociale bevestiging krijgen door een klein blauw en geel vlaggetje op Facebook. Onvoorwaardelijke steun voor de economische oorlog die de Westerse leiders tegen Rusland voeren is voor de Europeanen ook sociaal vereist, ook al zullen zij de eersten zijn die eronder te lijden hebben.

Het is om die reden dat het rapport van Amnesty International van 4 augustus 2022, waarin bevestigd wordt dat “de Oekraïense strijdkrachten burgers in gevaar brengen en het oorlogsrecht schenden wanneer zij in bevolkte gebieden opereren” een mediabom is geworden, niet alleen in Oekraïne maar ook in het Westen. Dit rapport verontrust veel mensen, omdat het niet strookt met het zwart-wit beeld van Rusland als een misdadige agressor en Oekraïne als een onschuldig slachtoffer.

  Europa kan maar beter hopen dat de VS Rusland niet dwingt om tactische kernwapens in Oekraïne te gebruiken

De mensen die niet het “juiste” standpunt over het conflict in Oekraïne innemen, worden er vaak van beschuldigd “pro-Russisch” te zijn, zelfs wanneer dat standpunt er gewoon in bestaat objectief te zijn; door de recente geschiedenis en het gedrag van de verschillende hoofdrolspelers te beschouwen. Zij worden als “pro-Russisch” beschouwd omdat zij geen onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne betuigen, maar vaker condities voor vrede voorstellen. Het standpunt van de meeste van deze critici is namelijk helemaal niet “pro-Russisch”, maar “pro-vrede”, door actieve Westerse pogingen te steunen om tot een staakt-het-vuren te komen, en zo zoveel mogelijk Oekraïense levens te sparen.

De Westerse media reageerden niet toen de Oekraïense regering op 14 juli 2022 een zwarte lijst publiceerde van Westerse politici, academici en activisten die volgens Kiev “Russische propaganda propageren.” Op deze lijst staan vooraanstaande Westerse intellectuelen en politici, zoals de Republikeinse senator Rand Paul, de voormalige Democratische congresvrouw Tulsi Gabbard, militair en geopolitiek analist Edward N. Luttwak, de politiek realist John Mearsheimer, en de bekroonde freelance journalist Glenn Greenwald.

Hoewel deze Oekraïense zwarte lijst in het Westen natuurlijk veroordeeld had moeten worden, heeft zij nauwelijks reacties uitgelokt, omdat de Westerse media het al eens zijn met de conclusie ervan: de mensen op de lijst worden in hun eigen land al bekritiseerd omdat zij niet het pro-Oekraïense standpunt innemen. Bovendien, zou de Oekraïense regering het aangedurfd hebben zo’n lijst te publiceren als zij niet de voorafgaande instemming van Washington had gehad?

De vorming van het collectieve oordeel

Wat er gebeurt in het geval van de houding ten opzichte van Rusland, en ook in de andere hierboven genoemde thema’s, is niet verrassend of nieuw. In zijn beroemde werk, On Liberty (1859), is John Stuart Mill vandaag de dag misschien wel het meest bekend om zijn vroegtijdige waarschuwing voor de gevaren van de “collectieve mening”; de “tirannie van de meerderheid” in de vorm van “de overheersende meningen en gevoelens die de samenleving probeert op te leggen” aan een minderheid.

  Oekraïense nazi's blijven overgegeven Russische soldaten executeren

De meerderheid van de samenleving is van nature onverdraagzaam tegenover non-conformisme, want denken zoals iedereen geeft psychologisch comfort en versterkt de sociale banden. Maar hoewel de samenleving voor haar sociale samenhang afhankelijk is van de collectieve opinie, is zij paradoxaal genoeg voor haar welzijn ook afhankelijk van opvattingen die tegen deze meerderheidsopinie ingaan. Net zoals de natuurwetenschap alleen vooruitgang boekt door het soms moeizame maar over het algemeen respectvolle proces van peer review, heeft ook de maatschappij minderheidsstandpunten en dissidente stemmen nodig om het permanente streven naar consensus van de kant van de meerderheid in te tomen.

Maar minderheidsstandpunten zullen verstikken als er geen dieper begrip is van Mill’s idee. Gelukkig bestaat dat begrip vandaag. Aan Mill’s “collectieve mening” werden fundamentele sociologische begrippen toegevoegd, zoals de “psychologie van de menigte” (Gustave Le Bon, 1895), de “politieke formule” (Gaetano Mosca, 1923), “propaganda” (Edward Bernays, 1928), de “rol van de intellectuelen” (F. A. Hayek, 1949), de “banaliteit van het kwaad” (H. Arendt, 1963), De “fabricage van instemming” (Chomsky en Herman, 1988), en onlangs het begrip “massavormingspsychose” (Matthias Desmet).

Deze verzamelde kennis in de bovenstaande referentie laat geen twijfel bestaan over de wil en het vermogen van de Westerse politieke en financiële elites om de collectieve opinie te vormen en te sturen door de controle die zij expliciet en impliciet uitoefenen op de redacties van de traditionele media en op de platforms van de sociale media. De ontwikkeling van de meningen van de westerse meerderheden ten aanzien van de in het begin van dit artikel genoemde thema’s is grotendeels het resultaat van de invloed van deze elites op de westerse publieke opinie. De collectieve opinie ten aanzien van de klimaatverandering is vandaag waarschijnlijk het meest in het oog springende voorbeeld van deze invloed, gezien de grote economische gevolgen die dit zal hebben voor de Westerse samenleving.

Libertarisme is de enige oplossing

De politieke globalisering, een antiliberaal proces dat al enkele decennia aan de gang is, heeft tot gevolg dat de nationale politieke centra op één lijn komen te liggen en dat de pluraliteit dus afneemt. Geleidelijk vloeit de westerse politieke macht naar supranationale instellingen (zoals de VN, de EU, het Wereld Economisch Forum). Deze centralisatie van de politieke macht, en de daaruit voortvloeiende economische concentratie van het bedrijfsleven, met inbegrip van de concentratie van mediaconcerns, maakt de vorming van de publieke opinie door de westerse elites mogelijk en gemakkelijker.

  Verschrikkelijke verliezen: Lichamen van Oekraïense soldaten worden op het slagveld achtergelaten, mortuaria mogen geen informatie verstrekken

De politieke filosofie die theoretisch het best in staat is om dit dilemma van de moderne maatschappij op te lossen is het libertarisme, omdat het duidelijk pleit voor een aanzienlijke en definitieve vermindering van de politieke macht, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Een van de sterke punten van het libertarisme is juist het belang dat het hecht aan de culturele en intellectuele pluraliteit van een vrije samenleving. Dit is de beroemde “markt van ideeën” die, net als de vrije markt van goederen en diensten, slechts gedeeltelijk kan bestaan met het alomtegenwoordige vriendjeskapitalisme en de massale staatsbemoeienis waaraan de meeste westerse samenlevingen tegenwoordig onderworpen zijn. In een vrije samenleving, d.w.z. een sterk gedecentraliseerde samenleving met een zwakke Staat die hoogstens een nachtwakersrol heeft, wordt de vorming van de publieke opinie door politieke elites dan onmogelijk.

Het huidige moment in de geschiedenis vormt een bijzondere bedreiging voor de vrijheid, omdat de heersende globalistische elites nu een ongekende mogelijkheid hebben om de opvattingen en meningen van hun samenlevingen te vormen, in hun eigen, vaak verdraaide, belangen. Tegelijkertijd kan de nieuwe en gemakkelijke toegang van het grote publiek tot alternatieve analyses en onafhankelijke informatie, deze nefaste tendens tegengaan. In deze maatschappelijke omstandigheden moeten de westerse vrijheidsstemmen het libertarisme blijven voorstellen, niet alleen vanwege de economische voordelen, maar ook als middel om de westerse volkeren te bevrijden van de ketenen van de geleide collectieve opinie.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Het volgende: Wereldwijde voedselcrisis – Zet u schrap voor rantsoeneringVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelStop de COVID-vaccinatie of er zullen nog veel meer mensen sterven
Volgend artikelWaarom de val van de door satanisten gedomineerde Westerse samenleving GOED is voor de toekomst van de mensheid
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

18 REACTIES

  • Aan het laf volk van Nederland en Europa , de dag des oordeel staat bij de voordeur jullie gaan een derde wereld oorlog mee maken die uit twee delen zal bestaan te beginnen met kou en honger en vele zullen naar martel plaatsen worden gebracht waar zij ook een een dood tegen moet gaan die ik normaal mijn grootste vijand niet zou toewensen.
   Het tweede deel zal uit een atoom oorlog gaan bestaan waardoor hele steden zullen worden vernietig alleen de elite zitten dan al lang in hun atoom schuilkelders waar zij voor twee jaar water en voedsel zullen hebben en dan zullen zij zich onder mekaar gaan afmaken maar dan zal het klimaat wel geen rol meer spelen en over bevolking die zal er ook niet meer zijn, er is ook niet meer veel aan te doen wij als volk hebben op alle fronten gefaald en zijn dan al ons menselijkheid kwijt geraakt als wij die nu nog wel hebben vraag ik mij ook vaak af. DE DOOD ZAL EEN VERLOSSING VOOR ONS ZIJN.

 1. Wat de oude schrijvers niet hebben ingecalculeerd is dat een tamelink groot deel vd mensheid een groter zelfbewustzijn heeft gekregen.
  Er is een wakker deel. De spiritualiteit van mensen neemt weer toe.
  De frequenties van krachten energieen zijn hoog!!
  Er is dus een Lichtende wereld op komst.
  In dit Licht is geen plek voor duistere megalomane figuren met uitgezakte mondhoeken agv aards materieel denken,
  (Zwaartekracht) zoals Schwab en zijn omgekochte leugenachtige vriendjes in alle westerse regeringen.
  Maw er komt heel snel een totaal anders denkende en doende mens op eigrn inneerlijke kracht te voorschijn!
  Dat WEF dat tegen de mens is gericht kan niet meer voorkomen dat de Lichtende mensheid onderweg is de boventoon te voeren met morele instellingen .
  Het duister dat in het Licht komt en zichtbaar wordt verteerd of geeft zich over.
  Ze kunnen niet terug in hun onderaardse tunnels en dumps en steden .
  Die zijn reeds vernietigd. Een proces dat in Oekraine door de SMO nog in volle gang is.
  Het complex onder het meer van Geneve moet nog geruimd worden. Daar zit de K M.
  Alles komt goed. Lach de corrupten uit.
  Trek je niets aan vd doemberichten en scenarios. Kom in je eigen lichte binnenste.
  En ruim in jezelf op wat nog duister is.

  • Klinkt moou, maar oo een mnder inontkoombare manier dan de ergenissen aan de gemuilkorfde, fascistische vlaggetjes zwaaiende spuutdeugschapen ben ik zeer brnieuwed hoe je je bewustzijn in stand denkt te houden met bv 5G.
   Ik merk dat deze mijn hele “zijn” naar de kl…helpt. De wapens van sswap en co zijn ongekend verstrekkend.

   Als u een tip heeft, graag!
   (als ik tussen geïnjecteerde debielen ben dan kan ik mijn lichaam nog energetisch afschermen, mits….)

  • Dat klopt Frans, echter hebben ze dit ook ingecalculeerd en vereist handelen. Deze frequenties van ons mens zijn namelijk bruut te verstoren met bv 5G. Kijk in uw omgeving,ik dacht dat bv 5G lantaarnpalen alleen in Smartcity’s werden uitgerold maar ze staan bijna overal al! Geheel strategisch om wijken heen. Zodra je uit bebouwde kom komt zijn ze weg. Je herkent ze aan wit grijze module bovenop met kleine 4cm uitstekende antenne…Het zijn er veel…Heel veel…uitgerold tijdens lockdowns. Zo ook het nieuwe 5G glasvezel door busjes ongestickerd door voormalig arbeidslaafjes uit Dubai en Qatar (veel paki’s) Delta Fiber zit hierachter en als je dit bedrijf helemaal traced kom je bij een adelijke tak uit, die ook in biontech zit dus de spuitjes. Het lijkt een engels bedrijf via constructies maar is Scandinavische zwarte adel die erachter zit..Mensen moeten wakker worden want ze gaan over maanden de ftu kastjes bij mensen binnen plaatsen…Only if u let them…

  • Dat is een noodkreet Jannie maar jij heb ook gefaald wij hebben ons allemaal mee in het verhaal van Rutte en zijn WEF laten zuigen, ik ben al vele malen van facebook en twitter verwijderd en nu uit eindelijk voor goed niet dat ik het erg vind want daar zitten zoveel idioten en lafaards op dat je daar ook nooit een oorlog mee zou kunnen winnen Rutte en zijn moordenaars team heeft ons verslagen al onze wetten bestaan niet meer rechters en OM zijn allemaal corrupt grondwet is begraven in de achter tuin bij Rutte en onze koning deze daklozen heeft nooit iets van zijn eed die hij heeft afgelegd tegen over het volk met voeten en handen vertrapt.

 2. De logica van links Nederland.

  Er waren in oekie land een groot aantal nazi’s die er lol in hadden om russen om zeep te helpen, te treiteren en te mishandelen.
  Een van de hoogte punten: een groot aantal russen levend vebranden in een voormalig vakbondsgebouw.
  Een ander voorbeeld: het oprichten van nazi bataljons om het moorden te organiseren; en nu, in de oorlog, voor het vermoorden eigen mensen.

  Dit tuig–en de standaard aanhangers van de Snuiver, die uiteindelijk verantwoordelijk was voor die moorden, en in de oorlog het beschieten van ziekenhuizen, woonwijken en opblazen van een cultureel centrum met vluchtelingen–die kregen het grootste deel van zware wapens van NL leger, dat nu verder gaat met pijl en boog en katapult.
  Daarnaast kreeg dit nazi bewind ook nog grote sommen geld. (maar dat is standaard; Isis en Hamas en Palestijnen kregen ook geld)

  Natuurlijk komen daar dan ook kuddes “vluchtelingen”vandaan; die als super gasten geen zorg, geen energie en geen huur hoeven te betalen en 1500 zakgeld en woning krijgen.

  Hoe dat gefinancieerd wordt?
  Simpel.Door nederlanders zich purper te laten betalen, door het leger NL daklozen te laten groeien; kortom: door wanbestuur en landverraad; het fascistische WEF kabinet doet het goed!! Krijgen een extra beurt van Zwabbertje!

 3. Van de moffen kon je dat verwachten; zij willen wraak op de Russen die hun in 43-44 eruit trapten.
  Ze vergaten dat zij de oorlog begonnen en daar massamoord na massamoord pleegden.

  maar o vader, zo zoon, zo kleinzoon.

  Daarnaast kregen ze nog een push; ze willen via EU das Vierte Reich oprichten; ten dele al gelukt; zij hoeven geen boete te betalen als hun schuld meer dan 3% is; zij hebben Unifor opgericht dat met legerwapens tegen de Franse gele hesjes werd ingezet, en zij krijgen nog steeds nederlands gas, terwijl de nederlanders in de kou zullen zitten.

  De nazi’s willen NL boeren onteigenen; gebeurt dat ook in DE?
  Nooit dus.
  Via klimaat willen ze gelden genereren…

  • Hitler zal verbleken bij de misdaden die de EU pleegt op dit moment Rutte zal ook de geschiedenis boeken ingaan als de grootste leugenaar en volks verrader ,de vele misdaden die hij nu al heeft pleegt tegen ouderen en kinderen en het volk mag je gerust genocide noemen een misdaad met voor bedachte rade tegen de mensheid en eigen bevolking.

 4. Héhé, maar die parkings aan de warenhuizen staan wel vol met wagens met nummerplaat UA. En dat zijn geen kleine wagentjes hé, porche, dikke audi, bmw… Dus die ukrainiers zijn harde werkers, een beetje respect graag !!

 5. Promotiepraatje voor het libertarisme?
  Hahahaha, wat een bs.
  Ik ga er niet eens over peinzen of dat kan werken.
  Geloof er niet aan mensen, het is totale kolder en waanideeën.
  Er is geen ideale staatsvorm, altijd zullen groepen of individuen de pineut zijn.

  Praat met zgn libertariers en binnen drie seconden kletsen dat soort lui zich klem met hun onzin ideeen.
  Gelukkig verdwijnen dat soort wanen weer net zo snel als ze opkomen.

  • Nee ik zou er ook geen kunnen bedenken maar dat wij als volk meer te zeggen moeten krijgen mag nu wel duidelijk zijn , maar of dat nog nodig is betwijfel ik ten zeerste.

 6. Henk ben het volledig met je eens!
  voor het overige de Russen trekken zich tactisch terug,en kopen pruts munitie uit derde wereld landen.
  Het Tij is gekeerd .
  Het westen trekt nog meer miljarden uit om Putin en consorten gewoon weer terug in het Kremlin te krijgen en dat gaat lukken ook!
  The sooner the better.
  oogsten zijn boven verwachting goed dus geen honger en olie en gas prijs daalt door krimp van de economie,en dat breekt Putin nu op .
  Zodra de gewone Rus dit merkt gaan ze meer mekkeren dan meeste hier op dit forum.Die wel lekker hier blijven terwijl je hier zo onderdrukt wordt.
  Voor al die critici jullie zijn meer dan welkom bij Putin en zijn vriendjes ga daar naar toe mag je gaan vechten tegen de Nazi’s. Die hun eigen land verdedigen .
  Dat vergelijken met Nazi Duitsland is een Gotspe!
  Verder voor een ieder morgen gezond weer op.
  Ap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in