De aard van de COVID-pandemie is fundamenteel veranderd. Aangezien er al meer dan een miljoen mensen aan COVID gestorven zijn en er in de VS dagelijks meer dan 500 mensen sterven, die bijna allemaal gevaccineerd zijn, is het van cruciaal belang dat het publiek begrijpt dat de COVID-vaccinaties, die de overgrote meerderheid van de mensen gekregen heeft, de hoofdoorzaak zijn van de hoge sterftecijfers, schrijft Joel Shirschhorn.

Het is nu bewezen dat vaccinaties het bloed aanzienlijk beschadigen en ook het immuunsysteem verzwakken. Dit verklaart waarom wij een pandemie van gevaccineerden hebben. Merk op dat er in 2022 meer Amerikanen gestorven zijn dan in 2020 en 2021, toen er weinig of niet gevaccineerd werd. Met andere woorden, de vaccins hebben tot meer sterfgevallen geleid. Dit bepaalt de pandemie van de gevaccineerden. Honderdduizenden Amerikanen zijn gestorven ten gevolge van vaccins, en veel sterfgevallen door vaccins vallen in de categorie COVID.

Er zijn verschillende soorten dodelijke slachtoffers van vaccins. Ten eerste sterven sommige mensen kort na de vaccinatie aan hartaanvallen, beroertes en dodelijke hartinfecties. Sommige slachtoffers, vooral jongere mannen, sterven vaak kort na de inenting. Er zijn talloze berichten over gezonde jonge mannen, vaak atleten, die kort na de inenting sterven.

In juni 2022 werd dit gemeld“Volgens het Internationaal Olympisch Comité zijn tussen 1966 en 2004 jaarlijks gemiddeld 29 atleten onder de 35 jaar plotseling overleden. Van maart 2021 tot maart 2022 zijn 769 atleten gestorven of hebben een hartstilstand gekregen.” De kans is groot dat zij gedwongen werden zich te laten vaccineren.

Een zeer interessant bericht: “Een plaatselijke ABC nieuwszender deed een oproep op Facebook voor verhalen van ongevaccineerde familieleden die gestorven zijn. Zij wilden er een verslag over maken. Wat daarna gebeurde was volkomen onverwacht. Binnen vijf dagen hebben meer dan 250.000 mensen opmerkingen geplaatst, maar niet over ongevaccineerde familieleden. Alle commentaren gaan over gevaccineerde familieleden die kort na de injectie gestorven zijn of voor het leven gehandicapt zijn. De 250.000 commentaren onthullen een schokkende golf van sterfgevallen onder de bevolking en het hartverscheurende lijden dat deze injecties veroorzaken.” Dit staat in het zeer indrukwekkende “The Vaccine Death Report -Evidence of millions of deaths and serious adverse events resulting from the experimental COVID -19 injections”. Dit verslag werd opgesteld in september 2021, dus de cijfers zouden vandaag veel hoger zijn.

In dit belangrijke verslag over sterfgevallen stond ook: “Deze alarmerende gegevens zetten werelddeskundigen zoals de Nobelprijswinnaar voor de geneeskunde, Dr. Luc Montagnier, ertoe aan een strenge waarschuwing uit te spreken dat wij thans geconfronteerd worden met het grootste risico van een wereldwijde genocide in de geschiedenis van de mensheid.12 Zelfs de uitvinder van de mRNA-technologie, Dr. Robert Malone, waarschuwt tegen deze injecties met gebruikmaking van zijn technologie.13,14 De situatie is zo ernstig dat de voormalige vice-president en hoofdwetenschapper van Pfizer, Dr. Mike Yeadon, zich heeft uitgesproken om de mensheid te waarschuwen tegen deze uiterst gevaarlijke injecties. Een van zijn beroemdste video’s is getiteld “A Final Warning”.15 Een andere wetenschapper van wereldfaam, Geert Vanden Bossche, voormalig hoofd van het Bureau voor de Ontwikkeling van Vaccins in Duitsland en Chief Scientific Officer bij Univac, zet ook zijn naam en carrière op het spel door zich vrijmoedig uit te spreken tegen de toediening van de Covid-injecties. De ontwikkelaar van het vaccin waarschuwt dat de injecties de immuniteit van de gevaccineerden kunnen aantasten en hen kwetsbaar kunnen maken voor elke nieuwe variant.”

Deze samenvatting staat ook in het verslag over het sterfgeval: “Uit een studie van de Universiteit van San Francisco of het Salk Instituut blijkt dat de vaccins het menselijk lichaam veranderen in een fabriek van spike-eiwitten, die biljoenen spikes vormen die bloedklonters veroorzaken die op hun beurt beroertes en hartaanvallen uitlokken. Een andere studie bevestigt dat de vaccins dodelijke bloedklonters kunnen veroorzaken, die op hun beurt leiden tot hartaanvallen en beroerten. Het New England Journal of Medicine laat zien hoe de vaccins hartontstekingen veroorzaken, en hetzelfde tijdschrift publiceerde een studie over de dramatische toename van miskramen. Verschillende studies bewijzen de realiteit van antilichaam-afhankelijke versterking. Het optreden van onvruchtbaarheid en verminderd aantal zaadcellen wordt ook bevestigd. En tenslotte heeft één studie aangetoond dat de injecties kanker veroorzaken.” Met andere woorden, veel sterfgevallen ten gevolge van inenting vinden maanden of jaren na de inenting plaats.

  Hersenen, bloedvaten van covid gevaccineerden blijken te lijden aan stolling

In dit verslag wordt ook gesproken over vaccinatiedoden in Israël: “Het Israeli Peoples Committee is een team van artsen, juristen, criminologen, epidemiologen en academische onderzoekers, vastbesloten om te onderzoeken, te controleren en te onthullen ten bate van het publiek. Hoewel het een betrekkelijk onbekende groep is, waren er tot 5 augustus 2021 3.754 meldingen binnengekomen, waaronder meer dan 480 sterfgevallen.28 De IPC stelt dat deze cijfers slechts 2 tot 3% van de werkelijke prevalentie onder de bevolking vertegenwoordigen, wat betekent dat het aantal sterfgevallen in Israël ongeveer 48.000 bedraagt en het aantal ongewenste bijwerkingen 375.400. Ook in Israël laten de statistieken van Worldometers.info een enorme stijging van het aantal sterfgevallen zien toen men met vaccineren begon. Voordat men met vaccineren begon, vielen er in Israël dagelijks nauwelijks sterfgevallen onder de covid-patiënten te betreuren. Toen men met vaccineren begon, steeg het aantal dagelijkse sterfgevallen van 1-3 tot 75-100 sterfgevallen per dag!”

Dit blijkt uit een recent medisch artikel dat in april 2022 is gepubliceerd: “Uit een nieuwe studie van Israëlische onderzoekers, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, is gebleken dat na de invoering van COVID-vaccins het aantal noodoproepen in verband met hart- en vaatziekten in de jongvolwassen bevolking met meer dan 25 procent is gestegen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Er werd geen gelijkaardige toename gezien als gevolg van COVID-infectie alleen. Het gebruik van gegevens van de zeer gerespecteerde medische hulpdiensten was een slimme manier om tot de waarheid over vaccinatiedoden te komen, die de Israëlische regeringsautoriteiten niet wilden onthullen. In de studie staat onder andere: “De studie heeft tot doel het verband te onderzoeken tussen het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp met hartstilstand en acuut coronair syndroom in de 16- tot 39-jarige bevolking en mogelijke factoren zoals COVID-19 infectie en vaccinatiegraad. Van januari tot mei 2021 bleken beide soorten oproepen met meer dan 25% te stijgen in vergelijking met 2019-2020. Met behulp van negatieve binomiale regressiemodellen bleek het aantal wekelijkse noodoproepen significant samen te hangen met het aantal eerste en tweede vaccindoses voor deze leeftijdsgroep, maar niet met het aantal COVID-19 infecties.”

Maar veel mensen die zich ziek voelen gaan naar ziekenhuizen, waar zij vaak op grond van een positieve test als COVID worden ingedeeld. Het is nu bekend dat ziekenhuizen niet noodzakelijkerwijs onderzoeken of deze patiënten gevaccineerd zijn en welke vaccinaties zij precies hebben gekregen. Zij kiezen voor de gemakkelijke uitweg en classificeren de meeste patiënten gewoon als ongevaccineerd. Dit verdoezelt de eigenlijke vaccinatiedoden. Dit is een vreselijke leugen die een verkeerd signaal geeft aan het publiek. Dit is opzettelijk de waarheid verdoezelen dat wij een pandemie van de gevaccineerden hebben.

  Hoe meer de vaccinfanatici ons beschimpen, hoe sterker we worden

Dit standpunt wordt gesteund door talrijke berichten over een groot aantal sterfgevallen die niet aan COVID-infectie te wijten zijn. Er zijn ook veel berichten van verzekeringsmaatschappijen in de VS en Duitsland over ongewoon hoge sterftecijfers onder volwassenen in de werkende leeftijd, van wie de overgrote meerderheid gevaccineerd was.

Zelfs als zij positief op COVID getest hebben, kan de oorzaak een beschadigd immuunsysteem zijn dat het COVID-virus, dat nu overal aanwezig is omdat de transmissie nog steeds wijdverbreid is, heeft toegelaten. Maar zij sterven niet noodzakelijk aan wat men aan het begin van de pandemie zag, namelijk een virusinfectie. Zij sterven aan de gevolgen van de vaccinatie, met name aan een beschadigd of verzwakt immuunsysteem en aan bloedschade ten gevolge van de vaccinatie.

In dit verband zijn er uitgebreide gegevens uit het Verenigd Koninkrijk waaruit blijkt dat het percentage COVID-sterfgevallen bij gevaccineerden meestal 90% of meer bedraagt. In de VS zijn er geen uitgebreide gegevens waaruit blijkt welk aandeel van de COVID-doden in het hele land onder gevaccineerden is. Noch de ziekenhuizen, noch de CDC zijn gemotiveerd om dergelijke gegevens te verzamelen. Gevaccineerde mensen krijgen wel doorbraakinfecties met COVID. Maar er zijn geen landelijke, volledige gegevens over doorbraakinfecties. In een krantenbericht stond echter: “In augustus 2021 vond ongeveer 18,9% van de COVID-19 sterfgevallen plaats onder de gevaccineerden. Zes maanden later, in februari 2022, was dit aandeel van de sterfgevallen gestegen tot meer dan 40%. Het zal nu waarschijnlijk veel hoger zijn.

In een artikel vol gegevens over wat er in het VK gebeurd is, luidde de kop: 1 op de 246 gevaccineerden stierf binnen 60 dagen na de Covid 19 vaccinatie in Engeland, volgens de Britse regering.

Soortgelijke gegevens werden gemeld in Canada. In British Columbia had 63 procent van de mensen bij wie een Covid-infectie was vastgesteld, tussen 20 maart en 16 april 2022 hun eerste boostervaccinatie gekregen. Nog verbazingwekkender is het feit dat van degenen die in deze periode aan vermeende covid-ziekten zijn gestorven, maar liefst 73 procent ten minste één boostervaccinatie had gekregen.

  Vooraanstaand viroloog en mRNA pionier Dr. Robert Malone voorspelt Great Awakening als antwoord op Great Reset

Een redelijke vraag is deze: waarom hebben zoveel andere gevaccineerden geen nadelige gezondheidseffecten of sterven zij niet? Hier zijn de voornaamste verklaringen.

Veel mensen kregen vaccins uit inferieure partijen vaccins, die hun lichaam niet vulden met spike-eiwitten, de belangrijkste oorzaak van schade aan bloed en immuunsysteem.

Talloze mensen hebben hun immuunsysteem een oppepper gegeven door een van de vele protocollen te gebruiken die gebaseerd zijn op vitamines (vooral D), supplementen en generieke geneesmiddelen zoals ivermectine en hydroxychloroquine. Zij zijn ook afgevallen om zwaarlijvigheid te voorkomen en een gezonde voeding te behouden. Dit zijn doeltreffende, veilige alternatieven voor de COVID-vaccins.

Conclusies

Tenslotte heeft de vermaarde Dr. Peter McCullough publiekelijk verklaard dat COVID-vaccins “een groot aantal sterfgevallen veroorzaken”. Hij wees erop dat “er in Ontario gegevens zijn dat 9 van de 10 mensen die aan Covid-19 sterven, volledig gevaccineerd zijn.” Hij vervolgde: “De gegevens uit Canada, het Verenigd Koninkrijk, Israël, Europa, Zuid-Afrika en Australië laten duidelijk zien dat, als je in aanmerking neemt wie er volledig gevaccineerd is, de volledig gevaccineerden het eigenlijk veel slechter doen met Covid-19 dan de ongevaccineerden.” En: “De vaccins veroorzaken aanzienlijke hartontstekingen.” Hij heeft ook sterk gepleit voor de afschaffing van alle inentingsvoorschriften. Zijn interview is het bekijken waard vanwege alle medische gegevens die hij presenteert.

Een andere waarheidsspreker in Zuid-Afrika trok de aandacht: bijzonder interessant waren de inzichten van Dr. Herman Edeling in de fundamentele fout van massavaccinatie tijdens een pandemie en de sterfgevallen die optreden tijdens de periode van immunosuppressie na de vaccinatie – sterfgevallen die volgens hem medisch gezien vaccindoden zijn en als zodanig geregistreerd moeten worden. Maar veel te veel zijn dat niet.

Het feit dat allerlei regerings- en andere instanties nog steeds aandringen op COVID-vaccinatie en dat vaak ook opleggen, is in feite een misdaad tegen de mensheid die wereldwijd miljoenen levens eist. Het dodental zal blijven stijgen naarmate het immuunsysteem verder wordt aangetast. Zoveel slachtoffers van de pandemiepropaganda (ware desinformatie) zullen sterven omdat zij al die onzin over vaccins geloven. Zij zijn zich niet bewust van de aanzienlijke risico’s van de vaccins, die voor de meeste mensen niet opwegen tegen de voordelen. En Pfizer zal miljarden dollars blijven verdienen. Meer vaccins, meer bloedstolsels, meer sterfgevallen op korte en lange termijn. Dit is waanzin.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wanneer de Gevaccineerden dood en levend zijn: Nanobots muteren in Zwarte SmurrieVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBrussel ligt op zijn gat: Tien EU-landen verwerpen voorstel over prijsplafond voor Russisch gas
Volgend artikelDe “juiste” houding tegenover de oorlog in Oekraïne
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

  • Het hangt er vanaf hoe je covid interpreteert. Want covid is een computersimulatie van een ziekte. Daar de letters van COVID staan voor: Certificatie Off Vaccination Identificatie Digital. Maar eigenlijk moeten we het precies andersom lezen. Want het staat geschreven in symbool taal. Dat lees je van rechts naar links en van onderen naar boven en elke letter staat voor een woord. Dus COVID betekent in het Nederlands: Digitale Identificatie van Vaccinatie Certificaten. Dat kan wel kloppen, want alle gevaccineerde hebben een persoonlijke BT (Bluetooth) adres gekregen in gespoten. Dat is ook de redenen dat ze iedereen willen injecteren en zo digitaal bijgehouden kan worden of je bij bent met de laatste update injectie. Het afleidingscircus is dat het een zogenaamde besmettelijke ziekte is, om de mensen angst aan te jagen en zo het gros van de mensheid overstag te krijgen om zich vrijwillig te laten injecteren. Al die illegale maatregelen zijn er voor om iedereen het zo moeilijk mogelijk te maken, om er aan te ontsnappen. Het zijn alle psychologische martelpraktijken van de CIA, om mensen zich zo te laten onderwerpen aan het gezag. Daar wordt al direct een uit kristallisering gemaakt, van wie ze nu al nutteloze eters benoemen. Want die zullen als eerste geruimd worden. En zo wordt de mensheid onder valse voorwendselen geïnjecteerd en gefaseerd uit gedund.

   Nu er al teveel waarheden boven tafel is gekomen over het zogenaamde vaccin en de vaccinatie campagnes terug lopen. Hebben ze plan B uit de koker gehaald. Door onze inkomsten en ons consumeren flink te gaan beperken, door kunstmatig de voedsel voorzieningen te vernietigen, de energie voorzieningen kunstmatig te blokkeren, zodat de gehele economie stil zal vallen. Met als gevolg dat vele hun zelf gemaakte schulden niet meer teug kunnen betalen, omdat met schaarste de inflatie alles onbetaalbaar maakt. Dan hebben de staten jouw in de tang. Met kwijtschelding van je schulden, moet jij afzien van je bezit (Het geld wat zij zelf ooit uit het niets hebben laten ontstaan). Dat kan alleen als jij bij bent met al je injecties. Net als dat de staat het monopolie over het voedsel, huisvesting en werkgelegenheid overneemt, zodat iedereen afhankelijk wordt van de staat. En zolang jij maar 100% gehoorzaamheid toont aan de overheid, dan mag jij blijven leven. Maar wat houdt dat leven dan nog in, als jij door die injecties omgebouwd wordt in een onvruchtbaar en een gevoelloos en willoze cyborg, die alleen nog bevelen op kan volgen. Al het menselijke is eruit gehaald, alleen het omhulsel lijkt nog op een mens. Het geniepige ervan is dat het langzaam gebeurt, zodat het niet echt opvalt en jij het niet eens beseft dat je langzamerhand verandert in een cyborg. Eenmaal geïnjecteerd kan het niet meer ongedaan gemaakt worden. Vele ongevaccineerde valt het nu al op, dat de gevaccineerde agressiever en gevoellozer naar de medemens wordt. Alsof ze al geherprogrammeerd zijn, maar alle gevaccineerde hebben een andere lichaamsgeur en bioritme gekregen, dat is de redenen dat (huis) dieren anders reageren op de gevaccineerden.

  • Ja dat zij Johan Derksen ook en dat is ook een kut VVD er en dan heeft hij een tafel dame dat is de pijp hoer die voor dat ze aan tafel gaan Derksen moet pijpen zodat hij wat kleur op die vuile smoel krijgt, en dat wijf noemt ons wappies dat wij die giftspuit niet nemen maar voor haar zit er niet veel anders op om Johan te bevredigen en dat noem ik een pijphoer en zij heeft ook totaal geen andere waarde aan die VVD tafel.

 1. Ik ben tegen de vaccins, sinds de zogenaamde pandemie en het verloop ben ik tegen elke vaccinatie. Helaas hebben mijn ouders gezorgd dat ik ze allemaal heb gehad inclusief de hielprik, ook hebben zij mij aangegeven voor geboorte.

  Dit alles in goed vertrouwen met het idee dat het zo hoort en dat het goed is, ik neem het ze niet kwalijk, zij wisten niet beter. Ik zou hetzelfde hebben gedaan als ik kinderen had gehad, die zouden zijn gekomen in een tijd dat ik het ook niet doorhad. En in een tijd waar er nog geen internet was wat onderzoek een stuk makkelijker maakt. Hoe je zonder internet aan de juiste info zou moeten komen geen idee maar dat zou ontzettend veel meer tijd kosten.

  In deze huidige tijd vind ik het toch laakbaar dat mensen niet verder kijken dan wat ze wordt verteld en ze met een paar klikken en wat uurtjes aan tijd alles kunnen vinden. Ik veracht de mensen die erachter zitten evenals de mensen die er aan meewerken. Al die medici hadden vrij snel na die eerste ronde genoeg signalen opgevangen om beter te weten.

  Wat ik er verder van denk te weten is dat het voor de geprikten niet meer uitmaakt, zij zijn al de sjaak en hebben hooguit iets meer tijd over. Het is niet terug te draaien en het zou enkel nog voor ongeprikten een verschil maken als het nu zou stoppen.maar als die zover zijn gekomen moeten ze nu volhouden.

  En omdat we nog steeds met een heel groot deel zitten die wel geloofd wat ze wordt verteld en het narratief steunen is het nogal dubbel voor mij. Wij kunnen ze niet meer redden, zij zijn voor ons een gevaar want zij zien ons als een gevaar. En daar denken sommigen nogal onethisch over, er mag die ongevaxten van alles aangedaan worden. Ze mogen creperen in de hel omdat ze anderen (sommigen tot wel 4 x toe “beschermd”) in gevaar brengen omdat ze geen afstand houden, geen luier op hun porem hebben en niet hun ziel hebben verkocht.

  Andersom ben ik ze ook wel zat en mogen ze van mij doorgaan met boosteren tot uit elkaar klappen en daar hoef ik niets voor te doen verder. Ze hoeven wat mij betreft niet te lijden maar ik zou wat graag willen dat ze voor hun dood nog tot het besef komen dat die zogenaamde stupide wappies ook voor hen vochten. Want een gevecht kunnen we het nu wel noemen, als eenling bij je punt blijven en de rest zijn gal over je spuwt en je uitkotst. Omwille van je mening ben je opeens een stuk vuil en een paria.

  Dus laat ze maar gaan, ze zijn niet te redden en eenmaal foetsie geen verdere hinder of gevaar meer. Ik heb daarin wel een sterke voorkeur voor politici, de hele moderne medische “wetenschap”, alle dienders van de staat, BOA, politie, justitie, burgemeesters, belastingambtenaar, deurwaarders etc.

  Hoe gaat onze wereld er uitzien, wat ga ik allemaal nog meemaken, ik weet dat we middenin een enorme reset zitten en we nooit meer zo zullen leven zoals we deden. Iets wat ik ook niet zou willen maar hoe ziet het er uit. Met hoeveel mensen zullen we zijn en zitten we ook op één lijn zodat we sterk staan en onze eigen sameneving opbouwen. Ik weet het niet en ben wel benieuwd en on topic, nee ik verwacht niet dat er iets gaat veranderen en dit stopt. Het gaat door tot het klapt en dat is nog niet nu.

  • Het probleem is dat diegene die daar allemaal aan hebben meegewerkt zelf geen vaccinatie hebben genomen of voor de schijn een zoutoplossing hebben laten zetten, in dat wereldje van psychopaten en narcisten die vanaf het begin wisten hoe het voor een hoop mensen zou vergaan tja die hebben hun ziel allang aan de duivel verkocht dus als ik mijn gevoel volg proberen ze nu met allerlei kunst en vliegwerk zolang mogelijk te leven in hun duister leventje al moeten ze zich ergens in hun bunker verschuilen voor de rest van hun ellendige zelfgemaakte daden want ooit komt hun einde er ook aan en krijgen ze eerst hun levensoverzicht te zien met alles erop en eraan waar daarna alleen nog een troosteloze weg hun voert waar ze bij hun kameraden terecht zullen komen want soort zoekt soort kunnen ze elkaar pesten vermoorden verminken zoveel ze willen doch die duistere zielen zullen deze herhalingen blijven tot in het oneidige doen. Ook overlaatst weer in de sfeer geweest waar ikzelf toe behoor ben daar naar een bibliotheek geweest waar heel veel dokumenten lagen dus nieuwsgierig doch er werd vriendelijk op mijn vingers getikt dat het allemaal van jongere mensen waren die het aardse tranendal binnenkort gaan verlaten en daar in deze hemelse regio terecht gaan komen. Ook ik ben de eenigste betreft familie vrienden buren die geen vax heeft laten zetten ook al heb ik geprobeerd zoveel mensen te waarschuwen toen de eerste inentingen van start gingen.

   • “Het probleem is dat diegene die daar allemaal aan hebben meegewerkt zelf geen vaccinatie hebben genomen of voor de schijn een zoutoplossing hebben laten zetten”

    Dat klopt als we het over de hogere lagen hebben, de uitvoerende lagen die vaak niet eens weten waar ze aan meewerken zoals dienders en artsen bijvoorbeeld krijgen gewoon the real deal. En gelukkig maar want dat zijn ook parasieten ook al zijn velen het zich niet bewust. Aangezien wij daar toch last van hebben mogen ze van mij lekker gaan.

 2. Hoe verschrikkelijk deze tijd ook is onze wereld was altijd al onder controle van een satanische club psychopaten. En dan heb ik het niet over een paar decennia maar over eeuwen.
  Ze bleven altijd onder de radar en hun geheime genootschappen waren altijd belachelijke complottheorieën.
  Het positieve van de huidige situatie is dat ze zo arrogant geworden zijn dat ze eindelijk onder hun stenen vandaan gekropen zijn. Hun onmenselijk agenda 2030 staart ons kwaadaardig aan.
  We weten wat ze willen en wat ze proberen te bewerkstelligen met hun gen-tech injecties.
  Maar het is voor hun een race tegen de klok. Ze moeten heel hard opschieten met hun strategieën
  om alles onder controle te krijgen want toch gaan steeds meer mensen deze agenda begrijpen.
  Ik denk dat het goede uiteindelijk altijd zal winnen maar eerst zullen we door de hel moeten gaan
  vrees ik.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in