Het maakt niet uit of de IS wordt verslagen, dat er vrede in Syrië is, of de politieke situatie in landen als Libië en Afghanistan stabiliseert. De sociale, politieke en religieuze situatie in het Midden-Oosten zal leiden tot nieuwe, bloedige conflicten. Miljoenen mensen zullen blijven proberen naar Europa te komen om het beter te krijgen. De enige duurzame oplossing is permanent “de deur dicht”, d.w.z. de voortdurende asiel en familie immigratie uit MENA-landen onmogelijk maken. Dit schrijft de Amerikaanse journalist en commentator Daniel Greenfield in een artikel van 2016.

De hele islamitische wereld wordt gekenmerkt door economische en sociale stagnatie. Veel van de landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn arm. De werkloosheid is hoog. In de landen waar er sprake is van een democratie zijn de politieke systemen vaak zeer onstabiel en corrupt. Er zijn veel conflicten tussen de verschillende clans en religieuze groeperingen, en in een aantal landen behoren burgeroorlog en soortgelijke gewapende conflicten tot het dagelijks leven.

Daarnaast zijn de geboortecijfers in grote delen van de islamitische wereld torenhoog. Simpel gezegd: Gelijktijdig dat men niet in staat is een stabiele, goed functionerende samenleving te creëren, verwekt men massaal kinderen waar men niet de middelen voor heeft om voor te zorgen.

Wanneer de bovengenoemde factoren interageren, kan het resultaat nauwelijks iets anders zijn dan conflict en oorlog. Dit schrijft Daniel Greenfield, Amerikaanse journalist en auteur in een zeer scherp en goed geschreven artikel in de conservatieve Amerikaanse online magazine FrontPage Mag.

Daniel Greenfield schrijft dat we geen einde zullen zien aan de conflicten in het Midden-Oosten. De fundamentele problemen zijn sociale en economische stagnatie, voortdurende conflicten tussen verschillende etnische/religieuze groepen, evenals een zeer hoge groei van de bevolking. Deze problemen zullen, zegt Daniel Greenfield, voortdurend leiden tot nieuwe conflicten over beperkte middelen.

Nieuwe oorlogen zullen plaatsvinden, en nog meer mensen willen naar het Westen komen, schrijft Greenfield, de enige duurzame oplossing voor Europa is om de grenzen te sluiten en geen asiel en familie immigratie accepteren uit MENA-landen. Hij geeft de volgende beschrijving van de toestand van de Arabische wereld:

Als je geweld en armoede combineert met een explosieve groei van de bevolking, ontstaat er een permanente migratiecrisis. Het maakt niet uit wat er gebeurt in Syrië of Libië in de komende jaren, deze permanente migratiecrisis zal niet verdwijnen. De islamitische wereld groeit op een manier die onhoudbaar is. In zowel het Midden-Oosten en Azië, hebben de moslims de neiging om slechter te presenteren dan hun niet-moslim buren, zowel educatief als economisch. Olie is de enige toegang via welke de moslims een voorsprong kregen, en nu “fracking” steeds vaker wordt toegepast in de olie-industrie, is de oliemarkt niet meer zo stabiel als voorheen.

Moslimlanden met laaggeletterdheid, met name onder vrouwen, zullen nooit de economische winnaars worden tenzij ze geld kunnen verdienen aan iets wat uit hun grond spuit. En onstabiele dictaturen zullen nooit in staat zijn om sociale mobiliteit of toegang creëren tot goede leefomstandigheden. In het beste geval delen ze voedselbonnen uit.

De islamitische wereld heeft geen uitzicht om beter te worden. De Arabische lente was een westerse waanvoorstelling. Groeiende bevolking, verdeeld in verschillende clans en religieuze groeperingen, strijden voor beperkte resources, macht en rijkdom. Landen zonder toekomst groeien ongeveer twee keer zo groot. Er zijn slechts twee mogelijke oplossingen; oorlog of migratie. Of je gaat vechten en neemt een ander zijn land, of verhuist naar het buitenland en neemt daar wat je wilt.

De opmerkzame Amerikaanse auteur gaat daarna verder met een verklaring hoe het economische mechanisme werkt die grote delen van de asiel-migratie van MENA-landen naar Europa controleert. Hij benadrukt de verschillende vormen van criminaliteit die vaak in het kielzog van humantracking meesleuren. Onder andere schrijft hij:

Het kost een  moslim uit het Midden-Oosten een paar duizend dollar om binnengesmokkeld te worden in Europa. Dat is een kleine investering met een hoog rendement. Zelfs de laagste sociale financiële bijdrage in Wet-Europa is hoger dan het gemiddelde loon in een typische islamitische emigratie-natie. En islamitische immigranten zijn zeer goed bewust van de economische voordelen. Dat is de reden waarom ze naar Duitsland of Zweden willen, niet naar Griekenland of Slowakije.

Een moslimmigrant is een investering voor een hele familie. Zodra de jongemannen hun verblijfsvergunning hebben verkregen begint de gezinshereniging. En dat betekent niet alleen dat elk lid van de familie zal verschijnen en bijdragen eist. Het betekent ook dat familieleden tickets naar Europa zullen verkopen voor iedereen die zich kan veroorloven om te betalen. Je hoeft niet onder een vrachtwagen mee te liften of op een vlot drijven om naar Europa te komen. Mohammed of Ahmed kan beweren dat je tot de familie behoort. Of een tijdelijk huwelijk met je aangaan, zodat jij ook je hele familie mag meenemen. En Mohammed krijgt betaald. En de nieuw aangekomen moslimfamilie kan ook weer fungeren als makelaar voor deze mensentransacties.

Hoe kunnen islamitische migranten de smokkelaars een bedrag betalen gelijk aan meerdere jaarsalarissen voor de gemiddelde werknemer in hun thuisland? Sommigen van hen komen uit rijke families. Andere worden gesponsord door criminele bendes en clans die alles van drugs, wapens, tot grote groepen mensen smokkelen naar Europa.

Grote leningen worden terugbetaald als de nieuwe migranten eenmaal in het beloofde land zijn en hun sociale uitkeringen naar huis sturen. Veel van hen zijn officieel als arbeidsloos geregistreerd, maar in praktijk verdienen ze veel geld, van mensenhandel tot georganiseerde misdaad. Europese autoriteiten verwijten het aan racisme als immigranten niet op de arbeidsmarkt komen, in plaats van toe te geven dat deze mensen leven in een alternatieve economie.

Het artikel van Daniel Greenfield sluit af met een aantal duidelijke conclusies. Het Westen is niet verantwoordelijk voor de problemen in de islamitische wereld, en kan deze problemen niet oplossen. Moslims moeten zelf hun problemen oplossen. Het Westen kan, in het beste geval, advies en ondersteuning geven. Maar wat wij in het Westen vooral nu moeten doen is onszelf beschermen, en niet onze samenleving laten vernietigen door ongecontroleerde massale migratie uit MENA-landen. Daniel Greenfield schrijft:

Het is niet het Westen wat de disfunctionele islamitische samenlevingen gecreëerd heeft, en het Westen is niet verantwoordelijk voor hen. In plaats daarvan wordt het Westen constant in de disfunctionaliteit van de moslimwereld betrokken. Elke poging van het Westen om de situatie in de islamitische wereld te verbeteren, van humanitaire hulp tot vredesoperaties, resulteert alleen maar in verwijten van de moslimwereld dat deze disfunctionaliteit de schuld is van het Westen.

De permanente vluchtelingcrisis is een structureel probleem wat wordt veroorzaakt door de omstandigheden in de moslimwereld. Het Westen kan niets aan de oorzaken van de problemen in de islamitische wereld doen. Alleen moslims kunnen dit doen. En er zijn geen gemakkelijke antwoorden. Maar het Westen kan en moet voorkomen dat het naar beneden wordt meegesleurd in het zwarte gat van islamitische disfunctie.

Islamitische burgeroorlogen zullen blijven bestaan, zelfs als het Westen ingrijpt, omdat het islamitische deel van de wereld fundamenteel onstabiel is. Conflicten veroorzaken dat miljoenen mensen willen migreren. Maar zelfs zonder gewelddadige conflicten zal de hoop op een beter economisch bestaan miljoenen mensen naar het Westen drijven. En deze miljoenen zullen hun cultureel verankerde disfunctionaliteit meenemen, wat hen tot een last en bedreiging maakt.

Als moslims niet hun conflicten in hun eigen land kunnen oplossen, waarom moeten we dan geloven dat ze het in Europa oplossen? In plaats van thuis hun problemen op te lossen, verhuizen ze hun problemen naar nieuwe gebieden.

De islamitische wereld is vol van scheidslijnen. Er is een groeiende wereldbevolking, en de ruimte voor de wereldbevolkingsgroei komt aan zijn eind. We kunnen de moslims niet redden van zichzelf. We kunnen alleen onszelf redden van hun geweld. De permanente moslim vluchtelingcrisis zal nooit ophouden als we niet de deur te sluiten.

Er zijn veel aanwijzingen dat Daniel Greenfield het juist heeft. In West-Europa is al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw een hoge immigratie uit islamitische landen, het Midden-Oosten en delen van Afrika, en geen einde is in zicht. Als de situatie is gestabiliseerd in een land, breekt er ergens anders in de regio weer geweld en ongeregeldheden uit. En de situatie lijkt zich te versnellen. En steeds weer met dezelfde grondproblemen – dat wil zeggen religieus fundamentalisme / dogmatisme, clancultuur, een laag opleidingsniveau, overmatig geboortecijfer, gebrek aan democratie en een overvloed van corruptie – het lijkt erop dat nergens in de islamitische wereld iemand bereid is of in staat is om er iets aan te doen.

  EU wil vaccinpaspoorten nog EEN HEEL JAAR handhaven

Misschien is de enige haalbare oplossing, zoals Daniel Greenfield schrijft, “de deur dicht”, voor de voortdurende asiel en familie immigratie uit MENA-landen.

Café kan drankvergunning geweigerd worden – te dicht bij de moskee gelegen

Vorig artikelExplosief geclassificeerde informatie: geheim dossier onthult de ware omvang van de migratiecrisis
Volgend artikelVerkrachtte en vermoordde twaalfjarig meisje – kocht zichzelf vrij met 75 kamelen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

  1. Om vast te stellen wat Daniel Greenfield schrijft is een afgeronde opleiding “kleuterschool” voldoende. Eat hij schrijft weet ieder normaal denkend mens toch ? Alleen de niet-normalen van de EUSSR weten nergens van.

  2. Het is inderdaad niet de schuld van het Westen dat deze landen niet in staat zijn om hun eigen broek op te houden; zolang deze mensen hun huidige mentaliteit handhaven, zal er nooit verbetering plaatsvinden. Om te vermijden dat wij hierin meegesleurd worden, moeten we inderdaad de deuren sluiten – uit zelfbehoud

  3. Het is hun geloof die al 1400jr hetzelfde is,en zich niet heeft gemoderniseerd heeft,en zij vallen daar op terug ,dat breekt hen op ,waar het westen zich heeft ontwikkeld zowel in geloof als gedrag is de islam gewoon blijven stilstaan

  4. Al die Allahkakkers gewoon buiten gooien. Breek al die moskeen ook maar af. Dat ze hum oorlogjes maar zelf oplossen en hum zelfbereide “stront” zelf opvreten, Buiten met al die idioten en profiteurs,

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in