Het jaar 2015 mag zich niet herhalen, zeggen politici. Maar na de evaluatie van tientallen geheime documenten van het Berlijnse machtsapparaat wordt duidelijk dat 2015 zich op elk moment kan herhalen, en dat zal reeds in de nabije toekomst het geval zijn. Alle beschikbare officiële documenten geven dit aan. De Duitse regering is op de hoogte van deze documenten en wordt regelmatig door de veiligheidsautoriteiten op de hoogte gebracht van de steeds slechter wordende situatie. Toch blijft het inactief en verhindert het zowel de Duitse als de Europese autoriteiten om consequent te handelen.

Hebben Europa en Duitsland de migratiecrisis overwonnen en de situatie “onder controle” gekregen? Als men de politiek of de media volgt, zou men moeten aannemen dat de situatie aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van 2015/2016, want er lijken geen beelden meer te zijn van massa-immigratie aan de Europese grenzen, schrijft Stefan Schubert op Anonymousnews.

Maar een blik op de geheime documenten die de auteur in zijn bezit heeft, zoals het GASIM-rapport 2020, illustreert het explosieve karakter van de huidige situatie. Het Duitse gemeenschappelijke analyse- en strategiecentrum voor illegale migratie (GASIM) is een informatie- en samenwerkingscentrum tussen verschillende instanties dat dient om samen te werken in de strijd tegen illegale migratie.

Dit geheime document is beschikbaar voor de auteur.

In Griekenland is de illegale migratie over zee op het hoogste niveau sinds de overeenkomst van de EU en Turkije in 2016 van kracht werd. In 2018 waren er 23.300 migranten en in 2019 steeg dit aantal tot meer dan 73.000. En deze trend zal zich in 2020 voortzetten. Een stijging van ongeveer 40 procent in de eerste 6 weken laat zien dat de migratiecijfers nu voor het 4e jaar op rij stijgen.

Terwijl aan de zeegrenzen vooral Afghanen, Syriërs en Irakezen asiel aanvragen, zijn het aan de landgrenzen meer dan 75 procent Turken. De vijf eilanden (Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos) bieden plaats aan meer dan 40.000 migranten, hoewel hun capaciteit slechts ongeveer 10.000 is.

De overbevolking van de kampen op de eilanden heeft de Griekse regering doen besluiten om de reguliere quota’s naar het vasteland te verplaatsen. Naar verluidt verblijven momenteel meer dan 112.000 migranten als asielzoeker in Griekenland. Dit zou een stijging zijn van meer dan 40.000 in vergelijking met vorig jaar.

  Orbán waarschuwt dat het Westen zich onderwerpt aan "zelfmoordgolven" van verval

Regelmatige gewelddadige confrontaties tussen de migranten onderling of met de autoriteiten geven een rampzalig beeld van de situatie in de kampen. De ontevredenheid van de eilandbewoners neemt ook toe.

De gedwongen terugkeringen volgens het verdrag van de EU en Turkije spelen bijna geen rol. Sinds april 2016 zijn slechts ongeveer 2.000 repatriëringen uitgevoerd. Het is aannemelijk en te vrezen dat de huidige meer dan 112.000 migranten Griekenland slechts als een poort naar West-Europa beschouwen en massaal verder gaan om grotendeels Duitsland te kunnen binnenkomen. De grenscontroles voor migranten van Griekenland naar Duitsland die op 12 november 2017 door het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken werden bevolen, zijn na zes maanden al stopgezet.

De reden voor deze controles waren meer dan 1000 ontdekte illegale binnenkomsten in 2017, in plaats daarvan werd er een Duits-Griekse overeenkomst getekend om ze aan de grens te weigeren. Volgens deze overeenkomst zijn er in 2017 twaalf personen uitgewezen en vorig jaar ongeveer vijftig. Volgens de documenten werd in 2019 een nieuw recordaantal transportuitsluitingen bereikt op Griekse luchthavens als gevolg van adviesmaatregelen van federale politieagenten. De cijfers van de Duitse politie tonen meer dan 8500 uitsluitingen, een veelvoud van 2017.

Uit de documenten blijkt ook dat de Duitse politie en de werkgroepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en de Duitse regering dringend hebben geadviseerd om grenscontroles op de nationale luchthavens uit te voeren, in het bijzonder voor vluchten uit Griekenland, maar het ministerie weigert het advies van de deskundigen op te volgen.

In 2019 registreerde Spanje een aanzienlijke stijging van het aantal asielzoekers met meer dan 50 procent ten opzichte van het jaar daarvoor (55.000). Italië registreerde een enorme vermindering van 181.000 gevallen in 2016 tot slechts 11.400 gevallen in 2019, hoewel er sinds augustus en september vorig jaar een aanzienlijke toename is geweest. Deze drastische vermindering is het gevolg van het migratiebeleid onder de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Salvini.

Als gevolg van de nieuw gekozen regering, die zich onder andere heeft losgemaakt van het “gesloten havenbeleid”, neemt de immigratie weer meetbaar toe. In de eerste 6 weken van 2020 bereikten meer dan 2.000 migranten het vasteland van Italië (een stijging van 800 procent ten opzichte van vorig jaar) en bereikten meer dan 880 migranten Malta (een stijging van meer dan 1.200 procent), volgens de cijfers van GASIM.

  Gelekte EU-documenten tonen aan dat het controversiële migratiepact van de VN bindend is

EU blijft streven naar automatische herverdeling van vluchtelingen

Op 23 september 2019 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken van Italië, Malta, Frankrijk en Duitsland overeenstemming bereikt over een tijdelijk noodmechanisme voor de verdeling van migranten die op zee in het centrale deel van de Middellandse Zee uit nood zijn gered. Dit distributiemechanisme, dat in oktober 2019 is goedgekeurd, is geldig voor 6 maanden met een eenmalige verlengingsmogelijkheid. Vervolgens zal de Europese Commissie stemmen over een nieuw mechanisme.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is het aantal doden en vermisten in het Middellandse Zeegebied sinds 2017 gedaald. Terwijl er in 2017 nog ongeveer 3.100 mensen werden vermist, waren het er in 2018 2.300 en vorig jaar 1.800. Deze daling is duidelijk te danken aan het restrictievere migratiebeleid van Italië en de samenwerking met de Libische autoriteiten.

De Balkan en zijn buurlanden worden in de documenten aangeduid als een doorvoergebied op weg naar West-Europa. In 2019 hebben alle landen in deze regio een aanzienlijke toename van illegale migratie geregistreerd. Het zijn allemaal doorvoerlanden voor voornamelijk staatsburgers van Afghanistan, Syrië, Pakistan, Irak en Marokko. Het zwaartepunt van deze migratie lag bij de grenzen tussen Griekenland en Noord-Macedonië, Servië-Hongarije en Bosnië-Herzegovina-Kroatië.

In het geval van een arrestatie door de veiligheidsinstanties vragen migranten meestal asiel aan en maken ze gebruik van de accommodaties om hun reis voort te zetten. De toename van het aantal aanhoudingen aan de grenzen en in het land is immens in vergelijking met vorig jaar.

De volgende lijst van illegale grensoverschrijdingen 2019 (2018):

 • Noord-Macedonië: 20.000 (13.700)
 • Albanië: 8.600 (4.800)
 • Montenegro: 7900 (4800)
 • Bosnië en Herzegovina: 30.000 (24.800)
 • Servië: 37.000 (16.000)
 • Hongarije: 16.300 (6.000)
 • Roemenië: 1.300 (670)
 • Kroatië: 19.900 (8.200)
 • Slovenië: 16.100 (11.300)

In totaal trekken zo’n 160.000 migranten naar West-Europa, alleen via de Balkanroute. De absolute meerderheid van de migranten onderwerpen zich niet aan de asielprocedures van de respectieve landen, maar proberen hun reis voort te zetten. In 2019 hebben bijvoorbeeld 13.000 migranten een dergelijke verklaring afgelegd in Servië, en slechts ongeveer 170 hebben daadwerkelijk asiel aangevraagd.

  De Great Reset gaat momenteel viraal op het net - waarom en wat is het

Voor asielzoekers kan de “onaantrekkelijkheid” van deze landen goed worden geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van Hongarije. Slechts 500 migranten hebben daar vorig jaar asiel aangevraagd (676 in 2018), terwijl in Duitsland gemiddeld 450 mensen per dag asiel aanvroegen.

De Duitse regering manipuleert de asielstatistieken

Het Bundesamt für Migration meldt in zijn statistieken voor 2019 in totaal 165.938 asielaanvragen voor Duitsland. De belangrijkste landen van herkomst waren, in volgorde: Syrië, Irak, Nigeria, Turkije en Afghanistan. Deze officiële asielcijfers, die meestal zonder enige uitleg door de media worden overgenomen, zijn echter onvolledige, kleinschalige berekeningen. Zo houden de 165.938 asielaanvragen geen rekening met de volgende immigratie (asiel).

Cijfers uit 2018 staan tussen haakjes:

 • Gezinshereniging na toekenning van visa (35.000)
 • Gezinshereniging van begunstigden van subsidiaire bescherming (3.500)
 • Hervestigingsprogramma’s van de EU en de VN (3.400) en latere aanvragen (24.000)

In totaal werden zo 65.900 immigranten in 2018 door de Duitse regering uit de asielstatistieken geschrapt. Volgens een geïnterviewde van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden vergelijkbare cijfers verwacht voor 2019, zodat het werkelijke aantal migranten niet 166.000 zou zijn, maar ongeveer 230.000 – vergelijkbaar met de bevolking van een grote stad als Freiburg.

Conclusie:
In de hele EU hebben vorig jaar 707.000 mensen asiel aangevraagd. Ook al is de massale migratie van 2015 niet meer op deze schaal aanwezig, toch vindt er nog steeds een sluipende maar niet onbelangrijke illegale immigratie naar het Europese continent plaats. Het belangrijkste ontvangende land blijft Duitsland, aangezien dit land de meeste stimulansen biedt op het gebied van huisvesting en zorg en er bovendien weinig handhaving is in de verplichting om het land te verlaten. Het grote aantal asielzoekers en onderscheppingen door de grenspolitie, zowel aan de grenzen als binnen Duitsland, bewijst dat de overeenkomsten van Schengen en Dublin zijn mislukt.

De bittere realiteit van Europa: Waarom de bevolkingsuitwisseling wordt afgedwongen en wie er aan de touwtjes trekt

Vorig artikelSomalische vrouwen hebben nu elk iets minder dan zes kinderen
Volgend artikelDe islamitische wereld is een permanente vluchtelingencrisis – we moeten de deur dicht doen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. Ilhan Omar roept op tot ‘ontmanteling’ van Amerika’s ‘economie en politieke systemen’

  Dinsdag op een persconferentie over systemisch racisme met leiders in Minnesota, riep Rep. Ilhan Omar (D-MN) op tot ontmanteling van onderdrukkingssystemen, waaronder Amerika’s “economie en politieke systemen”.

  Omar zei: “Op dit moment zit de Senaat in het Congres met een alomvattend wetsvoorstel om de strafrechtspleging en het politiestelsel te veranderen. Samen met de Congressional Black Caucus heb ik geholpen de George Floyd Justice in Policing Act te leiden. En vanwege Mitch McConnell en Donald Trump wordt het genegeerd. Ik denk dat de president liever de mensen die protesteren aanvalt dan de problemen aanpakt waarvoor mensen hier protesteren. ‘

  https://www.breitbart.com/clips/2020/07/07/ilhan-omar-calls-for-dismantling-of-americas-economy-and-political-systems/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20200708

 2. Gaat er nog steeds geen lichtje branden bij al de mensen die nu al weten of denken te gaan stemmen op een partij die vóór het huidige “beleid” is ?
  Älles wat van enig belang is wordt onder ’t tapijt geschoven :
  de smeerlapperij bij de Belastingdienst,
  de omvang van de migratiecrisis,
  de omvorming naar de dictatuur van de EUSSR.
  enz. enz.
  Dagelijks , terecht, protesterende boeren i.v.m. de stikstof-problematiek.
  Boeren moeten verdwijnen opdat er ruimte komt voor 75.000 woningen, hoorde ik gisteravond.
  Woningen voor “vluchtelingen”, terwijl échte NL’ers naar de Voedselbanken worden verwezen en/of van het water worden afgesloten !
  Boeren wég maar de KLM mag blijven vliegen, de reden is niet moeilijk te bedenken : de staat is aandeelhouder van de KLM !!!
  Ik sta, en blijf vierkant achter de boeren staan, terwijl ook ik enige hinder ondervind van hun acties, zij zijn kennelijk de enigen in dit landje die “Den Haag” kunnen wakker schudden.
  Ik wacht op onze ouderen die, al dan niet met rollator of rolstoel, álles in de war schoppen !
  Ik zal er aan meedoen !!!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in