Alles wat uit Brussel komt is een bedorven ui met meerdere lagen. Aan de buitenkant zit het lachwekkende onmogelijke kinderlijke utopische idealisme. Naarmate je de lagen abstracte aspiraties afpelt voor de concrete voorschriften eronder, word je steeds angstiger. Zo beloofde de Europese Green Deal, voorgesteld door de Europese Commissie in 2019 en goedgekeurd in 2020, lidstaten de weg te wijzen naar klimaatneutraliteit in 2050. Een belangrijk onderdeel van deze Deal – een laag dieper – is een wetgevingspakket met de naam Fit for 55, dat klinkt als een dieetplan voor vrouwen in de menopauze, maar dat in feite tot doel heeft de EU-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen. Dit begint slecht te klinken, en onze sluipende vermoedens worden bevestigd als we nog dieper gaan naar dit ding dat de Richtlijn Gebouwen heet, die de energie-efficiëntie van gebouwen in de EU regelt. In 2021 stelde de Europese Commissie uitgebreide herzieningen voor om deze richtlijn in overeenstemming te brengen met haar “Fit for 55”-ambities, schrijft Eugyppius.

De klimaatneutraliteit die de Green Deal voor ogen heeft, zal er gewoon niet komen, maar de voorgestelde wijzigingen aan de Richtlijn Gebouwen waren realiseerbaar en juist daarom zeer alarmerend. De Eurocraten hadden berekend dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 36% van alle emissies in de lidstaten. Om hun doelstellingen voor 2030 te halen, besloten ze dat elke lidstaat zijn bestaande gebouwen in negen efficiëntieklassen moest indelen en “minimumnormen voor energieprestaties” – dat wil zeggen verplichte en peperdure renovaties – moest opleggen aan de twee minst efficiënte klassen.

Nu zijn hier een heleboel hele domme dingen aan. Voor zover ik weet, wordt de klimaatneutrale utopie van 2050 verondersteld een volledig elektrische wereld te zijn, waarin we in elektrische auto’s reizen en biologische maïs oogsten met elektrische tractoren en onze huizen verwarmen met elektrische warmtepompen. Al deze extreem overvloedige en goedkope elektriciteit zal worden opgewekt door velden vol windturbines en fotovoltaïsche panelen. Het is moeilijk te begrijpen hoe energie-efficiëntie in gebouwen überhaupt van belang kan zijn voor emissies in deze elektrische utopie.

Nog dommer is dat de Commissie voorstelde om “minimumnormen voor energieprestaties” (MEPS) niet in absolute termen te definiëren, maar relatief ten opzichte van het gebouwenbestand in elke lidstaat. Op die manier zouden rijkere staten met gemiddeld beter geïsoleerde gebouwen verplichte renovaties moeten opleggen aan structuren die perfect groen en klimaatvriendelijk zouden zijn, als ze maar in armere gebieden met slechter geïsoleerde gebouwen zouden staan. Voor Oost-Duitsland zou dit vooral catastrofaal zijn, omdat de waarde van onroerend goed daar veel lager is en de efficiëntere gebouwen in het Westen de gemiddelde energie-efficiëntie natuurlijk naar boven bijstellen. Het is moeilijk in te zien hoe de MEPS zoals die oorspronkelijk was voorzien, de waarde van een groot deel van het Oost-Duitse onroerend goed niet zou hebben vernietigd.

  Onthuld: Zo geestesziek is de klimaatgoeroe Greta Thunberg

Als dit alles je doet denken aan de wijzigingen van Robert Habeck aan de Duitse Gebäude-energieverordnung, die massale opschudding veroorzaakte voordat ze uiteindelijk in september in afgezwakte vorm door de Bondsdag werd geschraapt, dan is dat geen toeval. De herzieningen van onze Gebäudeenergiegesetz (GEG) reguleren verwarming, met het uiteindelijke doel om alle Duitse gebouwen te dwingen om verwarmingssystemen te installeren die werken op 65% hernieuwbare energie. Ze waren bedoeld als aanvulling op de herziene gebouwenrichtlijn van de Europese Commissie, die gaat over isolatie. De Bondsrepubliek Duitsland is een krankzinnige plek en het is niet genoeg om alleen maar de krankzinnige dingen te doen die iedereen doet. We moeten ze overtreffen in onze manie voor zelfbestraffing.

Ik heb vele jaren in de Verenigde Staten gewoond, maar het grootste deel daarvan had ik een appartement in München, en al die tijd heb ik in stilte de escalerende waanzin van de klimaatbende verdragen. Ik heb mijn elektriciteitsrekeningen zien stijgen en stijgen en stijgen. De GEG was echter de eerste keer dat ik serieus ongerust werd, en ik was niet de enige. De controverse over de wetgeving stuwde Alternative für Deutschland steeds hoger in de peilingen en vernietigde bijna de politieke carrière van Habeck. Het was zo erg dat het in ieder geval de utopische Groene aspiraties voor de nabije toekomst heeft ingedamd.

Gelukkig verminderde het GEG-fracas ook het politieke enthousiasme om van de Gebouwenrichtlijn een kruisraket te maken die de Europese huizensector zou vernietigen. Zoals Tagesschau al in augustus meldde, steunde Duitsland “aanvankelijk” en “uitdrukkelijk” de minimumnormen voor energieprestaties van de Europese Commissie, maar veranderde het al snel van standpunt als reactie op “binnenlandse politieke druk”. Handelsblatt merkt verder op dat “Minister van Huisvesting Klara Geywitz (SPD) sprak over de ‘enorme last voor huiseigenaren'” die de Richtlijn Gebouwen vertegenwoordigde, terwijl “Minister van Financiën Christian Lindner … de Richtlijn Gebouwen ‘enorm gevaarlijk’ noemde.”

  Het Grote Oliecomplot: Het is al sinds het einde van WWII bekend dat olie geen fossiele brandstof is; het is abiotisch

Het resultaat is dat de minimumnormen voor energieprestaties nu op de schroothoop zijn beland. Uit de bovenstaande link in het Handelsblatt:

De Richtlijn Gebouwen bevindt zich momenteel in de laatste onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en het Parlement. In een intern document dat Handelsblatt in handen kreeg, staat dat er “substantiële vooruitgang is geboekt” en dat er “overeenstemming is bereikt over een groot deel van de openstaande punten”. De onderhandelingen in de zogenaamde tripartiete procedure moeten tegen het einde van het jaar zijn afgerond. Na het akkoord moeten het EU-parlement en de EU-Raad nog formeel akkoord gaan. …

In plaats van [de minimumnormen voor energieprestaties] moeten de gebouwen met de slechtste energieprestaties (de “slechtst presterende gebouwen”) nu als volgt worden vastgesteld: Elk land verdeelt zijn gebouwenbestand in twee delen. De 43 procent met het hoogste energieverbruik wordt gedefinieerd als de slechtst presterende gebouwen. 55% van de energiebesparingen moet in deze gebouwen worden gerealiseerd.

Dat is een beetje dubbelzinnig, maar wat ik ervan begrijp is het volgende: de EU zal een nog aan te kondigen energiebesparingsdoelstelling stellen die de lidstaten tegen 2030 moeten halen, en ze zullen opleggen dat 55% van deze besparingen gerealiseerd moet worden in die 43% van het gebouwenbestand in elke lidstaat die het meeste energie verbruikt. Het is moeilijk te zeggen hoeveel verbetering dit is. Als de EU-doelstelling verwaarloosbaar genoeg is, is het denkbaar dat deze wordt gehaald door de gestage vervanging van oude gebouwen die niet aan de normen voldoen door nieuwe, wat altijd gebeurt, ongeacht de koortsdromen die de eurocraten toevallig dromen. Hoe dan ook, en zelfs als het nieuwe voorstel minder angstaanjagend is, is het nog dommer: De minst efficiënte gebouwen zijn het laagsthangende fruit, en daar zullen de staten hoe dan ook het grootste deel van hun energiebesparingen proberen te realiseren. Dit is misschien de reden waarom Europarlementariër Markus Pieper van de CDU het herziene voorstel een “losse flodder” heeft genoemd1.

De Richtlijn Gebouwen-saga is slechts de laatste gebeurtenis in een terugkerend patroon dat ik het hele jaar heb gedocumenteerd hier bij de pestkroniek: Zweden is eindelijk teruggekomen op zijn doelstelling om in 2045 klimaatneutraal te zijn, het VK heeft zijn verbod op verbrandingsmotoren met vijf jaar uitgesteld, de herziene Duitse GEG heeft de nieuwe verwarmingseisen naar achteren geschoven en de regels gelardeerd met een breed scala aan uitzonderingen, en nu heeft de EU haar concrete eisen voor de renovatie van gebouwen overboord gegooid. Naarmate onze hooggestemde aspiraties tegen onze zelfopgelegde deadlines aanlopen, worden ze gestaag naar beneden bijgesteld, maar nooit helemaal opgegeven. Net als bij Covid verliezen de gekken, maar winnen wij niet, en het resultaat is dat de apocalyps nooit helemaal plaatsvindt, maar dat we ook nooit helemaal verlost zijn van naderend onheil. In plaats daarvan bevinden we ons in een vreemde middenpositie, met aanhoudende onzekerheid over hoe leefbaar de toekomst eigenlijk zal zijn en hoeveel van ons spaargeld dit corrupte en aftakelende ideologische systeem zal overleven.

  De Groene Agenda en het plan om de industriële wereldeconomie te laten instorten - Bevolkingsvermindering op een massale schaal

Het spreekt natuurlijk voor zich dat geen van deze unilaterale regels enige hoop biedt om het klimaat te redden, zelfs niet op hun eigen voorwaarden. Terwijl de uitstoot in de EU sinds het midden van de jaren 2000 aanzienlijk is gedaald, blijven de productie van fossiele brandstoffen en de wereldwijde uitstoot onverminderd stijgen:

Vraagbeperkende Europese regelgeving zorgt er alleen maar voor dat de wereldwijde brandstofprijzen dalen en moedigt onze rivalen aan om meer te verbruiken, terwijl de dreiging van dreigende beperkingen producenten stimuleert om meer fossiele brandstoffen op de markt te brengen.

 1. Alle berichtgeving over de Richtlijn Gebouwen doet moeite om te benadrukken dat de EU natuurlijk subsidies zal verstrekken om de verbeteringen minder pijnlijk te maken. Ik vind dit een schrale troost, want – in tegenstelling tot wat veel journalisten kennelijk denken – subsidies maken dingen niet automatisch gratis. Ze worden uiteindelijk allemaal gefinancierd door de belastingbetaler. In het beste geval kunnen ze de waarde van onroerend goed opkrikken dat anders door EU-verordeningen zou worden vernietigd, tegen aanzienlijke kosten voor de werkende bevolking.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

KLIMAAT DOSSIER

EU neemt stap om alle huizen en gebouwen te dwingen te voldoen aan rampzalige energie-efficiëntienormenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne Situatierapport: Technologieën en patstelling – Generaal Zaluzny’s mislukkingen
Volgend artikelBill Gates riskeert levenslang achter de tralies op beschuldiging van kinderverkrachting
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

27 REACTIES

 1. Hoe duidelijk zal de boodschap zijn als geen enkele ondernemer of aannemer meer voor de overheid en overheidsgerelateerde instellingen gaat werken?

  Precies!

  • Dat zal nooit gebeuren vrees ik. Als je je bedrijf ziet afglijden dan ben je blij werk te hebben. Valse plannen is waar het dan om gaat en die dien je dan wel in te zien. Niet accepteren van een werk, dan gaat het naar de concurrent. Als de broodnood hoog is, is overleven een prioriteit. Jammer genoeg is die gedachtegang een utopie. Zou wel een geweldige oplossing zijn.

  • Idd, maar dan moet het fundament eerst nog zichtbaar en voelbaar zijn voor de nu nog slapende burger. Hoe harder het stinkt hoe wakkerder men wordt al blijven er altijd lieden in diepe coma.

 2. Daar hebben Timmermans en Samsom 3 jaar aan gewerkt en nu gaat het de vuilnisbak in. Timmermans en Samsom miljarden verspilt aan hersenspinsels, in de vuilbak met hun.

  • Deze tegenslag zullen de klimaatalarmisten links of rechtsom gaan omzeilen , wat langzamer misschien maar ze zullen niet zo makkelijk opgeven.
   Ik ben bang dat Timmermans de vuilnisbak Vak K gaat leiden , hij is niet zomaar van zijn lucratieve baantje in Brussel terug de Nederlandse politiek in gegaan.

   • Alles wat Timmermans en Samsom aanraken veranderd in stront. Denk dat we verloren zijn als een achterlijk iemand als Timmermans de mensheid zo bespelen kan.

  • Je hebt toch gezien hoe de laatste keer gestemd is? Als men dan wakker was geweest waren we al eerder verlost geweest van dit criminele hypocriete leugenachtige afbraakkabinet. Eigenlijk heb ik nog een lijstje meer bijnamen maar dan wordt het onleesbaar.

 3. Grootschalige uitrol van windparken heeft ingrijpende negatieve effecten op de natuur, de mens en de leefomgeving, stelt vliegtuigbouwkundig ingenieur en specialist lichtgewicht materialen Bert Weteringe. In zijn explosieve boek ‘Windhandel’ wordt voor het eerst het complete verhaal over windmolens verteld. Windmolens blijken niet alleen buitengewoon kostbaar en milieuvervuilend te zijn, ze zorgen ook nog voor droogte en opwarming. “De uitrol van grootschalige windenergie moet gewoon stoppen”, concludeert Weteringe. Waarom schrijft een vliegtuigbouwkundig ingenieur een boek over windmolens?

  Bert Weteringe:

  https://www.wanttoknow.nl

 4. Stel je voor dat de zon ns een tandje bij moest steken in combinatie met n wetenschappelijk bewezen afzwakking van de aardse magnetische velden …Wat gaan onze parasitaire klimaat ‘beheersende’ klootzakken dan nog uitvinden om hun parasitair bestaan te vergoelijken?

 5. De Eu is communisme pur-sang, investeren in de zwakste schakels net zolang tot de portemonnee leeg is en er geen geld meer is voor echte innovatie. Of zoals de centrale banken het willen, de zwakste financiele burgers bepalen in het stemlokaal waar en waarop de sterkste burgers moeten woirden beknot. COMMUNISME

 6. Patrick, wetenschap?? Ik eet ca 24 tot 30 eieren in de week…sinds meer dan 10 jaar… Nix aan de hand maar Dr.Google die weet het wel 😂😁

    • Ik denk eerder een gelukkige vrouw, een vriendin van mijn vrouw is aan het daten, het zoeteke is na weken niet verder gekomen dan een kusje op de mond. Ik zei tegen haar, “ jij had natuurlijk liever gehad dat hij je tegen de muur aanplakte”, “ Nou eigenlijk wel Gijp zei ze na een paar seconde nadenken”

     Plantjes moet je voeden zegt mijn vrouw altijd anders kwijnen ze weg.
     Maar inderdaad volgens Google mag je niks mee, je word alleen maar bang gemaakt.

 7. Pas op mensen …de satanische organisatie eu is dan wat anders van plan…iets met meer destructie als het opgegeven plan….het blijven MONSTERS

 8. Er is helemaal geen “klimaat-crisis” Zie : wetenschappelijk buro CLINTEL.
  Verder : regels uit ‘Brussel’ zijn nooit “bindend” : elk land kan eigen beleid voeren.
  Beste ius : NEXIT !

  • Dat is wat ze doen Fem, normaal maken wat abnormaal is, crisis maken daar waar het niet is. En allemaal onder verhaaltjes gestoken die de harde werker ervan beschuldigd.

 9. de SStaat zou ook moeten stoppen met alle Accijnzen op zaken zoals bv brandstof/auto’s BPM/genotszaken enz enz enz, het is 100% diefstal en voed het SStaatss apparaat = macht en verspilling van en beroving van het volk.

  btw op zaken, ok, maar nooit meer dan dat, zeg overal een vaste btw op, max 20% das al zoveel meer dan overvloedig.

  kijk wat ze doen met de belastingen op bv Aardgas voor woningen e.d., dat is nu nog 59 cent m3 wat al meer is dan de gasprijs zelf en word met iets van 25 cent verhoogt… (buiten de al btw op) waarom? omdat ze zogenaamd mensen van het gas af willen… velen kunnen al niet rond kopen, het is puur diefstal 100% en dwang en afpersing enz enz maar ze gaan gewoon door, why? they are the SSystem! they are in control because we let them! and to many are under hypnose and the government under (satanic) control!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in