De Britse regering overweegt voorstellen om miljoenen ouderen wettelijk te euthanaseren als onderdeel van een plan van het WEF om de planeet te redden van “global boiling.”

De Britse politicus Lester Queripel heeft er bij de regering op aangedrongen om de euthanasiewetten van het WEF in te voeren. Hij beweert dat dit de belastingbetaler geld zou besparen en Groot-Brittannië milieuvriendelijker zou maken, schrijft Sean Adl-Tabatabai.

Zoals The People’s Voice al eerder heeft gemeld, zijn verschillende Westerse landen begonnen met het implementeren van de agenda van het WEF om hun landen te ontvolken.

Queripel vertelde de Health & Social Care Committee dat het Verenigd Koninkrijk financiële problemen heeft, die door euthanasie opgelost zouden kunnen worden.

Volgens de politicus zou “legale euthanasie” de overheid geld kunnen besparen.

Neon Nettle meldt:

Hij beweerde dat ze £1 miljoen (€1,15 miljoen) per jaar aan uitgaven moesten besparen en stelde dat “er aanzienlijke besparingen gerealiseerd zouden kunnen worden als geassisteerd sterven hier op het eiland zou worden ingevoerd.

Queripel vroeg de commissie verder hoeveel mensen er de afgelopen vijf jaar in leven waren gehouden terwijl ze in plaats daarvan hadden kunnen sterven.

Hij vervolgde met de vraag hoeveel medicijnen, personeel en behandeling de belastingbetalers hadden gekost.

Zijn voorstel werd echter sterk afgekeurd.

Het bestuur zei dat ze hulp bij zelfdoding steunen. Toch zeiden ze dat het onsmakelijk was om er vanuit een financieel perspectief over te spreken.

“Vanuit het perspectief van HSC moet het overwegen van hulp bij sterven gebeuren vanuit de kernprincipes van gezondheid, waardigheid en pijnbestrijding,” zei HSC-voorzitter Al Brouard.

  De waarheid over Klaus Schwab en zijn vader komt aan het licht

HSC is van mening dat het bespreken van zo’n belangrijk en emotioneel onderwerp door een economische of financiële bril ongepast is. “De commissie steunt de terminologie die in deze vraag wordt gebruikt niet.”

“Ons doel is om mensen te ondersteunen om een waardige dood te hebben, vrij van vermijdbaar leed en lijden, en de ervaring van patiënten wordt niet op deze manier geteld of geëvalueerd.”

Andere pleitbezorgers van hulp bij zelfdoding klaagden dat de woorden van Queripel de hulp bij zelfdoding-beweging schaden.

Toch heeft Queripel geen spijt van zijn woorden.

“Ze blijven maar zeggen dat er bezuinigd moet worden, dus heb ik een eenvoudige vraag gesteld,” zei hij.

“Ze zeggen dat we naar alles moeten kijken, dus dit is de volgende logische stap. Veel mensen willen niet blijven leven en ik denk dat we daar een cijfer aan moeten hangen.”

In 2018 verwierp Guernsey de legalisatie van hulp bij zelfdoding.

Ondertussen is een ander Kanaaleiland, Jersey, op weg naar legalisatie in 2025.

“Waar een wil is, is een weg, en HSC heeft duidelijk geen wil om dit werk te doen,” klaagde Queripel.

“Jersey [ligt] voor op ons en dat geldt ook voor veel andere plaatsen. Dit is een probleem dat niet zal verdwijnen.”


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

WEF-geïnfiltreerde Nederlandse regering begint met het euthanaseren van mensen met autisme, handicaps en alcoholismeVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEscalatie in het Midden-Oosten: Oorlog op meerdere fronten? Hezbollah vuurt raketten af op Israël
Volgend artikelPsyop-Israël-oorlog?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

42 REACTIES

 1. Lester Queripel kan beter aan die currysnuit sunak vragen wat dat wapengerotzooi in hoerkraïene de engelse belastingbetaler tot nu toe heeft gekost. Daarmee kan een hele generatie Britten nog een waardige oude dag beleven, de generatie die het land na de oorlog heeft opgebouwd. Alleen zijn ze ‘vergeten’ de familie van die vuile rotmof schwab onschadelijk te maken in neurenberg.

  • ….ter aanvullling van mijn postje hieronder… in ieder geval zou men aan de mensen wiens leven het betreft op een zeker ogenblijk de vraag moeten stellen of het zo nodig nog verder moet ! Zonder de minste vorm van hypocrisie dienaangaande en/of familiale bemoeienissen

   • Mee eens. Een waardig, zelfgekozen einde, zonder dat je daarvoor naar Zwitserland moet. En zonder dat je aan een kudde lesbische maatschappelijk werksters m/v en verpleegster die een applicatie-kursus hebben gedaan en die nog een dingetje met hun ouders te verwerken hebben en meer van dat soort mensen die je je hele leven niet hebt hoeven spreken, zich opeens met mij en mijn leven menen te mogen bemoeien.
    Ik bepaal het zelf. Míjn leven, míjn einde.

  • Wij blijven maar belastingen betalen ipv te verenigen en het zelf anders te gaan doen. Als mijn dorp (2000 mensen) allemaal 5000 euro per jaar inlegt… hebben we al 10.000.000 euro om zelf eea te organiseren. Daarmee kan je met gemak alle bejaarden in mijn dorp verzorgen en dan houd je waarschijnlijk nog miljoenen over voor anderen zaken. Maar we blijven maar gehoorzamen en luisteren en hopen op de boven ons gestelden die al ons geld in hun zakken proppen en uitdelen/uitgeven aan alles behalve wat wij vragen/nodig hebben.

   We hebben helemaal niet meer door hoeveel macht wij hebben als wij zelf de handen ineen slaan. We blijven maar omhoog kijken naar burgemeesters en wethouders en Den Haag en multinationals en energie bedrijven en zorgverzekeraars, etc etc etc

   • De ‘clou’ van ’t geval is, dat nagenoeg àlle ouderlingen héél hun (actief professioneel) leven preventief en ziekteverzekeringsmatig bij-, en afgedragen hebben, voor díe zogenaamde ‘Sociale* Zekerheid’ & ‘Pensioenfondsen’ , welke* hun in de herfst en winter, já op soms véél jongere leeftijd, qua ziekteondersteuning, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen uit moeten keren, en zonder verpinken medisch en financieel moéten ondersteunen ! Die zgn. ‘kassen’ worden verondersteld ‘voorradig’, ‘aangevuld’, ‘beschikbaar’ te (zullen) zijn tegen en voor ’t moment dàt …. ! DAT AD HOC RESERVE(FONDS)GELD IS LEGITIEM EIGENDOM VAN HET VOLK !!!!

    Dié zgn. spreekwoordelijke ‘APPELS VOOR DE DORST en ZIEKTE’, teméér PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD dienen, moéten immer BESCHIKBAAR ZIJN ! ” OP RESERVE” ! Hiertoe zouden nu hoegenaamd geen stunt en vliegwerk, bijpassingen, overdrachten, o v e r h e v e l i n g e n & aanvullingen dienen te gebeuren …. ! DIE PENSIOENMATIGE FINANCIËLE RECHTSZEKERHEID en MEDISCHE VERZEKERBAARHEID DIENT TEN ÁLLEN TIJDE AAN DE RECHTHEBBENDE B U R G E R S GEWAARBORGD TE ZIJN ! Kortom de daartoe bestemde PENSIOEN-, ARBEIDS-, & ZIEKTEVZERZEKERINGSKASSEN MOETEN TEN ALLEN TIJDE S O L V A B E L ZIJN ! OP VOORRAAD, en éénvoudigweg TEN ALLEN TIJDE en IN WELK GEVAL DAN ÓÓK VERTOOND, já BEWEZEN, AANGETOOND TE ZULLEN/KUNNEN WORDEN …….. ! Niks méér noch mìnder ❗ ” * Vero Nihil Verius * ” O8 X 2O23 16:41

   • Inderdaad is het zo dat teveel mensen blijven rekenen op dit onmenselijk en door en door corrupt systeem. Mensen rekenen nog steeds op een ‘savior, een reddende engel’ die zou neerdalen en zal afrekenen met het ‘vuil’ dat ons al eeuwenlang regeert. Tijd dat het volk het heft in eigen hand neemt maar…laat ons eerlijk zijn…als ik zo naar het volk kijk zie ik dat de verdeel en heers strategie zo in velen van ons is ingebakken by design dat ik quasi alle hoop op beterschap verloren ben!

    • SLEUTELWOORDEN ” LEGITIEM, NATIE, VOLKSSOUVEREINITEIT, ZELFBESCHIKKINGSRECHT, kortom VRIJHEID en èchte, niét verkrachte en gemangelde, DEMOCRATIE ”

     “Moraal van dìt verhaal” ? Moeten de mensen die te goedertrouw aan dit geheel-en-àl ‘humaan’, ‘logisch’ ‘WELZIJNSSYSTEEM’ (let òp, ik gebruik hier zelfs niet ’t woord ‘welvaartsysteem’ !) méé opgebouwd, financieel bijgedragen hebben, zich dan nú om zeep laten spuiten, ‘euthaNAZIËëren ….?, omdàt ‘r onder diegenen welke als ’trouwe, goede beheerders dien(d)en te waken, plichtsgetrouwe beheerder(s) horen te zijn, over wat hun door HET VOLK TOEVERTROUWD IS, ‘r blijkt nu grotendeels de beest mee uitgehangen hebben, verkwisting, verpàtsing van die financiële middelen welke EIGENDOM VAN HET VOLK ZIJN ? De corruptie en wanbeheer zijn jàmmergenoeg decennia doorgegaan, já naïeverwijze door het volk, de burgers argeloos getolereerd ! “Le Peuple roulé dans la farine” zoals z’op z’n frans zeggen …. Als een ‘vis compleet in de (bak)bloem gerold’, voor de zot gehouden, van de wijs gebracht, en in vol zicht belazerd, en ’t VERTROUWEN VAN HET VOLK GE-, & MÌSBRUIKT ! VERDUISTERING VAN DATZELFDE VERTROUWEN en er mee GERELATEERDE FINANCIËLE MIDDELEN !
     DUS: is, wordt het hoog tijd, – de àllerláátste keren de tijd !! overigens -, dat het volk, de burgers hieraan paal en perk stellen, ‘boekhoudkundig’, zowel als politiek staatkundig orde op zaken (proberen) krijgen; ’t ROER OMGOOIEN, ’t SCHIPPERSTUUR TERUG GRIJPEN, en ZELFBEHEER & SOUVEREINITEIT WEER IN HANDEN NEEMT !

     ” ALLE MACHT GAAT UIT VAN DE NATIE ! TOUT POUVOIR DÉRIVE DE LA NATION ” ! DE *NATIE* dat is HET VOLK, DE BURGERS ! ’t Is volkomen legitiem en logisch dat ‘politiekers’, ‘ordehandhaving’ etc. VERANTWOORDING AFLEGGEN AAN DE BURGERS ! Momenteel is dit spijtig genoeg eventjes ànders, en ment de ‘politiek’ de bevolking, en spant de ‘natie’ voor zijn kar, terwijl ’t gros (gelukkig niet àlle(n) !) kaballistisch aangestuurd en gemangeld wordt vanuit obscure – niet legitiem verkozen – cenakels, eventjes niét in ’t belang van de BURGERS, en SOUVEREINITEIT, lees ZELFBESCHIKKINGSRZECHT en LEGITIEME PREROGATIEVEN van de BEVOLKING ! HOLLE FRASEN, PLECHIGE BELOFTEN MAAR COMPLEET OMGEKEERD HANDELEN ….. SCHAAMTELOOSHEID TEN TOP !
     ” Vrijheid in Waardigheid ”

     ” * Vero Nihil Verius * ” O9 X 2O23 :1O:19

 2. Bedrieglijke en negatieve, ‘godsdienst’ geinspireerde, interpreteerbare titel…. zieke mensen onnatuurlijk in leven houden is ENKEL in het voordeel van de medische ‘industrie ‘ dus euthanasie zou in elk geval een wettelijke optie moeten zijn !!

  • Sterker nog: de wet (regering) heeft helemaal niks met jouw leven te maken, je maakt zelf wel uit of je er mee wilt stoppen of niet. Het enige dat nodig is is een goed getekend contract tussen jou en je huisarts.

   • ….of zo zou het MOETEN zijn ! ….als je belgische huisarts bijv kristelijk geinspireerd is (afgestudeerd aan de KUL ) wordt het al n heel stuk moeilijker …

   • wat wil je daar nu mee zeggen ?….dat ik het goed voorbeeld moet geven ? Ik ben voorlopig statistisch niet afgeschreven en bovendien bezoek ik zelden n dokter, als het onvermijdelijke moment aangebroken is hoop ik in ELk geval de keuze te hebben tussen verder lichamelijk en/of mentaal lijden en euthanasie !

 3. De oorlog tegen de blanke mens. Er is geen euthanasie nodig, stop gewoon de perverse financiering in de zorgketen en laat de natuur zijn werk doen ipv mensen tot in totale dementie te verzorgen en volkomen meervoudig gehandicapten als verdienmodel uit te buiten. Wie niet (meer) zelfstandig kan eten, drinken of ademen is natuurlijk gezien op het einde en zou een waardige dood horen te sterven. Ik heb zelf in de zorg gewerkt en het is mensonterend hoe wij mensen in leven houden die in 2 tot 3 weken zouden sterven als we ze niet verzorgen. En familie is allemaal te laf om er wat aan te doen en dan komen ze met kerst en op de verjaardag even een uurtje langs en de rest van de tijd zitten mensen te verpieteren.

  Er is geen euthanasie nodig, mensen moeten hun ouders en gehandicapten zelf gaan verzorgen. We leven in een wereld waar we pasgeboren kinderen op kinderdagverblijven dumpen en ouderen en gehandicapten in verpleeghuizen dumpen. Allemaal zodat we lekker ‘leuke dingen’ en ‘lekker eten en drinken’ en ‘spullen kopen’ kunnen blijven doen. We zijn amper nog mensen. Ik heb mensen 20jr als kasplanten in woonkamers zien zitten en familie kijkt er niet naar om, maar ze hebben wel allemaal een mening en eisen. Iedereen moet weer voor elkaar gaan zorgen ipv alles maar uit te besteden. Deze egoïstische maatschappij heft zichzelf op door zijn kinderen en ouderen uit te besteden aan de overheid, die nu dus gaat bepalen hoe kinderen worden geprogrammeerd en hoe lang ouderen mogen leven en wie wanneer moet sterven. Mijn hemel we hebben een hel op aarde gebouwt. Tijd voor een einde, want dit is nauwelijks nog te repareren en de elites grijpen hun kansen in de crisissen die ze overal in alle facetten van onze levens creëren. We moeten ALLES weer zelf/samen gaan doen of we zullen met zn allen tenonder gaan.

 4. Er worden ook ongeneeslijk zieke mensen medicijnen onthouden omdat ze te duur zijn. Is exact hetzelfde en daar hoor je (hier) niemand over. Het is wederom een sensatie artikel en meten met 2 maten.

  • Ja. Dit is een sensationeel artikel. Zijn mensen nou echt zo suf dat ze dit soort hypocriete gereutel niet doorhebben? De gevaccineerden waarschijnlijk.

 5. Mijn vaders moeder dementeerde zwaar, en in die tijd zorgden de kinderen voor de ouderen. Wij hadden mijn moeders moeder.

  Oma 1 was eigenlijk niet meer te hébben, en op een zonnige wintermorgen stiefelde ze in haar nachtponnetje naar buiten……liep een stevige longontsteking op en stierf snel.

  Oma twee las ons als kind voor, kookte altijd…….breidde kriebelende borstrokken voor ons…….had alle geduld en was een wijs mens. Ze stierf op haar 86e, en ik heb haar lang gemist.

  Zo ging dat. Ik kom uit een nest van 10, dus woonden we met zijn dertienen in een niet eens zo groot huis. We deden het gewoon. De familieband was sterk.

  Het kan dus heus wel……als je géén zijkerd bent.

  Dat laatste…….tsja….. grijns……wat zal ik er eens van zeggen in deze tijd van zijkerds

  • Herkenbaar Inhetmeer… dit is hoe we horen te leven.

   En we kunnen ook wel eens ophouden om zo bang te zijn voor de dood. Accepteer het als je tijd komt ipv ten koste van alles maar zo lang mogelijk te willen blijven bestaan. Alle mensen die ik in de zorg voorbij zag komen, hadden allemaal gezegd dat ze nooit als dementen in een verpleeghuis wilden eindigen en daar zaten ze dan, 10jr of langer, omdat het verpleeghuis bergen geld verdiende aan de pgb/subsidie potjes. Potjes die allemaal op gingen aan prachtige gebouwen en topsalarissen van managers en directies, terwijl mensen amper nog normale zorg kregen. Het is een schande wat er in verpleeghuizen gebeurt. Afdelingen draaien inmiddels volledig op vrijwilligers en het geld gaat allemaal naar eindeloze managementlagen.

   Als we die zorg weer zelf moeten verlenen en je overgeeft dat het leven best mag eindigen, dan zorgt het leven dat je niet lang lijdt. Maar als je tegenwerkt en in bubbeltjes plastic en met bergen medicatie alles gaat rekken, dan kan je prima 30jr als een demente zombie aan een tafel zitten.

   Ik bid dat mijn einde zal zijn zoals jij het omschrijft. In nabijheid van mn familie en na een kort ziekbed of andere omstandigheden vredig sterven. Als ik dement wordt of totaal gehandicapt wordt, stop ik met eten en drinken.

 6. Wàcht dus geduldig je tijd af, tot jíj ‘ziek’ zou/mocht worden, tenzij ….. Je redeneert zovèr als je neus làng is, al interesseert mij jouw visie, persoonlijk leven, wedervaren, privacy en toekomstig uiteinde hoegenaamd niét ! ….
  AL-1 hóóp in ’n desbetreffend nefast geval*, daje konsekwent voor jezelf dàn de énige voor jou voor de handliggende gevolgtrekking neemt, en dienvolgens ook met jou ‘enthousiast rücksichtlos euthanasiasmus doet àfhandelen ! Verwittigt, informeert derhalve bijtijds jouw eigen familie, na(ast)bestaanden, vrienden, en doet ze bij eventuele ‘onmogelijkheid’ derhalve adequaat, consekwent handelen ?! Lijkt me fair en geheel je èigen rècht, maar daarom juíst óók nog véél mìnder andermans plicht!

  Handen àf van de weerlozen en zij welke niémand (mochten) hebben om voor henzelf op te komen ! Besèf je wel hoevéle mensen-met-zieke&gehandicapte-kinderen-en familie hierméé zovéél pijn, verdriet en ergernis opgejaagd wordt ….?

  Al trouwens ‘ns bij stil gestaan dat ’t overgrote gros der náástbestaanden hun geliefden, kind(eren), ouders, geliefde(n) menswaardig, menslievend (medisch) doén en láten behandelen uit pure ZORGZAME LIEFDE en LOYAUTEIT voor hun familie, geliefden, vrienden etc….; en ze ‘r géén ene verrekte krimp bij stil staan, laat staan mee bezig zijn, van zulks “in ’t voordeel, – volgens jou -, in en tot voordeel van de medische en pharmacologische industrie te zouden doen ….?!

  Aanrader: “Spréékt, beslist, stipuleert éénzijdig voor jezèlf, en laat andermans persoon, leven, welzijn en z è l f b e s c h i k k i n g s r e c h t” gehéél en àl hiér buiten beschouwing, dan ’t alléén maar op jezelf betrekkend !

  ” FRiendship, Loyalty & Love ” . ” * Vero Nihil Verius * ” O8 X 2O23 16:16

 7. Is de Britse politicus Lester Queripel soms volgeling van omgebouwde DJ Chris Korda , die tevens de leider is van The Church of Euthanasia . ?
  Chris Korda – Save The Planet, Kill Yourself (1993)

 8. Nederland staat op de drempel om het nazi programma Aktion T4 een nieuw leven in te blazen na Canada en nu ook er in Britse parlement stemmen op gaan om ouderen over de kling te jagen.

  Herinner de humanitaire huisarts die door zijn vrouwelijke huisarts in opleiding het IGZ achter zijn rug om inlichten hoe Nico Tromp zijn terminale patiënt met een hoge dosis morfine vreedzaam deed inslapen, in de verzorgingstehuizen is deze methode reeds lang gewone gaan van zaken, mij werd ook gevraagd of mijn beide ouders sondevoeding wilden laten ondergaan om zo het leven iets te rekken, mijn moeder was toen zij nog in het volle leven stond tegen deze methode, dus beide ouders lagen aan de morfine-pomp 10 maanden na elkaar.

  Waarom het gaat n.m.m. is dat Nederland geen Nederland meer is en de andere WEF regimes op de voet gaat volgen, we staan er bij en kijken met droge ogen ernaar.

  Huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn pleegde begin oktober 2013 zelfmoord, nadat de IGJ hem op non-actief stelde vanwege, door een coassistent aangekaarte, twijfels over hoge doses morfine die Tromp aan een terminale patiënt had toegediend.

  Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks vindt al langer dat er beter moet worden gekeken naar het nut van operaties bij ouderen. Want opereren loont niet altijd. En het is ook nog eens belastend voor de patiënt.

  Dit filmpje wast Van der Plas de oren van het GL loeder die dezelfde ideeën heeft en nu ook de politiek heeft verlaten als een rat op het zinkende schip genaamd SS Hollandia.

  https://youtu.be/01KcADuYQdI?si=Hsw-w4n0EpNkuCLK

 9. Prima, morgen sterf ik als gehandicapte samen met alle andere zorgbehoevende!
  Velen zullen er dan niet meer te vreten hebben, geen dak boven hun hoofd hebben.
  Politici, nou ja, de acteurs die zo slecht zijn, dat ze maar voor politici spelen, zouden geheid in de problemen komen.
  Ze zouden niet meer de schuld van vele zaken aan de zorg kunnen geven.
  En de schuld geven aan de volksverraders van andere volkeren is een doodzonde, onder die waardeloze toneelspelers!

  Mijn mogen de huidige nazi’s proberen te vermoorden met hun moderne T4-Program.
  Maar dan hoop ik niet meteen te sterven.
  Ik vraag me af hoe het klinkt wanneer iemands nek gebroken wordt bij een goed aangelegde wurggreep.
  Als je zo’n tegenstribbelend figuur ineens voorkomen ontspannen in je armen hebt liggen!
  Het moet bij de mogelijkheden horen, nu er velen zo zwak zijn, dat ze hun lichaam niet eens willen accepteren!

  Rutte; grinnik grinnik,.. grin,.. grr,… knak! 🙂

 10. Laat die vuile schoft met zichzelf beginnen om zijn krankzinnige plan om te zetten.
  Ik walg van zulke idiote uitspraken. Geld is in deze in en in verrotte wereld het enige dat nog telt.

 11. Dat ze maar bij zichzelf beginnen…zijn ze nou helemaal van de pot gerukt, ze hebben totaal geen respect voor de heiligheid van het leven…

 12. Niemand weet van zichzelf wat de toekomst gaat brengen.

  Don’t forget: ” you are a spiritual soul ” .

  Leven is een illusie.

 13. Maar als je nu eens alle volgelingen van het WEF euthenasieert, snijdt het mes aan twee kanten; je bespaart een vermogen, en de wereld wordt een betere plaats.

 14. Ik heb de moeite genomen om informatie te vinden over die Lester Queripel.
  Aan de foto’s te zien, komt hij zelf qua leeftijd ook in aanmerking voor actieve euthanasie. Voor de rest is er ZIP te vinden over die vent. Geen vrienden op facebook. geen geboortedatum!!!, geen dienstverleden, geen opleidingen, niets, nul, nada, nietsjevo.
  Een duister figuur met een erg goed verborgen verleden.
  Dat wekt op voorhand geen vertrouwen, en aangezien ik zelf 70 jaar ben, vraag ik mezelf serieus af of wij ouderen wellicht zelf hier een mening over mogen vormen. Ik laat mijn beurt bij het euthanasiestation graag voorbij gaan om plaats te maken voor meneer Lester Queripel.
  Het ga je goed.
  Vaarwel.

 15. Beste Mensen

  Deze zeggens mogen eigenlijk niet aan WEF gekoppeld worden
  Als men de Ogen opend dan ziet men dat
  Het is gewoon een feit
  Een koe scheit altijd meer dan een Geit
  De Schaapjes vertikken het om te kijken
  Willen hun zinnen kosten wat kost doordrammen
  Neem de bezeten Regeringen
  Die willen het allen op hun manier bewerkstelligen de over populatie indammen
  Door er extra spelletjes aan te koppelen van leed als vermaak
  Als bijvoorbeeld Free style kick Boxing in Ring of WWF Hulk Hogen , Andre the Giant en meer die kent U allen misschien wel en meerderen
  Waaronder de Vergift Prikken

  Paal en perken aan Neuken moeten er gesteld worden aan de Enige wezens welken door Ego bezeten kunnen raken
  Dat is de enige juiste manier
  Dan hoeven er geen moorden te worden gepleegd om te reduceren maar gebeurt dat op natuurlijke basis

  Dank U

 16. ZE ZIJN TERUG EN DOEN ZICH VOOR ALS BESCHAAFD EN AFGEBORSTELD, NETJES IN HET PAK en zoals altijd met de MEEST PERVERSE IDEEËN VERGETENDE DAT ZE TOT DIE GENERATIE BEHOREN DIE ZE VISEREN. Zoals veel prominente voormannen van door de elite gesponsorde agenda’s, is het online dossier van Schwab goed opgeschoond, waardoor het moeilijk is om informatie over zijn vroege geschiedenis en informatie over zijn familie te vinden. Toch hebben velen, die in 1938 in Ravensburg, Duitsland zijn geboren, de afgelopen maanden gespeculeerd dat de familie van Schwab mogelijk banden had met de oorlogsinspanningen van de Asmogendheden, banden die, als ze aan het licht zouden komen, de reputatie van het World Economic Forum zouden kunnen bedreigen en ongewenst onderzoek zouden kunnen veroorzaken. aan zijn beleden missies en motieven. In deze onbeperkte Hangout onderzoek wordt het verleden dat Klaus Schwab probeerde te verbergen tot in detail onderzocht, waarbij de betrokkenheid van de familie Schwab wordt onthuld, niet alleen bij de nazi-zoektocht naar een atoombom, maar ook bij het illegale nucleaire programma van de apartheid in Zuid-Afrika. Bijzonder onthullend is de geschiedenis van Klaus’ vader, Eugen Schwab, die de door de nazi’s gesteunde Duitse tak van een Zwitsers ingenieursbureau de oorlog in leidde als een prominente militaire aannemer. Dat bedrijf, Escher-Wyss, zou slavenarbeid gebruiken om machines te produceren die cruciaal waren voor de nazi-oorlogsinspanningen, evenals de poging van de nazi’s om zwaar water te produceren voor zijn nucleaire programma. Jaren later, bij hetzelfde bedrijf, zat een jonge Klaus Schwab in de raad van bestuur toen de beslissing werd genomen om het racistische apartheidsregime van Zuid-Afrika te voorzien van de nodige uitrusting om zijn streven om een kernmacht te worden voort te zetten. Nu het World Economic Forum een prominente pleitbezorger is voor nucleaire non-proliferatie en schone kernenergie, maakt Klaus Schwabs verleden hem tot een slechte woordvoerder van zijn beweerde agenda voor het heden en de toekomst. Maar als we nog dieper in zijn activiteiten graven, wordt het duidelijk dat Schwabs echte rol er al lang in is geweest om de huidige “wereldwijde, regionale en industriële agenda’s” vorm te geven om de continuïteit te verzekeren van grotere, veel oudere agenda’s die in diskrediet kwamen nadat Wereld Oorlog II, niet alleen nucleaire technologie, maar ook door eugenetica beïnvloed beleid voor bevolkingscontrole.

  • ” Jaren later, bij hetzelfde bedrijf, zat een jonge Klaus Schwab in de raad van bestuur toen de beslissing werd genomen om het racistische apartheidsregime van Zuid-Afrika te voorzien van de nodige uitrusting om zijn streven om een kernmacht te worden voort te zetten. ”

   Stel je voor zelfde keus doet zich weer voor; nu met;
   – iran / algerije / syrie / Libie / jemen,
   – venezuela / nicaragua / cuba, of
   – Wit-rusland / servie
   In de rol van zuid africa,

   ik denk dat er niets over bleef van dat hele esscher-weiss, zulke dingen mogen alleen maar als mensen met hele speciale contacten toestemming krijgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in