Er wordt een groeiend aantal lepragevallen gemeld na COVID-19 vaccinatie, waaronder twee gevallen in het Verenigd Koninkrijk die volgens onderzoekers mogelijk door de vaccins zijn veroorzaakt.

De onderzoekers onderzochten gegevens van de Leprosy Clinic van het Hospital for Tropical Diseases in London. Ze ontdekten dat van de 52 mensen die in 2021 naar de kliniek gingen, er minstens 49 gevaccineerd waren, schrijft Zachary Stieber.

De studiedefinitie van een lepra-bijwerking geassocieerd met een COVID-19 vaccin omvatte het ontwikkelen van lepra of een lepra-reactie binnen 12 weken na ontvangst van een dosis en de persoon die geen eerdere geschiedenis van lepra of een lepra-reactie had.

Twee mensen voldeden aan de gevalsdefinitie. Eén persoon ontwikkelde borderline tuberculoïde (BT) lepra één week na een tweede dosis. De andere kreeg een reactie 56 dagen na een dosis. Beide doses waren het BNT162b2-vaccin van Pfizer. Pfizer reageerde niet op een verzoek om commentaar.

“De ontwikkeling van BT lepra en een Type 1 reactie bij een ander individu kort na een dosis BNT162b2 vaccin kan geassocieerd worden met vaccin gemedieerde T cel reacties,” aldus de onderzoekers.

De COVID-19 vaccins kunnen een reactie uitlokken van witte bloedcellen, of T-cellen. Men denkt dat deze cellen bescherming bieden tegen COVID-19.

T-cellen kunnen in theorie Mycobacterium leprae, een bacterie die lepra veroorzaakt, uitlokken, wat leidt tot lepra of een lepra-reactie, aldus de onderzoekers.

Van andere vaccins is aangetoond dat ze lepra of lepra-reacties uitlokken, waaronder tuberculosevaccins, en van sommige mensen die herhaaldelijk COVID-19 vaccinaties krijgen is aangetoond dat ze een verzwakt immuunsysteem hebben.

Het artikel werd op 4 augustus gepubliceerd door PLOS Neglected Tropical Diseases.

  Leugens en absurditeiten die de reactie op de COVID-pandemie hebben geschaad

Meer over de bevindingen

De persoon bij wie lepra werd vastgesteld is een 80-jarige man die al 49 jaar in het Verenigd Koninkrijk woont. Hij had last van symptomen zoals verdikte zenuwen. De diagnose lepra werd bevestigd via een huidbiopsie. De man is mogelijk de eerste die sinds 1954 lepra krijgt in het Verenigd Koninkrijk.

De man verbeterde na verloop van tijd en kreeg zelfs een derde dosis van het Pfizer-vaccin.

“Interessant genoeg kreeg hij zes maanden na de tweede dosis een derde dosis van het BNT162b2-vaccin, nadat hij met een antibacteriële therapie was begonnen, en ondervond hij geen verslechtering van zijn lepra. De huidlaesies en zenuwverdikking waren verdwenen tegen de tijd dat hij de zes maanden durende antibacteriële therapie had afgerond. Na 12 maanden was er geen terugkeer van de plaques of zenuwverschijnselen,” aldus de onderzoekers.

De reactie werd opgetekend bij een 27-jarige man die in het verleden multidrugtherapie, een geneesmiddel tegen lepra, had gebruikt. Hij ontwikkelde rode plekken en verdikte zenuwen voordat hij vanuit een onbekend land naar het Verenigd Koninkrijk kwam. Een biopsie ondersteunde de diagnose. Hij nam medicijnen en de symptomen verbeterden.

Het verband tussen het vaccin en de kwestie in het tweede geval werd versterkt door studies die aantonen dat het onwaarschijnlijk is dat mensen die de therapie drie jaar of langer geleden namen, een nieuwe reactie krijgen, aldus de onderzoekers.

Van de 52 mensen die in 2021 naar de Leprakliniek gingen voor diagnose en/of behandeling, meldden er op twee na allemaal hun vaccinatiestatus. Van die 50 waren er 49 gevaccineerd.

Vijf van de patiënten in de kliniek kregen in 2021 een nieuwe lepradiagnose. Vijf anderen hadden een type 1 reactie. Allen waren gevaccineerd, maar van slechts één van elke categorie werd vastgesteld dat deze mogelijk veroorzaakt werd door een vaccin nadat de diagnose binnen 12 weken na vaccinatie was gesteld. Het was niet duidelijk wanneer de andere vier gevaccineerd waren.

  Het is tijd om niet te gehoorzamen aan de COVID mandaten

De auteurs meldden geen financiering of concurrerende belangen.

“Lepragevallen nemen niet toe als gevolg van covid-19-vaccins. Covid-19 vaccins zijn veilig, hebben veel levens gered en waren cruciaal om de pandemie te bestrijden,” vertelde Dr. Barbara de Barros, de corresponderende auteur van het onderzoek, via e-mail aan The Epoch Times.

Dr. de Barros en de andere Britse onderzoekers zeiden in het artikel dat artsen zich ervan bewust moeten zijn dat COVID-19 vaccinatie lepra kan veroorzaken, maar dat zij geloven dat de voordelen van COVID-19 vaccinatie “zwaarder wegen dan deze ongewenste bijwerkingen”. Ze gaven geen citaten voor de voordelen van vaccinatie, die drastisch zijn gedaald naarmate er nieuwere varianten opkwamen en die in sommige landen tot genuanceerdere aanbevelingen hebben geleid. Citaten voor de omvang van de schade waren onder andere een aanbeveling uit India uit 2021 dat mensen met lepra een COVID-19 vaccin krijgen.

Andere gevallen

Ten minste 14 andere gevallen van lepra of een lepra-reactie binnen 14 dagen na COVID-19 vaccinatie zijn gemeld in de literatuur, waaronder acht in India. De patiënten zouden uiteindelijk allemaal hersteld zijn en sommigen kregen extra vaccindoses.

In een paper dat in 2021 werd gepubliceerd, rapporteerden Braziliaanse onderzoekers twee lepra-reacties genaamd erythema nodosum leprosum na COVID-19 vaccinatie. Ze zeiden dat artsen “bewust moeten worden gemaakt van het voorkomen van erythema nodosum leprosum dat kan optreden bij patiënten die gevaccineerd zijn” en “moeten zoeken naar de signalen van actieve lepra bij deze patiënten voor een mogelijke diagnose van een nieuw geval van lepra, terugval of herinfectie.”

In december 2021 meldden Singaporese onderzoekers een nieuwe lepradiagnose na COVID-19 vaccinatie en zeiden dat het probleem “waarschijnlijk ontmaskerd was door het COVID-19 vaccin.”

  Op een dag zul je blij zijn dat je je kinderen van school haalde of ontslagen werd

Ook in 2021 meldden Indonesische onderzoekers een patiënt die een reactie had na COVID-19 vaccinatie.

In januari 2022 meldden Indiase onderzoekers één lepra-reactie en zeiden dat artsen de reacties in gedachten moeten houden bij patiënten met neurologische complicaties.

In maart 2022 meldden Israëlische onderzoekers een reactie en zeiden dat een vroege diagnose en behandeling belangrijk waren.

In een case-serie die in 2022 werd gepubliceerd, meldden Indiase onderzoekers vier mannen die lepra of een reactie kregen binnen 11 dagen na COVID-19 vaccinatie. De onderzoekers zeiden dat de “enorme veelzijdigheid van de klinische presentatie van lepra-reacties na COVID-19 vaccinatie verdere grootschalige moleculaire studies rechtvaardigt.”

In een andere paper uit 2022 rapporteerde een andere groep onderzoekers dat drie van de 35 patiënten die hun kliniek bezochten van juli 2021 tot december 2021 een lepracomplicatie of -reactie kregen kort na het ontvangen van een COVID-19 vaccin.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

mRNA-vaccins kunnen je lichaam PRIONS laten produceren die je hersenen opeten, net als de gekkekoeienziekteVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWaarom verliest Oekraïne de oorlog ondanks overweldigende steun van het Westen?
Volgend artikelComplottheoretici krijgen steeds gelijk; deskundigen waarschuwen dat dit gevaarlijk is
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

31 REACTIES

 1. Bij ons in Frankrijk gaat net weer een petitie rond om dat duitse mokkel van de EU tegen te houden. Ze gaan daar een abonneent met de pharmaffia voor jaren en jaren voor heel wat geld ook alvast voor toekomstige plandemieën afsluiten.

  Uiteraard jebben petities geen nut, net zoals we de meerderheid van de consumerende transhumane saven nooit zulen bereiken.

  Verder, fijne dag allemaal, geniet nog even!

  (Les lignes bougent: “…….Pour garantir la capacité de production du laboratoire, la Commission européenne a accepté de payer avec l’argent de vos impôts une pré-commande annuelle pour 325 millions de doses de vaccins par an. (1)

  Vous allez payer une commande annuelle pour des vaccins destinés à prévenir des maladies qui n’existent pas encore !

  Le marché est conclu pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois….. )”

  • Wacht even. Dat is niet alles: straks moet je ook met je qr code de CO2 budget managen en belasting op je CO2 verbruik betalen.
   Allez, bonne journee quand meme!

   • Ik heb en neem niks geen qr. Ner zoals ik nooit als een genummerde slaaf met een ID kaart rond heb gelopen of zal lopen.

    En co2… jamais de ma vie.
    Het leven wordt steeds goedkoper amet consequent alles wat meedoet aan waanzin te boycotten. Zij bebben ons nodig wij hun (rotzooi) niet.

   • Mijn buurman vertelde me dit gisteren:

    ” Mijn hele huid ligt open, mijn been, daar krijg ik nu thuis verpleging voor.. mijn armen, rug, luchtwegen; alles is naar de klote… en dit komt zeker weten na het vaccin.. dat heb ik tegen mijn huisarts gezegd maar hij reageert er niet op en schrijft me van alles aan medicatie voor. Ik heb nooit problemen gehad, meer dan 50 jaar in gezondheid geleefd, en nu lijkt mijn lichaam uit elkaar te vallen, allemaal direct na de prikken….Ik werk bij POST NL en het moest van hun anders kwam ik niet meer op de werkvloer… maar ik baal er ontzettend van. Ik wilde het niet en heb het toch gedaan… want ik werk daar al 20 jaar met veel plezier en ze geven me de ruimte om met werkgeluk mijn werk te doen…maar niemand helpt me van dat bedrijf, ik ben door gaan werken ondanks mijn hele lichaam open lag…..en ik naar het ziekenhuis ben geweest meermaals.. en in behandeling voor acute diabetes…. “

  • Hoe kun je nou een vaccin maken voor een ziekte die nog niet eens bestaat… Als je die ziekte tenminste niet ook gemaakt hebt! Ursula über Leichen.

 2. De oplossing is een digitale ratel. “Ratel, ratel, ratel, Onrein, ratel ratel ratel, Melaats, ratel, ratel, ratel, Onrein, ….”
  De digibeten mogen gaan bidden voor Sint Damiaan.
  De onaanraakbaren zijn weer helemaal terug. De gevaccineerde als paria.
  Straks ook de builenpest.

 3. Bijbelse ziekte
  Lepra: Lepra, ook bekend als melaatsheid, wordt meerdere keren in de Bijbel genoemd. Mensen die leden aan lepra werden vaak als onrein beschouwd en moesten buiten de gemeenschap leven.
  Pest: De pest of plaag wordt genoemd als een straf van God voor ongehoorzaamheid. Het veroorzaakte massale sterfte onder mensen en dieren. Het boek Exodus bevat bijvoorbeeld verhalen over de tien plagen van Egypte, waaronder de pest.
  Pest: De pest of plaag wordt genoemd als een straf van God voor ongehoorzaamheid. Het veroorzaakte massale sterfte onder mensen en dieren. Het boek Exodus bevat bijvoorbeeld verhalen over de tien plagen van Egypte, waaronder de pest.
  Alles zit nu in een spuitje.

  • Ging niet helemaal goed😅, vervolg na de eerste gedeelte van de pest.

   Koorts: Koorts wordt genoemd in passages zoals Matteüs 8:14-15, waar Jezus de schoonmoeder van Petrus geneest van een hoge koorts.

   Verlamming: Verhalen over mensen met verlamming komen voor in de evangeliën, waar Jezus mensen met verlamming geneest.

   Bloedvloeiing: Er zijn verhalen van mensen met aanhoudende bloedingen die genezen werden door aanraking van Jezus, zoals beschreven in Matteüs 9:20-22.

   • Uhm… volgens mij kunnen we inmiddels wel stellen dat de meeste ziektes met opzet door de satanisten worden verspreid. Ze treffen vooral hen die de liefde voor God hebben losgelaten en die puur leven voor hun ego. Egoïsten zijn de slaven van de duivel. De satanisten zijn zo knetterdom, want ze vernietigen hun leger van egoïsten in een poging om God en zijn kinderen te vernietigen. Een leger dat zichzelf kapotmaakt in een poging om alle liefdevolle mensen mee te slepen in hun ondergang. Wat een waardeloze strategen. En de egoïsten, de slaven van de duivel, dat zijn misleide zielen die niet weten wat ze doen.

    • K I P P E N V E L !!!!

     De mensen die zich hebben laten prikken om mij heen zijn allemaal OF nep gelovig (Christen/ Islam) OF niet gelovig in Religie… en al helemaal niet Spiritueel ingesteld.

     De mensen die zich NIET hebben laten prikken zijn de mensen met -een natuurlijk aanwezige- grote mate van empathisch vermogen en sociale vaardigheden. Dit merk ik ook op in communiceren. De geprikten zijn hard, verbitterd en reageren narcistisch en gaslighting- tactics die ze gebruiken en de ongeprikten proberen met non-agressie zoveel mogelijk de discussies in vrede te laten verlopen en vragen te stellen…. de geprikten wimpelen af en projecteren en wuiven weg en de ongeprikten laten anderen in hun eigen denk waarde…. en mind-set so to say….

     INDERDAAD…. de mensen die geen Ziel meer voelen of gewoon zichzelf verloochenden en al depri waren en levensmoe en niet in een Hogere Bewustzijn geloven of een God of meerdere Goden..

     En de échte “gelovers” of Spirituele mensen hebben de prikken NIET genomen..

     Satanisten zie ik als niets anders dan mensen die zwaar (mentaal) levensmoe zijn; overleden op hun 16e of vaak zelfs door sekuseel misbruik in de kinderjaren en worden pas op latere leeftijd begraven,… DIE mensen hebben de prikken genomen… wat dat betreft….. is het wel weer heel typisch!

     Ze zijn door de mand gevallen naar zichzelf toe in ieder geval.. very sad…

     En dan schuilen achter: ik deed het voor familie. ik deed het voor werk.. ik deed het voor vrienden…

     Als je ECHT jezelf waardevol vindt, en je leven; dan neem je niet iets dat jou kapot zal maken…

     Daarnaast zijn er ook (veel om mij heen) autistische mensen en engineers die de prikken genomen hebben…. voor hun vindt ik het wel sneu want zij hebben echt een andere manier van denken…. hun rechter hersenhelft (IQ) is véél meer ontwikkeld dan de linker (EQ). Dus de factoren die je moet hebben om de prikken niet te te nemen is;

     – Van jezelf houden (of er in ieder geval eens bij stil gestaan te hebben wat je waardevol vindt aan jezelf).
     – Spirituele mind-set (wat dat ook is; voor iedereen anders) en dan écht in je Ziel geïntegreerd.
     – “ECHT” Religieus; weten dat als God er voor je is, je niet bang hoeft te zijn voor de dood. I.c.m. goed geweten hebben en zelfliefde en zelf acceptatie.
     – WETEN dat de prikken niet kloppen (werken bij een LAB of in de medische wereld en met eigen ogen hebben gezien dat het niet klopt).

     ALLES buiten dit…… heeft de prikken genomen…

     Wel opvallend…..

     • @Lee1990…

      Ik herken alles wat je schrijft.

      Ik kom tot de slotsom dat satanisme regeert door mensen in egoïsten te veranderen. Egoïsme is de echte pandemie. We zijn geen egoïsten, maar we worden zo gevormd door de maatschappij/matrix die de satanisten/psychopaten hebben gecreëerd. Die matrix is op zn einde. De boog is zover gespannen dat hij alleen nog kan terugkeren naar het nulpunt. De psychopaten weten dit en ze doen alles in hun macht om dat te voorkomen. Dit is wat ze al duizenden jaren als hoofdtaak hebben… de boog verder en verder buigen en na duizenden en duizenden jaren is de boog maximaal gebogen… hij kan nu alleen nog maar terugveren en dat betekent in de praktijk dat het kaartenhuis van duizenden en duizenden jaren leugens en manipulatie allemaal instorten. We beleven het einde van de elites en het begin van een nieuwe cyclus. Het wordt nog rommelig, maar we gaan dit winnen. We hebben al gewonnen… zoals Disciplus zegt kijken we naar de stuiptrekkingen van het beest. Het kwaad gaat nog wel uithalen en een poging doen, maar het is al bepaald dat het beest gaat sterven. Tijd voor een nieuw seizoen… tenzij de elites toch alles vernietigen, maar ik vermoed dat ze al verslagen zijn, wij kijken een film om de liefde in mensheid (God) te ontwaken. The best is yet to come.

  • Een straf van God voor ongehoorzaamheid? Ongehoorzaamheid aan de Roomse paus zeker. Uitgedeeld door de jezuïtische inquisitie.

   Als God reinheids aanwijzingen geeft zoals je ontlasting begraven, handen wassen, jezelf wassen na aanraking met een lijk… Vind je het dan gek dat als je daar niet naar luistert dat je dan ziek wordt? Maar dat wil niet zeggen dat de ongehoorzaamheid de oorzaak is en God, die je waarschuwde, al helemaal niet.

   Mozes was een in Egyptisch geleerd persoon. Maar de reinheidsgeboden in de Torah staan totaal haaks op de gangbare Egyptische tovenarij met mest op open wonden en dergelijke. Bijvoorbeeld quarantaine wordt voor het eerst voorgeschreven in de Torah (5 boeken door Mozes opgeschreven).

 4. Goethe’s Faust wist al een gift8ge cocltail bij 1000den in te spuiten die de pest opwekte.
  Goethe, vrijmetselaar, wilde de mensen toen al met zijn verhaal waarschuwen….
  Pharma=Faust

  • Pharmakeia is Grieks voor tovenarij, magie of geneeskunst. Dat was hetzelfde. In de middeleeuwen noemde men dat ook wel alchemie. Vrijmetselaars hadden toen nog een gilde voor bouwlieden en alleen voor bouwlieden. De vrijmetselarij begon pas later in Schotland, omdat er geen kathedralen meer gebouwd werden en er weinig bouwers waren werd de loge opengesteld voor ook andere intellectuelen.

   Ik denk dat je Goethe als Freimaurer niet gelijk moet zien als fout of gevaarlijk. Daar was hij te laag voor. Zoals nu artiesten er graag bij gehaald worden voor de publicity en vertier. Net als Mozart blijft het waarschijnlijk bij wat spannende verhalen maar hij was geen beleidsmaker.

 5. Agenda 2030 implementeert protocollen van Zion (ca. 1892)

  “Wij bezitten de wereld. Je wordt eruit gezet.”)

  De protocollen van Zion: inleiding en samenvatting

  “Er blijft een kleine ruimte over die moet worden overgestoken voordat alle staten van Europa zullen worden opgesloten in de kronkels van de symbolische slang, waarmee we ons volk symboliseren, als in een machtige ondeugd.”

  “HET IS ONMISBAAR OM… DE MENS VOLLEDIG UIT TE LATEN MET TWEEVRAAG, HAAT, STRIJD, AFGUNST, EN ZELFS DOOR DE INOCULATIE VAN ZIEKTEN , UIT WIL, ZODAT DE “GOYIM” GEEN ANDERE PROBLEEM ZIEN DAN ONZE VOLLEDIGE SOEVEREINITEIT IN GELD EN IN ALLES ANDERS.” Protocollen van Zion, 10-19

  De Protocollen van Zion zijn verplicht leesvoer voor iedereen die de wereld wil begrijpen. Ze vertonen een pathologische haat voor niet-joden en een verlangen om hen te ondermijnen en uit te buiten. De protocollen maakten deel uit van een “initiatie” voor 33 graden vrijmetselaars-joden. De meeste Joden zijn zich niet bewust van deze agenda en zijn daarom gemakkelijk te manipuleren.

  “Antisemitisme is voor ons onmisbaar in het beheer van onze mindere broeders.” (Protocollen, 9)

  https://henrymakow.com/2023/01/protocols-of-zion.html?_ga=2.104267209.873446866.1670770839-346964864.1627224119

  • Is het waarschijnlijk dat dit weten, ervoor heeft gezorgd dat het nationaal socialisme o.a. voor de endlösung heeft gekozen?
   Het blijft even verschrikkelijk maar het zou een antwoord zijn op waarom

   • Deus creator et liberator, recreator meus est augustus 17, 2023 at 11:18

    De daders hebben allen dezelfde ideologie Deus, echter in de media wordt alles omgedraaid, de mensen in het westen laten wennen aan het kapitalisme en dan alles omdraaien is satanisch n.m.m.

   • Ja dat heeft Hitler ook gezegd: Het Zionisme verklaarde Nationaal-Socialistisch Duitsland de oorlog en het is zij of wij zei Hitler.
    Inmiddels 78 jaar na de door Duitsland verloren oorlog kennen wij de uitslag. Nordstream vernietigd, grootse deel van de Duitse bevolking geïnjecteerd met mRNA dat spike proteïnes laat produceren in het lichaam die auto-immuun reacties uitlokken.
    7-9 miljoen buitenlanders uit Afrika en Azië zonder grenscontrole > in Duitsland toegelaten. Ook voor ons is het nu erop of eronder.

  • Dit document, ‘The protocols of the elders of Zion’ is fake. Het is propaganda geschreven door de jezuïeten. En het is zeker geen verplicht leesvoer. Het is puur gif. Net als ‘Mein Kampf’ en het communistisch manifest , en de Koran, is het niet geschreven door de auteur die op het kaft vermeld staat. Het komt allemaal uit dezelfde giftige bron.

   Je kunt het lezen als studie, als je een goede basis hebt en stevig in je schoenen staat. Maar zeker niet om even kennis van te nemen. Dit soort boeken zijn gevaarlijk en niet geschikt voor leken. Dit is materiaal voor hersenspoeling.

 6. Deze is wel interessant het ontstaan van:
  De weg naar de realisering van een Nieuwe Wereldorde (NWO) heeft een geschiedenis van eeuwen. Vrijmetselaars spelen daarin een belangrijke rol. In een drieluik wordt aandacht besteed aan: I. de Orde der Illuminati en de Lucis Trust, II. de Rothschilds en de Rockefellers aan de top en onderliggende organisaties, en III. Invloedrijke personen. De toekomstplannen werden lang van tevoren opgesteld en openbaar gemaakt.

  Op weg naar de Nieuwe Wereldorde (deel I)
  https://ejbron.wordpress.com/2023/08/16/op-weg-naar-de-nieuwe-wereldorde-deel-i/

  Op weg naar de Nieuwe Wereldorde (deel II)
  https://ejbron.wordpress.com/2023/08/17/op-weg-naar-de-nieuwe-wereldorde-deel-ii/

 7. Twee weken geleden hier nog gedeeld, de man van de kapster van mijn ex 🙈ontwikkelde binnen twee weken na de tweede gifprik een vlek onder zijn voet. Dat is twee jaar geleden en zijn halve voet is imiddels weggerot.

 8. Google: gain of function research uk
  ==============================

  https://www.dailymail.co.uk/health/article-11357387/UK-scientists-mutant-Covid-strains.html
  UK scientists created mutant Covid strains in ‘high-risk, low-benefit’ lab experiments: SAGE-linked team comes under fire amid calls for more regulation over controversial ‘gain-of-function’ research
  28 Oct 2022 — Gain of function research: Everything you need to know about the risky lab experiments … What is gain of function? It is a highly controversial …

  Mix van omicron en delta
  Omicron de super spreider
  Delta de meest dodelijke covid tot nog toe

 9. In het blaadje – LEEF – van de Service-apotheek staat een artikel over TV dokter Ted van Essen die verklaart; Ik hoop dat mensen uit de risicogroep dit najaar in EEN keer 2 prikken halen. Twee prikken dus, eentje voor de griep en eentje voor de Corona. Alle twee mRNA prikken. Hij liegt als hij schrijft dat de griepprik er eentje is met een dood griepvirus in het vaccin. Het zijn alle twee mRNA vaccins die wereldwijd al voor dood en verderf gezorgd hebben. Ook pleit hij voor afstand houden en handen wassen. Waar heb ik dat meer gehoord….Van de leugenaars Rutte en de Jonge ! En dat moet ik horen van een arts. Hoeveel zouden ze hem wel niet betaald hebben om te liegen ? Hij die de levens van velen zomaar in de waagschaal legt ! Dit stuk krapuul is wekelijks op TV te zien in Tijd voor MAX.

 10. Ja zo is het. Wie regeert de wereld van BigPharma en BigTech en BigMoney ? Antwoord: Allemaal lieden die trots zijn op hun Joodse afstamming en dit ook heel graag willen laten weten.
  Mijn oom was ooit lang geleden Consul-Generaal voor ons Koninkrijk in New York, ook wel Jew York genaamd en zei mij toen: Amerika wordt geregeerd door AIPAC.
  Dat is ook letterlijk wat Sharon ooit zei.

 11. Politicians are well known to be liars!
  Governments are made from politicians.
  Therefore government will be liars.
  Never, ever, trust a government!
  .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in