Pixabay

In een bekentenis die zeker niet genoeg is om het leed dat het heeft verspreid te genezen, heeft het farmaceutische bedrijf Pfizer, dat miljoenen burgers over de hele wereld tegen Covid-19 vaccineerde, toegegeven dat vaccins nooit veilig waren voor zwangere vrouwen.

Volgens het Brownstone Institute, dat onderzoek citeert dat is gefinancierd door Pfizer en is ingediend bij de regelgevende instantie van Australië, is er met name veel nieuwe informatie over Covid-19-vaccins die door het bedrijf waren onderdrukt, waarvan een groot deel verband hield met zwangerschap.

Let op: Dit onderzoek is gedaan in 2021! Dat wil zeggen voordat de massale vaccinaties begonnen, wat betekent dat het bedrijf de resultaten vanaf het begin kende! 

Zoals het artikel schrijft:

De mRNA-vaccins werden begin 2021 wereldwijd uitgebracht onder het motto ‘veilig en effectief’. Ongebruikelijk voor een nieuwe klasse medicijnen, werden ze al snel door volksgezondheidsinstanties aanbevolen voor zwangere vrouwen.

Eind 2021 werden vrouwen in de werkende leeftijd, waaronder vrouwen die zwanger waren, op straat gezet omdat ze er niet mee instemden zich te laten injecteren. Degenen die de mRNA-vaccins namen, deden dat op basis van vertrouwen in de gezondheidsautoriteiten – de veronderstelling dat ze niet zouden zijn goedgekeurd als het bewijs niet absoluut duidelijk was. De rol van de regelgevende instanties was het publiek te beschermen en daarom waren de “vaccins” veilig als ze waren goedgekeurd.

Onlangs werd een langdurig evaluatieverslag van vaccins, gesponsord door Pfizer en ingediend bij de Australische regelgevende instantie, de Therapeutic Goods Administration (TGA) van januari 2021, vrijgegeven op grond van een verzoek om vrijheid van informatie.

Het rapport bevat belangrijke nieuwe informatie die door de TGA en Pfizer zelf was achtergehouden. Veel hiervan heeft rechtstreeks betrekking op de kwestie van de veiligheid tijdens de zwangerschap en de gevolgen voor de vruchtbaarheid van vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het hele rapport is belangrijk, maar vier belangrijke punten springen eruit;

  • De snelle afname van antilichamen en T-cellen bij apen na de tweede dosis.
  • Biodistributiestudies (eerder vrijgegeven in 2021 via een FOI-verzoek in Japan).
  • Gegevens over de impact van vruchtbaarheidsresultaten bij ratten.
  • Gegevens over foetale afwijkingen bij ratten.

Wij concentreren ons op de laatste drie punten omdat het voor het eerste punt voldoende is om het rapport zelf te citeren “Antilichamen en T-cellen bij apen namen snel af gedurende 5 weken na de tweede dosis van BNT162b2 (V9), waardoor bezorgdheid ontstond over immuniteit op lange termijn…”.

  Israël: Nu de "herhalingsvaccinatie" voor iedereen beschikbaar is, moet het "groene paspoort" worden ingetrokken van degenen die "slechts tweemaal" zijn gevaccineerd.

Dit punt geeft aan dat de regelgevers hadden moeten anticiperen op de snelle afname van de werkzaamheid en vanaf het begin hadden moeten weten dat de eerste “kuur” van twee doses waarschijnlijk geen blijvende immuniteit zou opleveren en daarom meerdere herhalingsdoses zou vereisen. Deze verwachting van mislukking werd onlangs benadrukt door Dr. Anthony Fauci, voormalig directeur van de Amerikaanse NIH.

De drie resterende punten zouden een grote bron van zorg moeten zijn voor het farmaceutische regelgevingssysteem. Het eerste, zoals onthuld in 2021, betrof studies naar de biodistributie van de lipide nanodeeltjesdrager bij ratten, waarbij een luciferase-enzym werd gebruikt ter vervanging van het mRNA-vaccin.

De studie toonde aan dat het vaccin zich na injectie door het hele lichaam verplaatst, en niet alleen op de injectieplaats wordt aangetroffen, maar in alle geteste organen, met een hoge concentratie in de eierstokken, lever, bijnieren en milt. Autoriteiten die gevaccineerden begin 2021 verzekerden dat het vaccin in de arm blijft, logen, zoals we al twee jaar weten.

Lipidenconcentratie per gram, herberekend als percentage van de injectieplaats.

ORGAAN 48 UUR µg lipid eguiv/g  TOTAAL CONC VS INJECTIEPLAATS
BIJNIER 18.21 164.9 11.04%
MERG 3.77 164.9 2.29%
PLAATS 164.9 164.9 100.00%
LEVER 24.29 164.9 14.73%
EIERSTOKKEN 12.26 164.9 7.43%
MILT 23.35 164.9 14.16%

Wat betreft de impact op de vruchtbaarheid en foetale afwijkingen, bevat het rapport een studie van 44 ratten en beschrijft het twee belangrijke statistieken, het percentage pre-implantatieverlies en het aantal afwijkingen per foetus (ook uitgedrukt per worp). In beide gevallen waren de cijfers significant hoger voor gevaccineerde ratten dan voor ongevaccineerde ratten.

Grofweg vergelijkt de pre-implantatieverliesratio het geschatte aantal bevruchte eicellen en de in de baarmoeder geïmplanteerde eicellen. De onderstaande tabel komt uit het rapport zelf en laat duidelijk zien dat het verliespercentage voor gevaccineerde (BNT162b2) meer dan het dubbele is van de ongevaccineerde controlegroep.

In een case control-onderzoek zou een verdubbeling van het zwangerschapsverlies in de interventiegroep een ernstig veiligheidssignaal zijn. In plaats van dit serieus te nemen, vergeleken de auteurs van het rapport vervolgens de uitkomsten met historische gegevens over andere rattenpopulaties; 27 studies van 568 ratten, en negeerden de uitkomst omdat andere populaties hogere totale verliezen hadden geregistreerd; dit bereik wordt in de rechterkolom weergegeven als 2,6 procent tot 13,8 procent. Deze analyse is alarmerend, want onder de hoogste eerder geregistreerde drachtverliesniveaus in populaties elders blijven is geen veilige uitkomst als de interventie ook nog eens gepaard gaat met dubbele schade ten opzichte van de controlegroep.

  Dr. Vernon Coleman: "Het is tijd om de schuldige dokters te arresteren die de covid-19 vaccins gaven"

Een soortgelijk patroon wordt waargenomen voor foetale misvormingen met een hoger percentage afwijkingen in elk van de 12 onderzochte categorieën. Van de 11 categorieën waarvan Pfizer heeft bevestigd dat de gegevens juist zijn, zijn er in totaal slechts 2 afwijkingen in de controlegroep, tegenover 28 met het mRNA-vaccin (BNT162b2). In de categorie die Pfizer als onbetrouwbaar bestempelde (supernumeraire lumbale ribben), waren er 3 afwijkingen in de controlegroep en 12 in de gevaccineerde groep.

Net als bij de toegenomen zwangerschapsverliezen heeft Pfizer de trend gewoon genegeerd en de resultaten vergeleken met historische gegevens van andere rattenpopulaties. Dit is zeer veelzeggend omdat het in elke misvormingscategorie voorkomt. De case control aard van de studieopzet wordt opnieuw genegeerd, om de aangetoonde negatieve resultaten blijkbaar te verbergen.

Deze gegevens geven aan dat er GEEN basis is om te zeggen dat het vaccin veilig is tijdens de zwangerschap. Concentratie van LNP’s in de eierstokken, een verdubbeld percentage zwangerschapsverliezen en een verhoogd percentage foetale afwijkingen in alle gemeten categorieën wijzen erop dat het toekennen van een etiket “veilig tijdens de zwangerschap” (categorie B1 in Australië) in strijd was met het beschikbare bewijsmateriaal. De gegevens impliceren dat de slogan van de regering “veilig en doeltreffend” niet alleen niet nauwkeurig was, maar ook volledig misleidend ten aanzien van de beschikbare veiligheidsgegevens.

Bekende onbekenden en ontbrekende gegevens:

Ondanks het negatieve karakter van deze resultaten lijkt de classificatie van dit geneesmiddel als vaccin verdere dierproeven te hebben uitgesloten. Historisch gezien vereisen nieuwe geneesmiddelen, vooral in klassen die nooit eerder bij mensen zijn gebruikt, een zeer strenge beoordeling. Voor vaccins geldt echter een lagere bewijslast dan voor gewone geneesmiddelen. Door mRNA-injecties als “vaccins” te classificeren, werd de wettelijke goedkeuring gegarandeerd met aanzienlijk minder strenge veiligheidseisen, zoals de TGA zelf opmerkt.

In feite werken mRNA gentherapieën meer als geneesmiddelen dan als vaccins, omdat zij de interne werking van cellen wijzigen, in plaats van een immuunrespons op de aanwezigheid van een antigeen te stimuleren. De etikettering van deze gentherapieproducten als vaccins betekent dat er, voor zover wij weten, ook nu nog geen studies naar genotoxiciteit of carcinogeniteit zijn uitgevoerd.

  Dr. Coleman: Niemand behalve de globalisten zal oud mogen worden

Dit rapport, dat pas werd vrijgegeven na een FOI-verzoek, is uiterst verontrustend omdat het aantoont dat de autoriteiten op de hoogte waren van de grote risico’s van mRNA Covid-19-vaccinatie en tegelijkertijd de bevolking verzekerden dat het veilig was. Het feit dat de mainstream media (voor zover wij weten) de onlangs vrijgegeven gegevens volledig hebben genegeerd, zou de noodzaak van voorzichtigheid bij het luisteren naar het advies van volksgezondheidsberichten over Covid-19 vaccinatie moeten versterken.

Ten eerste is het duidelijk dat regelgevers, farmaceutische bedrijven en de regering hebben geweten dat de door vaccinatie geïnduceerde immuniteit zeer snel afneemt. De voor Pfizer en ChAdOx1 (AstraZeneca) genoemde cijfers van 95 procent en 62 procent werkzaamheid tegen gevallen op één bepaald moment in de tijd betekenden dan ook vrijwel niets, aangezien een snelle afname te verwachten was.

Evenzo was het concept van een “kuur” van twee doses onnauwkeurig, aangezien er waarschijnlijk eindeloze boosters nodig zouden zijn geweest gezien de snelle afname van antilichamen en T-cellen die bij de apen werd waargenomen.

Het belangrijkste is dat de gegevens geenszins de conclusie “veilig” ondersteunen met betrekking tot zwangerschap; een conclusie van gevaarlijk zou nauwkeuriger zijn. De veiligheidswaarborgen waren daarom volledig misleidend, gezien de gegevens die onlangs werden vrijgegeven bij de publicatie van de vrijheid van informatie.

De regelgevende instanties wisten dat dierstudies grote rode vlaggen toonden met betrekking tot zowel zwangerschapsverlies als foetale afwijkingen, in overeenstemming met de systemische verspreiding van het mRNA dat zij voor het publiek verborgen hielden.

Zelfs in maart 2023 is het onmogelijk om deze garanties te geven, gezien het feit dat belangrijke studies, voor zover wij weten, niet zijn uitgevoerd.

Pfizer besloot de overgrote meerderheid van de zwangerschappen in de oorspronkelijke menselijke proeven niet te volgen, ondanks het hoge percentage miskramen in de minderheid die wel werd gevolgd. Gezien alle problemen met de werkzaamheid en veiligheid is de toediening van deze producten aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd en de toediening aan gezonde zwangere vrouwen zeer riskant en niet gerechtvaardigd.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

VACCINBESCHADIGDEN DOSSIER

Blijf uit de buurt van de gevaccineerden, het is officieel, van Pfizer’s eigen documentenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelIn video’s: “Nieuwe Franse Revolutie” gekenmerkt door gewelddadige escalatie
Volgend artikelDe Amerikaanse dollar is ten einde
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Luciferase… in mid 2021 hadden ze dit al gevonden in the vaccins. Tevens werd ervoor gewaarschuwd door de fabrikant/leverancier dat dit niet gebruikt kan worden bij mensen. Benieuwd wanneer Snake Venoms en Starfish Venoms worden genoemd.
    Erg typische naam dat Luciferase. Je kan zo leuk met dat woord spelen. LUCIFER en ERASE.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in