Mij wordt steeds weer dezelfde vraag gesteld; is deze uitbraak van apenpokken een reële bedreiging, of is dit weer een geval van overdreven en bewapende berichtgeving over de volksgezondheid? Ik zal mijn antwoord op deze vraag bewaren voor het einde van dit artikel en mij in plaats daarvan concentreren op wat apenpokken is, de aard en de kenmerken van de bijbehorende ziekte, wat wij weten en wat wij niet weten, schrijft Dr. Robert W Malone.

Het apenpokkenvirus, dat zijn oorsprong vindt in verschillende streken van Afrika, is verwant met de pokken (Variola), die beide lid zijn van het geslacht Orthopoxvirus. Het is echter belangrijk te begrijpen dat Variola (major of minor) de virussoort is die verantwoordelijk is voor de ergste ziekte bij de mens, veroorzaakt door de Orthopoxvirussen. Zo zijn bijvoorbeeld koepokken, paardenpokken, en kamelenpokken ook leden van dit geslacht, die geen van alle een grote bedreiging voor de gezondheid van de mens vormen, en waarvan er één (Koepokken) zelfs (historisch) als pokkenvaccin gebruikt is. Mijn punt is dat het feit dat apenpokken verwant zijn aan pokken, geenszins betekent dat zij een soortgelijke bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Iedereen die iets anders suggereert is in feite bezig met bewapende propaganda in verband met de volksgezondheid of steunt die propaganda op een andere manier. Met andere woorden, het verspreiden van volksgezondheids-angstporno.

Apenpokken werd voor het eerst vastgesteld in 1958 in kolonies apen, en het eerste menselijke geval van het virus werd vastgesteld in 1970 in de Democratische Republiek Congo. Hoogstwaarschijnlijk was dit slechts het eerste geïdentificeerde geval, want de mensen die in Afrika wonen zijn al millennia lang in contact met apen en de andere dierlijke gastheren van de apenpokken. De “West-Afrikaanse” apenpokkenclade (clade = variant) die op dit ogenblik buiten Afrika circuleert, veroorzaakt een mildere ziekte in vergelijking met het nauw verwante virus dat in andere streken van Afrika wordt aangetroffen (Congo clade).

De symptomen van apenpokken lijken enigszins op, maar zijn veel milder dan die van de pokkenziekte. De algemene klinische presentatie van de ziekte die veroorzaakt wordt door het West-Afrikaanse apenpokkenclade-virus omvat griepachtige verschijnselen – koorts, lichaamspijn, rillingen – samen met gezwollen lymfeklieren. Vaak wordt een huiduitslag op de handpalm waargenomen. In het laatste stadium van de ziekte, die in sommige gevallen wel een maand of langer kan duren, kan het gaan om kleine laesies die een korstje ontwikkelen, en die kunnen uitmonden in een klein gedepigmenteerd litteken. Er zijn geen aanwijzingen voor asymptomatische overdracht. Met andere woorden, de huidige medische kennis wijst erop dat de ziekte alleen verspreid wordt door contact van persoon tot persoon tussen een niet-geïnfecteerde en iemand die al symptomen van de ziekte heeft. Daarom kan de verspreiding van de ziekte gemakkelijk onder controle worden gehouden door klassieke volksgezondheidsmaatregelen, zoals het opsporen van contacten, tijdelijke quarantaine van degenen die lichamelijk contact hebben gehad met iemand die besmet is, en quarantaine op langere termijn van degenen die symptomen krijgen. In wezen zijn alle huidige gevallen in het westen die wij in het nieuws zien, onder mannen die seks hebben met mannen, en lijken zij het gevolg te zijn van nauw lichamelijk contact. Apenpokken is endemisch in grote delen van Afrika, en is een “zoönotisch” virus, wat betekent dat het van allerlei dieren (niet alleen apen) op mensen kan worden overgedragen. De aanvankelijke overdracht van dier op mens, gevolgd door een beperkte overdracht van mens op mens, is waarschijnlijk de oorzaak van de sporadische gevallen die gewoonlijk in Afrika worden waargenomen. Waterpokken, die zeer overdraagbaar zijn, behoren niet tot het genus Orthopoxvirus, ondanks die naam “pokken”. Nogmaals ter onderstreping, koeienpokken en kamelenpokken behoren ook tot het geslacht Orthopoxvirus, en zij zijn niet bijzonder ziekteverwekkend wanneer zij door mensen worden opgelopen; het feit dat apenpokken een “pokkenvirus” zijn in het geslacht Orthopoxvirus, betekent nog niet dat het bijzonder dodelijk is.

Apenpokken is een dubbelstrengs DNA-virus, wat betekent dat door het dubbelstrengs karakter van DNA elk van de twee strengen tijdens de replicatie als een “controle” op de andere fungeert. Als gevolg van deze “foutcontrole” muteren dit en andere DNA-virussen veel langzamer dan RNA-virussen dat doen. Na verloop van tijd zijn de genomen van DNA-virussen betrekkelijk stabiel. Dit betekent dat, in tegenstelling tot SARS-CoV-2 (COVID) of influenza, apenpokken waarschijnlijk niet snel zullen evolueren om te ontsnappen aan een natuurlijk verworven immuniteit of aan een immuniteit die door een vaccin wordt opgewekt. Voor het maken van een vaccin is het dus een veel gemakkelijker doelwit dan bijvoorbeeld een snel evoluerend RNA-coronavirus zoals SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Uit immunologisch oogpunt zijn de verschillende Orthopox-virussen bovendien vaak kruisbeschermend. Met andere woorden, als u ingeënt bent met een pokkenvaccin, of vroeger besmet bent geweest met koeienpokken, kamelenpokken, of apenpokken, dan is de kans groot dat u vrij resistent bent tegen ziekte veroorzaakt door het apenpokkenvirus, dat nu (vrij zelden) in niet-Afrikaanse landen wordt gemeld.

  Nieuwe data: volledig gevaccineerde personen lopen niet alleen COVID op, maar dragen ook meer virus bij zich waardoor ze ongevaccineerden infecteren

Uit de huidige gegevens blijkt dat apenpokken niet erg besmettelijk zijn bij mensen – het heeft een lage Ro (misschien minder dan 1), dat is de term die gebruikt wordt om aan te geven hoe efficiënt een besmettelijke ziekte zich van mens tot mens kan verspreiden. Nogmaals, dit is supergoed nieuws voor de inperking. Een Ro van <1 betekent over het algemeen dat (zelfs zonder sociale distantie of andere inperkingsmaatregelen), voor elke persoon die al besmet is, gemiddeld minder dan één andere persoon besmet zal raken. Ter vergelijking: de Omicron-varianten van SARS-CoV-2 hebben een Ro in de orde van 7 tot 10. Een virus met een Ro van minder dan één kan gemakkelijk onder controle worden gehouden met de hierboven besproken standaardmethoden op het gebied van de volksgezondheid. Een virus met een Ro van 7-10 kan in wezen niet worden bedwongen en zal zich snel over de hele wereld verspreiden, zoals wij hebben gezien bij de Omicron-varianten. In het geval van een virus met een Ro van ongeveer 1 of minder kunnen de traditionele methoden om besmettelijke ziekten onder controle te houden, zoals het opsporen van contacten, identificatie en isolatie van besmette personen, volstaan om het virus onder controle te krijgen. Nu is het feit dat apenpokken van mens op mens verspreid worden (en niet alleen het gevolg zijn van contact tussen een persoon en een besmet dier) niet zo’n goed nieuws, maar aangezien deze overdracht door zeer nauw contact lijkt te gebeuren, betekent dit dat het virus gemakkelijk onder controle kan worden gehouden zonder een algemene inentingscampagne onder de bevolking. In dit soort gevallen, als er een aanzienlijke uitbraak is, wordt de vaccinatie vaak beperkt tot alleen het personeel in de gezondheidszorg en/of de eerstehulpdiensten dat het meest waarschijnlijk in contact zal komen met een geïnfecteerde persoon. Het gebruik van een vaccin om die inperking te bevorderen via “ringvaccinatie” of breed opgezette vaccinatiestrategieën is over het algemeen onnodig, en kan zelfs contraproductief zijn, afhankelijk van de veiligheid van het vaccin – in gedachten houdend dat geen enkel geneesmiddel of vaccin volkomen veilig is.

Laat me even een persoonlijk verhaal vertellen om dit punt te illustreren. Na de gebeurtenissen van 9-11, met inbegrip van de miltvuurbrieven, nam ik een baan aan die de klinische ontwikkeling van een breed scala van vaccins voor de biologische bescherming omvatte, in het kader van een contract met het Amerikaanse Ministerie van Defensie (DoD) (toegekend aan Dynport Vaccine Company). Een van de vaccinindicaties waar wij aan werkten was ter preventie van pokken. De toenmalige vice-president van de Verenigde Staten, de heer Dick Cheney, pleitte voor een wijdverbreide vaccinatie tegen pokken, omdat men dacht dat er ongeveer 1% kans was op een bioterroristische aanval waarbij de pokken opnieuw in de Verenigde Staten zouden worden geïntroduceerd. Het bestaande levend verzwakte pokkenvaccin begon in de hele Verenigde Staten te worden gebruikt voor gezondheidswerkers en eerste-hulpverleners. Toen begonnen er verschillende berichten te circuleren over schade die door het vaccin was veroorzaakt. Ik kreeg de opdracht om de historische gegevens van de pokkenvaccincampagne van het DoD over dit soort “ongewenste voorvallen” te onderzoeken. Bijwerkingen na toediening van dit levend verzwakt vaccin waren welbekend, en vielen over het algemeen in twee categorieën uiteen. In sommige gevallen had een kleine subgroep van jonge oorlogsstrijders en rekruten een tot dan toe onopgemerkt immunologisch defect, waardoor zij een voortdurende infectie ontwikkelden met het levende verzwakte vaccinvirus dat op dat moment gebruikt werd. De andere groep ontwikkelde subtielere symptomen, waaronder wat nu vaccinatie-geassocieerde myo- en pericarditis blijkt te zijn geweest – typisch toegeschreven aan een auto-immuunproces. Deze problemen waren bekende risico’s in de tijd dat pokkenvaccinatie gebruikelijk was (en de pokken nog niet uitgeroeid waren) en daarom geen verrassing toen hetzelfde vaccin in het heden opnieuw werd ingezet. Maar de pokken waren uitgeroeid, en het ergste scenario van de heer Cheney is nooit gebeurd. Degenen die gevaccineerd werden en schade opliepen om zich te beschermen tegen een niet-bestaande dreiging, vormen een prachtig voorbeeld van een volkomen omgekeerde risico-batenverhouding. Alle risico, geen voordeel. En, terecht, werd de pokkenvaccinatiecampagne stopgezet.

  Apenpokken mythologie

Belangrijkste conclusie: dit is geen griep of COVID – dit virus muteert langzaam, het is niet zeer besmettelijk, natuurlijk verworven immuniteit is krachtig en langdurig, en orthopoxvaccins zijn gewoonlijk kruisbeschermend. Het risico van een immunologische ontsnapping is zeer, zeer gering. En de verspreiding van dit virus kan gemakkelijk gestopt worden door eenvoudige, goedkope klassieke volksgezondheidsmaatregelen. Als dat niet zo was, hadden wij tientallen jaren geleden al een pandemie van apenpokken gehad.

De ernst van de ziekte van apenpokken kan variëren naar gelang van de clades (die in verschillende streken in Afrika voorkomen, wat er ook op wijst dat het virus al heel lang bestaat). Gelukkig is deze specifieke clade minder ernstig en schijnt zij endemisch te zijn in Afrika. Helaas is zij zelden bestudeerd en is er dus betrekkelijk weinig bekend over het virus en de bijbehorende ziekte bij de mens, grotendeels omdat de besmettelijke dreiging voor de algemene bevolking zo gering is. De journaliste Helen Branswell van STAT news heeft onlangs CDC-deskundigen geïnterviewd, en een uitstekende samenvatting van de klinische presentatie gepubliceerd:

“Met één tot drie dagen na het begin van de koorts verschijnt er een kenmerkende huiduitslag, die vaak in het gezicht begint. Veel aandoeningen kunnen uitslag veroorzaken, maar de apenpokkenuitslag heeft enkele ongewone kenmerken, met name het feit dat zich blaasjes op de handpalmen kunnen vormen. In landen waar het endemisch is, wordt aangenomen dat het virus vooral van besmette dieren op de mensen overspringt, wanneer mensen bushmeat doden of bereiden voor consumptie.

Als het virus eenmaal op mensen is overgesprongen, kan de overdracht van mens op mens gebeuren via ademhalingsdruppeltjes – speeksel met virus dat de slijmvliezen van de ogen, neus en keel kan infecteren – of door contact met apenpokken-laesies of lichaamsvloeistoffen, waarbij het virus binnenkomt via kleine sneetjes in de huid. Het kan ook worden overgedragen door contact met kleding of linnengoed dat besmet is met materiaal van apenpokken-laesies.” (STAT News).

Er was een eerdere uitbraak van apenpokken in de Verenigde Staten in 2003. Die uitbraak, de eerste die buiten Afrika werd gemeld, was terug te voeren op de invoer van kleine zoogdieren uit Ghana. Zoals bij deze uitbraak is gebleken, kunnen meerdere dieren de ziekte oplopen – tijdens die uitbraak zijn reuzenbuidelratten en eekhoorns positief op het virus getest en hebben zij het virus uiteindelijk verspreid naar prairiehonden die in meerdere staten in het Midwesten als huisdier werden verkocht (volgens de CDC). Zevenenveertig mensen kregen de ziekte van de prairiehonden. Dit is belangrijke en relevante geschiedenis, want de huidige uitbraak lijkt zich voor te doen van mens op mens transmissie, met geen enkel individu getraceerd als “case zero”. Er zijn in de loop der jaren een paar andere uitbraken buiten Afrika geweest van reizigers die uit Nigeria kwamen. Momenteel denkt men dat het apenpokkenvirus in Nigeria veel meer voorkomt dan eerder is gemeld.

Er is een vaccin dat in 2019 in de VS is toegelaten voor mensen van 18 jaar en ouder om te beschermen tegen pokken en apenpokken; Jynneos van Bavarian Nordic. Een tweede vaccin, ACAM2000 gemaakt door Emergent Product Development, beschermt tegen pokken en zou ook enige bescherming bieden tegen apenpokken. Beide vaccins zijn alleen toegelaten voor mensen die geacht worden een hoog risico te lopen de ziekte op te lopen, omdat ze niet helemaal veilig zijn. Bij de uitbraak van apenpokken in 2003 in de VS werd pokkenvaccin ingezet bij personen die geacht werden een hoog risico te lopen.

De VS hebben al voorraden van de vaccins in de Strategic National Stockpile, een indekking tegen noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. “Om een noodsituatie met pokken te bestrijden, beschikt de SNS over voldoende pokkenvaccin om de hele Amerikaanse bevolking in te enten. Bovendien heeft de SNS antivirale geneesmiddelen die kunnen worden ingezet om pokkeninfecties te behandelen, als dat nodig is,” zei een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services via e-mail. Naar mijn mening is de aankoop van pokkenvaccins ter waarde van 119 miljoen dollar, die zojuist door de regering van de Amerikaanse HHS en Biden is goedgekeurd, een onnodige en ongerechtvaardigde uitgave, tenzij er gegevens zijn waaruit blijkt dat de huidige stam aanzienlijk verschilt van de historische voorgangersstammen binnen deze clade.

  De uitvinder van de MRNA-technologie zegt dat vaccins 72% meer kans hebben om vrouwelijke kinderen te doden dan het COVID-19 virus

“Van Kerkhove van de WHO merkte op dat voor sommige van deze producten een vergunning is verleend volgens de zogenaamde “animal rule”, waarbij gegevens over de werkzaamheid bij dieren als surrogaat worden gebruikt, omdat de vaccins of geneesmiddelen bij gebrek aan circulerende pokken niet op hun werkzaamheid bij mensen kunnen worden getest. Dientengevolge zou een dergelijk product alleen gebruikt kunnen worden in het kader van een klinische proef, zei zij.

Er zijn mogelijkheden. Wij moeten er alleen voor zorgen dat ze op de juiste manier gebruikt worden. Een van de dingen die met vaccins te maken hebben is dat wij ervoor willen zorgen dat, als de vaccins nodig zijn en gebruikt worden, zij gebruikt worden bij bevolkingsgroepen die ze het meest nodig hebben. Er is op dit moment geen overvloedig aanbod van wat dan ook,” zei zij.

Toch sprak zij het vertrouwen uit dat de uitbraak onder controle kan worden gehouden.

“Wat we nu moeten doen is ons concentreren op het stoppen van de verspreiding. En dat kunnen we. We kunnen dat doen met de juiste berichtgeving, met de juiste tests … met ondersteunende isolatie en klinische zorg waar nodig, met bescherming van gezondheidswerkers,” zei Van Kerkhove. (STAT Nieuws).

De door Bill Gates gefinancierde organisatie GAVI heeft hun beoordeling van de medische dreiging van de apenpokken gegeven, die hier te vinden is. Veel lezers van dit substuk zullen niet verbaasd zijn over mijn oordeel dat deze GAVI-beoordeling van de dreiging sterk neigt naar overdrijving. Zo probeert het artikel parallellen te trekken tussen apenpokken en Ebola:

“Net als bij virussen als Ebola vindt overdracht alleen plaats in de onmiddellijke nabijheid door contact met laesies, lichaamsvloeistoffen, ademhalingsdruppels of besmette materialen zoals beddengoed of kleren.”

In het artikel staat ook de volgende angstaanjagende desinformatie;

“Hoewel de symptomen vaak binnen een maand verdwijnen, kan één op de tien gevallen fataal zijn. Kinderen zijn bijzonder vatbaar.”

Factcheck-bepaling door gekwalificeerde materiedeskundige

Deze bewering is een zeer bevooroordeelde interpretatie van een gegevensrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie:

“In 2020 meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 4.594 vermoedelijke gevallen van apenpokken, waaronder 171 sterfgevallen (case fatality ratio 3,7%). Zij worden als vermoedelijk beschreven omdat voor bevestiging een PCR-test nodig is, die niet gemakkelijk beschikbaar is in endemische gebieden.”

De lezers die gevoelig zijn geworden voor dit soort informatiemanipulatie en bewapening zullen onmiddellijk twee belangrijke dingen opmerken aan dit commentaar. Ten eerste is het gemelde sterftecijfer van 3,7% (NIET 10%) van de gevallen het gevolg van vermoedelijke, niet van bevestigde gevallen. Ten tweede is dit soort steekproeven sterk gericht op ernstigere ziekten – landen zullen zelden gevallen van milde ziekte opsporen en melden die ook niet aan de WHO.

Dus, is de biologische dreiging reëel? Is hij dreigend? Rechtvaardigt het de wereldwijde mediahype? Toen ik twee dagen geleden in een lounge op een vliegveld zat te wachten om van de VS naar het VK te reizen, zag ik een journaal van CNN dat ademloos verslag deed van deze “dreiging”, terwijl het historische beelden liet zien van patiënten die aan de pokkenziekte leden. Dit is naar mijn mening een klassiek voorbeeld van angstporno op het gebied van de volksgezondheid, en CNN zou berispt moeten worden voor het uitzenden van onverantwoordelijke propaganda – verkeerde informatie en desinformatie – onder het mom van journalistiek.

Volgens mij, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, is apenpokken een virus en een ziekte die endemisch is in Afrika, sporadisch opduikt na overdracht op mensen vanuit dierlijke gastheren, en gewoonlijk verspreid wordt door nauw menselijk contact. De ziekte kan gemakkelijk bestreden worden met klassieke volksgezondheidsmaatregelen. Het sterftecijfer is niet hoog. Tenzij er enige genetische verandering is opgetreden, hetzij door evolutie, hetzij door doelbewuste genetische manipulatie, is het geen belangrijke biobedreiging, en is het in het verleden nooit als een zeer bedreigende ziekteverwekker beschouwd.

Hou dus op met de angstzaaierij, de verkeerde informatie en de desinformatie.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

APENPOKKEN DOSSIER

Pandemie 2: Apenpokken waanzinVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNAVO-roeptoeter New York Times komt er ook achter: Oekraïense militaire overwinning op Rusland lijkt onrealistisch
Volgend artikelOperatie Z – Rusland heeft geen domme bommen, ze zijn allemaal naar school gegaan
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

50 REACTIES

 1. Ik sla soms met mijn kop tegen de muur van frustratie, als ik die verhalen weer lees van de zelf-aangestelde gevestigde experts die iedereen op handen draagt. Nog steeds reppen ze met geen woord over de WARE INTENTIE van de gifspuit, terwijl ze die duvels goed weten. Je hoeft alleen maar naar de ingeredienten van comirnaty te kijken, en de wetenschap er over doornemen. Met hun achtergrond kunnen zij dat zeker (net zoals ik, dus ze moeten niet ouwehoeren). Dus waarom ze er niet mee voor de dag komen, en nu al twee jaar elke keer een klein beetje losgeven, is gewoon ongehoord en net zo leugenachtig als de rest van de parasieten die ook weten wat er aan de hand is. Ik heb het zelf al herhaaldelijk verteld, ook hier, maar kennelijk is het te veel voor de mensen. Ach ja, de attentie spanne is ook niet bar hoog… en het doordenken is heeeeeel vermoeiend. De laatste tijd denk ik heel vaak, fuck it all…

  Alles heeft te maken met die waanzin van het geoengineeren aan de Aarde en het mensdier. Je kan er zelf ook heel veel over vinden, maar hier is alvast wat:
  Geoengineering and consent
  zonderreden.substack.com
  En de bedoeling is dat het programma rond 2030 klaar is, met de zonsverduistering waar Bill Gates al heel veel geld in pompt. En je weet hoe dat gaat, als er geld mee gemoeid is, dan STOPT HET NIET!!!! Het is dus geen ‘grootspraak’ van die zak. Al die sustainable doelen bullshit voor de Agenda2030 is ook gewoon weer een rookgordijn voor wat er echt speelt, en wat absoluut niet ‘sustainable’ is. Je wordt constant misleid met allerlei frivole bullshit.

  Zoek het maar uit verder, schapen. Ik heb niet zo lang meer te leven, maar velen van jullie wel, en je kindjes ook, en als je die klootzakken ons levensruim, de Aarde en haar luchtruim, zo wilt laten vernielen, ga gerust je gang…Het wordt een vreselijke bende in korte tijd, dat kan ik je garanderen. En zij hebben hun kick gehad, ten koste van jou, en je nakomelingen. Boeit het?

  • Geen zorgen , ze zullen falen, misschien paar moeilijke jaren maar ze zullen falen.
   En moeten vluchten voor hun leven.
   Gewoon nog paar jaartjes geduld.
   Wij zijn de winnaars niet zij. Nu komt boven welke zieke geesten er zijn
   Daar zal het volk van leren en betere keuzes maken in de politiek.
   Uiteindelijk gaan we er op vooruit nadat de psychopaten verdwenen zijn.
   Geen zorgen, het zal ons sterker maken tegen zieke geesten die infiltreren.
   Hang on buddy🔥💪 hang in there👍🕯

   • Het volk denkt ECHT een nieuw virus is Greet.Ze leggen die link niet dat t een bijwerking is van t “vaccin”.Gordelroos/shingles.lol.

   • @Greet

    Daar ben ik het niet mee eens. Hoe langer men wacht om de schuldige aan de galg op te hangen, hoe meer macht ze vergaren en wetten doordrukken.

    De grootste wapen van de Elite is nu de mensen hoop geven dat het wel goed gaat komt.

    Zolang de mensen achter over leunen en hopen dat het wel allemaal wel goedkomt en hun vertouwen in handen leggen van de omgekochte rechters en advocaten dan zijn wij reddeloos.

    Hoop is nu geen oplossing.

    Daarom onderdrukken ze ons met lockdowns etc…en vervolgens on weer even adem laten halen om vervolgens ons weer verplichten te houden aan allemaal nare regels.

    Dat doen ze zodat mensen hoop blijven houden.

    Want mensen die hoop ouden doen geen drol…

    Dit is in hun voordeel dan hebben ze langer de tijd om geleidelijk hun snode plannen uit te voeren.

    Maar goed ….iedereen ziet het andets.

  • En weet toen de ongelovigen tegen jou samenspanden om jou gevangen te nemen of om jou te vermoorden of om jou te verdrijven; zij spanden samen en Allah maakte plannen en Allah is de Beste van de Plannenmakers.

   Koran 8:30

  • Ik deel uw gevoelens en frustratie dat er niet meer ogen open gaan,men de handen in een slaat en een plan maakt.Het lijkt of je tegen een muur praat.

 2. Professor Pierre Capel is er ook duidelijk over in zijn nieuwe YouTube filmpje onder de titel “Apenstreken of broodje aap”. De titel verraadt het al.

 3. Kan die malloot eeeeh Malone geen viruskerk oprichten ofzo, zodat al die virusgelovigen lekker onder elkaar een beetje angstporno kunnen kijken eeeeh uitwisselen. “Besmettelijke” “virussen” BESTAAN NIET! Mazelen niet, pestpokkeapepokken niet, cojona niet, aids niet, allemaal NIET! Allemaal van a tot z verzonnen door die idioten omdat ze geen daadwerkelijke oorzaak kunnen vinden. Dus dan gooien ze het maar op “enge onzichtbare beestjes”. En het achterlijke volk trapt er al tig jaar vol in. Idioten.

   • Beste Dobby,

    Als je dit leest wil je mij opbellen?
    Ik wil je iets (persoonlijk) vragen.
    Frontnieuws: verwijderd, persoonlijke N.A.W. of telefoonnummers van elkaar via redactiemail [email protected] ruilen.

    Dank!!

  • Dobby: Ik sta aan jouw kant dat het allemaal niet klopt met de great reset enzo, maar om te zeggen dat virussen niet bestaan is nou juist een aangrijpingspunt van de schaapjes om te zeggen dat je wappie bent.
   Ik werk met virussen op een laboratorium en zie door mijn microscoop toch echt het effect van virussen op cellen. Sommigen maken cellen dood.

   • Nounou, beste gekkehenkie,

    Jij werkt dus met virussen.
    Ik stel voor dat je dan even die beloningen gaat ophalen die worden uitgeloofd voor degene die kan bewijzen dat virussen echt bestaan.

    Ik kan niet wachten op het resultaat 🙂

   • Ze (virussen) bestaan wel MAAR zijn ook CHEMISCH samen gesteld en ontworpen.

    Dat is eigenlijk de samenvatting van de uitspraak.

    Al dat geklooi met virussen en bacteriën en wetenschappelijke onderzoeksgeilerds… klaar mee.

    De hele wereld lijdt onder de eeuwige “beste jongetje van de klas” wetenschap.

    vrienden van mij studeren aan de TU.
    Walgelijk om aan te horen hoe ze gefinancierd worden om MAANBEERTJES te sturen naar de maan….. maar man man man wat een fantastische uitdaging om te onderzoeken hoelang het duurt voordat het maanbeertje van LEIDEN SNELLE uitdroogt dan die van DELFT…..

    ik walg eerlijk gezegd echt van lab medewerkers.
    Waarom?

    BEDENK EENS WAT NUTTIGS MET DIE GENIALE HERSENCELLEN DIE JE HEBT.
    Bedenk eens hoe je MENSEN DIE GEEN WATER HEBBEN, zolang mogelijk kunt voorzien van water middels een spons die water filters en maandenlang kan bewaren zodat men het als een drink reservaatje kunnen gebruiken bijv.

    Kom op man… bedenk eens wat uitdagingen om de wereld te helpen in plaats van dat geklooi over virussen. Begin eens met oplossingen te komen…. je hebt niet voor niks een hoger dan gemiddeld IQ… doe er wat mee!!

   • Gekke Henkie sorry hoor maar mijn bericht is 100% voor jou en alle mensen die ik ken die in labs werken, bedoeld.

    Geef het maar door.
    Doe er wat mee.

    Begin je hoger dan gemiddelde IQ eens TEGEN de financieerders in te laten gaan.
    Los ECHTE uitdagingen in het leven op.. zoals armoede…
    In plaats van HOE kun je een break out middels een virus onderzoeken.

    Dan komen we nog ergens dan dat je hier weer eens het beste jongetje van de klas wilt spelen.

    • Kunt u dat even bewijzen dan?
     Kunt u meteen wat fiat-knaken ophalen bij enkele mensen die er beloningen voor klaar hebben staan.

     Ik wacht af 🙂

   • Nu kom ik dit artikel weer tegen nav een reactie van Freedomfighters for Saint Germain, waarop ik ook gereageerd heb.

    Even teruglezend kom ik uw reactie weer tegen.
    Met daaronder mijn tegen-reactie.

    Heb nog steeds geen antwoord mogen ontvangen.
    Brengt mij de conclusie dat u geen benul heeft hoe eea werkelijk in elkaar steekt.
    Dit geldt ook voor reageerder Djennis.

    Even snel wat neerkalken hier, maar bewijzen ho maar.
    Flikker aub gewoon lekker op 🙂

    • Och, nu vergeet ik ook Lee1990.
     Nog zo’n droplul die wel even verteld hoe het zit, zonder enige onderbouwing.

    • Dat heb ik ook opgemerkt .
     Je krijgt bijna nooit een responce.
     Ik sprak Immortal er op aan die komt ff door de korte bocht met beetje zeurderig whats up cononel?
     En Lee1990 moet je ook niet echt serieus nemen diekakt graag naar beneden met onzinnige opmerkingen .
     P.s Lee1990 is een meisje 🙂

     • Beste Cor,

      Ik lees ook uw reacties en u heeft eea aardig door!

      Immortal, kennelijk woonachtig in de VS, snapt er ook de ballen van, met z’n space-race-onzin.

      Mja, t zal allemaal wel.
      Gelukkig zijn er nog mensen zoals jij die eea wel snappen 🙂

   • Uiteraard bestaan mazelen, ook ik heb het genoegen gehad om dit te ervaren als kind.
    Maar het is niet besmettelijk; er bestaan geen besmettelijke ziektes via de lucht.

    Het enige wat als “besmettelijk” gezien kan worden is het overdragen van bacteriën via fysiek contact.

 4. Ik snap de PCR test nu helemaal niet meer! Je kunt het vocht van de pokken toch testen.

  appepokken hebben toch niets met de luchtwegen te maken

  • Beste Marjo,

   Wij leven in een frauduleuse wereld waarin de leugen regeert.
   Waarin de waarheid als leugen wordt verkondigt en de leugen als waarheid.

   Vwb de PCR-test:
   Die test is compleet niet geschikt waarvoor die momenteel wordt gebruikt.
   Dit is al veelvuldig bewezen en dat is zelfs door de uitvinder/bedenker hiervan bevestigt (voordat hij zomaar plotseling het aardse voor het hemelse verruilde (in mijn beleving zit dit aardsehemelse ruilen anders in elkaar, maar dat is een heel ander verhaal waar ik nu niet op in zal gaan)).

   Ik ga verder: die pokken komen niet van eoa apen-pokken-virus.
   Virussen bestaan überhaupt niet, dat is slechts een “mooi” verhaal van de “powers that be”.
   Dat “mooie” verhaal heeft voor hun geen windeieren gelegd:
   Geld (bijzaak), inentingen (ziekmaken van de mensheid (en daar weer aan verdienen (bijzaak))), angst (handig voor de te uitrollen agenda), uitroeiing van ons mensen tot op zekere hoogte en het manipuleren van onze genen/gedachtes zodat wij geen eigen wil, ideeën, etc.. meer hebben (oftewel de creatie van een slaven-volk).

   Alles wat zich afspeelt in deze wereld is geen toeval.
   Anders gezegd: alles is ver van te voren bedacht en gewogen, voordat het uitgevoerd wordt.

   Ik kan doorgaan, maar hou het hier even bij.

  • de pcrtest die er nu is werd door creativo Christian Drosten ‘heruitgevonden’
   en gelardeerd met scherpe metaaldeeltjes en meer van dat menslievende spul, zoals ontdekt door een Italiaanse hoogleraar toen ze die onder haar microscoop legde.
   Kary Mulis, de uitvinder ervan, had deze bedacht voor het verzamelen van dna op plaatsen delict: hij liet weten dat deze niet bedoeld/geschikt waren voor het aantonen van virussen e.d. ……. Inmiddels is hij overleden.

 5. Neem in overweging dat het messenger gedeelte van het mRNA vaccin bij Astra bestaat uit het een apen-adenovirus.

  Toeval?

  • En niet alleen bij Astra. Judy Micovits heeft dat ook al gezegd.
   Trouwens die aap op de afbeelding is ook gen. gemanipuleerd, hij/zij heeft mensen tanden!

  • En niet alleen bij Astra..
   Trouwens die aap op de afbeelding is ook gen. gemanipuleerd, hij/zij heeft mensen tanden!

   • Pas Op; je kunt beter aan jezelf vasthouden dan aan de Bijbel.
    Want: hoe dichter je bij jezelf staat, hoe dichter je bij God komt te staan.

    Dus stop met anderen vertellen waar ze aan vast moeten houden en kijk naar je eigen ontwikkeling….

    Ik mag het wel zeggen want ik werk er aan dicht bij mezelf te staan i.p.v. te leven volgens een Heilig boek.

    Het is 2022.. wake the fuck up.

 6. Toeval? Hoe meer we prutsen en knippen en veranderen aan ons natuurlijk materiaal, hoe meer kans dat er frankensteins klonen uitspruiten

 7. Ik lees geen enkele artikel meer over de dr. Malloot.

  is het nog steeds niet doorgedrongen dat het een hond van de WEF is.

 8. De foto van de aap hier is trouwens best angst aanjagend.
  Iets in zijn blik ziet er heel bezeten uit.

  Doet me denken aan de blik van De Jonge..

  #Trauma.

 9. Los van het feit dat Pasteur een bewezen oplichter was. Virussen bestaan slechts omdat de postulaten van Koch door Rivers aangepast werden om ze te kunnen isoleren, in opdracht van werelds machtigste kwakzalver en uitvinder van de farmaceutische industrie: John D. Rockeffeler.
  De “Spaansegriep” van 1918 was het eerste grote wapenfeit waar de wereldbevolking een loer mee gedraaid is.
  Hemeltergend hoeveel mensen nog steeds in de virusleugen trappen. Dr. Malone kan gewoon opgehokt worden bij de “judasgeiten”.
  De mens sterft niet voortijdig door ziekte, de mens wordt op alle mogelijke manieren vergiftigd. En werkt er veelal vrijwillig aan mee.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in