De economie, valuta’s en industrieën van Europa bevinden zich in een vrije val en stevenen af op een “economische woestenij” die minder dan een jaar op zich laat wachten als de aardgasleveringen uit Rusland niet snel worden hervat. Dat is de conclusie van talrijke deskundigen die de afgelopen twee weken met Natural News hebben gesproken, waaronder oorlogscorrespondent Michael Yon, de Finse econoom Tuomas Malinen, de onderzoeker van wereldwijde landbouwtrends David Dubyne en de Italiaans-Amerikaanse auteur Leo Zagami, schrijft Mike Adams.

De situatie is zo ernstig dat de Duitse chemiereus BASF – voorheen onderdeel van het door de nazi’s gerunde chemieconglomeraat IG Farben, dat oorlogsmisdaden tegen de mensheid heeft begaan – nu dreigt met de sluiting van fabrieken die sinds de jaren zestig onafgebroken in bedrijf zijn. Zoals auteur Philip Oltermann uiteenzet in een artikel in de UK Guardian met de titel “Hoe gasrantsoenering in de Duitse BASF-fabriek Europa in een crisis kan storten,” staat BASF op het punt zijn enorme chemische installaties in Duitsland te sluiten wegens gebrek aan aardgas. Maar het stilleggen van de productie zou wel eens permanent kunnen zijn, want niemand weet of de fabrieken na een stillegging ooit weer operationeel kunnen worden.

BASF is van cruciaal belang voor de wereldwijde toeleveringsketen voor kunstmest, aardolieraffinage, geneesmiddelen, kunststoffen, consumentenproducten, industriële materialen en meer. Als BASF ten onder zou gaan, zou de West-Europese industriële economie snel ineenstorten en zou de crisis in de wereldwijde toeleveringsketen veel erger worden dan wat we door de covid lockdowns hebben gezien.

Om dit alles te begrijpen, moet u eerst dit artikel uit maart 2022 van Reuters lezen: “BASF zegt dat het zijn productie zou stopzetten als de gasvoorraden zouden dalen tot de helft van zijn behoeften.” Dat artikel legt uit:

Het Duitse BASF (BASFn.DE) zei op woensdag dat het de productie zou moeten stopzetten als de aardgasvoorraden zouden dalen tot minder dan de helft van zijn behoeften, terwijl ’s werelds grootste chemieconcern waarschuwde voor de schade aan zijn activiteiten door de stroomschaarste in Europa.

Het artikel onthult dat BASF niet alleen aardgas gebruikt als energiebron voor de chemische productie, maar dat de koolwaterstoffen in aardgas de grondstof zijn voor kritische chemische productie, zoals ammoniak (NH3), dat waterstof (H) uit koolwaterstofmoleculen nodig heeft. U kunt aardgas niet zomaar vervangen door elektriciteit, aangezien elektriciteit geen waterstof bevat. Wind- en zonne-energie kunnen dus nooit aardgas vervangen in de industrie en fabricage, ook niet voor de productie van kunstmest, plastic en meer. Zoals Reuters uitlegt:

In Europa gebruikt BASF ongeveer 60% van het gas dat het koopt om energie op te wekken die nodig is voor de productie en de overige 40% als grondstof voor de productie van belangrijke basischemicaliën…

Merk op dat het bovenstaande Reuters-artikel werd gepubliceerd lang voordat Gazprom de gasstromen in Nord Stream 1 staakte. De huidige gasstroom staat op nul, en Rusland heeft geen dwingende reden om de gasstroom op korte termijn te herstellen. Dit betekent dat Duitsland draait op opgeslagen aardgas, zelfs nu de winter nadert. Die gasvoorraden zullen het overigens niet eens tot het einde van dit jaar uithouden, en het echt koude weer breekt in 2023 aan.

BASF waarschuwt voor een dreigende stopzetting wegens gebrek aan aardgas

Als de aardgasvoorraden dalen tot 50% van de volledige vraag van BASF, zal het bedrijf zijn activiteiten moeten stopzetten. Via The Guardian:

  Tijd om het moeras droog te leggen - Orbán zegt dat "iedereen wist" dat de EU corrupt was

“Zodra we aanzienlijk en permanent minder dan 50% van onze maximale behoefte kunnen ontvangen, zouden we de hele vestiging moeten stilleggen”, zegt Daniela Rechenberger, een woordvoerster van het bedrijf. “Dat is iets wat in de geschiedenis van BASF nog nooit is gebeurd en wat niemand hier zou willen zien gebeuren. Maar we zouden weinig keus hebben.”

Verbazend genoeg waarschuwt BASF dat als het de activiteiten zou stilleggen, niemand weet of ze opnieuw kunnen worden opgestart:

Aangezien grote delen van de verbund vestiging al sinds de jaren zestig de klok rond draaien, is het volgens BASF onduidelijk of de productie daarna gewoon weer kan worden opgestart of dat door de drukdaling bepaalde machines stuk zouden gaan.

Met andere woorden, je kunt niet zomaar een schakelaar omzetten en de fabriek uitzetten, en dan verwachten dat je de schakelaar de andere kant op kunt zetten en alles weer aan kunt zetten. Deze systemen zijn ongelooflijk complex – voor de productie van ammoniak alleen al is een netwerk van 2.850 kilometer pijpleidingen nodig in één BASF-fabriek (Ludwigshafen), alleen maar om ammoniak te verwerken en te distribueren over de 10 km2 grote locatie. Die ammoniak wordt vervolgens gebruikt om meststoffen, Diesel Exhaust Fluid (DEF) en vele andere industriële chemicaliën te maken, waaronder additieven voor motorolie.

“De gevolgen van een sluiting van Ludwigshafen zouden verstrekkend zijn, niet alleen voor Europa’s grootste economie maar voor het hele continent,” schrijft The Guardian. Een sluiting van BASF zou de sluiting betekenen van de autoproductie, consumentenproducten, landbouwchemicaliën, sterilisatiechemicaliën voor ziekenhuizen en nog veel meer.

In heel West-Europa is de ammoniakproductie al met 70% gedaald, wat verwoestende gevolgen zal hebben voor de voorjaarsaanplant in 2023 (verwacht massale hongersnood in heel Europa in 2023 – 2024). Metaalsmelterijen zijn voor meer dan 50% stilgelegd, en een industriegroep genaamd Eurometaux heeft gewaarschuwd dat zonder onmiddellijke overheidsinterventie (d.w.z. reddingsgeld) Europa een “permanente deïndustrialisatie” tegemoet gaat, wat betekent dat het een economische woestenij wordt.

Uit die waarschuwingsbrief, hier te vinden: (pdf) (bold toegevoegd)

RE: Europese producenten van non-ferrometalen roepen op tot noodmaatregelen van de EU om permanente deïndustrialisatie door stijgende elektriciteits- en gasprijzen te voorkomen

50% van de aluminium- en zinkcapaciteit in de EU is al offline als gevolg van de stroomcrisis, evenals aanzienlijke beperkingen in de productie van silicium en ferrolegeringen en verdere gevolgen in de koper- en nikkelsectoren. In de afgelopen maand hebben verschillende bedrijven sluitingen voor onbepaalde tijd moeten aankondigen en nog veel meer bedrijven staan aan de vooravond van een winter op leven en dood. De producenten worden geconfronteerd met elektriciteits- en gaskosten die meer dan tien keer zo hoog zijn als vorig jaar en die de verkoopprijs van hun producten ver overschrijden. Wij weten uit ervaring dat wanneer een fabriek eenmaal gesloten is, dit vaak een permanente situatie wordt, aangezien heropening aanzienlijke onzekerheid en kosten met zich meebrengt.

Stelt u zich Europa eens voor zonder metalen of chemicaliën. Het komt erop neer dat West-Europa in de 18e eeuw terechtkomt, compleet met 18e-eeuwse plagen, hongersnood en armoede.

Oorlogscorrespondent Michael Yon waarschuwt voor de ondergang van Europa met een “groen” energiebeleid

Zaterdag publiceerde ik een interview met oorlogscorrespondent en analist Michael Yon, die waarschuwt dat Europa’s verliefdheid op het “groene” energiebeleid het continent aan de rand van de economische ondergang heeft gebracht, wat leidt tot hongersnood, pandemieën en oorlog:

  Gerald Celente: VALSE VLAG-gebeurtenis zal WOIII officieel maken

Wat Michael Yon begrijpt, is dat als de Europese industrie eenmaal is stilgelegd, dit waarschijnlijk nog vele jaren zo zal blijven. Zoals OilPrice.com waarschuwt in een recent artikel, “Europa’s energiecrisis zal geen één winterverhaal zijn.” Uit dat bericht leren we dat deze energiecrisis een meerjarige catastrofe wordt:

Zelfs als de Europese landen erin slagen de winter te overleven, zullen ze, zoals het ernaar uitziet, de volgende winter met soortgelijke problemen worden geconfronteerd.

“Dit is geen één winterverhaal, laat dat duidelijk zijn”, zei Amrita Sen, oprichter en onderzoeksdirecteur van Energy Aspects, vrijdag in een interview met Bloomberg.

Europa zal de vraag moeten rantsoeneren om de markt in evenwicht te houden, niet alleen deze winter maar ook de volgende winter en mogelijk de winter daarna, merkte ze op.

Duitsland heeft deze week ook besloten zijn grootste gasimporteur, Uniper, te nationaliseren. In heel Europa worden industrieën gedwongen hun productie te beperken of stop te zetten vanwege de stijgende energieprijzen…

De vraag blijft: hoeveel grote energieleveranciers en industriële giganten kan Duitsland redden voordat de euro instort door al het geld printen? Hoe kan Duitsland (of heel West-Europa) functioneren zonder energie, metalen, voedsel en industrie?

Ook de voedselproductie gaat in heel Europa offline

Het is niet verrassend dat deze energiecrisis de voedselproductie in heel Europa doet instorten. Zoals RT.com meldt in een artikel, “EU-boeren waarschuwen voor voedseltekorten“:

Groenteproducenten in Noord- en West-Europa overwegen hun activiteiten stop te zetten, waardoor de voedselvoorziening verder in gevaar komt, als gevolg van de energiecrisis die het continent treft, meldde Reuters deze week.

Volgens het rapport zijn de torenhoge stroom- en gasprijzen de grootste kostenpost voor groentetelers die in kassen telen. Twee Franse landbouwers die hun elektriciteitscontracten voor 2023 vernieuwden, vertelden de media dat ze prijzen kregen die meer dan tien keer zo hoog waren als in 2021.

Dat roept de vraag op: hoe gaan de Europeanen deze winter eten als de voedselproducenten niet de energie kunnen kopen die nodig is om voedsel te verbouwen? En hoe gaat de industrie functioneren als bedrijven als BASF offline gaan omdat er geen aardgas beschikbaar is?

Duitsland garandeert een ineenstorting van de industrie door de gasvoorziening aan huishoudens te beschermen.

Het beleid van de Duitse regering wijst nu op een ineenstorting van de industrie in heel West-Europa, aangezien de energielevering aan huishoudens de hoogste prioriteit krijgt. Dit betekent dat de bezuinigingen op het energieverbruik zullen moeten komen van industriële producenten zoals BASF. Via The Guardian:

Volgens de Duitse wet zouden huishoudens worden uitgezonderd van gasrantsoenering, samen met andere “beschermde” klanten zoals verzorgingstehuizen of ziekenhuizen. De grootste reductie zou moeten komen van de industrie, die verantwoordelijk is voor ongeveer een derde van de vraag van het land.

De industrie is dus het doelwit van strenge bezuinigingen op het energieverbruik. Dat betekent dat enorme, energieverslindende megaconcerns als BASF weinig kans maken om deze winter in productie te blijven, en een stopzetting heeft onkenbare gevolgen op lange termijn.

Voeg aan dit scenario het risico toe van een kernoorlog in Europa, aangezien Amerika en de NAVO-landen Rusland blijven dwingen tot een of andere nucleaire escalatie. Als er kernbommen beginnen te vallen op Europese steden, dan is het niet alleen afgelopen met de Europese industrie, maar ook met het financiële systeem en de centrale bank (ECB).

  Duitse politicus geeft openlijk toe: De Coronacrisis dient om de natiestaten af te schaffen

Zoals Leo Zagami op zijn website schrijft: “Europa zal spoedig een nucleaire woestenij worden als “het ontwaakte” Westen zal worden verpletterd voor de komst van de Antichrist.”

Hij ziet West-Europa instorten in een soort Mad Max scenario, met bijna totale verwoesting van industrie, voedselproductie, financiële activa en meer. David Dubyne vertelde mij in een recent interview dat hij dacht dat West-Europa de komende winter niet zou doorkomen zonder massale hongersnood en mensen die doodvriezen, waarschijnlijk gevolgd door burgerlijke onrust en de ineenstorting van valuta. Gisteren nog stortte het Britse pond in, waardoor duidelijk werd dat de Europese valuta’s op de rand van een vrije val staan nu beleggers Europa ontvluchten in afwachting van de komende economische doemscenario’s die wij hier hebben geschetst.

Dit is het “Einde der Dagen” voor Europa

Waar het op neerkomt? Het laatste hoofdstuk van West-Europa lijkt aangebroken nu de zelf toegebrachte COVID lockdown waanzin – gevolgd door “zelfmoordsancties” tegen Rusland – de Europese industrie, voedingsmiddelen en financiële instrumenten aan de rand van de afgrond hebben gebracht. Het Europa dat we ooit kenden, staat op het punt te worden omgevormd tot een economische woestenij die erger is dan elk denkbaar scenario na de Tweede Wereldoorlog, inclusief het bombardement van Dresden door de geallieerden. De realiteit van de koolwaterstofschaarste die al op Europa is losgelaten, kan de komende jaren niet worden opgelost, wat betekent dat de Europeanen meerdere winters zullen moeten overleven met heel weinig voedsel, energie, industrie, banen of elektriciteit.

Dit is het werkelijke effect van het waanzinnige “groene” beleid dat hand in hand gaat met het wokeïsme van socialisten en linkse fascisten die de Europese regeringen domineren. Het blijkt dat je met transgenderistische sprookjes en fantasieën over zonne-energie je economie niet echt van energie kunt voorzien. Zonder koolwaterstoffen stort je beschaving ineen.

Dat is precies wat Europa te wachten staat. We zien het einde der dagen voor de EU, de euro en het Britse Rijk in het bijzonder, met het faillissement van de stad Londen en het Vaticaan. Tien van ’s werelds belangrijkste banken zullen in heel Europa worden weggevaagd, waardoor de financiële infrastructuur van het westen tot een verlammend einde komt (onderdeel van de “grote reset”-agenda).

Iedereen die niet financieel vernietigd wil worden, zou eens goed moeten kijken naar fysiek goud en zilver of andere reële activa die niet verdwijnen bij een financiële ineenstorting. Veel activa zullen binnenkort ook een stuk goedkoper worden, omdat de vraagvernietiging versnelt. Let erop dat de prijzen van auto’s, huizen, wapens, munitie en bepaalde grondstoffen in de komende maanden zullen dalen naarmate de westerse samenlevingen failliet gaan en in sociale chaos en politieke revoluties terechtkomen.

Lees meer in de Situation Update podcast van vandaag via Brighteon.com:


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

HONGERSNOOD DOSSIER

Hoe de komende wereldwijde hongersnood in Rusland wordt gemeldVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNieuwe Italiaanse premier belooft in opzwepende overwinningstoespraak Italië te verdedigen tegen Schwab’s WEF
Volgend artikelDe EU-leiders zijn iets belangrijks vergeten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

18 REACTIES

 1. Dit is wel het zwartste scenario. In NL hebben we nog steeds boeren. Je kunt naar de boer om melk en eieren te halen. Je kunt in je tuin je eigen aardappelen kweken.
  Probleem is wel de grote steden. Als daar rellen ontstaan dan zal er wellicht een islamitisch leger opstaan. Dat laatste zie ik als een reëeler gevaar.

  • Ja, maar er zijn nog steeds meer niet ISlam mensen, wellicht in tijden van honger dat de zich gedragende Nederlanders/Medelanders de ISlam als “is Lam” gaan zien en ze zich zo verorberen? Lamsvlees WHO knows, crazy times, crazy things happen.

  • Straks zijn er geen boeren meer. Dus ook geen koeien en dus ook geen melk meer. Eigen aardappelen zullen ook niet meer toegestaan worden in eigen tuin vanwege phytophtora en andere ziektes. Ook zul je plantenzaad niet meer door mogen geven. Onofficieel zaad doorgeven geeft je een boete die, net als in Duitsland, tot 25.000 euro kan oplopen. Eieren mogen ook niet meer want kippen kunnen ‘vogelgriep’ (ahum) hebben of er kan salmonella ín de eieren zitten. Waarschijnlijk worden kippen bij particulieren geruimd en verboden. Net als al die de natuur volschijtende honden en vogeltjes- en beschermde woelmuizen vretende katten. Geruimd of binnen houden.

   • @ Robin september 27, 2022 at 13:26,
    Als alles instorten is er ook geen gezag c.q. wetten mer. Dan is het ieder voor zich. Het recht van de sterkste geldt dan.

  • Dat duurt niet lang… de meeste dieren gaan binnen 48 uur dood als er geen stroom is. Geen gas = geen stroom. Dus ook geen melk, de huidige koeien kan je niet met de hand melken gezien de hoeveelheid melkproductie. Grote dier schuren kunnen niet zonder stroom wegens ventilatie. Voedsel en mestverwerkende systemen werken op stroom. Als je nu aardappels in de grond stopt verrotten ze en heb je hooguit 10% wat opkomt volgende lente (als het niet te hard vriest) dan heb je volgende zomer/herfst aardappels. Opgeslagen groente heeft ventilatie en koeling nodig….. en zo voort….

   Ik wens iedereen hier veel sterkte en geluk, gezien de lezersaantallen zijn er maar weinig mensen op de hoogte en nog minder voorbereid……

   • Erik september 27, 2022 at 13:35
    Met die laatste zin ben ik het met je eens.
    Je kijkt te vert.Zover is het nog niet.
    Ga nu geen beren op de weg zien,die er nog niet zijn!
    Je hoeft je niet om een ander druk te maken.Deden de gevaccineerden ook niet tegen de purebloods.
    Zelf ben ik bezig met eetbare planten zoekn en leern,guerrilla-tuinieren en ik ben erg handig met gereedschap,waar ik een schuur vol van heb.Zekers niet alleen maar electrisch!Beitels,gutsen,zagen ga maar door.Duurt wat langer met maken,maar je komt er wel als het grid eruit ligt.
    Een goede boer kan 2 x per jaar aardappelen oogsten,met gunstig weer.
    Bio industrie ben ik ook tegen.Ik weet waar mijn vlees vandaan komt.Nederland.
    Strax konijntjes strikken?
    We zien wel,tot die tijd,ontwikkel je zwakke kanten nu het nog kan.
    Jij ook veel sterkte en geluk,zullen we nodig hebben.

 2. Europa wordt heel bewust naar de donder gebracht. Onder Obama was er de denktank Statford, die zei: een alliantie tussen Duitsland en Rusland moet ten allen tijde voorkomen worden!!
  Alles loopt volgens het usa plan. Niets meer en niets minder.
  Arm volk dat zulke usa / wef hoerige lijers ( geen leiders) heeft.

 3. Anonymoes dat is ook wel doemdenken. Ik zou zeggen trap die groene sekte weg. Potver, wij zijn intelligent genoeg om zelf actie te ondernemen.

  • Ja intelligent genoeg. Maar niet genoeg moed. Want nog te weinig verloren. Of te weinig te verliezen. En ook te weinig binding onderling. Wat nog veel erger gaat worden onder leiding van deze criminele overheid met zijn perfecte ophitsmethodes.

 4. Europa wordt een economische woestenij ?
  Dat mag dan zo zijn, Rutte en consorten hebben toch maar mooi Rusland zwaar gestraft !
  De dwaas, hij blijft het nog steeds “ónze oorlog” noemen; de man is volledig van de pot gepleurd.
  Opsluiten in de gesloten afdeling van een psychiatrische instelling ; heeft tie ons referendum vernietigd en nu jaagt tie ons een oorlog in; mag je dan zeggen dat zo’n persoon niet “lekker fris” is ?

  • Rutte is een narcist. Een narcist wordt nooit, echt NOOIT, gestraft. Wat voor gruwelijks hij ook uitspookt. Vraag het maar aan alle slachtoffers van narcisten. Narcisten komen overal mee weg omdat ze zo goed zijn in het verzetten van hun pionnen: de mensen die niet tegen hen ingaan omdat ze eigenlijk wel bewondering hebben voor de narcist. Ook niet geloven kunnen dat iemand zulke verschrikkelijke dingen zou doen.
   Ook Rutte zal nooit gestraft worden, wát hij ook doet, hoe gestoord het ook is. Elke nieuwe laag van zijn psychopathische gestoordheid levert namelijk weer nieuwe aanhangers op. Hoe erger de narcist is, hoe minder anderen kunnen geloven wat er allemaal gebeurt. Bij zijn aanhangers gaat gewoon een knopje om. Ze zijn blind, kunnen hem en zijn gedrag niet zien. Wíllen het ook niet zien, omdat ze dan ook hun eigen verantwoordelijkheid onder ogen moeten zien.
   Daar moeten wij slachtoffers van onze eigen narcisten ook ons leven lang mee leven, terwijl we ondertussen niet geloofd worden door onze omgeving. Het gedrag van de narcist is zo gestoord, zo erg, dat niemand je geloven kán. Want waarom zou iemand zoiets doen…..
   Daar kunnen die mensen ook niets aan doen. Ze zijn te lief, te goed van hart en vertrouwen dus kúnnen ze het niet zien.
   Daarom vind ik Rutte zijn narcistische en psychopathische gedoe ook zo interessant om te zien. Gewoon voor mezelf en mijn lotgenoten. Nu lijdt een heel land zoals wij narcistenslachtoffers al jarenlang moeten lijden. Inclusief de flying monkeys die Rutte verdedigen.

   • Een narcist die belachelijk word gemaakt en die geen schouderklopjes krijgt komt geestelijk in grote nood…gelukkig voor Ruitte is er de kledingkast met hangrek en het mastrubeer handje, en de onontbeerlijke VVD stropdas, maar ik hoop dat hij een keer zover in extase komt dat hij erin blijft…

    als iemand dit land en volk schade heeft berokkend…

 5. Ze verzekeren de levering naar de burgers.
  Dat is lachwekkend zonder industriële bedrijvigheid waardoor de benodigde belastinggelden worden opgehoest.

  • @ Jantje september 27, 2022 at 11:25,
   Geld is het probleem niet, die hebben zij in onbeperkte hoeveelheden. Tenslotte werken alle regeringen voor de banken. met ons gehanteerde fiatgeld dat ze uit het niets laten ontstaan. Het enige probleem is met dat fictieve geld kun jij je huis niet mee verwarmen of de industrie mee laten draaien. Je hebt grondstoffen nodig en koolwaterstoffen, om producten te maken. Dat komt deels uit Rusland. Vooral de energie gas en olie producten zoals diesel. Elk land zal tot stilstand komen, als er niet voldoende diesel en gas is. Maar dit schijnen maar weinig mensen te beseffen.

 6. Precies wat Amerika en het Westen willen toch. Alles eerst naar de bliksem laten gaan om daarna als redder in nood met de oplossing te komen, maar wel een oplossing waar wij de dupe van zijn.

 7. Rutte is iemand die regeert met alleen JA KNIKKERS.
  Daarom heeft de laatste formatie bijna een jaar geduurd.
  En als iemand daar niet in past, functie elders.
  Rutte duldt geen tegen spraak, ook niet van de MSM.
  Rutte is in het kabinet een DICTATOR.
  De coalitie, moet in opdracht van Rutte voor of tegen stemmen, doe je anders, functie elders.
  De coalitie, moet in opdracht van Rutte tekenen bij het kruisje, doe je anders functie elders.
  Vorige week kon je de JA KNIKKERS zien in vak K, in de tweede kamer, bij de algemene beschouwingen.
  Rutte stapt op, en de JA KNIKKERS volgenden, als je had blijven zitten, had je nu een functie elders.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in