Met de opkomst van een vermeende nieuwe variant waarvan de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid zei dat ze “zich kan onttrekken aan de huidige vaccins”, hoewel hij in dezelfde zin ook zei “dat is waarom u uw boosters moet krijgen”, vonden wij het het beste om u mee te nemen op een reis door drie maanden aan UKHSA Covid-19 gegevens om u te laten zien waarom, als de geruchten waar zijn, de ongevaccineerde bevolking zich absoluut geen zorgen hoeft te maken, maar de gevaccineerde bevolking alles te vrezen heeft, schrijft Dailyexpose.uk.

U hebt waarschijnlijk koppen als ‘Ergste Covid-variant ooit’ gezien in de mainstream media, zoals deze van de door de Bill & Melinda Gates Foundation gefinancierde krant ‘The Guardian’.

Bron

Maar we betwijfelen of diezelfde mainstream media, die opnieuw proberen de natie angst aan te jagen om zich te schikken naar onvermijdelijke draconische beperkingen, u hebben geïnformeerd over het feit dat deze vermeende nieuwe variant voor het eerst werd ontdekt bij vier personen, die elk volledig gevaccineerd waren.

De huidige trends suggereren dat de ongevaccineerden ongetwijfeld de schuld zullen krijgen van het ontstaan van deze nieuwe variant, en de aanval van propaganda, bedoeld om de natie te bewegen tot het steunen van een lockdown van de ongevaccineerden, zal nu waarschijnlijk in een stroomversnelling komen.

Maar is dit gerechtvaardigd?

Het UK Health Security Agency (UKHSA) publiceert een wekelijks rapport “Vaccine Surveillance” met statistieken over Covid-19 gevallen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen naar vaccinatiestatus in Engeland gedurende de afgelopen vier weken.

Hun laatste verslag, dat donderdag 25 november is gepubliceerd, bevat gegevens over infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen van week 43 tot week 46 van 2021 (25 oktober – 21 november).

Uit het verslag blijkt dat er tussen 25 oktober en 21 november 833.332 geregistreerde Covid-19-gevallen, 9 094 Covid-19-ziekenhuisopnames en 3.700 Covid-19 sterfgevallen waren. Hiervan vertegenwoordigden de ongevaccineerden 39% van alle gevallen, 34% van alle ziekenhuisopnames en 19% van alle sterfgevallen. Terwijl de gevaccineerden 61% van alle gevallen, 66% van alle ziekenhuisopnames en 81% van alle sterfgevallen voor hun rekening namen.

Bron gegevens

Maar uit een meer gedetailleerde blik op de Covid-19-gegevens van drie maanden die door het agentschap zijn gepubliceerd, blijkt dat de prognoses aantonen dat de volledig gevaccineerden al een zeer zware winter te wachten stond voordat de “ergste ooit”-variant van Covid-19 zou zijn opgedoken. Het aantal infecties is al veel hoger onder de volledig gevaccineerden, en het sterftecijfer is schrikbarend hoger dan onder de ongevaccineerde bevolking.

Voor onze analyse hebben wij gebruik gemaakt van de volgende rapporten –

Covid-19 gevallen

De volgende grafiek toont het totale aantal gevallen over perioden van vier weken van 30 augustus tot 21 november 2021 volgens tabel 8 van de Vaccin Surveillance rapporten.

De grafiek laat zien dat het beter gaat met de ongevaccineerde bevolking in termen van gevallen, terwijl het bij de volledig gevaccineerde bevolking slechter wordt.

Zowel in week 35-38 als in week 39-42 waren de ongevaccineerden verantwoordelijk voor het merendeel van de gevallen van Covid-19. Maar in de laatste vier weken is er een aanzienlijke verandering opgetreden: het aantal ongevaccineerde gevallen is tussen week 39-42 met bijna 100.000 gedaald, terwijl het aantal volledig gevaccineerde gevallen met ongeveer 53.000 is gestegen.

Het is ook vermeldenswaard dat de afgelopen drie maanden een gestage toename is geregistreerd onder de gedeeltelijk gevaccineerde bevolking, en de reden hiervoor is dat kinderen, die momenteel slechts in aanmerking komen voor een enkele dosis, nog steeds Covid-19 oplopen.

Dit ondanks het feit dat Professor Chris Whitty, de Chief Medical Officer voor Engeland, beweerde dat hij het JCVI terzijde had geschoven omdat de prik zou helpen verdere verstoring van het onderwijs van kinderen te voorkomen.

  Onderzoekswaarschuwing: gevaccineerden verspreiden nieuwe gevaarlijkere covidvariant

We wisten toen al dat dit een leugen was omdat de vaccins infectie of overdracht van het virus niet kunnen voorkomen en dat ook niet doen, maar nu hebben we het bewijs om dit te bevestigen.

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal gevallen in de afgelopen drie maanden per vaccinatiestatus en het verwachte aantal gevallen per week tot de tweede week van januari 2022 op basis van de huidige trend.

Op dit moment waren er tussen 25 oktober en 21 november 1.067.859 gevallen van Covid-19 onder de ongevaccineerde bevolking, waarbij de prognoses laten zien dat het aantal gevallen onder de ongevaccineerden kan oplopen tot een cumulatief totaal van ongeveer 2,5 miljoen in de tweede week van januari 2022.

Maar er zijn veel meer gevallen onder de volledig gevaccineerde bevolking, met 1.108.306 gevallen tussen 25 oktober en 21 november, en de prognoses laten zien dat het aantal gevallen kan stijgen tot een cumulatief totaal van ongeveer 4,8 miljoen in de tweede week van januari.

Deze grafiek bewijst dat we deze winter zelfs zonder de vermeende nieuwe variant al een “Pandemie van de Volledig Gevaccineerden” zouden meemaken.

Covid-19 ziekenhuisopnames

De volgende grafiek toont het totale aantal ziekenhuisopnames over perioden van vier weken van 30 augustus tot 21 november 2021, volgens tabel 9 van de Vaccine Surveillance rapporten.

Uit de grafiek blijkt dat het aantal ziekenhuisopnamen onder de ongevaccineerden de afgelopen drie maanden in perioden van vier weken rond de 3.000 schommelde.

Maar helaas voor de volledig gevaccineerde populatie zijn de ziekenhuisopnames onder deze groep met de maand erger geworden.

Het aantal ziekenhuisopnames onder de volledig gevaccineerden tussen week 43 en 46 is 30% hoger dan het aantal ziekenhuisopnames onder de volledig gevaccineerden tussen week 35 en 38. Terwijl het aantal ziekenhuisopnames onder de ongevaccineerde tussen week 43 en 46 slechts 5% hoger ligt dan het aantal tussen week 35 en 38.

Hieruit blijkt dat de volledig gevaccineerden momenteel de grootste last voor de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) vormen, en niet de ongevaccineerden, en het laat ons ook iets merkwaardigs zien in het algemene beeld, aangezien de vaccins verondersteld worden het risico van ziekenhuisopname te verminderen.

In totaal waren er tussen 30 augustus en 21 november 1.067.859 gevallen onder de ongevaccineerden. Met een totaal van 8.825 ziekenhuisopnames is het percentage ziekenhuisopnames onder de ongevaccineerden dus 0,82%.

Met 1.108.306 gevallen onder de gevaccineerde populatie gedurende dezelfde periode en 15.191 ziekenhuisopnames is het percentage ziekenhuisopnames onder de volledig gevaccineerden echter 1,37%.

Het percentage ziekenhuisopnames onder volledig gevaccineerden is dus 67% hoger dan het percentage ziekenhuisopnames onder ongevaccineerden. Zou dit het geval moeten zijn wanneer wordt beweerd dat de Covid-19 injecties het risico van ziekenhuisopname met 95% verminderen?

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen drie maanden per vaccinatiestatus, alsmede het verwachte aantal ziekenhuisopnames tot de tweede week van 2022, en opnieuw ziet het er niet veelbelovend uit voor de volledig gevaccineerden.

Het aantal ziekenhuisopnamen zal naar verwachting snel stijgen tot een totaal van ongeveer 67.500 onder de volledig gevaccineerden, een stijging met 52.309. Terwijl het aantal ziekenhuisopnames onder de ongevaccineerden naar verwachting zal stijgen tot ongeveer 17.500, een toename van 8.675.

De gevaccineerden vertegenwoordigen momenteel 64% van de ziekenhuisopnames sinds 30 augustus, maar van 21 november tot de tweede week van 2022 zullen zij naar verwachting 86% van de ziekenhuisopnames voor hun rekening nemen, wat betekent dat zij 80% van de ziekenhuisopnames sinds 30 augustus voor hun rekening kunnen hebben genomen tegen de tijd dat de goede voornemens voor het nieuwe jaar het raam zijn uitgegooid.

  Dr. Coleman: Dokters willen meer geld om mensen te doden met COVID-19 prikken

Covid-19 sterfgevallen

De volgende grafiek toont het totale aantal sterfgevallen over perioden van vier weken van 30 augustus tot 21 november 2021, volgens tabel 10 van de Vaccine Surveillance rapporten.

Van 30 augustus tot 21 november registreerde Engeland een totaal van 9.592 sterfgevallen. Hiervan waren er slechts 1.882 onder de ongevaccineerde bevolking, terwijl een schokkende 7.710 onder de gevaccineerde bevolking vielen, met bijna 3.000 van deze sterfgevallen in slechts de laatste vier weken.

Vindt u dit zinvol wanneer de volledig gevaccineerden slechts 47% van de gevallen voor hun rekening nemen en de vaccins het risico op overlijden met 95% zouden verminderen?

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal sterfgevallen in de afgelopen drie maanden per vaccinatiestatus, alsmede het verwachte aantal sterfgevallen tot de tweede week van 2022, en het ziet er rampzalig uit voor de volledig gevaccineerde bevolking.

Het aantal sterfgevallen zal naar verwachting snel stijgen tot een cumulatief totaal van ongeveer 34.000 onder de volledig gevaccineerden, een stijging met 26.574. Terwijl het verwachte aantal sterfgevallen onder de ongevaccineerden naar verwachting zal stijgen tot slechts 4.500, een stijging met 2.618.

Covid-19 Gevallen / Ziekenhuisopnames / Sterftecijfers

Bovenstaande grafiek toont het totale aantal Covid-19 ziekenhuisopnames en sterfgevallen per vaccinatiestatus en stelt ons in staat de cijfers naast elkaar te leggen. Hieruit blijkt duidelijk dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder de volledig en gedeeltelijk gevaccineerde populaties veel hoger is dan onder de ongevaccineerde populatie.

In totaal waren er tussen 30 augustus en 21 november 8.825 ziekenhuisopnames en 1.882 sterfgevallen onder de ongevaccineerde bevolking. Het percentage ziekenhuisopnamen en sterfgevallen bedraagt dus 21,3%.

Maar met 15.191 ziekenhuisopnames en 7.426 sterfgevallen onder de volledig gevaccineerde bevolking is het percentage ziekenhuisopnames en sterfgevallen 48,88%.

Dit betekent dat het percentage ziekenhuisopnamen en sterfgevallen onder de volledig gevaccineerde bevolking de afgelopen drie maanden 130% hoger was dan het percentage ziekenhuisopnamen en sterfgevallen onder de ongevaccineerde bevolking.

Bovenstaande grafiek toont het percentage ziekenhuisopnames (aantal gevallen / aantal ziekenhuisopnames), het percentage ziekenhuissterfte (aantal gevallen / aantal sterfgevallen) en het percentage ziekenhuissterfte (aantal ziekenhuisopnames / aantal sterfgevallen) per vaccinatiestatus.

Het is nogal verontrustend om te zien dat alle drie de percentages veel hoger zijn onder de gevaccineerde bevolking, we zouden toch het tegenovergestelde moeten zien als de Covid-19-vaccins het risico van ziekenhuisopname en sterfte verminderen?

Maar helaas suggereren de bovenstaande cijfers niet alleen dat de vaccins ondoeltreffend zijn, ze suggereren zelfs dat ze de ontvanger slechter maken.

Een vaccinatie-effectiviteit van +95% tegen de dood door Covid-19 zou betekenen dat de ongevaccineerde bevolking 95% meer kans heeft om te sterven bij infectie met Covid-19 dan de gevaccineerden.

Een vaccineffectiviteit van 0% zou betekenen dat de vaccins niet effectief zijn en dat de gevaccineerden en de ongevaccineerden evenveel kans hebben om te sterven als ze met Covid-19 worden besmet.

Maar een vaccineffectiviteit van -95% zou betekenen dat de vaccins de ontvanger daadwerkelijk slechter maken, door bijvoorbeeld het immuunsysteem van de ontvanger te decimeren, of een reactie op te roepen zoals antilichaam-afhankelijke-verhoging. Dit maakt de volgende cijfers uiterst verontrustend.

Bovenstaande grafiek toont het huidige verhoogde risico op ziekenhuisopname indien geïnfecteerd met Covid-19, het huidige verhoogde risico op overlijden indien geïnfecteerd met Covid-19, en het huidige verhoogde risico op overlijden indien opgenomen in een ziekenhuis met Covid-19, onder de volledig gevaccineerde bevolking. De percentages zijn berekend op basis van de ‘Rates by Vaccination Status’ berekend in de vorige grafiek.

De grafiek toont aan dat de volledig gevaccineerden 67% meer kans hebben om met Covid-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen indien ze geïnfecteerd zijn, dit toont dus aan dat de Covid-19 vaccins een gemiddelde vaccinefficiëntie hebben van min-67% tegen ziekenhuisopname.

Maar het meest verontrustende cijfer uit de bovenstaande grafiek toont aan dat de volledig gevaccineerden 294% meer kans hebben om met Covid-19 te sterven indien ze besmet zijn. Dit toont aan dat de Covid-19 vaccins een gemiddelde vaccineffectiviteit van min-294% hebben tegen overlijden.

  De Gevaccineerden en het Immuunsysteem

Waarom?

De reden dat de volledig gevaccineerden in feite veel slechter aan toe zijn dan de ongevaccineerden, en naar verwachting nog slechter aan toe zullen zijn, zou iets te maken kunnen hebben met het feit dat de gegevens suggereren dat de Covid-19 injecties het immuunsysteem van de gevaccineerden decimeren, zoals we hebben aangetoond in een eerder artikel dat dinsdag 16 november is gepubliceerd en hier kan worden bekeken.

De gevallen per 100.000 inwoners in de UKHSA Vaccine Surveillance rapporten laten zien dat de volledig gevaccineerde 30- tot 79-jarigen een veel hoger aantal gevallen hebben dan de ongevaccineerden, en het wordt met de maand erger.

Dit betekent dat de Covid-19-injecties een negatieve uitwerking blijken te hebben, en dit wijst er helaas op dat zij het immuunsysteem van de volledig gevaccineerde bevolking decimeren, en we zien nog meer bewijs hiervan verborgen in officiële overheidsrapporten.

Bijvoorbeeld, in het Vaccine Surveillance Report van Week 42, gepubliceerd door de UKHSA, staat het volgende.

“Recente waarnemingen uit de surveillancegegevens van het UK Health Security Agency (UKHSA) dat het niveau van N-antilichamen lager lijkt te zijn bij personen die infectie oplopen na 2 doses vaccinatie.”

Dit betekent dat de Covid-19-vaccins interfereren met het vermogen van het immuunsysteem om antilichamen te produceren tegen andere onderdelen van het SARS-CoV-2-virus na infectie, in het geval van het N-antilichaam is dit tegen het nucleocapsideproteïne dat het omhulsel van het virus is, en een cruciaal onderdeel van de reactie van het immuunsysteem bij de ongevaccineerde bevolking.

Indien zich in de toekomst mutaties voordoen in het spike-eiwit van het vermeende SARS-CoV-2-virus, zullen de gevaccineerden dus veel kwetsbaarder en mogelijk onbeschermd zijn omdat zij niet in staat zijn het N-antilichaam te produceren, zelfs indien zij reeds geïnfecteerd zijn en hersteld zijn van Covid-19.

Terwijl de ongevaccineerden een veel betere immuniteit zouden hebben tegen eventuele mutaties omdat zij in staat zijn zowel S- als N-antilichamen te produceren na infectie.

Wat weten we nu?

De nieuwe “ergste ooit”-variant wordt B.1.1.529 genoemd en is naar verluidt ongelooflijk, zwaar gemuteerd.

Professor Tulio de Oliveira, de directeur van het Centrum voor Epidemic Response and Innovation in Zuid-Afrika, zei dat er sprake was van een “ongebruikelijke constellatie van mutaties” en dat het “heel anders” was dan andere varianten die hebben gecirculeerd.

“Deze variant heeft ons verrast, hij heeft een grote sprong voorwaarts gemaakt in de evolutie [en] veel meer mutaties dan we hadden verwacht,” zei hij.

In een briefing voor de media zei professor de Oliveira dat er in totaal 50 mutaties waren en meer dan 30 op het spike-eiwit, dat het doelwit is van de Covid-19-vaccins en nu het enige deel van het Covid-19-virus is waartegen de volledig gevaccineerden antilichamen kunnen produceren, zoals bevestigd in het UKHSA-rapport.

Met 80% van de sterfgevallen, 65% van de ziekenhuisopnames en 54% van de gevallen onder de gedeeltelijk en volledig gevaccineerde bevolking sinds ten minste 30 augustus, waaruit blijkt dat Engeland een “Pandemie van de Volledig Gevaccineerden” beleeft, en de gevaccineerde bevolking niet in staat is om het N-antilichaam te produceren omdat de vaccins alleen gericht zijn tegen het spike-eiwit, hoeft de ongevaccineerde bevolking zich dus absoluut geen zorgen te maken, maar de gevaccineerde bevolking heeft alles te vrezen met betrekking tot de nieuwe “ergste ooit” Covid-19-variant.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

We worden bedot: video toont dat Covid-19 vaccin wordt toegediend met lege spuitVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBill Gates in India’s Hooggerechtshof aangeklaagd voor COVID-19 vaccinmoord – doodstraf geëist
Volgend artikelWEF overladen met doodsbedreigingen: Open Forum in Davos afgelast
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Eerlijke wetenschappers hebben allang aangegeven dat de ” vaccins ” o.a het immuunsysteem van gevaccineerden vernietigd.
  Daardoor zullen in vele landen m.n gevaccineerden ziek worden en/of overlijden.
  Gevaccineerden maken in hun lichaam zelf mutaties aan waartegen hun afnemende immuunsysteem geen weerstand kan bieden.
  De WEF en WHO hebben dit allang voorzien en schuiven nu een gemuteerd virus naar voren, als oorzaak van de komende gevaccineerde zieken en doden.
  Het ” nieuwe virus ” Omicron komt nu versneld tevoorschijn maar stond allang op het geplande ” virus ” lijstje van de WEF, WHO etc…..!
  Laat je niet gek maken mensen, maar zorg ervoor je immuunsysteem op orde te houden!

  https://eindtijdnieuws.com/wp-content/uploads/2021/08/planned-variants-with-the-date-when-they-will-be-released-to-the-media-and-public.jpg

  • De Chinese namen van ” virussen” hebben die criminelen toch maar overgeslagen.
   De politieke verhouding tussen de VS en China staat nu immers op scherp…

 2. De ongevaccineerde mensen weten heel goed dat ze moeten oppassen en zullen daardoor voorzichtig zijn.
  Het maakt voor hen niet uit met welke variant van het virus in contact komen.
  Hun opdracht is NIET IN CONTACT KOMEN MET VIRUSSEN.
  De dubbel gevaccineerden denken “ ons overkomt niets “ “ik ben toch beschermd “ en juist die laconieke houding in combinatie met een niet of onvoldoende werkend vaccin wat onvoldoende beschermd tegen het virus maar WEL je natuurlijke immuunsysteem kapot maakt is desastreus .
  De kans op ziekenhuis opname en overlijden wordt groter naarmate je minder WEERSTAND HEBT. En dat is bij de ongevaccineerden NIET AANGETAST.

  • Stefan Banka, Tom Cowan, Pasteur had ongelijk 100 jaar geleden bewezen. Virussen bestaan niet. Tom Cowan alleen als ze geinjecteerd worden.

   Dus wat maakt zoveel mensen ziek. De lucht al weken, net voor de Lockdown volkomen dicht geChemtraild. Ook daar is Grafeen Oxide in gevonden.

 3. Ik heb bovenstaande verhaal pogen te lezen.
  Het duizelt me wederom voor ogen.
  Snap niks van al die getallenbrei.
  Iedereen haalt er zijn eigen waarheden uit.
  Feit blijft wel dat de machthebbers er hun verhaal uit halen en daarop beleid maken.
  En tot nog toe is dat: vax iedereen!! Verplicht!!!

  Dus wat anderen vinden is derhalve helemaal niet meer interessant.
  We hebben hier een geestelijk gestoorde leiding die als een stel sekteleden op de door hen ingeslagen weg blijven doorgaan en daarbij alles en iedereen vernietigen.
  En dat terwijl ik gewoon een normaal leven wil leiden!!!

  • Dat schiet zo weinig op. Rellen Nederland chatgroep staat er vol mee. Mensen worden bang gemaakt omdat de booster vaccins verkocht en verplicht moeten worden. Hele workshops waarschijnlijk met NLP technieken leerden mensen die voor het systeem werken hoe ze angst aan moesten jagen. RIVM stonden op de website speciale indoctrinatietechnieken van ouders lang voordat Corona een feit werd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in