Agenda 2030: Het 17-punten programma voor totale wereldheerschappij

6
September 2016: een VN-medewerker presenteert de 2030-agenda, Flickr: Lei Phyu / UNDP, CC BY-NC-ND 2.0; https://flic.kr/p/M1ZMXC

Het VN-programma “Agenda 21” werd in 1992 door 182 staten aangenomen. Ogenschijnlijk ging het om “aanbevelingen voor het ontwikkelings- en milieubeleid voor de 21e eeuw”. In 2015 werd dit programma verder uitgewerkt en het moet nu voor alle landen ter wereld bindend zijn als “Agenda 2030”, schrijft Berthold Krafft.

De Algemene Vergadering van de VN heeft haar globalistische visie verkondigd:

“Wij zijn vastbesloten de mensheid te bevrijden van de tirannie van armoede en nood en onze planeet te genezen en te beschermen. Wij zijn vastbesloten de doortastende en transformerende stappen te zetten die dringend nodig zijn om de wereld op weg te helpen naar duurzaamheid en veerkracht. We beloven niemand achter te laten op deze collectieve reis die we vandaag beginnen.”

Er wordt dus de utopie van een perfecte wereld zonder problemen verkondigd. Dat klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Mensen worden verondersteld verblind te worden door deze mooie woorden. In werkelijkheid gaat achter het VN-programma een heel andere agenda schuil, namelijk het plan om een totalitair bewind van de globalisten in te stellen. Wij hebben het 17-punten programma geanalyseerd:

Doelstelling 1: Bestrijding van armoede in al haar vormen.

De echte agenda: complete volkeren worden door de staat gesubsidieerd en zo onder controle gebracht. Dit creëert een soort socialisme voor staten. Daarbij wordt een oude imperialistische truc gebruikt. Men geeft leningen aan zwakkere landen, waarvan men weet dat ze nooit terugbetaald kunnen worden. Dan heb je grip op die landen. Bovendien verdient men het meest aan de rente, die meer en meer wordt. De leningen worden verstrekt door het “Internationaal Monetair Fonds” (IMF), dat ogenschijnlijk bedoeld is om economisch noodlijdende staten te helpen. In werkelijkheid is het echter een machtsinstrument van de globalisten.

Doelstelling 2: Een einde maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en betere voeding, en duurzame landbouw bevorderen.

  "Kwetsende opmerkingen": Britse politie bezoekt vrouw wegens "gebrek aan respect voor pedofielen" op social media

De echte agenda: de vernietiging van de traditionele landbouw. In plaats daarvan zal de gehele landbouwsector van een land worden overgenomen door reusachtige, internationale ondernemingen, die vervolgens ook hun toevlucht zullen nemen tot genetische gewas manipulatie en andere twijfelachtige methoden om hun winsten te maximaliseren. Bovendien treft dit probleem sowieso alleen de landen van de Derde Wereld, waar de geboortecijfers ondanks de lage productiviteit al bijzonder hoog zijn. Een verdere toename van deze populaties zou vooral leiden tot een nog grotere migratiedruk op Europa.

Doelstelling 3: Een gezond leven voor alle mensen van alle leeftijden waarborgen en hun welzijn bevorderen.

De echte agenda: invoering van verplichte vaccinatie en andere dwangmaatregelen. De systematische onderdrukking van andere meningen en onderzoek in geneeskunde. Gelijkschakeling van de globale gezondheidsindustrie en afhankelijkheid van internationale farmaceutische bedrijven.

Vernietiging van het traditionele gezin

Doelstelling 4: Zorgen voor inclusief, billijk en kwaliteitsvol onderwijs en de mogelijkheden tot een leven lang leren voor iedereen bevorderen.

De echte agenda: wereldwijde synchronisatie van onderwijssystemen en standaardisatie van propaganda om overal dezelfde indoctrinatie van jonge mensen te verzekeren. Daartoe moet er een “gemeenschappelijke kern van onderwijs” komen, d.w.z. een recept met verplichte ideologische inhoud dat alle mensen moet worden ingeprent, zodat de heropvoeding totalitair wordt.

Doelstelling 5: Alle vrouwen en meisjes in staat stellen gelijke kansen en zelfbeschikking te verwerven door gendergelijkheid.

De echte agenda: vernietiging van het traditionele gezin en dus een ontbinding van de natie. Hierdoor zullen vrouwen nog grondiger kunnen worden uitgebuit in loonarbeid door globale ondernemingen. Ondertussen worden kinderen door de staat opgeleid en dus al veel eerder ideologisch geïndoctrineerd. De vernietiging van de familieband creëert een afhankelijkheid van de staat.

Centraal geleide economie

Doelstelling 6: De beschikbaarheid en het duurzame beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen garanderen

De echte agenda: internationale bedrijven willen de watervoorziening monopoliseren. De staten worden daarom onder druk gezet om hun waterinfrastructuur te privatiseren en afhankelijk te worden van ondernemingen, die het water dan tegen een hoge prijs aan de bevolking kunnen verkopen. Water uit Oostenrijk zou over de hele wereld kunnen worden geleverd, waardoor in Oostenrijk watertekorten zouden kunnen ontstaan.

  Dr. Coleman: Dingen worden nooit meer normaal

Doelstelling 7: Iedereen toegang verschaffen tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

De echte agenda: het bevorderen van de vaak gebrekkige “hernieuwbare energiebronnen” om ideologische redenen, waardoor de elektriciteitsprijzen nog verder zullen stijgen. Om de grote technologiebedrijven in staat te stellen nog meer winst te maken en hun marktmacht uit te breiden tot alle uithoeken van de wereld.

Doelstelling 8: Duurzame, breed gedragen en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen.

De echte agenda: wereldconcerns kunnen arbeidsomstandigheden dicteren en werknemers uitbuiten zoals het hun goeddunkt, terwijl de concurrentie, d.w.z. binnenlandse kleine en middelgrote ondernemingen, systematisch de nek wordt omgedraaid. Internationale arbeidsmigratie naar westerse landen aanmoedigen.

Doelstelling 9: Een veerkrachtige infrastructuur opbouwen, wijdverspreide en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie aanmoedigen.

De echte agenda: verdere globalisering van de hele economie en de vernietiging van nationale economieën ten gunste van grote internationale ondernemingen. Verplaatsing van banen naar lagelonenlanden.

Duurzaamheid als weg naar armoede

Doelstelling 10: Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen

De echte agenda: aangezien ongelijkheid voortkomt uit de natuurlijke ongelijkheid van mensen, betekent egalitarisme een verlaging van het niveau van de meer ontwikkelde landen. Massamigratie en vermenging van culturen zullen het Westen naar het niveau van de ontwikkelingslanden doen zakken. De welvaart van de werkende bevolking wordt vernietigd, maar de winsten van de heersende klasse in de wereld nemen onmetelijk toe. Deze ontwikkeling is uitvoerig gedocumenteerd in een studie van de econoom Valentin Lang.

Doelstelling 11: Steden en woongebieden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken

De echte agenda: multiculturele samenlevingen die gekenmerkt worden door criminaliteit en algemeen wantrouwen kunnen alleen rustig worden gehouden door een brute politiestaat op te richten. Invoering van een totalitair bewakingssysteem, vergelijkbaar met China. Gezagsgetrouwe burgers ontwapenen om ze weerloos te maken.

  Duitse econoom: "Great Reset zal een crash veroorzaken die erger is dan in de jaren dertig"

Doelstelling 12: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

De echte agenda: onder het mom van milieu- en klimaatbescherming moet van alles verboden en beperkt worden, zoals auto’s. De achteruitgang van onze welvaart als gevolg van de globalisering wordt zo verkocht als een noodzakelijke milieumaatregel. Alles zal de gewone burger worden afgenomen, terwijl de heersende klasse in de wereld in luxe zal blijven leven in hun herenhuizen en het natuurlijk nergens zonder hoeft te stellen.

Doelstelling 13: Onmiddellijke actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan.

De echte agenda: de pseudowetenschappelijke staatsreligie van de vermeende door de mens veroorzaakte klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande paniekzaaierij is bedoeld om wereldwijde conformiteit en machtsovername door bepaalde elites mogelijk te maken.

Meningsverboden, quota en herverdeling

Doelstelling 16: Vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen.

De echte agenda: het verscherpen van de opiniewetgeving om elke kritiek op omvolkingsmigratie strafbaar te stellen. Verplichte quota voor migranten in alle lagen van de bevolking.

Doelstelling 17: De middelen voor de uitvoering versterken en het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.

De echte agenda: met name de westerse landen moet worden gevraagd nog meer te betalen om dit globalistische programma te financieren. Herverdeling van Europa naar de Derde Wereld als zogenaamde “ontwikkelingshulp”. Dit zal nog meer belastingen op de burgers in het Westen noodzakelijk maken.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

VN-Secretaris-Generaal windt er geen doekjes om: noodzaak van “nieuwe wereldorde”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBritse kinderarts: kinderen zullen aan het COVID-19 vaccin sterven 
Volgend artikelWie heeft de video’s van ineenstortende mensen in Wuhan in scène gezet?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Het doel van een totalitaire leider/ regiem is altijd wereldheerschappij ook al kan die doel heel ver weg zijn.

  Het nastreven van een wereldheerschappij is dus totalitarisme, is mijn beleving.

  Hanna Arendt – Totalitarisme (1951)

  Een boekwerk dat iedereen gelezen zou moeten hebben.

 2. Jean , Ja mensen die zijn al grootste deel gehersenspoeld er wordt al langer tijd met het voedsel geknoeid dat komt dat onze regeringen daar aan meededen en voor hun eigen er van profiteerden, mijn mening er had beter een oorlog kunnen komen dan waar wij nu naar afstreven een totale volks onderdrukking er zal geen land meer in de nieuwe wereld zijn die ons kan redden.
  Wij zijn volgevreten en gedoopt in materieel waar wij geen afscheid kunnen nemen kijk maar hoeveel mensen hun kinderen aan de wetenschap overleven om op vakantie te kunnen gaan wij verdienen niet beter, ik ben niet bang ik heb een leeftijd van 72 jaar altijd in vrijheid geleefd de jongeren hebben een rede om bang te zijn maar dat nemen ze op de koop toe.

 3. Nou nou, ondanks het feit dat ik deze agenda ook met argusogen bekijk en ervan overtuigd ben dat deze agenda niet in het werk stelt wordt om gelijkheid voor iedereen te bereiken denk ik wel dat sommige uitleg van de punten voor redactie en rectificatie vatbaar is. Er gaat niets gebeuren waarvan de grote multinationals, de oorlogsindustrie en energie en waterindustrie armer van wordt. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk ook dat deze agenda er in China al heel lang doorheen gedrukt wordt dat China zelfs een proeftuin voor deze agenda is. Maar qua energie denk ik dat men eerder op atoomkracht gaat werken. Atoomkracht roept nu nog de nodige weerstand op maar die wordt er bijvoorbeeld doorheen gedrukt. Wellicht gaat men ook stuwmeren aanleggen waar dat nu nog niet kan omdat er een te grote stad o.i.d. voor moet wijken waar nu dus heel veel onteigeningsprocedures met de nodige kosten moeten plaats vinden. Of getijde centrales zoals in de Waddenzee.

  Alles waar nu groot geld aan wordt verdiend zal blijven tenzij er een even lucratieve vervanger voor is.

 4. Dit is puur marxisme. Een religie van onderdrukking en mond snoeren ,maar niet als zodanig word erkent omdat er niet over een god wordt gesproken . Want zij zijn god. Dus mensen denken dat zij vrij zijn. En ze geen wetten opgelegd krijgen zoals :”heb God lief en uw naaste als jezelf.! “Dus wat heb ik te doen met mijn naaste; ben ik mijn broeders hoeder.? Zij willen alleen maar door organitaties VN dingen doen waarbij zijzelf er beter uitkomen ,dan dat zij zijn .Daar maken deze linkse oranitaties gretig gebruik van ,om deugmensen te creeren.Zie je deze en al die andere globalistische organitaties met china aan de top zijn zgn geen religieuze organisaties Maar zij hebben ondertussen wel de macht over de gehele wereld en bezig haar te recetten .en zie je het verdwijnen van de ware christenheid, die de vrijheid en gelijkheid en ontwikkeling in de wereld heeft gebracht.,en slavernij en kinderwerk gestopt heeft en de vrouwen rechten heeft gegeven .Je ziet ook dat hoe goddelozer deze wereld wordt hoe dit alles weer terug komt .En zij zeggen nu dat al de blanken slecht zijn en uitgemoord moeten worden ,maar zij bedoelen de christenen omdat zij denken als je wit bent uitomatisch christen bent. Omkijken naar elkaar is uit God maar multiculutereel is niet uit God of ben je de toren van babel vergeten, waar de verschillende naties en talen zijn gecreeerd. Alle natie kregen gelijke kansen.!?

 5. Met betrekking tot doelstelling 2 moet je lezen dat ze genetisch gemanipuleerd voedsel gaan verbouwen met meer opbrengst, beter weerstand tegen klimaatproblemen en natuurlijk meer kanker. Maar daar hebben we dan weer big pharma als reddende engel.

 6. Wat me opvalt is het feit dat de globalisten lijken te denken dat ze ondanks verminderde wereldpopulatie toch nog meer geld kunnen verdienen. Slavernij eindigd hun inkomens, hoe gaan ze dat oplossen? Word het uiteindelijk een strijd onder de globalisten? Hoe dom zijn ze?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in