Voor Dr. Reiner Fuellmich, een advocaat die gespecialiseerd is in medisch recht en consumentenbescherming, en gespecialiseerd is in de aanpak van frauduleuze ondernemingen, bestaat er geen twijfel: Dr. Christian Drosten, directeur van het instituut voor virologie van het Charité-ziekenhuis in Berlijn, heeft opzettelijk onjuiste feiten beweerd met betrekking tot de door hem ontwikkelde PCR-test en de asymptomatische verspreiding van het nieuwe Coronavirus, schrijft Siri Sanning.

De in Bremen geboren jurist sprak in een reeks interviews en toespraken, die hier zijn samengevat, over de huidige stand van zaken, wat ons te wachten staat en waarom menselijkheid en spirituele toegang een essentiële rol zullen spelen bij de vormgeving van de post-Coronasamenleving. Voor de gedetailleerde versies, gelieve de referenties op het oorspronkelijke artikel te volgen.

 • Een PCR test spoort geen infecties op.
 • Er is geen asymptomatische overdracht van de ziekte Covid-19.
 • Het doel is vanaf het begin “vaccinatie” geweest.
 • Het ging altijd om controle.
 • De politiek dient bedrijfsbelangen en beïnvloedt de rechterlijke macht.
 • De Corona-Ausschuss (Corona Comité) is een wereldwijde bron van informatie.
 • Internationale netwerkvorming en betrokkenheid op vele niveaus zullen de ommekeer bewerkstelligen.
 • De verantwoordelijken zullen ter verantwoording worden geroepen.
 • Er zal een samenvatting van het werk van het Comité worden gepubliceerd (Corona Matrix).
 • Definitie van een nep-epidemie volgens het RKI.
 • Schijnepidemie of pseudo-epidemie: grotere registratie van ziektegevallen in vergelijking met voorgaande perioden zonder dat er een epidemie plaatsvindt (bijvoorbeeld door een verhoogde diagnostische activiteit of een frequenter optreden van infecties als gevolg van een verminderde weerstand van populaties, zodat een epidemie wordt geveinsd).

Definitie van een nep-epidemie volgens het RKI

“Schijnepidemie of pseudo-epidemie: grotere registratie van ziektegevallen in vergelijking met voorgaande perioden zonder dat er een epidemie plaatsvindt (bijvoorbeeld door een verhoogde diagnostische activiteit of een frequenter optreden van infecties als gevolg van een verminderde weerstand van populaties, zodat een epidemie wordt geveinsd).”

Bron:
Robert Koch Institut: Infektionsschutz und Infektionsepidemiologie; Fachwörter – Definitionen – Interpretationen. S.36

“We kunnen bewijzen dat hij bewust liegt.”

Zowel wat de zogenaamde Drosten PCR-test betreft als wat de asymptomatische infecties betreft, kan volgens Fuellmich juridisch worden bewezen dat Dr. Drosten heeft gelogen.

Een PCR-test kan, in tegenstelling tot wat Drosten beweert, in principe geen infecties opsporen. Dit komt doordat het geen onderscheid kan maken tussen “dode” materie – overblijfselen van de strijd tussen het immuunsysteem en de ziekteverwekker – en “levende” materie. Het kan niet herkennen of een volledig virus de cel is binnengedrongen en zich daar vermenigvuldigt. Maar alleen dan is men besmettelijk, infectieus. Zelfs volgens de wet. Daarom staat op bijna alle bijsluiters van PCR-tests dat deze alleen zijn goedgekeurd voor wetenschappelijke en niet voor diagnostische doeleinden, aldus Fuellmich.

Bovendien is de test, die op zichzelf geen infecties kan opsporen, zo opgezet dat hij op vrijwel alles positief test. Vanaf 24 cycli van amplificatie / een ct-waarde van 24 aanvaardt de gezondheidsdienst van Frankfurt niet langer een PCR-test, omdat volgens de advocaat vanaf deze waarde alles onwetenschappelijk is. Dr. Mike Yeadon, voormalig onderzoeksdirecteur en vicepresident van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer, besprak in het Corona Comité dat vanaf een ct-waarde van 35 ongeveer 97% van alle resultaten vals-positief zijn. “De Drosten-test was ingesteld op 45 cycli,” meldt Fuellmich. Dus, concludeert hij, diende het alleen om zoveel mogelijk “gevallen” te creëren.

Drosten beschreef in 2014 de sterke en zwakke punten van de PCR-test

Dat Dr. Drosten zich bewust was van de sterke en zwakke punten van de PCR-test blijkt uit een interview met Wirtschaftswoche in 2014, waarin hij in verband met de MERS-epidemie (Middle East Respiratory Syndrome) die toen welig tierde op het Arabisch schiereiland letterlijk verklaarde: “Ja, maar de methode is zo gevoelig dat ze één enkele erfelijke molecule van dit virus kan detecteren. Als een dergelijke ziekteverwekker een dag lang over het neusslijmvlies van een verpleegster fladdert zonder dat zij ziek wordt of iets anders merkt, dan is zij plotseling een Mers-geval. Waar vroeger doodzieke mensen werden gemeld, worden nu plotseling milde gevallen en mensen die eigenlijk volkomen gezond zijn in de meldingsstatistieken opgenomen. Dit zou ook de explosie van het aantal gevallen in Saudi-Arabië kunnen verklaren. Daar komt nog bij dat de lokale media de zaak buiten proportie hebben opgeblazen.”

Voor kritiek op Dr Drosten’s academische werk, lees hier: Beurteilung des Corman-Drosten Papiers

“Mensen zonder symptomen noemt men gezond.”

Ook op dit punt, zo vervolgt Fuellmich, liegt Dr. Drosten opzettelijk wanneer hij beweert dat er asymptomatische infecties bestaan. Opzet kan worden bewezen omdat “zijn bewering dat er asymptomatische infecties zijn vals is en hij wist dat het vals was”. In het document dat de viroloog over dit onderwerp schreef, werd als bewijs van asymptomatische infecties de Chinese vrouw uit Wuhan genoemd, die tijdens haar zakenbezoek aan het Beierse bedrijf Webasto veel mensen infecteerde.

Ze had naar verluidt geen symptomen gehad. “Gewoon gelogen, niet waar,” zegt Fuellmich. “En hij weet het omdat een wetenschapper hem erop wees voordat deze voorpublicatie uitkwam.” Het bleek dat de Chinese vrouw de ziekte van haar ouders had opgelopen en de nodige medicatie nam. Dr. Drosten was zich hiervan bewust. Desondanks publiceerde hij zijn artikel zonder het te wijzigen. De naam van de persoon die hem op zijn fout wees is Kai Kupferschmidt. Hij is journalist voor Science Magazine in Berlijn, u kunt zijn artikel van 3 februari 2020 hier lezen: Study claiming new coronavirus can be transmitted by people without symptoms was flawed.

Daarnaast heeft de studie Post -lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China van november vorig jaar het verhaal van asymptomatische risicopersonen ontkracht.

“Beide claims waren nodig voor de pandemie.”

Dr. Fuellmich blijft dus bij zijn standpunt dat Dr. Drosten een oplichter is. Juridisch ligt dit volgens hem naar burgerlijk recht op het gebied van opzettelijk onjuiste feitelijke mededelingen of opzettelijke immorele schade.

Hij stelt: “Beide beweringen zijn onjuist en beide beweringen waren nodig voor deze pandemie. De Corona-pandemie is puur een PCR-testpandemie, absoluut geen gezondheidskwestie.” Bovendien wijst alles erop dat ook ditmaal dezelfde hoofdrolspelers verantwoordelijk zijn als toentertijd voor de Mexicaanse griep.

“Het doel was vanaf het begin vaccinatie.”

Dr. Fuellmich is ervan overtuigd dat het enige doel altijd is geweest de Corona-vaccins te kunnen gebruiken door middel van een vergunning voor noodgebruik. Voorwaarde hiervoor was de afkondiging van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationale draagwijdte door de WHO.

“Als je dit weet, dan hoef je je niet meer af te vragen waarom andere geneeswijzen niet overwogen zijn. Dan hoef je je niet af te vragen waarom de WHO de definitie van kudde-immuniteit heeft veranderd. Plotseling alleen vaccinatie. Waar komt dit vandaan? Een van de hoofdsponsors is Bill Gates. Hij is de grootste vaccinfabrikant ter wereld. Met zijn GAVI-groep heeft hij een belang in alle vaccinproducenten. Het is niet nodig om nog meer vragen te stellen. Of – vragen moeten worden gesteld! Maar de antwoorden liggen voor de hand,” legt de advocaat uit.

Het proces in retrospectief

Zich baserend op de getuigenissen van medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in het Corona Comité – zie zittingen 41 41 Troja Allenthalben en 54 Zwischen Nudging und Nebenwirkungen – schetst Dr. Fuellmich de volgende opeenvolging van gebeurtenissen:

Het begon met een ongeluk in het Wuhan Institute of Virology, waar – volgens de Amerikaanse mainstream media – Gain of Function-experimenten waren uitgevoerd onder begeleiding van de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases NIAID, Dr. Anthony Fauci. In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd gevreesd, namelijk dat het ongeval in het laboratorium ernstige en gevaarlijke gevolgen zou hebben gehad, bleek al snel dat dit niet het geval was. De mensen op de achtergrond, door Fuellmich omschreven als “de Andere Kant”, zagen echter een kans in het incident en namen het als een gelegenheid om “hun agenda uit te voeren”. Origineel citaat Fuellmich: “Drosten kreeg zijn leiding en begon zijn proef te ontwikkelen. Terwijl hij en alle anderen nog steeds zeiden dat het niet zo erg was.”

WHO buigt voor China en Bill Gates

  GROOTS: Zweden gaat TEGEN cashloze agenda

De WHO, die “in feite toebehoort aan de Chinezen en Bill Gates”, kwam bijeen in spoedvergaderingen. Tijdens de vergadering van 22 en 23 januari 2020 werd de druk van de farmaceutisch-technische industrie nog steeds weerstaan of waren er te weinig concrete gevallen van de ziekte. Ten slotte heeft de WHO op 31 januari 2020 tijdens de tweede spoedvergadering een internationale noodsituatie op gezondheidsgebied afgekondigd.

Volgens Fuellmich was deze internationale noodtoestand nodig om niet geteste geneesmiddelen, zogezegd vaccins, op mensen te kunnen gebruiken. In de VS heet dit een vergunning voor gebruik in noodgevallen, in de EU een voorwaardelijke vergunning. De PCR-test die Dr. Drosten inmiddels heeft ontwikkeld, is door de WHO verheven tot de globale gouden standaard voor het opsporen van infecties. Hoewel niet geschikt of goedgekeurd voor dit doel en bovendien ingesteld op 45 vermenigvuldigingscycli. “De basis voor alle maatregelen was uitsluitend de Drosten test. Dat moet nogmaals worden benadrukt,” aldus de advocaat.

Wie is de “Andere Kant”?

“De Andere Kant zijn degenen die megalomaan zijn en denken dat ze de wereld volledig kunnen beheersen,” legt Fuellmich uit. Het zijn een paar superrijken plus China, die zich volgens ingewijde berichten momenteel opmaken om de Duitse auto-industrie over te nemen. Het is echter geen monolithisch blok, maar er zijn veel verschillende, zelfs tegenstrijdige belangen. Als gevolg daarvan zijn er dienovereenkomstig tegenstrijdige berichten.

“Het zijn delen van de samenleving die denken dat ze boven de wet staan,” zegt de advocaat. Globale ondernemingen, de financiële, farmaceutische en technologische industrie, en hun geldschieters, die op bijna ongelooflijke wijze profiteren van de maatregelen die zij zelf uitwerken. Hun zelfbenoemde elites uit het bedrijfsleven (trefwoord: Davos-kliek) zijn door voortdurende ontmoetingen gefuseerd met al even zelfbenoemde politieke elites op zodanige wijze dat een verregaande overname van overheidsinstellingen door particuliere partijen heeft plaatsgevonden (trefwoord: publiek-private partnerschappen). Samen hebben zij “de afgelopen decennia miljarden en miljarden aan belastinggeld gekaapt”, legt hij uit. Bovendien wordt de middenklasse vernietigd: “Amazon verovert het marktaandeel van wat hier in puin ligt.”

Enkele superrijken, zo vervolgt hij, beleggen in grote fondsen als BlackRock en van daaruit in bedrijven als Google, Facebook, Pfizer, Moderna of Deutsche Bank. “Deze superrijken bezitten niet alleen deze bedrijven, maar ook de zuiver particuliere platforms van het Wereld Economisch Forum WEF, het Internationaal Monetair Fonds IMF en de VN, die in 2019 onder controle zullen worden gebracht.” In Davos, Zwitserland, overleggen de bedrijfselites regelmatig met de politieke elites. “Wat daaruit voortkomt is wat we hier nu zien,” zei Fuellmich.

Het ging nooit over gezondheid. Het ging altijd over controle.

De Andere Kant legt het allemaal open en bloot. Sleutelwoord: Great Reset. In de kern ging het nooit om gezondheid, maar altijd om het verkrijgen van totale controle. Fuellmich herinnert zich sessie 60, “Die Zeit ist kein flacher Kreis”. Dr. David Martin, CEO van M-CAM International, was daarbij aanwezig. Hij maakte melding van reeds vele jaren geleden verleende octrooien op zowel het coronavirus als vaccinaties en deelt, in overeenstemming met Dr. Fuellmich, de feiten in bij RICO – Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.

Is bevolkingsvermindering het doel?

Volgens Fuellmich hebben we het over een plandemie. Geen pandemie. Dit dient enerzijds om de middenklasse te vernietigen en deze waarden naar de frauderende bedrijven te schuiven en anderzijds om de bevolking te verminderen. “En om de rest van de bevolking te controleren die ze nog willen en kunnen gebruiken.”

Volgens Fuellmich kan men aan de gevolgen van vaccins zien dat het ook om bevolkingsvermindering gaat: “De vader van Bill Gates had veel te maken met eugenetica, Bill Gates heeft het er ook over gehad.” In Europa is de situatie bijzonder bedreigend, omdat het continent tot overmaat van ramp is geplunderd door onder meer de EU. Een in scène gezette Coronapandemie kan worden gezien als een logisch gevolg van vrijhandelsovereenkomsten zoals TTIP en CETA, die de hoofdrolspelers in staat stellen nog meer macht naar zich toe te trekken.

Op de directe weg naar een totalitaire staat

De advocaat beantwoordt de vraag of wij in schijndemocratieën leven in plaats van in echte, met een volmondig ja. De zichtbare wereldwijde gelijke stappen, zo beschrijft hij, bestaat omdat de Coronapandemie gedurende ten minste 10 jaar werd voorbereid en gepland. Bekende spelers in dit verband zijn de Bill & Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, de Johns Hopkins University, het militair-industrieel complex en anderen. De laatste generale repetitie was Event 201.

Het is belangrijk te weten dat de voornoemde platforms hun eigen toekomstige leiders kweken, volgens Fuellmich de zogenaamde Young Leaders. Een voorbeeld is de Duitse kanselierskandidate Annalena Baerbock.

“Er zit daar niemand die iemand heeft gekozen.”

De advocaat benadrukt dat organisaties als het Economisch Wereldforum en het Internationaal Monetair Fonds particuliere organisaties zijn, en geen overheidsinstanties. Zij zijn niet onderworpen aan enige democratische parlementaire controle. Niettemin oefenen zij grote invloed uit en fungeren zij als knooppunten waar bedrijfs- en politieke elites elkaar ontmoeten. Deze laatste bestaan – in de woorden van Fuellmich – uit “figuren die je doen afvragen. Hoe zijn ze daar gekomen? Een heer Kurz in Oostenrijk, een heer Macron in Frankrijk? Een Justin Trudeau in Canada – waar komen ze vandaan?” Ze kwamen daar omdat “het ons gewoon niet kon schelen. We dachten, oh f*** politiek, het doet er niet toe, we hebben er niets mee te maken. We hadden er aandacht aan moeten besteden. Het goede is: nu letten we op en we zullen er zeker voor zorgen dat deze mensen niet te lang aan het roer blijven.”

De rechtsstaat is feitelijk afgeschaft. Volg het geld.

“De politiek,” beschrijft Fuellmich, “slechts weinigen weten dit – heeft rechtstreeks toegang tot de rechterlijke macht. Via de presidenten van het hof. Omdat de voorzitters van de rechtbanken halve politici zijn en slechts een deel van hun werk als rechter doen. In wezen schrijven ze evaluaties van de rechters in hun hof, bijvoorbeeld. Dit betekent dat als deze geledingen van de maatschappij, die menen boven de wet te staan, erin slagen de politiek met lobbyisten onder controle te krijgen, het niet te ver gezocht is dat deze politiek vervolgens via de presidenten van de rechtbanken de rechtbanken zal beïnvloeden”.

Tegen deze achtergrond was het de afgelopen decennia mogelijk geweest dat de meest buitensporige fraudedelicten door de superrijken konden worden gepleegd zonder dat daar sancties tegenover stonden. De politici die zij onder controle hadden gebracht, hadden ervoor gezorgd dat er geen juridische gevolgen waren. De advocaat noemt Cum-Ex als voorbeeld en verwijst ook naar de twee documentaires “How Big Oil Conquered The World” en “Why Big Oil Conquered The World” van onderzoeksjournalist James Corbett.

Veel maatregelen dienen om disciplinering

“Onze federale regering,” de advocaat is er zeker van, “dient alleen bedrijfsbelangen. Volg het geld.” Mondkapjes, sociale distantie, handen wassen, etc. zijn maatregelen van discipline, volgens de psychologen en psychiaters in de Corona Commissie. Ze willen de burger gehoorzaam, onderdanig maken. Hetzelfde geldt voor schrikaanjagende tactieken en bevelen. RKI-voorzitter Lothar Wieler op 28 juli 2020: “Aan deze regels mag nooit worden getornd.”

  VS Gezondheidsautoriteit CDC geeft verbijsterende gegevens vrij waaruit blijkt dat jonge mensen groter risico lopen op hartontsteking door COVID-vaccin

In Duitsland zijn de mensen al minstens anderhalve eeuw, sinds Bismarck, zeer slaafs gehoorzaam aan de overheid opgevoed, zegt Fuellmich. Mensen hebben de neiging te vertrouwen op de overheid, mogelijk zelfs op pseudo-overheidsorganisaties, als een soort substituut voor hun ouders. Het is echter een feit dat ernstig persoonlijkheidsgestoorde mensen ons onder controle proberen te houden.

Het masker is verwijderd.

Het gaat, vervolgt Fuellmich, niet alleen om gezondheidsbedreigende vernederingen van allerlei aard voor kinderen en volwassenen. Intussen heeft de rechtsstaat zijn masker gedeeltelijk afgelegd en laten zien dat hij – en deze analogie ligt voor de hand – even inschikkelijk is als 80 of 90 jaar geleden, dat hij gewillig gehoorzaamt aan de bevelen van de schijnbaar machtigen en sterken en dat hij de wet op de meest willekeurige wijze buigt. Afgezien van het “opzettelijk totaal falen” van de Bondsregering en de Bondsdag, moest men beseffen dat ook in de rechtbanken alles in het werk wordt gesteld om de vaststelling van feiten te verhinderen.

Onder de verantwoordelijkheid van een politicus van de Groenen werden huiszoekingen verricht bij twee gerespecteerde rechters, een advocaat, drie gerenommeerde professoren (getuige-deskundigen) en een acteur. “Omdat rechters en deskundigen hun werk deden.” Zij hadden vastgesteld dat alle maatregelen ongrondwettelijk waren en bovendien het welzijn van kinderen in gevaar brachten. De maatregelen waren verboden. “Zoiets is er nog nooit geweest. In fascistische staten is dat waarschijnlijk de norm, maar niet in de democratie van Duitsland”, aldus Fuellmich.

Grove willekeur van de rechtsgang, belemmering van de bewijsverkrijging

Afgezien daarvan heeft een bij het Landgericht Duisburg aangespannen rechtszaak tegen RKI-directeur Lothar Wieler tot reacties van de regering geleid, omdat een klokkenluider Dr. Fuellmich op de hoogte heeft gebracht. De vordering van de rechtszaak werd vervolgens door de rechters verhoogd van 50.000 euro naar 31 miljoen euro, en de klager kreeg ook bezoek van de handelsinspectie. In dit verband spreekt advocaat Fuellmich van Noord-Koreaanse en stalinistische methoden, perversie van de wet en de meest flagrante willekeur: “Zij willen voorkomen dat deze zaken voor de rechter komen, met name de bewijsvoering. Maar het zal geen nut hebben. Uiteindelijk zullen we toch zegevieren. De waarheid zal naar boven komen.”

Bovendien maakt een nieuwe wet, die clandestien is ingebed in een stemming op 24 juni 2021 om de wet op de stichtingen te uniformeren, het nu mogelijk om de maatregelen die de grondrechten beperken met nog een jaar te verlengen en aan te scherpen – geheel zonder de voorwaarde dat er sprake is van een epidemische situatie van nationale omvang. Dr. Fuellmich gaat ervan uit dat het daar niet bij zal blijven, maar dat de staat vrijwillig nooit meer afstand zal willen doen van dergelijke controlemogelijkheden.

De stilte voor de storm

De advocaat ziet de huidige versoepelingen slechts als de stilte voor de storm. De Andere Kant wil verkiezingen winnen, daarom is alles momenteel vrij ontspannen. Dan, uiterlijk in het najaar, zal paniek worden gezaaid met nieuwe varianten om de mensen ervan te overtuigen dat nog strengere maatregelen en vooral nog meer vaccinaties nodig zijn.

“Waar we nu mee te maken hebben, gaat waarschijnlijk in de richting van de schade van thalidomide, alleen vele malen vermenigvuldigd. Als slechts de helft van wat deskundigen als Dr. Mike Yeadon of Prof. Ulrike Kämmerer, Prof. Dolores Cahill, Dr. Wodarg, Prof. Bhakdi (…) ons vertellen waar is, dan (…) zal de medische zorg instorten. Maar niet vanwege Corona. Corona is een volledig gehypete constructie, in de wereld gezet met volledig valse feitelijke beweringen, bedoeld om mensen af te leiden van wat er werkelijk aan de hand is”.

Thalidomide – een halve eeuw later nog steeds onder ons

Gebaseerd op een verondersteld vaccinatiecijfer van 30% – de officiële cijfers in de VS spreken momenteel van 27%, hoewel Fuellmich dit betwijfelt en zegt dat de cijfers van de mainstream media en de regering over het algemeen vervalst zijn – en een percentage “eerste bijwerkingen” dat de helft daarvan bedraagt, bijwerkingen van vaccins in de zin van “trombose, antilichaamafhankelijke verhoging alsmede auto-immuunziekten” bij ongeveer de helft van alle gevaccineerde mensen “we hebben te maken met een miljard mensen die ofwel dodelijk ofwel op zijn minst ernstig gewond zijn en het gezondheidssysteem – ook het onze – kan dat op een gegeven moment niet meer aan.”

Nalatigheid, opzet, onwetendheid?

Hier wordt een ongetest middel toegediend dat een vaccin wordt genoemd, hoewel het dat niet is. Niet getest, zo legt Fuellmich uit, betekent in dit geval dat er geen echte preklinische of dierproeven zijn gedaan en dat de proef bij mensen – fase 1, 2 en 3 van de studie – in elkaar is geschoven. “Maar dat wordt de mensen niet verteld. Ze kunnen, als ze hun eigen onderzoek doen, erachter komen.”

De persoon die gevaccineerd wordt, moet over dit alles worden ingelicht. “Het is niet voldoende om voortdurend reclame te maken in strijd met de Therapeutic Products Advertising Act. Integendeel, dit is een grove schending van de informatieplicht van de arts. Formulieren uitdelen om te ondertekenen is ook niet voldoende. Een informatief gesprek vereist dat je reageert op de patiënt,” benadrukt de advocaat.

Studies worden uitgevoerd op mensen zonder informatie

Afgezien van het feit dat de doeltreffendheid van de Corona-vaccins naar alle waarschijnlijkheid niet 95% is, maar veel lager, is het relevant dat er niets bekend is over mogelijke bijwerkingen, omdat er geen overeenkomstige studies zijn uitgevoerd. Of beter gezegd, “ze worden nu uitgevoerd. En dat moet aan de mensen verteld worden.”

Wat de juridische beoordeling van het gebeuren betreft, kan niet langer worden uitgegaan van nalatigheid, aldus Fuellmich. Hij spreekt van ten minste voorwaardelijke opzet. “En als je kijkt naar het openbaar leesbare programma voor bevolkingsvermindering, is het niet alleen voorwaardelijke opzet, het is precies de opzet die leidt en zal leiden tot strafrechtelijke schadevergoedingen in de VS en in de andere Anglo-Amerikaanse landen.”

De Corona-commissie als internationale bron van informatie

De Corona-commissie werd opgericht omdat het duidelijk werd dat van politici geen antwoorden op vragen konden worden verwacht. Sinds de zomer van 2020 zijn meer dan honderd deskundigen, wetenschappers, benadeelden en anderen gehoord. Zeer gerenommeerde mensen, zoals Dr. Fuellmich opmerkt. Onder hen Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, Dr. Simone Gold, oprichtster van de Amerikaanse Frontline Doctors, Robert F. Kennedy Jr. alsmede Holocaust-overlevende Vera Sharav, die, zoals anderen gehoord, mede-Israëlis / Joden oproept analogieën met 1933 uit te spreken in plaats van ze te laten verbieden.

Het Corona Comité is een gezaghebbende bron van informatie op internationaal niveau geworden. Daarom zal de website worden vernieuwd, zodat alle positieve rechterlijke uitspraken “waar ook ter wereld” – of zij nu in Ecuador, Peru of Portugal zijn gedaan – daar kunnen worden geraadpleegd. Alle model-exemplaren, adviezen van deskundigen en beslissingen inzake bewijsverkrijging zullen ook worden getoond. Als documentatie voor iedereen: De Corona Matrix.

Vanaf augustus 2021 zullen de bevindingen van het Corona Comité in boekvorm of als verzamelwerk worden gepubliceerd. Het eerste deel zal een basisdeel zijn, dat snel zal worden gevolgd door andere themagerichte delen die een gedetailleerd onderzoek van een specifiek aandachtsgebied, b.v. vaccinatie, mogelijk maken. Dit zal een belangrijk alternatief bieden, vooral met het oog op de oprukkende censuur op het net, die ook diegenen kan bereiken die eerder afkerig staan tegenover video’s. Op de website van het Corona Comité zal een mogelijkheid tot reservering worden gecreëerd.

  Virus of geen virus - Het vaccin is dodelijk

Internationale netwerken en verdere rechtszaken

Internationale netwerken zijn van cruciaal belang. Zowel wat de alternatieve media betreft, aangezien van de mainstream media niets meer kan worden verwacht dan propaganda en permanente reclame voor vaccinaties, als ook vooral op juridisch gebied. Dr. Fuellmich is hiervan overtuigd. De Duitse rechterlijke macht, niet meer dan een “rokende puinhoop”, wordt zo ernstig gehinderd door corruptie dat de weinige rechters en officieren van justitie die zich nog inzetten voor de rechtsstaat, alleen met hulp van de internationale justitie weer op de been kunnen komen. Zonder de rechtsstaat, zegt Fuellmich, is het gedaan met de democratie. Daarom is gestreefd naar een zo nauw mogelijk netwerk met de meest bekwame advocaten in de VS, Canada, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Afrika, India en vele andere landen, zodat door deze internationale coördinatie iedereen wereldwijd over dezelfde stand van zaken beschikt en gericht kan aanvallen. Bovendien wordt aangenomen dat op een dag een internationaal gerechtshof dat speciaal voor Corona is opgericht, zijn werk zal moeten beginnen.

De Indiase Orde van Advocaten heeft zelf actie ondernomen

Ook in Duitsland zijn en worden nog steeds rechtszaken aangespannen, omdat men ervan uitgaat dat steun zal komen uit de Anglo-Amerikaanse wereld. Als een zaak in één land wordt gewonnen, zegt Fuellmich, helpt dat overal. Bijgevolg zullen arresten uit andere rechtsgebieden ook in Duitsland niet worden genegeerd, zoals het voorbeeld van VW heeft aangetoond. In India eist de plaatselijke orde van advocaten gerechtelijke stappen wegens sterfgevallen als gevolg van de Corona-vaccinaties. De desbetreffende brief was ondertekend door Dipali Ojha, het hoofd van de juridische afdeling van de Indiase Orde van advocaten. Ze was te gast bij de 61e zitting “We´ll catch you cause we can” van het Corona Comité. We pakken je wel als we kunnen.

In de VS, begeleidde de investeringsbankier en filmmaakster Leslie Manookian van “The Greater Good”; een bekroonde documentaire over de vraag hoe zelfverzekerd ouders kunnen zijn in hun vaccinatiebeslissingen, drie gezinnen met ernstig zieke kinderen die perfect gezond waren vóór hun vaccinaties – en hun non-profit organisatie Health Freedom Defense die een rechtszaak aanspande tegen de regering Biden.

De partij aan de basis en de individuele burger

Dr. Reiner Fuellmich ziet nog een andere mogelijkheid om de huidige ontwikkelingen in het politieke engagement buiten de gevestigde partijen om tegen te gaan. Zijn slogan op de “dieBasis” website is: “Als onzin wet wordt, wordt politiek plicht.”

Als visies voor de toekomst beschrijft de advocaat het zich losmaken van globale ondernemingen en NGO’s en het ontmantelen van de ontransparante, opgeblazen en ondemocratische EU terug naar haar voorganger, de Europese Economische Gemeenschap (EEG). De terugkeer naar regio’s, regionaliteit is belangrijk. het opzetten van lokale toeleveringsketens, met name in de landbouw, de energiesector en de medische sector. Contant geld moet behouden blijven, er moet zoveel mogelijk mee betaald worden. Andere wijzigingen betreffen het rechtssysteem, het bankwezen, de financiën en de gezondheidszorg. In dit alles krijgt de mensheid een hoge prioriteit. Bottom-up politiek in plaats van One Size Fits All.

Totale mislukking van de gevestigde partijen

Voorlopig is de eerste prioriteit echter “de maatregelen te stoppen en de waarheid aan het licht te laten komen met behulp van internationaal juridisch en verder voorlichtingswerk, alsmede met geestelijke, kosmische en religieuze steun. De wetenschappelijke openbare discussie moet onmiddellijk beginnen en een civiele en strafrechtelijke vordering tegen de verantwoordelijken moet volgen,” aldus Fuellmich. Afgezien van een paar mensen van andere partijen die af en toe hun mond opendoen, is dit een totale mislukking van de gevestigde partijen. Ze hadden een goed standpunt moeten innemen. “Trouwens, dit zal waarschijnlijk ieder van ons treffen. Op een gegeven moment zal ieder van ons een standpunt moeten innemen en zich niet langer kunnen verschuilen achter wat algemeenheden, maar zal dan uitgedaagd worden om te laten wie men werkelijk is”.

Gebrek aan empathie voor de levenden en de stervenden

Een essentieel gebied is dat van de empathie. Als het echt om gezondheid zou gaan, zou men niet zoveel mensen laten sterven of ernstig ziek laten worden. En in het bijzonder, men zou niet volledig inlevingsloos worden en de stervenden isoleren zonder familieleden om bij hen te zijn. “Iemand die zoiets doet, kan niet met normale menselijke maatstaven worden gemeten en zou zeker geen leidende posities in de politiek moeten bekleden,” zegt Fuellmich. Ook het spirituele niveau speelt een belangrijke rol. Mensen dwingen te sterven in afzondering. Om kinderen systematisch te misbruiken. “De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn zullen niet overleven. Daar hoeft geen rechtbank iets aan te doen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Dit is onvergeeflijk, dit zijn rode lijnen, als ze overschreden worden is er geen weg meer terug.”

Ongeacht politieke ambities, is het belangrijk dat mensen actief blijven. Er wordt een beroep gedaan op ieder individu, iedereen kan een bijdrage leveren op de plaats waar hij zich bevindt, volgens zijn eigen mogelijkheden. Informatie is net zo belangrijk als ons niet tegen elkaar laten opzetten. Het is ook belangrijk om nooit op te geven. Dat is precies het doel van de andere kant, zegt Fuellmich. “De Andere Kant weet dat het geen kans heeft. Maar het moet ons een illusie van almacht geven. Deze almacht bestaat niet, anders zouden deze fouten, vooral de bijwerkingen van de vaccinatie, niet gebeurd zijn.”

“Nu al is de kracht bij ons.”

In de komende weken, voorspelt Fuellmich, zullen er doorslaggevende beslissingen worden genomen. Ook de rechterlijke macht zal hiertoe bijdragen. Zij denken dat zij absoluut op de goede weg zijn, maar de tegenpartij toont ondertussen hevige zenuwen: “Zij staan met hun rug tegen de muur en kunnen niet loslaten.” De definitieve krachtmeting zal niet over twee of drie jaar plaatsvinden, maar hij is op handen. Het keerpunt zal spoedig bereikt worden. “Het zal een Great Reset zijn. Maar anders dan wat zij denken mogelijk is.”

“In de VS,” zegt Fuellmich, “is de Great Reset mislukt. Als 22 staten toch al niet meer meespelen, of bijna niet meer meespelen, en als de helft van de bevolking toch al vanaf het begin heeft gezegd dat het allemaal onzin is, dan kun je niet praten over dat het een succesverhaal is. En als het niet werkt in de VS, zal het hier ook niet werken. (…) Ik denk ook dat we niet confronterend hoeven te zijn, het is genoeg als we onze mensen laten zien wat het leven eigenlijk betekent. Je zou ook weer naar een kroeg kunnen gaan. Je kunt dansen, zingen, lachen, zoals Viviane altijd zegt. Dat kunnen we doen. Maar de anderen kunnen dat niet. Wat kunnen ze eigenlijk doen? Alleen ‘Lockdown, Lockdown, Nazi, Nazi, rechts, rechts’, zoals de Volksverpetzer. Dat is alles waar ze aan kunnen denken.”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Voormalig WHO-wetenschapster waarschuwt voor plan om de wereld te ontvolken en te controleren met behulp van het COVID-virusVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelAmerikaanse gezondheidsautoriteit CDC trekt frauduleus PCR-testprotocol in dat gebruikt werd om COVID “positieven” te vervalsen om de zogenaamde pandemie te pushen
Volgend artikelDr. Andrew Kaufman: Waarom het nooit bewezen is dat het virus bestaat, waarom de “pandemie” een psychologische operatie is en meer
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. Al sinds Nieuwjaar ginger er doorslaggevende beslissingen worden genomen. Ik vrees dat dit een dood geboren kind wordt!

  • Marcus, deze Coronadhit heeft te lang geduurd en teveel mensenlevens gekost. Niet eens te spreken over de economische schade. De tijd zal het leren of het een dood geboren kind zal worden of juist een gezond en levend kind! Ik en veel mensen hebben het volste vertrouwen in Reinier Fuellmich, zeket qua aanpak. Nogmaals de toekomst van ons bestaan / vrijheid zal uitwijzen wie er gaat winnen.

 2. Het is en zal een lange lijdensweg worden maar deze Fuellmich is een bijtertje.
  Volkomen gelijk heeft hij met zijn opmerkingen over de daders……oppakken ,berechten en veroordelen ,keihard aanpakken deze monsters.
  Zaak is wel dat hij goed op zichzelf moet oppassen, een auto-ongelukje zit soms in een klein dood hoekje.
  Meer dan 1000 advocaten en 10000 medici die voor ons aan de slag zijn…hulde voor deze helden.
  Indien verplegend personeel en andere medici zich nu eens openlijk uitspreken met de waarheid , bv bij BPOC 2020 en verklaringen afleggen….zou dat de zaak wel kunnen versnellen.

  • Niks 1000 advocaten en medici, hooguit 80 advocaten/medici, heeft ie zelf verklaard, ik weet alleen niet meer waar. Het maakt ook niet veel uit hoeveel er zijn ik vind alleen dat dit allemaal heeeel lang duurt.

  • Ik ken juridische procedures die jaaaren hebben geduurd. Ik hoop dat die snel de eerste processen kan beginnen. Positief blijven denken, goed voor onze kosmos.

 3. De zwarte schimmel wordt gevolgd door het lijkbleke krakkemigge beest dat ziekte en dood met zich meesleept.

  En ik blijf toch nog maar even ademhalen tot die doorslaggevende beslissingen eindelijk eens de kop opsteken.

 4. Probleem is nu dat de huidige politieke leiders, althans war er voor door moet gaan, zich dermate gecompromitteerd hebben dat er voor hun geen weg terug meer is.
  Dat zouden nog wel wat zware tijden kunnen worden want de daaromheen zwermende ret..likkers in het zelfde schuitje zitten Het geld is hier de grote boosdoener, niet het geld zelf maar diegenen die er veel te veel van hebben en diegenen die dat enkel en alleen nastreven.
  Een grote pluim en dank voor het werk van de Corona-Ausschuss EN de BPOC 2020

 5. succes met de rechtzaak bij de ‘nazi’ rechters..
  lol

  we weten dar er in duitsland geen onafhankelijke rechters zijn

 6. Tja er is al bekend gemaakt dat de pcr test vanaf 31 dec weggaat. Soros en Gates hebben een testfabriek opgekocht, wat denk je waarvoor dit is. Ze zullen straks met een test vanuit daar komen, met wie weet wat voor troep erin, en daar kun je niet tegen procederen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in