De gegevensbank van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over bijwerkingen van geneesmiddelen meldt nu 46.618 doden en 4.682.268 gewonden na COVID-19 vaccins (details hieronder).

In de Verenigde Staten meldt het Vaccine Adverse Events Recording System (VAERS) nu 29.635 sterfgevallen en 1.350.950 verwondingen na COVID-19 vaccins. (Bron.)

Bron

In een rapport van Harvard Pilgrim Health Care, Inc. uit 2011 voor het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) staat dat minder dan 1% van alle ongewenste voorvallen na vaccins ooit aan VAERS gemeld worden.

Hoewel 25% van de ambulante patiënten een ongewenst bijwerking krijgt, wordt minder dan 0,3% van alle ongewenste bijwerkingen en 1-13% van de ernstige bijwerkingen aan de Food and Drug Administration (FDA) gemeld.

Evenzo wordt minder dan 1% van de ongewenste bijwerkingen van vaccins gemeld. Lage meldingspercentages verhinderen of vertragen de identificatie van “problematische” geneesmiddelen en vaccins die de volksgezondheid in gevaar brengen. Er is behoefte aan nieuwe surveillancemethoden voor bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. (Bron.)

Er zijn nu in de afgelopen 20 maanden meer sterfgevallen en bijwerkingen van vaccins gemeld aan VAERS na COVID-19-vaccins dan in de hele voorgaande 30 jaar voor alle door de FDA goedgekeurde vaccins vóór de vergunning voor noodgebruik van de COVID-19-shots in december van 2020. (833.968 gevallen, 9.279 sterfgevallen – bron).

46.618 sterfgevallen en 4.682.268 verwondingen in EudraVigilance

De Europese database (EER en niet-EER landen) van meldingen van vermoedelijke medicijnreacties is EudraVigilance, gecontroleerd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), en zij melden nu 46.618 dodelijke slachtoffers en 4.682.268 gewonden na injecties van vijf experimentele COVID-19 injecties

Van het totale aantal geregistreerde letsels heeft bijna de helft (2.106.816 ) ernstig letsel.

“De ernst geeft informatie over het vermoede ongewenste effect; het kan als ‘ernstig’ worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis die de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, ziekenhuisopname vereist, leidt tot een andere medisch belangrijke aandoening, of verlenging van bestaande ziekenhuisopname, leidt tot blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is.”

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de verslagen opgesteld voor elk van de vier COVID-19 opnamen die we hier opnemen. Het is veel werk om elke reactie met verwondingen en sterfgevallen in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is op het EudraVigilance systeem dat we hebben gevonden waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen, schrijft Brian Shilhavy.

Hier zijn de samenvattende gegevens tot en met 16 juli 2022.

Totaal aantal reacties voor het mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 21.999 doden en 2.418.846  gewonden tot 16/07/2022.

Totaal aantal reacties voor het mRNA-vaccin SPIKEVAX/mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 12.225 doden en 773.142 gewonden tot 16/07/2022.

Totaal aantal reacties op het vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/AstraZeneca: 9.318 doden en 1.318.927 gewonden tot 16/07/2022.

Totaal aantal reacties voor het COVID-19 vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van Johnson & Johnson: 3.076 doden en 168.267 gewonden tot 16/07/2022.

Totaal aantal reacties voor het COVID-19 vaccin NUVAXOVID (NVX-COV2373) van Novavax: 0 doden en 3.086 gewonden tot 16/07/2022.

4.358 dode baby’s in VAERS na COVID-19 vaccins

De laatste update in VAERS laat 4.358 foetale sterfgevallen zien na COVID-19 vaccins die geïnjecteerd zijn bij zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. (Bron.)

Dit moet wel de meest trieste, misdadige activiteit van Big Pharma en de FDA zijn, door toe te staan dat deze COVID-19 injecties bij zwangere en jonge vrouwen worden ingespoten.

Pfizer had gegevens waaruit bleek hoe gevaarlijk deze injecties waren voor zwangere vrouwen, maar de FDA gaf toch toestemming.

Dr. Byram W. Bridle heeft eerder deze week op zijn blog aandacht besteed aan deze menselijke tragedie:

Ik ben in shock.

De Food and Drug Administration (US-FDA) van de Verenigde Staten had 75 jaar gevraagd om de documenten vrij te geven die zij van Pfizer hadden bekeken voordat zij toestemming voor noodgebruik gaven voor het Pfizer-BioNTech BNT162b mRNA “vaccin” (Comirnaty) tegen SARS-CoV-2, dat COVID-19 kan veroorzaken. Een rechter overrulede dit echter en vaardigde een gerechtelijk bevel uit dat de documenten in grote maandelijkse termijnen moesten worden vrijgegeven. Vandaag werd mij een absoluut schokkende reeks gegevens onder de aandacht gebracht. Zij zijn niet nieuw. Zij komen uit een document dat deel uitmaakte van de datadump die reeds in mei van dit jaar was vrijgegeven. Ik wil echter mijn collega-wetenschappers helpen om ervoor te zorgen dat deze wetenschap wijd verspreid wordt over de hele wereld. Dit in het belang van “volledig geïnformeerde toestemming”, iets dat regelgevende instanties, volksgezondheidsfunctionarissen en te veel artsen de laatste jaren lijken te hebben opgegeven.

Ik pleit er al heel lang voor dat onze kinderen buiten de massale conflicten worden gehouden over de wetenschap die aan COVID-19 ten grondslag ligt. Naar mijn mening kunnen volwassenen hun eigen risico-batenanalyse maken over de vraag of zij een van de huidige COVID-19 inentingen willen krijgen. Maar veel te veel volwassenen nemen deze beslissingen op basis van pseudo-wetenschap, gegevens van gebrekkige studies, verkeerde informatie, en regelrechte desinformatie die verspreid wordt door artsen en volksgezondheidsfunctionarissen, van wie velen niet gekwalificeerd zijn om zich uit te spreken over wat dan ook op het gebied van de vaccinologie. Ik heb me nooit op mijn gemak gevoeld over het gebruik van deze injecties bij “kinderen, adolescenten en jong-volwassenen in de vruchtbare leeftijd”. Dit was de precieze terminologie die ik gebruikte in een gids voor ouders over de COVID-19 vaccins die ik meer dan een jaar geleden schreef.

De gegevens van de hoogste kwaliteit voor de beoordeling van een nieuw geneesmiddel zijn afkomstig van klinische studies. Dat komt omdat dit soort experimenten bij mensen gewoonlijk goed gecontroleerd zijn en een zogenaamde “actieve monitoring” omvatten; er is een follow-up om de veiligheid en de werkzaamheid te beoordelen. Daarom mogen de klinische testfasen nooit in gevaar worden gebracht. Laten we, met dit in gedachten, eens kijken naar een verbluffende reeks gegevens die Pfizer aan de US-FDA heeft verstrekt.

De gegevens in dit document zijn verzameld tot 28 februari 2021. Opmerkelijk is dat op bladzijde 9 de bezorgdheid over de veiligheid op basis van het VS Pharmacovigilance Plan “ontbrekende informatie” bevat over “Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding”. De gegevens die tot eind februari 2021 verzameld waren, waren van een te kleine steekproefgrootte (d.w.z. # zwangere of zogende vrouwen) om het gebruik bij deze populaties te rechtvaardigen. Hier zijn echter de gegevens die op dat moment beschikbaar waren over de resultaten bij zwangere vrouwen die de COVID-19 inenting van Pfizer hadden gekregen; dit is geciteerd uit het bovenste deel van tabel 6 (ik heb de belangrijkste punten gecursiveerd en/of vetgedrukt)…

Zwangerschapsgevallen: 274 gevallen, waaronder:

– 270 gevallen bij de moeder en 4 gevallen bij de foetus/baby, die 270 unieke zwangerschappen vertegenwoordigen (de 4 gevallen bij de foetus/baby waren verbonden met 3 gevallen bij de moeder; 1 geval bij de moeder betrof een tweeling).

– De zwangerschapsuitkomsten voor de 270 zwangerschappen werden gerapporteerd als spontane abortus (23), uitkomst in afwachting van (5), vroeggeboorte met neonatale dood, spontane abortus met intra-uteriene dood (elk 2), spontane abortus met neonatale dood, en normale uitkomst (elk 1). Voor 238 zwangerschappen werd geen uitkomst gegeven (merk op dat voor elke tweeling 2 verschillende uitkomsten werden gemeld, en beide werden meegeteld).

Blijkbaar zullen de uitkomsten nooit bekend worden voor 88% (238/270) van de zwangerschappen. Waarom was de follow-up van deze gevallen zo abominabel?

NutriTruth heeft een mooie grafiek op hun website die een samenvatting geeft van de resultaten van gevallen waarvoor follow-up gegevens beschikbaar waren…

Het schijnt dat er gegevens beschikbaar zouden zijn voor vijf van de zwangerschappen, maar deze uitkomsten waren nog onbekend op het moment dat het document van Pfizer geschreven werd. Er zijn dus degelijke gegevens beschikbaar van 29 zwangerschappen. Eén van de 29 van deze zwangerschappen had een “normaal” resultaat. Dat betekent dat 28 van de 29 baby’s gestorven zijn! Dat is een sterftecijfer van 97%. Het maakt mij niet uit naar welke betrouwbare gegevensverzameling u kijkt om een “achtergrond” sterftecijfer te bepalen, geen enkele komt in de buurt van 97%. Spontane abortussen komen vaker voor dan menigeen denkt, maar, nogmaals, zij komen bij lange na niet in de buurt van het percentage in deze studie. Zelfs in het geval van de “normale uitkomst” betekent dit dat er een ogenschijnlijk gezonde baby was. Men kan er echter niet zeker van zijn dat de uitkomst “normaal” was, totdat alle fysiologische systemen van de baby volledig volgroeid zijn, wat betekent vroeg in de volwassenheid.

Ik heb de preklinische gegevens van Pfizer over de reproductietoxiciteit bekeken, en die zijn fataal gebrekkig. Een van de problemen was het “vaccineren” van alleen de vrouwtjes; kennelijk was men vergeten dat “it takes two to tango”. Ook drukken de knaagdiermodellen die gebruikt werden de laag-affiniteit versie uit van de receptor voor het spike-eiwit dat door de “vaccins” gecodeerd wordt. Mensen brengen de receptor met hoge affiniteit tot expressie. Dit betekent dat de knaagdiermodellen niet in staat zijn de toxiciteit aan het licht te brengen die met het spike-eiwit in verband zou kunnen worden gebracht. Kortom, de preklinische studies konden geen enkele zekerheid geven dat het vaccin van Pfizer veilig zou zijn in de context van zwangerschap. Nu is er bewijs dat gegevens in handen waren van regelgevende instanties die wezen op een mogelijk sterftecijfer van 97% voor baby’s van “gevaccineerde” vrouwen.

Ik heb met wetenschappers en artsen samengewerkt over de “real-world” studies na de lancering van het vaccin over zwangerschap en de COVID-19 injecties. Die zijn zeer gebrekkig. Ik ben mede-auteur van een artikel hierover, maar ik moet nog een redacteur vinden die het zelfs maar aan peer review wil onderwerpen (ik heb daar geen problemen mee gehad voor al mijn artikelen over kanker of basisvirologie). Hoe dan ook, veel andere gerenommeerde wetenschappers en artsen hebben zich hiermee beziggehouden. Verder hadden deze “real-world” studies nooit goedgekeurd mogen worden op basis van de hier gepresenteerde gegevens.

Veel landen hebben het COVID-19 “vaccin” van Pfizer opgedrongen aan zwangere vrouwen, vaak via mandaten. Dit gebeurde met de volle zegen van hun verenigingen voor verloskunde en gynaecologie. Zullen de verloskundigen en gynaecologen deze aanbevelingen blijven doen met deze gegevens in de hand? Uiteindelijk moeten de paren die een zwangerschap meemaken of willen meemaken, zelf de verantwoordelijkheid nemen om zich te informeren om een volledig geïnformeerde toestemming mogelijk te maken. Te veel verloskundigen en gynaecologen zijn ofwel te oppervlakkig opgeleid in de immunologische subdiscipline van de vaccinologie, ofwel zijn zij te bang om een narratief tegen te spreken waarvoor afwijkend gedrag bestraft wordt. Sommige artsen beginnen zich hierover uit te spreken. Jammer genoeg worden hun eenmalige persoonlijke waarnemingen gewoon als anekdotisch beschouwd. Als wetenschapper ben ik echter opgeleid om de cumulatieve aard van deze verslagen te observeren; om ze niet zonder meer af te wijzen, en om ze te gebruiken om legitieme wetenschappelijke vragen te formuleren.

Als u of uw baby problemen hebben ondervonden na de inenting, meldt u dat dan aan uw arts. Zij zijn verplicht een ongewenste bijwerking te melden, zonder zich uit te spreken over de vraag of zij denken dat er al dan niet een verband is. De accumulatie van deze meldingen is de enige manier waarop wetenschappers kunnen helpen veiligheidssignalen op te sporen tijdens een openbare uitrol van een nieuw medisch product.

Een sterftecijfer van 97% bij baby’s van zwangere moeders die “gevaccineerd” waren, is ontstellend. En dit kwam uit de klinische proefgegevens van Pfizer zelf. Dit wijst op een enorme mislukking in het regelgevingsproces voor de volksgezondheid. Het publiek, dat de regelgevende instanties voor de volksgezondheid zouden moeten dienen, zou van deze door de overheid geleide instellingen verantwoording moeten eisen.

Als ik een regelgevingswetenschapper was die de zwangerschapsresultaten van Pfizer beoordeelde, dan zou ik op geen enkele manier ooit het gebruik van hun inenting bij zwangere vrouwen gesteund hebben. En ik zou nooit hebben toegestaan dat “real-world” gegevens uit gebrekkige studies de plaats zouden innemen van deugdelijke preklinische en klinische proeven. Ik zou evenmin over deze kennis zwijgen. Regelgevers die beter weten, moeten hun stem gaan verheffen.

Lees het volledige artikel op COVID Chronicles.

  Volledig gevaccineerde jonge volwassenen hebben 73% meer hartaanvallen en beroerten en 92% meer sterftegevallen dan ongevaccineerden

Dr. Elizabeth Mumper werd onlangs geïnterviewd waar zij verklaarde:

“Als een vrouw in het eerste trimester deze injectie krijgt, heeft zij meer kans op een miskraam of doodgeboorte dan wanneer zij daadwerkelijk een abortivum zou nemen.”

2 Jonge moeders vertellen over het verlies van hun ongeboren baby’s vlak na een COVID-19 Vaccin:

Meldingen van hersenbeschadiging, toevallen, darmaandoeningen blijven voor baby’s van 6 maanden tot 4 jaar oud

Eergisteren (22 juli 2022) zijn er weer 103 records van COVID-19 vaccinverwondingen aan VAERS toegevoegd voor de leeftijdsgroep van 6 maanden tot 4 jaar, die vreselijke bijwerkingen blijven vertonen, waaronder hersenletsel, anafylactische shock, zwakzinnigheid, depressie, lupus, pancreatitis, colitis, Guillain-Barre syndroom, ooginfecties, encefalitis, toevallen, meningitis, en allerlei soorten huiduitslag, sinds deze injecties een paar weken geleden, in juni, werden goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep.

Ik heb de laatste 103 verslagen hier op de tweede bladzijde gezet. Ik heb ze stuk voor stuk doorgelezen, en ik moet toegeven dat het emotioneel geen gemakkelijke zaak is.

Enkele “hoogtepunten” uit de schriften van deze zuigelingen die geïnjecteerd werden.

Een 6 maanden oude babyjongen van VAERS ID 2370120:

binnen 24hs na het krijgen van het Moderna covdi19 vaccin stopte de patiënt met ademen; binnen 24hs na het krijgen van het Moderna covdi19 vaccin raakte de patiënt buiten bewustzijn; Dit spontane geval werd gemeld door een familielid of vriend van de patiënt en beschrijft het optreden van RESPIRATORY ARREST – Op 30-jun-2022 ervoer de patiënt RESPIRATORY ARREST (binnen 24hs na het krijgen van het Moderna covdi19 vaccin stopte de patiënt met ademen) (ernstcriteria ziekenhuisopname, medisch significant en levensbedreigend) en LOSS OF CONSCIOUSNESS (binnen 24hs na het krijgen van het Moderna covdi19 vaccin ging de patiënt bewusteloos) (ernstcriteria ziekenhuisopname en medisch significant).

Een 4-jarig jongetje van VAERS ID 2369485:

  Dr. David Martin geeft explosief interview: "Dit is een geplande volkerenmoord"

Donderdag 7 juli haalde ik hem op van school en liep met hem naar huis. Hij at maar een deel van zijn vijgenreep omdat hij zei dat die niet smaakte. Hij wilde ook geen avondeten, wat heel zeldzaam is. Hij zei dat zijn buik pijn deed. Ik nam aan dat het de vijgenreep was. Uiteindelijk at hij 2 hapjes soep, maar hij wilde niet meer. Toen ik zijn tanden poetste, poetste ik maar de helft omdat hij zei dat het pijn deed. Hij ging vrij gemakkelijk naar bed, maar hij zag er zo uitgeput uit. Om ongeveer 22.00 uur werd hij wakker en hij was zweterig en klam. Hij voelde zich niet lekker en leek een beetje te ijlen, omdat hij niet in de gaten had dat ik echt bij hem in de kamer was toen ik hem wiegde. Hij riep dat zijn buikje pijn deed en wees naar onder zijn navel. Hij huilde en zei dat hij naar huis wilde. Hij besefte niet dat hij thuis was.

Een 3-jarig meisje van VAERS ID 2366237:

De nacht van het vaccin kreeg zij koorts en werd wakker. Sinds het vaccin heeft zij koorts. Zij is lethargisch en wil niet eten. Ik heb haar op 7/8/2022 naar de spoedeisende hulp gebracht. Zij heeft een strep en COVID-19 test gehad die negatief waren. Haar hoogste koorts was 104 (Fahrenheit, red.). Ik ben gisteren ook met haar naar de eerste hulp geweest. Zij is momenteel nog steeds ziek.

Een anderhalf jaar jongetje van VAERS ID 2365977:

  Pakistaanse ouders die hun kinderen niet laten vaccineren (tegen polio en andere ziekten) kunnen een maand de gevangenis in

Na ontvangst van de vaccinatie was patiënt ongeveer ~15 min. bewusteloos, leek na die periode lethargisch maar verder normaal. Patiënt vertoonde geen andere bijwerkingen tot de tijd voor zijn dutje om 12:40p, toen hij warm aanvoelde, maar de okseltemperatuur 98,7 was. Hij werd atypisch vroeg wakker om 14.50 uur, maar lag in de wieg schijnbaar rustig te spelen. Om 15.56 uur hoorde moeder een jammerend geluid en ging naar de patiënt kijken, die stuiptrekkingen had en bewusteloos was, totdat de ambulance arriveerde om 16.03 uur, hij was erg warm, maar de ambulance kon geen nauwkeurige temperatuurmeting doen. De stuiptrekkingen hielden op toen het ambulancepersoneel om ongeveer 16.03 uur arriveerde en de patiënt reageerde nog ongeveer 10 minuten niet. De patiënt werd door EMS onder ijs gelegd en had een temperatuur van 102,4 toen hij ongeveer 20-30 min later in het ziekenhuis aankwam.

Een zes maanden oude babyjongen van VAERS ID 2362981:

24 uur na het vaccin had de baby een BRUE (brief resolved unexplained event). Terwijl ik zijn luier verschoonde, reageerde hij niet meer en ik vroeg me af of hij nog ademde. Ik liet hem terug schrikken door zijn naam te roepen. Daarna werd hij weer onbewogen. Dit gebeurde 4-5 keer gedurende 1-2 minuten. Ik probeerde hem te laten schrikken om te proberen om een reactie te krijgen en hij werd weer alert. Ik bracht hem naar de eerste hulp, waar werd vastgesteld dat hij een BRUE had en vannacht aan de monitoren werd gehouden.

Ik huiver bij de gedachte aan wat hen in de toekomst te wachten staat, die deze kleintjes zo laten lijden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

VACCINBESCHADIGDEN DOSSIER

De nieuwe “Engelen des Doods”: Medische beroepsbeoefenaren kunnen zich niet beroepen op onwetendheidVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDuidelijke woorden Poetin over de komende nieuwe wereldorde
Volgend artikelHongaarse premier: Overwinning van Oekraïne op Rusland is in principe onmogelijk en waarschuwt voor kentering in wereldorde
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. We worden al decennia lang belogen en bedrogen door “machthebbers”.
  Dus waarom nu niet, over het covid bedrog?

  Wat we lezen en horen word gestuurd.

  De W.O.B papieren achterhouden zei al meer als genoeg.
  Nu ze vrij komen zeggen ze ” we liegen en bedriegen tot we bereikt hebben wat we willen, tot we ons doel hebben bereikt”.

  Het vrijgeven van de WOB stukken is miz een strategische zet.
  Sinds zo’n jaar of 12 hebben we de meest bedrieglijke m.p.

  Verwacht dus geen eerlijk- en openheid.
  Met uitgestreken gezicht, onwaarheden als waarheid verkopen, wat krom is rechtpraten.

  Dat zegt meer als genoeg over wat de oorzaak van alles is.

  Bedrog is van alle tijden, maar deze eeuw zal de geschiedenis in gaan als de groot schaaligste aller eeuwen.

  Als misdaad niet bestraft word is alles kapot.

  Dus strijders voor de mensheid blijf strijden en anderen bewust maken.

 2. Ministers en consorten werken voor ons, het volk, zo zou het moeten zijn. wij als werkgever van dit zooitje moet hun controleren en bij slechte prestaties ontslaan.

 3. En DAAROM ( dit artikel ) geeft minister Kuipers NU GEEN TOESTEMMING MEER VOOR NIEUWE VACCINATIE RONDES. Boven 60 jaar maakt het kennelijk niet meer uit…..😡
  Het EMA zelf heeft de VOORLOPIGE GOEDKEURING ingetrokken.
  Voor de leeftijdsgrens groep 18 tot 60 jaar.

  Het idiote hier is dat vele Nederlanders nog “ bijna smeken om een vervolg vaccin “
  Zijn dit analfabeten?
  Kijken zij alleen NOS journaal ?
  Of zijn deze mensen door angst zo gehersenspoeld?
  Zelfs de tweede kamer vraagt om vaccinaties voor 18 tot 60 jarigen.
  Hoe krankzinnig is de wereld geworden❓❓

 4. Hoe komt Frontnieuws aan de 46.618 doden als gevolg van de COVID-19 vaccins. Ik kom 2 weken eerder uit op 26.255 overlijdensgevallen bij de 1.916.736 geregistreerde meldingen in EudraVigilance (stand 5-7-2022).

  In EudraVigilance wordt bij elke melding van een overlijdensgeval één of meer doodsoorzaken geregistreerd. Het aantal doodsoorzaken is dus groter zijn dan het aantal overleden personen.

  Een voorbeeld: melding EU-EC-10008592696
  In de bovenstaande afbeelding zie je dat bij 1 melding 6 doodsoorzaken worden genoemd. Tel je het aantal doodsoorzaken dan tel je deze persoon 6 keer mee. Tel je het aantal doodsoorzaken per hoofdgroep dan tel je deze persoon 3 keer mee omdat deze 5 van de 6 doodsoorzaken in 3 hoofdgroepen voorkomen:
  1-Malaise – Groep: General disorders and administration site conditions
  2-Pyrexia – Groep: General disorders and administration site conditions
  3-Decreased appetite – Groep: Metabolism and nutrition disorders
  4-Oligodipsia – Groep: Metabolism and nutrition disorders
  5-Somnolence – Groep: Nervous system disorders.

  Ik corrigeer hiervoor door alleen het aantal meldingen te tellen met één of meer doodoorzaken en het aantal doodsoorzaken buiten beschouwing te laten. Een persoon gaat immers maar 1 keer dood ongeacht het aantal gemelde doodsoorzaken.

  Voor mijn meest recente cijfers en trends (t/m 1 juli 2022) , kijk bij https://onderzoekvaccins.nl/bijwerkingen-covid-19-vaccins-eudravigilance-05-07-2022/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in