De nieuwe “Engelen des Doods”: Medische beroepsbeoefenaren kunnen zich niet beroepen op onwetendheid

“De schuld voor de massamoord ligt alleen bij de politieke leiders… Ik beschuldig de leiders ervan misbruik te maken van mijn gehoorzaamheid. In die tijd werd gehoorzaamheid geëist, zoals dat ook in de toekomst van de ondergeschikte zal worden geëist. Gehoorzaamheid wordt geprezen als een deugd.” ∼ Adolph Eichmann, nazi, tijdens zijn proces. Vroeg in … Meer lezen over De nieuwe “Engelen des Doods”: Medische beroepsbeoefenaren kunnen zich niet beroepen op onwetendheid