Er zijn altijd grote gevechten geweest die de loop van een cultuur zouden bepalen. Meestal ging het om een strijd tussen hen die vrijheid wilden en hen die zich wilden onderwerpen. Ga bijvoorbeeld terug naar de Bijbel en denk aan het Exodus verhaal. Dit ging over een volk dat in slavernij leefde onder een onderdrukkende heerser dat God niet vrij mocht aanbidden, schrijft Bill Muehlenberg.

Een veel recenter voorbeeld is natuurlijk WO II, met een strijd op leven en dood tussen vrijheid en tirannie. In beide gevallen wonnen de goeden. Maar dat is niet altijd het geval. Soms winnen de slechteriken, met afschuwelijke resultaten. Niet alleen de onderdrukking van miljoenen, maar ook de dood van miljoenen is vaak het resultaat.

Er zijn dus altijd belangrijke gevechten waarbij niemand mag denken dat hij gewoon op de schutting kan gaan zitten en het afwachten. Sommige gevechten zijn veel te belangrijk om te proberen uit te zitten. Het lijkt mij – en vele anderen – vrij duidelijk dat de belangrijkste strijd voor vrijheid en het nieuwe burgerrechtenvraagstuk van onze tijd gaat over medisch fascisme.

Ik heb hier al veel over geschreven. We willen dat er een einde komt aan segregatie op basis van je medische status. We willen een einde zien aan de nieuwe tweedeling in de maatschappij die is ontstaan. We willen een einde zien aan medische mandaten, overheidslockdowns, en de erosie van onze meest elementaire burgerrechten en vrijheden.

Wij willen dat er een einde komt aan dwangmedicijnen, waarbij mensen tegen hun wil gedwongen worden om een serum in hun lichaam te laten injecteren. Jarenlang hebben regeringen reclamecampagnes gevoerd waarin werd gewaarschuwd voor mensen die je verslaafd wilden maken aan drugs. “Just say no” was een onderdeel van hun campagne.

Nu is de cirkel rond en dringt de steeds verder uitdijende staat erop aan dat we medicijnen nemen, of we dat nu willen of niet. Daarbij wordt geen rekening gehouden met alle legitieme zorgen die mensen kunnen hebben over hun veiligheid, hun werkzaamheid, hun overhaaste en experimentele karakter, en alle meldingen van bijwerkingen, waaronder overlijden. Het feit dat Big Pharma een heleboel miljonairs en miljardairs voortbrengt, en niet aansprakelijk is voor alles wat fout gaat, zou u alles moeten zeggen wat u moet weten.

Alle moderne gezondheids- en mensenrechtendocumenten van de laatste 75 jaar hebben erop aangedrongen dat er absoluut geen dwang mag zijn bij het verlenen van medische diensten en dat volledige geïnformeerde toestemming de regel van de dag moet zijn. Als u niet weet wat in deze documenten en handvesten staat, dan moet u dat weten! Zie hier voor alle details.

We hebben hier dus te maken met een dubbele bezorgdheid: bezorgdheid over medische gezondheid, veiligheid en keuzevrijheid is natuurlijk een absoluut belangrijke. Maar dat geldt ook voor democratie, vrijheid en fundamentele mensenrechten – die ons vandaag allemaal worden ontnomen, allemaal onder het mom van ‘ons veilig houden’ en ‘oma redden’.

  Wat gebeurt hier? Plotseling waarschuwt het Duitse Ministerie van Volksgezondheid op Twitter voor ernstige bijwerkingen

We hebben de lessen van nazi-Duitsland NIET geleerd. Wat is er gebeurd met de processen van Neurenberg en met de Code van Neurenberg? Betekenen die niets meer? Zijn we zo blasé, apathisch en onwetend over de geschiedenis dat we blij zijn om te zien dat dit alles zich herhaalt?

Het recht om te kiezen en de autonomie van het lichaam zijn fundamentele mensenrechten in de gezondheidszorg. Als je die ontkent of wegneemt, keer je regelrecht terug naar tirannie en despotisme – niet anders dan wat we in de jaren ’30 en ’40 in Duitsland zagen gebeuren.

Toch begrijpen veel te veel mensen – ook christenen – het gewoon niet. Zij schijnen echt te denken dat er hier geen problemen zijn. Zij geloven werkelijk dat de Staat het altijd het beste weet, dat de Staat de mensen nooit zal schaden, en dat wetenschap en geneeskunde nooit gecorrumpeerd kunnen worden of ooit onderworpen kunnen worden van allerlei agenda’s. Een dergelijke onwetendheid van de geschiedenis en de werkelijkheid is schokkend.

Het is tijd voor hen om uit hun bubbel te springen. Ik waarschuw hier al voor vanaf de eerste dag. Ik schreef mijn eerste stuk over het virus op 2 februari 2020. Mijn derde artikel, geplaatst op 12 maart, waarschuwde over hoe Statisten een crisis als deze zullen gebruiken om hun macht en controle te consolideren en de vrijheden van het volk weg te nemen. Ik haat het om het te zeggen, maar ik had 100% gelijk!

Deze oorlog tegen de vrijheid van keuze en deze snelle escalatie van overheidsdwang en hardhandigheid is beangstigend om te zien. Het is allemaal afschuwelijk en weerzinwekkend, van het boeien en arresteren van zwangere moeders in hun eigen huis terwijl ze nog in hun pyjama lopen, tot zwaarbewapende politie die traangas en rubberen kogels gebruikt tegen vreedzame betogers, tot het arresteren van mensen zonder mondkapje of omdat ze Big Brother-statisme in twijfel durven trekken, tot het sluiten van kerken en het arresteren van voorgangers en hen in eenzame opsluiting gooien, ik had nooit gedacht dat ik dit in mijn leven zou meemaken.

Mensen moeten wakker worden en beseffen wat hier op het spel staat. Dit is een oorlog tegen vrijheid en keuze, en het gaat erom hoe ver de almachtige staat zijn spieren kan spannen en mensen onder zijn ijzeren vuist kan houden. Dit IS een nieuwe strijd voor vrijheid. En in veel gevallen gaat het om premiers als Dan Andrews die steeds meer macht en controle willen verwerven in zijn poging dictator voor het leven te worden.

En de verplichte medische maatregelen, niet in de laatste plaats het dwingen van mensen om de prik te nemen of ze dat nu willen of niet, zijn iets waartegen we ons allemaal moeten verzetten. Zoals ik al vaak heb gezegd, als de staat je kan dwingen tegen je wil een vaccin te nemen, kan zij je alles laten doen: je laten steriliseren; gedwongen worden op verzoek een orgaan af te staan; opgepakt worden in interneringskampen; euthanasie laten plegen; enzovoort. Er zal geen einde komen aan de dwang en de gedwongen onderdanigheid aan Big Brother.

  Het Grote Ontwaken? De helft van de Amerikanen denkt nu dat COVID-19 "vaccins" verantwoordelijk zijn voor "onverklaarbare sterfgevallen"

Wat de verplichte inentingen betreft, het vitale belang van geïnformeerde vrijwillige toestemming is hier absoluut essentieel. Maar weinigen lijken dat te begrijpen. Veel te veel hersenloze geesten blijven maar doordrammen dat er hier geen sprake is van dwang – het is allemaal je eigen keuze. Ja, natuurlijk.

Wanneer de staat – en de meeste bedrijven – je kan dwingen je baan te verliezen, je broodwinning, je vermogen om je gezin te voeden, en je kan beroven van je fundamentele mensenrechten om te reizen, te winkelen, naar school te gaan, je eigen staat of land te verlaten tenzij je de twee, drie of wie weet hoeveel prikken neemt, dan ben je NIET vrij om te kiezen – je wordt gedwongen, puur en simpel.

En als je het nog steeds niet door hebt, laat me dan eens kijken of dit helpt: als je baas naar je toe komt en zegt: “Heb seks met me of verlies je baan” – is dat keuzevrijheid of dwang? Als je afkeer hebt van de gedachte dat je baas dat soort onrechtvaardige en immorele controle over je heeft, dan zou je ook afkeer moeten hebben van de gedachte dat de Staat zoveel onrechtvaardige en immorele controle over je heeft.

We moeten echt ophouden zo naïef en onnadenkend te zijn. In dit verband vind ik enkele recente berichten op sociale media die Ben Davis van Caldron Pool de afgelopen dagen heeft geplaatst, interessant:

“Het gaat niet om het vaccin. Het gaat over naleving. Het is een strijd over wie jou bezit. Het is een geschil over wie zal dicteren wat er in je lichaam gaat. Daarom worden we gevoed met absurde ideeën, zoals dat het vaccin een effectieve bescherming is tegen het virus, maar het kan je niet beschermen tegen de ongevaccineerden.”

“Als je denkt dat ‘mensenrechten’ en ‘lichamelijke autonomie’ extremistische of controversiële concepten zijn, dan ben je het slachtoffer van een van de meest laag-bij-de-grondse en overduidelijke propagandacampagnes die de wereld ooit heeft meegemaakt.”

“De mensen die geen vaccinaties hebben ondergaan en die tegen de voorschriften zijn, zijn het enige aardse verzet tussen jullie en het volledige staatseigendom van jullie lichaam en dat van jullie kinderen. Sta achter hen, want als zij vallen, ben jij de volgende.”

Ja, Ben heeft volkomen gelijk. Zoals ik zeg, dit IS de mensenrechten strijd van onze tijd. Of we eisen te leven als vrije mannen en vrouwen, of we geven ons over en worden schapen en bewakers van de almachtige en alwetende Staat. En vergeet niet dat het verlies van vrijheden bijna altijd stapsgewijs gaat – beetje bij beetje.

  Canada lanceert "Vaccinletsel Steunprogramma" - nadat het Big Pharma volledige immuniteit heeft verleend voor COVID-19 vaccin rechtszaken 

Maar tegen de tijd dat de meeste mensen wakker worden en beseffen dat hun fundamentele vrijheden en rechten verloren zijn gegaan, zal het te laat zijn. Daarom is het NIET verkeerd om te blijven kijken naar wat er eerder is gebeurd, ook in Duitsland in de vorige eeuw. Daarom is het niet verkeerd te spreken over de strijd tegen Hitler als een strijd voor vrijheid die werkelijk parallellen vertoont met deze strijd vandaag.

Met dat in gedachten, wil ik afsluiten met drie citaten. Eén komt van senator Matthew Canavan:

“Je zou niet gedwongen moeten worden om een medische ingreep te ondergaan om je brood te verdienen.”

De volgende is van de Amerikaanse christelijke leider James White:

“Het ging nooit om een virus, dat is het nog steeds niet, en dat zal het ook nooit worden. Uw papieren, alstublieft’ gaat allemaal over totalitaire controle, en ieder van jullie die dit toejuicht zal, op een dag, wakker worden in de dystopie waarvan je zei dat die nooit zou kunnen gebeuren en zich realiseren dat JIJ het hebt laten gebeuren.”

Mijn volgende langere citaat komt uit een toespraak van de 33ste vice-president van de Verenigde Staten, Henry A. Wallace, gehouden op 8 mei 1942:

“Dit is een strijd tussen een slavenwereld en een vrije wereld. Net zoals we in de Verenigde Staten in 1862 niet “half slaaf” en “half vrij” konden blijven, zo moet de wereld in 1942 haar besluit nemen voor een volledige overwinning, de ene kant op of de andere. Nu we de laatste fasen ingaan van deze strijd op leven en dood tussen de vrije wereld en de slavenwereld, is het de moeite waard onze gedachten op te frissen over de opmars van de vrijheid voor de gewone man. Het idee van vrijheid – de vrijheid die wij in de Verenigde Staten zo goed kennen en liefhebben – is ontleend aan de Bijbel, met zijn buitengewone nadruk op de waardigheid van het individu.

Vandaag de dag moet diezelfde waardigheid van alle mensen worden gerespecteerd en gestimuleerd. En dat geldt ook voor hen die, om welke reden dan ook, huiverig staan tegenover het onder dwang injecteren van serums in hun lichaam, en die zich terecht zorgen maken over Big Brother Statisme.”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Corrupte wetenschap en elite macht: Covid-19 “Techno-Slavernij” en de “Great Reset” zijn nu aanstaandeVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelNuttige vragen vóór de Covid-vaccinatie
Volgend artikelZijn de mainstream media een bedreiging voor de vrijheid en het gezond verstand?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Bijna twee jaar later, en heel diep in de shit gezonken. Het is 100% bewijs dat de psychopaten parasiteren op de debielenkudde, en dat de debielenkudde zich gretig laat be-parasiteren. Waarom de psychopaten die stomoren nou willen uitroeien, terwijl ze er zo goed aan kunnen verdienen, is een raadsel. Wat gaan ze zonder die domme kudde doen? Moeten ze de Snuggerati dan ook uitroeien? Wat blijft er over? –> een handjevol duivelse Inteelters die nog nauwelijks met verstand kunnen praten, en een hoop verstrande duivelse Illuminati (die allesbehalve verlicht zijn), plus een duivelse space industry die ook naar de kloten is gegaan omdat het nooit kan lukken ook al gooien ze er miljarden uit de pharmawinsten tegen aan en vernielen ze het luchtruim en het klimaat op Aarde er mee. Wat er overblijft is niet die glorieuze Aarde met azuren rivieren en blauwe luchten en schone eilandjes waar die viezerikken uit hun neus gaan vreten, maar een zwaar vervuilde planeet die in elkaar getrapt is door gulzigheid, en waar zielige hoopjes ellende doelloos rondstrompelen, onder een verduisterde hemel, zonder zicht op een toekomst, zonder hoop, zonder vreugde, zonder geluk, zonder zonneschijn, zonder helder water, zonder normale nakomelingen, zonder ook maar enig besef van wat het is om mens te zijn. Het wordt een totaal goddeloze rotzooi, waar alleen de Aarde nog de verschoning kan doen. En dat zal dan nog een tijd duren voor er weer een nieuw creatuur ontstaat die van dit paradijs mag genieten. Het roofmens kan helaas niet genetisch uitgeroeid worden en zorgt er voor dat alles naar de verdommenis gaat. Het ene roofmens gaat dood, en het andere roofmens wordt geboren. Ze lopen onder ons. Het is al sinds mensenheugenis zo, bijna elke 50 jaar moet er eoa roofmens weer ergens de boel verstoren en opruien en kapot maken en de meeste debielen doen altijd mee. Eerst was het met paard en wagen en vuur en schilden, en alleen maar hier en daar, maar nu is het met technologie en globaal. Deze keer krijgt het roofmens het voor elkaar; dankzij de bijzonder vruchtbare combinatie debielenkudde-psychopatenleiders. Applaus.

 2. Klopt helemaal het bovengeschrevene.
  Wil er aan toevoegen dat het midden december de eerste tekenen van problemen in de bankenwereld gaat openbaren.
  Net voor kerstmis de eerste bankencrash,en 2de week januari de totale ineenstorting van het bankenstelsel.
  Kom de nederlander niet aan zijn geld!!! grote paniek bij de huidige yuppengeneratie….hebben dan niets meer en ojeeee….help help..
  Wel kast vol met games, supergrote tv aan de muur, mega veel electronica om sociale media te bespelen.
  Alles is een spelletje voor de huidige generatie….beetje werken, kinderen zoveel mogelijk naar de opvang…lekker chillen en hangen….en gamen uiteraard.
  Qr code want ja, je moet gezien worden in het restaurant of de yuppenclub.
  En de wintersport lokt, en dan de voorjaarsvakantie en dan hoeraaaaaa de zomervakantie….wel eerst 2x booster vooraf anders geen groen Vinkie.
  WELKOM in ZOMBIELAND……
  Tip….geld kan je niet eten…straks aanvoerproblemen,grondstoffen tekorten en uitval van energielevering(en)
  Denk na….

 3. Het psychopathische globalisten-tuig heeft duidelijk een totale minachting voor de wereldbevolking.
  De stompzinnige maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het ” virus ” is o.a een uiting van grote minachting.
  Om 17:00 uur moeten de winkels nu dicht m.u.v supermarkten die om 20:00 uur sluiten.
  Want om 17:01 slaat het virus toe, zo ook om 20:01…
  Met ontvangst van 4 gasten in huis houdt het virus zich kalm, met een 5de persoon erbij is de ” ramp ” niet te overzien…
  Kotsmisselijk word ik van deze totale onzin, maar de schapen vertrouwen vadertje staat volledig en volgen hun bevelen blindelings op!
  Al met al vind ik het meest verontruste van de hele covid-scam dat ik tegen mijn wil verdomme VERPLICHT wordt gesteld een medische behandeling te ondergaan in de vorm van ” vaccins. ”
  Wederzijds overleg is hiermee volledig van tafel geveegd.
  Dit is voor mij ronduit onverteerbaar!
  Het toont het toppunt van minachting naar de mensheid die hiermee geen enkele zeggenschap meer heeft over zijn EIGEN lichaam!!

 4. Wat mij betreft is dit de strijd voor het laatste beetje vrijheid wat we nog hebben. Vrijheid wordt mijn hele leven al afgebroken. We moeten gewoon onderkennen dat al decennia vrijheid afschaffen een agenda is. Dit is de laatste klap. Uiteraard dit keer weer dat het voor ons eigen belang is. Zoals al decennia gaande is.

  Groeten,
  Hugo

 5. En nu de totale oplossing: !!!!! wereldwijd gewoon Corona ziekenhuizen bouwen…. alle druk weg van de zorg en zodoende geen idiote lockdowns meer… deel 2 van de oplossing>> geneesmiddelen gebruiken die reeds bestaan zoals chlooroxide/ivermectine… dit reduceert het doden aantal en voor de rest corona = net als griep mee leren leven…..dank U

 6. belangrijke info (het verklaart een groot deel van het verhaal) van foute wereld leiders (1.300 mensen via het WEF en Young Global leaders opleiding van) en hoe tot stand gekomen en hoe geïnfiltreerd in…

  Maar je hoort ook van andere net zulke organisaties waar de meesten nog nooit van gehoord zullen hebben, allerlei creepy Elite clubjes, ongekozen figuren die van alles ‘bedenken’ met hun zienswijze, hoe ze de ‘Peasants’ kunnen ‘besturen’ via welke ‘hefbomen’

  Kijk en beluister de video’s, in de eerste wordt het meeste genoemd door Ernst Wolff.

  Misschien heb je deze info al? maar beter zeker dan onzeker wat nieuws/info betreft.

  https://rairfoundation.com/exposed-klaus-schwabs-school-for-covid-dictators-plan-for-great-reset-videos/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in