Zoals velen van u weten, hebben de geboortecijfers sinds de invoering van de Covid-19 injecties een zekere duik genomen. Uit een onderzoek in juni bleek dat er 75 tot 150 na injectie een afname van 15,4% was in de spermaconcentratie ten opzichte van de uitgangswaarde en een afname van 22,1% in het totale aantal beweeglijke zaadcellen.

De media pikte dit verhaal op en noemde het “tijdelijk” – vergelijkbaar met wat ze beweerden over myocarditis. Maar hoe staat het nu met de geboortecijfers? Worden ze weer normaal, of liggen ze nog steeds ver onder de basislijn?

Dr. Naomi Wolf geeft een update als ze haar recente vraaggesprek met Igor Chudov in de War Room bespreekt.

Ik wil dat mensen weten dat ik Igor Chudov heb geïnterviewd, die een zeer gerespecteerde Substacker en wiskundige is. Hij heeft een diepe duik genomen in de overheidsdatabases voor geboortecijfers, zoals we eerder hebben besproken. En hij bracht – ik heb hem op de voet gevolgd omdat hij ongeveer drie maanden geleden zei: “Oké, er is deze verschrikkelijke daling van ongeveer 20% in meerdere landen. Laten we hopen dat het een bliepje is; laten we hopen dat het tijdelijk is.”

En hij controleert het zeer zorgvuldig, en het is nu drie maanden later, en hij bevestigt dat het niet tijdelijk is. Dat er in feite 23.000 vermiste baby’s zijn in een kwartaal, drie maanden, alleen al in Duitsland – dat betekent bijna 100.000 vermiste baby’s dit jaar [voor Duitsland], vooruitlopend tot eind 2022.

En dan is dit nog maar één land. En dan kijk je naar de hele Europese Unie, en dan gaat het om bijna een miljoen ontbrekende baby’s. Met andere woorden, een daling van de geboortecijfers die zo systematisch is dat we een miljoen nieuwe baby’s missen – bijna een miljoen in de hele Europese Unie.

En ik wil u iets heel belangrijks vertellen. U vraagt: “Nou, hoe hard zijn die cijfers?” Hij had eigenlijk een controle – en dat zijn bepaalde provincies in Hongarije die om verschillende redenen niet werden gevaccineerd. Het waren provincies met een zeer lage vaccinatiegraad. En dus hadden zij vrijwel normale geboortecijfers. Dus er is nu een controle voor de vermiste baby’s van Europa.

Laten we die controle eens bekijken vanuit Igor’s Substack.

  Het ontkrachten van de bewering dat we "de gevaccineerden moeten beschermen tegen de ongevaccineerden"

De top 5 minst gevaccineerde provincies zagen een gemiddelde daling in geboortecijfers van slechts 4,66%, terwijl de top 5 meest gevaccineerde provincies een daling in geboortecijfers zagen van 15,20%. Een schril contrast – en overtuigend bewijs dat deze inentingen de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden.

Kijk voor meer details over dit onderwerp naar Naomi’s interview met Igor Chudov.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Coleman: Iedereen die in de toekomst de COVID-19 prik neemt, verdient wat hij krijgt. Zij zijn te dom om te levenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelJulie Powell, 1 okt. 2021: “Ik zou stellen dat COVID sommige van de juiste mensen doodt. De anti-vaxxers/maskers sterven in legioenen.”
Volgend artikelOntmaskerd! Covid-vaccins onderdeel van ontvolkingsagenda, documentaire “Died Suddenly” onderzoekt bizarre golf van mensen die onverwachts sterven na uitrol van Covid-19 ‘vaccin’
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. Beste Mensen

  Weest niet bedroeft
  Zonder pardon
  Wat gebeuren moet
  Dat gebeurt gewoon

  De tijd is gekomen
  Van de Switch
  The Turningpoint

  Aan elke tijd komt een einde
  De Tijd van Kannibalisme heeft lang genoeg geduurd
  Als er dieren genaamd mensen zijn die niet willen mee vloeien naar Universele liefde
  Dan zullen die het zwaar krijgen
  Eigen schuld Dikke bult
  Weest niet zo koppig
  Alleen een Ezel heeft dat recht
  Mensen die zich gelijk stellen aan ….
  Zijn Super Slim
  Op hun manier

  Dank U

   • Beste Mensen

    Alle doolhoven op èèn Kerfstok in èèn Kerkhof
    Als Wurmen Bijen Vliegen Vlooien Wespen en veel meer ongedierten Krabbelen die verdwaalde zielen weer omhoog
    Worden vertrappeld om wederom in een ander belichaming te mogen worden geboren
    Verlangende naar wederom een menselijke belichaming
    Hopende ditmaal geen of niet zoveel misstappen fouten te begaan
    Om uiteindelijk liefdevol dienaar te kunnen worden en te blijven tot de laatste adem
    Om uiteindelijk verlossing te verkrijgen
    Na veele vergevingsgezinde boete doeningen te hebben gedaan
    Amen

    Dank U

    • Boeddhistische stroming, leer en gedachtegang. Heb het onderzocht, daar ooit in geloofd en het uiteindelijk geplakt achter het behang.
     Zelf heb ik het niet over ongedierte en/of onkruid, maar eerder over plaatselijk ongewenste dieren c.q. plaatselijk ongewenst kruid.
     Wurmen zijn meesters in het aanbrengen van lucht- en irrigatiekanalen en zeer nodig voor een kwalitatief bodemleven. Bijen zijn zeer nodig voor de bevruchting van bloemen, struiken, bomen. Vliegen zijn opruimers. Wespen zijn vervelend en soms dodelijk, maar bladluis eters. Vlooien, ja daar kan ik geen kwaliteiten voor bedenken. Muggen, in mijn opinie ook vervelende dieren, maar de Spreeuwen zijn er blij mee. De idee van reïncarnatie heb ik evenzo achter het behang geplakt en ik wens een ieder daarmee veel geluk (…). Voor mij liggen de antwoorden in het Woord en de woorden van Yahusha.
     Amen en dank U.

     • Beste Mensen

      Yeshua alias Jezus
      Het woord
      Wat is dat ?
      Het woord ?
      Geen haan die daarover kraait zowel in de Jahova Bijbel als de Christelijke Oude Nieuwe testament Bijbel
      Ook de Mormonen laten zich er niet over uit
      Zo ook de Soefisten
      Geen èèn van de voor genoemden hebben er kaas van gegeten
      Wat is dan het Woord ?
      Kan omtrent deze nader uitleg worden gegeven ?

      Dank U

      • Neen, beste Ringo, ik ga U dat hier niet uitleggen. Uzelf had het onlangs over ´aandachtig lezen´. Diezelfde aanbeveling kaats ik U bij deze terug. Het staat er namelijk wel degelijk en de bijbel van de Mormonen is vals gebaseerd op omdraaiingen en leugens. Neem de HSV aangezien de SV niet de gemakkelijkste is alhoewel datgene waar we het nu over hebben ook daar gemakkelijk herkenbaar is. Waar een werkelijke wil is, ligt de weg open.

       • Beste Mensen

        Met andere woorden er word gesproken over het woord maar
        Dat woord kent men niet
        Alhoewel er wel een woord bestaat
        Over dat woord kan in geen enkele boek worden gesproken of geschreven
        Het Woord is een geheim
        Immers dat woord is Heilig en Krijgt men toe gezonden Per Super Post
        Link tussen de Alomtegenwoordige en persoon in kwestie

        Dank U

     • Beste Mensen

      Dat wat hier gebeurt is gemaakt door zogenaamde onderzoekers klungelaars die zich uitgeven voor Wetenschaaperns
      Waaronder Super Rijken
      Hoe word men Rijk ??
      Op twee manieren
      1 . Door toedoen van het
      Alomtegenwoordige bij overgave
      in zuivere Liefde
      Of
      2 . Door Diefstal , Liegen , Bedriegen ,
      Huichelen , Bedonderen ,
      Belazeren
      Bij nummer twee worden hulp van de volgende bronnen ingeschakeld
      Zoals :
      G5 en hoger , Gen Tech , Nano Tech , Laser Tech , Darpa Tech , Beem Tech , Harp Tech , Atoom Tech of Atto Tech en meer
      Dezen zijn niet alleen maar bang maak technieken
      Maar met dezen kunnen schaden op grotere afstanden teweeg worden gebracht
      Zonder dat ter plaatse kennis word opgedaan van voorval

      De lafaards manier

      Dank U

 2. De groei van de mensheid is echt begonnen na de WW2. Er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen.
  – geen landbouwland meer: door industrialisering zijn er meer producten en diensten gekomen. Landbouw ging zwaar mechaniseren en automatiseren. Je hebt gewoon minder mensen nodig, om meer te produceren. In de steden waar huren en kopen steeds duurder werd, is er voor minder kinderen gekozen.
  – scholing: vrouwen zijn massaal naar school gegaan. Van LBO, MBO en toen naar HBO en universitaire opleidingen. Als je kennis krijgt, gaat je denken en gedrag veranderen. Vrouwen zijn massaal gaan werken, zij hebben een inzicht gekregen in hun potentieel, en in veel beroepen verdienen zij zelfs meer als mannen.
  – keuze: vrouwen kregen voor het eerst in hun bestaan, een keuze, wat voor leven zij wilden leiden. Dit is veroorzaakt door het verkrijgen van diploma’s. Als je een diploma hebt, ga je je kennis inzetten voor werk, en vrouwen verdienen plotseling een zelfstandig inkomen. Dit is begonnen in het Westen, en het is uniek in de geschiedenis van de mensheid.
  – correlatie: overal waar vrouwen gaan leren en goed opgeleid worden, zie ook dat het aantal kinderen per gezin begint te dalen. En dat is logisch, je gaat niet vrouwen zwaar opleiden, om dan te zeggen, je hoeft niet te werken. Dat is niet logisch.
  – Op het moment dat vrouwen een keuze krijgen, het eerste wat er gebeurt, is dat vrouwen minder kinderen nemen. Dit gebeurt wereldwijd, ook in het Midden-Oosten, ook daar zakt het aantal kinderen per gezin. Zie youtube van Hans Gosling.
  – Mobiliteit: door mobiliteit hebben vrouwen meer vrijheid gekregen, en daar maken zij gebruik van. Voorheen was de keuze voor een man nogal beperkt, maar door nieuwe transportmogelijkheden is het ‘aanbod’ van mannen voor vrouwen toegenomen. zie social media.
  – Overheid: de overheid wilt dat er meer kinderen komen, maar op het zelfde moment zegt de Overheid tegen de vrouw, meer leren en meer werkuren maken. Waarom gebeurt dit: de kosten van de welvaartstaat groeit alleen maar, en dat kan alleen maar betaald worden door meer kinderen (toekomstige belastingbetalers) of open grenzen.
  – vrouwen hebben ontdekt dat zij ook een zelfstandig inkomen kunnen verdienen en eigen keuzes kunnen maken. Dat laten zij nooit meer los. De komende 30 jaar zullen vrouwen overal verschijnen op de werkvloer en zullen hun stempel drukken op de maatschappij en organisaties.
  – schone productie omgeving: vrouwen willen in de veilige en schone omgeving werken. Aangezien productie bedrijven steeds automatiseren en robotiseren, gaan vrouwen ook steeds meer kiezen voor techniek. Een trend die bij scholen al zichtbaar is.
  – Midden-Oosten: vrouwen gaan daar massaal naar school. Hun denkwijze en gedrag is al flink veranderd. De conservatieve moslims worden bang, want vrouwen eisen hun plek op, en zij slaan steeds harder op de deuren van de moskee. Een van de gevolgen van de opleiding van vrouwen, is dat atheïsme in het midden oosten sterker groeit dan de islam. Op youtube staan er mooie voorbeelden van. Vrouwen zijn bezig de indoctrinatie van Geloof en traditie aan de kant te schuiven.
  Als vrouwen klagen dat er te weinig kinderen zijn, is dat vreemd, want het zijn de vrouwen die bepalen of er kinderen komen.
  De status en positie van de vrouw is gewijzigd, dankzij scholing. Wat dit gaat inhouden voor de toekomst is moeilijk te bepalen, maar het eerste signaal van minder kinderen is nu duidelijk. Een onbeperkte groei van de mensheid gaat niet, omdat de omvang van de bewoonbare grond en gebruik eeuwig ongewijzigd blijft.
  Dat de progressieve cultuur en cancelcultuur steeds belangrijker wordt, heeft te maken met de invloed van vrouwen. Vrouwen hebben ook veel macht in overheidsorganisaties, en dat zal onherroepelijk gevolgen hebben voor de inrichting en organisatie van het land.

  • ´De hetze tegen het moederschap wordt in Nederland zelfs door de overheid met fiscale middelen gevoerd. Als een moeder kiest om de opvoeding van haar kinderen niet uit te besteden aan de kinderopvang, maar zelf te doen… …Wordt haar man als kostwinner gestraft met extra belastingen.
   “Bij een belastbaar inkomen van 40.000 euro betaalt de eenverdiener in 2023 tot twaalf keer meer inkomstenbelasting dan twee partners die elk 20.000 euro verdienen.” Dat schrijft Reformatorisch Dagblad op basis van berekeningen door staatsrechtsgeleerde prof. Jos Teunissen.´

   • De mens heeft een samenleving gebouwd gebaseerd op collectiviteit en technologie. De collectiviteit is dat de groep als leidraad in je leven zwaarder weegt als het leven van het individu. Het individu, de mens, wordt van verlangd dat hij de regels en wensen van de groep moet volgen. Mensen worden ook steeds meer beoordeeld op basis van de groep waar zij bij moeten horen.
    Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. Want een conflict tussen groepen is gevaarlijker dan tussen mensen zelf.
    Door technologie heeft de mens enorm veel macht gekregen over medemensen en groepen. De technologie ontwikkeling gaat steeds sneller en ik zie een toekomst waarbij de mens meer een platform wordt, waar de intelligentie zit, in plaats van een mens. Dit zal leiden tot een scheiding. Tussen godsmensen en biomensen.
    Een net zo gevaarlijke ontwikkeling.
    De collectiviteit wordt nu bepaald door de overheid. De huidige overheid staat los van god en zijn geboden. Dit betekent dat leiders zich niet meer laten tegenhouden, en bij weerstand, naar steeds meer agressieve middelen gaan grijpen. De boeren weten er alles van af.

 3. Een hele goede morgen allen…….
  Even het volgende

  Denk dat ik een top video heb ontdekt welke ik graag met jullie wil delen.
  Ik heb deze reactie reeds 1x geplaatst bij een topic van gisteren echter dat zal niemand meer opvallen en ik denk dat dit echt belangrijk is!

  Hier komt werkelijk nagenoeg ALLES aan bod, van deze inhoud van de gifspuit, 5G, nanotechnologie, CRISPR enz enz ……

  Deze duurt maar een kleine 35 minuten echter m.i. verklaart deze video ALLES en ik meen ook echt ALLES en brengt zelfs de ontdekking cq de diagnose KANKER aan het licht.

  Ik hoor wel wat jullie ervan vinden.

  https://rumble.com/v1pugsz-its-all-parasites-cancer-vaccines-remedies.html

  Mijn God……denk dat dit een echte doorbraak is….

  Groet,

  Gladiator

  • Thanks @Gladiator
   Dit is dus de content welke in de Brave Series besproken worden welke ik op FN al een aantal malen heb aangeboden. Tof dat dit ook op Rumble is geplaatst. Ook heb ik onlangs hier op FN de mededeling gedaan dat ondertussen is vastgesteld dat mensen welke met kanker worden gediagnosticeerd weleens met ongewenste parasieten in het lichaam te maken kunnen hebben. Deze informatie heb ik opgedaan via bovenstaande series van Dr. Brian Ardis.

   In de afgelopen periode heb ik een aantal tips proberen te geven aan een oud marinier die al jaren kampt met een vorm van ´kanker´ en meerdere operaties achter de rug heeft. Na z´n biowapen shots een ware explosie en opnieuw onder het mes. Mijn pogingen om hem te informeren, hebben in elk geval opgeleverd dat hij nu wantrouwen heeft t.a.v. de shots, maar verder heeft hij geen behoefte aan info welke ik hem wil doorgeven om de ´kanker´ een halt toe te roepen. Hij heeft de instelling dat hij gaat wanneer hij gaat en hij wil zich er verder niet druk om maken. Er zullen ongetwijfeld meer mensen zijn met deze instelling en dat is dan een keuze. Er zullen zeker mensen zijn die hiermee verder aan de slag gaan. Al zullen er weinig pharma gesubsideerde artsen zijn die dit aandurven… De Pharma maakt meer kapot dan je lief is…

 4. Van echte zorgen slaap je ’s nachts niet goed.
  Ik geloof er niets van dat dit soort mensen 1 minuut minder slaapt.
  Net zoals al die overheids”dienaren” die zich te pas en te onpas “zorgen” maken.

 5. Door het vaccin wordt de nier beschadigd door giffen en metalen maar ook door DNA verandering .
  Wanneer je ziet wat nierfalen allemaal inhoudt dan schrik je wel een beetje..; Hartklachten vocht in de longen spierpijnen coma …trillen krampen pijnen tics tias ..de nier zorgt ook voor de adrenaline en testosteron productie wat de zaadcellen activeert…bij nierfalen heeft men geen zin sex, vrouwen krijgen enorme bloedingen en geen eisprong …bij zwangeren geeft het problemen met de foetus ontwikkeling…Ik weet dat Chinese kruiden voor versterking der nieren en kruiden om te blijven plassen sinds kort verboden zijn …geen provider kan ze leveren door EU restricties en China exporteert geen kruiden meer ….hier worden alle geneeskrachtige planten 6x per jaar weggemaaid…..

  • @NOWAR
   Dat is alles bij elkaar inderdaad een zorgelijke toestand. Het hele maaibeleid is mij overigens al vele jaren een doorn in het oog. Ik hoop dat het u lukt om alternatieven te vinden. Afschuwelijke situatie… Ik wens u sterkte !!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in