Pixabay

Ik heb al enkele maanden het gevoel dat er behoefte was aan een samenvatting van wat er tot nu toe is gebeurd – een eenvoudige samenvatting die kan worden gebruikt om mensen te helpen begrijpen hoe en waarom politici, miljardairs en allerlei schurken hun vrijheid hebben gestolen, de democratie hebben vernietigd en opzettelijk beleid hebben ingevoerd dat bedoeld is om miljarden te doden.

Ik hoop dat degenen die al wakker zijn, deze video zullen aanbevelen aan degenen die nog vast slapen. Alles in deze video is, zoals altijd, volledig accuraat en kan gemakkelijk worden bewezen door websites zoals die van de BBC, de Guardian en de rest van de mainstream media te mijden – door een beetje onderzoek te doen op het internet. De BBC wordt verondersteld onpartijdig, eerlijk en evenwichtig te zijn. Het is geen van die dingen. Ze zou moeten worden afgeschaft en het personeel zou meer verantwoordelijk werk moeten krijgen – het repareren van gaten in de weg en het opruimen van afval uit de heggen van het land zou misschien niet helemaal buiten hun mogelijkheden liggen. Oh, en de ‘factcheckers’ moeten vermeden worden. Er zijn er nu duizenden van over de hele wereld. De meesten zijn oneerlijk – gekocht en betaald door individuen, bedrijven en liefdadigheidsinstellingen met gevestigde belangen te beschermen, schrijft Dr Vernon Coleman.

De fraude aller tijden begon in het begin van 2020 toen een wiskundige genaamd Ferguson waarschuwde dat de griep van dat jaar de wereld tot stilstand zou brengen, miljoenen mensen zou treffen en een biljoen doden zou veroorzaken.

Ferguson heeft niet bepaald een benijdenswaardige staat van dienst. Hij werkt aan het Imperial College in Londen dat nauwe banden heeft met de Bill en Melinda Gates Stichting. Of, beter gezegd, nauwe banden met hun geld. De laatste jaren heeft Ferguson een aantal overdreven voorspellingen gedaan en als hij een wedstrijdtipper zou zijn, zou je hem links laten liggen. Ferguson verpestte het met de mond-en klauwzeer. Hij zat achter het varkensgriep fiasco. Enzovoort, enzovoort.

Maar op basis van de bizarre voorspellingen van Ferguson over de hernoemde griep, die ik destijds, na het beschikbare bewijsmateriaal goed te hebben bekeken, ergens tussen dom en heel dom vond zweven, was er sprake van om fatsoenlijke, gezonde burgers op te sporen en onderdrukkende, totalitaire nieuwe wetten in te voeren.

Ik schreef enkele artikelen voor mijn website en had uiteindelijk zo sterk het gevoel dat de voorspellingen van Ferguson ongeveer evenveel zin hadden als iets dat door de Marx Brothers was bedacht, dat ik medio maart 2020 een video opnam voor YouTube. Ik noemde de video `Coronavirus Scare – the Hoax of the Century?‘ en ik voorspelde dat het mij leek dat het plan van de Coronavirus-hoax was om veel oude mensen uit te roeien, een cashloze samenleving in te voeren en uiteindelijk verplichte vaccinaties in te voeren.

Het bleek dat ik volkomen gelijk had, maar persoonlijk was dat waarschijnlijk het domste wat ik ooit heb gedaan en ik heb er sindsdien spijt van. Binnen enkele uren verschenen overal op het internet leugens en lasterpraatjes over mij. Anonieme en kwaadwillende Wikipedia-redacteuren besloten dat ik plotseling in diskrediet was gebracht, hoewel ze niet de moeite namen om enig bewijs te leveren voor deze laster. Bovendien werd ik plotseling een pseudo-wetenschapper en een samenzweringstheoreticus, hoewel niemand de moeite nam om ook maar enig bewijs hiervoor te leveren – behalve dat ik feiten gebruikte om de leugens van de regering in twijfel te trekken. Ik vermoed dat ik het enige MCC-lid ben dat als samenzweringstheoreticus is bestempeld.

Een paar dagen nadat ik was belasterd en mijn reputatie was vernield door gestoorde linkse extremisten die voor de CIA werkten, besloten de adviseurs van de Britse regering officieel dat het virus waarvan Ferguson dacht dat het iedereen zou doden, in feite niet erger was dan de griep. De details van die beslissing staan op mijn website.

  Het lockdown paradigma is aan het instorten

Aha,’ dacht ik. De mensen die mij hebben belasterd zullen nu hun excuses aanbieden, Ferguson zal naar de zoutmijnen worden gestuurd, of om les te geven op een basisschool in een verre uithoek van het Rijk en de regering zal haar excuses aanbieden.

Dat is de enige voorspelling die ik heb gedaan die fout was.

In plaats van Ferguson buiten te zetten had de regering binnen enkele uren een noodwet gepubliceerd die haar de bevoegdheid gaf al onze vrijheden te schrappen, de democratie af te schaffen en het Verenigd Koninkrijk in een totalitaire staat te veranderen. Voorheen vrije burgers, die zich niet schuldig hadden gemaakt aan misdrijven, kregen te horen dat zij hun huis niet mochten verlaten, tenzij zij boodschappen deden voor goedgekeurde, essentiële artikelen. Kleding, schoenen en beddengoed kwamen niet voor op de lijst van eerste levensbehoeften. Omgang met vrienden en familieleden werd verboden, en de politie arresteerde de afvalligen die verder durfden te reizen dan de premier op zijn fiets kon.

Dit alles werd gedaan als reactie op een virus dat enkele uren eerder officieel was teruggebracht tot griepniveau.

Toen dit was gebeurd, was het onmiddellijke probleem dat er bij lange na niet genoeg mensen stierven. Ondanks de verzekering van de regering dat de begrafenisondernemers overstelpt zouden worden, steeg het aantal sterfgevallen niet boven wat men zou verwachten in een vrij gewoon griepseizoen.

In het Verenigd Koninkrijk liet Johnson’s fascistische regering zich echter niet gemakkelijk van haar poging tot totalitarisme afbrengen. Zodra duidelijk werd dat lang niet genoeg mensen stierven aan de overgeprezen griep van Ferguson, veranderde de regering de regels en begon met de cijfers te sjoemelen op een manier die zelfs bij de meest duistere boekhouders de wenkbrauwen zou doen fronsen.

En hier begon de corruptie pas echt.

Het was eenvoudigweg een coup, opgezet door een aantal samenzweerders met zeer kwade bedoelingen. Dit was, laat er geen misverstand over bestaan, een machts- en geldgreep.

En over de hele wereld deden politici dezelfde schijnbaar onverklaarbare dingen. Miljarden mensen werden onder huisarrest geplaatst, economieën werden opzettelijk vernield, zakenmensen en ondernemers werden geruïneerd. Allemaal voor de jaarlijkse griep.

Scholen werden gesloten zonder enige reden. Ziekenhuisafdelingen werden gesloten en ziekenhuispersoneel begon zich te verkleden alsof ze van plan waren een ruimtereis te maken of asbest uit een oude kerk te verwijderen. Omdat ze niet genoeg te doen hadden, voerden velen vreemde dansen op die op internet werden gezet om de miljoenen te vermaken aan wie medische behandeling werd geweigerd. Politici beweerden dat de ziekenhuizen onder enorme druk stonden, maar uit de cijfers bleek dat de ziekenzalen en intensive care-afdelingen leger waren dan gewoonlijk. Het publiek werd opgeroepen op hun stoep te gaan staan en te klappen, vermoedelijk om het vervelende virus weg te jagen.

Duizenden bejaarde patiënten in verzorgingstehuizen werden opzettelijk vermoord door een meedogenloos, hardvochtig beleid dat opzettelijk werd ingevoerd om de bevolking te verminderen. Regeringen en grote bedrijven gaven stilletjes toe dat ze miljarden aan pensioenuitkeringen hadden bespaard. We kregen voortdurend te horen dat we oma niet moesten vermoorden, maar oma’s werd ziekenhuiszorg geweigerd en ze kregen DNR-verklaringen opgeplakt.

En hoewel zelfs regeringen en hun adviseurs het er eerder over eens waren geweest dat het dragen van mondkapjes geen enkel verdomd goed deed, en zelfs zeker veel meer kwaad dan goed zou doen, werd plotseling besloten dat iedereen overal mondkapjes moest dragen, tenzij men op een paar selecte plaatsen werkte, zoals regeringskantoren, waar het Coronavirus niet was toegestaan. Duizenden eenvoudige en volgzame burgers begonnen hun mondkapjes te dragen op straat, tijdens het sporten, in hun auto’s en waarschijnlijk ook in bad. Zij waren zich er niet van bewust dat de mondkapjes, net als de sociale afstandelijkheid, deel uitmaakten van een trainingsprogramma – dat gehoorzaamheid en meegaandheid aanmoedigde.

  Amerikaanse vruchtbaarheidsbehandeling klinieken begonnen ernstige problemen te krijgen direct nadat de vaccins begonnen uit te rollen

En dit alles, vergeet niet, werd gedaan om ons te beschermen tegen een virus dat niet meer mensen doodde dan de jaarlijkse griep. Als ze elke griepdode zouden rapporteren zoals ze deden met Covid-19, zou iedereen doodsbang zijn voor de seizoensgriep. De griep kan wereldwijd tot 650.000 mensen per seizoen doden. Hoe vreemd dat de griep nu verdwenen is.

Het meest alarmerend was misschien wel de manier waarop de mainstream media het onbewijsbare ondersteunden, het onverdedigbare verdedigden en weigerden vraagtekens te zetten bij de leugens, het bedrog en de verwerping van het bewijsmateriaal. De meeste media hebben banden met de Bill en Melinda Gates Foundation, die vaccins promoten. Linkse organisaties zoals de BBC en de Guardian leken zich niet te schamen voor hun financiële banden met Gates. Corruptie was overal. Politici, artsen en adviseurs bleken allemaal machtige banden te hebben met de grote farmaceutische bedrijven. Overal ter wereld werd massale corruptie niet gerapporteerd – ook al overhandigden politici prijzige contracten voor het maken van mondkapjes aan hun kornuiten.

De media werden gekocht en betaald met een massale reclamecampagne, er was geen debat en ongemakkelijke feiten werden onderdrukt. De BBC, een van de ergste overtreders, pochte er zelfs mee dat zij geen interviews of debatten afnam met mensen wier opvattingen niet strookten met de officiële partijlijn over vaccins. Wetenschappers en artsen die het waagden het regeringsbeleid in twijfel te trekken, werden neergeslagen, gedemoniseerd en weggezet als pseudo-wetenschappers. Bewijzen dat de sterftecijfers sterk overdreven waren en dat de ziekte niet asymptomatisch wordt overgedragen, werden als irrelevant terzijde geschoven, en pseudo-journalisten en de BBC namen werkrichtlijnen aan die in de dagen van de USSR bij de Pravda in goede aarde zouden zijn gevallen.

Van meet af aan was het duidelijk dat de lockdowns en sluitingen van ziekenhuisafdelingen veel meer slachtoffers zouden maken dan de overgeprezen griep. En dat is precies wat er is gebeurd.

Maar geen van die voortijdige sterfgevallen was verspild. Regeringen over de hele wereld besloten dat iedereen die stierf wel moest zijn gestorven aan Covid-19 – de meest over-hypete indringer sinds Madonna enkele decennia eerder aan de Britse kusten was verschenen.

Om hun fictie te staven, besloot de regering dat iedereen die stierf binnen een maand of twee nadat hij gehoest had of positief getest was op het Coronavirus, gestorven moest zijn aan Covid-19.

En toen dit nog steeds niet genoeg doden opleverde om van een epidemie te spreken, begon de regering met de testcijfers te knoeien zodat iedereen die in het voorgaande jaar of twee jaar verkouden of grieperig was geweest, positief zou testen op Covid-19. Ze negeerden zelfs de regels aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, nu behoorlijk privé-bezit van de Bill en Melinda Gates Foundation, ze stelden de test zo licht in dat het hielp het sterftecijfer van Covid-19 te verhogen.

Ze deden ook iets anders vreemds. Ze hielden een voortschrijdende telling bij van het aantal sterfgevallen. Gewoonlijk worden sterfgevallen opgeteld volgens bepaalde perioden. Met griep, bijvoorbeeld, zijn er seizoenen van zes maanden. Maar met Covid-19 bleven ze gewoon de cijfers optellen om er zeker van te zijn dat het totaal hoger was dan het aantal sterfgevallen aan griep in een van de gebruikelijke periodes van zes maanden.

En al die tijd beloofden ze dat alles weer normaal zou worden zodra de vaccins er waren. De farmaceutische bedrijven werden plotseling helden en schoten te hulp met voor miljarden dollars aan nieuwe vaccins die iedereen als wereldreddend leek te beschouwen en waarvan niemand in de regeringen er ook maar op wees dat ze experimenteel en potentieel dodelijk waren.

Iedereen die u vertelt dat de huidige Covid-19-vaccins zullen voorkomen dat u Covid-19 krijgt, is een leugenaar. Dat omvat de regering, de oppositie, regeringsadviseurs, de media, met inbegrip van de BBC, de kromme factcheckers, waarvan velen worden betaald door de Bill en Melinda Gates Foundation, de farmaceutische bedrijven, de kruiperige media-artsen en uw huisarts. Als zij u vertellen dat de vaccins van Pfizer of Moderna of AstraZeneca zullen voorkomen dat u Covid-19 krijgt, dan liegen zij.

  Duizenden meer sterven terwijl het EU-onderzoek naar de alarmerende toename van oversterfte bij kinderen voortduurt

En iedereen die u vertelt dat vaccins zullen voorkomen dat u covid-19 krijgt, is een leugenaar.

Als ik het mis heb kunnen ze me allemaal aanklagen.

Maar dat kunnen ze niet en dat zullen ze ook niet doen want ik heb gelijk en het laatste wat ze willen is met een rood gezicht en lege handen de rechtbank verlaten.

Maar hier is het vervelende gedeelte.

Ze zullen blijven liegen. Ze zullen u blijven vertellen dat het vaccin zal voorkomen dat u covid-19 krijgt en dat u het niet zult doorgeven, hoewel ze moeten weten dat het geen van beide doet. Ze liegen over het aantal mensen dat het vaccin heeft gehad. Ze liegen over alles.

Dus, als het niet stopt dat je covid-19 krijgt en het stopt niet dat je het verspreidt als je het krijgt, wat voor de duivel doet het vaccin dan?

De Covid-19 vaccins kunnen de symptomen verminderen als je het toch krijgt. Maar aangezien de meeste mensen die het krijgen geen symptomen hebben of zeer milde symptomen hebben is dat niet echt een voordeel voor een vaccin dat je kan doden of verminken.

Oh, en dat is het andere ding, natuurlijk.

Ze zullen je vertellen dat het vaccin geen ernstige bijwerkingen heeft. De pseudo-verslaggevers van de BBC en de media-artsen en de politici zullen u vertellen dat de sterfgevallen en dergelijke allemaal toeval zijn. Als je dood neervalt een maand na een positieve Covid-19 test dan ben je gestorven aan Covid-19 – zelfs als je geen symptomen had. Maar als je doodvalt vijf minuten na het krijgen van het Covid-19 vaccin dan is het een toeval. Hoeveel toevalligheden maken een samenzwering, vraag ik me af.

Ik hoorde vandaag van een 24-jarige die wanhopig is om het vaccin te krijgen. Ik denk dat ze meer kans heeft om te sterven als ze naar het vaccinatiecentrum gaat dan om te sterven aan Covid-19. Ze heeft veel meer kans om te sterven of ernstig gekwetst te raken door het verdomde vaccin dan door Covid-19.

Over de hele wereld tonen officiële cijfers van de overheid aan dat er duizenden doden of zwaargewonden zijn gevallen door de covid-19 vaccins.

Maar de media en de politici liegen en houden vol dat de vaccins veilig zijn en nooit kwaad kunnen.

En de dokters liegen ook.

Ofwel omdat zij niet de moeite willen nemen om de waarheid te achterhalen, ook al staan de levens van hun patiënten op het spel.

Of omdat ze zo hebzuchtig zijn dat ze wanhopig op zoek zijn naar de enorme bedragen die ze betaald krijgen om de vaccins te geven, dat ze niet de moeite nemen om enig onderzoek te doen.

Ik weet niet wat erger is.

Misschien doet het er niet toe.

We leven in een tijd die geregeerd wordt door leugens en leugenaars.

De politici liegen. De adviseurs liegen. De journalisten liegen. En de dokters liegen.

De meesten van hen weten natuurlijk niet waarom ze liegen.

Ze nemen niet de moeite om onderzoek te doen. Een huisarts zei dat hij niets wist over het vaccin, maar dat de regering zei dat het nodig was.

Ik vrees dat we uiteindelijk zullen worden vernietigd door de idioten, de collaborateurs en de volgzame zombies die de leugens gretig aanvaarden en geloven. Mensen geloven de leugens omdat dat makkelijker is dan de waarheid onder ogen zien.

Er is, natuurlijk, een doel voor dit alles: Agenda 21, de Great Reset.

Niets van dit alles gebeurt per ongeluk.

De ongeziene doodsstatistieken: drastische toename van sterfgevallen na Coronavaccinatie

Vorig artikel24 wereldleiders kondigen internationaal Pandemieverdrag aan om Great Reset agenda uit te voeren
Volgend artikelMensen van de GREAT RESET: Hoe de toekomst er uit zou kunnen zien in 2021 – als de heersende elites hun zin krijgen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

  1. Er wordt momenteel een coup d’état gepleegd door de politici tegen de burgers/kiezers die ze beweren te vertegenwoordigen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in