Israel Defense Forces / flickr (CC BY-SA 2.0 DEED)

Laten we meteen ter zake komen: Met 15-2 heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) zojuist in het voordeel van BRICS-lid Zuid-Afrika geoordeeld en Israël opgedragen alle noodzakelijke maatregelen te nemen om een genocide in Gaza te voorkomen.

Als het gaat om de meest onderzochte genocide ooit, die 24/7 gevolgd wordt door elke smartphone op de planeet, kun je stellen dat Zuid-Afrika zojuist een verbazingwekkende overwinning tegen het zionisme heeft behaald, schrijft Pepe Escobar.

En toch, zoals een Global Cynic Armada betoogt, is er in praktische zin geen roep om een staakt-het-vuren in Gaza geweest.

Natuurlijk kan ook worden aangevoerd dat het oproepen tot een staakt-het-vuren alleen van toepassing is op een oorlog – zoals in het geval van de proxyoorlog in Oekraïne. Gaza is een geval van genocide op een inheemse bevolking door een bezettingsmacht. Dat vraagt om een onmiddellijke stopzetting van alle genocidale daden. Dit is in wezen wat het ICJ heeft bevolen.

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opgemerkt dat “als je de zin leest, het impliciet is” dat er een staakt-het-vuren moet worden opgelegd.

De onschatbare voormalige Britse ambassadeur Craig Murray heeft opgemerkt dat “na een extreem vernietigende uiteenzetting van de feiten door Zuid-Afrika,” krachtig “en nauwgezet goed verwoord,” conclusies onvermijdelijk waren.

Dit zijn de hoogtepunten:

“De militaire operatie van Israël in Gaza heeft geleid tot onnoemelijk veel doden en gewonden, heeft aanzienlijke infrastructuur en huizen vernietigd, heeft massale ondervoeding veroorzaakt, heeft het gezondheidszorgsysteem laten instorten en heeft de meerderheid van de inwoners op de vlucht gejaagd. Deze oorlog heeft de hele bevolking van Gaza getroffen en zal langdurige gevolgen hebben. Het hof heeft nota genomen van de taal van ontmenselijking door hoge Israëlische regeringsfunctionarissen.”

Vandaar dat het ICJ “de Zuid-Afrikaanse eis accepteert dat er dringend voorlopige maatregelen moeten worden genomen voor de bescherming van de Palestijnen in Gaza tegen Israël en het volgende aanbeveelt” (cursivering van mij):

  Musk geeft angstaanjagende waarschuwing: "We slaapwandelen in WO3"

Met 15-2: “De staat Israël dient alle maatregelen te nemen om het plegen van genocide op Gaza te voorkomen.”

Met 15-2: “De staat Israël moet ervoor zorgen dat het leger geen genocide pleegt.”

Met 16-1: “Israël zal alle maatregelen nemen om alle openbare aansporingen tot genocide te bestraffen.”

Met 16-1: “Israël neemt onmiddellijke en effectieve maatregelen om de ongunstige omstandigheden voor het leven in de Gazastrook aan te pakken”.

Met 15-2: “Israël neemt effectieve maatregelen om bewijsmateriaal te bewaren van acties die van invloed zijn op de Genocide Conventie”

Met 15-2: “Israël dient binnen een maand bij de rechtbank een verslag in van alle maatregelen die zijn genomen om de bevelen van deze rechtbank op te volgen.”

De Houthi’s en de Genocide Conventie

De beslissing van het ICJ is bindend (cursivering van mij). Maar zelfs als het ICJ heeft besloten dat Israël “alle maatregelen moet nemen om dood en verwonding te voorkomen,” en moet voorzien in alle Palestijnse humanitaire behoeften (inclusief toegang tot voedsel, medicijnen, infrastructuur), wat gebeurt er dan als Tel Aviv de beslissing gewoon negeert?

Zelfs als je bedenkt dat Israël binnen een maand na de uitspraak een rapport moet indienen over de herstelmaatregelen, is het nog maar de vraag of de bijbelse psychopaten zich eraan zullen houden.

Het antwoord kwam snel. Israël’s Minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir, een cartooneske kandidaat voor de rol van een losgeslagen psychopaat in een goedkope horrorfilm, verklaarde dat “de beslissing van de antisemitische rechtbank in Den Haag bewijst wat al bekend was: Deze rechtbank streeft niet naar gerechtigheid, maar naar de vervolging van Joodse mensen. Ze zwegen tijdens de Holocaust en vandaag zetten ze de hypocrisie voort en gaan nog een stap verder.”

  Hoe noem je een oorlog met China plus een oorlog met Rusland plus een kolossale oorlog in het Midden-Oosten?

Psychopaten doen niet aan geschiedenis. Het ICJ in zijn huidige vorm werd opgericht in 1945.

Wat de uitspraak van het ICJ zeker deed, was het de facto legitimeren van de morele kracht van de Houthi’s die “ons volk” in Gaza steunen.

En dit terwijl de VS en het VK in het Mondiale Zuiden aan het spinnen zijn dat ze moeten toeslaan tegen de Houthi’s, wiens beleid om Palestina te verdedigen zich vertaalt als het handhaven van de Genocide Conventie. De VS en het VK roepen cynisch de noodzaak op om “het internationaal recht te beschermen.”

De overweldigende meerderheid van het Mondiale Zuiden interpreteert het in plaats daarvan als een vredesmacht die de Genocide Conventie handhaaft – de Houthi’s – die worden aangevallen door de schurkenstaten van de “op regels gebaseerde internationale orde.”

Tegelijkertijd werd een cruciaal punt onderstreept door de succesvolle internationale jurist Juan Branco. Frankrijk zit momenteel de VN-Veiligheidsraad voor. Volgens artikel 94.2 van het VN-Handvest: op verzoek van Zuid-Afrika moeten (cursief van mij) de VN  Israël dwingen om de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof toe te passen.

Niemand hoeft erop te rekenen dat het trashy Macronistische Frankrijk het juiste zal doen.

Het moorden zal niet stoppen

Vanuit het standpunt van het Mondiale Zuiden is het niet minder dan ontstellend dat een Afrikaan, de Oegandese rechter Julia Sebutinde, zich verzette tegen alle voorlopige maatregelen die Zuid-Afrika tegen Israël had gevraagd.

Aangezien het ICJ oordeelde dat “de acties van Israël in Gaza genocide kunnen (cursief van mij) vormen met de bedoeling om een specifieke etnische groep – de Palestijnen – geheel of gedeeltelijk te vernietigen,” volgt hier logischerwijs uit dat de medeplichtigheid van de VS met Israël neerkomt op medeplichtigheid van de VS aan de genocide op de Palestijnen.

  Samson-optie: Mark Levin dringt er bij Israël op aan om het volledige nucleaire arsenaal af te vuren als het bedreigd wordt

De uitspraak van het ICJ beschuldigt in feite de VS, het VK, Duitsland en andere collectieve Westerse leden die allemaal verklaarden dat de Zuid-Afrikaanse zaak “zonder juridische waarde” is en zou moeten worden verworpen.

Het is dus geen wonder dat een team van 47 Zuid-Afrikaanse advocaten al een rechtszaak tegen de VS en Groot-Brittannië voorbereidt wegens medeplichtigheid.

Wat er ook gebeurt, de hypergeëngageerde Global Cynic Armada zal niet opgeven. Het ICJ dat Israël opdraagt “alle maatregelen te nemen om dood en verwonding te voorkomen” kan zeker geïnterpreteerd worden als een oproep tot een staakt-het-vuren, zonder het toverwoord te noemen.

Maar wat de Global Cynic Armada echt ziet, zijn vier onderling verbonden giftige zaken: Geen staakt-het-vuren; dood de Palestijnen, maar zachtjes; geef ze te eten voordat je ze doodt; en je hebt nog een volle maand om op grote schaal te moorden.

Hoezeer het ICJ ook wordt afgedaan als een collectieve Westen-klucht, feit is dat de uitspraak Israël expliciet oproept te stoppen met moorden. Je zou kunnen aanvoeren dat het ICJ het absolute maximum heeft gedaan van wat het kan doen onder zijn jurisdictie en procedures.

Maar gezien het feit dat het ICJ minder dan nul manieren heeft om zijn uitspraak af te dwingen – het is afhankelijk van de hypercorrupte VN – heeft de Global Cynic Armada het grimmige beeld misschien wel juist: het moorden zal niet stoppen.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Kijk: Israëlische troepen gefilmd terwijl ze geblinddoekte gevangene als menselijk schild gebruikten op de Westelijke JordaanoeverVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHouthi’s schieten olietanker in brand terwijl Biden China probeert te paaien
Volgend artikelStaan we op het punt van een apocalyptische oorlog met Iran?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. een twee staten oplossing is Géén oplossing… Israël moet maar wat grond in de VS gaan bewonen…in het Midden Oosten gaan ze vroeg of laat toch moeten inbinden of uitgegroeid worden… zoals ze nu doen… maar hip hip HOERA… ZUID-AFRIKA verslaat het Zionisme… dit zal langzaam maar zeker een niet te verwijderen Litteken blijven in deze wereld..

  • De opmerking van Raphael Vangestel is ook mijn mening; waarom hebben de US na WWII de staat Israël niet laten oprichten in een deel van de US ?? daar was plaats genoeg en zou men niet moeten overgaan tot oorlogsmisdaden door een volk gewapenderhand te verdrijven hun huizen en gronden te stelen en degene die zich verzetten gewoon neer te knallen

  • 1.OOO%%, Greet “ENDLÖSUNG”, noem(d)en de NaZis dàt !
   “GAZA-(NaZi)FIËRING”, in eigentijdse geografischactuele snit !

   V O L K E R E N M O O R D ! Tout court !

   • Een zelfde SITUATIE, zoals ’t UA-gouvernement, ° 2O14 – ACTUEEL
    2O24, te beginnen vanàf Porcochenko, en nu die futiele lùttele
    ‘zèt’, ‘ Z ‘ !!, bezig dacht(en) te kunnen
    mogen blijven met het ‘VERMASSACREREN & MARTYRISEREN’
    van de ‘russofone’ * DONBASS-BEVOLKING, welke overigens
    compléét legáál, de Oekraïense nationaliteit heeft; en INHERENT
    dezèlfde BURGERRECHTEN (zou moeten ervaren en genieten ! )…

    Waar zaten die MerdahShitMedia trouwens als ’t over
    die DONBASS-GRUWELS en HORRORRR gaat, en al
    +1O JAAR had zullen gaan …. ?
    Zonder ERUDIETE KRANIGE journalisten als (o.a.)
    ANNE-LAURE BONNEL (fr),
    SONJA van den ENDE (ru/nl),
    en PATRICK LANCASTER (ua/vs)
    zaten w’ r ànders nog over in ’t duister aan ’t tasten ….
    De EU met zijn zgn. ‘vrijheids’-, ‘rechtvaardigheids’, als
    ‘minderheisprincipes’, de tOplieden, wìsten er àlles over/van,
    maar heulden met Porcochenko en consortio, wat alléén al een
    bewijs is van de achterliggende zelfbelangen aldáár, in UA,
    van ‘sommigen’ ….

    ‘RUS’ had daar al +- 1O jaar geleden moeten voor ingrijpen !
    Zoals in GAZA de internationale gemeenschap dit overigens
    al +75 JAAR !!!, had zullen gedaan en opgelost hebben !
    Mèt BEHOUD VAN 1OO-DUIZENDEN MENSENLEVENS, GEWONDEN,
    VERMINKTEN, WEZEN, WEZEN, VAN HUN KINDEREN BEROOFDE
    (GROOT)OUDERS, ONTWRICHTE FAMILIES, VERMISTEN,
    en noemt verrekt maar op !

    MARANATHA ! LAAT ONS HEN WIE NOG RESTEN en OVERLEVEN,
    BESCHERMEN, BIJSTAAN, REDDEN en (DOEN) RESPECTEREN !

    IN GAZA, SUYD AFRIKA (‘BLANKES’) , als in DONBASS, & ARMENIA …

    “¨Vero Nihil Verius*” ~” tijdloos

 2. Misschien zal door een stellingname te nemen de genocide op de blanken, de rechtmatige scheppers en eigenaren van Zuid-Afrika ook wat minder worden want dit land is gebaseerd op de scheepvaart langs de route die ze weer moet gaan nemen, van Kaap de Goede Hoop en niet op de inboorlingen uit de Bush.

  • Aan de andere kant ontlenen de blanken hun legitimatie om onnadenkend zonder zonde te kunnen neuken aan de inboorlingen, ze zagen dat het kinderen zijn, die toch niet beter weten. Dit is reflecterend het enige leitmotiv van de blanke Europese en Amerikaanse politiek.

  • Dáááár scoor jij dus ook een fèrm heikel P.NT !, John !
   Over dié zovéélste genocide, in Suyd Afrika wordt hier àmper tot zÉro gepiépt
   in de MerdahShitMedia !

 3. Antwoord op de titel van dit artikel: Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Het zijn joden, die doen wat ze zelf willen en luisteren naar niemand én bezitten de hele westerse wereld.

   • Dat is inderdaad zo ,de joden zullen zich niets van aantrekken van de uitspraak van het ICC, De US en UK hebben na WWII een monster gecreëerd dat niet of niemand nog kan tegenhouden ze hebben al gedreigd dat als de gehele wereld zich tegen Israël keert ze dan alle tegenstanders zullen bombarderen met atoombommen zodat alleen een joodse staat nog overblijft op de wereld

 4. Zolang Bibi zich gesteund voelt door de yankees, lees de multimiljardairs in dat land, dan zal hij gewoon doorgaan en zich niks aantrekken van de uitspraak.
  En daarbij, de gigantische gasvoorraad die voor die kust ligt, dat is toch Ping kassa.
  En wat stelt in zijn/hun ogen een mensenleven voor als er zoveel dollars onder water liggen. Niks toch! Nog meer dollars, nog meer macht om dat klootjesvolk te kunnen knechten, verarmen en 100% te controleren met de krankzinnige cbdc.

  • De US steunt Bibi niet ,het is andersom de joden hebben de US in hun tang, die zijn verplicht alle mogelijke wapen te leveren; Bibi heeft dat zelf gezegd

 5. NÚ, God-van-den hemel quasiment héél de Gazabevolking compléét UITGEMOORD geraakt, komen z’àf met EVENTUELE maatregelen …. WAARÒMME, WÁÁR HADDEN ‘ZE’ dan nog zouden zitten op WACHTEN om nu al 5OO.OOO kéér ingegrepen gehad te hebben ?
  Tegen dàn, indién, en àls, en ooíííít misschien ’n kéér ….. zal ’t alléén maar te láát, of misschien JUIST GEPAST ’t MOMENT zijn voor de KH°ZR°ELIS !

 6. Het Hof wees alleen een ’tussenvonnis’, waarin Israël (nog) niet wordt veroordeeld wegens genocide op de Palestijnen in Gaza.

  Wie de toespraken van de (westerse) ‘officials’ beluistert, bij de herdenking van ‘Auschwitz’, weet hoe het zit: “7 Oktober, de zoveelste bloedige moord op de Joden” (Rutte). En: “Het antisemitisme neemt weer hand over hand toe” (Halsema).

  Makkelijk symboliek, waarbij niemand vraagt naar de oorzaak van 7/10 en de toenemende ‘Jodenhaat’ en dus ook niemand van de ‘veroorzakers’ verantwoording hoeft af te leggen. Een verwijzing naar de terroristen van Hamas en hun moorden op de Joodse populatie is voldoende.

  Ziedaar: één van de hoofdoorzaken van de groeiende afkeer van de Joods Staat en de Joden in het algemeen.
  Hún misdaden gedurende drie generaties Palestijnen worden eenvoudig verzwegen en daarmee gefaciliteerd. Ondanks de talloze resoluties en oproepen aan het adres van Israël van de Volkenbond, naar aanleiding van illegale bezetting van Palestijns grondgebied, het illegale nederzettingenbeleid, de illegale deportaties van Palestijnen en de mensonterende ‘Apartheid’.

  ‘Terroristen’ worden niet als ‘terrorist’ geboren, Israël heeft in wezen vreedzame mensen, vooral met de hulp van de VS en filialen, tot een uitzichtloze wanhoop gedreven, die vroeg of laat wel móest ontploffen in een desperate verzetsdaad onder het motto: ‘Liever een verschrikkelijk einde dan een eindeloze verschrikking’.

  • HB,
   Prima verwoord, mijn respect daarvoor!
   Ik bezie deze strijd voor vrijheid als, er zijn regels en wetten met elkaar afgesproken, die gelden dus voor allen, in deze wereld is te zien dat het niet zo werkt en dus verzetten volken zich, we kennen het spreekwoord, wie niet horen wil moet maar voelen.
   De niet Westerse wereld en die bevolkingen zien het wel hoor geloof me en zij verenigen zich, niet alleen in de BRICS maar ik dacht dat er ook nog 2 andere allianties inmiddels zijn, ik las in de Aziatische wereld, ze bevrijden zich, kan ik als westerling alleen maar begrijpen, waar staat dat Westen dan voor? Een tijdje geleden zat ik met vrienden te eten, het was erg fijn met elkaar maar op een moment kwam de kwestie van de Palestijnen wel aan tafel, ik had grote moeite om mij in te houden, zij veroordeelden Hamas maar de zionisten mochten hun gang gaan, ik zei als Hamas terroristen zijn wat is dan die Joodse staat, er viel een grote stilte, ik zei Rusland moet in Den Haag komen vanwege de oorlog tegen Kiev maar de zionisten mogen gewoon hun gang gaan onder het motto zelfverdediging, zien jullie niet die dubbele standaard zei ik tegen mijn vrienden, we konden niet tot elkaar komen, ik eindigde met te zeggen wat ik zonet schreef hierboven, of er zijn regels en wetten voor allemaal of die zijn er niet maar doe dan niet of die er wel zijn.
   Ik ben blij met het feit dat Zuid-Afrika die rechtszaak heeft gestart, onder het motto, zij doen het wel en de rest doet niks, dit is over duidelijk voor veel landen en volkeren inmiddels, ik hou van actie, natuurlijk krijgt Zuid-Afrika een hoop shot over zich heen, maar zij doen het en houden hun rug recht, daar hou ik van, niet lullen maar poetsen!!!

  • De Israëlies hebben van 7/10 een extra horror van gemaakt doordat het joodse leger met enorme vuurkracht op de eigen bevolking schoot allemaal om Hammas in een zeer slecht daglicht te stellen en zo een reden te hebben om hun genocide verder te kunnen uitvoeren, wat ze tussen haakjes al altijd van plan zijn geweest; Het doel van Hammas was geizelaars nemen om te ruilen tegen palestijnse gevangenen ,dat is een taktiek die ze al verschillende keren toegepast hebben want dat is het enige middel om Palestijnen vrij te krijgen die opgesloten zitten in joodse gevangenissen zonder enige vorm van proces en daarbij zijn ook vrouwen en minderjarige kinderen ;er zitten kinderen in hun gevangenissen omdat ze stenen hebben geworpen naar joodse soldaten nadat ze hun vader of moeder hebben doodgeschoten. Dat is nog eens iets anders dan de start van de Franse revolutie,Die is begonnen omdat een hongerig kind in de gevangenis vloog omdat het een stuk brood had gestolen

 7. Wil Zuid Afrika ook eens de hand in eigen boezem steken voor al die duizenden blanke boeren die al vermoord zijn door zwarte Zuid Afrikaners ? Kill de boer, nog nooit van gehoord ? En als ze het land van al die boeren in bezit hebben genomen weten die zwarten niet wat ze er mee aan moeten, hoe ze het moeten cultiveren. Op den duur is Zuid Afrika weer een derdewereld land.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in