Haatzaaien is een werktuig van tirannen, en de afgelopen twee jaar hebben politieke leiders, hoofden van agentschappen, academici, medische professionals en mediapersoonlijkheden in het openbaar haat en geweld aangemoedigd en de pijnlijke dood gewenst van iedereen die niet mee wilde doen aan het medische experiment dat de COVID-prikken zijn, schrijft Dr. J Mercola.

Dit is iets wat wij nooit mogen vergeten.

In een welsprekende Medium post vat journaliste Susan Dunham de lessen samen die (hopelijk) geleerd zijn uit het haten en aanvallen van de ongevaccineerden:1

“De mandaten zijn losgelaten, en beide kanten struikelen weer in iets dat lijkt op het oude normaal – behalve dat er een nieuwe en actuele verwonding is toegebracht aan de mensen die wij probeerden te breken. En niemand wil er over praten.

Nog maar enkele weken geleden was het het toegegeven doel van onze eigen leiders om het leven onleefbaar te maken voor de ongevaccineerden. En als een afgevaardigd collectief hebben wij die pijn met geweld vermenigvuldigd, door de strijd mee te nemen naar onze gezinnen, vriendschappen en werkplekken. Vandaag zien wij de harde waarheid onder ogen dat niets van dit alles gerechtvaardigd was – en daarbij leggen wij een kostbare les bloot.

Het was een snelle glijbaan van rechtschapenheid naar wreedheid, en hoezeer wij onze leiders ook de schuld geven van het duwtje in de rug, wij zijn verantwoordelijk voor het feit dat wij ondanks ons gezond verstand in de val zijn gelopen.

Wij wisten dat de afnemende immuniteit de grote aantallen volledig gevaccineerden op één lijn stelde met de krimpende minderheid van ongevaccineerden, maar toch markeerden wij hen voor een speciale vervolging. Wij zeiden dat zij niet “juist gehandeld” hadden door hun lichamen aan de staat over te dragen – hoewel wij wisten dat principieel verzet tegen zoiets onder alle omstandigheden van onschatbare waarde is …

En zo hebben wij door opzettelijke ignorantie van de wetenschap, de samenleving en de politiek de ongevaccineerden zo ver kunnen afknijpen als wij gedaan hebben … Wij kunnen ons hoofd niet hoog houden, alsof wij geloven dat wij de logica, de liefde of de waarheid aan onze kant hebben, terwijl wij de ongevaccineerden venijnig de dood toewensen. Het beste wat wij kunnen doen is in het besef gaan berusten van onze rabiate onmenselijkheid, omdat wij zovelen aan de kant gezet hebben …

Tegen hen in het geweer komen. is een schandelijke verlegenheid geweest voor velen van ons, die nu geleerd hebben dat de mandaten alleen de macht hadden die wij ze gaven. Het was niet door stille meegaandheid dat wij de eindeloze overheersing door farmaceutische bedrijven en medische controleposten bij elke doorgang konden vermijden.

Het was te danken aan de mensen die wij probeerden af te breken … Wij hebben toegehapt door hen te haten, maar hun volharding heeft ons de tijd gegeven om in te zien dat wij het mis hadden. Het lijkt er nu op dat de mandaten zullen terugkeren, maar deze keer is er hoop dat meer van ons ze zullen zien voor wat ze zijn: een opkomend autoritarisme dat zich niets aantrekt van ons welzijn.”

Vergeven en vergeten?

Dunham behandelt de situatie vanuit het standpunt van degenen die gevallen zijn voor het hypnotiserende bevel om iedereen te verachten – vrienden en familie inbegrepen – die weigerde het officiële narratief over de COVID behandelingen te slikken. Maar de meesten van u zijn waarschijnlijk aan de ontvangende kant van die aanvallen geweest.

Hoe gaat u er mee om? Wat hebt u geleerd? Ik vermoed dat velen van u inderdaad bereid zijn te vergeven, maar weinigen zullen dat verraad ooit vergeten. Maar zoals Dunham opmerkt, wil niemand echt praten over wat er gedaan is.

Iedereen gaat gewoon door alsof het nooit gebeurd is. Alsof onze leiders niet echt om onze dood hebben gevraagd. Alsof onze president ons niet gewaarschuwd heeft dat zijn geduld met ons “aan het opraken was”2 – een dreigement dat impliceerde dat er slechte dingen zouden gebeuren zodra het geduld op was. Alsof nieuwsanker Don Lemon niet gezegd zou hebben dat wij het verdienden om te verhongeren en geen levensmiddelenwinkel meer binnen mochten.3,4 Maar zij hebben die dingen wel gezegd, en familie en vrienden hebben ons daardoor verstoten.

Er is nog steeds sprake van ignorantie

Opmerkelijk is dat zelfs nu, met alles wat wij zeker weten over de inentingen, de oorlog tegen de ongevaccineerden op veel gebieden nog steeds voortduurt, en terwijl het mededogen langzaam een comeback maakt, heerst er nog steeds onwetendheid over de grondbeginselen. Zoals opgemerkt in een artikel van MSN van 21 januari 2022:5

“Er schijnt een oorlog tegen de ongevaccineerden te zijn vanwege de recente piek in COVID-19 gevallen door de meer overdraagbare Omicronvariant … Vanaf vorig jaar heeft de Oostenrijkse regering alleen beperkingen opgelegd aan de ongevaccineerde bevolking van het land, omdat veel mensen zich afvroegen waarom degenen die zich lieten vaccineren ook met dezelfde beperkingen te maken zouden moeten krijgen als degenen die ertegen kozen.

Ik ben er helemaal voor om mensen aan te moedigen zich te laten vaccineren; ik heb mijn prikken en mijn booster onmiddellijk genomen toen ze in mijn gemeente beschikbaar kwamen … Maar ik vraag me af: hoe noodzakelijk is deze oorlog tegen de ongevaccineerden?

Wat als iemand zou besluiten zich tegen het vaccin te verzetten omdat hij een reeds bestaande medische aandoening heeft, omdat hij gewoon bang is voor zijn leven, of omdat hij de kennis erover ontbeert omdat de regering te druk is met mensen te dwingen en bang te maken, in plaats van ze echt voor te lichten?”

Helaas schijnt de schrijver van dat MSN-stuk ervan overtuigd te zijn dat als de weigeraars maar de wetenschap, de gegevens, zouden krijgen, zij zouden begrijpen waarom de prikken zo nodig zijn, terwijl de werkelijkheid is dat de wetenschap en de gegevens vanaf het begin de basis voor onze weigering zijn geweest. Totdat of tenzij de experimentele prik-pushers de werkelijkheid erkennen, zullen wij nooit oog in oog kunnen staan.

  Nieuwe ontwikkelingen rond Canadees truckersprotest: Mogelijke zeeblokkades (!), militairen wimpelen verzoek tot steun af, rechtbank stopt inbeslagname benzine, Trudeau in het defensief

De MSN-auteur meent ook dat gebrek aan financiële stimulans ten grondslag ligt aan een deel van de aarzeling om te vaccineren:6

“Als iemand de keuze krijgt tussen naar zijn werk gaan of naar het vaccinatiecentrum, dan zou hij gewoon kiezen voor de optie waar geld is. Dat is gewoon de realiteit. Als zij naar het vaccinatiecentrum kunnen gaan en men kan hun toch beloven dat zij hun dagloon krijgen, waarom zouden zij zich dan niet willen laten vaccineren, toch?”

Deze naïviteit gaat voorbij aan de realiteit dat ontelbare personen hun carrière hebben opgeofferd door de prik te weigeren. Voor de meesten van ons ging het nooit om een gebrek aan financiële stimulansen. Het ging om de zeer reële gevaren van de vaccins – gevaren die “de machthebbers” nog niet volledig hebben onderkend.

Eerst kwamen zij voor de ongevaccineerden. Nu komen ze voor u

Vanaf het begin heb ik, en vele anderen, gewaarschuwd dat de demonisering van de ongevaccineerden een uiterst gevaarlijke oorlogstactiek was. In een artikel in Townhall van augustus 2021 schreef Wayne Allyn Root:7

“Het is tijd voor alarmbellen. Het is tijd voor mij om de rol van Paul Revere te spelen: ‘De communistische tirannen en dictators komen eraan!’ … Ze komen eerst voor ongevaccineerde Amerikanen. Dit is 1938. Ik ben een Jood. Ik begrijp nu een beetje hoe het voelde om Jood te zijn in 1938 … de pre-Holocaust … Dit is nog maar het begin. Vanaf hier wordt het nog veel erger.

Eerst, “de papieren”. Vaccinmandaten en vaccinpaspoorten zijn net als in 1938, toen de Gestapo van elke Duitser papieren eiste. Republikeinen vroegen “papieren” van migranten die in ons land waren ingebroken … Republikeinen vroegen eens in de twee jaar “papieren” voor de federale verkiezingen, om te bewijzen dat u stemrecht hebt.

De Democraten zeiden: “Nee, dat is racisme. Nu willen de Democraten dat Amerikaanse burgers, geen illegale vreemdelingen, geen criminelen, maar patriotten die in dit land geboren zijn, 24/7 papieren moeten laten zien …

Werden de Joden door de verdorven naziregering niet met experimentele drugs ingespoten? Was dat niet een belangrijk onderdeel van de processen van Neurenberg? Dat geen enkele regering ooit nog experimentele injecties mocht inspuiten in het lichaam van onwillige burgers? Is dat niet een fundamenteel mensenrecht? … Amerikanen die dat niet willen, onder dwang injecteren. Dat is 1938.”

Root gaat verder met de bijzonderheden over het lot van de Joden in die jaren vóór de holocaust. Zij werden in hun huizen opgesloten. Zij mochten niet werken. Hun bedrijven werden als “niet-essentieel” beschouwd. Zij konden niet reizen. Zij moesten een opvallende gele ster op hun kleding dragen, zodat zij gemakkelijk geïdentificeerd konden worden en het doelwit konden zijn van openbare uitingen van haat. Joodse boeken werden verbrand – dat was de 1938 versie van online censuur en deplatforming.

“Eerst kwamen ze voor de ongevaccineerden. Vertrouwt u mij maar: Next, they’re coming for you,” zei Root. En inderdaad, in de afgelopen weken hebben wij gezien hoe het toneel werd klaargemaakt voor een ander verzonnen haat-festijn. Deze keer is de homogemeenschap de aangewezen vijand en het doelwit.

Relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn aangewezen als de voornaamste bron van een wereldwijde uitbraak van apenpokken. Bijna elk artikel waarin de uitbraken worden besproken, vermeldt het. Zo begint het. Het zal mij zeer verbazen als de homogemeenschap de komende weken en maanden niet het doelwit zal zijn van buitensluiting, spot en aanvallen.

Zullen genoeg mensen de les van nederigheid geleerd hebben die Dunham belicht? Hebben genoeg mensen cognitief de vergissing van hun wegen ingezien, of zullen zij voor de zoveelste keer in de val lopen? Alleen de tijd zal het leren. Eind februari 2021 waarschuwde Nick Cohen van The Guardian dat “het slechts een kwestie van tijd is voordat we ons tegen de ongevaccineerden keren.”8

  Teamarts Inter Milaan: Eriksen kreeg Corona-vaccinatie - ingestort bij EK-wedstrijd Denemarken tegen Finland

Met COVID duurde het nauwelijks twee maanden voordat de samenleving overging van “we zitten hier allemaal samen in,” naar het onmenselijk verklaren van de helft van de bevolking.

Eind april 2021 riep de columnist van USA Today, Michael J. Stern, op tot het publiekelijk mijden van degenen die aarzelden om te vaccineren, en noemde hen “petrischaaltjes” van dodelijke ziekten,9 en in juli van dat jaar riep CNN-anker Don Lemon op tot meedogenloze, alles en iedereen geldende beperkingen voor de ongevaccineerden om hen te dwingen zich aan de prikregels te houden10 – zelfs als die beperkingen niet te onderscheiden waren van een doodvonnis.

Met COVID duurde het nauwelijks twee maanden voordat de samenleving overging van “we zitten allemaal in hetzelfde schuitje,” naar het onmenselijk verklaren van de helft van de bevolking. Laten we eens zien hoe lang het duurt voordat de media beginnen op te roepen tot gedwongen segregatie van homo’s om ons te beschermen tegen de apenpokken. Ik hoop dat het niet gebeurt, maar te oordelen naar de doeltreffendheid van de hersenspoeling, waardoor mensen in duidelijk absurde narratieven trappen, is het risico zeker aanwezig.

Leerzame momenten

Nog maar half januari 2022 heeft LA Times columnist Michael Hiltzik “de notie verdubbeld, dat de mensen de spot moeten drijven met de ongevaccineerden die aan het coronavirus gestorven zijn,” meldde Fox News.11 Hiltzik zei tegen CNN:

“Zovelen van hen hebben eigenlijk een roekeloos, gevaarlijk beleid gepromoot en… ze hebben onschuldige mensen met zich meegenomen. Elk van deze sterfgevallen is een leermoment en, helaas, hebben wij niet de les geleerd die wij van hen zouden moeten horen.”

Het is duidelijk dat Hiltzik het door Dunham beschreven moment van helderheid nog niet heeft meegemaakt. In plaats daarvan houdt hij vol: “Het bespotten van anti-vaxxers is luguber … maar noodzakelijk.” Zijn column in de LA Times12 met dezelfde kop toont een foto van een glimlachende Kelly Ernby, die een kruis om haar hals draagt. Ernby, een lid van de GOP van Orange County, stierf in januari 2022 aan COVID-complicaties, na haar verzet tegen de verplichte COVID-prikken.

“Hoe moeten wij reageren op de sterfgevallen van de ongevaccineerden?” schreef Hiltzik.13 “Aan de ene kant is een kenmerk van het beschaafde denken het besef dat elk leven kostbaar is.

Aan de andere kant kunnen degenen die opzettelijk nuchtere medische adviezen in de wind hebben geslagen door een vaccin te weigeren waarvan bekend is dat het de kans op ernstige ziekte door het virus vermindert, ook het risico voor anderen, en in het ziekenhuis of het graf belanden, beschouwd worden als mensen die hun verdiende loon krijgen.”

Dat hij het gemunt heeft op Ernby, een republikein, en duidelijk ook een christen, riekt evenzeer naar politieke wraak als naar misplaatste morele superioriteit. Volgens Hiltzik wist beschaafdheid tegenover de ongevaccineerden die sterven de schade uit die anderen wordt berokkend, en die schade moet niet uitgewist, maar juist onderstreept worden.

Ironisch genoeg veroordeelt hij uiteindelijk zichzelf tot het lot dat hij anderen toewenst, want uiteindelijk zal de waarheid algemeen bekend worden en zal iedereen de fatale schade erkennen die toegebracht wordt door het gebruik van deze experimentele genoverdrachttechnologie door te drukken. Bespotting zal waarschijnlijk niet de omvang van de straf zijn, als die kritieke massa eenmaal ontwaakt is.

Bij sommigen is de hypnotische trance nog diep

Sommigen, zoals Dunham, erkennen de denkfout in hun denken en roepen op tot verandering. Anderen, zoals Hiltzik, zijn zo diep gehersenspoeld door de angstporno, dat zij de puntjes absoluut niet kunnen verbinden en zien dat een “vaccin” dat infectie of verspreiding niet voorkomt, nooit anderen kan beschermen.

Vandaar dat degenen die de prik krijgen niet meer rekening houden met anderen dan degenen die dat niet doen. Beiden vormen hetzelfde risico voor anderen. En, als beide hetzelfde risico inhouden, waarom dan de ene wel en de andere niet bespotten? Het is meer dan irrationeel, maar dat is de geest van hen die onder de hypnotische betovering van de massavorming zijn. Zij zijn op de ergste manier onbekwaam, niet in staat de werkelijkheid te zien.

De Schotse journalist Andrew Neil is een andere die gevangen lijkt in de bijziendheid van de massavorming. In december 2021 ging hij tekeer tegen de “vijf miljoen vaccinweigeraars” van Groot-Brittannië, en zei: “Zij brengen ons allen in gevaar voor nog meer beperkingen.”14

Vervolgens beschreef hij hoe snel en gemakkelijk het was om in een restaurant zijn vaccinpaspoort tevoorschijn te halen. Seconden, echt waar. “Een heel klein ongemak,” zei hij, en hij voegde eraan toe: “Het gaf een veilig gevoel te weten dat alle andere eters bewezen hadden volledig gevaccineerd te zijn, of zeer onlangs negatief getest waren, of het virus opgelopen hadden en hersteld waren.”

Hij voelde zich veilig, na dit volkomen nutteloze ritueel te hebben ondergaan, ondanks het feit dat hij inzag dat de prik “niet onfeilbaar” is, en dat “mensen die gevaccineerd zijn het virus nog steeds kunnen oplopen en doorgeven.” Dat is de kracht van hypnose. Zelfs bij het zien van de puntjes, kon hij ze niet met elkaar verbinden om een rationele conclusie te trekken.

  Uit rapport blijkt dat bijna 6 op de 10 artsen in de VS tussen 2013 en 2022 meer dan 12 miljard dollar hebben ontvangen van grote farmaceutische bedrijven

Nieuwe Norm: Bestrijding van “desinformatie” met desinformatie

De propaganda en valse informatie waarmee wij de afgelopen twee en een half jaar gebombardeerd zijn, is werkelijk ongekend. Er gaat nu nauwelijks een dag voorbij dat niet bijna identiek is aan de verhaallijn in Orwell’s dystopische roman “1984.” Een van de laatste voorbeelden van de hypocrisie en de valse narratieven van de media is het artikel “Conspiracy Theorists Flock to Bird Flu, Hatch Lies” van The Associated Press,15 dat op 17 mei 2022 verscheen. De AP richt zich specifiek tegen mij, en stelt:16

“Hoewel de details kunnen verschillen, spreken de samenzweringstheorieën over de vogelgriep allemaal van een wantrouwen tegenover autoriteit en instellingen, en van een vermoeden dat miljoenen dokters, wetenschappers, dierenartsen, journalisten en verkozen ambtenaren over de hele wereld niet meer te vertrouwen zijn.

“Amerikanen begrijpen duidelijk dat de federale regering en de grote media hen herhaaldelijk hebben voorgelogen, en volledig gecorrumpeerd zijn door de farmaceutische bedrijven,” zei Dr. Joseph Mercola, een osteopaat wiens in diskrediet gebrachte beweringen over vaccins, maskers en het coronavirus hem tot een prominente bron van COVID-19 misinformatie maakten.

Mercola’s belangstelling voor de vogelgriep dateert van jaren geleden Een boek uit 2009 dat te koop is op zijn website, waarmee Mercola onbewezen natuurlijke gezondheidsremedies verkoopt, is getiteld ‘The Great Bird Flu Hoax.'”

De hyperlinked “factcheck” die gegeven wordt om te bewijzen dat ik “in diskrediet gebrachte beweringen over vaccins” gepubliceerd heb, is een weerlegging van mijn bewering dat “Mensen vatbaarder kunnen zijn voor ernstige COVID-19 ziekte nadat ze gevaccineerd zijn.”

De factcheck beweert dat “Onderzoek heeft aangetoond dat de vaccins van Pfizer en Moderna voor 95% effectief zijn in het voorkomen van COVID-19 ziekte,” en dat “Deskundigen zeggen dat er ‘overvloedig’ bewijs is dat mensen die zich laten inenten niet zieker zullen worden, mochten zij later het virus krijgen.”

Ten eerste wordt er eigenlijk naar geen enkele deskundige bron verwezen, dus welk “overvloedig bewijs” bewijst dat u na de prik niet vatbaarder zult zijn voor een ernstige infectie, laat zich raden. Ten tweede, en dat is belangrijker, weet iedereen nu dat de injecties bij lange na niet voor 95% effectief zijn. Zelfs de mainstream media en de U.S. Centers for Disease Control and Prevention hebben toegegeven dat de doeltreffendheid overdreven was en snel afneemt.

De waarheid zal misschien traag zijn, maar zij zal winnen

In het beste geval was de injectie van Moderna 94,5% effectief tegen symptomatische Delta infectie gedurende TWEE WEKEN, voordat ze afnam.17 De effectiviteit van Pfizer tegen Delta was lager in het begin en daalde nog sneller. Tegen Omicron is de Pfizer-prik 65,5% beschermend tussen week 2 en 4 na de tweede dosis, en slechts 8,8% doeltreffend in week 25. De prik van Moderna begint met 75,1% in week 2 tot 4, en valt dan terug tot 14,9% in week 25.

Toch deinst de AP er niet voor terug om te verwijzen naar wat nu algemeen erkende verkeerde informatie is, om te “bewijzen” dat ik in diskrediet ben gebracht en dat zij “juist” zijn. In werkelijkheid bewijst de factcheck waar zij naar verwijzen alleen maar dat zij verkeerde informatie gebruiken om de waarheid te bestrijden.

Dat is al erg genoeg, maar deze verzinsels worden dan gebruikt om het publiek te hersenspoelen in het haten van de waarheidssprekers en iedereen die ook maar op tegenstrijdigheden in het narratief wijst. Het is een gevaarlijke weg, en we zijn er nog steeds mee bezig.

Ook wanneer de feiten eindelijk de autoriteiten overweldigen die onwetenschappelijke propaganda hebben verspreid, is de ingeblikte reactie dat “de wetenschap evolueert en dat wij de wetenschap volgen”. In werkelijkheid echter is hun ongelijk bewezen, maar zij weigeren het toe te geven. Dus “wijten” zij het aan de “evoluerende wetenschap”, zonder ooit uit te leggen hoe de “desinformatieverspreiders” deze zogenaamd gloednieuwe gegevens maanden – of jaren – geleden al hadden.

Hoewel de oorlog waarin wij nu zitten informatie gebruikt in plaats van conventionele munitie, staan er nog steeds levens op het spel. Mensen verliezen hun leven omdat leugens over gezondheid vaak dodelijk zijn. Uiteindelijk geloof ik dat de waarheid zal winnen, omdat de leugens die nu verteld worden gewoon te destructief zijn.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Schokkend hoge kindersterfte in verschillende landen: “Dit zou in het nieuws moeten zijn”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelZelensky klaagt dat velen een einde aan de oorlog willen zien
Volgend artikelPervers gentechnologisch experiment: Wetenschappers creëerden agressieve “zombiehamster”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. 1. Ik vrees dat de oorlog tegen de gevaccineerden erger is. Die gaan er allemaal aan.
  2. Van het najaar gaan reptielen von der Leyden en consorten met dubbele kracht achter de ongevaccineerden aan, want er gaat weer €100 miljoen door het putje.

  • MEVROUW LAGARDE (IMF) DE TAAL DIE U GEBRUIKT OVER ONZE OUDERE GENERATIES IS EEN ONMENSELIJKE, ONRECHTVAARDIGE, RONDUIT WALGELIJKE BELEDIGING VOOR DE GANSE MENSHEID.
   GEZOND OF NIET … DOE HET VOOR DE KINDEREN … MET DAT WALGELIJK STATEMENT SUGGEREERT HET WEF OOK DAT OUDEREN MOETEN OVERWEGEN OM DE HAND AAN ZICHZELF TE SLAAN VIA EUTHANASIE.
   “OUDE MENSEN LEVEN TE LANG EN DIT IS EEN RISICO VOOR DE WERELDWIJDE GEMEENSCHAP. ”
   NOOIT … GIJ LICHTZINNIGHEID …. KUN JIJ NOG IEMAND ANDERS VAN DE WEF DE KENNIS EN DE WAARDEN EN NORMEN DIE OUDEREN IN HUN GANSE LEVEN HEBBEN OPGEBOUWD OP WAARDE SCHATTEN.
   IK ZOU BLADZIJDEN NODIG HEBBEN OM OP WELKE GEBIEDEN DAN OOK ZIJ MEER GEDAAN VOOR MENSHEID DAN JULLIE VANUIT JULLIE HOGE TORENS.
   iK GEEF TOE: DE ECHTE WERKERS KUNNEN NIET WEKELIJKS NAAR DE KAPPER GAAN, KUNNEN NIET MET EEN PRACHTIG GEMANICUURD OMHOOG GESTOKEN VINGERTJE, KUNNEN NIET MET PEPERDURE MERKKLEDING EN DITO SCHOENEN PRONKEN. MAAR DAT HEBBEN ZE OOK NIET NODIG !
   WAT ,GIJ SINISTERE, SUGGEREERT IS DAT MENSEN DIE GANS HUN LEVEN PRODUCTIEVE LEDEN GEWEEST ZIJN HET NIET MEER VERDIENEN OM TE LEVEN.
   MEVROUW LAGARDE … HOU OUD BENT U ? … EN WAT HEBT U IN FEITE BETEKENT VOOR DE VOLGENDE GENERATIES ? … ENZ ENZ

 2. Aartsbisschop Carlo Maria Viganò (1941) blijft zijn baas Jorge Bergoglio (1936) aka paus Franciscus tegen de haren strijken. Wat weet Viganò wat wij niet weten of is hij bang voor het Laatste Oordeel:
  https://www.wakkeremensen.org/artikelen/disclosure-news/soevereiniteit-naar-de-wereldgezondheidsorganisatie-carlo-maria-vigano/

  Een andere controverse is de opinie van voormalig plaatsvervangend-Pfizer-CEO Michael Yeadon (32 dienstjaren) versus CEO van Pfizer de zionist Albert Bourla, die tegen beter weten in doorgaat met het aanprijzen van de ‘vaccins’.

 3. Ik vergeet niet en vergeef ook niet. Het heeft juist mijn idee versterkt dat overheden en elite macht en wetgeving buigen en maken naar hun eigen goeddunken en het volk het moet slikken als een gansje dat met trechter gevoed wordt.

 4. Let op he… De regeringen hebben vanaf 22 mei nog 6 maanden om de voorstellen over WHO wereldmacht af te wijzen of te accepteren. En daar gaat het nu om. Dus er zal wel weer eoa pandemie uit de hoed getrokken worden om de WHO de macht te geven besluiten te nemen voor de “gezondheid” van de sneue burger. En al die kutschapen trappen er weer in. En jij bent weer het Grote Gevaar.

  Wees je er ook van bewust dat de WHO het uitvoerend orgaan is van het business model dat ze hanteren om geld uit de samenleving te zuigen, de pandemie. En Gates is de grootste aandeelhouder vd WHO. Dankzij je vrind Trump, de AIPAC aanhanger en closet zionist. (De bommen gaan echt niet ploffen. Die dreiging is alleen maar een smoke screen.)

  Maar besluit zelf maar waar je je aandacht op wilt vestigen. Ik zeg alleen dat als de WHO de macht krijgt iedereen in de tang zit. Dan zijn we echt genaaid.

  • Grappig toch, alle deelnemers zijn 55+ 60+ (ofwel kwetsbare doelgroep voor “Covid”) in dat WEF bestuursorgaan maar niemand op IC of dood door “Covid”…. n e v e r gebeurd.

   • Ja ze hebben ons geld nodig, die ouwe klootzakken, om hun laatste kick nog te maken : de ruimtevaart en de waanzin waar CERN mee bezig is…

 5. Nee ik vergeet en vergeef niet. Ik ken de haat van de geprikten en de hen ondersteunende bedrijven. Dus doe ik geen zaken meer met winkels, horeca of bedrijven die de uitsluiting van ongeprikten wel best vonden. Om hun eigen hachje te redden vonden ze het verwijderen van mensen geen enkel probleem.
  Dan kun je wel bedenken hoe ze in de toekomst zullen reageren als er nog zwaardere maatregelen aan zullen komen.
  Pure fascisten.

  • Daar ben ik heh mee eens. Ik ga alleen nog naar plekken waar ik toen ook welkom was. De rest kan barsten. En dat gaan ze ook.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in