De globalistische cabal die het COVID narratief heeft uitgedacht en gestuurd, krijgt steeds meer problemen, omdat de gaten in de logica in de loop der tijd steeds groter worden. Voorbeeld: De irrationele bevordering van de gelijkheid van vaccins.1

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en andere globalistische bolwerken moet de westerse wereld de levering van vaccins aan ontwikkelingslanden sponsoren om ervoor te zorgen dat iedereen een gelijke kans heeft om te overleven.2

Het probleem is dat ontwikkelingslanden met de laagste COVID-inentingen het niet slechter hebben gedaan, en in sommige gevallen zelfs veel beter, dan ontwikkelingslanden die gulzig prikken en boosters voor zichzelf hebben “opgepot”, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Het Afrikaanse raadsel

Volgens vroege voorspellingen zou Afrika worden gedecimeerd door COVID bij gebrek aan inentingen,3 maar het aantal COVID-doden in Afrika is de afgelopen drie jaar consequent lager gebleven dan waar dan ook. Iedereen veinst verbazing. Niemand weet waarom. In augustus 2020 berichtte het tijdschrift Science:4

“Antilichaam studies suggereren dat grote aantallen infecties hebben plaatsgevonden, maar het dodental blijft laag …. Na het testen van meer dan 3.000 bloeddonoren schatten Uyoga en collega’s in een preprint5 … dat één op de 20 Kenianen tussen 15 en 64 jaar – oftewel 1,6 miljoen mensen – antilichamen heeft tegen SARS-CoV-2, een indicatie van een infectie in het verleden.

Dat zou Kenia op één lijn stellen met Spanje medio mei6 , toen dat land van zijn coronaviruspiek afkwam en 27.000 officiële COVID-19-doden telde. Het officiële aantal doden in Kenia bedroeg 100 toen het onderzoek werd afgesloten. En de Keniaanse ziekenhuizen melden geen grote aantallen mensen met COVID-19 symptomen.”

De situatie was nog hetzelfde in november 2021, toen de media meldden dat Afrika, waar minder dan 6% van de mensen een COVID-prik had gekregen, behoorde tot de landen die het minst door COVID waren getroffen. Onderzoekers theoretiseerden dat “lagere urbanisatiecijfers, genetische redenen of blootstelling aan andere ziekten het continent mogelijk hebben gespaard voor de dodelijkere gevolgen van het virus.”7

Niemand in de mainstream media is bereid om in te gaan op de torenhoge olifanten in de kamer, waaronder het feit dat de COVID-injecties geen gevallen of sterfgevallen voorkomen, dat natuurlijke immuniteit superieur is, en dat COVID-19 nooit zo’n dodelijke bedreiging is geweest als werd beweerd. Afrika geeft ons het echte bewijs van deze feiten, maar de globalistische cabal blijft volhouden dat “gelijkheid van vaccins” een noodzakelijk doel is.

Ook al hadden plaatsen als Afrika niet voldoende toegang tot COVID-vaccins, en ook al ging het daar net zo goed of beter dan in de westerse wereld, waar veel COVID-vaccins werden toegediend, toch blijven de cabalisten volhouden dat we ervoor moeten zorgen dat Afrika de volgende keer dezelfde injectiedekking krijgt als de rest van de wereld.

Dit is onzinnig, vooral als je bedenkt dat de meerderheid van de COVID-doden in de VS en elders nu valt onder degenen die de COVID-prikken hebben gekregen.8

Maar, te oordelen naar de laatste drie jaar zullen ze niet eens proberen er iets zinnigs over te zeggen. In plaats daarvan zullen ze gewoon blijven vermijden om te praten over succesverhalen zoals in Afrika, waar COVID uiteindelijk weinig effect had – waarschijnlijk door de extreem lage injectiecijfers – en als ze er wel over praten, zal het verborgen blijven als een medisch mysterie.

Wat zit er werkelijk achter de dringende behoefte aan vaccingelijkheid?

Pfizer en Moderna zijn beide van plan om COVID-injecties in Afrika te produceren “om efficiënter te kunnen voorzien in de vaccinatiebehoeften op het continent.”

Maar wat zit er eigenlijk achter deze drang naar wereldwijde gelijkheid van vaccins? Als u het mij vraagt, is dat omdat vaccins een integraal onderdeel zijn van de totalitaire bioveiligheidsstaat die wordt opgezet om de wereldbevolking te controleren met behulp van vaccinpaspoort en digitale identiteit.

  De aanbidders van het vaccin: De opkomst van een nieuwe wereldwijde religie

Er zijn ook overtuigende aanwijzingen dat vaccins zullen worden gebruikt om een op Malthusiaanse leest geschoeide ontvolkingsagenda aan te sturen. Natuurlijk willen de eugenetisten achter COVID en de COVID-inentingen niet dat ontwikkelingslanden zoals Afrika ontsnappen aan deze wereldwijde sleepnet.

Nieuwe golf van angstporno om het gebruik van vaccins te stimuleren

Terwijl de Afrikaanse ervaring volledig wordt genegeerd, proberen de Amerikaanse media nu mensen bang om extra inentingen te nemen voor de herfst door te waarschuwen voor een inkomende ” “tripledemic” of COVID, flu and respiratory syncytial virus (RSV). Nu de angst voor COVID-varianten aan het verdwijnen is, zal de angst voor drie gelijktijdige virale bedreigingen het vuur van de paranoia misschien opnieuw aanwakkeren? Zoals gemeld door STAT News op 22 november 2022:10

“Een virale orkaan komt aan land op gezondheidszorgsystemen die gehavend zijn door drie pandemische jaren. Met de officiële start van de winter nog enkele weken voor de deur worden kinderziekenhuizen geconfronteerd met een enorme werkdruk van kinderen die ziek zijn van RSV en andere virale ziekten.

Scholen die een “terugkeer naar normaal” beloofden, melden nu op grote schaal absenteïsme en zelfs sluitingen als gevolg van RSV en griep in vele delen van het land, waardoor ouders in recordaantallen hun werk verzuimen.

Nu het griepseizoen van dit jaar zo’n zes weken te vroeg begint, heeft de CDC al een griepepidemie uitgeroepen omdat het aantal ziekenhuisopnames wegens griep tot het hoogste punt in meer dan tien jaar is gestegen. Een storm van deze omvang vereist niet alleen klinische crisismaatregelen, maar ook preventieve maatregelen voor de gemeenschap.”

Met andere woorden, verwacht nieuwe oproepen voor maskers, sociale distantie, lockdowns en het afzeggen van vakantiebijeenkomsten waar mensen in gelijke mate verkeerde gedachten en liefde voor de mensheid kunnen delen. En natuurlijk kunt u massale COVID-booster- en griepprikcampagnes verwachten, en beschimping van degenen die besluiten zich te onthouden.

Het probleem met het tripledemische narratief

Het probleem met het tripledemische narratief is dat het wetenschappelijk ongeloofwaardig is. Mensen met weinig of geen kennis van de werking van virussen kunnen in de val trappen door te denken dat als één virus slecht is, twee of drie virussen die tegelijkertijd circuleren veel erger zullen zijn. Maar zo lineair is het in het echte leven niet.

In een artikel in het tijdschrift Science van 18 november 2022 legt Jon Cohen uit waarom een gelijktijdige tripledemie onwaarschijnlijk is:11

“Drievoudige bedreiging. Tripledemie. Een virale perfecte storm. Deze beangstigende zinnen hebben de recente krantenkoppen gedomineerd toen sommige gezondheidsfunctionarissen, clinici en wetenschappers voorspelden dat SARS-CoV-2, influenza en respiratoir syncytieel virus (RSV) tegelijkertijd zouden kunnen opduiken op plaatsen op het noordelijk halfrond waar het maskeren, de sociale afstand en andere COVID-19 voorzorgsmaatregelen zijn versoepeld.

Maar een groeiende hoeveelheid epidemiologisch en laboratoriumbewijs biedt enige geruststelling: SARS-CoV-2 en andere ademhalingsvirussen “interfereren” vaak met elkaar.

Hoewel golven van beide virussen de spoedeisende hulp en intensive care afdelingen kunnen belasten, zegt de kleine groep onderzoekers die deze virusbotsingen bestuderen, dat er weinig kans is dat het trio samen zal pieken en de ziekenhuissystemen collectief zal doen crashen zoals COVID-19 deed bij het begin van de pandemie.

“Griep en andere respiratoire virussen en SARS-CoV-2 gaan gewoon niet goed samen”, zegt viroloog Richard Webby, een influenza-onderzoeker in het St. Jude Children’s Research Hospital. “Het is onwaarschijnlijk dat ze tegelijkertijd op grote schaal zullen circuleren.

“Het ene virus heeft de neiging het andere te verdringen”, voegt epidemioloog Ben Cowling van de University of Hong Kong School of Public Health toe. Tijdens de golf van de zeer overdraagbare Omicron-variant van SARS-CoV-2 in Hongkong in maart ontdekte Cowling dat andere respiratoire virussen “verdwenen … en in april kwamen ze weer terug” …

Recente technologische vooruitgang … maakt het gemakkelijker om infecties bij mensen op te sporen en te bestuderen hoe meerdere virussen zich gedragen … Onderzoekers zoeken steeds vaker naar een oorzaak: chemische boodschappers die geïnfecteerde mensen produceren, toepasselijk interferonen genoemd.

Wanneer een ademhalingsvirus een gemeenschap overspoelt, kunnen interferonen de afweer van het lichaam in grote mate versterken en tijdelijk een immuunbarrière opwerpen tegen volgende virussen die het ademhalingssysteem aanvallen.

Elk virus activeert tot op zekere hoogte de interferonrespons en elk virus is er gevoelig voor”, zegt immunoloog Ellen Foxman van de Yale University, die de interferentie tussen SARS-CoV-2 en andere virussen heeft onderzocht in een laboratoriummodel van de menselijke luchtwegen.

Rhinovirussen, die gewone verkoudheden veroorzaken, kunnen influenza A (het meest voorkomende griepvirus) laten struikelen. RSV kan rhinovirussen en humane metapneumovirussen tegenwerken. Influenza A kan zijn verre neef influenza B tegenwerken.

Er zijn veel belangrijke gevolgen van virale interferentie voor de gezondheid”, zegt Guy Boivin, een viroloog aan de Laval Universiteit die eerder dit jaar co-auteur was van een overzicht12 over virale interferentie….

In tegenstelling tot andere immuunreacties – bijvoorbeeld antilichamen – die gericht zijn tegen specifieke ziekteverwekkers die men in het verleden heeft gezien, maakt deze niet-specifieke, snelle reactie [van interferon] deel uit van wat bekend staat als de aangeboren arm van het immuunsysteem.”

COVID-prikken waarschijnlijk verantwoordelijk voor stijgende RSV-percentages bij kinderen

In gerelateerd nieuws zijn er aanwijzingen dat RSV niet zomaar uit het seizoen is gestegen. In feite lijkt het een gevolg te zijn van de pediatrische COVID-prikcampagne. Uit documenten van de pediatrische onderzoeken van Pfizer en Moderna die bij de U.S. Food and Drug Administration zijn ingediend, blijkt dat de geïnjecteerde groep meer RSV had dan de controlegroep.

“Het onderzoek van Moderna met 2- tot 5-jarigen toonde aan dat RSV vier keer vaker voorkwam bij kinderen in de geprikte groep in vergelijking met de niet-geprikte kinderen.”

Uit het onderzoek van Moderna met 2- tot 5-jarigen bleek dat RSV vier keer zo vaak voorkwam bij kinderen in de geprikte groep in vergelijking met de niet-geprikte:13

  Duitse deelstaten met een hoge vaccinatiegraad hebben de hoogste oversterfte

“Binnen 28 dagen na vaccinatie werden enkele luchtweginfecties vaker gemeld in de mRNA-1273-groep dan in de placebogroep. Longontsteking werd gemeld door respectievelijk 0,3% en 0% van de ontvangers van mRNA-1273 en placebo. Respiratoir syncytieel virus (RSV) werd gemeld door respectievelijk 0,4% en <0,1% van de ontvangers van mRNA-1273 en placebo.”

Hetzelfde patroon werd gevonden in het 6- tot 11-jarige onderzoek, waar RSV 0,3% trof van degenen die de prik kregen, en nul procent bij de controles. Kinderen die de prik kregen, hadden ook meer kans op een of andere infectie van de bovenste luchtwegen (3,9% tegen 2,5%).

Het pediatrisch onderzoek van Pfizer had vergelijkbare resultaten. Onder kinderen van 6 maanden tot 4 jaar oud werd RSV-bronchiolitis gemeld bij vijf deelnemers, tegenover drie in de controlegroep. Onderzoeken de Amerikaanse Centers for Disease Control dit patroon? We zullen zien.

Het Informed Consent Action Network (ICAN) heeft een brief gestuurd aan CDC-directeur Dr. Rochelle Walensky, met het verzoek om gegevens over hoeveel van de kinderen met een positieve RSV-test vóór hun diagnose een COVID-prik hadden ontvangen.14

Zorg voor de gezondheid van uw gezin dit winterseizoen

Hoewel griep, RSV en COVID problematisch en gevaarlijk kunnen zijn voor bepaalde personen met een hoog risico, zijn de algemene risico’s voor de meesten te verwaarlozen. Denk maar eens terug aan uw leven – hoe vaak bent u verkouden of grieperig geweest? Hoeveel mensen kent u die zijn overleden aan een verkoudheid of griep?

Op dit moment heeft de overgrote meerderheid van de mensen ook COVID gehad, en is hier om te getuigen dat het niet dodelijk is. Helaas vallen degenen die meerdere COVID-prikken hebben gekregen, nu in de risicocategorie en kunnen zij een ernstigere COVID-infectie oplopen. Voor degenen die geen inenting hebben gehad, vormen de nieuwste varianten een uitzonderlijk laag risico. Zij kunnen ook vatbaarder zijn voor andere infecties van de luchtwegen. Onder kinderen behoort RSV hiertoe.

  Naaldloze vaccins zijn hier... medisch vergif kan nu worden toegediend via ultrageluid

Het immuunsysteem van u en uw kinderen sterk houden is de beste manier om uw gezin deze herfst en winter te beschermen, en er zijn veel effectieve manieren om dat te doen. Hier volgt een korte lijst van de belangrijkste. Volg voor meer details de aangegeven hyperlinks.

Optimaliseer uw vitamine D-niveau – Hogere vitamine D-niveaus blijken het risico op een ernstig geval van, en overlijden aan, COVID-19 te verminderen. Het is ook aangetoond dat vitamine D-supplementen het risico op verkoudheid15 en griep16, 17 verminderen omdat ze de aangeboren immuniteit versterken.

Vernevelde peroxide – Begin bij de eerste tekenen van een luchtweginfectie, bij voorkeur op de eerste dag. Hoe langer u wacht, hoe minder effectief het zal zijn. Daarom moet u de vernevelaar en de oplossing klaar voor gebruik hebben zodra u het eerste symptoom opmerkt.

Tijdgebonden eten (TRE) en intermitterend vasten – Beide zijn in verband gebracht met een minder ernstige COVID-infectie.

Immuunversterkende nutraceutica zoals vitamine C, quercetine met zink en N-acetylcysteïne (NAC) – Zink is een krachtig breedspectrum antiviraal middel en quercetine helpt het te transporteren naar de cel, waar het nodig is. Vitamine C is ook een uitstekend middel tegen veel infecties en helpt de algehele immuunfunctie te versterken.

NAC daarentegen is een voorloper van gereduceerd glutathion, dat specifiek bij COVID-19 een cruciale rol lijkt te spelen. Voordelen van NAC zijn onder meer het remmen van de expressie van pro-inflammatoire cytokinen, het verbeteren van de T-celrespons en het remmen van de hypercoagulatie die kan leiden tot beroerte en/of bloedstolsels die het vermogen tot zuurstofuitwisseling in de longen aantasten.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-PRIK ONTGIFTING DOSSIER

Beter dan Hydroxychloroquine? Twee nieuwe studies tonen aan dat Quercetine de resultaten van COVID verbetert – Gemakkelijker te verkrijgenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelGevaccineerde sporters presteren slechter dan controlepersonen
Volgend artikelNog een video bevestigt executie van Oekraïense soldaten door hun wapenbroeders
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

41 REACTIES

 1. (Wetenschappers worstelen om te verklaren waarom de ongevaccineerden COVID gespaard is gebleven)

  Omdat COVID niet meer is dan een stevige griep !! HALLO !! Ik ben als ongevaccineerde aangestoken door mijn ongevaccineerde zoon, en ben 4 dagen ziek geweest. Dat gaat altijd zo, mijn ouders zijden altijd, dat ziek worden goed is voor je. Want dan bouwt je lichaam weerstand op, en dan kan je er weer tegen aan. En nu word gevraagd >> Zak in de stront met al die overbetaalde Kwakzalvers dat zich Wetenschappers noemen. Aan het gas met die gasten. Het vertrouwen in alles is voor mij naar 0 gezakt wat met medisch te maken heeft. Ik kreeg voor het eerst een brief van mijn huisarts, waarin staat dat er een griepprik klaarligt voor me. Nou dat heeft hij geweten, nooit meer een brief sturen naar mij doktertje. Zijn ze nou helemaal knettergek geworden.. Ik ga een brief bij mij dragen waarin staat, dat ik bij een ongeluk geen bloed wil van iemand anders. Ook geen transplantatie van iets, ook niet gereanimeerd worden. Gewoon einde oefening. Anders ga je alsnog binnen een half jaar dood, wat blijkt ze hebben je gevaccineerd bloed gegeven. Wat een zieke wereld, naar de hel met al die gasten die dit op hun geweten hebben !! Fijne avond.

  • Als gepensioneerde krijg ik jaarlijks een brief van mijn huisarts voor de griepprik. Nog nooit in mijn leven een griepprik genomen en ga ik ook nooit nemen. Brief van huisarts gaat jaarlijks meteen mijn container in.
   In het verlengde hiervan waren de oproepen voor covid-prikken die eveneens in mijn container zijn beland.
   Hoezo maakt de overheid zich zogenaamd ” druk ” over mijn gezondheid met hun griep- en- covid-prikken oproepen.
   Dit bepaalt de overheid niet, maar ik zelf als baas over mijn eigen lichaam!
   Vanuit dit principe van baas over mijn eigen lichaam wil ik dan ook absoluut geen bloedtransfusie, reanimatie of transplantatie.
   Laat de natuur bij mij zijn gang maar gaan!
   Ik heb totaal geen moeite om onze huidige compleet krankzinnige wereld te verlaten, maar uitsluitend op het moment die de natuur voor mij bepaalt.
   O.a de covid-prik nemen is voor mij toestemming verlenen voor zelfmoord…!
   Echter de wereld is inmiddels zo diep in de drek gezonken waardoor het mij niet zou verbazen als in de toekomst wereldburgers gedwongen zelfmoord moeten plegen d.m.v gedwongen covid-vaccins.
   Omdat zonder prikken je digitale bankrekening wordt geblokkeerd….na invoering van de digitale munt en afschaffing contant geld.
   Enfin komt tijd komt raad.
   Alleen het hier en nu bestaat en dat vul ik dagelijks zo prettig mogelijk in!

   • Fleur als 70 jarige kan ik je zeggen er net zo over te denken,zelf weiger ik me te laten vaccineren en dat blijft ook zo.Mijn partner heeft zich wel laten prikken en heeft nu na lange tijd er nog dagelijks last van moeheid en geen energie etc. en dat zegt wel genoeg.

   • Ik ben 68 en denk er net zo over, ben de enige in een buurt waar iedereen geprikt is. Heb me nooit laten testen, ben wel op bezoek geweest bij coronapatienten zonder bescherming. Tot nu toe niet ziek geworden of verkouden. Wel slik ik dagelijks Nac. Misschien tip: heb jaren geleden 6 Kambokuren ondergaan. Kikkergif uit de Amazone. Schijnt enorm immuunversterkend te zijn.

 2. Discobol goed gesproken ik denk het zelfde als jij liever dood dan die troep in mijn lijf waar je de gekste dingen en ziekte’s van kan krijgen.

 3. Ja ja,èrg hè, ik lig er nachten wakker van. Hoe is het mogelijk, mijn vrouw, ik, wij beiden zijn in de afgelopen 2 á 3 jaren niet ziek geweest. Geen brief ontvangen voor een prik dus géén prik? En toch geen griep of hoe dat tegenwoordig wordt genoemd. Ja, wij hebben er héél erg veel moeite mee, NOT.

  • Wij 60 plussers. Verschillende ” uitnodigingen” gehad voor diverse prikken..covid, griep, en nu ook nog de pneumokokken…
   Wij, een groep 70+ en 60+, hebben ons nergens voor laten vaxen. Leven allemaal redelijk gezond qua voedsel en frisse lucht. NIEMAND van ons heeft iets gehad wat ook maar op griep leek!

 4. Covid is nooit een dodelijke bedreiging geweest OMDAT HET NIET BESTAAT! Het was maart 2020 al duidelijk dat er niets aan de hand was, degenen die zich er meteen in verdiepten hadden vrij vlot door dat het hele virusverhaal sowieso broodje aap is, kul, kolder, nonsens. Vaccins = moord.

 5. Alleen de titel al : “wetenschappers worstelen….” Pleur toch op met je wetenschappers en experts, die vinden nog geen hoer in een hoerentent. Weggegooid geld dat minderwaardig volk.

 6. Wil wel in het echt worstelen met die zogenaamde wetenschappers. Dikke vette Choke tot ze 60% saturatie hebben aan zuurstof en dit herhalen tot 0%. Massamoordenaars!

 7. Covid is niet eens een “stevige griep”, het is NIETS. Het is wel een fout behandelde verkoudheid. Wel eens gehoord van het placebo effect? Nou, covid is het omgekeerde placebo effect. Mensen worden ziek van aangeprate hypochondrie.

 8. Covid is gewoon een aangepast pruts lab verkoudheidsvirusje waar vaccins goed op kunnen hechten en voortborduren meer niet. Echte griep ben je 2 weken knockie met 5 dagen ijlen +40c koorts.

  Ik heb als ongevaccineerde waarschijnlijk 1x covid gehad, 3 dagen leipe koppijn niet weg te krijgen en smaak en reukverlies wat heel erg apart is aangezien ik de neus en luchtwegen niet dicht had met slijm. Dus smaakpupillen helemaal vrij ,deze rare smaak geur verstoring ging daarna zelfs hallucinerend worden en heb ik teruggetraint met gember vrij rap en wordt mijn inziens dan ook veroorzaakt in de hersenen. Kortom voelde niet aan als een gewone verkoudheid waarbij je klassieke keelpijn en de neus dicht hebt. Maar nieuw en lichaams vreemd….maar stelde al met al niks voor. Behalve die kneiter hoofdpijn die ik nog nooit heb gehad zelf niet met griep of gewone verkoudheid was nasty.

 9. de zin “En de Keniaanse ziekenhuizen melden geen grote aantallen mensen met COVID-19 symptomen.”
  omdat ER NIET GETEST WORDT!
  geen test, geen covid. punt.

 10. Wetenschappers worstelen … ja omdat ze geen lulkoek meer kunnen verzinnen om de feiten onder t kleed te schuiven. Kennissen en collega’s fullblown geprikt: verkouden ziek. Echt bij de vleet. T aantal doden en ernstig zieken alleen al hier in de straat is aardig wat: 4 op 5 woonblokken (zo’n 30 huizen) waar ik t van weet. Dus kan meer zijn. Succes. Ik lach ze uit. Ik leef gewoon gezond en met zo min mogelijk stress. En verders: vingers in de oren en LALALALALALALA!!!

 11. Het is heel simpel, zelfs als je geen wetenschapper bent!

  Voor de (nep) covid, geen oversterfte.
  Tijdens de (nep) covid, geen oversterfte.
  Tijdens en na vaccinatie, oversterfte.

  Als je dit uitlegt aan een kind, die snapt het zelfs!

 12. Vermits er in Afrika praktisch geen ‘levensreddende vaccins’ toegediend werden, zou de bevolking van dit continent nu toch wel haast volledig moeten uitgestorven zijn.
  Afgaande op de massa ‘vluchtelingen’ die nog dagelijks uit Afrika naar hier blijven komen, is dit echter duidelijk niet het geval…

 13. Waardeloos artikel. Hoe kan nou een ziekte bestaan als gevolg ve virus dat nog nooit is aangetoond? Iedereen weet nu toch inmiddels dat de coronacijfers tot stand komen door hergedifinieerde luchtweginfecties en vals positieven, mag ik hopen. Nog zo’n artikel, dan weet ik niet of ik de motivatie nog kan opbrengen om te reageren.

 14. Beste Mensen

  Hitte en warmte zorgt hoofdzakelijk ervoor dat bacteriën het niet overleven
  Doktoren die hieromtrent melding maakten reeds ruim 12 jaren geleden die kwamen op mysterieuze wijze te overlijden werden vergiftigd en vermoord zoals de Heer Shri Rajif Dixit -Ji
  Of zelfs nog langer geleden zoals de Universum kenner wonder dokter die op alles een antwoord wist te geven de Heer Shri Rajneesh Bhagwan – Ji
  Hun bijden en misschien nog veelen meer hebben omtrent wat Nu plaats vind al verteld
  Zo ver van tevoren al
  De vraag is ?
  Hoe wisten zei het toen al en zo gedetailleerd uitleg erover te geven
  Dat is wonderbaarlijk

  Begint het een beetje door te dringen ?
  Waarom geen gas levering ?
  Waarom Europa een prijs plafond oplegt aan Rusland ?
  Wie het wil dat Europeanen worden uitgemoord ?
  Denk Maar goed na beste slimme achterna hollers van doolhofjes gedachtegangen
  Zoals Synagogen Kerken Moskeeën en al hun vertakkingen
  Het zijn de leiders van die Doolhoven in Samenwerking met de zogenaamde bestuurders van landen
  Kijk met het verstand
  Mensen zijn te slim geworden dus brengt dat geen inkomen meer in hen laden
  Dan maar terroriseren angst inboezemen
  Bang maken
  Brengt weer geld in het laatje

  Dank U

  • Van je geloof moet je het zeker niet hebben. Lees het gedicht ‘Het Grote Zirkus van H. Geest’ van Paul van Ostaijen (1896 – 1928) er nog maar eens op na.

   • @Ron, Nee was vroeger ook, lekker mak, liepen gewoon met ze allen de kerk in en de vijand deed de deuren barricaderen en hup de fik erin..Soms moet je vechten voor vrijheid en dit duurt niet lang meer hier…want energie,verzekerings bedrijven, justitie, cjib hebben allen een offensief gestart om alle burgers kapot te maken…en uit te kleden te vernederen en slaaf te maken.

 15. Beste Mensen

  Gelijk getrokken sterfte cijfers over de heele wereld zal worden bedoeld in het begin van schrijven

  Schrijver dezes weet hoe het voelt om met vergift injectie pijn te worstelen

  Verzoek en Advies Tot ieder geprikte persoon Alstublieft kleed U heel warm aan

  Eet geen vetten vooral geen Dier vetten
  Koude in Combinatie met verkeerde vetten die niet in een mensen lichaam thuis horen
  Zorgen voor bloedvaten blokkering
  Als gevolg die kan leiden tot de dood

  Dank U

  • Aanvulling
   Waarom al die drukte maken eigenlijk
   Dood gaat men toch
   Niemand komt voor eeuwig
   Sorry hoor voor dat zorgen gemaak
   Is nou eenmaal menselijke geaardheid

   Dank U

  • Hoi, alleen dat van die vetten klopt niet. Waarschijnlijk doel je op cholesterol e.d. of het dichtslibben van de bloedvaten door dierlijk vet/vlees. Dat is helaas ook een van de grootste wetenschappelijke leugens die er bestaan. Zeker i.v.m. statines die veel worden voorgeschreven om het zogenaamde LDL cholesterol te verlagen. Bulshit is ’t. Hier ’n paar links. gr, marco https://www.youtube.com/watch?v=Swc4ps4iPXs
   https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/documentaires/cholesterol/videos/item/cholesterol-hoe-lager-hoe-beter/
   https://www.youtube.com/results?search_query=dr+erik+berg+meat

   • Beste Mensen

    Heeft Of leid men aan die kwalen als aderverkalking bloedklonters en dicht geslipte Aders ?
    Schrijver spreek uit eigen ervaring als ook van echte Waidya’s medische kenners als toepassers van hun kennis
    De Doktoren Kwakzalvers werkend in opdracht van de Farmatie komen lange na niet in de buurt van de echte medicijn kenners
    Voorheen via die kwakzalvers doktoren methode geleefd
    Dat was niet langer meer uit te houden
    Zou al reeds 15 jaren geleden dood zijn geweest

    Leef al ruim 25 jaren met die kwalen
    Hiervan de eerst 5 tot 10 jaren langs de kwakzalvers manier
    Daarna het andere
    Maar de schade die al is aangericht in de eerste paar jaren is niet een twee drie zomaar weg nu
    Moet op elke beweging oppassen geen verlamming te krijgen
    Hersen uitval
    Daarboven word er ook nog super concentratie vermogen gevergd
    Moet men net kunnen opbrengen
    Om allerlei handelingen aktiviteiten te kunnen verrichten

    Moet wel even kwijt
    De Ayurvedische wijze help de pijn te verdragen
    De voorgaande was erop gericht het lichaam te versuffen toe te takelen
    Kapot te maken op een beestachtige manier

    Ontspanning ontspannen is een kunst
    Die alleen in stand gehouden kan worden door gezond menselijke voedsel te nuttigen
    De Joodse Christelijke Bijbel spreekt er met zeer verkapte woorden over
    Het geheim zit hem in het ontcijferen ervan
    Liefde Tot Alles
    Het Alomtegenwoordige Zei dank
    Dankzij het Alomtegenwoordige
    Opent ook U Uzelf voor de Universele Liefde
    Amen

    Dank U

 16. Ik ben dan geen arts maar ik weet wel dat al die nieuwe ziektes en aandoeningen in de injectie zaten. Het is ook geen vaccinatie maar een injectie met gif.

  • Beste Mensen

   Het volgende is bij de Wet vast gelegd
   Hiervoor is eerst de Wet aangepast
   Naar maatstaven van de Grootste gestoorde Geldwolven zoals Bill Gates en vrienden
   Bill Gates heeft patent op al die vergiften genaamd medicijnen
   Iedereen die zich vrijwillig laat inenten geeft het lichaam aan Bill Gates cadeau
   De nieuwe vorm van slaven drijven

   Dank U

 17. Satanische globalisten kondigen paar jaar voor uitbraak pandemieën aan jaar ervoor zelfs simulatie 1:1 en hoppa daar zijn ze uit het doosje…Wat een globale shitshow is het ook , dat er echt mensen in geloven is mij een raadsel..Ze zeggen,ze veroorzaken, en komen met de cure wat juist het biowapen is. Zoals ze al in 2013/2014 op opnames staan die ik nergens meer kan vinden helaas. Wordt tijd dat we een stokje gaan steken voor deze miezerds want de een is nog een ergere iele griezel dan de ander…Echt mollen die reptielen en hun offspring en eueren erbij voordat die het kunstje over paar jaar weer flikken. Allemaal no mercy..

  • Beste Mensen

   Als de Burger even even in Slaap zijn gesust vergeten
   Dan beginnen die kliekje weer opnieuw
   Deze poppenkast spelletje word al zolang de mens bestaat door de menselijke Dictators Machthebbers zoals de Bilderberg van den Berg Vereniging Illuminatie WEF WHO Bazen opdrachtgevers van Rutte & Kornuiten op de Domme Massa genaamd Burgers Mensen uitgeoefend
   Hierbij : De grootste Bazen zitten hoofdzakelijk in Nederland en Engeland

   Dank U

 18. Voor degenen die het nog niet weten, Covid betekent:
  Certificate Of Vaccination ID.
  Het is een project gestart in 2015.
  En is gekoppeld aan een project van Bill Gates genaamd ID 2020.
  Het houdt in dat je lichaam je paspoort wordt.
  That is the plan.

 19. Her is geen vaccin en je kunt niet iets hebben dat niet bestaat/niet is aangetoond.
  Weet je zeker dat je niet op de verkeerde site zit door je genomen prikjes????

  Volslagen idioten zitten ook hier. Geen wonder dat met veel onnadenkende fossielen hier de oorlog nooit winnen.

 20. “Ook verkoudsheids”virusjes” bestaan niet.”

  Juist,
  Is nucleïnezuur (DNA of RNA) dat genetische informatie bevat, omhuld door een mantel van eiwit.

  Een vreemd stukje DNA of RNA dat door middel van een vector in een cel wordt gebracht.

  Dus is het ook geen vaccinatie maar manipulatie.

  Bedenking: bij gewassen moet gelet worden dat de reguliere en de ggg ver genoeg uit elkaar liggen, om overdracht te voorkomen.
  Bij de mens, shedding?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in