Verafschuwd door het reilen en zeilen van westerse regeringen verlieten honderdduizenden mensen hun Europese thuislanden – vooral Duitsland – na het uitroepen van de noodtoestand van Corona. Zij konden de sociale en economische verwoesting, de verregaande aanpassing van het politieke partijenlandschap en de angstzaaierij en agitatie van de media-criminelen en corrupte academici niet langer verdragen. Zij vluchtten voor de staatsterreur en het verval van de democratie, maar ook voor het beschamende onderdanige gedrag van hun medemensen in een als disfunctioneel ervaren samenleving. In de bloemlezing doen de auteurs verslag van hun motieven om in ballingschap te gaan; anderen bleven in hun eigen land ondanks de omstandigheden die zij moeilijk konden verdragen. In zijn inleiding maakt de redacteur de balans op van de huidige omstandigheden en plaatst hij de recente politieke ontwikkelingen en de politieke ballingschap van honderdduizenden mensen in een directe context. Exclusief herdrukt uit: “Auswandern oder Standhalten – Politisches Exil oder Widerstand”. Bronnen en voetnoten in het origineel, schrijft Ullrich Mies.

Onopgemerkt door veel mensen voeren de westerse heersende elites niet alleen oorlog “in het buitenland”, maar ook een moderne hybride burgeroorlog in hun eigen land, zoals geschreven in de inleiding van het boek “Brave New World 2030, van het verval van de democratie en de opkomst van een totalitaire orde”. In eigen land hebben zij de staten in een noodtoestand gebracht met het Corona-regime, waarbij zij de grens naar totalitarisme hebben overschreden.

“In het licht van de onverbiddelijke opkomst van wat is vastgesteld als ‘wereldwijde burgeroorlog’, blijkt de uitzonderingstoestand steeds meer het dominante bestuursparadigma te zijn in de hedendaagse politiek. Deze verschuiving van een uitzonderlijke voorlopige maatregel naar een bestuurstechniek dreigt de structuur en de betekenis van het traditionele onderscheid tussen grondwettelijke vormen radicaal te veranderen – en heeft dat in feite al merkbaar gedaan. In dit opzicht blijkt de noodtoestand een drempel van onbepaaldheid tussen democratie en absolutisme.”

De volkeren hebben zich echter niet vrijwillig in deze fatale positie gebracht. Ze zijn als het ware “ontvoerd” en nu gegijzeld door een georganiseerde transnationale politieke misdaad. Zij zijn onvrijwillige getuigen geworden van een opkomend mondiaal fascisme.

De “herstructurering” van het zogenaamde waarden-Westen en dus ook van Duitsland is het resultaat van een langetermijnplanning.

De koers voor de huidige toestand in de wereld is sinds de val van het communisme uitgezet. Veel factoren hebben een rol gespeeld bij de herstructurering van de staat en de samenleving vanaf 1990 tot vandaag: de deregulering van de financiële markten, speculatieve excessen met de daaropvolgende bankfaillissementen en “bank bailouts”, de vervanging van het neoliberalisme door marktradicalisme, de uitverkoop van de verzorgingsstaat ten koste van de belastingbetaler, 9/11 met de daaropvolgende “oorlog tegen het terrorisme” en talloze terroristische aanslagen in Europa als onderdeel van de “strategie van spanning”.

Het politieke establishment heeft de burgerstaat systematisch veranderd in een corporatieve staat. De plundering van staatsgoederen en de overdracht van staatseigendommen (privatisering) aan grote ondernemingen en aandeelhouders waren en zijn aan de orde van de dag. Corrupte politici hebben honderdduizenden flats, vooral sociale woningen, “overgedragen” aan grote woningbouwbedrijven zoals Vonovia SE. Zij zetten de luchtverkeersleiding, luchthavens, de nevenactiviteiten van de Duitse federale snelwegen, Bundespost, Telekom, Lufthansa en talloze andere staatsbedrijven om in naamloze vennootschappen. Het feit dat hun vermogen generaties lang was opgebouwd, speelde bij deze verkoop geen rol. Bovendien is het het “nieuwe normaal” geworden dat internationale advocatenkantoren, adviesgroepen, d.w.z. lobbyisten, de wetsontwerpen of zelfs hele nieuwe wetten schrijven. Uiteraard gebeurt dit in het belang van hun klanten, de multinationals. De belangen van de burgers vallen volledig weg.

“Uiteindelijk was het de federale regering zelf die haar deuren opende voor de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De docent staatsrecht Hans Herbert von Arnim vindt een eenvoudig maar trefzeker woord voor de betaalde vertegenwoordigers van de particuliere sector aan de bureaus van de ministeries: ‘corruptie’.”

Met behulp van “Corona” of de lockdowns hebben de heersende kastes doelbewust productie- en leveringsketens vernietigd ten koste van het midden- en kleinbedrijf, maar vooral van miljoenen mensen in de zogenaamde derde wereld, wier inkomen en dus voortbestaan daar juist van afhangt.

Dit verschoof de omzet naar online handel en leidde tot de gewenste concentratie van kapitaal in de financiële industrie, Big Pharma, Big Data, Big Tech, bij Google, Facebook, Twitter, Amazon, Apple, allemaal ten gunste van de VS en ook ten koste van het Duitse bedrijfsleven. Avondklokken zoals in militaire dictaturen, het verhinderen van sociale contacten, maskerterreur en het martelen van kinderen flankeerden het regime van Corona. Maar ook na het einde van de sluitingen hielden de verstoringen (= vernielingen) niet op.

  "Daarom wordt er selectief in de media gemeld wat er in Nederland gebeurt"

De VS tegen de rest van de wereld

De VS voeren niet alleen oorlog tegen landen die hun belangen rechtstreeks in de weg staan, zoals Rusland en China. De geopolitieke oorlogsplanning en -operaties van de VS hebben de wereld sinds 1990 in een constante staat van oorlog en ontwrichting gebracht. Wie het verval van Europa wil begrijpen, moet daarom kijken naar het beleid van de VS. Want het beleid van desintegratie tegen Europa, in het bijzonder tegen Duitsland, wordt in de VS gemaakt. De machtigen daar streven obsessief hun agenda van wereldheerschappij na, en die is al heel oud en werd niet pas 30 jaar geleden ontwikkeld. Om dit beleid in de afzonderlijke landen te kunnen uitvoeren – beter gezegd tegen de afzonderlijke landen – heeft “Gods eigen land” invloedrijke agenten op alle belangrijke posities in de Europese instellingen getild. Het rampenkapitalisme, grotendeels veroorzaakt door de VS, werd in de Corona-crisis naar een voor de mensheid ongekend niveau getild.

“Als je de pogingen van de regering om ons af te leiden en te verwarren negeert en je richt op wat er werkelijk aan de hand is in dit land, stuit je op een onmiskenbare, onverteerbare waarheid: we hebben vandaag te maken met een autoritair beest dat zijn ketenen is ontgroeid en niet in bedwang kan worden gehouden. Door haar machtsgreep, haar brutaliteit, haar gemeenheid, haar onmenselijkheid, haar immoraliteit, haar hebzucht, haar corruptie, haar losbandigheid en haar tirannie is de overheid bijna niet meer te onderscheiden van het kwaad dat zij beweert te bestrijden, of dat kwaad nu de vorm aanneemt van terrorisme, marteling, ziekte, drugshandel, sekshandel, moord, geweld, diefstal, pornografie, wetenschappelijke experimenten of andere duivelse middelen waarmee pijn, lijden en slavernij worden toegebracht aan de mensheid. Wij hebben de slechte daden en misbruiken van de overheid veel te lang geduld. We worden gevoed met een reeks zorgvuldig gemaakte ficties die niets met de werkelijkheid te maken hebben.”

Na de door de VS geleide terroristische aanvallen op North Stream 1 en 2 wordt de oorlogsagenda van de hegemoon steeds duidelijker: deze is ook gericht tegen de eigen bondgenoten in Europa.

De huidige oorlog in Oekraïne heeft een lange geschiedenis. Die reikt van de vernietiging van het voormalige Joegoslavië, het bombardement op Belgrado in 1999, de uitbreiding van de NAVO en de EU naar het oosten tot talloze militaire oefeningen en manoeuvres aan Ruslands grenzen en de stationering van wapensystemen rond Rusland. Daarmee creëerden zij een volledig nieuwe geopolitieke kaart en breidden zij hun invloedssferen in Eurazië uit. Oekraïne is duidelijk het breekpunt tegen de Russische invloed in Eurazië. Alleen door rekening te houden met deze geschiedenis kan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne worden begrepen.

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is het doel van de VS om de Europese economie droog te bloeden. Hij staat daarin zeker niet alleen. Maar veel Europese politici zijn ofwel te laf, te dom of te corrupt om dat te zeggen. Zij hebben zich allang medeplichtig gemaakt aan het Amerikaanse beleid van vernietiging van Europa.

“Er zijn steeds meer economen, niet alleen in ons land maar ook in het Westen, die concluderen dat het doel van de VS is de Europese economie volledig leeg te laten bloeden en te de-industrialiseren.”

De VS zijn al meer dan 100 jaar in oorlog met de hele wereld. Alle “National Security and Intelligence Strategies” documenteren de Amerikaanse strategie van absolute werelddominantie op basis van “full-spectrum dominance”. Het lang geplande proces van vernietiging ontvouwt zich sinds 1990 voor ons als in sneltreinvaart.

Ze negeren het internationale recht en gebruiken alle denkbare middelen zoals methoden van psychologische oorlogsvoering, het stationeren van troepen en oorlogsmateriaal, het sanctioneren van staten om ze economisch te ruïneren. Ze infiltreren landen met hun geheime diensten, organiseren regimewisselingen, vermoorden tegenstanders of geven opdracht tot moord. Wetgeving dient de oorlogsvoering (lawfare) met andere middelen. De VS hebben wereldwijd tot 1000 militaire bases geïnstalleerd. Zij zijn de struikelende hegemon die zijn unipolaire orde aan de wereld wil opleggen als de enig denkbare. Daarvoor begaan ze alle mogelijke misdaden. Zij worden bijgestaan door de grote kapitaalorganisatoren zoals BlackRock, Vanguard, State Street en anderen, het digitale en farmaceutische complex, en vooral het leger en de geheime diensten.

  Een plan voor wereldheerschappij - of ben ik gewoon een dwaas?

Het verdere doel van de Amerikaanse en Europese heersende kasten is het creëren van digitale identiteiten – ID2020, ja zelfs hele “smart cities” – om de gewenste wereldwijde surveillancestaat op de rails te zetten. Hetzelfde voornemen wordt nagestreefd met de sluipende afschaffing van contant geld en de invoering van digitaal geld. Als gevolg daarvan wordt de Orwelliaanse totale controle geperfectioneerd.

Na de ommekeer in 1989/90 had de wereld zich kunnen ontwikkelen in de richting van vrede, vrijheid, welvaart en solidair samenleven. De neoconservatieve fascisten in de VS wilden dat niet, evenmin als hun democratieverachtende helpers in Europa. Daarom raakten de politiek, de oorlogsindustrie en de regering in rep en roer, want het ergste voor de neoconservatieve oorlogszuchtigen in de VS was dat hun vijand – de communistische USSR met haar satellietstaten – zich had losgemaakt. Ze moesten op zoek naar nieuwe vijanden om hun perverse logica voort te zetten.

De ontmanteling van Duitsland

Met betrekking tot de ontwikkelingen in Europa en dus ook in Duitsland geldt in het algemeen het volgende: sinds 1990 is er op alle niveaus sprake van een neergang. Natuurlijk zijn sommige segmenten van de samenleving uitgesloten van deze neergang, waaronder de politieke parasieten en hun milieus. Grote delen van de Duitse bevolking hebben geen idee van de onderlinge verbanden en meervoudige krachten die het land in dit moeras hebben geleid. De rotte vruchten van de politieke besluiten van na de hereniging vallen geleidelijk, met vertraging, uit de boom van de heersende kastes en ontvouwen hun bijtende werking in het land.

“Hoe bewuster de bevolking van de westerse democratieën wordt verblind, hoe duidelijker het wordt dat de door COVID-19 ontketende oorlog geen oorlog tussen natiestaten is, maar een burgeroorlog die wordt gevoerd tegen onze democratische bestuursinstellingen en de scheiding der machten tussen de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht. Nu deze instellingen en deze scheiding worden ontmanteld en vervangen door de heerschappij van internationale technocratieën die sinds maart 2020 onder het mom van de “pandemie” steeds meer macht over ons leven krijgen, betekent deze oorlog een revolutie van het westerse kapitalisme tegen het neoliberalisme waaronder wij de afgelopen veertig jaar hebben geleefd. Het nieuwe totalitarisme van de wereldwijde bioveiligheidsstaat is het doel waar het met steeds grotere snelheid en finaliteit op afstevent (…)”

Sinds de val van het communisme hebben de regeringen van Kohl, Schröder, Merkel en Scholz Duitsland geleidelijk “heropgebouwd”. Belangrijke bouwstenen van de neoliberale herstructurering waren de installatie van de Treuhand met als doel de voormalige DDR-economie te privatiseren, de ontmanteling van de “Deutschland AG”, d.w.z. de openstelling van de grote Duitse bedrijven voor buitenlands investeringskapitaal. Verder de Agenda 2010 met de zogenaamde Hartz-wetten, d.w.z. de verlaging van de arbeidslonen en de normen van de verzorgingsstaat om het leger van werknemers “op te poetsen” voor de concurrentie van de internationale bedrijfseconomie. En wat te denken van de sluipende samenvoeging van de federale politie, de staatsveiligheidsorganen en de geheime diensten tegen alle richtlijnen van de basiswet in? Zijn deze niet op de rails gezet om een nieuw soort ministeriële Gestapo of MfS-hoofdkwartier te worden om de binnenlandse oppositie onder controle te houden? Bovendien doen de speciale politiecommando’s die bij demonstraties worden ingezet eerder denken aan op afstand bestuurde robots dan aan mensen. En niet te vergeten de toenemende militarisering van Duitsland. Volkomen misleidend is bijvoorbeeld het aangaan van 100 miljard extra schulden – vermomd als “speciale activa BUND”.

“Alle grote partijen in Duitsland stemden voor de herbewapening van de Bundeswehr, net als in 1914, en hebben honderd miljard eraf geknikkerd”. Wie van deze hoera-roepers moet met Rusland onderhandelen als blijkt dat niet Rusland maar Oekraïne instort?”

Terwijl de Duitse staatskaste elke week miljarden belastinggeld verduistert of uit het raam gooit en de schuldenlast naar onvoorstelbare hoogten stuwt, bestookt zij de burgers onder het mom van misdaadpreventie.

Respectabele burgers mogen binnenkort niet meer dan 10.000 euro mee de grens over nemen. Maar dat is nog niet alles: ministeriële kopers van maskers verduisteren gigantische bedragen, vernietigen “verlopen maskers” ter waarde van 800 miljoen euro, en ook vaccins die “op voorraad” zijn gekocht omdat de houdbaarheidsdatum was verstreken. Kan het nog rotter? Waarom is er geen protest van de bevolking?

  World Economic Forum verwijdert hun video met toejuiching op de lockdowns die 120 miljoen mensen in extreme armoede hebben gestort

Met de maximalisering van de schuld wordt een andere perfide strategie gevolgd, namelijk om de burgers op middellange en lange termijn volledig te onteigenen. Is deze strategie niet precies op het niveau van het verlanglijstje van het World Economic Forum, om de massa’s mensen onteigend te maken onder het motto: “U zult niets bezitten en gelukkig zijn”? Is het werkelijke doel niet om de massamaatschappij afhankelijk te maken van een onvoorwaardelijk basisinkomen op basis van het goede gedrag van een sociaal kredietsysteem naar Chinees model? Is het niet eerder om de volledig rechteloze massa te onderwerpen aan de nieuwe gelukzaligheid in de totalitaire “Nieuwe Wereld Orde”?

Maar het gaat maar door: als het gaat om de vraag wie verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, staan de jongeren tegenover de ouderen. De hype van de jeugdmanie, de diskwalificatie van ouderen als “nutteloze eters en parasieten van de samenleving”, de veelvuldige verlaging van de pensioenen, de verhoging van de pensioenleeftijd, dit alles heeft onherstelbare schade toegebracht aan de politiek. Het door de politieke actoren in de afgelopen 30 jaar georkestreerde verval, dat hier slechts summier wordt geschetst, maar waarvoor uiteindelijk verantwoording moet worden afgelegd, heeft een grotendeels geestelijk gebroken en gedesoriënteerde bevolking achtergelaten. Ja, sterker nog: ze is zelfs verdeeld in twee vijandige kampen. Een culturele verdeling van de bevolking in traditionalisten gericht op de natiestaat en zogenaamde linkse of links-liberale milieus met een multiculturele en mondiale oriëntatie was echter al lang voor “Corona” een realiteit.

Sinds “Corona” worden openbare aanklagers en rechtbanken opnieuw gebruikt als instrumenten van overheersing en politieke steun tegen kritische burgers. In het kader van een “voorwaartse strategie” van de staat moet kritisch gedrag of onwelgevallige uitlatingen worden verhinderd of tot een gevaar worden gemaakt. Dit zijn allemaal standaardpraktijken van totalitaire systemen. Met democratie heeft het niets te maken. De fascisering van het Duitse staatsapparaat is in volle gang. De integratie van de rechterlijke macht in de staat en haar afhankelijkheid van het uitvoerende apparaat (bevoegdheid van de ministeries van Justitie om richtlijnen uit te vaardigen) is natuurlijk al sinds 1945 bewust. De uitvoerende macht wilde geen afstand doen van haar mogelijkheden om door te dringen tot de rechterlijke macht, om invloed te kunnen blijven uitoefenen op de autoritair-reactionaire rechterlijke macht, die toch al grotendeels door de staat werd gesteund. Deze praktijk heeft een lange traditie in de geschiedenis van Duitsland en de autoritaire staat. Op zijn laatst sinds “Corona” is dit in volle bloei.

Verder tast de bevolkingsimport onder Merkel sinds 2015 als gevolg van de (mede) veroorzaakte NAVO-oorlogen en geënsceneerde regime change operaties van de VS de sociale vrede in Europa aan. Massale bevolkingsimport is een essentiële deelstrategie voor de vernietiging van natiestaten in het kader van SDGs-UN Agenda’s 21 en 30 (Sustainable Development Goals). “Rechtsen” spreken van “bevolkingsruil” en “omvolking”. Zelfs als men dit vocabulaire niet wil gebruiken, worden hier bewust onomkeerbare feiten gecreëerd. En dat is precies de bedoeling!

Om voor de politiek gedesoriënteerde, meestal jeugdige segmenten van de samenleving platforms te openen voor vermeende zingeving en ontlading van frustratie en agressie, hebben de psyopkrijgers van de heersende echelons “wokeness”, “political correctness”, “genderisme”, LGBTQIA+, #MeToo, “Black Lives Matter”, “blockupy”, “occupy”, “cancel-cultuur”, “Extinction Rebellion”, “Last Generation” uitgevonden of geflankeerd.

Het zal niemand verbazen dat veel van deze acties worden gedragen of gesteund door goed gefinancierde groeperingen en NGO’s. Zij hebben ook Greenpeace, attac en vele andere bewegingen geïnfiltreerd om hun “revolutionaire kracht” te ontnemen. Deze bewegingen worden meestal “geboren” in de Angelsaksische wereld, domineren korte tijd het medialandschap en sterven na een steile opmars meestal een even snelle media- en propagandadood. In ieder geval gebruiken de psyopkrijgers van de professionele hersenspoeling deze bewegingen om vooral jongeren maximaal in verwarring te brengen en hun verontwaardigingsenergie te laten doodlopen (=empire management). Op die manier onttrekken de heersende kastes energieën aan de jonge generatie en kanaliseren die in voor hen ongevaarlijke richtingen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

11-jarig meisje kaffert Klaus Schwab en zijn globalistische oplichters uitVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe mysterieuze sterfgevallen rond Bill & Hillary Clinton: Het ongekende verhaal van Amerika’s meest beruchte seriemoordenaars
Volgend artikelDe verschrikkelijke betekenis van de toespraak van Poetin op 21 februari
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

39 REACTIES

 1. Stand houden.
  ALGEMEEN VOLKS-VERZET.
  Verzet tegen een tyrannieke overheid, is een onvervreemdbaar recht.

  We hebben geen andere keuze.

  Intussen : in Berlijn, Munchen, Dresden, Genua, Rome, e.v.a.
  grote vredes-demonstraties.
  Moeten wij ook [ weer ] doen.

 2. Onthoudend de uitspraak van de usa denktank Statfor, onder Obama, die luidt:
  Een alliantie tussen Duitsland (machinebouw) en Rusland ( grondstoffen) moet ten allen tijde voorkomen worden.
  En daar is alles, wat er nu in Europa gebeurt, mee verduidelijkt.
  Europa moet kapot en mag nooit een sterk continent worden en een alliantie met Rusland worden.
  Kijk naar het verval van de petrodollar. Het resultaat zal zijn: dag usa, dag dollar, maar ook dag even dag pleuro.
  Spannende en onzekere tijden. Houdt vol. Het recht zal zegevieren. En de waarheid ook!
  .

 3. Sprak een buurvrouw over de opleiding van haar dochter. Vorige opleiding was het qua boeken een zooitje. Deze nieuwe opleiding gebruikte boeken van Van Dijk educatie… geweldig geregeld. Van Dijk educatie is overgenomen door George Soros!!!

  ZO DIEP ZIT DE ROT LIEVE MENSEN. Wij lezen boeken en schoolboeken die door de demonen wordt geschreven. Van geboorte tot graf zitten wij gevangen in hun web van leugens en het wordt inmiddels elke dag erger. Hele dagen gemanipuleerde weersomstandigheden. Alle politiek en bedrijven zijn gevormd obv lesboeken, geschreven door de elites. ALLES MOET DE PRULLENBAK IN… niet een beetje sleutelen… ALLES MOET DE PRULLENBAK IN EN OPNIEUW. Poetin kan net zo goed het hele westen wegvagen, want alles hier is volledig verrot en kapot. ALLES MOET OPNIEUW!!!

  • Tweeduizend jaar geleden sprak Pontius Pilatus volgende woorden tegen Jezus: “wat is waarheid?”
   Nu kennen we de “voorgeschreven waarheid”. Het is uitgelegd op Youtube in het interveuw van Karel van Wolferen met de Belgische hoogleraar Mathias Desmet. Veel leute gewenst.

 4. Een lichtje van hoop: “President Macron heeft zijn ontzetting uitgesproken wegens het verlies van geloofwaardigheid van Het Westen in de wereld”. Als zelfs de “achterlijke” landen doorhebben met wat een bende van doortrapte huichelaars ze te maken hebben, dan zal het vroeg of laat toch eens gaan dagen bij de bevolking hier tussen twee roezen van bedwelmde propaganda.

  • Macron is een Rothschild bankier. Hij zegt dit omdat hij het waarheid wil laten worden. Het is NLP, zwarte magie. Zie het alsof je voor een allesbepalende penalty tegen een voetballer zegt dat hij het doel gaat missen… en tadaa… de voetballer mist de penalty. Ze willen dat alles instort, daarom gaan ze nu zelf roepen dat alles instort.

 5. Als het niet op een andere manier kan, laat hem het Westen wegvagen. Leven onder de wetten/ regels van de globalisten dan liever niet meer.
  Ik stel me voor alles wat erover bekend is, prikken, 5G, sociaal krediet systeem etc.
  Een hel. Maar zover is het nog niet.
  Moed moet.
  PS bedankt voor de tip laatst. NonDualiteit.

  • Klaus praat steeds over the narrow window of opportunity. Dat narrow window is onze opportunity of die van de vijand. WIJ zijn inmiddels een enorme groep en die window kan wel eens onze opportunity worden. We moeten rust bewaren… we kunnen pas gaan oplossen en opruimen als het mis gaat. En dat doen we nu al door bij elke fake crisis wakker te reageren.

   Non-dualiteit… ONE LOVE… houd je haaks Svea. Het is een rare periode, maar er zijn tussen alle ellende door ongekende kansen voor het individu en de mensheid om te ontsnappen uit deze matrix en te landen in angstvrije non-dualiteit… LIEFDE.

 6. Mooie woorden en ik help het jullie hopen dat liefde overwint maar er zal ten eerste een sterke samenwerking vanuit de bevolking moeten komen en al een tegen de regering opstaan….Helaas gaat dit echter niet zonder geweld. Onze tiranniek regering is door en door rot met criminele corrupte figuren die geen enkele manier schuwen om ons te onderdrukken. De meeste mensen hebben een goed hart en hun geweten laat het niet toe om de nodige maatregelen tegen deze terreur te nemen. Een geestelijkgestoorde psychopaat kun je niet overtuigen met liefde die moet je uitroeien met wortel en tak. Maar… jullie doen dit niet en verwijten ons het spelen van eigen rechter en gebruik van zinloos geweld en dus gaan we allen ten onder.

  • @Durachuk… ‘Mooie woorden en ik help het jullie hopen dat liefde overwint maar er zal ten eerste een sterke samenwerking vanuit de bevolking moeten komen.’

   Die samenwerking komt er pas als wij beseffen dat wij uit LIEFDE voor elkaar en het leven, samen moeten gaan werken. In LIEFDE verenigen wij en dan maken de kwade krachten geen kans. En ja… wij zullen moeten strijden… uit LIEFDE, voor LIEFDE, samen. Maar alleen liefde kan ons samen brengen. Angst verdeeld en laat mensen vluchten en met elkaar vechten. We moeten samen beseffen dat WIJ in LIEFDE de angst (overheden, elites, satanisten) moeten verslaan.

  • WE moeten de vijand niet knuffelen, WIJ moeten elkaar knuffelen en besluiten dat WE de vijand gaan vernietigen zodat er een wereld obv liefde kan ontstaan. Zonder LIEFDE voor elkaar wordt de mensheid nooit één leger dat de demonen uit LIEFDE kan vernietigen. Goede mensen, zullen korte tijd kwade dingen moeten doen om het goede te redden en het kwade te vernietigen. De Russen zijn zo sterk… OMDAT ZE UIT LIEFDE VOOR ELKAAR EN DE MENSHEID STRIJDEN!!! Dat is liefde. De mensheid in het westen denkt dat liefde niks is behalve knuffelen en neuken… zo dom zijn wij gemaakt… met als doel, dat WIJ zonder liefde nooit zo sterk worden als de russen, die uit vaderlandsliefde en liefde voor de mensheid en het leven strijden!!!

 7. En als het met al deze middelen niet lukt om de WERELD HEERSCHAPPIJ UIT TE ROLLEN,
  Dan is er altijd nog de KLIMAAT DOCTRINE.
  En de komende voedsel schaarste.
  De boeren worden niet voor niets gedwongen om AAN DE REGELS VAN HET “ VERNIETINGINGSKARTEL “ te voldoen.
  Volhouden mannen wij staan en ik denk vele met mij …….. achter jullie.❗️

 8. Ik hou nog steeds van mijn medemens en ben klaar om er voor te gaan. In de laatste jaren zoveel verloren en boosheid teruggekregen. Die woede ga ik koelen op schorem dat ons in deze situatie heeft gebracht.

 9. Deze schrijven past hier even goed bij

  Ringo Dada
  februari 26, 2023 at 15:42
  Beste Mensen

  Alstublieft
  Maakt Uzelf niet Druk
  Wij zijn niet het Lichaam maar de Geest

  Paplepel Pollepel opgelegde theorie worden heden ten dage toegepast
  De Negatieve Geesten theorie
  De Gespleten Tong
  De Aliens
  Onderdrukkend opleggend de baas spelen is hun taak
  God Paplepel , Duivel Pollepel
  Of
  God Pollepel , Duivel Paplepel
  Die zogenaamde schein Heilige Boeken worden goed gehanteerd
  Thora , Bijbel , Koran

  Een elk Wezen Mens heeft het recht op zelf na te denken
  Van pas geboren babys tot het Graf

  Hier word door de voorgenoemden een stokje voor gestoken
  Daarom zo vroeg mogelijk beginnen met de Hersenspoel praktijken
  Scholen opgezet om dit te bewerkstelligen
  Naar maatstaven
  Daarvoor zijn er Regeringen Parlementen in het leven geroepen om dat te kunnen staven
  Met hun beschermers
  Gehersenspoelde Zombies
  Bekend als : Soldaten , Politie
  Te land ter Zee als in de Lucht
  Die allen zijn dus verworden tot Terrorisme handhavers
  In vroegere tijden golden de regels anders
  De Regels verdraaien ten Aller tijde van Positief naar Negatief
  Nu is het de GodsDuivelse Tijdperk
  Dan gebeurt alles naar de maatstaven van Hun
  Deze tijdperk is al zo ongeveer 4350 tot 4400 Jaren geleden begonnen
  Met de geboorte van meneer Thoras Babel
  Komt de naam Babylonië een beetje bekend voor ?
  Door de schijnheilige Geest gesticht
  Vervolgens tot Nu toe word door hun geregeerd door verdraaïngen van Heiligheden naar Scheinheiligheden
  Dit gaat nog heel lang zo door
  Meer dan 420000 +++ jaren
  De Kali Yuga met regeerder
  GodDuivel
  Of
  DuivelGod
  Die bepalen wat goed en wat slecht is
  U heeft alleen maar te handelen leven naar maatstaven van Hun
  Iets anders mag niet kan niet

  Ookal is dat wel mogelijk en kan het daadwerkelijk wel

  Er leven Meerdere belichamingen Ziel houdende Wezens op Moeder Aarde
  Liefde delen
  De keuze is aan U Wezens Mensen
  Wat te doen als er bestaat
  Liefde & Haat
  Omarm eentje en handel ernaar

  Dank U

 10. Ik verliet Nederland ongeveer anderhalf jaar voordat de corona leugen begon. De druppel was omdat de staat dreigde mijn zoontje van mij af te nemen, maar de strijd tussen hen en mij was al langer gaande, en de onvrede was er ook al langer. Ik zag de ellende al van ver aankomen, en mijn verzet daartegen werd niet gewaardeerd. Vandaar dat de aanvallen op mijn gezin begonnen.
  Ik ben dus uiteindelijk met een bitter gevoel vertrokken en ik strijd, vooral sinds de corona leugen, tussen het gevoel dat ik blij ben weg te zijn en het gevoel dat ik daar (NL) wil zijn om mijn medelanders en steeds meer medestanders bij te staan in de strijd.
  Ik voelde mij, voor dit alles begon, erg eenzaam in mijn gevecht. Niemand die mij begreep. Niemand die mij geloofde als ik vertelde over het onrecht ons aangedaan. Nu zie ik dat een steeds grotere en groeiende groep mensen het wel begrijpen omdat zij ook in aanraking zijn gekomen met dit onrecht en bij velen eindelijk de ogen open gaan. Dat stemt hoopvol, maar ook verdrietig, omdat ik het gevoel heb aan de zijlijn te staan en slechts kan toekijken.
  Ik zou soms graag terug keren. Vooral nu, in deze roerige tijd. Maar er is tot mijn verdriet geen weg meer terug. Ik heb namelijk geen zin om mij e moeten melden bij het Leger des Heils voor opvang want er is geen woning te krijgen. En gezien mijn zoon volgend jaar de dienstplichtige leeftijd bereikt, lijkt het mij verstandiger voorlopig weg te blijven gezien ik hem niet op aarde heb gezet om als kanonnenvoer op het slagveld/slachtveld te eindigen.
  Het is bitter soms als ik aan dit alles denk.

  • Blijf daar voor je zoon. Maar laat hij gewoon Nederlander blijven dus niet assimileren en t.z.t. hopelijk terug kunnen keren als het kwaad vernietigd is. Wie weet zorgen we dan voor massale remigratie zodat er ook voor u een woning beschikbaar komt. En al die landverraders (dat zijn er vele) gooien we in kampen of nog iets definitievers, na tribunalen, waardoor ook veel huizen vrij komen (maar zou u wel in een D666-kot willen wonen?).

   • Ja, voorlopig blijf ik waar ik ben. Er is immers geen weg terug, (Ik heet namelijk geen Achmed). Misschien dat ik komend jaar eens op vakantie kom. Ga ik mij volvreten met haring, frikandellen en boerenkool met worst en ouwe kaas met kristalletjes. En een heerlijke West Malle! Da’s niet Nedelands, maar wel super lekker en hier niet te krijgen.
    Maar, ik mis het vaak wel. Ik ben opgegroeit in de Achterhoek. Mijn kinderjaren op een boerderij, en ik mis mijn lieve Nederland. Waar is het gebleven? Wanneer ik alles zo hoor en lees, dan weet ik eigenlijk niet zeker of ik blij zal zijn, of in tranen zal uitbarsten bij mijn terugkeer. Ik lees soms de krant en kijk soms naar wat zij te liegen hebben op de NOS, en ik lees sites als deze. En het stemt mij somber te zien hoe Nederland kapot gemaakt wordt en iedereen met elkaar schijnt te rollebollen. Ik herinner mij wandelingen in de velden en bossen. De ritjes op het paard. Met de cross-brommert door het maisveld. De Heurne en het Woold. Koffie en cake aan de keukentafel bij familie Beussink. Bier drinken en brommers kieken en daarna karbonades eten bij de Olde Beth. En met iemand mijn moerstaal spreken, Achterhooks plat!
    Tja, dat zijn toch wel pijntjes die je krijgt als je te lang weg bent.
    Ik hoop nog iets te zien van mijn lieve Nederland voordat het helemaal weg is.

    • Kan er misschien ook advies worden verkregen hoe weg te komen uit deze Gat zonder Vergift Prik partijtjes aan/in het lichaam
     Ben namelijk al heel lang van plan om deze misdaden te ontvluchten
     Vind helaas door de oerwoud aan vergiftSpuitjes de uitweg niet

     • Tja, ik heb in een week mijn huis geruimd, heb een ticket gekocht en ben op maandagochtend in alle vroegte vertrokken. Ik had mij een beetje ingelezen over de bestemming, maar ik wist echt niet hoe of wat. Met heel weinig geld en praktisch geen middelen, alleen mijzelf. Ik liet het lot en de tijd het werk doen. Alles beter dan mijn zoontje verliezen. Maar als je de luxe hebt het anders aan te pakken is dat natuurlijk aan te raden. Scheelt een heleboel ellende kan ik je verzekeren.
      Een lange reis begint met een eerste stap. En voor de rest, de zon schijnt op ieders hoofd.
      Kom maar op wereld! Ik ben niet bang! Ook voor de duvel niet!

       • Tja, moed… Dat zeggen wel meer mensen, al kan ik mij daar niet erg veel bij voorstellen.
        Er was dreiging, dus haast was geboden.
        En misschien is het moedig om niet bang te zijn op jezelf aangewezen te zijn. Weg van al die aangeboden nep zekerheden. Want ja, dat is nou precies wat mensen vast houdt en vooral weg houdt van hun eigen creativiteit. Het is een gecreeerde angst om ons over te durven geven aan het lot en de tijd die ons is gegeven. De onzichtbare gevangenis. Ik ben slechts een man voor mijn familie geweest. En dat leek mij het enige juiste wat ik kon doen.
        Maar als er geen dreiging is en dus geen haast, dan kun je je vertrek natuurlijk beter voorbereiden. Maar vertrekken is geen probleem. Het is slechts een kwestie de eerste stap te zetten, op weg, en dan maar zien wat er op je af komt en welke paden je in slaat.

     • Makkelijk, zodra prikken verplicht wordt en niet meer te vermijden, ga je bij de ambassade van de RF politiek asiel aanvragen wat de deur tot Rusland voor je opent.
      Je zal niet de eerste zijn…

     • Welk “vaderland”? NSBalia? Nederigland? Deugclub Fucktards? Rutte’s Sheeple?

      Met een bevolking die spugen en trappen naar de weinige goede mensen die waarlijke acties hebben ondernomen tegen het kwaad?
      En die goeden zijn op zo weinig handen te tellen. Triest.

      Mijn vaderland is waar de mensen nog wakker zijn, ballen hebben, en opstaan tegen het kwade.

   • Zij die vertrokken uit onvrede hoeven wat mij betreft niet terug te komen als wij de strijd tegen het kwaad geklaard hebben.
    In mijn ogen zijn het ordinaire landverraders, niets meer en niets minder.

    • Die landverraders moet je zoeken bij de belastingdienst en jeugdzorg en vooral in Den Haag. Zijn zijn de reden dat steeds meer mensen uit Nederland vertrekken of dat van plan zijn.
     Vraagje: Heeft u kinderen?

    • Beste Mensen

     Neem het niet kwalijk
     Maar zouden die mensen die hier blijven en terreur van baldadige Criminelen verdragen geen makke Schaapjes kunnen worden genoemd ?
     Immers dat lijkt eerder van toepassing

     Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in