De huidige strategieën die we momenteel gebruiken werken niet. Een beroep doen op gepubliceerde wetenschap, gegevens, rationeel debat en ethische verantwoordelijkheid is water naar de zee dragen. In feite is de reactie van regeringen over de hele wereld het begraven van gegevens en het aanvallen van degenen die vragen stellen, schrijft Rhoda Wilson.

Zou het zo kunnen zijn dat de genetische processen die worden veroorzaakt door covid vaccinatie het rationele denken hebben beknot en onverschilligheid voor risico’s hebben bevorderd? Kortom, dringt mRNA-vaccinatie door tot op het raakvlak tussen bewustzijn en genetica – en verstoort het de basis van geestelijke helderheid en lichamelijke gezondheid?

The Long Read: Cellen, bewustzijn, biotechnologie en intelligentie

Door Dr. Guy Hatchard

In een interview dat ik een paar weken geleden opnam met Paul Brennan van Reality Check Radio vroeg hij me wanneer ik dacht dat de autoriteiten tot bezinning zouden komen en zich zouden realiseren dat het “veilige en effectieve” narratief onjuist is. Ik wist niet wat ik moest zeggen, want ik zie geen enkele aanwijzing dat dit gebeurt of binnenkort zal gebeuren.

Als we rondkijken in de wereld, zien we dat regeringen dubbel inzetten op mRNA-vaccinatie, elkaar feliciteren met hun pandemische succes (???), de media controleren en hun eigen statistieken van ongekende excessen van oversterfte en vaccinschade ontkennen. Je kunt een argument niet winnen zonder dialoog en rationele discussie. We proberen een op hol geslagen trein te stoppen zonder het voordeel van remmen.

Nog zorgwekkender is dat het aantal risicovolle biotechnologische experimenten toeneemt. Er worden nog steeds “gain-of-function”-experimenten uitgevoerd, zoals DEZE, die het apenpokkenvirus 1000x dodelijker zou kunnen maken dan het nu is, door de huidige milde versie die in menselijke populaties circuleert te kruisen met een dodelijke stam die momenteel beperkt is tot muizenpopulaties. Er wordt ook onderzoek gedaan naar mRNA-vaccins in voedsel, gefinancierd door Bill Gates.

Het komt allemaal tot een hoogtepunt als je ziet dat de premier en de minister van Volksgezondheid van Nieuw-Zeeland publiekelijk hun bivalente injecties hebben ontvangen. Zij schijnen geen covid wetenschap te lezen of te begrijpen. Zijn ze er niet achter gekomen dat zelfs in de oorspronkelijke proeven de gevaccineerde groep een hoger sterftecijfer had, wat nu tot uiting komt in nationale gegevens? Of dat het risico op letsel en overlijden toeneemt bij elke volgende covidprik?

Volgens mij hebben we de oorzaken en de omvang van ons communicatieprobleem volledig onderschat. De strategieën die we nu gebruiken werken niet. Een beroep doen op gepubliceerde wetenschap, gegevens, rationeel debat en ethische verantwoordelijkheid is water naar de zee dragen. In feite is de reactie van regeringen over de hele wereld het begraven van gegevens en het aanvallen van degenen die vragen stellen.

Ondermijnt de biotechnologische geneeskunde het rationele denken?

Zou het zo kunnen zijn dat de genetische processen die door de covid vaccinatie worden veroorzaakt, het rationele denken hebben beknot en de onverschilligheid voor risico’s hebben bevorderd? Kortom, dringt mRNA-vaccinatie door tot op het raakvlak tussen bewustzijn en genetica – en grijpt het in op de basis van geestelijke helderheid en lichamelijke gezondheid?

Ik wil benadrukken dat dit geen triviale veronderstelling is. De interne werking van cellen moet verband houden met de projectie van het bewustzijn, maar de relatie tussen bewustzijn en genetische werking is grotendeels genegeerd bij overwegingen over de veiligheid van genbewerking. In de haast om biotechnologie te ontwikkelen is er een fundamentele misvatting dat het bewustzijn veilig buiten beschouwing kan worden gelaten.

Momenteel richt enig onderzoek zich op de relatie tussen geestesziekten veroorzaakt door trauma en epigenetische disfunctie. Onderzoek bij muizen heeft uitgewezen dat epigenetische bewerking mogelijk geïnduceerd trauma kan verlichten, maar zorgwekkender is dat het ook trauma’s kan veroorzaken. De complexe fysieke tegenhangers van menselijke geestesziekten worden weinig begrepen, maar het wordt langzaam duidelijk dat genbewerking de geestelijke gezondheid kan verstoren.

  Teamarts Inter Milaan: Eriksen kreeg Corona-vaccinatie - ingestort bij EK-wedstrijd Denemarken tegen Finland

Hoe houden inter- en intracellulaire processen verband met het bewustzijn?

Onlangs schreef ik onder de titel The Gene Illusion that is Killing Us over fundamentele kenmerken van de celbiologie en de gevolgen voor de veiligheid van mRNA-vaccins. Ik suggereerde dat een cel een zelforganiserende entiteit is met als kenmerk het vermogen om zelfrefererend bewustzijn in het hele organisme te ondersteunen en concludeerde: “het vermogen van cellen om samen te netwerken ter ondersteuning van een enkele bewuste entiteit lijkt een fundamentele eigenschap van het leven te zijn.”

Via welke kanalen vertonen cellulaire functies gevoelige eigenschappen en wisselen zij informatie uit?

Chemie: Cellen ontvangen en verzenden voortdurend chemische signalen en halen energie uit de chemie van voedsel.

Water: De quasi kristallijne structuur van water en zijn capaciteit als universeel oplosmiddel zijn essentieel voor inter- en intra-cellulaire communicatie.

Elektriciteit: Elektrische signalen worden langs het celmembraan geleid en vaak omgezet in chemische signalen door kleine boodschappermoleculen die neurotransmitters worden genoemd.

EEG-velden: Veel factoren geven het extracellulaire veld, dat het coöperatieve gedrag van cellen en extracellulaire signalen moduleert, substantieel vorm.

Vorm: Vorm is een fundamenteel belangrijk moleculair kenmerk dat interacties met cellulaire receptoren, ionenkanalen, enzymen, transporteurs en een reeks andere complexe processen bepaalt.

Trillingen: Er wordt aangenomen dat de overdracht van informatie in cellulaire systemen gebaseerd is op emissie en resonantie van elektromagnetische patronen in het infrarode frequentiegebied, gegenereerd door de trillingen van moleculen.

Transcriptieregeling: Omdat RNA de directe output is van genetische informatie, is een aanzienlijk deel van de reguleringsmogelijkheden van een cel gericht op RNA-synthese, -verwerking, -transport, -modificatie en -vertaling.

Genetische identiteit: Genen bevatten referentie-instructies om eiwitten te produceren die het lichaam opbouwen en processen sturen, waaronder informatieoverdracht. Zij bepalen ook mede de ontwikkeling van erfelijke eigenschappen.

Deze acht objectieve eigenschappen van cellen kunnen nauw verbonden zijn met bewustzijnsfuncties.

In een parallelle beschrijving van de fundamenten van het leven beschrijft de Bhagavad Gita (7.4) het leven ook als achtvoudig met vijf fundamentele kwaliteiten van materie gekoppeld aan vijf zintuigen, vervolgens de geest, het intellect en het ego. Ondanks de misleidende ruwe Engelse vertaling in aarde, water, vuur, lucht en ruimte, is de overeenkomst met bovenstaande lijst in een identieke volgorde opvallend. De Bhagavad Gita is een oude Indiase tekst waarvan de inhoud enkele van de grondleggers van de kwantummechanica inspireerde, waaronder Einstein. De Gita is in wezen een tekstboek over bewustzijn.

Een achtvoudige natuur, of prakriti zoals het in het Sanskriet wordt genoemd, wordt beschouwd als de functionerende uitdrukking van het universele bewustzijn. We praten hier niet alsof een enkele menselijke cel in verbinding staat met het universele bewustzijn, alleen dat cellen structuren en functies lijken te hebben die analoog zijn aan wat wordt beschouwd als de structuren en functies van het menselijke bewustzijn.

Hoe ondersteunen cellulaire netwerken het bewustzijn?

Cellen vormen een netwerk binnen één menselijke identiteit, maar dat kan alleen als ze bepaalde exact identieke kenmerken hebben. Als iemand een transplantatie ondergaat, zal het lichaam het vreemde orgaan afstoten zonder een levenslange kuur met immunosuppressiva, alleen omdat de cellen van het orgaan genetisch niet identiek zijn.

Hieruit leiden wij af dat alleen een netwerk van identieke genetische kenmerken en functies in staat is de gezondheid en het bewustzijn van de mens te ondersteunen. Op dit punt wordt het erg moeilijk vol te houden dat de projectie van bewustzijn uit een netwerk van 37 biljoen cellen een mechanisch proces is. Het is aannemelijker om te suggereren dat het individuele bewustzijn datgene is wat de cellen bij elkaar houdt, mogelijk gemaakt door hun identieke eigenschappen. Het gemakkelijk definieerbare moment waarop het bewustzijn het lichaam “verlaat” bij de dood versterkt deze opvatting.

  Dr. Sevillano over de meest aangetaste organen na de inenting

Als, zoals we hebben besproken, de cel de fundamentele fysieke tegenhanger is van individueel leven en bewustzijn, moeten we accepteren dat grootschalige verstoring van de cellulaire functie, zoals gebeurt door mRNA-vaccinatie, catastrofale gevolgen kan hebben voor bewustzijnsprocessen. Kan het de cellulaire identiteit breken die het leven ondersteunt en immuunconflicten uitlokken? Gegevens over hospitalisatie en oversterfte wijzen er steeds meer op dat dit het geval is.

Bovendien grijpt mRNA-vaccinatie rechtstreeks in op de transcriptieregeling die, als de analogie met de Gita opgaat, mogelijk verband houdt met het functioneren van het intellect. Het intellect is dat deel van het bewustzijn dat kiest of beslist en RNA-transcriptie is dat proces dat bepaalt welke delen van het genoom tot uiting komen en hoe.

De biotechnologie is voortgestuwd door een golf van commerciële en overheidsinvesteringen, gedreven door een PR-hype waarbij veiligheidsoverwegingen werden genegeerd. Zodra we de mogelijke effecten op het bewustzijn beginnen te onderzoeken, krijgt de biotech-agenda een duidelijk transhumaan karakter. Als we de negatieve effecten van nieuwe en zeer invasieve biotechnologische geneeskunde willen genezen, zullen we opties moeten overwegen die het evenwicht herstellen op het meest fundamentele niveau van lichaam en geest – opties die het bewustzijn in evenwicht brengen.

Dit brengt ons misschien uit de intellectuele comfortzone van de reductionistische wetenschap, maar dat gebeurt toch al in veel wetenschappelijke disciplines, en de verbreding van de discussie naar het bewustzijn kan alleen maar worden toegejuicht. Belangrijke en gezaghebbende bronnen van kennis over het bewustzijn zijn te vinden in een aantal oude tradities die nog steeds worden beoefend.

Wat als bewustzijn primair is en materie secundair?

Het Indiase Ayurveda-systeem begint zijn benadering van gezondheid vanuit het bewustzijn. Het is van mening dat onze fysiologie zich ontwikkelt onder de paraplu van ons bewustzijn. Met andere woorden, het bewustzijn is primair en de materie secundair. Ayurveda stelt dat “de vergissing van het intellect” (pragyaparadha) de fundamentele oorzaak is van ziekte. Pragyaparadha vloeit voort uit de verstoring van onze bewuste verbinding met het universele bewustzijn, zie HIER voor een volledige bespreking van dit concept.

De moderne wetenschap heeft ten onrechte zowel kennis als bewustzijn gelijkgesteld met informatie en procedure (een fout die nu wordt bestendigd door AI-systemen die fundamentele moeite hebben waarheid van onwaarheid te onderscheiden). In wezen is de rol van het bewustzijn gedegradeerd tot die van een bibliotheek, opslagplaats of computerprogramma.

Deze opvatting erkent ook niet dat het bewustzijn een integraal onderdeel is van de natuurwetten. In feite is het onmogelijk om consistente wetten van de fysica en de kosmologie te formuleren zonder verwijzing naar het bewustzijn. Ayurveda gaat verder en identificeert het universele bewustzijn als de bron van natuurwetten en kennis in het algemeen.

We hebben tot nu toe in veel artikelen gesproken over mogelijke verbanden tussen bewustzijn en genetica, maar we hebben niet onderzocht hoe we zouden kunnen beginnen met het herstellen van schade door mRNA-vaccins. Bewustzijn en materie zijn twee kanten van één medaille. Er zijn benaderingen van beide kanten waarvan bekend is dat ze het individu en de samenleving ten goede komen. Als bewustzijn primair is en materie secundair, zoals de Ayurveda suggereert, zouden op bewustzijn gebaseerde benaderingen van gezondheid tot onze meest veelbelovende gezondheidsinterventies kunnen behoren.

  Censuurvrije social media Vriendenplek.nl

Hoe brengen we psychosociale disfunctie weer in evenwicht?

De verdeeldheid en het sociale isolement als gevolg van het pandemiebeleid, waaronder lockdowns en vaccinatiemandaten, hebben blijkbaar een veel groter effect gehad op de geestelijke en lichamelijke gezondheid dan eerder werd beseft. Uit een Noorse studie Prevalentie en kenmerken geassocieerd met post-COVID-19 aandoeningen bij niet-gehospitaliseerde adolescenten en jonge volwassenen blijkt dat psychosociale factoren van overweldigend belang zijn bij de ontwikkeling van zogenaamde long covid, maar NIET bij de covid-infectie zelf (lees HIER Dr. Vinay Prasad, hoogleraar epidemiologie en biostatistiek aan de Universiteit van Californië, San Francisco (UCSF) die deze opzienbarende bevindingen bespreekt).

In 1996 publiceerde ik een artikel in Psychology, Crime and Law getiteld The Maharishi Effect: Een model voor sociale verbetering. Tijdreeksanalyse van een faseovergang naar minder criminaliteit in het grootstedelijk gebied Merseyside“. Hierin werd het effect gedocumenteerd van een modeldorp dat was opgericht om de mogelijkheid te bieden meditatie te beoefenen, waardoor de misdaadcijfers in de omliggende havenstad Liverpool met zijn 1,5 miljoen inwoners drastisch daalden. Het project won uiteindelijk een Britse Urban Renewal Award.

Er zijn meer dan 50 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd waarin dit effect in verschillende omgevingen over de hele wereld is onderzocht. In de laatste drie hoofdstukken van mijn boek “Uw DNA-dieet” bespreek ik dit alom geverifieerde effect van minder misdaad, geweld en conflicten, samen met meer economische activiteit en minder sociale stress. Bewustzijnsontwikkeling door individuele en collectieve meditatie is aantoonbaar een krachtige kracht voor sociale rechtvaardigheid en welzijn. Er zijn er nog een aantal met oude wortels.

Ayurveda biedt vele benaderingen voor geestelijke en lichamelijke gezondheid. Naast meditatie zijn dat yoga en ademhalingsoefeningen. Daarnaast zijn er kruidenpreparaten die mensen kunnen innemen.

Om de voordelen van op bewustzijn gebaseerde natuurlijke benaderingen van gezondheid verder te realiseren, moeten nieuwe instellingen voor onderwijs en geneeskunde worden verkend. Onderwijsinstellingen die bewustzijn ontwikkelen, kunnen hoekstenen van de samenleving zijn. Eén zo’n school, opgericht als onderdeel van het Merseyside-project, wordt nu volledig gefinancierd door de Britse regering. Haar leerlingen hebben talrijke academische en artistieke prijzen gewonnen.

Deze op bewustzijn gebaseerde benaderingen van gezondheid lijken voor velen misschien contra-intuïtief, maar ze kunnen wetenschappelijk worden getest en geverifieerd. Ze bieden een mogelijkheid om in stilte te helpen ons gepolariseerde collectieve bewustzijn weer in evenwicht te brengen, zonder conflicten of wrok.

Samenvattend kunnen we erkennen dat subjectieve of op het bewustzijn gebaseerde benaderingen van leren een aanvulling vormen op en bestaan naast objectieve middelen om kennis te vergaren. Dit betekent niet dat de criteria van wetenschappelijke geldigheid moeten worden losgelaten, integendeel, maar wel dat de uitsluiting van het bewustzijn uit de wetenschap moet worden losgelaten. Bewustzijn bestaat en is een bewegende kracht van het leven, van al het leven.

De biotechnologie negeert bewust het verband tussen bewustzijn en genetica. Deze omissie kan de uiteindelijke oorzaak zijn van de zich ontvouwende pandemische ramp. GLOBE promoot een campagne voor wereldwijde wetgeving die biotechnologische experimenten verbiedt.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

“Hoe lang zullen de gevaccineerden leven?” Het antwoord van de uitvinder van grafeenoxide zal je doen gruwelenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAlle wegen leiden naar Beijing
Volgend artikelAngst – Het virus dat de gevaccineerden treft
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Heel interessant artikel dat relateerd aan het boek van Pim van Lommel : Eindeloos bewustzijn.
  Zie ook interview met Pim van Lommel op de Truemanshow van kort geleden van Jorn Luka.
  —————–
  Het geklooi van de medische en biologische instituten om de mens te veranderen met robotica / IT en andere methoden zou bij wet verboden moeten worden. De laatste 3 jaar heeft de medische industrie en big pharma bewezen dat ze ten dienste staan van de WEF-bende om hun GENOCIDE te activeren en uit te voeren. Iedere arts die zijn mond NIET heeft opengetrokken om de GIF-SPUITEN tegen te houden is medeplichtig aan GENOCIDE.
  Politiek en medische corruptie zijn versmolten tot een kwaadaardig gezwel.

 2. Twee persoonlijke ervaringen:

  – familieleden of bekenden die nog leven, gedragen zich anders na hun prikken dan tot voor drie jaar geleden (in mijn eigen ervaring lijken sommigen van hen nòg tammer, matter, ongeïnteresseerder en lustelozer dan ooit tevoren)

  – het grote publiek lijkt de laatste tijd nog ziellozer door het leven te gaan dan ooit tevoren als een soort zombie op de automatische piloot (het is natuurlijk subjectief, maar mijn idee is dat de meerderheid op straat of waar dan ook over het algemeen nou niet bepaald overstroomt van levenslust)

  • @Jeroen, Ik deel deze mening…Ook heel apart gedrag ineens stil staan weg kwijt of soort korte ruzies midden op straat om niks die vaxxies onder elkaar…Uur geleden nog twee 2 van die gefuckieneerde op electrische fietsen maf zien doen tegen elkaar met helmpje en al.

   • heb ik ook bemerkt…moet iedere dag veertig minuten rijden naar werk (verkeer)…(dertig minuten terug wegens geen verkeer)…hoeveel er niet zijn die gewoonweg in het midden van de baan stoppen voor iets denkbeeldig….of aan rond punten staan te wachten op, zoals ik dat noem, een geschreven uitnodiging…aka..niemand die afkomt, maar ze staan er stil en rond te kijken alsof het rond punt vol zit met auto’s…
    en banen waar ze zeventig mogen rijden, dertig…enzovoort…
    wat ik soms zie,…nog een geluk dat ik nog geen ‘plotse flauwte’ of ‘plotse sterfte’ meegemaakt heb

 3. Blijf weg van álle medicatie en vaccinatie…Het enige dat gezond maakt en gezond houdt en echt kan genezen is écht gezonde voeding en leefstijl, wist de 100% actuele Hippocrates zo’n 2500 jaar geleden al !!! Natúúrlijk verziekt ál die Farmatroep van de Farmamaffia en haar loopjongens, de reguliere ‘artsen’ en de hypocriete door haar gesponsorde leugenhogescholen, de zogenaamde ‘Universiteiten’, het menselijk bewustzijn ! Zelfs al je er al een kwart eeuw helemaal níets van neemt–zoals ik–wordt je er al kotsmisselijk en strontziek van, van al dat wereldwijde (zelf)bedrog, het zichzelf kapotparasiteren en kapotbelazeren van het mensdom, van het onderhand volledig ‘verjúnkt’ zijn van de samenleving, van in verhouding maar zo weinig échte eerlijke tegengeluiden en tegenkrachten… Kleine troost–en steun ??–: in de tijd van Hippocrates was het blijkbaar al niet echt veel anders….!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in