Een Duitse generaal heeft publiekelijk gewaarschuwd dat de oorlog op het Oekraïense slagveld door de Amerikaanse en NAVO-legers verloren is, en dat Duitsland de volgende zal zijn als de opmars van de Russische troepen richting Kiev en Lvov niet snel wordt gestopt door een wapenstilstand, verdeling en demilitarisering van Oekraïne, en tijd om het Duitse leger weer op te bouwen, bericht John Helmer.

Gepensioneerd generaal-majoor Harald Kujat – zoon van een Wehrmachtsoldaat die sneuvelde in de strijd tegen het Rode Leger; en opgroeide tot chef van het Duitse leger en vervolgens van de militaire staf van de NAVO, is de auteur van een militaire evaluatie waarin hij de Duitse pers, ex-kanselier Angela Merkel, de Britse premier Boris Johnson en andere NAVO-bondgenoten die hij niet bij naam noemt, de schuld geeft van een nieuwe Duitse versie van de steek in de rug (afbeelding rechtsboven).

Met dit plan hebben de NAVO-bondgenoten volgens Kujat beoogd de macht van Duitsland in Europa te saboteren. Dit gebeurt volgens hem door het “risico van een conventionele aanval op Duitsland” te vergroten en “het doel na te streven om Duitsland vooral aan Rusland bloot te stellen.” Zonder zich expliciet op de VS te richten, verwijt Kujat Washington dat het met de Aegis-raketinstallaties die nu in Polen en Roemenië zijn geïnstalleerd een directe nucleaire bedreiging voor Rusland vormt; dat het Duitsland tot een directe partij bij de oorlog in de Oekraïne heeft gemaakt door toe te staan dat “de VS de Oekraïense soldaten in Duitsland opleiden”; en dat het de Nord Stream-gaspijpleidingen naar Duitsland heeft vernietigd.

Het oordeel van Kujat werd op 18 januari in Zwitserland gepubliceerd; de Duitse publicatie volgde op 20 januari. Kujats nieuwe verklaring, die in het verleden werd aangevallen door de Duitse mainstream media en door Amerikaanse regeringsfunctionarissen, is in Duitsland en de VS genegeerd.

“Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter het risico van uitbreiding of escalatie,” waarschuwde Kujat, eraan toevoegend dat het Duitse leger, de Duitse territoriale veiligheid en de Duitse industriële macht de verliezer zullen zijn omdat “Rusland de westerse escalatie elk moment kan overtreffen met zijn eigen escalatie.” Kujat bedoelde hiermee ook het gebruik van kernwapens.

Kujat is de hoogste Duitse officier die een aanval openbaar maakt op de Duitse en geallieerde oorlog om Rusland in Europa te verslaan.

Hij volgt vice-admiraal Kay-Achim Schönbach, hoofd van de Duitse marine, die in januari 2022 tot aftreden werd gedwongen na een openbare toespraak waarin hij zei dat “het schiereiland Krim weg is: Het komt nooit meer terug – dit is een feit”; en dat de Russische veiligheidszorgen met “respect” moeten worden benaderd. “Wat Poetin echt wil is respect. En, mijn God, iemand respect geven kost weinig, zelfs niets. … Het is gemakkelijk om hem het respect te geven dat hij echt eist – en waarschijnlijk ook verdient.”

Na de afzetting van Schönbach heeft geen enkele Duitse officier het aangedurfd om openlijk kritiek te uiten op het oorlogsbeleid in Duitsland. In plaats daarvan uiten zij zich via gepensioneerde officieren. Brigadegeneraal Erich Vad, het voormalige hoofd van de militaire groep in Merkels kanselarij, heeft eerder deze maand een gedetailleerde aanklacht geformuleerd; lees de details hier.

  Russisch leger vindt zwak punt in Oekraïense verdediging
Van links naar rechts: Vice-admiraal Kay-Achim Schönbach, brigadegeneraal Erich Vad en generaal-majoor Kujat.

Verwijzend naar het verzet van kanselier Olaf Scholz om Duitse Leopard tanks naar de Oekraïne te sturen, zegt Kujat: “Het debat over de levering van bepaalde wapensystemen toont duidelijk de intentie van veel media om zelf beleid te maken. Het kan zijn dat mijn onbehagen over deze ontwikkeling een gevolg is van mijn jarenlange dienst bij de NAVO, onder meer als voorzitter van de NAVO-Rusland Raad en de NAVO-Oekraïne Commissie van Stafchefs. Ik vind het bijzonder vervelend dat de Duitse veiligheidsbelangen en de gevaren voor ons land van een uitbreiding en escalatie van de oorlog zo weinig aandacht krijgen. Dit getuigt van een gebrek aan verantwoordelijkheid of, om een ouderwetse term te gebruiken, een zeer onpatriottische houding.”

Kujat zegt “altijd geloofd te hebben dat deze oorlog voorkomen moest worden en dat hij voorkomen had kunnen worden.” Dat dit niet is gebeurd, verwijt hij aan Merkel dat zij Rusland heeft misleid en noemt dat “een flagrante vertrouwensbreuk” en “een schending van het internationaal recht, dat is duidelijk.”

Het keerpunt in het Russisch-Duitse machtsevenwicht begon in Washington in 2002, aldus Kujat, toen de Amerikaanse president George W. Bush het anti-ballistische raketverdrag (ABM) opzegde, en vervolgens in 2008 toen Bush “probeerde een uitnodiging van Oekraïne en Georgië om toe te treden tot de NAVO erdoor te drukken.” Het besluit van de regering-Obama in 2009 om “het ballistische raketafweersysteem van de NAVO in Polen en Roemenië” in te zetten, was een nieuwe escalatie “omdat Rusland ervan overtuigd is dat de VS ook Russische intercontinentale strategische systemen vanaf deze lanceerfaciliteiten kunnen uitschakelen en zo het nucleaire strategische evenwicht in gevaar kunnen brengen.”

Het voortbestaan van Duitsland wordt volgens Kujat bedreigd door deze nucleaire onbalans, omdat de Russische kernwapens nu rechtstreeks worden bedreigd door de VS, en door de escalatie van conventionele Amerikaanse en NAVO-wapens op het Oekraïense slagveld. “Daar moet je rekening mee houden. Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter het risico van uitbreiding of escalatie. [Vraag: Hadden we dit al tijdens de Cubaanse Raketcrisis?] Dat was een vergelijkbare situatie.”

Net als Vad is Kujat gedwongen te publiceren via een tijdschrift in Zürich met een kleine oplage, Zeitgeschehen im Fokus (“Actualiteiten in Focus”), en vervolgens in een obscure Duitse publicatie in Frankfurt; met de Engelse revolutionaire naam Overton onthult dit tijdschrift niets over zichzelf, behalve dat het “een stem is tegen debatvernauwing en moralisme. Het stelt de algemene narratieven ter discussie en is beslist geen ideologische spreekbuis of orgaan van de uitspraak, maar voelt zich verbonden met de Verlichting.” Vad publiceerde zijn militaire analyse in Emma, een Keuls feministisch tijdschrift.

Vad was expliciet in zijn kritiek op Merkel en de huidige Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock. Hoewel Kujat in zijn interview naar haar wordt gevraagd, vermijdt hij Baerbock bij naam aan te vallen. Hij beweert ook dat de Amerikaanse media minder misleidend zijn geweest in hun berichtgeving over de oorlog dan de Duitse pers, waarbij hij verwijst naar een “artikel in Foreign Affairs…van Fiona Hill, een voormalige hoge functionaris van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis. Zij is zeer competent en absoluut betrouwbaar.”

Kujat geeft de Britten, en niet de Amerikanen, de schuld voor het verstoren van de voorwaarden voor een staakt-het-vuren die het Kremlin volgens hem bereid was te ondertekenen na de onderhandelingen in Istanboel eind maart 2022. Volg in dit verslag wat er toen in Moskou en in Istanboel gebeurde.

  Behalve Biden's seniliteit - onderwerp van de dag, lijken er ook spoken te woeden op de NAVO-top

In de versie van Kujat “had Rusland er blijkbaar mee ingestemd zijn troepen terug te trekken tot het niveau van 23 februari, d.w.z. voordat de aanval op Oekraïne begon. Nu wordt de volledige terugtrekking herhaaldelijk geëist als voorwaarde voor onderhandelingen… Oekraïne had beloofd af te zien van het NAVO-lidmaatschap en geen buitenlandse troepen of militaire installaties te stationeren. In ruil daarvoor zou het veiligheidsgaranties moeten krijgen van staten van zijn keuze. De toekomst van de bezette gebieden zou binnen 15 jaar diplomatiek moeten worden opgelost, waarbij expliciet zou worden afgezien van militair geweld… Volgens betrouwbare informatie greep de toenmalige Britse premier Boris Johnson op 9 april in Kiev in en verhinderde een ondertekening. Zijn redenering was dat het Westen niet klaar was voor een einde van de oorlog.”

Kujat onthulde niet de “schijnbare” en “betrouwbare” bronnen voor zijn beweringen. Hij lijkt ook aan te geven dat Amerikaanse functionarissen niet achter de actie van Johnson zaten, en wat Kujat ook noemt het “herhaaldelijk veranderen van de strategische doelstellingen van de Oekraïense oorlogsvoering” door president Vladimir Zelensky.

Kujat heeft de rol van Hill bij de escalatie van de Amerikaanse oorlogsdoelen tegen Rusland jarenlang verkeerd geïnterpreteerd en gerapporteerd. Kujat heeft hetzelfde gedaan door te beweren dat Johnson, en niet Amerikaanse functionarissen, Zelensky hebben gecontroleerd.

Net als Vad eerder deze maand, doet Kujat een beroep op het Pentagon, Amerikaanse militaire functionarissen en Amerikaanse wapenmakers om de escalatie van de oorlog op het Oekraïense slagveld te stoppen nu de Russische strategische doelstellingen verharden en de tactische nederlaag van Amerikaanse, Duitse en NAVO-wapens onvermijdelijk wordt. “Volgens de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff, generaal Mark Milley,” zegt Kujat, “heeft Oekraïne bereikt wat het militair kon bereiken. Meer is niet mogelijk. Daarom moeten er nu diplomatieke inspanningen worden geleverd om via onderhandelingen tot vrede te komen. Ik deel deze mening … het is de vraag of de Oekraïense strijdkrachten nog voldoende geschikte soldaten hebben om deze wapensystemen te kunnen gebruiken, gezien de grote verliezen van de afgelopen maanden. In ieder geval verklaart de verklaring van [de Oekraïense stafchef generaal Valery] Zaluzhny ook waarom westerse wapenleveranties Oekraïne niet in staat stellen zijn militaire doelen te bereiken, maar de oorlog alleen maar verlengen. Bovendien kan Rusland de westerse escalatie elk moment overtreffen met zijn eigen escalatie. In de Duitse discussie worden deze verbanden niet begrepen of genegeerd. Ook de manier waarop sommige bondgenoten publiekelijk bij de bondsregering aandringen op levering van Leopard 2 gevechtstanks speelt een rol. Dit is in de NAVO tot nu toe niet gebeurd. Het laat zien hoezeer de reputatie van Duitsland in het bondgenootschap heeft geleden onder de verzwakking van de Bundeswehr en de inzet waarmee sommige bondgenoten het doel nastreven om met name Duitsland aan Rusland bloot te stellen.”

Kujat impliceert dat kanselier Olaf Scholz in het geheim onder druk wordt gezet door de VS, om redenen die Kujat nu niet wil onthullen – behalve zijn hint dat de Amerikanen en Britten ernaar streven Duitsland politiek te verzwakken in Europa, en de Duitse wapenindustrie te verdringen met hun eigen bedrijven. “De huidige pogingen van de VS om de Europeanen ertoe te bewegen nog meer wapens te leveren, kunnen met deze situatie te maken hebben. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de publiekelijk geuite redenen en de concrete beslissingen van de Bondsregering. Het zou te ver gaan om op het hele spectrum van deze discussie in te gaan. Ik zou echter willen dat de federale regering echt competent advies krijgt over deze kwestie en – misschien nog belangrijker – dat zij ontvankelijk is en in staat om te oordelen in overeenstemming met het belang van deze kwestie.”

Kujat vergeet ook de alliantie van Baerbock en de Groenen met de Duitse ruimtevaart- en defensie-industrie te vermelden om de Groenen stemmen te bezorgen in Kiel, Düsseldorf, München en andere steden en deelstaten (Bundesland) waar de Groenen de sociaal-democratische partij (SPD) en de christen-democratische unie (CDU) met grote stemmen willen overstemmen.

  Frankrijk stuurt gevechtstroepen naar Oekraïne

Kiel is de thuisbasis van Krauss-Maffei Wegmann Maschinenbau, bouwer van de Leopard tank. Bij de parlementsverkiezingen in Kiel in 2021 wonnen de Groenen bijna 14% en behaalden 28% van het totaal, terwijl de SDP terrein verloor maar de zetel behield met 29,5%. Iets meer dan tweeduizend stemmen scheidden hen. In Kiel verloren de anti-oorlogskandidaten links en Alternative für Deutschland (AfD) terrein, met elk 5% en iets meer dan 7000 stemmen. In Düsseldorf, het hoofdkwartier van de Rheinmetall groep, wonnen de Groenen 13% in 2021 van de SDP en CDU en verloren nipt van de CDU. In Essen en Duisburg, waar Thyssen-Krupp zijn militaire industriecomplex leidt, werden vergelijkbare stemmingswisselingen naar de Groenen geregistreerd.

Kujats banden met deze toonaangevende Duitse wapenproducenten blijken uit zijn voorzitterschap van de adviesraad van het Network Centric Operations Industry Consortium, een vereniging van Amerikaanse, Duitse en andere Europese wapenproducenten. Lees hier meer over de vooruitzichten van de Duitse bedrijven die hij en het consortium vertegenwoordigen.

Kujat waarschuwt dat de nederlaag van de VS en de NAVO door de Russische troepen in de Oekraïne de toekomstige winstgevendheid van deze bedrijfstak in gevaar brengt. “Dit is de huidige situatie waarin moderne westerse wapensystemen worden gebruikt in de oorlog in Oekraïne. In december lanceerde Rusland een uitgebreid programma om de technische en operationeel-tactische parameters van buitgemaakte westerse wapens te evalueren, wat de doeltreffendheid van zijn eigen operaties en de effectiviteit van de wapens moet verhogen.”


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïense leger vermoordt 20 burgers in vijf dagen van opzettelijke beschietingen op Donbass-woonwijken (Video’s)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelGemalen insecten “additief” zit nu in pizza, pasta en granen in de hele EU
Volgend artikelTer ere van de kleine, selecte groep die alles heeft doorstaan – Gideons Leger
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

56 REACTIES

 1. De meeste bevolkingen in Europa willen helemaal geen oorlog met Rusland. Het zijn gewoon de ophitsers in de EU en een deel van de Nationale regeringen die dit uitlokken. Het is te hopen dat de Russen dit zien en ons geen slachtoffer laten worden van onze slechte leiders

  • Zouden de Russen weten dat een groot deel van de Europese bevolking door heeft dat het Amerika is dat hierachter zit, dat de EU dictatoriaal bezig is, voor ons beslist wat we helemaal niet willen. Zouden ze weten dat veel mensen hun “regeringen” oftewel zetbaasjes verafschuwen?

   • Dit is een goeie. Van de zoveel mensen die ik ontmoet uit verschillende klassen en standen weten en zeggen ze ook dat het een grote zooi is maar dat wij als burger machteloos staan. Komt daarbij dat iedereen klaagt over het afbrokkelen en scheef gaan van de maatschappij in onderwijs, justitie, politiediensten, winkels (vb 300 soorten geneesmiddelen niet meer verkrijgbaar in België), propagandistische berichtgeving, migranten, wokegedoe, klimaathysterie, kortom ineen stortende samenleving…

    • En 1500 verschillende medicijnen in nederland niet meer verkrijbaar. Dus zorg maar dat je voor 10 jaar paracetamol en ibuprofin in huis hebt en koop ook voor je dieren in. Zoals canesten zalf voor oormijt en zulke dingen. Er zijn medicijnen voor dieren die je zo kan kopen. Om euvels te verhelpen, kan je op YouTube terug vinden.

   • De Russen weten soms meer dan de europese landen over europa….

    Ik bewonder het geduld en strategie van Poetin; maar alles heeft een grens.

  • Helemaal met je eens.
   En als het volk de complete waarheid zou horen en niet de westerse propaganda dan zouden ze nog meer in opstand komen tegen deze oorlog hitsende nazi aanhangers.

   Als je op scholen leugens verkoopt en de waarheid achterwege laat of verdraaid en niets verteld over de miljoenen Russische soldaten die zijn gesneuveld voor onze vrijheid.
   Zonder de aanval van Rusland was D-day een grote mislukking geweest.

   Nederland en Duitsland zijn nog steeds geen vrije landen !!! Ze zijn bezet door Amerika en worden uitgemolken door Amerika.

   Het is nooit het doel geweest van Rusland om heel Oekraïne te bezetten. Rusland wilde dat gene veilig stellen wat in de 2 Minsk akkoorden beloofd was maar ja je kunt de westerse vieze leugenachtige honden niet vertrouwen op hun gemaakte afspraken.

   Met de oorlogs retoriek van Polen weet ik nu niet of Rusland nu zal stoppen na de doelen die Rusland gesteld had ( nu, heel oost Oekraïne) zodat Oekraïne geen toegang meer heeft tot de zwarte zee.
   Er zijn nu meer mogelijkheden, misschien doordat Poetin zo in en in getergd is door Polen dat ze Polen nu ook zullen bezetten.

   Poetin zal er alles aan doen om het niet te laten escaleren.
   Als poetin het laat escaleren dan zal Rusland van alle kanten aangevallen gaan worden. Nu kan Rusland zich helemaal concentreren op Oekraïne en zal het behoedzaam zijn dat Amerika Oekraïne niet gaat gebruiken als een bliksemafleider om op een onbewaakt moment kernraketten naar Rusland te sturen.

   Amerika is een onbetrouwbaar land en de grootste agressor van de wereld.

   Laat het westen maar gecontroleerd doodbloeden.

   Poetin weet dat het westen helemaal geen steun heeft van het volk voor een oorlog.

   • De Verenigde Staten, het uithangbord van de cabal/ Deep State / khazaarse maffia is sinds de onafhankelijkheid op 04.07.1776 slechts 18 jaar niet bij een gewapend conflict waar ook ter wereld betrokken geweest.
    4 + 7 = 11 en dit is het laagste meestergetal van de sinds 1776 door de illuminati geïnfiltreerde vrijmetselaars.

    • Wat die vrijmetselaars voor elkaar hebben gekregen in Nederland is de totale infiltratie in alle organisaties. Dus de ‘meningsuiting van het volk” is de meningsuiting van de vrijmetselarij, daar heeft de koning wel voor gezorgd met als uitkomst dat we worden gerommeld in een mogelijke atoomoorlog met het Rot Shit bank vrije Rusland. Wat dacht je van een atoombom op Londen?

   • Denk dat de polen een oer dom volk zijn, zoals ik ze hier afmeet voor de sullen die in nederland wonen. Die doen alles van dommigheid ook zich laten opstoken om oorlog tegen putin te beginnen. Die hebben de l.l van hitler klaas schwaab tot diep in hun strot gezogen en kunnen en willen nergens meer onderuit. Dus polen word gebruikt omdat het een dom volk is om door te gaan jet oorlog voeren…….tja….🤤

    • Ik werkte in Polen.
     Kwam een delegatie naar NL; hoofd ingeneur, twee inginieurs en vertaler.
     Gaf ze eerst een frikandel.
     Hun kiften wat het was rund of varken.
     Wilde eerst niet geloven van 4% dierlijke eiwitten.

     Goed: toen: alle Nederlanders zijn rijk, hoeven niet te werken
     Waar komt het geld vandaan?
     Van de staat
     Hoe krijgt de staat het?
     Die drukken het.

     En dat waren nog de interlectuelen.

   • “Amerika is een onbetrouwbaar land en de grootste agressor van de wereld.”
    Eens.
    “Poetin weet dat het westen helemaal geen steun heeft van het volk voor een oorlog.”
    De meeste mensen zijn nog steeds beïnvloed door de media.

  • Rusland is niet schuldig!
   Een korte geschiedenisles voor het Bulletin of Atomic Scientists:
   • Het waren de VS, niet Rusland, die zich terugtrokken uit de Anti-Ballistic Missile en Intermediate Nuclear Forces verdragen.
   • Het zijn de VS, niet Rusland, die de besprekingen over de verlenging van het Nieuwe Strategische Wapenverdrag hebben bevroren.
   • Het zijn de VS, niet Rusland, die onlangs een nuclear posture policy hebben afgekondigd die het preventieve gebruik van kernwapens in een niet-nucleair scenario mogelijk maakt.
   • Het zijn de VS, niet Rusland, die een low-yield (d.w.z. “bruikbare”) kernkop (de W-76-2) hebben geplaatst op ballistische raketten die door een Trident-onderzeeër worden gelanceerd, en oorlogsspelletjes hebben gehouden waarbij de minister van Defensie de communicatieprocedures heeft geoefend die nodig zijn om dit wapen te lanceren wanneer Rusland het genoemde doelwit van de raket is.
   • Het zijn de VS, niet Rusland, die een Oekraïens proxy-leger opbouwen dat is ontworpen om grondgebied te kunnen veroveren dat Rusland als het zijne beschouwt (de vier voormalige Oekraïense provincies die Rusland in september 2022 heeft geannexeerd, en de Krim), goed wetende dat een van de triggers voor het vrijkomen van Russische kernwapens elk conventioneel militair geweld is dat het existentiële voortbestaan van Rusland bedreigt.

  • zo is het, bovendien beschuldigen ze vaak extreem rechts, maar dat zogenaamde extreem rechts wil helemaal geen oorlog die roepen op tot vrede en stop die onzin, echter al die nep groenen willen oorlog en de zittende regeringen gekocht onder druk of wat ook, telkens komt de kogel eerst van links , zeker 9 van de 10 keer.

   op termijn is dat onhoudbaar en zal ‘rechts (gezond verstand) terugslaan, dat kan niet anders en links zal dat dan weer als extreem rechts of terrorist of wat dan ook voor uitmaken.

   mensen met gezond verstand willen geen oorlog en zoeken dat ook niet op! en links of rechts is ook onzin, magoed het is dan om wat aan te duiden.

   zo ziek van al die misleiding en oneerlijkheid en bewust creëren van verdeeldheid enz enz.

  • Maar het is wel onze oorlog en wij mogen trots zijn dat wij de wapens en het geld geven om deze kindertjes te kunnen doden, Ja meneer Rutte u bent een goed mens en het vermoorden van volkeren zit u in het bloed wij zijn goed op weg om een van het moordlustige volk van de EU te worden en dat vind deze club moordenaars in den Haag goed want dat behoord in hun fantasie kijk maar naar het eigenvolk wat hij samen met Kaag is op aan het ruimen jullie zullen wel trots zijn om bij deze boeven bende te behoren zou het zelfs fijn vinden als er straks op jullie gebouw een bom zou vallen en hu vrouw en kinderen bloeden zonder benen en hoofd te zien liggen, helden van het geweld zeker D66 en VVD stemmers en de linkse partijen zullen er van genieten.

 2. Hoe is het mogelijk dat de oeroude liefde tussen Duitsland en Rusland zo met haat wordt bestreden!?
  Rusland zal niet de Duitse economie vernietigen!!
  De laatste keer heeft AngloAmerika dat gedaan.
  RuslandChina zal zich rechtstreeks tot navo en vs richten.
  Als het aan mij ligt. Er komt een natuurlijke slimme oplossing

 3. Daar hebben ze Geen interesse in…ze willen niets liever dan Veilige.. Vrede en al zeker met Duitsland..van bezetting of zo is geen sprake… Poetin heeft dat al vele malen uitgesproken…Polen daarentegen moet opletten..en daarbij is het de US/UK het om te doen eerder Duitsland te verscheuren dan wel Rusland…maar Duidelijk is het kan kwaad worden, voor Nederland en Engeland.. Rusland is te sterk voor de eerste 10 jaar toch..

 4. God komt met opruimwerkzaamheden. Heel gauw. Dan veel angst en woede zal er zijn onder mensen die zeer ruw uit hun slaperigheid gewekt zullen worden.
  Dan volgt stilte.
  Dan vrede.
  Dan een nieuwe wereld.

 5. We maken de prijs bekend voor de eerste gevangen en de eerste vernietigde luipaard (FOTO)

  We kondigen de prijs aan voor de eerste veroverde en de eerste vernietigde Leopard 2-tanks.

  ► 1 miljoen voor de eerste veroverde tank;
  ► 500 duizend voor de eerste vernietigd.

  De prijs zal worden verzameld door patriot-ondernemers die dichter bij het verschijnen van vijandelijke tanks aan het front staan.

  Gevechtsvoertuigen van Duitse fascisten zouden in maart naar Oekraïense neonazi’s moeten komen.
  Krijgers maken zich klaar en bestuderen vijandelijke uitrusting.

  https://t.me/RVvoenkor/36873

  • Uit heel mijn hart komt haat er is geen liefde meer wie kan ik nog vertrouwen mogen atoombommen vallen en hopen dat alles wat de mensheid betreft uit geroeid zal zijn.

 6. Het Weste / Kapitalisme is FAILLIET.
  Amerika is leeg, het heeft niets te verliezen, alleen de NAVO, als ze deze niet meer onder controle hebben, staan ze alleen.
  Amerika zonder land, Amerika zonder Dollar, Amerika zonder kolonies, Amerika zonder inkomen, Amerika zonder industrie.
  Amerika doet er als aan om de hegemonie te houden, en de macht op de NAVO te houden.
  Europa moet een slaaf blijven van Amerika, maar dan moet Europa wel eerst kapot.
  Dan zal Amerika zoals in 1945, weer de scepter over Europa, en vooral over het zwakke Duitsland zwaaien.
  Geschiedenis herhaalt zich !!

 7. Kay-Achim Schönbach, hoofd van de Duitse marine:

  ‘Wat Poetin echt wil is respect. En, mijn God, iemand respect geven kost weinig, zelfs niets. … Het is gemakkelijk om hem het respect te geven dat hij echt eist – en waarschijnlijk ook verdient.’

  Heel juist. Dáár gaat het m.i. oa óók over.
  We weten allemaal dat Putin door de jaren heen door dat godskolere westen verachtelijk werd behandeld en het wordt nu echt tijd dat hij eens en voor altijd afrekent met die laffe bende.

  • Adriaan W. januari 26, 2023 at 17:14
   Kajsa Ollongren

   (“ZE BLIJFT NEDERIG EN STRIJDVAARDIG, EEN ECHTE DEFENSIEVROUW, ALDUS DE VELE SOLDATEN , (DIE IN DE RUIGE BOSSEN OP DE VELUWE KLAAR WORD GEMAAKT..) EN ZE SPREEKT NU OOK OEKRAINSSCH !)

   Ik las het te snel, en dan maken je hersenen wel eens een foutje 😉 Die kajsa krijgt een veer in haar reet. Wie is deze zwaar overgewaardeerde boskonijn.. Damn wat een aanfluiting voor de schepping zeg. Ik las net dat die muts weer ziek is……

   • De Tweede Kamer debatteert donderdag over Defensie. De Kamerleden hadden gehoopt te kunnen spreken over eventuele Nederlandse wapenleveranties zoals tanks, Patriots en F-16’s aan Oekraïne maar daar heeft het kabinet geen zin in. Want: minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) heeft zich ziek gemeld. Een deel van de Kamer denkt daar anders over dus het is vandaag aan VVD-staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat (wie?) om een en ander te te lichten. Woensdag was Ollongren overigens op pad met het Korps Mariniers, wellicht dat ze daar iets heeft opgelopen. Enfin, stukje Haagse realiteit: debatteren met een staatssecretaris die vooraf al zegt niet alle vragen te kunnen beantwoorden.

   • @Disco, Nou nederig, er gaan geruchten dat zij met haar scherpe klauwen een heel wolf pack aan reuen op de veluwe heeft uitgemoord en daarna hun bloed dronk onder een boom die op zijn kop stond. De teefjes liet ze leven.

    • @Nuke Davos (Nou) is niet wijd 🙂

     Ze word nederig klaar gemaakt door vele soldaten. In de ruige bossen op de veluwe, ZE SPREEKT NU OOK OEKRAINSSCH ! Snel opsturen naar het front in de oekraine, dan kan ze daar haar diensten bewijzen. Zijn wij er van verlost.

 8. tijdens de 3e industriele revolutie speelde zich de 2e WO af, met Duitsland op het offerblok van de Rotschilds en Rockefellers. Nu tijdens de 4e industriele revolutie, de 3e WO, herhaalt de geschiedenis zich.

 9. “Fear porn” van vertwijfelde westerse fascisten die op een “pre-emtive strike” met nukes aansturen!

  De hegemonie van de US zal uiteindelijk in een “scorced earth” tactiek uitmonden.
  En dat hebben we al eens eerder in de recente geschiedenis voorbij zien komen…
  Waren daar ook geen duitsers bij betrokken???

 10. Wie weet hoort deze hele hoax van oorlog, verschillende epidemieën,klimaat verhaal wel bij het verhaal van ontvolking van de aarde.
  Tenminste ,dat hou ik altijd even apart in een ander deel van mijn hersenen.
  Men moet niet vergeten dat alles op de wereld om geld,macht en bezit gaat. De elite ,die in de ganze wereld heerst, wil dit allemaal beschermen en kan daarbij geen overbevolking gebruiken.
  Het draaiboek om dit te herstellen is al lange tijd geleden uitgedacht ,uitgewerkt en wordt nu uitgevoerd. WEF!
  En daarom zit het stukje Putin nog steeds ergens in mijn koppie. Neem niet zomaar aan dat dit alles echt is. Het gebeurd,en het komt de elite heel goed uit…….

 11. De tanks die nu naar oekraine gaan ,”eidelijk”,
  hebben een ander doel dan ingezet te worden tegen het Russische almachtige leger.
  Of ze gaan retour afzender.
  Of door naar Rusland. Of ze keren zich tegen het Oekrainse leger.
  We gaan het zien.

 12. Die moffen zijn al ruim een decennium lang compleet van het padje. Na Merkels energiewende kwam ‘wir schaffen das’ en daarna de censuur dmv NetzDG. Heiko Maas was de grote kracht daarachter, dat is dezelfde imbeciel die zich theatraal zat aan te stellen bij de UN in 2018 toen Trump waarschuwde dat duitsland een energieprobleem krijgt. En laten we vooral die duitse sjoemelturk Ugur Sahin niet vergeten, de oprichter van Biontech, die op een blauwe maandag binnen een paar uur het corona ‘vaccin’ uit z’n mouw schudde.
  Het is allemaal wel heel erg stil rondom deze überklootzakken. Waarom zou dat zo zijn?

 13. Soms vraag ik me af, waarom stellen de Brics+ laden geen sancties tegen het “Westen”, of enkel maar China en Rusland, geen goederen naar NAVO-landen. Je zou ze dan moeten horen…. we hebben gezien toen het Suez kanaal voor een paar dagen geblokkeerd was. Was gelijk paniek.

  • China levert geen grondstoffen meer voor medicijnen aan het westen net zoals tijdens de eerste lockdown…Zij geen chips kunnen maken dan wij geen medicijnen…Het westen pleegt collectief zelfmoord. Maar dat is waarschijnlijk de bedoeling..

 14. Als je 6000 atoomwapens hebt, en het ontmantelen kost meer dan 5 tjernobyl schoonmaakopersties bij elkaar namelijk 100 miljard dollar, ga je ze dan ontmantelen, of ga je ze gebruiken? Laten liggen betekent meltdown op onbewaakt moment. Denk er rustig over na.

 15. Holistisch Leven Aflevering 36: Maarten Oversier over reïncarnatie, trauma en holisme een boeiend gesprek over de oorsprong van trauma’s, familielijnen en ziels- ontwikkeling.
  https://youtu.be/qHQ83LRAKtY
  The One Consciousness https://youtu.be/4UP-8ROBgZE

  Decoded https://youtu.be/4pmvJYsDeLY
  Their main rule is Own Nothing.
  NICE GUYS POLITICK PERSONS FOR THEIR OWN PEOPLE.
  THEY RULE YOU THEY FULE YOU WITH MONEY WITH ONE CLICK!!!

  And they plannen it 16 years ago and started here Thousends of years they do it.
  THE AMERICAN NEW WORLD ORDER https://youtu.be/hhV0DiahdO0
  George Bush New World Order https://youtu.be/Rc7i0wCFf8g With Agenda2030

  Otherwise they use hitman | Decoded https://youtu.be/mPuYkPLLKlM
  What is an ‘economic hitman’?

  De uiteindelijke doelstelling van de hoogste graden is samen met andere organisaties de NWO (New World Order = Nieuwe Wereld Regering) tot stand te brengen. De vrijmetselarij is geen geheim genootschap, maar een genootschap met een geheim. Zij streeft naar een beter mens. Maar uiteindelijk worden mensen met extra kwaliteiten verleidt om hun diensten te bewijzen aan het beest. Daartoe zouden er drie wereldoorlogen gevoerd moeten worden, zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zou zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale regering om verder bloedvergieten te voorkomen. Onder de prominente leden bevinden zich ook Bill Clinton, John Kerry en de huidige vice-president Joe Biden.
  https://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Het%20gevaar%20van%20geheime%20genootschappen.pdf
  So how influential is the Bilderberg group? And what does it say about the relationship between big business and politicians? https://youtu.be/HCBSYATuBX0

  * Fragmentation of Democratic Societies * Trade and Deglobalisation
  https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-overview/2020

  The World Economic Forum and their globalist partners are establishing worldwide tyranny, which gradually removes all rights, freedoms, and possessions from humanity. https://stopworldcontrol.com

 16. Andere karakters, andere tijdlijn 84 jaar later, doen exact hetzelfde als de hele wereld History Repeat is. https://youtu.be/IZXETa73c2Y The Three Factors of Gnosis: Death, Birth & Sacrifice
  https://youtu.be/e_oHJz_2wLY

  DE GOUDEN EEUW VAN LICHT IS OFFICIEEL BEGONNEN

  Alle duisternis zal worden verwijderd. Alle financiële zorgen zullen verdwijnen.
 Alle ziekten worden een geschiedenisles uit het verre verleden. Dit is het einde van de lineaire tijd. Het is de totale ineenstorting van de tijd. De vijf-dimensionale frequentie is nu volledig op aarde verankerd – degenen die klaar zijn, hebben de verschuiving naar het 5D-bewustzijn gemaakt als de eerste golf. De tweede en derde golf zullen binnenkort volgen. Ascensie is niet langer een uitgebreide filosofie. Het is de realiteit van de Nieuwe Aarde. Het oude matrixsysteem bestaat nog steeds voor degenen die eraan vasthouden. Maar degenen die de schaduw en het innerlijke werk hebben gedaan en de donkere nachten van de ziel hebben meegemaakt, zijn degenen die vanaf nu in de vijf-dimensionale werkelijkheid leven.

  WE WILL CHANGE THE WORLD
  Elke persoon die een hoger bewustzijnsniveau heeft bereikt en vibreert op de frequentie van genade en wanneer zijn pure geest buiten het lichaam één is met alles wat er is, brengt de negatieve energie van 70.000.000 mensen in evenwicht die op de lagere niveaus vibreert. Begrijpt u nu waarom we praten over het bereiken van de zogenaamde kritische massa? 

  Zie je hoe het allemaal van jou afhangt?

  Je hebt één Taak en dat is Verhoog je Vibratie

 17. Alexander Ollongren (1901-1989), geboren in Kiev, werkte tussen 1920 en 1932 op Java en Sumatra in Nederlands-Indië; hij werd in 1933 Nederlands staatsburger. Zijn zoon, eveneens Alexander genaamd (1928) werd met zijn afstammelingen ingelijfd in de Nederlandse adel met het predicaat jonkheer/jonkvrouw

  • idd = Kajsa Ollongren Jonkvrouw Karin Hildur Ollongren 28 mei 1967 (55 jaar)
   Noordermaansknoop in Stier: Bouwen op jezelf!
   Quantum Astrologie beschouwt de Noordermaansknoop als één van de belangrijkste punten in je geboortehoroscoop. Het geeft de richting van je levensweg aan, waar je staat in je ontwikkelingsproces. Het teken waarin je Noordermaansknoop staat geeft veel informatie over de kwaliteiten die je ontwikkelt in je leven.

   Grootouders:Selma Hedwig Adèle Jaeger, Alexander Ollongren
   Jonkheer Alexander Ollongren
   (born November 9, 1928) is a professor emeritus at Leiden University. He serves on the Advisory Council of METI

 18. Het Vissentijdperk kwam vóór het Watermantijdperk (ruwweg van jaren 1-2000 na Christus). Het werd sterk geleid door een “ik/ego”-mentaliteit. Generatiehiërarchieën, religie en sociaaleconomische status domineerden de sociale organisatie over de hele wereld.
  Toegang tot beperkte informatie kenmerkte machtsverschuivingen, wat leidde tot concurrentie op basis van schaarste en strijd om wat werd gezien als beperkte middelen. De meeste mensen kregen te horen wat ze moesten doen en wat ze moesten geloven, en namen meestal over wat hun ouders en grootouders geloofden, want waar zou je het anders leren? Volgden gewoon en doen de meeste nog…..
  INTELLIGENCE vs INTELLECT explained by Hans Wilhelm https://youtu.be/Z5z_FPI-K9U

  Hoe we nieuwe gedachten bereiken = Een nieuw patroon of blauwdruk. Dit wordt bereikt door een vermindering van (toegepaste) warmte of door het resultaat van de lichamelijke chemische reacties veroorzaakt door de veranderingen in temperatuur. Dit is een natuurlijk resultaat van de aarzeling van actief kundalini-vloeistof-vuur. In spirituele alchemie is bevriezing een van de vitale processen voor materiële lichamelijke transformatie. Dit is een proces van spirituele integratie van de opnieuw samengestelde delen of vereiste patronen die de kundalini of geest nieuw heeft gecreëerd in de lagen van het lichaamsbewustzijn.
  Wat ik eruit opmaak zit het hem in de meditatie techniek die je dan gebruikt en weet dat verkristallisering van het bloed (bewustzijn zit in je bloed = DNA/rDNA) dan de belemmering is. Goede masseur weet die verkristalliseringen op te sporen en door warmte toe te passen deze weer te laten doen stromen.

  In de nieuwe Waterman cyclus die we betreden voor de komende 2000 jaar in de feminine energy op aarde.
  Er is veel weggelaten want ik sta versteld van wat ik allemaal zie en tegen kom en heb er nog nooit van gehoord…… Clearing emotional programming related to procreation, mental programs related to creative power and the entanglements of 3D ego mind……Today, I’m going to be sharing with you that of understanding the 3 tricks of the ego.
  https://aarondoughty.com/3-dangerous-tricks-of-the-ego-that-keep-you-trapt-in-3d/
  Opnieuw ontdekken en onze kennis verbreden om tot diepere inzichten te komen voor wat werkelijk waar was/is….

  René Argonijt toont duidelijk aan dat er veranderingen plaats hebben gevonden vanaf 2012 en hoe die zich verder zullen gaan ontwikkelen. Hij laat zien dat de tijd vanaf 2024 duidelijk anders zal worden.
  De nieuwetijdskinderen spelen hier een grote rol in.
  In het boek wordt uitgelegd hoe bepaalde planetenstanden samengaan met een grote oorlog.
  Dit aan de hand van de planeten conjuncties b.v. hoe de Neptunus-Pluto (dark side of the soul uit 2 eeuwen) conjunctie chaos geeft.

  Pluto zegt heel veel over vorige incarnaties.

  Hij haalt de onderste steen boven en kan confronterend uitwerken in het leven te transformeren en meer bewust te worden van de ziel die momenteel deze mens is hier op aarde uit vervlogen tijden.
  Pluto is de rode draad door vele levens heen en verbindt de mens met het verleden uit ver vervlogen tijden.
  Hij transformeert gedurende je levensloop van een irrationele kramp en drang naar kosmische wijsheid, rust en kracht. Althans dat is de bedoeling. Niet iedereen lukt dat maar wel zo fijn voor anderen die geschiedenis herhalen in het NU. Die transformatie heet het kraken van Pluto. Plutonische angsten neem je mee uit een of meer recente vorige levens. Daarom zijn ze vaak onbenoembaar en onbegrijpelijk. In je huidige leven is Pluto een paradox waardoor je niet doet wat je eigenlijk wil. Pas bij het kraken van Pluto krijg je de kracht en het bewustzijn om dat wel te doen. Dan word je werkelijk volwassen en opent de hoorn des overvloeds zich voor je, de werkelijke zingeving van je bestaan.  Je je eigen irrationaliteit te leren begrijpen.

  Werken met de krachten van Pluto door zowel: de cliënt, de astroloog, en de reïncarnatietherapeut vraagt om het ego aan te wenden en te richten op dat wat gedaan moet worden om de individuele levensopdracht te vervolmaken ten gunste van onze samenleving waar heel de wereld bij gebaat is.

 19. “5D” NEW EARTH emerges! Food Shortages? Economy? Weather? https://youtu.be/Ly4goXwZK34 The United Nations are currently rolling out Agenda 2030, with the notorious “sustainability goals”. This worldwide project aims to completely transform every aspect of human existence: food, sexuality, family, work, finance, health, education, everything! This will supposedly put an end to poverty, hunger, inequality, sickness, and other bad things. A former executive director who worked at the UN for two decades, tells a different story. He explains that the UN is controlled by criminals who use it to enrich themselves, and enslave humanity. WATCH “SECRETS OF THE UNITED NATIONS” https://stopworldcontrol.com/unevent/?inf_contact_key=12dfc910ce88f47a063cdcf8b52d8199d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in