https://twitter.com/saqii52/status/1744688743338917956

In juni bracht de Defense Intelligence Agency (DIA) een rapport uit over de impact van Houthi-aanvallen op de commerciële scheepvaart in de Rode Zee. Het rapport is een vernietigend verslag van het falen van Washington om kritieke doorvoercorridors in een van de belangrijkste waterwegen ter wereld te beschermen. De geïmproviseerde marinecoalitie van de regering Biden, genaamd Operation Prosperity Guardian, is niet alleen niet in staat geweest om een veilige doorgang voor commerciële schepen in de Rode Zee te garanderen, maar heeft de situatie zelfs verergerd. De Houthi’s hebben hun militaire operaties verfijnd en meer dodelijke wapens aan hun arsenaal toegevoegd. Kortom, de Houthi’s hebben laten zien dat een ongelijke groep militanten hun vijanden duur kan straffen door asymmetrische strategieën toe te passen die de “op regels gebaseerde orde” ondermijnen. Hier volgt een fragment uit het rapport van de DIA:

Vanaf midden februari was de containervaart via de Rode Zee sinds december 2023 met ongeveer 90% afgenomen; scheepvaart via de Rode Zee is doorgaans goed voor ongeveer 10-15% van de internationale maritieme handel….

Alternatieve scheepvaartroutes rond Afrika voegen ongeveer 11.000 zeemijlen, 1-2 weken transittijd en ongeveer 1 miljoen dollar aan brandstofkosten toe voor elke reis. Voor veel rederijen zijn de gecombineerde kosten van bemanningsbonussen, verzekering tegen oorlogsrisico’s (ruwweg 1000% meer dan voor de oorlog)…

Vanaf midden februari zijn de verzekeringspremies voor doorreizen over de Rode Zee gestegen tot 0,7-1,0% van de totale waarde van een schip, vergeleken met minder dan 0,1% vóór december 2023 Houthi Attacks Placing Pressure on International Trade, DIA

Dit is een schokkend rapport. Volgens de eigen analyse van de regering is het Rode Zee-beleid van Biden een faliekante mislukking. De containervaart is met 90 procent gedaald, terwijl de verzekeringspremies, brandstofkosten en ‘extra gevaren mijlen’ de pan uit zijn gerezen. Het hele rapport bevat geen spoor van optimisme. De Houthi’s hebben in feite al hun strategische doelen bereikt, terwijl de inmenging van Washington niets heeft opgeleverd.

Verrassend genoeg hebben de journalisten van Business Insider dezelfde conclusie getrokken als de DIA, namelijk dat de Houthi’s Uncle Sam bij elke stap te slim af zijn geweest. Hier is een fragment uit een recent BI-artikel:

De Houthi’s hebben bewezen een sluwe en geduchte vijand te zijn. Vijf maanden na de luchtaanvallen van de door de VS geleide coalitie om hun capaciteiten te “verstoren en af te breken,” blijven de militanten een ravage aanrichten. Ze dwingen de door de VS geleide taskforce routinematig om hun raketten, kamikaza-boten en vliegende drones te onderscheppen die van de scheepvaartroutes in de Rode Zee en de Golf van Aden een gevaarlijke – en dodelijke – corridor hebben gemaakt.

De Houthi’s hebben de afgelopen week meerdere schepen aangevallen en Amerikaanse functionarissen zeggen dat deze aanvallen waarschijnlijk niet snel zullen stoppen, waardoor de bezorgdheid ontstaat dat de VS vastzit in een kostbare en onhoudbare impasse.

De Houthi’s zijn erin geslaagd om Washington mee te slepen in een langdurig, duur en uitputtend conflict en hebben de scheepvaartkosten veel hoger doen oplopen. Hoewel er geen Amerikaanse oorlogsschepen zijn geraakt, moeten de VS de toenemende financiële kosten en de slijtage van hun oorlogsschepen dragen. US Navy warships are stuck in a Red Sea battle they can’t fight forever, Business Insider

De Houthi’s hebben in wezen de commerciële scheepvaart afgesloten via een van de belangrijkste doorgangspunten ter wereld en de VS kunnen er niets aan doen. Had iemand dit scenario niet kunnen voorzien voordat Biden impulsief een marinevloot naar de Rode Zee stuurde?

Er waren genoeg sceptici die wisten dat de strategie van Biden geen kans van slagen had, maar hun stemmen werden overstemd door de leunstoelstrijders die altijd het beleid bepalen. Dit zijn de hooggeplaatste leden van het establishment in het buitenlands beleid die steevast de feiten negeren en doorgaan met hun “eerst schieten en dan vragen stellen” filosofie. In dit geval konden deze hardnekkige uber-haviken gewoonweg niet accepteren dat een opkomende groep militanten in sandalen de Amerikaanse belangen een klap kon toebrengen door raket- en drone-aanvallen uit te voeren op koopvaardijschepen die beschermd werden door Amerikaanse destroyers. Maar dat is precies wat er gebeurde en – zoals we al eerder zeiden – Biden was gewaarschuwd dat een dergelijk resultaat waarschijnlijk was. Dit komt uit een artikel op Responsible Statecraft:

  Voormalig Israëlisch minister van Binnenlandse Zaken zegt dat "alle 2 miljoen" Palestijnen Gaza moeten verlaten en zich moeten vestigen in de VS en de EU

…een aantal realistische stemmen hekelen de dwaasheid om opnieuw in een spiraal van vergeldingsgeweld te vervallen die waarschijnlijk zal leiden tot een echte militaire crisis, zelfs de dood van Amerikaanse militairen, voordat het gedaan is.

“Ze (aanvallen) zullen niet werken. Ze zullen de capaciteit van de Houthi’s niet voldoende aantasten of hun aanvallen op schepen stoppen,” zegt Ben Friedman, senior fellow van Defense Priorities. “Waarom iets doen dat zo duidelijk roekeloos is? Terughoudendheid herinnert ons eraan dat geen enkele wet zegt dat we luchtaanvallen moeten uitvoeren die niet werken. We hebben altijd de optie om geen zinloos geweld te gebruiken.” https://responsiblestatecraft.org/new-us-strikes-yemen-houthis/US strikes Yemen again, but Houthi attacks keep coming, Responsible Statecraft

“Terughoudendheid”? De auteur denkt dat het Amerikaanse establishment voor buitenlands beleid in staat is tot terughoudendheid?

Helaas zijn alle bekwame, nuchtere realisten die ooit een rol speelden bij het vormgeven van het buitenlands beleid van de VS allang vervangen door leunstoelstrijders die reflexmatig op elke crisis reageren met dezelfde contraproductieve toepassing van militair geweld. We twijfelen er niet aan dat deze oorlogsstokers opnieuw zullen escaleren in Jemen, net zoals ze in Oekraïne hebben gedaan, en het land dieper zullen meeslepen in een conflict dat kansloos is. Bekijk dit onthullende fragment uit Biden’s 2022 National Security Strategy:

…de Verenigde Staten zullen niet toestaan dat buitenlandse of regionale machten de vrijheid van scheepvaart door de waterwegen van het Midden-Oosten, waaronder de Straat van Hormuz en de Bab al Mandab, in gevaar brengen, noch pogingen tolereren van welk land dan ook om een ander land of de regio te domineren door middel van militaire opbouw, invallen of bedreigingen.”

Dat is het: De Houthi’s vormen een duidelijk gevaar voor de nationale veiligheid van de VS door alleen maar de controle over hun eigen territoriale wateren op te eisen. Betekent dat dat escalatie onvermijdelijk is?

Jazeker. Het bovenstaande fragment komt neer op een oorlogsverklaring. We mogen verwachten dat Biden dienovereenkomstig zal handelen door de bombardementen op Jemenitische steden en infrastructuur op te voeren, de economische blokkade aan te scherpen en uiteindelijk gevechtstroepen in te zetten voor een grondoffensief op het Arabische schiereiland. Afgaande op ervaringen uit het verleden zijn de beslissingen over deze zaken waarschijnlijk al genomen.

Trouwens, Biden’s marineoperatie-Operation Prosperity Guardian is nooit goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad, het Amerikaanse Congres of het Amerikaanse volk. Het is weer zo’n eenzijdige, onvoorbereide interventie die een diplomatieke oplossing uitsluit en garandeert dat de VS ergens in de toekomst opnieuw een vernederende nederlaag zal lijden door toedoen van hun vijanden. Hier is meer van Jim Krane, deskundige op het gebied van energiestudies, die de wereldwijde impact van de Houthi-aanvallen helpt verklaren:

De aanvallen van de Houthi’s op de scheepvaart op de Rode Zee vormen een nieuw fenomeen in geo-economische conflicten: een niet-statelijke actor die asymmetrische oorlogvoering gebruikt, niet alleen om conventionele strijdkrachten te bestrijden, maar ook om gerichte economische sancties op te leggen door selectief de internationale scheepvaart aan te vallen. De Houthi’s hebben deze sprong gemaakt door twee factoren te combineren: goedkoop en hightech wapentuig dat zeeschepen kan bedreigen en zelfs tot zinken kan brengen en controle over strategisch kustgebied dat uitkijkt over een van ’s werelds drukste maritieme chokepoints: de Straat Bab al-Mandab…..

De belegering van de Rode Zee heeft de handel tussen Azië en Europa op een ongelijke manier geheroriënteerd. Scheepvaartbedrijven gevestigd in landen waar regeringen zich hebben uitgesproken tegen het Israëlische offensief in Gaza hebben vrijstelling gekregen van Houthi-aanvallen, wat heeft geleid tot kostenvoordelen en hogere winsten. Omgekeerd hebben verladers die gevestigd zijn in landen die Israël steunen, samen met verladers die vracht vervoeren naar Europa of de VS, de toegang verloren tot de binnenweg van de Rode Zee tussen Azië en Europa. Als gevolg daarvan zijn de kosten en de reisduur samen met de vraag naar schepen gestegen, waardoor de vrachtprijzen zijn gestegen, ook op routes die niet via de Rode Zee lopen.

De scheve verstoring van de wereldwijde scheepvaart suggereert dat de Houthi’s erin geslaagd zijn hun doel te bereiken, namelijk het opleggen van kosten aan aanhangers van Israël… Houthi-leiders hebben naar verluidt concurrentievoordelen voor Chinese en Russische verladers verankerd … De selectieve strategie van de Houthi’s bestaat uit het opleggen van economische sancties die lijken op economische sancties die bedrijven in de EU onevenredig hard treffen … De extra kosten voor de toeleveringsketen wegen zwaar op de toch al pessimistische economische prognoses voor de Europese Unie en Egypte. Hoe langer de aanvallen voortduren, hoe groter de restimpact en hoe kleiner de groeivooruitzichten.

De Houthi-campagne in de Golf van Aden en de Rode Zee heeft geleid tot een nieuwe vorm van wereldwijde economische ontwrichting, gebaseerd op grieven tegen Israël, en blijkt moeilijk af te schrikken of tegen te gaan… De Houthi-campagne heeft ook ineffectieve tegenmaatregelen van de Verenigde Staten en haar NAVO-bondgenoten aan het licht gebracht…

Amerikaanse en Britse aanvallen op Houthi-locaties in Jemen hebben nieuwe grieven gecreëerd en een reden voor een mogelijke uitbreiding van de aanvallen op de Rode Zee na een staakt-het-vuren in Gaza… De Houthi-aanvallen op de scheepvaart zijn zelfs toegenomen na de Amerikaanse en Britse vergeldingsaanvallen….

De aangemoedigde militante groep kondigde op 14 maart aan dat het de aanvallen zou uitbreiden van het directe Bab al-Mandab gebied naar de bredere Arabische Zee en de Indische Oceaan om Israëlische en geallieerde schepen aan te vallen die omgeleid worden via Kaap de Goede Hoop. Houthi Red Sea Attacks Have Global Economic Repercussions, Arab Center

Oké, laten we het samenvatten: Houthi-aanvallen op de Rode Zee hebben…

 1. Nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor niet-statelijke actoren om asymmetrische oorlogsvoering te voeren tegen conventionele strijdkrachten.
 2. Gerichte economische sancties opgelegd aan steunpilaren van de Israëlische genocide.
 3. De handel tussen Azië en Europa geheroriënteerd op een manier die Chinese en Russische expediteurs concurrentievoordelen biedt.
 4. De Houthi’s geholpen hun doel te bereiken, namelijk het opleggen van kosten aan aanhangers van Israël.
 5. Toegevoegde kosten voor de toeleveringsketen hebben een negatieve invloed gehad op de toch al pessimistische economische prognoses voor de Europese Unie en Egypte… waardoor de vooruitzichten voor groei werden getemperd.
 6. De weg bereiden voor de uitbreiding van Houthi-operaties buiten de Rode Zee naar de bredere Arabische Zee en de Indische Oceaan.
  Wat is de Balfour-verklaring?

Welke van deze resultaten bevorderen de belangen van de VS of versterken de nationale veiligheid van de VS?

Geen enkele, en daarom zullen we een tweede vraag stellen:

Vragen de mensen die deze kortzichtige beslissingen nemen zich ooit af welke gevolgen hun keuzes hebben voor het land of het Amerikaanse volk?

Waarschijnlijk niet.

En laten we alsjeblieft niet de Houthi’s de schuld geven van een conflict waarvoor de regering Biden 100 procent verantwoordelijk is. Niemand zette een pistool tegen het hoofd van Joe Biden en dwong hem om de Amerikaanse marine naar de Rode Zee te sturen om daar deel te nemen aan zinloze schermutselingen om het recht van Israël te verdedigen om vrouwen en kinderen in Gaza te vermoorden. Die beslissing nam Biden eenzijdig en negeerde daarbij de golf van internationale veroordelingen, de vernietigende uitspraken van het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof en vrijwel elke mensenrechtenorganisatie op aarde. Biden koos ervoor om het morele oordeel van de hele wereld te negeren om de smerige agenda van de Joodse staat te promoten. Dat is zijn schuld! De Houthi’s daarentegen dragen gewoon hun steentje bij om de genocide van Israël te stoppen. Ze snakken niet naar een oorlog met de Verenigde Staten. Dat is het helemaal niet. Ze proberen alleen de Israëliërs zover te krijgen dat ze hun blokkade opheffen, zodat er niet nog meer mensen omkomen van de honger. Is dat te veel gevraagd? Dit is hoe Houthi-leider Mohammed Al-Bukhaiti het samenvat:

Actie ondernemen om de onderdrukten te steunen… is een ware test van moraliteit… en wie geen actie onderneemt om de misdaad van genocide te stoppen… heeft zijn menselijkheid verloren.

Morele … waarden … veranderen niet met het ras en de religie van de persoon … Als een andere groep mensen werd onderworpen aan het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan, zouden we actie ondernemen om hen te steunen, ongeacht hun religie en ras.

… het Jemenitische volk (zet zich in) … voor een rechtvaardige vrede die de waardigheid, veiligheid en zekerheid van alle landen en volkeren garandeert Mohammed Al-Bukhaiti @M_N_Albukhaiti

De verklaring van Al-Bukhaiti klinkt misschien vreemd voor mensen in het Westen die het moeilijk vinden om te geloven dat een leider morele overtuigingen boven zijn eigenbelang of het vergaren van meer macht zou stellen. Maar dat is wat de Houthi-beweging energie geeft; hun vastberadenheid om hun religieuze overtuigingen in de praktijk te brengen. De Houthi’s hebben niets te winnen door tegen de Verenigde Staten te vechten. Ze doen het omdat ze tegen de sadistische wreedheid en het moorddadige geweld van de IDF zijn. Daarom hebben ze zichzelf blootgesteld aan het risico van ernstige verwondingen of de dood. Het is omdat ze geloven dat het ‘het juiste is om te doen’; omdat gerechtigheid het waard is om voor te sterven en omdat – zoals Al-Bukhaiti zegt – actie ondernemen om de onderdrukten te steunen de ware test van moraliteit is.

  Oorlog zal een van de belangrijkste elementen zijn van de "Perfect Storm" waar we nu mee geconfronteerd worden

Ironisch genoeg komt de mening van het Amerikaanse volk meer overeen met die van de Houthi’s dan met die van hun eigen regering. De meerderheid van de Amerikanen steunt gerechtigheid voor de Palestijnen, steunt een soevereine Palestijnse staat, steunt een permanent staakt-het-vuren en steunt het beëindigen van het geweld en bloedvergieten. Alleen onze regering (en Israël) willen dat het bloedbad doorgaat.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

De VS en het Westen: Waan en vernietiging vóór de nederlaagVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAmerikaanse drone lijkt doelcoördinaten te hebben geleverd voor aanval Oekraïne op Russische burgers op strand (+ video’s)
Volgend artikelDe steeds uitbreidende oorlog
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Mooi volk , Jemenieten ! ❤️ ❤️ ❤️
  Zeer geschikt als presidenten/ vertegenwoordigers van de EU landen.

  Palestijnen zijn bijna allemaal dood of bezig om dood te gaan door het gedrag van
  EVIL , zoals de inval soldaat, de huisvrouw met haar jachtgeweer, de arbeider, zzper die wegen met lijken aan weerszijden achterlieten van vluchtenden.
  Huizen werden ‘ontruimd’ en bewoond door nieuwkomers, flatgebouwen met Palestijnen Total los gebombardeerd , kindjes die. verhongeren / uitdrogen op straat
  Hoe in en in VERROT men kan zijn is duidelijk geworden voor velen.
  Wij vergeten het niet.

  • Als nieuwe volksvertegenwoordiging
   Een aanwinst ! ook om naar te kijken.
   Mooie mannen en vrouwen 🌹 🌸 🍀

   Ipv LEEGHOOFDEN, SLETTEN en HOEREN.

   • Of deze circus trollen uit Nederland nu links-, rechts uit hun nek kletsen.
    ‘Hun boeren’ paaien dmv een
    ‘ boerinnen ‘ outfit voor hun om ze koest te houden, nu een snollen mantelpakje en kapsel.
    inhoud is VERROT
    Ik zeg altijd zo, wat er niet inzit kan er ook niet uitkomen.

 2. Een belangrijke reden dat de Amerikaanse regering Israël nog steeds steunt is dat de Mossad deze regering tot op zeer hoog niveau heeft geïnfiltreerd. Dat de Amerikaanse regering is geïnfiltreerd door de Mossad weet ik van iemand die naar eigen zeggen in het verleden zelf voor de Mossad heeft gewerkt (en die er gezien mijn ervaringen er zo goed als zeker nog steeds voor werkt). Pakweg een jaar nadat de Mossad gefaald heeft om me te recruteren is me dat verteld.

 3. Samenvatting rapport
  Enorm schadelijk voor scheepvaart want hoge kosten
  Conclusie
  Geeft niks,
  Effect op israel beperkt
  Europa betaald

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in