Nederland wil zijn stikstof- en ammoniakvervuiling tegen 2030 halveren. Om dat doel te bereiken wil het ministerie van Financiën en Landbouw nu de veestapel met 30% verminderen. Als gevolg daarvan zullen veel boeren uit hun bedrijf worden verdreven. Net als de huidige energietekorten zouden de daaruit voortvloeiende verminderingen in de landbouw een “onvermijdelijk” onderdeel zijn van de Groene Agenda om de kwaliteit van lucht, bodem en water te verbeteren, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Het besluit om de rundveehouderij te decimeren in naam van de milieubescherming klinkt hol in het licht van de dreigende voedseltekorten en mogelijke hongersnood overal ter wereld. Het lijkt erop dat zij opzettelijk proberen vlees zo schaars en duur te maken dat gewone mensen het zich niet kunnen veroorloven. Dan kunnen zij synthetische vleesalternatieven en insecteneiwitten invoeren, die beide deel uitmaken van het voedselplan van The Great Reset

Nederland is momenteel in rep en roer over het besluit van de regering om de veestapel met 30% in te krimpen in een poging om de stikstof- en ammoniakvervuiling tegen 2030 te halveren.1 Als gevolg van dit “groene” beleid zullen veel boeren uit hun bedrijf worden verdreven.2 Net als de huidige energietekorten zouden de daaruit voortvloeiende inkrimpingen van de landbouw een “onvermijdelijk” onderdeel zijn van de Groene Agenda om de kwaliteit van lucht, bodem en water te verbeteren.3

De Nederlandse regering heeft zelfs een nieuwe minister van Natuur en Stikstof aangesteld om toezicht te houden op de klimaatdoelstellingen.4 Provinciale overheden hebben nu een jaar de tijd om uit te werken hoe zij de emissiereductiedoelstellingen gaan halen.

In een openbare verklaring over de nieuwe emissiedoelstellingen heeft de Nederlandse regering toegegeven dat “De eerlijke boodschap (…) is dat niet alle boeren hun bedrijf kunnen voortzetten.”5 Degenen die wel doorgaan zullen met creatieve oplossingen moeten komen om aan de nieuwe emissiebeperkingen te voldoen.

Hoe dragen koeien bij tot de vervuiling door stikstof en ammoniak?

Runderen krijgen stikstof in de vorm van ruw eiwit. Hoewel eiwit een essentiële voedingsstof voor koeien is, wordt stikstof door runderen niet efficiënt afgebroken, zodat veel ervan in de vorm van ureum in de urine en de uitwerpselen wordt uitgescheiden. Wanneer urine en uitwerpselen met elkaar vermengd raken, wordt het ureum omgezet in ammoniak.6,7

Aangezien de hoeveelheid geproduceerde ammoniak verband houdt met het ruwe eiwit dat de dieren te eten krijgen, is een van de voorgestelde manieren om de ammoniakproductie te verlagen, het verlagen van de hoeveelheid ruw eiwit in het dieet van de dieren. (Andere factoren, zoals het seizoen, hebben ook invloed op de ammoniakproductie, maar daar hebben de boeren geen controle over).

Een potentieel probleem met dat idee is dat runderen net als mensen behoefte hebben aan eiwitten. Het is met name van cruciaal belang voor een gezonde ontwikkeling, spiergroei en het geven van melk. Zoals in een artikel uit 2009,8 van Jane Parish, een rundveespecialist in Mississippi, staat: “Het verstrekken van voldoende eiwitten in de voeding van rundvee is belangrijk voor de gezondheid en de productiviteit van de dieren en voor de rentabiliteit van de ranch.”

Verantwoorde landbouwers geven hun runderen precies de juiste hoeveelheid, dus een verlaging van het ruw eiwit zou zowel de gezondheid van de dieren als de productiviteit van het bedrijf kunnen beïnvloeden. Als zij het ruweiwitgehalte niet verlagen, zullen zij hun veestapel moeten inkrimpen, en als kleinere veestapels financieel niet haalbaar zijn, zullen zij helemaal moeten stoppen. Het behoeft geen betoog dat velen verontwaardigd zijn, want de torenhoge kosten voor meststoffen en veevoeder hebben de winsten van de boeren al gedrukt en de prijzen voor de consumenten al doen stijgen.

Merkwaardige timing

Zoals opgemerkt in een verslag van 1 juli 2022 van Peter Imanuelsen, een onafhankelijke journalist in Zweden, is de timing van deze brutale aanval op de veeboeren merkwaardig, en één die eigenlijk alleen verklaard kan worden als een doelbewuste strategie om ons in De Grote Reset te dwingen door een voedselcrisis te veroorzaken:9

“We zullen volgend jaar waarschijnlijk nog duurder voedsel zien, en helaas waarschijnlijk hongersnoden in sommige delen van de wereld. Wat doen de geniale politici in Europa dan? Ze willen boerderijen sluiten vanwege de klimaatverandering. Natuurlijk! Dat zal zeker helpen! De koeien laten te veel scheten!

Dat is trouwens geen grap. In Nieuw-Zeeland willen ze een belasting invoeren op koeienscheten en -boeren! Ik begrijp dit echt niet. Wij kampen met een voedselcrisis en zij willen boerderijen sluiten in naam van de klimaatverandering? Ik denk dat zij echt willen dat u de insecten eet en gelukkig bent. Ze zijn bezig om vlees zo duur te maken dat het gewone volk het zich niet meer zal kunnen veroorloven. Geniet u van De Grote Reset?”

Als reactie op de nieuwe stikstof- en ammoniakbeperkingen zijn naar schatting 40.000 Nederlandse boeren bijeengekomen om te protesteren, waarbij zij aanvoeren dat de aanval op de landbouw irrationeel en oneerlijk is, omdat andere industrieën die voor veel grotere hoeveelheden vervuiling verantwoordelijk zijn – zoals vervoer, bouw en luchtvaart – niet met dezelfde beperkingen te maken hebben.

  Voorbij Orwells 1984, 5G en de lancering van 6G: "Een samenleving die digitaal is, is gemakkelijk neer te halen"

Zij hebben met tractoren een aantal snelwegen geblokkeerd en zelfs mest op het gemeentehuis in Lochem gespoten.10 De plaatselijke politie heeft naar verluidt gereageerd door op sommige van de boeren te schieten. Jimmy Dore bekijkt de situatie in de video hierboven.

Wat is er mis met stikstof?

Zoals uitgelegd door Plant Based News,11 maakt stikstof ongeveer 78% uit van de atmosfeer van de aarde en is het essentieel voor het leven. Maar in overmaat, en op de verkeerde plaatsen, kan het het ecosysteem schaden. Stikstofuitspoeling van geconcentreerde veevoederbedrijven (CAFO’s) en landbouwbedrijven die synthetische bestrijdingsmiddelen en meststoffen gebruiken, kan uitlogen en de watervoorraden verontreinigen.

Stikstofuitspoeling kan ook algenbloei veroorzaken wanneer het in meren of oceanen terechtkomt. Hierdoor raakt het water van zuurstof verstoken en ontstaan er dode zones waar geen aquatisch leven meer mogelijk is. Daarom pleit ik al lang tegen CAFO’s en conventionele industriële landbouwbedrijven die chemicaliën gebruiken om voedsel te verbouwen.

Dat betekent echter niet dat de veestapel een plaag is voor het ecosysteem. Integendeel. Vee dat volgens de principes van de regeneratieve landbouw wordt gehouden, zal de bodemkwaliteit genezen en massaal verbeteren en het klimaat helpen stabiliseren. Het zijn dus niet de koeien op zich die het probleem zijn. Het is de industrialisatie van de veehouderij die er de oorzaak van is dat ze een negatieve invloed heeft. Het antwoord is dus niet om de vleesproductie af te schaffen. Het antwoord is over te stappen op een regeneratief systeem.

Aangezien de overgang een paar jaar kan duren, waarin de winsten marginaal of afwezig kunnen zijn, aarzelen veel boeren om deze stap alleen te zetten. De overheid zou de overgang kunnen vergemakkelijken door boeren die de omschakeling maken te subsidiëren, maar geen enkele boer heeft ervoor gekozen dat te doen. Waarom? Zou het kunnen zijn omdat regeneratieve landbouw het omgekeerde is van waar het in The Great Reset om gaat?

Nederlandse klimaatregels zullen de beschikbaarheid van vlees in de hele EU verminderen

In 2019 oordeelde de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Raad van State, dat de Nederlandse regering in strijd handelde met de wetgeving van de Europese Unie die oproept tot een sterke vermindering van de stikstofuitstoot.12

Na die uitspraak werden ongeveer 18.000 infrastructuurprojecten afgeblazen in een poging om aan de EU-beperkingen te voldoen. De Nederlandse regering verlaagde ook de maximumsnelheid overdag op de snelwegen tot 100 kilometer per uur. Dat alles was echter nog niet genoeg, en daarom wil het Ministerie van Financiën en Landbouw nu de veestapel met 30% verminderen.

Nederland telt een aanzienlijk aantal landbouwers. In een bepaald jaar houden zij alleen al zo’n 4 miljoen stuks vleesvee. Maar een vermindering van het aantal runderen met 30% zal niet alleen gevolgen hebben voor de Nederlanders, maar voor de hele EU, want Nederland is de grootste vleesexporteur in de EU.13

Hoewel het idee van een wereld zonder vervuiling aantrekkelijk is, gaat de Groene Agenda uiteindelijk niet over het milieu – het gaat over het creëren van een controlesysteem waarin de hulpbronnen van de wereld in handen zijn van de allerrijksten, terwijl de rest van de bevolking wordt gecontroleerd via de toewijzing van die hulpbronnen, en dat omvat ook de toewijzing van voedsel.

In september 2021 vertelde Rudi Buis, een woordvoerder van het Nederlandse landbouwministerie, aan The Guardian:14

“Wij zijn een betrekkelijk klein land met veel inwoners, industrie, vervoer en landbouw, dus wij bereiken de grenzen van wat de natuur aankan. Er is een hoge mate van urgentie voor ons om het probleem van de stikstofverbindingen aan te pakken. Dit betekent dat er in de nabije toekomst keuzes moeten worden gemaakt.”

De optie die zij blijkbaar gekozen hebben is uithongering en voedingstekorten voor iedereen. Het meest trieste is dat het afschaffen van de vleesproductie niet het fabelachtige effect zal hebben dat zij zeggen dat het zal hebben. Het is een frauduleuze groenwasserij die in plaats daarvan de mensheid zal vernietigen.

De wereldwijde voedselreset voorspeld door de Rockefeller Stichting

Terwijl dreigende voedseltekorten nu de schuld krijgen van de klimaatverandering en het conflict tussen Rusland en Oekraïne, besprak de Rockefeller Foundation de komende voedseltekorten al in juli 2020 als een onvermijdelijkheid, en riep op tot een herziening van het voedselsysteem om dat aan te pakken. Aangezien er tegenwoordig maar weinig echte profeten zijn, lijkt het redelijker te vermoeden dat dit document een bekend, opzettelijk plan uit de doeken deed.

Het document in kwestie, getiteld “Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System,”15 werd gepubliceerd op 28 juli 2020. Het beschrijft hoe de COVID-pandemie “een honger- en voedingscrisis in de V.S. had veroorzaakt zoals dit land er in generaties nog geen heeft gezien.”

Let wel, COVID werd op 11 maart 2020 tot pandemie uitgeroepen, dus tegen de tijd dat dit Rockefeller-rapport werd gepubliceerd, bestond de pandemie pas vier maanden, en hoewel bepaalde risicogroepen wel te maken kregen met voedselonzekerheid, zoals kinderen wier voornaamste maaltijd een schoollunch is, waren wijdverspreide voedseltekorten, in de zin van lege schappen, niet wijdverbreid of bijzonder ernstig in de V.S.

  AAN DE LANTAARN!

De titel zelf is ook veelzeggend, want het is een duidelijke woordspeling op The Great Reset, die begin juni 2020 officieel werd aangekondigd door het Wereld Economisch Forum (WEF) en de Prins van Wales.16 Alleen al de titel vertelt ons dat de oproep van de Rockefeller Foundation tot een reset van het voedselsysteem een essentieel onderdeel is van de Great Reset van het WEF. Veel van de medewerkers aan het document van de Foundation zijn WEF-leden, wat dit verband nog versterkt.

In het voorwoord17 benadrukt Dr. Rajiv Shah, voorzitter van de Rockefeller Foundation, ook dat “een allesomvattend draaiboek om het voedselsysteem aan te pakken ook andere kwesties zal moeten aanpakken, zoals leefbare lonen, huisvesting en vervoer,” en dat “wij allemaal” – dat wil zeggen de zelfbenoemde ontwerpers van de toekomst – “dat draaiboek in het komende jaar samen moeten schrijven.” Wat is een betere manier om de toekomst te voorspellen dan hem daadwerkelijk te scheppen?

Al die dingen – lonen, huisvesting en vervoer – zijn allemaal facetten die een dramatische herziening zullen ondergaan onder de Vierde Industriële Revolutie van The Great Reset, naarmate kunstmatige intelligentie, robotica, bewaking, social engineering en transhumanisme (het samengaan van mens en machine) de overhand krijgen.

Samenvattend verslag van “Reset de Table” beschrijft “hoe men de controle over de voedselvoorziening en de toeleveringsketen wil grijpen onder het mom van “rechtvaardigheid”, “eerlijkheid” en “milieubescherming”. Zoals opgemerkt door ThreadsIrish op Substack:18

“Het document is erg ingekaderd in de Hegeliaanse dialectiek van probleem, reactie, oplossing. Hier is het probleem dat zij gecreëerd hebben (COVID) en nu willen zij de oplossing ten uitvoer brengen (Omvorming van de wereldvoedselvoorziening). Natuurlijk hangt dit allemaal samen met land dat vernietigd wordt, klimaatverandering en pogingen om mensen naar slimme steden te verhuizen (Blz. 5). Verrassing, verrassing.”

Een sleutel tot deze onderneming is het verzamelen van gegevens. Men wil gegevens verzamelen over ieders uitgaven en eetgewoonten, en om die gegevensverzameling te vergemakkelijken wil men alles naar een online omgeving verschuiven, inclusief onderwijs, medicijnen en het kopen van voedsel.

Een andere sleutel tot succes is “veranderingen in beleid, praktijken en normen.” Het doel is de controle over de voedselvoorziening te centraliseren in één enkel uitvoerend bureau, wat helemaal in de lijn ligt van het idee van een “één wereldregering”. Zoals WEF-lid Henry Kissinger eens zei: “Wie de voedselvoorziening controleert, controleert de mensen; wie de energie controleert, kan hele continenten controleren; wie het geld controleert, kan de wereld controleren.”

Van rundvlees tot krekels

Terugkomend op de kwestie van de wurging van de Nederlandse rundvleesproductie, de reden waarom de wereldleiders zich zo weinig zorgen lijken te maken over de afnemende vleesproductie, is waarschijnlijk omdat zij niet willen dat wij vlees eten. Zij willen dat wij in het laboratorium gekweekt synthetisch vlees eten, waarop octrooi kan worden aangevraagd, en insecten,19 die gemakkelijk en goedkoop in grote hoeveelheden kunnen worden geproduceerd, met gebruikmaking van heel weinig land.

Zoals staat in een WEF-artikel van juli 2021, “Why We Need to Give Insects the Role They Deserve in Our Food Systems”20 , zijn insecten “een geloofwaardige en efficiënte alternatieve eiwitbron die minder middelen vergt dan de conventionele kweek,” en “een gezond ingrediënt” dat zeer goed verteerbaar is en bijzonder geschikt is voor seniorenvoeding.

De insectenkweek vereist ook weinig natuurlijke hulpbronnen, zoals water, en zou de verontreiniging door de landbouw met bijna 99% kunnen verminderen. Het artikel wijst erop dat de laatste hindernis om van insectenburgers de norm te maken “vooringenomen ideeën over insecten als voedselbron en wetgeving met betrekking tot het gebruik en de consumptie van eiwitten afkomstig van insecten zijn.”

Er zijn aanwijzingen dat “Reset the Table” ook een dieet van insecten propageert, want terwijl het de nadruk legt op de noodzaak van een “gezond dieet” en “duurzame landbouw,” komen de woorden “biologisch” en “grasgevoerd” geen enkele keer voor, en het woord “natuurlijk” wordt alleen gebruikt in verband met “natuurrampen.”

Met andere woorden, hun versies van “gezonde voeding” en “duurzame landbouw” bevatten niet datgene waarvan wij weten dat het basiscriteria zijn voor een gezonde, voedzame, duurzame en regeneratieve voedselvoorziening. De oproep van de Stichting tot veranderingen in “beleid, praktijken en normen” geeft ook aan dat het dieet waar zij het over hebben iets inhoudt dat buiten de norm valt.

Zowel in laboratorium gekweekt vlees als insecten vallen buiten de norm van wat de meeste mensen bereid zijn in hun mond te stoppen, en dus moet het beleid over wat “voedsel” is veranderd worden, net als de voedselproductiepraktijken en de sociale normen over wat aanvaardbaar is om te eten en wat niet.

Wetenschappers stellen de veiligheid van in laboratoria gekweekt vlees ter discussie

Terwijl durfkapitalisten in laboratorium-vleesalternatieven de melkkoe van de toekomst zien, zijn veel wetenschappers huiverig. Medio juni 2022 heeft het Center for Food Safety (CFS) een webinar gehouden waarin een panel van deskundigen een aantal vragen rond laboratoriumgekweekt vlees aan de orde stelde, waaronder veiligheid en regelgevingskwesties.21

  2023: Een jaar waarin alles plotseling allemaal tegelijk losbreekt

Een van de panelleden was Michael Hansen, Ph.D., een senior stafwetenschapper bij Consumer Reports. Hij uitte zijn bezorgdheid over op cellen gekweekt vlees, waarbij cellen van een dier worden gekweekt in foetaal runderbloed (afkomstig van een levend, geaborteerd babykalf).

Zijn grootste bezorgdheid draait om het gebruik van gemanipuleerde DNA-segmenten, want dat zou onvoorziene gevolgen kunnen hebben, maar hij wees erop dat we ook geen gegevens hebben over de voedingssamenstelling van dit soort vlees. Zoals gerapporteerd door The Defender:22

“Volgens Hansen is het stukje vlees dat uit het dier gebiopsieerd wordt een ongedifferentieerde stamcel. In de producten worden bio-gemanipuleerde eiwitten in een voedingsoplossing gebruikt om de cellen ertoe te brengen zich te differentiëren in spieren voor vlees. Dit gebeurt in bioreactorkuipen die lijken op de kuipen die gebruikt worden om bier te maken.

Hoewel in wetenschappelijke artikelen onderwerpen in verband met op cellen gekweekt vlees zijn behandeld, heeft Hansen gezegd dat in geen enkel artikel de voedingskenmerken van het eindproduct werkelijk zijn geanalyseerd, en dat de academici geen monsters hebben ontvangen. Dit impliceert “problemen achter de schermen,” zei Hansen, en hij voegde eraan toe: “Ik betwijfel of deze technologie zal werken.”

Tom Neltner, directeur chemicaliënbeleid bij het Environmental Defense Fund (EDF), maakte ook deel uit van het panel. Neltner merkte op dat er weliswaar duurzame eiwitbronnen nodig zijn, maar dat in het lab gekweekt vlees een eigendomsrecht zal hebben, wat betekent dat de volledige ingrediëntenlijst en hoe ze gemaakt worden een handelsgeheim is, dus “We zullen niet weten wat hun werking is of wat ze zijn.” De Defender voegde daaraan toe:23

“Het concept van propriëtaire levensmiddelen … bracht de panelleden ertoe om in te gaan op de regelgeving voor celcultuurvlees en op de rol van de U.S. Food and Drug Administration (FDA), die één panellid een “gevangen” agentschap noemde.

Neltner zei dat hij bezorgd was dat vlees van gekweekte cellen in de voedselvoorziening zou kunnen worden gebracht volgens het “Generally Recognized As Safe”-programma van de FDA. In het kader van dat programma zegt een bedrijf gewoon tegen de FDA dat zijn product veilig is, op basis van de eigen documentatie van het bedrijf, en omzeilt het de openbare commentaarprocedure.

Neltner, die zich bij de EDF vooral bezighoudt met de veiligheid van levensmiddelenadditieven, zei dat hij liever zou zien dat bedrijven bij de FDA een “petitie voor levensmiddelenadditieven” moeten indienen, die een “recht op betwisting” omvat.

De panelleden hebben ook hun bezorgdheid geuit over de effecten die nieuwe ingrediënten kunnen hebben op aspecten van het menselijk microbioom. Hansen wees erop dat wij 10 jaar geleden geen microbioomcomponenten konden kweken en bestuderen. Maar nu kan dat wel, en het is belangrijk dat wij die effecten kennen.

Bijvoorbeeld, zei Hansen, het is nu bekend dat het genoom en de genen zelf door epigenetische veranderingen beïnvloed kunnen worden zonder zelfs maar het DNA aan te raken …

Hansen zei dat biopsiecellen van een dier die in celcultuurvlees gebruikt worden, niet de immuniteitsacties van het immuunsysteem van het dier bevatten, waardoor bioreactoren vatbaar zouden kunnen worden voor bacteriën als salmonella, schimmels en erger, tenzij antibiotica gebruikt worden. Producenten van celcultuurvlees beweren dat zij misschien geen antibiotica hoeven toe te voegen, hoewel zelfs alcoholstokerijen die wel aan hun vaten moeten toevoegen, zei Hansen.”

Bereid u voor op voedseltekorten

Alles wijst er nu op dat voedseltekorten en hongersnood werkelijkheid worden in grote delen van de wereld, ook in de V.S. en Europa.24 Voorlopig zijn de winkels nog redelijk goed gevuld met eerste levensbehoeften, maar dat zal in de winter en tot in 2023 veranderen. Dit betekent dat u misschien nog maar ongeveer zes maanden de tijd hebt om voorraden in te slaan.

Afgelopen maandag heb ik een artikel gepubliceerd met suggesties over hoe u zich kunt voorbereiden. Dat artikel, “Bereid u voor met houdbare levensmiddelen,” zal gratis beschikbaar worden gesteld op Substack, dus als u het gemist hebt, kunt u het nu bekijken.

1, 4, 9, 10 Substack, The Freedom Corner with PeterSweden July 1, 2022
2 Bloomberg June 28, 2022
3, 5 Indian Express July 3, 2022
6 Science Daily June 29, 2016
7 Penn State Nitrogen from the Farm
8 Cattle Business in Mississippi April 2009, Protein Requirements of Beef Cattle
11, 12, 13 Plant Based News September 27, 2021
14 The Guardian September 9, 2021
15 Rockefeller Foundation Reset the Table
16 Weforum June 3, 2020
17 Rockefeller Foundation Reset the Table (PDF) Foreword
18 ThreadsIrish June 18, 2022
19, 20 WEF July 12, 2021
21, 22, 23 The Defender June 27, 2022
24 Substack Maajid Nawaz April 25, 2022

Bonus:


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dit is geen samenzweringstheorie – Dit zal ook u treffenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWesterse media en militaire analisten nog steeds verdwaasd en verward over de oorlog in Oekraïne
Volgend artikelDe kruistocht van de NAVO tegen Rusland raakt de buffers van de werkelijkheid
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

27 REACTIES

 1. Eiwitten zijn essentieel voor mens en dier, ook vlees is een onmisbaar stukje eiwit (n vlees zitten vitaminene B, mineralen en vooral eiwitten en vetten. Eiwitten bestaan uit verschillende aminozuren. Sommige van die aminozuren zijn ‘essentiële aminozuren’. Deze aminozuren moeten deel uitmaken van je dieet omdat je lichaam ze niet zelf kan aanmaken) veganisten zitten op het verkeerde emotionele spoor en zijn naar mijn mening hondsdolle idioten welke denken een bijdrage aan de natuur te geven door hun aangepaste eetgedrag, enfin ze komen er wel achter, deze aankomende winter.

  • Hondsdolle idioten?
   Je laat je erg minachtend uit over mensen die respect voor andere, minder gestoorde, levende wezens hebben.

   Speciaal voor jou een stukje geschiedenis: De mens was ooit jager/nomade. Trok de hele dag rond. Een enkele keer stuitte hij op een verzwakte ree o.i.d. Daar renden ze dan dagenlang op tempo achteraan. Omdat het mensbeest duurvermogen had won hij uiteindelijk wel eens. De mager gepeesde jager had dan een beetje vlees. En fit had hij met zijn dagenlange inspanning dan nodig om tekorten van de jacht weer aan te vullen.

   Dit is geen vergelijk met de dierindustrie waar onnatuurlijke meuk in zit en de dieren geen goed spiervlees hebben ontwikkeld. Het staat je vrij om je onmivorengebit in een kroket te steken, maar… Niet zeuren bij kanker en hartfalen. Grldt ook voor veganisten die nog uit de super vreten halen.

   Ik denk dat degene wiens lijf aan natuurlijk groen is gewend geraakt het laatst lacht Adriaantje.
   De kans dat je straks nog wild bemachtigd is erg klein.

   • Wild genoeg. Roadkill(verse) kun je ook eten. Dat doen wij hier ook. Hazen, vogels en soms zelfs ratten. Katten moeten ook lekker zijn maar dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. En meeuwen moet ik ook niet meer, die smaken te vissig.

   • Eind jaren 70 werd schoolmelk weer verplicht ingevoerd op scholen, waar veel koters van vegetariers zaten. Veel van hen waren ondervoed.

    In de antieke tijden van jagers/verzamelaars, waren de vrouwen aanzienlijk kleiner dan mannen; oorzaak: zij aten minder vlees.

    Maar een minimum aan vlees heb je nodig. Of je moet een schaap/koe/geit zijn….

    Het valt mij op, dat die vegetariers er zo verdomd ongezond uitzien…..logisch.

   • Je bent gefrustreed hè Ab, je hebt geen auto dus moet je met de bus, en je eet geen vlees, want die arme dieren… Prima moraalridder. Maar laat ons met rust hier.

 2. Ik ben geen vegaboy, maar vlees kan je zeker wel missen. De meest hoogwaardige eiwitten komen uit….. een ei. Daar komt een levend kuiken uit dus bevat ook alle bouwstoffen, een compleet aminozurenprofiel.

  • Beste mensen
   Als mensen slaap hebben of krijgen dan is dat zo uit de reactie af te leiden herleiden af te lezen

   Mensen het wordt al licht dus tijd om wat anders te ondernemen

   Dus tot de volgende Bijt
   Chao 🙋

 3. Beste mensen

  Er bestaan Slimme mensen
  Maar ook het Tegenover gestelden

  Zo kan men allerlei tegengesteld heden bedenken

  Mensen
  Er zal voedsel genoeg zijn
  Altijd geweest en het zal zo blijven

  Immers alles is voedsel ……

  Als de EQ of IQ van de mens weg valt ookal door toedoen van oplegging
  Men late heel graag iets opleggen door een zogenaamde Leider
  In dit geval de Crimineele Staten van betreffende landen

  Men stelt zichzelf heel graag op als een kudde schapen

  Beste mensen
  Stap af van deze mentaliteiten
  Neemt het hef in eigen handen
  Of
  Maakt een gezamenlijke verbond Landelijke Vereniging

  Komt voor elkander op !!!

  Laat U niet Dirigeren !!
  Door een handjevol Crimineelen die elkander het hand boven het hoofd houden

  De nieuwe Bijbel makers
  Onder de dekmantel naam genaamd Corona Kerk de voorganger was het Christelijke Kerk en de voorganger weer daarvan was het Judaïsme of de Judistische Kerk

  Maak het niet te laat
  Straks zit U allen eraan vast

  Stap er NU direct ervan af
  Nu het nog kan

  Anders bent U straks ook genoodzaakt datzelfde Voedsel te nuttigen als die Crimineele Kannibalen Staat het zelf doen en willen dat U daaraan deel neemt

  Namelijk het Kadaver Lijk van Uw eigen Broers en Zussen verslinden bloed van de Uw Baby’s drinkende

  Niet dat het Nu al niet erg genoeg is
  Immers een Lijk is een Lijk
  &
  Een Kadaver is een Kadaver

  Wat is een Lijk ??

  Een Lijk is een Wezen Belichaming zonder de Levens Elixer genaamd Ziel

  Wat is een Kadaver ??

  Een Kadaver is een Lijk waarbij de verrottings fase heeft plaats gevonden

  Wanneer begint de verrottings fase van een Lijk ??

  De verrottings fase van een Lijk begint direct na het afkoelen van dat Ziel Loze belichaming Lijk

  Begrijpt U het een beetje ?!

  Nee

  Lees dan maar een paar keertjes met Open mind

  Misschien dringt het dan wel een kleinbeetje door
  Dat wij met z’n allen hartstikke verkeerd bezig zijn
  En moeten af stappen van onze Misdaden Wandaden

  Geeft Liefde tot Alles
  Hebt Alles lief

  Nuttig alleen dat wat als Voer Tot de mensheid is geschonken

  Laat los het Ego Voedsel
  Ego = Duivel ook wel De Keerzijde van dezelfde muntstuk genaamd God genoemd

  Als een mens wordt geslagen
  Voelt die dan geen Pijn ?!

  Zo voelen alle andere Mede Wezens Schepselen dezelfde Pijn
  Ieder Wezen schreeuwt in eigen taal de pijn uit
  Voor de enige bezetenen Wezens ook wel Mensen geheten is dat heel moeilijk te horen en te begrijpen mits overgave aan het Alom Leegte

  Immers die zitten bedolven onder het Ego of beter gezegd de Duivels command

  Dank U

 4. Ja, gekkies zijn er in alle soorten maten.

  Stel even dat dat onteigenen doorgaat.
  Idioten denken dat het om stikstof gaat; maar dat is niet relevant.
  De staat wilde grond, om vol te stampen met huizen voor “vluchtelingen”.

  Die produceren meer stikstof trouwens……
  ———————————————
  En dan? Je kan niet meer geld uitgeven dan je binnenkrijgt.
  NL verliest export–heel veel.
  Prijzen in de winkels gaan dan door het dak.
  Duizenden huisuitzettingen per week.

  Chaos.

  • Lol, die chaos en miserie is net de bedoeling Pierre!
   En wij verliezen later ook onze huizen! We kunnen wel ons eigen huis dan huren en delen.
   CHAOS, IS WAT ZE WILLEN
   Je mag nu raden waarom…

 5. Maar ik KAN met de beste wil van de wereld niet begrijpen, dat er iemand zou zijn, met een IQ van pak weg 50 of meer, die die waanzinnige Schwab (want dat is hij) volgt.

  Ik begrijp dat werkelijk niet.
  Hij is totaal gek; een super narcist meteen enorm Napoleon syndroom.
  Hij “denkt”dat hij “geroepen”is om de wereld te redden en te besturen.

  Totaal gek. net las zijn volgelingen.

  • Hij is inderdaad gek maar ik begrijp dat allemaal wel…
   Mensen zijn alleen geïnteresseerd in geld en macht en de uitleg daarvoor kan je beter gaan zoeken bij de oermens. Een vrouw zal ook meestal een man verkiezen met poen dan een arme sukkel want die bied haar kinderen de meeste kansen op overleving zonder al te veel zorgen.
   Ook niet vergeten dat je overheid TOTAAL is overgenomen! Die volgen de orders van de EU…
   Kan ook zijn dat ze hier en daar worden bedreigd of gechanteerd, in die milieu zit ook de maffia.
   Het zijn allemaal geen lovers van het WEF maar weten heel goed dat indien ze niet slijmen nooit aan de macht kunnen blijven.
   Maar die klaus schwab weet ook dat het landverraders zijn waar je niet op kan bouwen en vermoed dat ze ooit hun verdiende straf krijgen. Die verraders staan er niet bij stil dat klaus schwab ze hen steeds met de hulp van zijn media aan het volk kan geven met eventueel een klein leugentje…
   Jij maakt de grote fout door steeds te denken dat democratie nog bestaat.

 6. Als vlees uit een laboratorium al link is, kan je nagaan als het massaal aan de lopende band geproduceerd gaat worden.
  Ik heb, in mijn jeugd, wel eens gewerkt aan de lopende band.
  Veel van de vaste krachten daar, waren, zacht gezegd, niet echt gemotiveerd.

  • Bij dat labo-vergif komt weinig mankracht bij zien!
   Vroeger moest je aan de haven zakken dragen van 100kg maar veel is nu geautomatiseerd.
   Het zijn transhumanisten en willen daarom veel mensen dood want veel zijn stilaan overbodig geworden!
   Automatisatie groeit bij elke minuut… tegen +- 2030 zijn ze rond?

 7. Jaa
  Beste mensen

  Voor wat krijgt men wat in de plaats terug
  Tong streling door Kannibalen voer
  Zo moeten de mensen die daarvoor de moorden op hun conto nemen er ook voor boeten

  Zus van schrijver dezes werkte ook jaren in de vriezer met allemaal Lijken van onschuldige weerloze wezens
  Nu is ze Gehandicapt
  Koude heeft haar Tot op de Botten aangetast
  Nu kreunt ze om de haverklap van pijn
  Is heel zielig om te zien
  Nu is ze ook vegetarisch gaan eten

  Er Luid ook een gezegde
  Beter te laat dan nooit

  Inzicht komt met de tijd

  Dank U

 8. Goed artikel en bedankt voor de link!
  De boeren zijn gewoon slachtoffer van het systeem.
  Weet je wie de echte boosdoeners zijn en daar hoor je niks over?
  Dat zijn de globalisten met hun grote bedrijven…
  Die produceren spullen die net na de garantie defect moeten geraken.
  Die produceren erop los als konijnen en roven de aarde leeg.
  Daarna heb je wegens de calorische waarde steenkool nodig om alles te recycleren… laten smelten.
  Gaan terug de grond in met zwaar vervuilende machines om terug alles te verkopen.
  Veel grondstoffen moeten verhit worden… smelten.
  Vooral die zonnepanelen en bijhorende batterijen verwoesten de aarde.
  Die worden niet gemaakt met zand maar met kwartzand… met soms vier soorten metalen.
  Ze kunnen gemakkelijk spullen maken zoals een lamp die >500 jaar kan branden…
  Maar daar willen ze niet eens over praten.
  Na The Great Reset wel want dan moeten we alles van hen huren… dan moet alles juist heel lang blijven werken… zodat ze op die manier ook winst blijven maken.
  Ik gok dat we dan eindelijk de free energie gaan zien… maar die gaan wij moeten huren uiteraard.

 9. Beste mensen

  Een lamp die voor altijd zal branden of totdat de gloeidraad ervan af smelt en kapot gaat deze technieken zijn uit de oudheid

  Het is heel makkelijk om gratis en voor niks met een paar kleine spullen
  Licht te maken en voor zolang die gloeilamp het zal uit houden , brandend blijven dus gewoon gratis en voor niks licht in huis
  Men kan een gloeilamp zelfs zo maken dat die wel minimaal 500 tot wel 1000 jaren mee zou kunnen gaan
  Dus een eeuwige brander
  De TL Lampachtige Bolle peer zonder flasher gevuld met een soort vluchtige Gas met poedervormige metaaldeeltjes erin

  Dank U

 10. vandaag als kop in de courant:
  “Nederland staat op scherp: ‘Moeten als overheid serieus gesprek aangaan met woedende mensen’”….met andere woorden, ze meer leugens verkopen….

  Bewezen is dat praten met de overheid geen zin heeft, de regering is een zetbaas van het WEF.

 11. When will we humans realize that we have to reduce putting children into this world..
  Or am I insane thinking this

 12. jullie hebben geen minister van landbouw enkel een slaaf van die nazie Duitser Schwabs waar hij naar danst, loop nooit een Duitser achterna maar sla hem de kop in niet morgen maar nu! ook zijn volgers, ik vraag mij af wie voor deze varkens stemt.

 13. Zucht…..Ab…….je hebt in deze volkomen gelijk.
  Nog maar een keer dan.
  Min hele gezin, inclusief mijzelf, behoort tot die categorie gekkies. We eten geen vlees…… drinken geen melk……dat nl voor koeien.
  Koemelk eiwitten zijn qua structuur drie keer zo grof als moedermelk-eiwitten. We hebben daar de spijsverterings-fermenten niet voor. Koemelk creëert een slijmlaag in de ring van Waldeier…..en is een zalig bedje voor de bacteriën die keelontsteking veroorzaken…….waar vervolgens dan de amandelen er maar uit worden gesloopt. Jaha….want dan is het over. Wow, en dat je met het verwijderen van die amandelen een onderdeel van het immuunsysteem sloopt……tsja…….dat weten we niet in het ziekenhuis….. willen we niet weten……dus doen we er niets mee.
  Melk is voor koeien.
  Vlees eten doen we ook niet…..en nee…..je hebt het niet nodig.
  Mijn kinderen hebben nog nooit een stuk vlees gegeten…… consumeren geen liters frisdrank met snelle suikers…..behalve op verjaardagen…… vreten geen cultuurvoer van McDonald’s…… stuiteren niet door het huis vanwege Red Bull en de rest van de desbetreffende vuiligheid……en zien er uit zoals een mens er uit hoort te zien. Slank, gespierd, en krachtig.
  Het is ons door de vlees-industrie voorgehouden dat je niet zonder vlees kunt. Dat is hetzelfde als de slager die zijn eigen vlees keurt.
  Vlees werkt verzuring van het bloedbeeld in de hand. Suiker ook…..en daaropvolgend…..?…..een kankercel kan uitsluitend leven in een verzuurd en vervuild milieu-interne……en heeft een bloedhekel aan zuurstof. Daar gaat hij van kapot. Dat er door (intelligente) artsen al lang oplossingen gecreëerd zijn zul je in de main-stream media niet vinden, maar dat terzijde.
  We zijn géén veganisten….en over veganisme ga ik geen oordeel vellen…..dat laat ik gaarne over aan de schreeuwers hier……is mijn aandacht ook niet waard .
  In de biowinkels kom ik over het algemeen gezonde, frisse en goedgehumeurde mensen tegen…..en fanatieke stukken chagrijn heb je overal…..zoals waar te nemen onder de reacties in deze.
  Je bent wat je eet…… een oude stelling.
  De onderliggende reden van het gegeven dat het varken een onrein dier is, ligt niet besloten in het gegeven dat ze hun parasieten bestrijden door in de modder te rollen, maar in het gegeven dat er elementen in zitten die (zeker bij overmatige consumptie) je nieren slopen. Die mohammedanen (oftewel de grondleggers daarvan) waren wat dat betreft niet gek. Varkensvlees is domweg schadelijk.
  Terug naar de koe. In de oudere tijden gaf een koe haar melk voor het kalf zolang dat nodig was. Daarna stopte dat, net zoals een moeder haar melkgift door borstvoeding stopt als het kind klaar is voor consumptie van ander voedsel.
  De koe als melkfabriek is ontstaan door te fokken met koeien die een in verhouding abnormaal grote melkgift hadden…..met de nadruk op abnormaal. Een afwijkend soort dus. Het gevolg daarvan was kopziekte, melkziekte, waarvoor uiteraard antibiotica ingezet moest worden, en nog steeds preventief in grote hoeveelheden aan die dieren toegediend wordt……en wat uiteraard via die melkgift wordt overgedragen op de mens……en net als de hormonen uit ‘de Pil’ in grote hoeveelheden in het milieu terecht komt…..wat het hormonale systeem van alles wat leeft verstoord en vervuild…..met o.a. het gevolg dat wij mannen steeds minder vruchtbaar worden, en dor de antibiotica daarin met een aangetast immuunsysteem rondhobbelen. Verder ben ik zeer overtuigd van het gegeven, dat inzake het bovenstaande, dat je als je dan zonodig vlees wilt vreten, je ook in staat moet zijn om het dier zelf te slachten…..en het niet te zien als een dood product in een plastic bakje in de supermarkt.
  Daarbij komt ook nog, dat er voor iedere kilo vlees, een enorm landbouw-areaal benodigd is, wat je m.i. ook kunt gebruiken voor akkerbouw.
  De boeren zijn door schaalvergroting deze waanzin in gedrongen door die bemoeials, die verlengstukken, van de deep state…..met als enig doel geld, geld, en nog eens geld……en worden nu door diezelfde groep bemoeials met hun rug tegen de muur gezet……maar ook dat even terzijde.
  En voor de lompe schreeuwers hier…..het over de schutting pleuren van je op niets berustende meninkjes levert geen enkele bijdrage aan wat voor ontwikkeling dan ook…..en laat alleen maar zien dat je bent wat je eet. Varkens en koeien….met in deze mijn verontschuldigingen aan het dier voor deze vergelijking. Die dieren zijn wat ze zijn, en daar kunnen ze niets aan doen, maar jij als mens kunt daar wél wat aan doen omdat je geboren bent met het vermogen om daar wat mee te doen, en dat doe je niet, en dat is veel erger.
  Deze was voor jou ter ondersteuning Ab. Blijf overeind.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in