In deze periode is het percentage miskramen maar liefst 82% – een recept voor een ramp. Maar toch blijven ze jullie op frauduleuze wijze voor de gek te houden. Trap niet in de manipulatie en propaganda.

Janci Chunn Lindsay, Ph.D., is moleculair bioloog en toxicoloog en directeur van toxicologie en moleculaire biologie voor Toxicology Support Services LLC. Op 23 april 2021 heeft zij een publieke verklaring van drie minuten afgegeven aan het U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), schrijft Dr. Mercola.

Haar expertise is de analyse van farmacologische dosis-responses, mechanistische biologie en complexe toxiciteitsdynamica. In haar ACIP-commentaar (zie video hier) beschrijft Lindsay hoe zij in de jaren 1990 heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een anticonceptievaccin dat uiteindelijk onbedoelde auto-immuunvernietiging en steriliteit veroorzaakte bij dieren, wat ondanks zorgvuldige voorafgaande analyses niet was voorspeld. Ze legt uit:

“We waren bezig met de ontwikkeling van een tijdelijk anticonceptievaccin, dat zeer aantrekkelijk was omdat het de bevruchting tegenhield in plaats van de innesteling te verhinderen – of dat had het moeten doen; dat was het idee.

Helaas, ook al werd er heel wat onderzoek gedaan in verschillende diermodellen om er zeker van te zijn dat het geen auto-immuunwerking had, had het uiteindelijk toch een auto-immuunwerking en veroorzaakte het volledige vernietiging van de eierstokken.

Nu wordt het op die manier gebruikt [voor permanente sterilisatie] bij honden, katten en andere dieren. Dat is dus een waarschuwend verhaal over hoe dierproeven ons kunnen helpen fouten bij mensen te vermijden, wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt en wanneer de juiste dierproeven worden gedaan.”

We zouden in feite een hele generatie onvruchtbaar kunnen maken

Indertijd riep zij op tot een onmiddellijke stopzetting van de COVID-19 mRNA- en DNA-vaccins vanwege de bezorgdheid over de veiligheid op meerdere vlakken. In het bijzonder merkte zij op dat er een aannemelijke bezorgdheid bestaat dat zij zullen kruisreageren met syncytin (een retroviraal enveloppe-eiwit) en voortplantingsgenen in sperma, eicellen en placenta op manieren die “de vruchtbaarheid en de voortplantingsresultaten kunnen schaden.”

Geen enkele studie heeft deze hypothese weerlegd, merkte zij op. Een andere theorie over hoe deze injecties de vruchtbaarheid zouden kunnen schaden, is te vinden in een studie uit 2006,1 waaruit bleek dat sperma vreemde mRNA kan opnemen, omzetten in DNA, en dit als kleine pellets (plasmiden) in het medium rond de bevruchte eicel loslaat.

Het embryo neemt deze plasmiden vervolgens op en draagt ze zijn hele leven met zich mee (ondersteunt en kloont ze in veel van de dochtercellen) en geeft ze zelfs door aan volgende generaties. Het is mogelijk dat de pseudo-exosomen die de mRNA-inhoud vormen, perfect zouden zijn om het sperma te voorzien van mRNA voor het spike-eiwit.

Het is dus mogelijk dat een gevaccineerde vrouw die zwanger wordt met een embryo dat (via de plasmiden van het sperma) het spike-eiwit kan synthetiseren volgens de instructies in het vaccin, een immuunvermogen zou hebben om dat embryo aan te vallen vanwege het “vreemde” eiwit dat het op zijn cellen vertoont. Dit zou dan een miskraam veroorzaken.

“We zouden in feite een hele generatie kunnen steriliseren,” waarschuwde Lindsey. Het feit dat er levendgeborenen zijn geweest na COVID-19 vaccinatie is geen bewijs dat deze injecties geen voortplantingseffect hebben, zei ze.

Lindsey wees er ook op dat de meldingen van onregelmatige menstruatie en vaginale bloedingen bij vrouwen die de injecties hebben gekregen in de duizenden lopen,2,3,4 en ook dit wijst op voortplantingseffecten. In dit interview gaan we dieper in op deze mechanismen.

Er is iets vreselijk misgegaan

Op de vraag hoe ze uiteindelijk zo gepassioneerd betrokken raakte bij dit controversiële onderwerp, antwoordt Lindsay:

“Ik raakte geïnteresseerd in het onderwerp omdat de wetenschap geen steek meer hield. Zo werd bijvoorbeeld kudde-immuniteit opnieuw gedefinieerd. Kudde-immuniteit is altijd gedefinieerd door een combinatie van de natuurlijke infectie met vaccinatiepraktijken die werken.

Plotseling werd de kudde-immuniteit veranderd in een immuniteit die alleen door vaccinatie kan worden bereikt, en ik wist dat dat verschrikkelijk verkeerd was, maar toch werd het overal aangeprezen. Het werd vooral aangeprezen door [Dr. Anthony] Fauci en anderen die beter weten.

Er gebeurden ook andere dingen in de wetenschappelijke wereld. Twee van onze top tijdschriften, The New England Journal of Medicine en The Lancet, publiceerden frauduleuze hydroxychloroquine studies.

Ogenschijnlijk hadden deze studies een peer review ondergaan, en het had gemakkelijk moeten zijn om de fouten in deze studies op te sporen – evenals vele andere studies die de toelating voor noodgebruik van deze gentherapieën mogelijk maken – en ze werden niet opgemerkt.

Hydroxychloroquine en Ivermectine zijn zeer veilig. Ze worden al tientallen jaren veilig gebruikt bij zwangere vrouwen en kinderen, en plotseling werden ze verguisd alsof ze niet veilig waren. Als toxicoloog weet ik dat ze veilig zijn.

Dit soort dingen trok dus echt mijn aandacht, samen met alles wat er op de achtergrond gaande is met betrekking tot de Nieuwe Wereldorde en de agenda die is opgesteld door het Wereld Economisch Forum, en onze deelname daaraan, samen met zoveel andere landen, ondanks hun intentie, hun materialen, die beweren dat het leven zal worden veranderd zoals we het kennen.

We zullen “niets bezitten en er gelukkig [mee zijn]” in slechts een paar jaar. Al deze dingen convergeerden voor mij in een gevoel dat er iets vreselijk mis was gegaan, dat onze regelgevende instituten gekaapt waren, en dat onze wetenschappelijke tijdschriften niet meer eerlijk waren…

Er is een paper dat in 2006 verscheen, getiteld ‘Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza.5  Dit document is prachtig. Het neemt de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en CDC door over hoe te reageren tijdens een pandemie, wat werkt en wat niet werkt, en het wijst er duidelijk op dat maskers niet werken.

Ze wisten op dat moment dat ze niet werkten. Reisbeperkingen werken niet. Het is een prachtig document om alles wat we hebben gedaan in reactie op deze pandemie door te nemen, en te zeggen dat dit een ongepaste manier van reageren is, en we hebben wetenschappelijke gegevens die dat bewijzen. Dus ik moedig iedereen aan om terug te gaan naar dat document … om echt te zien hoe gek we zijn geworden met deze mandaten die geen enkele wetenschappelijke zin hebben.”

  Donald Trump weigert het corrupte WHO- en Gates' Covax-vaccinatieprogramma te steunen

Enorm gevaarlijk signaal wordt genegeerd

Zoals Lindsay opmerkt, zijn in het geval van de COVID-prikken belangrijke dierstudies, die helpen bij het vaststellen van toxische en systemische effecten, niet gedaan. Maar we zien nog steeds gevaarlijke signalen waar acht op moet worden geslagen.

Voorlopige veiligheidsresultaten van mRNA COVID-injecties bij zwangere vrouwen, gebaseerd op gegevens van de V-Safe Registry, werden in april 2021 gepubliceerd in The New England Journal of Medicine (NEJM).6

Volgens deze paper bedroeg het miskraampercentage in de eerste 20 weken van de zwangerschap 12,5%, wat slechts iets boven het normale gemiddelde van 10% ligt. (Als we naar de statistische gegevens kijken, daalt het risico op een miskraam van een algemeen, gemiddeld risico van 21,3% voor de duur van de zwangerschap als geheel, tot slechts 5% tussen 6 en 7 weken, helemaal tot 1% tussen 14 en 20 weken.7)

Er is echter een duidelijk probleem met deze berekening, zoals benadrukt door Drs. Ira Bernstein en Sanja Jovanovic, en Deann McLeod, HBSc, van Toronto. In een brief aan de redactie van 28 mei 2021, wezen zij op het volgende:8

“In tabel 4 rapporteren de auteurs een percentage spontane abortussen <20 weken (SA) van 12,5% (104 abortussen/827 voltooide zwangerschappen). Dit percentage moet echter worden gebaseerd op het aantal vrouwen dat het risico liep op een SA als gevolg van de vaccinatie en moet de 700 vrouwen uitsluiten die in het derde trimester werden gevaccineerd (104/127 = 82%).”

Met andere woorden, wanneer je de vrouwen uitsluit die de prik in hun derde trimester kregen (aangezien het derde trimester NA week 20 valt en daarom niet mag worden meegeteld bij het bepalen van het miskraampercentage onder degenen die VOOR week 20 werden geïnjecteerd), is het miskraampercentage maar liefst 82%.

Van deze 104 miskramen vonden er 96 plaats vóór 13 weken zwangerschap, wat er sterk op wijst dat het krijgen van een COVID-prik tijdens het eerste trimester een absoluut recept voor een ramp is.

“Ze concludeerden, naar mijn mening zeer frauduleus, dat het veilig was om in het derde trimester te vaccineren, en zeiden niets over het duidelijke veiligheidssignaal in het eerste trimester,” zegt Lindsay. “Het is gewoon zo oneerlijk, zo doelbewust manipulatief.”

Wat betreft de vrouwen die de prik in hun derde trimester krijgen, is het nog niet te zeggen wat de gevolgen op de lange termijn kunnen zijn.

“We weten het gewoon niet, en dat is het probleem,” zegt Lindsay. “Er zijn allerlei dingen die mis kunnen gaan met dit soort therapieën, en die ook mis zijn gegaan in diermodellen. We weten niet wat er in de toekomst met deze vrouwen of hun kinderen zal gebeuren. Dit kan worden doorgegeven.

We zien nu dat er veel wordt gesproken over constitutieve expressie, of dat nu komt doordat het mRNA niet wordt afgebroken of door integratie in het genoom. Dat wordt nog onderzocht.”

Kinderen sterven aan COVID prik-geïnduceerde myocarditis

Lindsay citeert verder een CDC rapport dat aantoont dat meer dan 300 kinderen tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar zijn gestorven aan myocarditis, een nu erkende bijwerking van de COVID prik.

We weten ook, deels op basis van klokkenluidersverklaringen, dat meer dan 50.000 Amerikanen binnen drie dagen na deze injecties zijn overleden,9,10 en dat is nog maar uit één database (het Vaccine Adverse Event Reporting System of VAERS). Er zijn nog 10 andere databanken die het CDC voeden en waartoe het publiek geen toegang heeft.

“Zoveel sterfgevallen, het is ontstellend en alarmerend,” zegt Lindsay. “Dr. Peter McCullough zegt dat het veiligheidssignaal voor typische vaccins, anders dan deze gentherapie, ongeveer 186 in totaal zou zijn geweest. We zitten nu op 17.128 gerapporteerde sterfgevallen in VAERS, op 15 oktober 202111, maar ze hebben dit niet gepauzeerd bij kinderen.

Ze hebben dit niet gepauzeerd terwijl ze de myocarditis onderzoeken. In plaats daarvan, pushen ze het nog meer. Is dit ooit eerder gebeurd? Ik bedoel, gebeurt dit in een scenario waar de bevolking in wezen geen risico loopt op de ziekte? …

Alleen al de hartdoden bij perfect gezonde kinderen, en de sterfgevallen door longembolie bij kinderen, zouden dit moeten stoppen. Zij lopen geen risico [door COVID-19]. Er is geen reden om hen te vaccineren, absoluut geen reden om hen deze gentherapieën te geven omdat ze geen risico lopen [van de infectie] …

Je weet dat [de prik] hartfalen, longembolie en hartstilstand veroorzaakt bij gezonde tieners, en je pauzeert niet om het risico versus beloning scenario te onderzoeken? Er is iets vreselijk mis.

Helaas zullen onze regelgevende instanties dit niet stoppen. Ze zijn duidelijk gekaapt. Het is iets dat we zelf zullen moeten doen. Gevaccineerden en ongevaccineerden moeten de handen ineenslaan en zeggen: “Nee, jullie gaan niet experimenteren op mijn kinderen” …

Met de RSV-vaccins en de knokkelkoortsvaccins hadden we sterfgevallen bij kinderen die veel minder talrijk waren en die deze campagnes ook stopzetten. Het is heel, heel duidelijk – als u niets anders uit dit interview met mij haalt, begrijp dan dat onze regelgevende en veiligheidsinstanties gekaapt zijn.

Ze doen hun werk niet om u of uw kinderen te beschermen. U moet ze niet vertrouwen, want ze doen niets volgens de praktijken die vroeger werden gevolgd. Het is duidelijk dat ze gekaapt zijn en gecompromitteerd, en ik haat het om dat te zeggen. Ik haat het echt om dat te zeggen, maar dat is het enige logische antwoord …

We hebben ook al deze doorbraak gevallen. Als je kijkt naar Michigan, en ik heb toegang tot een aantal andere databases van werkelijke sterftecijfers in verschillende staten, dan kan ik je vertellen dat de media liegen over het feit dat de ongevaccineerden 99% van de ziekenhuisopnames veroorzaken. Ze liegen absoluut.”

  Het dilemma van de ongevaccineerden

Hoe de prik de vruchtbaarheid kan saboteren

Terugkomend op de vruchtbaarheidskwestie, haalt Lindsay een Singaporese studie aan die onderzocht of de COVID-prik de vruchtbaarheid kan verstoren door anti-syncytin-1 teweeg te brengen. Aan het onderzoek namen 15 vrouwen deel, van wie er twee zwanger waren. Zij legt uit:

“Ze deden iets wat ik lang geleden had gevraagd, namelijk het meten van anti-syncytin antilichamen in een ELISA test. De syncytines zijn conformationeel en genetisch vergelijkbaar met het [SARS-CoV-2] spike-eiwit, dit fusogene spike-eiwit.

De gedachte van verschillende deskundigen was dat je een auto-immuunreactie op de syncytines zou kunnen krijgen door een immuunreactie op het spike-eiwit te ontwikkelen, en dat zou dan een succesvolle zwangerschap verhinderen.

Maar de syncytines zijn ook belangrijk bij een aantal psychologische ziekten, zoals bipolaire depressie. Ze zijn belangrijk bij auto-immuunziekten, lupus en multiple sclerose. Ze zijn aanwezig in skeletspieren. Er is een verband met borstkanker. Ze zijn echt belangrijk oude retrovirale elementen.

Wat deze studie vond, was uiterst interessant. Het bleek dat elk van deze gevaccineerde vrouwen auto-antilichamen tegen syncytin-1 ontwikkelden. De auteurs deden dit af en zeiden: ‘O, maar we denken niet dat die antilichamen hoog genoeg waren om iets te betekenen’.

Maar er was een duidelijk verschil tussen de pre-gentherapie sera [bloedmonster] en de post-therapie sera … Wat het laat zien is dat er een antilichaam respons is, en de betekenis ervan, weten we niet echt. Maar elk van de vrouwen ontwikkelde een antilichaamrespons die anders was dan de basislijn … en ik denk dat dat waarschijnlijk de oorzaak is van een aantal van deze zwangerschapsverliezen.”

Zijn de COVID-prikken een Immunocontraceptie voor de hele bevolking?

Op de vraag wat zij denkt dat het motief achter deze massale injectiecampagne zou kunnen zijn, gezien de duidelijke gevaarsignalen, antwoordt zij:

“Ik denk zeker dat het naïef zou zijn om niet te denken dat het een vorm van anticonceptie voor de hele bevolking is. Er is een artikel dat in 2005 is verschenen. Het heet ‘Evaluation of Fusogenic Trophoblast Surface Epitopes as Targets for Immune Contraception’12 .

Dit artikel trachtte anticonceptieve peptiden te vinden bij personen die reeds onvruchtbaarheidsproblemen hadden en die geïsoleerd waren van de placentatie. Het was dus een omgekeerde benadering, waarbij de sera van mensen met vruchtbaarheidsproblemen werden verzameld en werd geprobeerd te zien waartegen zij antilichamen hadden die de vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakten …

Dit werk werd gesponsord door de WHO en de Rockefeller Foundation [en de National Institutes of Health]. Dat is geen verrassing. Het werd vervolgens opgepikt door een bedrijf genaamd AplaGen dat er in 2007 patent op nam.

Dit zijn 12-mer peptiden, en er is een serie van acht van hen die kunnen worden gebruikt om steriliteit te induceren. Toen ze het patenteerden, zeiden ze ook dat het gebruikt kon worden om steriliteit te verbeteren. Interessant genoeg werd het ook in verband gebracht met alle dingen waarvan we weten dat syncytin ermee in verband wordt gebracht, – lupus, skeletspieraandoeningen, bipolaire depressie [en] een aantal andere dingen.

Hoewel ze de syncytin proteïnen niet bij naam noemen als de eiwitten die het doelwit zijn, werkten ze terug vanuit deze peptiden, en zeiden toen dat het een reeks andere eiwitten waren. Soms weten we dat eiwitten hetzelfde kunnen heten in verschillende ontdekkingsgebieden. Dus, dat zal meer onderzoek vergen, maar het was zeker interessant voor mij.

Wat het echt duidelijk maakt is dat er pogingen zijn geweest om peptiden of immunocontraceptieve middelen te gebruiken op het raakvlak van de placenta trofoblast om sterilisatie te veroorzaken… Het zou dus naïef zijn om te denken dat dit niet op het bordje lag voor toekomstig gebruik.”

Hoe lang zullen de effecten aanhouden?

Een voor de hand liggende vraag is, hoe lang deze effecten zullen aanhouden? Zijn ze levenslang? Natuurlijk zal elk antwoord dat we hier geven slechts hypothetisch zijn, omdat de studies gewoon nog niet zijn gedaan. Maar met haar achtergrond in moleculaire biologie, is Lindsay op z’n minst gekwalificeerd om te theoretiseren.

Het mRNA is uiterst kwetsbaar, en daarom wordt een nanolipide met een polyethyleenglycol-afgiftesysteem gebruikt. Bovendien is ongeveer 30% van het mRNA genetisch gemodificeerd om de afbraak te verminderen. Daardoor is het geïnjecteerde mRNA vele malen steviger dan natuurlijk mRNA.

Bovendien zorgen de nanoliposomen voor een superieure penetratie in de weefsels, en we weten nu dat het zich door je hele lichaam verspreidt. Het blijft niet in je deltaspier. Hoe lang dit gewijzigde en gestabiliseerde mRNA levensvatbaar blijft, is echter nog onbekend. Een uitvloeisel daarvan is de vraag of dit mRNA in je genoom kan worden geïntegreerd en een vaste plaats kan krijgen.

“Het antwoord is dat we het niet zeker weten,” zegt Lindsay. “Natuurlijk zijn de adenovirale vectorvaccins [Janssen en AstraZeneca] vatbaarder voor integratie in het genoom. Dat weten we uit dierstudies en eerdere experimenten.

Met de mRNA-technologie hebben we iets dergelijks nog nooit op deze manier gestabiliseerd. Wat we wel weten is dat recente studies – de groep van Bruce Patterson en een andere groep – beide tot de bevinding zijn gekomen dat het spike-eiwit tot expressie komt, aanwezig is op monocyten, en dat al vanaf het moment dat de mensen de gentherapie kregen.

Dus dat geeft ons een indicatie dat het resistent is, zeker, tegen afbraak. Hoe langer het in de buurt blijft en resistent is tegen afbraak, hoe waarschijnlijker het is dat genomische integratie kan plaatsvinden. Maar ik weet niet of het een permanente eigenschap zal worden of niet.”

Maak een rationele keuze

Zoals Lindsay heeft uitgelegd, is er ondanks 20 jaar inspanningen nog nooit een succesvol vaccin tegen het coronavirus op de markt gebracht. Ze zijn allemaal mislukt als gevolg van antilichaamafhankelijke versterking, waarbij de vaccinatie de infectie vergemakkelijkt in plaats van ertegen beschermt.

“Als alles wat deze gentherapieën doen het verminderen van de ziekten is, dan zijn ze geen vaccin, maar een behandeling. Je moet je gezond verstand gebruiken om te zeggen, waarom zou ik geen behandeling gebruiken waarvan al 70 jaar bekend is dat die veilig is, in tegenstelling tot een gloednieuwe, experimentele behandeling?” ~ Janci Chunn Lindsay, Ph.D.

Nu moeten we geloven dat in slechts enkele maanden een veilig en effectief coronavirus “vaccin” is ontwikkeld. Ze maakt ook een ander belangrijk punt. Omdat de COVID gentherapieën de infectie niet voorkomen, maar alleen de symptomen verminderen, zijn ze eigenlijk een behandeling, geen preventie.

  Dr. Roger Hodkinson - "Wanneer de geschiedenis van deze waanzin is geschreven, zullen reputaties worden afgeslacht en zal er bloed in de goot vloeien"

En er zijn veel veiliger en effectievere behandelingen beschikbaar, waaronder vernevelde peroxide, ozontherapie, en Hydroxychloroquine en Ivermectine kuren.

“Als het enige wat deze gentherapieën doen is de ziekten verminderen, dan zijn ze geen vaccin, maar een behandeling,” zegt ze. “Het is een behandeling waarvan je de gevolgen op middellange of lange termijn niet kent, die al een aantal bijwerkingen hebben veroorzaakt. Je moet je gezond verstand gebruiken om te zeggen: waarom zou ik geen behandeling gebruiken waarvan al 70 jaar bekend is dat die veilig is, in plaats van een behandeling die gloednieuw is, die experimenteel is?”

Andere veiligheidssignalen

Naast vruchtbaarheidsproblemen, hartontstekingen en bloedstolsels, is er een andere bijwerking die bij de volledig “gevaccineerden” werd waargenomen, de novo type 1 diabetes bij volwassenen. Dit is logisch gezien de biodistributiestudie van Pfizer die aantoonde dat het spike-eiwit zich ophoopt in de pancreas. De natuurlijke SARS-CoV-infectie kan dit effect ook hebben.

Type 1-diabetes is een ernstig probleem, omdat het je voor de rest van je leven met metabolische handicaps opzadelt en afhankelijk maakt van uiterst dure insuline-injecties. Artsen melden ook een toename van alvleesklierkanker en acute myeloïde leukemie.

Hoe gaan we nu verder?

“Veel wetenschappers en artsen denken er net zo over als ik en proberen uit te vinden hoe het nu verder moet,” zegt Lindsay, “omdat onze gebruikelijke veiligheids- en regelgevingsinstanties in opspraak zijn geraakt.”

Ze gelooft dat we door moeten gaan met het delen van de gegevens en feiten die de mainstream media weigeren te bespreken, en doorgaan met het aansporen van degenen die de prik hebben gekregen om op zijn minst hun kinderen te beschermen.

“We moeten samen staan als één volk en zeggen dat we dit niet gaan accepteren, zeker niet voor onze kinderen, en proberen dit tot op de bodem uit te zoeken en te zien wat er werkelijk achter al deze inspanningen zit. Gaat het echt om een virus, of gaat het meer om andere politieke motivaties en campagnes, zoals het lijkt te zijn?”

Ik ben minder optimistisch over het idee om door de hersenspoeling heen te breken om mensen zover te krijgen dat ze hun kinderen niet opofferen. Velen hebben hun gedachten met verkeerde informatie in cement gezet. Ze laten hun broer, zus, moeder of vader de prik geven en sterven met de naald nog op hun arm, en de volgende dag nog steeds een booster halen.

Ik heb het zo vaak gezien. Mijn vrienden, hun ouders, hun broers en zussen en geliefden – er is een barrière die elke openheid voor nieuwe informatie verhindert. Ze hebben hun besluit genomen. Mark Twain zei: “Het is veel gemakkelijker iemand voor de gek te houden dan hem ervan te overtuigen dat hij voor de gek is gehouden.” En het is waar.

Dus, hoewel ik het ermee eens ben dat we moeten blijven proberen, en geloof hebben dat de waarheid zal zegevieren, denk ik ook dat het belangrijk is om realistische verwachtingen te hebben. We hebben te maken met de meest effectieve propaganda campagne in de moderne geschiedenis. Het is psychologische oorlogsvoering op zijn best.

Vanuit mijn oogpunt, als pragmatisch realist, denk ik dat de beste strategie erin bestaat diegenen te versterken en te steunen die om te beginnen niet in het propagandaverhaal trapten, omdat zij niet worstelen met die cognitieve dissonantie. Als we bij elkaar blijven en elkaar steunen, zodat niemand van ons meegezogen wordt in de waanzin, dan kunnen we op zijn minst de controlegroep in stand houden.

Uiteindelijk zal de waarheid naar buiten komen, zolang we de controlegroep kunnen behouden. Over een jaar of twee, of drie, zullen we duidelijk kunnen zeggen hoe verwoestend deze interventie was door eenvoudigweg de twee groepen te vergelijken. Ik vermoed dat degenen die de prik hebben gekregen op verschillende manieren ernstig verlamd zullen zijn, en dat degenen die de prik niet hebben gekregen in vergelijking daarmee een veel betere gezondheid zullen hebben.

“Ik ben het er absoluut mee eens dat we een controlegroep moeten behouden. We moeten ook manieren bedenken waarop we degenen die gewond zijn geraakt, kunnen helpen. Ik heb dit naar voren gebracht in een brief die ik onlangs heb geschreven, waarin ik pleit voor Dr. McCullough.

Mensen die deze inenting hebben gekregen, als zij bijwerkingen op middellange tot lange termijn hebben, als je ontkent dat er werkelijk bijwerkingen zijn, dan zullen de inspanningen die in die behandelingen gaan zitten voor mensen die bijwerkingen hebben, er niet zijn. We moeten aanvaarden dat deze [bijwerkingen] reëel zijn om mensen te helpen die de inentingen al hebben gekregen, en ik vind dat we dat moeten proberen.”

Dr. Janci Chunn Lindsay CDC-ACIP public comment

Bronnen en referenties:


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Onvruchtbaarheid, kanker en HIV-achtige symptomen bij jonge vrouwen na mRNA-vaccinatiesVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBritse klokkenluidster – SEH verpleegster deelt de waarheid over de “Pandemie”
Volgend artikelNiet alle landen laten hun burgers in de steek: El Salvador’s anti-covid hulppakket, met Ivermectine
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

10 REACTIES

 1. Een reaktie : het aantal abortussen provocaties is afgenomen;
  Het aantal zwangerschaps onderbrekingen ( na afwijkende echo’s ) is extreem toegenomen!

 2. Misschien is het wel de bedoeling om een hele generatie onvruchtbaar te maken , als dat zo is , worden de vaccinaties een daverend succes !

 3. Men kijkt er nog steeds heel vreemd van op als ik tijdens een gesprek over het onvermijdelijk thema zeg dat we in een mondiale informatie oorlog zitten en dat het dus ook meteen een perceptie oorlog is. Men kijkt je aan alsof men naar een bevredigend antwoord smeekt op de vraag waar ik dat ik Gods naam vandaan haal ! Als ik dan vervolgens de moeite neem om het over de gelijkschakeling van supranationale machtsnetwerken te hebben, dan volgt meestal direct de reactie, dat ze mij helemaal niet meer kunnen volgen. Op dat moment ziet men mij als een compleet verdwaald en verloren geval, dat compleet ontspoort is.
  Dat Moment Suprême voelt voor mij als weer een zoveelste manifestatie vh feit, dat ik trachtte te communiceren met soortgenoten, die zich voor hetzelfde onderwerp hebben ingeschreven, maar die de eerste tien colleges bij iemand met een geheel andere ideologie hebben gevolgd. Als een clash tussen twee scholen met verschillende ideologieën.
  Alle basisinformatie blijkt in de kernfacetten nèt even anders. Waardoor dus elke eindconclusie ook van elkaar afwijkt. En er dus verschillende realiteiten ontstaan.
  Een vd mooiste voorbeelden is nog steeds de PCR test methode. Men ziet mij meteen als een verdwaald en compleet verloren geval als ik zeg, dat de op mondiale schaal gehanteerde test METHODE aan de basis ligt van alles. Ik neem dan vaak nog de moeite om erbij te vermelden, dat de PCR test zèlf een steengoeie test is mits men trouw blijft aan de basisregels. Ik leg uit wat die basisregels dan zijn, maar op dat moment ben ik voor de toehoorder al veel te ver gegaan. Veel te ver. Men raakt gigantisch geïrriteerd, omdat men waarschijnlijk denkt dat ik op dat moment insinueer dat de ankers van vertrouwen, HUN ankers van ‘vertrouwen’, zoals ‘onze’ overheid, haar diensten, de MSM, de gezondheidsinstanties, e.a. niet meer te vertrouwen zijn.
  Dit vindt men absoluut onacceptabel en daarmee is de voortgang vh gesprek niet meer zinvol. Vanaf dat moment is elke poging van mijn kant zin -loos. Men trekt de ophaalbrug omhoog en alle luiken gaan dicht.
  Als ik woorden gebruik, zoals ‘expert’, ‘epidemioloog’ , ‘immunoloog’ etc, dus woorden die mijn toehoorder wel herkent van de MSM, maar het toch ‘voor alle zekerheid’ afwimpelt, simpelweg omdat ik ‘het’ van het internet heb afgehaald.
  Als ik toch nog de moeite neem om erbij te vertellen dat het experts betreft, die vòòr deze crisis al een behoorlijke staat van dienst hebben bewezen, beklijft deze extra info ook niet, WANT ik heb het per slot van rekening ‘van het internet’ afgehaald. In hun ogen sta ik per definitie zwak, omdat ik beeldend kunstenaar ben en geen ‘expert’. Men gebruikt dan in hun ogen geheel legitiem het woord ‘dus’. Ik ben ‘dus’ geen betrouwbare bron. Als ik daarin tegenbreng dat de NOS zelf ook op het net te vinden is, dan vindt men dat geen vergelijking.
  En als ik dan hen tracht uit te leggen over het reilen en zeilen van bijvoorbeeld de MSM, de (geo-) politiek en de verwevenheid met het grootbedrijf in onze (recente ) geschiedenis, dan schudt men heftig het hoofd en raakt men super geirriteerd. Terwijl ik nog aan het praten ben, ràmt men de stelling er doorheen, dat we nu te maken hebben met een super gevaarlijk virus ! Dus met andere woorden : Houd verdomme je kop dicht! “.
  En als ik op dat moment terug ga naar het begin vh gesprek waarin we het met elkaar eens waren, dat het Open Debat een groot goed was, dan krijg ik het antwoord dat men het daarmee natuurlijk wel mee eens is, maar de manier hoe ik praat slaat dan nergens op !!
  Het enige wat mij dan nog rest om te denken is, dat men het zich gewoonweg NIET kan voorstellen, dat er nu een mondiale gelijkschakeling van ideologie plaats vindt. Als je dan 100 voorbeelden aanhaalt waaruit dat onomstotelijk blijkt, zijn alle luiken sowieso allemaal al dichtgetrokken . . .

  • Na 2 jaar geloven in een giga gevaarlijk spookvirus en het laten lachen om doemdenkers en complottisten die niet sporen kan je dit soort mensen niet “even” overtuigen dat juist zij gevaar lopen en hun leven hebben laten verwoesten door een stel Swabbelaars.
   Hoe moeilijk ook, blijf bij ze uit de buurt want er komt een dag dat degenen van wie je het niet verwacht je zullen aangeven bij “hun autoriteiten”.

  • Hoi Stephan.

   Herkenbaar verhaal helaas. Wst in mijn ernaring helpt is de onzin van de MSM te bewijzen. Zo van ja, het is heel erg (wat het niet is maar meespelen is belangrijk om ze in hun eigen ”geloof” te laten. Ze zijn gevallen voor psychologische oorlogsvoering. Jij kan dat ook. Psychologische oorlogsvoering bedoel ik. Ze vrtrouwen op de MSM experts. Wat helpt is de betrouwbaarheid van de experts aanvallen.

   Slimme dingen om in het gesprek te doen is de vermoorde onschuld spelen. Zo van, oh, van Dissel, het OMT zeiden toch dat bij 70% vaccinaties dit alles voorbij was? Ik hoopte en vertrouwde daarop maar het tegendeel is waar met nu we 85% hebben.

   Of, we moeten 1.5 meter houden volgens de experts, In andere landen is dat 1 of 2 meter. Niet echt wetenschappelijk als je het mij vraagt. Bovenden, ondanks dat zitten we nog steeds in de shit.

   Mondkapjes idem, werkt toch zo goed? Nou niet dus gezien wat we zien ondanks wat de experts zeggen. Ik begin het vertrouwen in hen kwijt te raken.

   De ”vaccins” zouden toch helpen? Nu zitten we aan de boosters. Heb je ooit gehoord van een giep vaccin uit 2019 die nu wordt gezet om griep in dit jaar gezet worden omdat griep er weer is? Belachelijk dat we nu tegen een ook muterend virus hetzelfde krijgen.

   Zaai die twijfel over de experts die ze geloven en dan heb je een kans.

   Hopelijk dat dit je een nieuw idee geeft want eens, met logica alleen red je het niet.

   Groeten,
   Hugo

 4. Fantastisch een hele generatie onvruchtbaar>> dat waren ze toch al?? er zijn echt 5 miljard teveel niets toedoende op deze planeet….:)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in