© @dashu83 Freepik

De COVID-19-pandemie treft vooral 80-plussers en mensen met ernstige eerdere aandoeningen. Het merendeel van de sterfgevallen treft deze groepen. Maar sinds mei van dit jaar tekent zich een verontrustende tendens af: het sterftecijfer onder de 40-jarigen neemt toe – en dat is niet te wijten aan het virus, schrijft Susan Bonath.

In het eerste jaar van de COVID-19 pandemie stierven in Duitsland ongeveer 45.000 mensen meer dan een jaar eerder. De stijging deed zich uitsluitend voor in de bevolkingsgroep van de 80-plussers. Aangezien deze meest kwetsbare groep tussen 2016 en 2020 ook met ongeveer een miljoen mensen is gegroeid, wordt dit cijfer enigszins gerelativeerd. Ook dit jaar worden meer sterfgevallen verwacht. Maar de voorlopige gegevens van het Federale Bureau voor de Statistiek onthullen een alarmerende trend. Niet alleen dat een deel van de toegenomen sterfgevallen geen verband houden met Corona. Sinds mei van dit jaar is het sterftecijfer van de bevolking aanzienlijk gestegen.

Statistici: toename aantal sterfgevallen kan niet verklaard worden door COVID-19 alleen

Sinds het begin van de pandemie heeft het Federaal Bureau voor de Statistiek de voorlopige cijfers over het aantal sterfgevallen wekelijks bekendgemaakt, telkens met een vertraging van ruim twee weken. Deze gegevens zijn de beste indicatie van een zorgwekkende ontwikkeling in tijden van pandemie. Dit komt doordat het Robert Koch Institute (RKI), dat de COVID-19-sterfgevallen registreert, geen onderscheid maakt tussen klinische doodsoorzaken.

In plaats daarvan omvat de categorie “COVID-19-doden” overleden personen die op een bepaald moment in het verleden positief op SARS-CoV-2 zijn getest. Anders dan in veel andere landen is er in Duitsland ook geen maximumtermijn van bijvoorbeeld 28 dagen vastgesteld. De uitdrukking “gestorven door of met corona” beschrijft de dubbelzinnigheid. Uit het aantal COVID-19 sterfgevallen kunnen dus, in tegenstelling tot de totale sterftecijfers, geen conclusies worden getrokken over het sterftecijfer in Duitsland.

In haar meest recente persbericht heeft de statistische instantie reeds melding gemaakt van een toename van het aantal sterfgevallen in de warmere maanden van het jaar. In mei waren deze zeven procent hoger dan de mediaanwaarde van de vier voorgaande jaren, in juni acht procent. In de eerste maand van de zomer kan dit echter worden toegeschreven aan een hittegolf, aldus de deskundigen. Volgens het rapport werd dit vooral merkbaar sinds het einde van de zomer. Het Federale Bureau voor Statistiek schrijft:

  De wereld vergaat, riemen vast

“In september en oktober lag het aantal sterfgevallen opnieuw duidelijk boven de gemiddelde waarde van de voorgaande jaren, namelijk plus tien procent. De gerapporteerde COVID-19 sterftecijfers verklaren deze ontwikkeling slechts gedeeltelijk.”

Een blik op de individuele evaluatie in tabelvorm voor de jaren 2016 tot en met 2021 toont sinds enkele maanden extra bijzonderheden: anders dan in het eerste jaar van de pandemie is er sinds begin mei ook een duidelijk sterfteoverschot bij de jongeren onder de 40 jaar, dat in september en oktober een hoogtepunt bereikte en evenmin door Corona kan worden verklaard. De statistieken over de bevolkingsontwikkeling geven evenmin een plausibel antwoord. Het aantal jongere inwoners van de Bondsrepubliek tot 40 jaar is sinds 2019 zelfs licht gedaald, met ongeveer 0,13 procent, van in totaal 35,74 miljoen tot 35,69 miljoen.

Plotseling aanzienlijk meer sterfgevallen onder jongeren

Het eerste pandemie-jaar volgde nog de trend van een decennialang licht dalend sterftecijfer. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er ook geen afwijkingen bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen onder de 40 jaar. Zo registreerde het bureau tussen januari en april 4,7 procent minder sterfgevallen dan in dezelfde periode in 2020 en 5,4 procent minder dan in 2019 in deze groep. Dit verandert bijna abrupt in mei en neemt steeds verder toe.

Zo stierven van mei tot augustus 2021 aanvankelijk zes procent meer jongeren onder de 40 dan in hetzelfde tijdsbestek vorig jaar en vier procent meer dan in 2019. In september en oktober lag het sterftecijfer onder de jongsten zelfs 11,5 respectievelijk 9,5 procent hoger dan in de twee voorgaande jaren.

Het aantal sterfgevallen onder jongens en mannen onder de 40 jaar is bijzonder sterk toegenomen. Vergeleken met 2020 was de stijging hier in de maanden september en oktober maar liefst 12,6 procent, vergeleken met 2019 was dat 11,5 procent en vergeleken met 2018 ongeveer elf procent meer sterfgevallen.

Uitgedrukt in cijfers: van mei tot oktober van dit jaar zijn in totaal 7.332 kinderen, adolescenten en jonge volwassenen onder de 40 jaar overleden. Dat waren bijna 500 meer jonge sterfgevallen (zeven procent) dan in dezelfde maanden vorig jaar en 350 (vijf procent) meer dan in 2019.

  Vier artsen: Deze mRNA experimentele vaccins zijn bedoeld om ons te steriliseren en genetisch te wijzigen

Gezien de bevolkingsontwikkeling was daarentegen een verdere lichte daling van het aantal sterfgevallen onder de 40 jaar te verwachten geweest.

Eenzijdig perspectief van autoriteiten en media?

Noch in de wekelijkse evaluatie, noch in het laatste persbericht van 9 december maakt het Bureau voor de Statistiek melding van een toename van het aantal sterfgevallen in de jongste leeftijdsgroepen sinds mei van dit jaar. In plaats daarvan citeerde het nu, onder de kop “Pandemie leidt tot oversterfte in Duitsland”, de vice-voorzitter van het agentschap, Christoph Unger, met een algemene verklaring:

“Van maart 2020 tot medio november 2021 zijn in Duitsland meer mensen overleden dan op grond van de demografische ontwikkeling mocht worden verwacht.”

Deze stijging is niet alleen te verklaren door de vergrijzing van de bevolking, “maar is in beslissende mate beïnvloed door de pandemie”. Volgens zijn schatting is er sinds maart 2020 al een stijging van het sterftecijfer te zien. Hij had vorig jaar ongeveer twee procent sterfgevallen verwacht, maar in werkelijkheid was het vijf procent meer, en tussen maart 2020 en februari 2021 zelfs 7,5 procent meer.

Dit is, althans voor het afgelopen jaar, in tegenspraak met een evaluatie die in oktober door onderzoekers van de universiteit van Duisburg-Essen is gepresenteerd. Zij vergeleken de sterftecijfers van de afgelopen jaren met de omvang van de respectieve leeftijdsgroep in de bevolking. Hun conclusie: in tegenstelling tot Spanje (14,8 procent) en Zweden (3 procent) was er in Duitsland geen sprake van oversterfte.

Grote media zoals het Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) en Der Spiegel namen het rapport van het bureau voor de statistiek over, maar wezen niet op de deels afwijkende beoordeling door de onderzoekers. Evenmin vermeld was de (vermoedelijk nog steeds onopgemerkte) plotselinge stijging van het sterftecijfer onder jongeren. De hierboven geciteerde verklaring van het Bureau voor de Statistiek zelf, volgens welke een aanzienlijk deel van de overledenen niet kan worden verklaard door de COVID-19-pandemie, duikt ook niet meer op. Worden hier andere mogelijke oorzaken genegeerd en worden de problemen eenzijdig toegeschreven aan de verspreiding van het virus?

  Top 10 tekenen dat u een gehoorzame idioot bent

Geen zoektocht naar de oorzaak?

De oorzaken van het onduidelijke sterfteoverschot, vooral bij de jongere bevolking, zijn blijkbaar tot dusver niet onderzocht. Felix zur Nieden, woordvoerder van het Federale Bureau voor de Statistiek, zei dat zijn bureau alleen kon zien dat de sterftecijfers iets hoger waren bij de 55-plussers en veel hoger bij de 80-plussers. “Met de zeer lage mortaliteit in deze leeftijdsjaren en een maandelijkse weergave, kunnen toevallige schommelingen ook een rol spelen,” verklaarde zur Nieden. Het Federale Ministerie van Volksgezondheid (BMG) heeft donderdag niet geantwoord op een vraag van de auteur over de oorzaken van de onduidelijke oversterfte, die niet kan worden verklaard door Corona.

Een mogelijke reden voor geclusterde sterfgevallen zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat operaties zijn uitgesteld of ziekten niet op tijd zijn behandeld, maar dit alleen lijkt niet plausibel genoeg voor de merkbare en toenemende toename van sterfgevallen onder jongeren. Ook is het mogelijk dat het aantal zelfmoorden toeneemt, bijvoorbeeld ten gevolge van depressies of angsten, of dat het aantal ongevallen of andere ziekten toeneemt.

Wat minderjarigen betreft, valt ook een aanhoudend hogere bezetting van de intensive care units voor kinderen sinds begin september op. Uit de gegevens van de dagelijkse verslagen van het DIVI-register voor intensieve zorgen blijkt dat sinds meer dan drie maanden tot 25 procent meer ernstig zieke kinderen op intensieve zorgen liggen dan in de herfst en winter van 2020. Het is onduidelijk of dit uitsluitend een gevolg is van het toegenomen voorkomen van RS-virussen, een pathogeen van de luchtwegen.

Waarom hebben de statistici dan sinds mei plotseling zo’n duidelijke stijging van het aantal sterfgevallen onder de jongste leeftijdsgroepen van de Duitse bevolking geconstateerd? Spelen geestesziekten hier een rol in het verloop van de lopende Corona-maatregelen? Is er niet genoeg aanbod van hulp voor de getroffenen? De onbeantwoorde vragen, vragen om opheldering. Maar dit is blijkbaar tot nu toe niet onderzocht.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Duitsland 1970: Zelfs bij een griepepidemie met 55.000 doden geen lockdownVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHier meet de Duitse politie de corona-afstand met een duimstok
Volgend artikelProberen meer dan 100 dode Amerikaanse piloten ons een boodschap te sturen over de veiligheid van vaccins?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. Dit is natuurlijk de grootste kul verhaal om de waarheid achter te houden. Hun uitleg wordt steeds belachelijker. Dat ze het in hun mond durven te nemen. Het vaccine is “heilig” verklaard en daarom heeft de WHO autopsie vanaf het begin VERBODEN! In het begin hadden Italiaanse artsen ondanks het verbod al autopsie verricht. Daaruit bleek dat alle overledenen zwart gekleurde (slag)aderen vertoonden als gevolg van zuurstof gebrek. NOOIT in de “media” vermeld. We weten onderhand waar dat aan ligt. Mochten er nog twijfelaars zijn. Kijk naar “Selbstdenker” op Telegram. Dan zie je de ware oorzaak! Namelijk het klonteren van bloedplaatjes in de aderen van “gevaccineerden” met als gevolg nergens zuurstof voorziening. Dus het hart begeeft het evenals de hersenen etc.. De 4 gevacc. die vrijwillig aan het bloed
  onderzoek meededen naast de 4 ongevacc. vielen in tranen uit.

  • ze vermoorden mensen met de fake vaccin (wat geen vaccin is)
   dit is allen amrika

   New update:
   VAERS is the Vaccine Adverse Event Reporting System put in place in 1990. It is a voluntary reporting system that has been estimated to account for only 1% (see the Lazarus Report)

   946,461 Reports x 100 = 94646100

   Through December 3, 2021
   19,886 DEATHS
   102,857 HOSPITALIZATIONS
   104,217 URGENT CARE
   148,181 DOCTOR OFFICE VISITS
   8,432 ANAPHYLAXIS
   11,896 BELL’S PALSY
   3,230 Miscarriages
   9,977 Heart Attacks
   16,918 Myocarditis/Pericarditis x 100 = 1691800
   32,644 Permanently Disabled
   4,717 Thrombocytopenia/Low Platelet
   22,422 Life Threatening
   35,009 Severe Allergic Reaction
   10,946 Shingles

   Link:

   https://openvaers.com/covid-data

   God have Mercy!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in