Pixabay

Artsen. Ya gotta love ‘em, and ya gotta hate ‘em. Van Norman Rockwells iconische Saturday Evening Post-portret van de idyllische Amerikaanse arts tot de nazi-uitvoering van de eugenetische “geneeskunde” door de kwaadaardige incarnatie Josef Mengele. Voor de hand liggend om te zeggen: artsen als geheel zijn niet allemaal slecht. Maar wow, wat een geschiedenis! schrijft Todd Hayen.

En veel van het enge deel van die geschiedenis betreft artsen die dingen deden waarvan ze oprecht dachten dat ze goed waren voor hun patiënten! Er heeft altijd een schaduw-archetype op de loer gelegen achter de glimlachende kwaadaardige arts met een injectienaald of een doodshoofdzaag in de hand, die een duivels lachje laat horen als hij naar binnen gaat voor de “procedure”. Waar gaat dat over? Waarom zou het collectief zo’n figuur creëren naast Rockwells interpretatie van de zachte, zorgzame en liefdevolle arts?

Beide kanten van de iconische genezer hebben een duidelijke plaats in de collectieve psyche. En sinds de verlichting de dualiteit van wetenschap en magie (materialisme en ziel) tot afzonderlijke, niet-geïntegreerde disciplines dwong, is de duistere kant van de geneeskunde prominenter geworden.

Hoewel ook magie haar schaduwzijde heeft, is er bij integratie van materialisme en ziel een evenwicht dat minder snel het ene of het andere uiterste bevoordeelt.

Het is duidelijk dat de geneeskunde nu wordt beschouwd als een strikte wetenschap, wat uiteindelijk haar ondergang is. Ziel, geest, en ja, magie, zijn uit de liefdevolle greep van de “oude geneeskunde” gerukt, die vertrouwde op dergelijke “ongeziene krachten” en op de verbinding met de alles genezende bron van alle leven en materie door zorg, liefde en verzorging. In het oude Egypte was de god van de geneeskunde (Heka) ook de god van de magie. Je kon die twee niet scheiden.

Let wel, magie werd niet beschouwd als bijgeloof; het was een wetenschap op zich. Heel eenvoudig gezegd was magie de kracht van het onzichtbare. Wetenschap was materialisme, en magie was metafysica – samen vormden die twee een goed team, gescheiden zoals nu, niet zo goed.

De propaganda van onze tijd (voornamelijk geleid door Big Pharma en Big Medicine) heeft de arts duidelijk vereerd tot bijna het niveau van God – hoewel niet veel echte artsen die rol op zich willen nemen. Naleving is een belangrijk doel van de meeste artsen, die oprecht geloven dat wat zij hun patiënten voorschrijven goed voor hen is. Als naleving hun uiteindelijke doel is, waarom zouden zij zich dan verzetten tegen het etiket “alwetende autoriteit” (God)?

  Wetenschappers ontwikkelen momenteel omstreden "besmettelijke vaccins" die zich kunnen verspreiden van gevaccineerden naar ongevaccineerden

Als zij geconfronteerd worden met de mogelijkheid dat zij zichzelf als “God” beschouwen om hun patiënten tot naleving te dwingen, zullen zij dat natuurlijk meestal ontkennen – tenzij zij natuurlijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben (zoals sommigen die wij kennen en die ik niet bij naam zal noemen). Maar ook dat maakt deel uit van de schaduw.

Natuurlijk is dokter zijn voor de meeste artsen nog steeds een nobel beroep. De meesten zijn inderdaad helden en zetten zich in om mensen te helpen in ruil voor bijna onmenselijke hoeveelheden werk, lange uren en onbaatzuchtige opoffering. Maar…er zijn opmerkelijke uitzonderingen….en gezien wat er nu gebeurt, kunnen we het woord “de meeste” als kwantificering reduceren tot “steeds minder”. Wat er gebeurt in dat eens zo nobele beroep is gewetenloos, en lijkt met de dag erger te worden.

Artsen zijn te vergelijken met soldaten in het leger. Zeer weinigen van hen zijn praktiserende wetenschappers met kleine “thuislaboratoria” in hun kelders. Het zijn geen onderzoekers, maar practici. Zij doen het fysieke werk dat nodig is als “standaard zorgopdracht” die hen wordt gegeven door wetenschappers en onderzoekers die tot taak hebben uit te zoeken wat er wetenschappelijk “mis” is met een patiënt, en wat eraan kan worden gedaan.

Het behoeft geen betoog dat deze manier van werken sterk gereguleerd is, eerst door overheidsinstanties (AMA, FDA, CDC in de VS) en vervolgens door particuliere entiteiten zoals op winst gerichte farmaceutische bedrijven en bedrijven die medische producten leveren, alsmede ziekenhuizen. De kans op corruptie is in deze omstandigheden groot. Ooit, in een sterrenstelsel ver, ver weg, werd veel moeite gedaan om zaken als winstbejag en belangenverstrengeling te voorkomen.

Overheidsambtenaren, van wie doorgaans wordt verwacht dat zij onbevooroordeeld zijn en hun aandacht richten op het algemeen belang, komen in conflict met ziekenhuizen, artsen en andere gezondheidswerkers. Winstgevende systemen, die in dit alles verstrikt zijn geraakt, kunnen gemakkelijk de scheidsrechters worden van het beleid en de “zorgstandaard”. De artsen volgen de bevelen op die van deze corrupte instellingen uitgaan, en trekken die bevelen meestal niet in twijfel.

  Sterftecijfers zijn hoger na massavaccinaties, zo blijkt uit een analyse van wereldwijde gegevens

Vroeger waren ze ook vrij flexibel in hun beslissingen over wat het beste zou zijn voor hun patiënten. Zij konden bijvoorbeeld off label geneesmiddelen voorschrijven als zij daar goede redenen voor hadden, via hun eigen geïnformeerd kritisch denken.

Deze kloof wordt geleidelijk kleiner, en als we kijken naar de nieuwe voorstellen die in Californië onuitwisbaar in de wet proberen te worden opgenomen (het wetsvoorstel in Californië is al ondertekend door de gouverneur), zien we duidelijk de bedoeling om deze kloof van flexibiliteit van artsen volledig te dichten.

Artsen zullen binnenkort niet meer in staat zijn om, vanuit hun eigen geïnformeerde beslissingen, elke noodzakelijke actie uit te voeren om hun patiënten tegen schade te beschermen. Maar wat doen artsen nu, voordat dergelijke wetten wereldwijd worden ingevoerd? Wat nu, nu artsen nog enige vrijheid hebben om te doen “wat juist is”. Hoe voorkomen ze dat ze op de bandwagon springen waar de “machthebbers” hen toe hebben aangemoedigd? In sommige situaties is deze “aanmoediging” in feite dwang, die grenst aan “juridische dwang”, wat resulteert in straffen wegens niet-naleving.

Deze straffen variëren van een tik op de vingers en een regelgevend onderzoek, tot verlies van de vergunning en dreiging met arrestatie. Nemen al deze artsen slechte beslissingen op basis van deze bedreigingen? Of nemen ze slechte beslissingen omdat ze de bevelen die hen worden gegeven niet in twijfel trekken? Of is het omdat het ze gewoon niet kan schelen, of omdat ze niet het denkvermogen hebben om op hun hoofd te krabben als ze dergelijke bevelen horen en zeggen: “Wat? Echt?” Of, erger nog, zijn ze het eens met de agenda en willen ze dolgraag dat die een succes wordt?

Natuurlijk is het een combinatie van al deze factoren, met misschien nog een paar andere erbij. Hoe dan ook, ze vereisen allemaal een schending van de eed van Hippocrates van een arts. Eerst en vooral schenden ze het belangrijkste principe: “Ten eerste, doe geen schade”. Het oude Eichmann-verweer, “Ik volgde slechts orders op”, houdt geen stand. Dat is nooit gebeurd en zal ook nooit gebeuren.

Kijk maar naar een paar dingen die onlangs zijn gebeurd: de regelgevende instantie voor chirurgen en artsen in Ontario, Canada, die aanbeveelt dat als een patiënt niet wordt gevaccineerd, deze als geestesziek moet worden beschouwd, naar een psychiater moet worden doorverwezen of psychotrope middelen moet krijgen voorgeschreven door de huisarts. Elke arts met gezond verstand zou dit zien als een bevooroordeelde poging om artsen te dwingen een duidelijk niet-medische agenda na te leven.

  De weg vooruit: Een wereldwijde beweging opbouwen tegen de "Coronatirannie"

Patiënten hebben door de geschiedenis heen altijd vraagtekens gezet bij recepten en behandelingen, en ze zijn daarvoor nooit als geestelijk ziek beschouwd.

En wat te denken van Canada, waar nieuwe wetgeving is die artsen toestaat een “door de staat goedgekeurd” programma voor hulp bij zelfdoding aan te bevelen en uit te voeren, zodat bijna iedereen, om welke reden dan ook, kan besluiten niet langer te willen leven, en vervolgens een verzoek kan indienen voor hulp bij zelfdoding.

Om nog meer fundamentele voorbeelden te noemen: hoe kan een arts een patiënt aanraden, of in sommige gevallen dwingen, om een injectie te krijgen die ontegenzeggelijk onvoldoende is getest, waarvan onomstotelijk is bewezen dat hij onveilig is en in wezen niet effectief tegen een ziekte die niet voldoet aan de voorspelde gevaren die er oorspronkelijk aan werden toegeschreven?

Hoe kan een arts zich werkelijk houden aan de eed die hij of zij gezworen heeft hoog te houden als hij of zij in deze valstrikken trapt?

Nogmaals, deze psychotische blindheid wikkelt zich rond enkele van de grootste en meest fundamentele instellingen van onze menselijke cultuur. We zien deze psychose uiteraard bij de overheid en het leiderschap, bij de media die ons vanaf onze geboorte zijn aangemoedigd om expliciet te vertrouwen, we zien het bij de fundamenten van de geneeskunde, zoals ziekenhuizen en medische universiteiten, en uiteraard bij het onderzoek, de ontwikkeling en de marketing van geneesmiddelen.

En nu zien we het duidelijk bij onze artsen. Er is werkelijk niets en niemand meer die we kunnen vertrouwen. En wanneer we het vertrouwen verliezen in onze artsen, die we met meer overtuiging moeten vertrouwen dan de meeste anderen die we in ons leven tegenkomen, zitten we als cultuur echt in een crisis.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Gevaccineerden “infecteren” de ongevaccineerden met gevaarlijk grafeenoxide, zegt biomedisch deskundigeVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelGlobalist Harari’s krankzinnige ideeën: Nutteloze eters zullen elkaar afslachten
Volgend artikelBlinde vlek in het tankdebat: Waarom heeft niemand het over Abrams?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. Misschien heb ik een groot probleem.
  Maar tot nu toe heeft mijn argwaan tegenover artsen mij gered.
  Ik vertrouw geen enkele arts verpleegkundige of verzorgende.
  Ik vertrouw mijn eigen lichaam.
  Ik probeer gezond te leven, wat vaak al lastig genoeg is.
  Ik bezoek hoogstens een natuur genezer.
  Aan mijn lijf nooit meer een arts of iets dergelijks.

  • Dat is geen probleem maar het gebruik van gezond boerenverstand en eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik had t ook al nooit zo op al die pillendraaiers. Nu helemaal niet meer.

   Afgelopen week een interessante gedachte van Joe Dispenza gehoord: door de oplossing buiten jezelf te zoeken, hoef je geen eigen verantwoordelijkheid te nemen.

   Oftewel: mensen nemen de spuit want dan ligt de verantwoordelijkheid niet bij hen; dan hoeven ze zelf niets te doen. Als ze klachten hebben, gaan ze naar de dokter, liggen op de rug met pootjes omhoog als een willoos slachtoffer. Ze leggen verantwoordelijkheid en oplossing dus buiten henzelf. Das dom, want dan laat je jezelf machteloos maken en geef je een ander de kans macht over jou uit te oefenen (wat dus precies het doel is van de farmaceutische bedrijven, de elite enz).

   Wat ik ook gek vind: mensen gaan pas wat doen als ze klachten hebben. Waarom niet preventief? Je auto laat je jaarlijks keuren; ‘klachten of niet’ maar je voorkomt daarmee dat ‘verborgen gebreken’ onnodige schade oplopen. Maar we laten ons lichaam en onze geest eerst aan gort gaan en dan pas wat doen. Ik ga jaarlijks naar een natuurgeneeskundige arts om alles door te testen waardoor ik erger voorkom. Vaak is ons lichaam ongemerkt toch weer belast door bijvoorbeeld zware metalen zoals aluminium, formaldyhyde enz wat ze overal en nergens in stoppen (formal in die desinfectie handgel bijvoorbeeld….).

   • Er zijn anders genoeg preventie bevolkingsonderzoeken maar ook die heb ik geschrapt. Het zijn momentopnames, vandaag de check( niks te zien) de maand erop een tumor.

    • Hier verplichte periodieke preventieve onderzoeken.
     Nooit dat ik daaraan meedoe. Er komt niets vast te liggen, sommige onderzoeken zelf zijn gevaarlijk en ik laat me nevernooit niet behandelen door de huudige kwakzalvers/pharmaffiadealers.

     Alleen een vervelende breuk technisch rechtzetten zou ik eventueel nog accepteren

 2. Als je tot GMO gemaakt bent (met de mRNA gifspuit) verandert je “ziektebeeld” omdat je genetisch veranderd bent. Geen arts weet daar nu raad mee. Maar tegelijkertijd had geen arts jou tot GMO moeten laten maken dmv de GMO-gifspuit.

 3. https://www.kcbr.nl/sites/default/files/Internationaal_Verdrag_inzake_Burgerrechten_en_Politieke_Rechten.pdf verwijst naar Artikel 7, in “Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, New York, 19 december 1966, Tractatenblad 1969, 99, Nederlandse vertaling, Tractatenblad 1978, 177. In Artikel 7 hierin staat:
  “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.”

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html verwijst naar de Staatscourant 2020, 18941, Besluiten van Algemene Strekking, van 30-03-2020. Hierin staan twee zaken die je goed moet doornemen, lees hier vooral het derde punt, over het genetisch gemodificeerd organisme als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit:

  “Artikel 1
  In deze regeling wordt verstaan onder:
  – Besluit: Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013;
  – COVID-19: Coronavirus SARS-CoV-2;
  – genetisch gemodificeerd organisme: genetisch gemodificeerd organisme als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit;
  – Minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat.”

  En deze – waarin je goed moet lezen dat er staat “waarbij gebruik wordt gemaakt van ggo’s” – iaw, er zitten ggo’s in het bestrijdingsmiddel. (Nadruk: er zitten ggo’s in het middel!! Dus, het middel bevat ZELF die ggo’s. En daar gaat die hele Spoedmaatregel over; over iets dat ZELF ggo’s bevat. En die Spoedmaatregel gaat dus niet over iets dat een mens tot een ggo maakt, zoals jouw ‘vaccinatie’ dat doet mbv de mRNA die er in zit! Dat is nogal een verschil!):

  “Spoedmaatregel
  Omdat het voor het bestrijden van de huidige pandemie van groot belang is dat er zo snel mogelijk een therapie en vaccin worden ontwikkeld, is het van belang dat zo snel mogelijk een vergunning kan worden afgegeven voor het toepassen van klinische proeven waarbij gebruik wordt gemaakt van ggo’s en die tot doel hebben COVID-19 te bestrijden.”

  Dus dan ga je nu naar het Besluit zelf om te verifiëren wat ze met het eaa bedoelen – en vooral wat ze bedoelen met een ggo, want daar gaat het om in deze Spoedmaatregel in Artikel 1 van de Staatscourant.

  https://wetten.overheid.nl/BWBR0035090/2022-10-26 is dit: “Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013”. Hierin staat:

  “Artikel 1.1
  1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder genetisch gemodificeerd organisme: organisme, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is door voortplanting of natuurlijke recombinatie.” Lees hierin goed wat er bedoeld wordt met ggo!!!

  En:

  “Artikel 1.1
  2 Als genetisch gemodificeerd organisme worden in elk geval aangemerkt organismen die zijn verkregen door middel van technieken als genoemd in bijlage 1. (In bijlage 1 staat uitgelegd hoe je een “ggo verkrijgt,” welk ggo dan gebruikt wordt in het bestrijdingsmiddel waarover de Spoedmaatregel geldt.)

  Als je dit alles gelezen hebt, dan besef je dat die hele Spoedmaatregel gaat over een bestrijdingsmiddel dat GGO’S BEVAT – ggo’s welke verkregen zijn dmv bepaalde technieken. En het is dus niet van toepassing op een middel is dat zelf ggo’s maakt!!!

  En nu is het dus inderdaad zo, dat die zgn “vaccinatie” waar je jezelf en je kinderen mee hebt laten inspuiten, helemaal geen ggo’s bevat, maar van zichzelf een techniek is die ggo’s VERKRIJGT, zoals je kan lezen in de bijlage 1 die vermeld is in Artikel 1.1, lid 2 van het Besluit.

  Dat is heel andere pap! Iaw, jij bent blootgesteld aan een techniek die ggo’s verkrijgt! Je bent helemaal niet ingespoten met iets dat reeds verkregen ggo’s BEVAT. Je bent ZELF een ggo geworden! Snap je? En daar was die hele Spoedmaatregel helemaal niet voor – die was er niet voor het medische experiment om JOU tot GGO te maken!

  Dus waar OHJE (https://www.kcbr.nl/sites/default/files/Internationaal_Verdrag_inzake_Burgerrechten_en_Politieke_Rechten.pdf)
  naar verwijst, klopt: “In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.” Want de “vaccinatie” is een absoluut medisch experiment in de puurste zin van het woord. En die hele Spoedmaatregel over een bestrijdingsmiddel dat ggo’s bevat, is bedrog, omdat het bestrijdingsmiddel geen reeds verkregen ggo’s bevat, maar omdat het inherent een middel is dat zelf ggo’s verkrijgt! JIJ BENT HET GGO GEWORDEN DOOR HET INJECTEREN VAN DIT BESTRIJDINGSMIDDEL!

  Snap je nu hoe je bedrogen bent met de “Spoedmaatregel”?

  Bovendien staat er in de Staatscourant het volgende (alhoewel dit er eigenlijk niet toe doet omdat de Spoedmaatregel geen betrekking heeft op middelen die ggo’s verkrijgen, zoals je nu weet):

  “Artikel 4
  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt een jaar na de dag van uitgifte van die Staatscourant.”

  En:

  “Een dergelijke ministeriële regeling vervalt een jaar nadat zij in werking is getreden of indien binnen die termijn een algemene maatregel van bestuur ter vervanging van die regeling in werking is getreden, op het tijdstip waarop die maatregel in werking treedt. De termijn kan bij ministeriële regeling eenmaal met ten hoogste een jaar worden verlengd (artikel 9.2.2.1, tweede lid).”

  Dus alles bij elkaar, (1) je bent bedrogen, want het bestrijdingsmiddel BEVAT GEEN VERKREGEN GGO’s. En (2) de zgn Spoedmaatregel had alleen betrekking op middelen die VERKREGEN GGO’S BEVATTEN. En (3) je hebt op jezelf laten experimenteren met iets dat jou zelf in een GGO verandert, in strijd met Artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

  En wat nu? Weet je nu wat je moet doen?

  p.s. En als GMO zijnde, val je nu onder het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

  https://wetten.overheid.nl/BWBR0035090/2022-10-26

  Lees zelf.

 4. Iedereen die nu een spuit heeft genomen is dus een wandeld milieu gevaarlijk subject. Die heeft vergunningen nodig voor poepen, pissen en ademen. De milieustraat voor gevaarlijke stoffen krijgt het druk, De ambtenaren ook, Al die vergunningen kost enorm veel tijd.
  Iedereen met een of meer spuiten in zijn/haar lijf is een wandelend milieudelict.

  • Ja, plus die eiwitten die ze uitasemen en uitzweten in het milieu. Daar zal dan ook wel een credit / tax op moeten komen. 🤣 Zo kunnen we er nog heel wat verzinnen! De WEF zoekt nog creatieve bedriegers. 💰💰💰

 5. Immortal;

  Bedankt voor de gedetailleerde uitleg !
  Het is een ingewikkelde materie,

  Punt blijft mi : misleiding, bedrog, aanzet tot slavernij, uitbuiting voor eigen financieel gewin, met mogelijk dood tot gevolg.

  Dit geheel heet overheid.
  Ongeacht wel/ geen politieke voorkeur je hebt.

  Bedenkers & Uitvoerders denken gedekt te zijn (is één lijn, willens en wetens) Hier gaat het om dezelfde normering , misleiding en bedrog. ‘Niemand’ heeft hun patiënten hierover geïnformeerd.
  Men kan alles vastleggen, ID2020, het zelfbeschikkingsrecht staat unaniem boven elke idioterie.
  Mogelijk hier een ID tegenaan voor bescherming ras/ soort, dezelfde waan

  “DEZEN vinden dat ze de wereld
  “zuiveren”
  Door hun handen niet vuil te maken, hoe zit het met de geest. 🤔

  • De geest? Geoengineering aan de lucht (ionosfeer etc) en vervanging met satellieten zal dat regelen. Weg met die geest. 😮‍💨

   Maar zelf vermoed ik dat voór dat gaat gebeuren, de Great Reshit zal plaatsvinden. Het wordt een grote troep op Aarde, kan niet anders met al die idiote, globale experimenten met luchtvervuiling door metaal en stofdeeltjes en EMF en lanceringen, die nooit goed doordacht zijn door de jongens met het geld. Als je zulke waanzin uithaalt, gaat het op een keer goed mis. En dat wordt dan straks een “natuurramp” genoemd. Dus zijn ‘ze’ al bezig zichzelf in te dekken met verhalen over nutteloze eters die weg moeten, en credits voor ademhalen, etc. Iaw, het wordt steeds zotter, omdat de experimenten zo ongelooflijk zot en destructief zijn. Het was nooit nodig om te experimenten aan de mens en aan het omhulsel van de Aarde; de Aarde en zijn omhulsel houden zichzelf heel goed in stand. Maar de parasiet roeit zichzelf nu versneld uit.

 6. Weinig dokters zijn nog inderdaad helden en zetten zich in om mensen te helpen in ruil voor bijna onmenselijke hoeveelheden werk, lange uren en onbaatzuchtige opoffering. De meeste jongere generatie dokters willen nog alleen werken van 9 tot 4 en voor de rest luilakken. Hun kennis van de geneeskunde stelt ook al niet veel meer voor heb ik opgemerkt . Momenteel heb je alleen een dokter nodig om een voorschrift van een bepaald medicijn en voor de rest niet. Een veearts weet meer van de geneeskunde af dan een gewone huisarts.

 7. Nou Beste Mensen

  Op een voorwaarde
  Gebruikt Uw eigen verstand
  Denk Zelf na
  Houd tijdelijk op met Neuken
  Jaa …..
  Op allerlei manieren
  Alleen zo kan het gezonde verstand houder helpen de mensheid te redden

  Nutteloze eters gaan elkander niet
  afslachten
  Maar een Handjevol Kannibalen willen heel graag hun handen en voeten in bloed wassen en het liefst zwemmen in een Zwembad van / met Bloed als Water

  Daarom plannen smeden om alle mensen op èèn mierenhoop dwingen te gaan wonen

  Is makkelijker plat te Bombarderen
  Zie test met de Twin Towers gedaan
  Alles is goed in details uitgewerkt
  Vervolgens Plannen gesmeed
  Om èèn Reuzen Flat te Bouwen

  En nu bezig met het Brainwashen
  Om iedereen op den duur daarbinnen te krijgen
  Dit is de Nieuwe God Duivel theorie
  Via de Corona Cloyo-na Co-jojo-na Bijbels
  De nieuwe schijnheilige Drie eenheid Geest Vader Zoon theorie

  Flat komt ook nog eens te staan in de Super heete Woestijn
  Men zal ook zo met Angst Syndroom worden bediend dat men er niet eens aan zal durven te denken om vandaar te vluchten
  En mocht men willen vluchten dan droogt men toch uit en sterft tijdens de vlucht poging
  Dit volgens inpomping Braindrain

  Alhoewel er overal een uitweg voor kan worden gevonden
  Want :
  Waar een Wil is …..
  Openbaart zich automatisch een Snelweg

  Dank U

  Dit is dus al ergens anders opgeschreven
  maar kan hier ook bij met aanvulling

  Dokter is doodnormaal een gestudeerde geleerde in Kwakzalverij meer niet
  Zo een persoon kan niks en niemand helpen in genezing laat staan genezen
  Het zijn gewoon werdwaalden tussen de letteren bekend als doorgedraaide Boekenwurmen
  De echte zieken vind men als Leiders van landen Personeelen van Ziekenhuizen als Leraren van / op Scholen de Universiteiten en meer

  Die wezens doktoren kunnen alleen maar voorschrijven de Vergiften welken door de Farmatie zijn gebrouwen waarmede de mensheid Super Gehoorzaam Honds Slaafs kan worden gehouden

  Mensen alstublieft denkt heel goed na
  Geeft liefde
  Echte liefde ……
  Welk uitkomt …..
  Diep uit het diepste van het Hart
  Tot Alles maar dan ook echt Alles

  Alleen op die manier kan men het Universum leefbaar houden voor allen tezamen

  Dus niet vergeten
  Ook de mensen die zijn gebrainwashed of zich hebben laten Brainwashen zich Doktoren te voelen hebben die liefde nodig

  Dank U

  • @Ringo… ‘Ook de mensen die zijn gebrainwashed of zich hebben laten Brainwashen zich Doktoren te voelen hebben die liefde nodig.’

   Amen broeder… Amen. Ik bid voor ons allemaal. Wie de wereld wil redden moet zichzelf redden. De verandering die nodig is, is de persoonlijke transformatie van angst naar liefde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in