Een week eerder werden de ambassades en consulaten van Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en andere westerse landen gesloten. Ogenschijnlijk vanwege een “terreurdreiging”, maar men kan zich afvragen of zij niet van tevoren gewaarschuwd waren voor de beving.

Op 5 en 6 februari 2023 vond in het Midden-Oosten een reeks van de krachtigste aardbevingen van de afgelopen 80 jaar plaats. Een reeks naschokken, waarvan de sterkste een magnitude van 7,8 bereikte, leidde ertoe dat in Turkije en Syrië duizenden huizen werden verwoest en een enorm aantal mensen eronder bedolven werd. Het aantal slachtoffers heeft al meer dan 5 duizend overschreden, maar het is duidelijk dat dit aantal alleen maar zal toenemen. De aardbeving was zo sterk dat de trillingen van de bodem in tientallen andere landen werden gevoeld, tot in Kazachstan en andere landen van Centraal-Azië. Tegelijkertijd was de aardbeving in het epicentrum van de ramp, in Turkije, zo krachtig dat betonnen woongebouwen als kaartenhuizen in elkaar klapten, schrijft Alexander Shilov.

Op 6 februari werden ook in andere landen bevingen geregistreerd. Een reeks kleine, maar zeer merkbare aardbevingen trok door de landen van Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika, en werd ook geregistreerd bij de kust van Japan en Taiwan. Dit alles had zo’n effect op de bewoners van onze planeet dat op een gegeven moment vooral verheven persoonlijkheden begonnen te praten over het begin van het einde van de wereld. Tegelijkertijd begonnen in sommige media geruchten de ronde te doen dat een dergelijke catastrofe wel eens van kunstmatige oorsprong zou kunnen zijn en niets anders was dan het resultaat van het testen van een nieuw tektonisch wapen.

Het is inderdaad onmogelijk om niet op te merken dat de huidige cataclysme zich voltrok als op bevel. Verkiezingen staan voor de deur van Erdogan en deze tragedie zal de huidige Turkse president niet in de kaart spelen. Bovendien zullen de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden de koppige Turkse leider zeker dwingen om de problemen in Europa van zich af te zetten, en hem misschien zelfs dwingen om in te stemmen met de toelating van Zweden en Finland tot de NAVO. Bijzonder oplettende mensen merkten ook op dat in slechts enkele dagen tijd “vanwege de dreiging van terroristische aanslagen” in Istanboel de ambassades van Canada, de consulaten van Duitsland, Groot-Brittannië en een aantal andere westerse landen werden gesloten, wat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van enige voorkennis over de komende gebeurtenissen. Maar kan een dergelijke catastrofe werkelijk kunstmatig zijn en hoe reëel is het bestaan van het beruchte tektonische wapen dat hele steden in enkele minuten van de aardbodem kan wegvagen? Laten we het proberen uit te zoeken.

  Bill Gates' WHO zegt dat klimaatverandering massale vaccinaties tegen migrerende muggen vereist

Hoe werkt een hypothetisch tektonisch wapen?

In theorie wordt een tektonisch wapen opgevat als een bepaald apparaat of systeem dat onze planeet op de een of andere manier kan beïnvloeden en aardbevingen, vulkaanuitbarstingen of andere tastbare seismische gebeurtenissen kan veroorzaken. Bovendien hoeft het niet rechtstreeks op de aardkorst gericht te zijn, aangezien het hypothetisch mogelijk is om zelfs via elektromagnetische beïnvloeding van de atmosfeer aardbevingen te veroorzaken. Aangenomen wordt dat dergelijke wapens het best kunnen worden gebruikt in gebieden met spanningen en tektonische instabiliteit, aangezien op dergelijke plaatsen zelfs een kleine impact van buitenaf een vrij krachtige aardbeving kan uitlokken.

Ondanks het feit dat een dergelijk wapen als hypothetisch en deels zelfs fantasievol wordt beschouwd, zijn er inderdaad meer dan eens ontwikkelingen in deze richting uitgevoerd. Het is bekend dat zelfs tijdens de Koude Oorlog in de USSR, de VS en enkele andere landen ondergrondse kernproeven zijn uitgevoerd met als doel te testen of kernwapens krachtige bevingen kunnen veroorzaken. In sommige gevallen konden met behulp van dergelijke explosies aardbevingen met een kracht tot 7 punten worden bereikt, maar dergelijke verschijnselen waren vaak van korte duur.

Naast ondergrondse (of onderwater) explosies is een vrij gangbare theorie voor de uitvoering van kunstmatige aardbevingen de zogenoemde Tesla-vibrator. Volgens de legende heeft de beroemde wetenschapper ooit een relatief kleine maar krachtige elektromechanische resonator uitgevonden die in staat is oscillaties met een zeer hoge frequentie uit te voeren. Door deze frequentie op een bepaalde manier af te stemmen en deze resonator aan een huis of ander bouwwerk te bevestigen, zou het mogelijk zijn vrij sterke schokken te veroorzaken, die op een aardbeving lijken. Deze mythe is vele malen weerlegd, maar verhalen over het bestaan van een verbeterde Tesla-vibrator worden tegenwoordig soms gevonden.

  Het Trojaanse paard presidentschap

Wie kan over dergelijke technologieën beschikken?

De grootste kanshebbers voor het bezit van tektonische wapens zijn natuurlijk de grootmachten. Aangenomen wordt dat de naam van dit wapen is bedacht door de Sovjet-seismoloog Alexei Nikolaev. Hij geloofde dat het bestaan van een apparaat dat kan leiden tot het plotseling vrijkomen van de opgeslagen energie van tektonische platen heel goed mogelijk is. Het gebruik van dergelijke wapens kan echter zeer onvoorspelbare gevolgen hebben.

Het is bekend dat in de USSR zelfs werd gewerkt aan de geheime programma’s “Volcano” en “Mercury-18”, die tot doel hadden de mogelijkheden van beïnvloeding op afstand van aardbevingsbronnen te bestuderen. In het kader van deze programma’s werd een aantal succesvolle experimenten uitgevoerd, maar na de ineenstorting van het “Land van de Sovjets” is niets bekend over de voortzetting van het onderzoek naar de ontwikkeling van tektonische wapens in Rusland.

Ook in de Verenigde Staten hebben soortgelijke programma’s plaatsgevonden. Aangezien de overzeese grootmacht na 1991 pas in een stroomversnelling is geraakt wat betreft de ontwikkeling van het militair-industrieel complex, is het mogelijk dat zij veel verder zijn gekomen in de ontwikkeling van tektonische wapens. Begin jaren ’90 vielen de prestaties van Sovjet-wetenschappers in handen van het Amerikaanse leger, dat op basis daarvan een aantal technische en technische apparaten creëerde. Het is bekend dat zij in de latere stadia in de USSR de mogelijkheid bestudeerden om kunstmatige aardbevingen te creëren, niet alleen met behulp van ondergrondse explosies, maar ook door elektromagnetische straling. Sommigen geloven dat de beruchte Amerikaanse HAARP-installatie in Alaska juist is opgericht om in verschillende delen van onze planeet grootschalige geofysische rampen te veroorzaken door de uitzending van elektromagnetische golven.

  De bittere pil van beslissende strategische nederlaag

Conclusie

Waar of niet, we zullen er in de nabije toekomst waarschijnlijk niet achter komen. Aangezien de VN in 1978 een verdrag heeft aangenomen dat het gebruik van alle militaire middelen om de natuurlijke omgeving te beïnvloeden verbiedt, kan met grote waarschijnlijkheid worden gesteld dat bepaalde staten op zijn minst tektonische wapens ontwikkelen. Maar wat de huidige aardbeving in Turkije en Syrië betreft, is het moeilijk te geloven dat deze werkelijk opzettelijk is veroorzaakt. Als een dergelijk wapen bestaat, wordt het gekenmerkt door een zeer willekeurig effect. Als we dus aannemen dat de Verenigde Staten het tegen Turkije hebben gebruikt, dan zou het ook andere landen kunnen treffen, inclusief de landen die aan Washington en de NAVO gelieerd zijn. Hoewel, aan de overkant van de oceaan nauwelijks wordt gedacht aan het lot van de bondgenoten, die altijd al werden beschouwd als vazallen en afhankelijke dienaren …

Wat denkt u van de gebeurtenissen die plaatsvonden? Zouden ze echt kunstmatig zijn veroorzaakt of zijn het allemaal verzinsels van samenzweringstheoretici?


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

5G DOSSIER

Zat HAARP achter de recente aardbevingen in Syrië/Turkije?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelGeconfronteerd met een nederlaag probeert het Kievse regime wanhopig de oorlog regionaal uit te breiden en de buurlanden te betrekken
Volgend artikelBill Gates wil kunstmatige intelligentie gebruiken om samenzweringstheorieën te bestrijden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

34 REACTIES

 1. Nostradamus heeft dit voorspelt in de boeken van doleres cannon, dus ja, ik geloof dat dit waar is,aangezien hij veel wat er is gebeurd heeft voorzien. Niet echt wetenschappelijk maar meer een spiritueel gevoel.

 2. Stinkt naar de misdaad, Erdogan kan beter de stekker met Nato er uit trekken en samen met Rusland gaan .
  De meldingen over Haarp komt steeds dichterbij en ja daar moet je bij afvragen wat er allemaal speelt.
  Ja vreemd genoeg waren de ambassades dicht , heel vreemd? Nee ze wisten het .
  Gooi dat Verrekte US maar plat en een in Brussel de hoeren en coke snuivers

   • Nu heb je de USA niet meer nodig? Nazi’s zoals jij willen nu graag zogenaamd aan de goeie kant van de geschidenis staan. Jij bent voor een partij, als die partij begint te verliezen ben je ineens voor de andere partij. NIKNOK-NAZI is een betere naam, dan kan iedereen begrijpen dat jij een van de vijanden van de mensheid bent. Als nou eenmaal je bloed en dna doordrengt is van haat tegenover donkere en gekleurde mensen, dan kan je wel zogenaamd aan hun kant gaan staan, maar diep van binnen ben en blijf je dezelfde perverse onbetrouwbare racist die tot z’n graf blijft haten. Als je begint te schelden of oproepen tot geweld op deze site komt je bericht niet of wordt je gebant, maar een beledigende racistische uitting mag dan weer wel, zo hou je dingen in stand. Eens een geboren racist altijd een racist of je nu dingen aankaart of niet.

    • @KeertWilder. Wat ben je nu aan het schreeuwen. Ik lees nergens uitspraken bij niknok die op rascisme wijze. Alleen dat hij of de VS al een mogelijke vernietiger, ism de de EU boeven, van europa ziet. Als jezelf even goed je ogen en oren opent kan je dat ook zien en horen. Fuck the EU is een uitspraak die een politieke mafkees in de VS riep. Dus …

 3. Zelfs zonder techniek acht ik niet uitgesloten dat de disbalans in de wereld en de regio al dit effect kan hebben. We leven in een en hetzelfde magnetisch veld. De Amerikanen onderschatten zichzelf, ze hebben geen wapens nodig, hun aanwezigheid is al genoeg zo erg zijn ze uit hun evenwicht.

 4. Het betreffende gebied in Turkije ligt op een tektonische plaat die richting westen wordt geduwd. Dat heeft geresulteerd in 2 breuklijnen die tegen elkaar aan duwen. Dat geeft vroeg of laat, of continue, een aardbeving. Lichtflitsen en bliksems zijn niet ongewoon bij aardbevingen. Denk aan een piëzo-keramisch element die dmv wrijving een vonk geeft. Of je aardbevingen kan stimuleren is een ander verhaal. Als je je vrouw loopt te jennen in de maandelijkse periode ontploft ze ook op een bepaalt moment. Geen haarp op mijn hoofd die daar aan denkt…

  • Dat zijn CERN installaties en rusland heeft de grootste en meeste, heeft met leylijnen (skelet van de aarde) te maken, rusland heeft grote leylijn-kruizingen.

 5. Dat zijn CERN installaties en rusland heeft de grootste en meeste, heeft met leylijnen (skelet van de aarde) te maken, rusland heeft grote leylijn-kruizingen.

 6. We dienen er serieus rekening mee te moeten houden dat het kan..Maar zeker is dat heel veel schade en slachtoffers ook hier weer te wijten zijn aan inferieur bouwen en alle mogelijke andere vormen van corruptie.
  Zoals bij zoveel rampen die daardoor juist vaak pas tot échte ramp worden….

 7. http://www.nowtheendbegins.com/was-massive-earthquake-in-turkey-syria-caused-by-haarp-weather-manipulation-in-alaska/

  https://henrymakow.com/2023/02/earthquake-was-punishment-for-.html

  Enkele linken maar betwijfel of het mogelijk is iets echt confronterends te vinden op internet via google.
  Boeken over Haarp en patenten onderzoeken alsook oude opnames en geschriften en wetgevingen aangezien dit een oude technologie is belooft meer resultaat voor opheldering.

 8. Wellicht heeft “men” een vinding van Tesla uit de brandkast gehaald. Ik heb eens gelezen dat Tesla oscillatie-proeven deed, waarbij nabij gelegen gebouwen in trilling kwamen. Dit werd niet als prettig ervaren. Ook beweerde hij dat hij de aarde in tweeën zou kunnen splitsen.
  Tot zover mijn geheugen.

 9. De militaire HAARPtechnologie wordt o.a. gebruikt om kunstmatig aardbevingen op te wekken. Gezien de geopolitieke situatie, waarbij het belangrijk is om te weten dat Turkije zich steeds meer distancieert vd VS en Navo en tegelijkertijd steeds betere banden smeed met Rusland, is het gezien het tijdstip vd aardbeving aannemelijk dat deze kunstmatig opgewekt is.

 10. Het onderzoek dat aangehaald wordt had tot doel grote aardbevingen te voorkomen door, middels het detoneren van nucleaire ladingen op grote diepte, de lokaal in de aardkorst opgebouwde spanningen in meerdere kleine schokken vrij te laten komen.
  Dit onderzoek is destijds afgeblazen van wegen de enorme radioactieve vervuiling die het zou veroorzaken.

  De aardbeving in Turkije had zijn epicentrum op 19 kilometer diepte, wat invloed van buitenaf zeer onwaarschijnlijk maakt.
  Daarbij betreft het hier bekend aardbevingsgebied, waar het al veel te lang stil was gebleven, wat normaal gesproken op een zware beving uitloopt, wat precies is wat er nu gebeurt is.

  Deze beving is voorafgegaan door andere (kleinere) bevingen, en nu dit gedeelte van de breuklijn zich ontladen heeft wordt de volgende beving verder naar het westen langs de breuklijn verwacht, in de omgeving van Istanboel, waarna Griekenland en Italië mogelijk aan de beurt komen.
  De beving in zuid oost Turkije waar het hier om gaat is dus duidelijk onderdeel van een heel (de wereld omspannend) patroon van bevingen, wat de sowieso al onwaarschijnlijke menselijke invloed theorie nog eens veel onwaarschijnlijker maakt.

  Broodje aap verhaal dus…

 11. Even het geheugen van de ongelovigen opfrissen: tijdens de geprovoceerde bosbranden in Californië smolten auto’s volledig weg terwijl nabijgelegen bomen ongehavend overeind bleven. Een natuurverschijnsel?
  Dezelfde technologie werd ook tijdens de 9/11-show opgevoerd. Waarom kan dergelijk kunstje dan niet in Turkije? De beving stemt in niets overeen met de karakteristieken van een aardbeving.
  Een klein detail: waarom kozen 14 ambassades het hazenpad???
  Doe even moeite om onafhankelijk na te denken, als je daartoe nog in staat bent.

 12. “in Turkije en Syrië duizenden huizen werden verwoest en een enorm aantal mensen eronder bedolven werd.”

  Het was een zware aardbeving… dat is zeker,

  Dat vele huizen ingestort zijn is omdat corrupte aannemers huizen en hoogbouw gebouwd hebben zonder rekening te houden met bouwvoorschriften, ook door het gebruik van inferieure materialen, de betonmaffia is daar koning.
  Nieuwbouw werd gewoon boven de fundamenten van de oude huizen gezet.

  Kijk naar al die vakantieressorts, ziet er chic en net en modern uit… dat is een vliesje dat alles bedekt.

  Orban heeft zwaar uitgehaald naar de bouwsector.

  Geen kunstmatige geo raid, maar duidelijk menselijk wanbeheer door bepaalde creaturen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in