Dus, GloboCap is de Rubicon overgestoken. De laatste fase van haar transformatie van de samenleving in een gepathologiseerd-totalitaire dystopie, waar verplichte injecties met genetische therapie en digitale nalevingspapieren gemeengoed zijn, is nu officieel aangebroken, schrijft CJ Hopkins.

Op 19 november 2021 heeft de regering van het Nieuwe Normaal Oostenrijk besloten dat vanaf februari experimentele mRNA-injecties verplicht zullen zijn voor de gehele bevolking. Dit decreet komt midden in Oostenrijks officiële vervolging van “de Ongevaccineerden”, d.w.z. politieke dissidenten en andere gewetensbezwaarden die weigeren zich te bekeren tot de nieuwe officiële ideologie en zich te onderwerpen aan een serie mRNA-injecties, ogenschijnlijk ter bestrijding van een virus dat milde tot matige griepachtige verschijnselen veroorzaakt (of helemaal geen verschijnselen) bij ongeveer 95% van de geïnfecteerden en waarvan het totale sterftecijfer van de infectie ongeveer 0,1% tot 0,5% bedraagt.

Oostenrijk is slechts de punt van de Nieuwe Normaal speer. Prominente Nieuwe-Normaal fascisten in Duitsland, zoals Der Führer van Beieren, Markus Söder, en Minister van Propaganda Karl Lauterbach, roepen al op tot een allgemeine Impfpflicht (d.w.z. “verplichte vaccinatie”), wat voor niemand als een verrassing mag komen.

De Duitsers zullen toch niet werkeloos toezien hoe de Oostenrijkers hen publiekelijk uit-fascisten? Ze hebben tenslotte een reputatie hoog te houden! Italië zal waarschijnlijk de volgende zijn die meedoet, tenzij Litouwen of Australië hen voor zijn.

Maar serieus, dit is nog maar het begin van het Winter Beleg waar ik onlangs over schreef. Het plan lijkt te zijn om eerst Europa te Nieuw-Normaliseren – over het algemeen zijn Europeanen volgzamer, respectvoller voor alle gezag, en niet erg goed bewapend – en het dan te gebruiken als hefboom om het nieuwe gepathologiseerde totalitarisme op te dringen aan de VS, en het VK, en de rest van de wereld.

Ik geloof niet dat dit plan zal slagen. Ondanks de langste en meest intensieve propagandacampagne in de geschiedenis van de propaganda, blijven er genoeg van ons over die standvastig weigeren het “Nieuwe Normaal” als onze nieuwe realiteit te aanvaarden.

En velen van ons zijn boos, extreem boos … militant, explosief boos.

Wij zijn geen “vaccin-aarzelaars” of “anti-vaccin” of “Covid-ontkennende samenzweringstheoretici”. Wij zijn miljoenen gewone mensen uit de arbeidersklasse, mensen met principes, die waarde hechten aan vrijheid, die niet bereid zijn zachtjes de geglobaliseerde, gepathologiseerd-totalitaire nacht in te gaan.

Het kan ons geen reet meer schelen of onze vroegere vrienden en familieleden die Nieuw Normaal zijn geworden, begrijpen wat dit is. Wij begrijpen het wel. We begrijpen precies wat dit is. Het is een ontluikende vorm van totalitarisme, en we zijn van plan het te doden – of op zijn minst kritisch te verwonden – voordat het uitgroeit tot een volgroeide kolos.

Nu, ik wil absoluut duidelijk zijn. Ik pleit niet voor geweld en keur het ook niet goed. Maar het gaat gebeuren. Het is al aan het gebeuren. Totalitarisme (zelfs deze “gepathologiseerde” versie ervan) wordt aan de maatschappij opgelegd en met geweld in stand gehouden. Het bestrijden van totalitarisme brengt onvermijdelijk geweld met zich mee.

Het is niet mijn favoriete tactiek in de huidige omstandigheden, maar het is onvermijdelijk nu we dit stadium hebben bereikt, en het is belangrijk dat degenen die deze strijd voeren erkennen dat geweld een natuurlijke reactie is op het geweld (en de impliciete dreiging van geweld) dat tegen ons wordt gebruikt door de Nieuwe Normaal-autoriteiten, en de massa’s die zij tot fanatieke razernij hebben opgezweept.

  De 6 redenen waarom u een hoger risico loopt op schade door een COVID-vaccin

Het is ook belangrijk (essentieel, zou ik zeggen) om het geweld van het Nieuwe Normaal zichtbaar te maken, d.w.z. om deze strijd in politieke termen te kaderen, en niet in de pseudo-medische termen die door het officiële Covid-narratief worden gepropageerd). Dit is geen academische discussie over het bestaan, de ernst, of de reactie op een virus. Dit is een strijd om de toekomst van onze samenlevingen te bepalen.

Dit feit, boven alles, is wat de globaal-kapitalistische heersende klassen vastbesloten zijn te verbergen. Het uitrollen van het Nieuwe Normaal zal mislukken als het wordt gezien als politiek (d.w.z. een vorm van totalitarisme). Het vertrouwt op ons onvermogen om het te zien als wat het is. Dus verbergt het zichzelf en het geweld dat het pleegt in een pseudo-medisch officieel narratief, waardoor het immuun wordt voor politieke oppositie.

We moeten haar deze perceptuele schuilplaats, deze hermeneutische schuilplaats ontzeggen. We moeten het laten zien wat het is, een “gepathologiseerde” vorm van totalitarisme. Om dat te kunnen doen, moeten we het begrijpen… zijn interne logica, en zijn sterke en zwakke punten.

GEPATHOLOGISEERD TOTALITARISME

Ik heb het Nieuwe Normaal beschreven als “gepathologiseerd totalitarisme” en voorspeld dat verplichte “vaccinatie” op komst was sinds tenminste mei 2020. (Zie o.a. The New Pathologized Totalitarianism).

Ik gebruik de term “totalitarisme” opzettelijk, niet voor het effect, maar omwille van de nauwkeurigheid. Het Nieuwe Normaal is nog steeds een ontluikend totalitarisme, maar de essentie ervan is onmiskenbaar aanwezig. Ik heb die essentie in een recente column beschreven:

“De essentie van totalitarisme – ongeacht het kostuum en de ideologie die het draagt – is het verlangen om de samenleving, elk aspect van de samenleving, elk individueel gedrag en denken, volledig te beheersen. Elk totalitair systeem, of het nu een hele natie, een piepkleine sekte, of welke andere vorm van sociaal lichaam dan ook is, evolueert naar dit onbereikbare doel…de totale ideologische transformatie en controle van elk afzonderlijk element van de samenleving…Dit fanatieke streven naar totale controle, absolute ideologische uniformiteit, en de eliminatie van alle afwijkende meningen, is wat totalitarisme totalitarisme maakt.”

In oktober 2020 publiceerde ik The Covidian Cult, die sindsdien is uitgegroeid tot een serie essays waarin het Nieuw-Normale (d.w.z. gepathologiseerde) totalitarisme wordt onderzocht als “een cultus in het groot, op een maatschappelijke schaal.”

Deze analogie geldt voor alle vormen van totalitarisme, maar in het bijzonder voor het Nieuw-Normaal totalitarisme, omdat het de eerste wereldwijde vorm van totalitarisme in de geschiedenis is, en dus:

“Het sekte/cultuur paradigma is omgekeerd. In plaats van dat de sekte bestaat als een eiland binnen de dominante cultuur, is de sekte de dominante cultuur geworden, en degenen onder ons die zich niet bij de sekte hebben aangesloten zijn de geïsoleerde eilanden binnen de sekte geworden.”

In The Covidian Cult (Part III), merkte ik op:

“Om ons tegen deze nieuwe vorm van totalitarisme te kunnen verzetten, moeten we begrijpen hoe het zowel lijkt op als verschilt van eerdere totalitaire systemen. De overeenkomsten zijn tamelijk duidelijk – d.w.z. de opschorting van grondwettelijke rechten, regeringen die per decreet regeren, officiële propaganda, openbare loyaliteitsrituelen, het verbieden van politieke oppositie, censuur, sociale segregatie, knokploegen die het publiek terroriseren, enzovoort – maar de verschillen zijn niet zo duidelijk.”

En ik heb beschreven hoe het Nieuwe Normaal totalitarisme fundamenteel verschilt van het 20ste-eeuwse totalitarisme wat betreft zijn ideologie, of het ogenschijnlijke gebrek daaraan.

  Israël: Vroegtijdige gevaccineerden twee keer zo vaak geïnfecteerd met Covid

“Terwijl het 20e-eeuwse totalitarisme min of meer nationaal en openlijk politiek was, is het Nieuwe Normaal-totalitarisme supranationaal, en zijn ideologie is veel subtieler. Het Nieuwe Normaal is geen Nazisme of Stalinisme. Het is mondiaal-kapitalistisch totalitarisme, en het mondiale kapitalisme heeft technisch gezien geen ideologie, of beter gezegd, zijn ideologie is ‘realiteit’.”

Maar het belangrijkste verschil tussen het 20ste-eeuwse totalitarisme en dit opkomende, wereldwijde totalitarisme is de manier waarop het Nieuwe Normaal totalitarisme zijn politieke aard “pathologiseert”, waardoor het zichzelf in feite onzichtbaar maakt, en dus immuun voor politieke oppositie.

Terwijl het 20e-eeuwse totalitarisme zijn politiek op zijn mouw droeg, presenteert het Nieuw Normaal totalitarisme zichzelf als een niet-ideologische (d.w.z. supra-politieke) reactie op een wereldwijde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid.

En dus worden de klassieke totalitaire kenmerken – b.v. het intrekken van basisrechten en -vrijheden, centralisatie van de macht, heerschappij per decreet, repressief politieoptreden, demonisering en vervolging van een “zondebok”-onderklasse, censuur, propaganda, enz. – niet verborgen gehouden, omdat ze onmogelijk te verbergen zijn, maar opnieuw in context geplaatst in een gepathologiseerd officieel narratief.

De Untermenschen worden “de Ongevaccineerden”. Swastika-speldjes worden medisch uitziende maskers. Arische identiteitspapieren worden “vaccinatiepassen”. Onweerlegbaar zinloze sociale beperkingen en verplichte openbare gehoorzaamheidsrituelen worden “lockdowns”, “sociale distantie”, enzovoort.

De wereld is verenigd in een Goebbelsiaanse totale oorlog, niet tegen een externe vijand (d.w.z. een raciale of politieke vijand), maar tegen een interne, pathologische vijand.

Dit gepathologiseerde officiële narratief is machtiger (en verraderlijker) dan welke ideologie ook, omdat het niet functioneert als een geloofssysteem of ethos, maar eerder als objectieve “werkelijkheid”. Je kunt niet discussiëren met of je verzetten tegen de “werkelijkheid”. De “werkelijkheid” heeft geen politieke tegenstanders.

Degenen die de “werkelijkheid” betwisten zijn “krankzinnig”, d.w.z. “samenzweringstheoretici”, “anti-vaxxers”, “Covid-ontkenners”, “extremisten”, enz. En dus pathologiseert het gepathologiseerde Nieuwe Normaal-narratief ook zijn politieke tegenstanders, waardoor het ons tegelijkertijd van politieke legitimiteit berooft en zijn eigen geweld op ons projecteert.

Het totalitarisme van de 20e eeuw gaf zijn geweld ook de schuld van zijn zondebokken (joden, socialisten, contrarevolutionairen, enz.), maar probeerde zijn geweld niet uit te wissen. Integendeel, het toonde het openlijk, om de massa’s te terroriseren. Het nieuwe normale totalitarisme kan dit niet doen. Het kan niet openlijk totalitair worden, omdat kapitalisme en totalitarisme ideologisch tegenstrijdig zijn.

De globaal-kapitalistische ideologie zal niet functioneren als een officiële ideologie in een openlijk totalitaire samenleving. Zij vereist de simulatie van “democratie”, of op zijn minst een simulatie van op de markt gebaseerde “vrijheid”. Een samenleving kan zeer autoritair zijn, maar om in het globale kapitalistische systeem te kunnen functioneren, moet zij haar bevolking de fundamentele “vrijheid” toestaan die het kapitalisme aan alle consumenten biedt, het recht/de plicht om deel te nemen aan de markt, goederen te bezitten en te ruilen, enz.

Deze “vrijheid” kan voorwaardelijk zijn of uiterst beperkt, maar zij moet in zekere mate bestaan. Saoedi-Arabië en China zijn twee voorbeelden van openlijk autoritaire GloboCap samenlevingen die niettemin niet volledig totalitair zijn, omdat zij geen deel van het systeem kunnen zijn en blijven. Hun officiële ideologieën (d.w.z. Islamitisch fundamentalisme en communisme) functioneren in feite als oppervlakkige overlappingen van de fundamentele globaal-kapitalistische ideologie die de “werkelijkheid” dicteert waarin iedereen leeft.

Deze “overlappende” ideologieën zijn niet nep, maar wanneer zij in conflict komen met de globale kapitalistische ideologie, raad eens welke ideologie wint.

Het punt is dat het Nieuwe Normaal totalitarisme – en elke vorm van globaal-kapitalistisch totalitarisme – zichzelf niet kan tonen als totalitarisme, of zelfs autoritarisme. Het kan zijn politieke aard niet erkennen. Om te kunnen bestaan, moet het niet bestaan.

  Vier artsen: Deze mRNA experimentele vaccins zijn bedoeld om ons te steriliseren en genetisch te wijzigen

Bovenal moet het zijn geweld uitwissen (het geweld waar alle politiek uiteindelijk op neerkomt) en zich aan ons voordoen als een in wezen weldadig antwoord op een legitieme “wereldwijde gezondheidscrisis” (en een “klimaatveranderingscrisis”, en een “racismecrisis”, en welke andere “wereldwijde crises” dan ook waarvan GloboCap denkt dat ze de massa’s zullen terroriseren tot een hersenloze, aan orders gehoorzamende hysterie).

Deze pathologisering van totalitarisme – en het politiek-ideologische conflict waarin we de afgelopen 20 maanden verwikkeld zijn geweest – is het belangrijkste verschil tussen het Nieuwe Normaal totalitarisme en het 20e-eeuwse totalitarisme. Het hele wereldkapitalistische apparaat (d.w.z. bedrijven, regeringen, supranationale entiteiten, de bedrijfs- en staatsmedia, de academische wereld, etc.) is in dienst gesteld om dit doel te bereiken.

We moeten in het reine komen met dit feit. Dat moeten we. Niet de Nieuwe Normalen. Wij.

GloboCap staat op het punt de samenleving om te vormen tot een lachende, pathologiserend-totalitaire dystopie, waar ze experimentele genetische “therapieën” kunnen opleggen, en elk ander type “therapie” dat ze maar willen, en ons dwingen onze ” nalevingspapieren” te laten zien om ons met de meest elementaire aspecten van het leven bezig te kunnen houden.

Deze nieuwe vormgeving van de samenleving is gewelddadig. Het wordt met geweld uitgevoerd, met geweld en de altijd aanwezige dreiging van geweld. We moeten dat onder ogen zien, en ernaar handelen.

Hier in het Nieuw-Normale Duitsland, als u boodschappen probeert te doen zonder een medisch uitziend masker, zal de gewapende politie u uit het pand verwijderen (en ik zeg dit uit persoonlijke ervaring). In het Nieuw-Normale Australië, als u naar de synagoge gaat, zullen de media worden gewaarschuwd en zal de politie u omsingelen. In Duitsland, Australië, Frankrijk, Italië, Nederland, België en vele andere landen zal de politie, als u gebruik maakt van je recht om bijeen te komen en te protesteren, u natspuiten met waterkanonnen, u neerschieten met rubberen kogels (en soms echte kogels), giftige stoffen in uw ogen spuiten, en u gewoon in het algemeen verrot slaan.

En ga zo maar door. Degenen onder ons die strijden voor onze rechten en ons verzetten tegen dit gepathologiseerde totalitarisme zijn maar al te bekend met de realiteit van het geweld en de haat die het heeft aangewakkerd in de Nieuwe Normaal massa’s.

We ervaren het dagelijks. We voelen het elke keer als we gedwongen worden een masker te dragen, als een ambtenaar (of ober) onze “papieren” wil zien.

We voelen het wanneer we worden bedreigd door onze regering, wanneer we worden belicht en gedemoniseerd door de media, door artsen, beroemdheden, willekeurige vreemden, en door onze collega’s, vrienden en familieleden.

We herkennen de blik in hun ogen. We herinneren ons waar het vandaan komt, en waar het toe leidt.

Het is niet alleen onwetendheid, massahysterie, verwarring, of een overdreven reactie, of angst … of, oké, ja, het is al die dingen, maar het is ook het schoolvoorbeeld van totalitarisme (niettegenstaande de nieuwe gepathologiseerde draai). Totalitarisme 101.

Kijk het in de ogen, en handel er naar.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

(Nieuwe Normaal) Winter komt eraanVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelEuropa’s nieuwe golf van Covid-autoritarisme heeft een gevaarlijk nieuw precedent geschapen
Volgend artikelFamilies van COVID-vaccin slachtoffers in Zuid-Korea rouwen om hun dierbaren tijdens massale herdenkingsdienst
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

  • Klaus Schwab en co hebben jarenlang voorbereidingen gedaan om ons in een dictatuur te kunnen dwingen.
   In een filmpje geeft Schwab zelf aan dat burgers heel boos zullen worden…
   De psychopaten Schwab en co zijn hier dus allang op voorbereid.
   Door de verregaande techniek en digitalisering plus grafeenoxide in ieders lijf in combinatie met 5G, zijn de psychopaten op het punt gekomen om iedere burger 24/7 te kunnen controleren.
   Hoewel ik de gifprikken niet heb genomen besef ik tevens dat op den duur ongevaccineerden ” met hun rug tegen de muur worden gezet…”
   Want het ultieme doel van de psychopaten is dat ieder burger via de gifprikken grafeenoxide in zijn lijf heeft ( transhumanisme ), om je 24/7 te kunnen controleren indien je de gifprikken overleeft.

 1. Dat helaas teveel mensen steeds in dezelfde ‘vallen’ gemaskeerd in andere ‘jasjes’ blijven trappen boezemt mij nog meer angst in dan welke ‘pandemie’ dan ook

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in