Zoals de schoolkinderen u zullen vertellen, beginnen en eindigen de namen van de continenten met dezelfde letter, A: Azië, Afrika, Amerika, Australië, Antarctica. Er is één uitzondering: Europa, dat weliswaar nog steeds met dezelfde letter eindigt, maar de eerste letter is niet A, maar E. Vanwaar dat verschil? Is het misschien omdat Europa niet echt een continent is? Het is immers geen uitgestrekte landmassa, omgeven door een oceaan (als het een klein landmassa was, zou het een eiland heten). Zijn grenzen zijn willekeurig, zijn vaak veranderd, zijn pas betrekkelijk kort geleden tot aan de Oeral opgeschoven, en zijn nog steeds zeer omstreden. In werkelijkheid is Europa toch het kunstmatig geïsoleerde noordwestelijke schiereiland van Azië? Het is helemaal geen geografisch continent, het is een ideologische constructie. Daarom was de slogan van zovele EU-fanaten, zoals de voormalige Franse president Chirac: “Faisons l’Europe” – “Laten we Europa scheppen”, schrijft Batiushka.

Niet alleen verdwijnen de oude, door en door corrupte internationale organisaties zoals de VN, de WTO, het WEF of het IMF terecht in de riolen van de geschiedenis, samen met hun in diskrediet geraakte marionettenmeester, de VS-elite, maar dat geldt ook voor de pro-VS regionale groeperingen, zoals haar Europese politieke en economische arm, de EU, en haar Europese militaire arm, de NAVO. En hier vragen we ons precies af waar de VS/NAVO-nederlaag in Oekraïne het Europese schiereiland, zowel het EU-deel als de rest buiten de EU, laat?? Na de Eerste Wereldoorlog moest Europa geherconfigureerd worden, en opnieuw na de Tweede Wereldoorlog. Wat is nu, hoe u de 2022 Westerse nederlaag in de Oekraïne ook noemt (Wereldoorlog III, of Wereldoorlog I, deel III), de bestemming ervan?

De grootste openbaring van de proxy-oorlog van de VS in de Oekraïne is toch wel de afhankelijkheid van Europa van Rusland. Zonder Rusland kan het eenvoudig niet overleven – hoewel Rusland zonder Europa kan overleven. Het is een feit dat het grootste Europese land de laatste eeuwen Rusland is geweest, naar oppervlakte en, de laatste anderhalve eeuw, naar bevolking. De meest gesproken taal in Europa is het Russisch, de tweede het Duits, de derde het Frans, de vierde het Engels, de vijfde het Italiaans. Wat de natuurlijke hulpbronnen betreft, of het nu om landbouw of mineralen gaat, en wat de militaire macht betreft, is Rusland opnieuw het belangrijkste land.

  Rusland staat alleen tegenover de NAVO en is in staat zijn vijanden in zijn eentje te verslaan - Russische ex-president Dmitri Medvedev

Dit gezegd zijnde, moet men toegeven dat een deel van de Russische macht, waarvan Europa afhankelijk is, afkomstig is uit Azië, dat het grootste deel van het Russische grondgebied vormt. Rusland is dus ook Azië, meer bepaald het noordelijkste derde deel van de Aziatische landmassa, terwijl Europa slechts het piepkleine noordwestelijke puntje van diezelfde landmassa is. Wat de volkeren van Europa betreft, ook zij kwamen uit Azië, en spreken meestal “Indo-Europese”, dat wil zeggen, Noord-Indische, talen. Wat de traditionele godsdienst van Europa betreft, ook die is Aziatisch, want Christus, die op aarde verscheen als een koffiekleurige man die zeker nooit een broek droeg, leefde in Azië, meer bepaald in het Midden-Oosten. Het lijkt iedereen met zelfs maar de meest elementaire geografische en historische kennis duidelijk dat de bestemming van Europa, dat nu gescheiden is van zijn vroegere landkoloniën in Afrika, Amerika en Australië, bij Rusland ligt, dat zijn verbinding met Azië is.

Het grondgebied van de vier grotendeels Oost-Slavische Unie-staten, de Russische Federatie, Wit-Rusland, Malorossija en Karpaten-Rusland (de laatste twee gevormd uit de oude, noodlottige vazal van de VS, de “Oekraïne”), doet de rest van Europa in het niet vallen. Evenzo zijn de Vier Staten van de Unie, met een bevolking van 200 miljoen, qua bevolking veel groter dan elk van de Europese Gewesten. De toekomstige Europese regio’s zijn nog steeds onafhankelijke, zij het integrale, delen van Eurazië, binnen de Russische hulpbronnen- en veiligheidsparaplu, waarvan zij afhankelijk zijn. Het niet-Russische Europa heeft zijn eigen persoonlijkheid en cultuur, die verschilt onder zijn leden. Geografisch, historisch en taalkundig gezien kunnen de 450 miljoen mensen van het oude Europa van de EU en niet-EU Europa in acht Europese regio’s verdeeld worden. Welke zijn dat, in volgorde van bevolking?

  WWI Revisie: Heeft Oekraïne chemische wapens gebruikt tegen Russische troepen?

1. Germanië (122 miljoen):

Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Tirol, Nederland, Vlaanderen (Noord-“België”), Duitstalig Oost-“België”, Luxemburg, Duitstalig Zwitserland en Liechtenstein. Deze landen, met ongeveer twee keer zoveel inwoners als de meeste andere Europese gewesten, zijn allemaal beïnvloed door dezelfde cultuur van Germaanse organisatie, orde en productiviteit. Dit zou richting kunnen geven aan de uitweg uit hun huidige zwarte gat.

2. Francia (74 miljoen):

Frankrijk, Wallonië en Brussel, Franstalig Zwitserland en Monaco. Allen delen in dezelfde katholieke en post-katholieke Franstalige cultuur. Een terugkeer naar oude wortels en historisch cultureel erfgoed zou dit Gewest in de toekomst richting kunnen geven.

3. De Anglo-Keltische Confederatie (73 miljoen):

Engeland, Ierland, Schotland en Wales. Hoewel geografisch duidelijk één, hebben deze duizend eilanden en hun vier naties in de geschiedenis veel hinder ondervonden van de centraliserende, unionistische geest die met geweld vanuit het vreemde “Britse” Londen werd opgelegd. (Tussen de Imperialistische Romeinen en de even Imperialistische Noormannen was de Engelse hoofdstad Winchester geweest). Als er een billijke, confederale regeling kan worden getroffen tussen alle vier door alles wat Brits en Brits is te verwerpen, is er hier een toekomst. Zou het acroniem, IONA (Isles of the North Atlantic) aanwijzingen kunnen geven voor die toekomst?

4. De Visegrad-groep (66 miljoen):

Polen, Litouwen, Hongarije, de Tsjechische landen, Slowakije. Litouwen wordt gewoonlijk niet tot de “Visegrad-groep” gerekend, maar het heeft zoveel gemeen met Polen en het nationale katholicisme, dat het wel tot deze groep moet behoren. Allen delen in een gemeenschappelijke West-Slavische/Centraal- en Oost-Europese, grotendeels katholiek-nationalistische, cultuur.

5. Zuidoost-Europa (65 miljoen):

Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro, Albanië, Noord-Macedonië, Roemenië, Moldavië, Bulgarije, Griekenland en Cyprus. Hoewel zeer gevarieerd van cultuur, voornamelijk orthodox, maar ook katholiek en moslim, en zich uitstrekkend tot aan de Roemeense Karpaten, alsmede de Griekse eilanden en het eiland Cyprus, is het middelpunt van deze groep een gemeenschappelijke, zij het vaak tot nu toe tragische, Zuidoost-Europese geschiedenis.

  Het is duidelijk dat degenen die begrijpen waar dit naar toe gaat, de Derde Wereldoorlog is

6. Italia (62 miljoen):

Italië, San Marino, Ticino en Malta. Alle hebben een gemeenschappelijke Italiaanse cultuur, die de kracht kan leveren voor politieke, economische, culturele en sociale vernieuwing.

7. Iberië (57 miljoen):

Spanje, de Canarische eilanden, Catalonië, Baskenland, Gibraltar, Andorra, Portugal, de Azoren, Madeira. Zij delen allen in een gemeenschappelijke Iberische cultuur. Met decentralisatie zouden zij kunnen samenwerken om een uitweg uit de huidige crisis te vinden.

8. Nordica (30 miljoen):

IJsland, Noorwegen, Denemarken, de Faeröer, Zweden, Finland, Estland en Letland. Met een grotendeels luthers en post-luthers gemeenschappelijk cultureel erfgoed zouden deze landen, met slechts ongeveer de helft van de bevolking van de meeste andere Europese regionale groepen, kunnen samenwerken om een richting te geven weg van de zelfmoord waartoe zij in de laatste decennia zo gevaarlijk dicht zijn gekomen.

Velen zijn op het ogenblik diep pessimistisch over de toekomst van het Europese schiereiland. De EU is aan het instorten en dat is al enige tijd voor iedereen zichtbaar. Wij zien echter geen reden tot dergelijk pessimisme op lange termijn. Zodra “Europa” zich weer verbonden heeft met zijn geografische en historische wortels in Azië, zal het weer een toekomst hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat de geschiedenis de voorbije duizend jaar van Europa zal gaan beschouwen als in vele opzichten een afwijking en een verdraaiing van zijn historische bestemming, die erin bestaat een integrerend, zij het eigenaardig, deel uit te maken van de Aziatische landmassa.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Hier is de voornaamste reden waarom Rusland Oekraïne volledig moet neutraliseren!Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVijf maanden na de speciale militaire operatie – een samenvatting
Volgend artikelRusland: They Ain’t Gonna Take It Anymore!!!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Dit is te gek voor woorden. Vlaanderen (Noord-“België”) is een constructie. Wie de geschiedenis kent weet dat het graafschap Vlaanderen (inclusief Zeeland en Noord-Frankrijk tot Roobeke (Roubaix)) altijd onderhorig geweest is aan de koning van Frankrijk. En dat het hertogdom Brabant (inclusief Noord-Brabant (NL)) enkel onderhorig kon zijn als er weer eens een Keizer was in het heilige Roomse rijk en dus meestal onafhankelijk was. En wie een beetje geschiedenis kent weet dat Hongaars en Fins tot dezelfde taal- en cultuurgroep behoren en niets te maken hebben met de Slavische cultuur, dat is een Russische fantasie, Hongaren en Finnen zijn nazaten van de Hunnen. In Boedapest staat zelfs een standbeeld voor de stichter van Hongarije: Atilla.
  Basken hebben niets met Spanje te maken, Baskisch is een eigen taal van onbekende oorsprong en zelfs verwant aan sommige Noord-Amerikaanse native-languages. Hoe dat mogelijk is is onbekend, gehuld in de nevelen van de geschiedenis.
  En leg maar eens uit aan de Catalanen dat ze Spanjaarden zouden zijn. Vergeet uw harnas niet!
  En wat met de West-Gotische invloeden die we vinden in de Afrikaanse Berber (Tamazight, Amazigh, ..) culturen? En is Andalusië dan nooit Arabisch geweest?
  En was nooit een Libiër keizer van Rome?
  Neen, bovenstaand artikel is fantasie uit één van de provincies van Constantinopel, want dat was Rusland oorspronkelijk vooraleer de Turken hen uit Kyiv verjoegen. Rusland is Europa en heeft noodgedwongen delen van Azië veroverd na hun vlucht voor de Turken. Zonder Europa wordt Rusland een Chinese kolonie. We hebben elkaar even hard nodig, Europa en Rusland. De verdeeldheid tussen beide delen van Europa is een Amerikaanse constructie, de VS is niet meer dan een opstandige Engelse kolonie, en bij een hereniging van het Europese continent met Rusland wordt Amerika weer wat het was: een bijzaak, een aanhangsel, een ex-kolonie van Europa.

  • Ja zo bezie ik het ook. Er zitten overal haken en ogen aan. Niets is wat het lijkt en turkije was vroeger , heel lang geleden een heel groot continent. Deze president nu heb ik het idee dat hij dat allemaal terug wil pakken. Russia gaat maar tot het jaar 1100 terug in de tijd daarvoor was er geen rusch. Maar dat weten veel mensen niet.

  • En ik ben een Limburger en zeker geen EU burger ik ben mij zelf ik ben een mens en laat mijn entiteit niet door zo een sekte leider als Rutte afnemen ooit komt er een kans dat het volk gaat inzien met wat voor foute mensen wij te maken maken helaas het inzicht zal komen naar dat er vele mensen zijn omgebracht en dan pas gaan zien hoe dom ze zijn geweest.

 2. Ik zie maar 1 groep: de mens. Die kan weer onderverdeelt worden in 3 groepen:
  De Jafetten (blanken) op het noordelijke gedeelte van de Aarde.
  De Semieten (bruine) op het subtropische deel van de Aarde.
  De Chamieten (negers) op het tropische deel van de Aarde.
  Die dan weer verder onderverdeeld kunnen worden in ……………. enz.

 3. Hongaren en Finnen zijn nazaten van Hunnen??? Nem értem. Als je je in allerlei afstammingen gaat verdiepen dan kom je er niet meer uit. Alleen wetenschappers die DNA onderzoek doen kunnen daar iets over zeggen. Dit gebied, de pannonische bioregio, is door tig stammen en volken tijdelijk bewoond geweest. Hoe weet je dat de Hongaren? van de Hunnen afstammen. Wie waren de Hunnen. Waarschijnlijk een verbond van verschillende stammen. Hebben zij hun DNA hier achtergelaten. Waarschijnlijk wel. Toen kwamen de Avaren en later de Mongolen. Turken, Russen. Waarschijnlijk woonden hier al (slavische) stammen toen deze volken hier aan kwamen. Wat is de etymologie van de naam “Balaton”?De Vandalen hebben ook nog aan het Balaton meer gewoond. Neolitischeboeren zijn hier ook geweest. Er wonen al heel lang Duitstaligen in Hongarije enz. En deze mensen zouden alleen van de Hunnen afstammen. Weleens van de Magyaren gehoord? Daar hebben ze hun taal aan te danken. Árpád. Er staat een standbeeld van hem in Zalaapáti. Bestudeer alle voorgaande namen van het Balatonmeer. Pannoniers, Romeinen waren hier ook. Pannoniers waren Illieriers.

 4. Enige wat ik weet is dat aardig wat landje pik in het verleden is geweest. Men geloof uitvaardigen aan de onderdanen. Roven en verkrachtingen onder landje pik gebeurde. Ect, ect. Geografisch gezien klopt de deling niet meer. Maar wat iedereen vergeet is dat moedertje aarde een is. Het is de mens die dat veroorzaakt. Het systeem waar ‘ het volk’ in moet leven om anarchie te voorkomen, dat brokkelt nu af. Zo zie ik het. En Nato gaat nooit winnen tegen de Russen. Daar zijn te weinig militairen voor Hoe durft Trutje te zeggen dat het ook onze oorlog is. Duidelijk welk belang Trutje heeft. Het is niet het volk.

  • die debielen in Brussel zijn nazaten van de Nazies (duitsers) die een ander ras wilden kweken en de kaft van het koren wilden scheiden Maar omdat er teveel kaft onder het koren zat was dat onmogelijk en zo bleef het nieuwe Duitse ras steken in onwaarheid en niet mogelijke denkbeelden van Duitse geleerden van voor de oorlog 2 De mens leeft tekort om voornemens waar te maken en daardoor is er weer een nieuwe generatie die weer die denkbeelden moet opnemen in hun korte leven hier op deze aardkloot Iedere veroveraar had maar een kort leven beschoren over zijn overheersing op landen die hij veroverd had Zie de romeinen en en andere volkeren die eens machtig waren maar ook zij ondervonden hun ondergang Ook nu weer een wereldmacht die denkt dat ze bedreigd worden door hun vroegere bondgenoten die anders denken over wereldmacht Afgelopen weekend zei nog iemand tegen mij en nu hebben we een gek in Rusland zitten die oorlog voert in het onschuldig Oekraine Ik heb daar niet op geantwoord en heb gedacht,,,,, Man,,,,,,lees eens wat meer andere berichten dan de EU in Brussel je voorhoudt die hun clan verbiedt om anders te vermelden dat de schurken niet in Rusland zitten maar in Brussel!!!!!!!!!!!!!

 5. ONZIN, we zijn allemaal onderdeel van een ras, namelijk het menselijk ras. We moeten wakker worden en beseffen dat er een klein maar machtig groepje ziek crimineel tuig het op ons voorzien heeft. We hebben met rede en argumenten hen willen overtuigen het goede te doen, met vreedzame demonstraties ons ongenoegen geuit. het werkt niet, ze voelen zich oppermachtig en kijken op ons neer. Wij laten ons verdelen in hokjes en vormen geen eenheid tegen dit tuig. om even aan te haken op de geschiedkundige andere reacties: in 1302 zond de franse kroon een machtig leger van ridders naar de lage landen om de opstandige bevolking een esje te leren. Het volk was verenigd en sloeg het leger in stukken en overwon het. Dit staat bekend als: “de Guldensporenslag” Ook wij kunnen dit winnen als we een front vormen en bereid zij keihard terug te slaan.

 6. Elke dag komt de dood langzamer in zicht verder je heb ook geen keuze zij bepalen wie je bent en welke toekomst en vrijheid nog mag hebben, ja het volk is de grootste misdadiger want zij hebben dat tuig de macht gegeven en nu verkeren wij in een land van ontbinding wij weten als je het zou overleven waar wij thuis bij horen wie we zijn en nu begint ook duidelijk te worden wat Maxima zij Nederlanders bestaan niet en zij kan dat weten zij zit ook regelmatig samen met dikke Henk bij het WEF maar jullie kijken naar het plaatje maar welk mens er achter steek is niet zo belangrijk bekijk maar een hoeveel mensen uit de vliegtuigen zijn gegooid met mede weten van haar vader hij was ook geen haar beter dan Hitler.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in