Buitengewone onthullingen: Het Red House Report 1944, met details over "plannen van Duitse industriëlen om ondergrondse activiteiten te ontplooien".

Het papier is oud en broos, de getypte letters vervagen langzaam. Maar het Amerikaanse militaire inlichtingenrapport EW-Pa 128 is nog even huiveringwekkend als op de dag dat het in november 1944 werd geschreven.

Het document, ook bekend als het Red House Report, is een gedetailleerd verslag van een geheime vergadering in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg op 10 augustus 1944. Daar gaven nazi-functionarissen een elitegroep van Duitse industriëlen de opdracht plannen te maken voor het naoorlogse herstel van Duitsland, voorbereidingen te treffen voor de terugkeer van de nazi’s aan de macht en te werken aan een “sterk Duits rijk”. Met andere woorden: het Vierde Rijk, schrijft Adam Lebor.

Samenzweerders: SS-chef Heinrich Himmler met Max Faust, ingenieur bij het door de nazi’s gesteunde bedrijf I.G. Farben.

Het nauw getypte rapport van drie bladzijden, voorzien van de vermelding “Geheim”, dat door Britse functionarissen werd gekopieerd en per luchtpost werd verzonden naar Cordell Hull, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, beschrijft in detail hoe de industriëlen zouden samenwerken met de nazi-partij om de Duitse economie weer op te bouwen door geld te sturen via Zwitserland.

Ze zouden een netwerk van geheime dekmantelbedrijven in het buitenland opzetten. Ze zouden wachten tot de omstandigheden gunstig waren. En dan zouden ze Duitsland weer overnemen.

Onder de industriëlen bevonden zich vertegenwoordigers van Volkswagen, Krupp en Messerschmitt. Ambtenaren van de marine en het Ministerie van Bewapening waren ook bij de vergadering en met een ongelooflijke vooruitziende blik besloten ze samen dat het Vierde Duitse Rijk, in tegenstelling tot zijn voorganger, een economisch in plaats van een militair rijk zou worden – maar niet alleen Duits.

Het Red House Report, dat werd opgedoken uit Amerikaanse inlichtingendossiers, vormde de inspiratie voor mijn thriller Het Boedapest Protocol.

Het boek opent in 1944 als het Rode Leger de belegerde stad binnenvalt, en springt dan naar het heden, tijdens de verkiezingscampagne voor de eerste president van Europa. De Europese superstaat wordt onthuld als dekmantel voor een sinister complot, dat zijn oorsprong vindt in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog.

Maar terwijl ik onderzoek deed en de roman schreef, realiseerde ik me dat een deel van het Red House Report een feit was geworden.

Nazi-Duitsland exporteerde enorme hoeveelheden kapitaal via neutrale landen. Duitse bedrijven zetten een netwerk op van dekmantelbedrijven in het buitenland. De Duitse economie herstelde zich snel na 1945.

Het Derde Rijk werd militair verslagen, maar machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren uit het nazi-tijdperk, herboren als democraten, floreerden al snel in het nieuwe West-Duitsland. Daar werkten ze voor een nieuwe zaak: Europese economische en politieke integratie.

Is het mogelijk dat het Vierde Rijk dat die nazi-industriëlen voorzagen, voor een deel is uitgekomen?

Het Red House Report is geschreven door een Franse spion die bij de bijeenkomst in Straatsburg in 1944 aanwezig was – en het schetst een buitengewoon beeld.

De industriëlen, verzameld in het Maison Rouge Hotel, wachtten vol verwachting toen SS Obergruppenfuhrer Dr. Scheid de vergadering begon. Scheid had een van de hoogste rangen in de SS, gelijk aan luitenant-generaal. Hij sloeg een imposante figuur in zijn grijsgroene uniform en zijn hoge pet met zilveren vlechtwerk. Buiten stonden bewakers opgesteld en de zaal was doorzocht op microfoons.

Hij haalde scherp adem toen hij begon te spreken. De Duitse industrie moet zich realiseren dat de oorlog niet gewonnen kan worden, verklaarde hij. Ze moet stappen ondernemen ter voorbereiding van een commerciële campagne na de oorlog. Dergelijke defaitistische uitspraken waren landverraad – genoeg om een bezoek aan de kelders van de Gestapo te verdienen, gevolgd door een enkele reis naar een concentratiekamp.

Maar Scheid had speciale toestemming gekregen om de waarheid te spreken – de toekomst van het Reich stond op het spel. Hij beval de industriëlen om “contacten en allianties aan te gaan met buitenlandse bedrijven, maar dit moet individueel gebeuren en zonder argwaan te wekken”.

De industriëlen moesten na de oorlog aanzienlijke bedragen lenen van het buitenland.

Ze moesten vooral gebruik maken van de financiën van die Duitse bedrijven die al waren gebruikt als fronten voor economische penetratie in het buitenland, aldus Scheid, die de Amerikaanse partners van de staalgigant Krupp noemde, evenals Zeiss, Leica en de rederij Hamburg-America Line.

Maar terwijl de meeste industriëlen later de bijeenkomst verlieten, werd een handvol industriëlen naar een andere, kleinere bijeenkomst geroepen, die werd voorgezeten door Dr. Bosse van het Ministerie van Bewapening. Er moesten geheimen worden gedeeld met de elite van de elite.

  Wat is precies die "Great Reset" waar men het steeds over heeft?

Bosse legde uit hoe, ook al had de nazi-partij de industriëlen laten weten dat de oorlog verloren was, het verzet tegen de geallieerden zou worden voortgezet totdat een garantie voor Duitse eenheid kon worden verkregen. Vervolgens zette hij de geheime driefasenstrategie voor het Vierde Rijk uiteen.

In de eerste fase moesten de industriëlen “zich voorbereiden op de financiering van de Nazipartij, die gedwongen zou worden ondergronds te gaan als Maquis”, de term voor het Franse verzet.

In de tweede fase zou de regering grote bedragen aan Duitse industriëlen toekennen om een “veilige naoorlogse basis te leggen in het buitenland”, terwijl “bestaande financiële reserves ter beschikking van de partij moeten worden gesteld, zodat na de nederlaag een sterk Duits rijk kan worden gecreëerd.”

In de derde fase zouden Duitse bedrijven een “slapend” netwerk van agenten in het buitenland opzetten via dekmantelbedrijven, die zich zouden bezighouden met militair onderzoek en inlichtingen, totdat de nazi’s weer aan de macht zouden komen.

“Het bestaan hiervan mag alleen bekend zijn bij zeer weinig mensen in elke bedrijfstak en bij de leiders van de Nazipartij”, kondigde Bosse aan.

“Elk kantoor zal een verbindingsagent met de partij hebben. Zodra de partij sterk genoeg wordt om haar controle over Duitsland te herstellen, zullen de industriëlen voor hun inspanningen en medewerking worden beloond met concessies en orders.”

Buitengewone onthullingen: Het Red House Report 1944, met details over “plannen van Duitse industriëlen om ondergrondse activiteiten te ontplooien”.

De geëxporteerde gelden moesten worden doorgesluisd via twee banken in Zürich, of via agentschappen in Zwitserland die in Zwitserland onroerend goed kochten voor Duitse concerns, tegen een commissie van vijf procent.

De nazi’s stuurden al jaren heimelijk geld via neutrale landen.

Zwitserse banken, met name de Zwitserse Nationale Bank, accepteerden goud dat geroofd was uit de schatkisten van door de nazi’s bezette landen. Zij accepteerden activa en eigendomstitels van Joodse zakenlieden in Duitsland en bezette landen, en leverden de buitenlandse valuta die de nazi’s nodig hadden om vitale oorlogsmaterialen te kopen.

De Zwitserse economische samenwerking met de nazi’s werd nauwlettend in de gaten gehouden door de geallieerde inlichtingendiensten.

De auteur van het Red House Report merkt op: “Voorheen moest de export van kapitaal door Duitse industriëlen naar neutrale landen nogal heimelijk en door middel van speciale beïnvloeding plaatsvinden.”

“Nu staat de Nazipartij achter de industriëlen en spoort hen aan zichzelf te redden door fondsen buiten Duitsland te krijgen en tegelijkertijd de plannen van de partij voor haar naoorlogse activiteiten te bevorderen.”

Het bevel om buitenlands kapitaal te exporteren was technisch gezien illegaal in nazi-Duitsland, maar tegen de zomer van 1944 deed de wet er niet toe.

Meer dan twee maanden na D-Day werden de nazi’s onder druk gezet door de geallieerden uit het westen en de Sovjets uit het oosten. Hitler was gewond geraakt bij een moordaanslag. De nazi-leiding was nerveus, verdeeld en had ruzie.

Tijdens de oorlogsjaren had de SS een gigantisch economisch imperium opgebouwd, gebaseerd op plundering en moord, en ze waren van plan dat te behouden.

Een bijeenkomst zoals die in het Maison Rouge zou de bescherming van de SS nodig hebben, volgens Dr. Adam Tooze van de Universiteit van Cambridge, auteur van Wages of Destruction: The Making And Breaking Of The Nazi Economy.

Hij zegt: “Tegen 1944 was elke discussie over naoorlogse planning verboden. Het was uiterst gevaarlijk om dat in het openbaar te doen. Maar de SS dacht op lange termijn. Als je na de oorlog een werkbare coalitie probeert te vormen, is de enige veilige plaats om dat te doen onder auspiciën van het terreurapparaat.”

Gewiekste SS-leiders als Otto Ohlendorf dachten al vooruit.

Als commandant van Einsatzgruppe D, die tussen 1941 en 1942 aan het Oostfront opereerde, was Ohlendorf verantwoordelijk voor de moord op 90.000 mannen, vrouwen en kinderen.

Als hoogopgeleide, intelligente advocaat en econoom toonde Ohlendorf zich zeer begaan met het psychologische welzijn van de schutters van zijn vernietigingspeloton: hij gaf opdracht dat meerdere van hen tegelijkertijd op hun slachtoffers moesten schieten, om elk gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid te voorkomen.

In de winter van 1943 werd hij overgeplaatst naar het Ministerie van Economische Zaken. Ohlendorf’s ogenschijnlijke taak was zich te richten op de uitvoerhandel, maar zijn echte prioriteit was het behoud van het enorme pan-Europese economische imperium van de SS na de nederlaag van Duitsland.

Ohlendorf, die later werd opgehangen in Neurenberg, was bijzonder geïnteresseerd in het werk van de Duitse econoom Ludwig Erhard. Erhard had een lang manuscript geschreven over de overgang naar een naoorlogse economie na de nederlaag van Duitsland. Dit was gevaarlijk, vooral omdat zijn naam was genoemd in verband met verzetsgroepen.

  Agenda 2030, blauwdruk voor één wereld onder globalisme

Maar Ohlendorf, die ook hoofd was van de SD, de binnenlandse veiligheidsdienst van de nazi’s, beschermde Erhard omdat hij het eens was met zijn opvattingen over het stabiliseren van de naoorlogse Duitse economie. Ohlendorf zelf werd beschermd door Heinrich Himmler, het hoofd van de SS.

Ohlendorf en Erhard vreesden een aanval van hyperinflatie, zoals die welke de Duitse economie in de jaren twintig had verwoest. Een dergelijke ramp zou het economische imperium van de SS vrijwel waardeloos maken.

De twee mannen waren het erover eens dat de naoorlogse prioriteit lag bij een snelle monetaire stabilisatie door middel van een stabiele munteenheid, maar zij realiseerden zich dat deze zou moeten worden afgedwongen door een bevriende bezettingsmacht, aangezien geen enkele naoorlogse Duitse staat voldoende legitimiteit zou hebben om een munteenheid in te voeren die enige waarde zou hebben.

Die eenheid werd de Duitse mark, die in 1948 werd ingevoerd. Het was een verbazingwekkend succes en gaf de Duitse economie een nieuwe impuls. Met een stabiele munt was Duitsland weer een aantrekkelijke handelspartner.

De Duitse industriële conglomeraten konden snel hun economische imperiums in heel Europa weer opbouwen.

De oorlog was buitengewoon winstgevend geweest voor de Duitse economie. Tegen 1948 – ondanks zes jaar van conflict, geallieerde bombardementen en naoorlogse herstelbetalingen – was de kapitaalvoorraad aan activa zoals uitrusting en gebouwen groter dan in 1936, voornamelijk dankzij de hausse aan bewapening.

Erhard vroeg zich af hoe de Duitse industrie haar bereik over het verbrijzelde Europese continent kon uitbreiden. Het antwoord was supranationalisme – het vrijwillig afstaan van nationale soevereiniteit aan een internationaal orgaan.

Duitsland en Frankrijk waren de drijvende krachten achter de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie. De EGKS was de eerste supranationale organisatie, opgericht in april 1951 door zes Europese staten. Zij creëerde een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal die zij reguleerde. Dit vormde een belangrijk precedent voor de gestage erosie van de nationale soevereiniteit, een proces dat nog steeds voortduurt.

Maar voordat de gemeenschappelijke markt kon worden opgezet, moesten de nazi-industriëlen gratie krijgen en de nazi-bankiers en -ambtenaren opnieuw worden geïntegreerd. In 1957 verleende John J. McCloy, de Amerikaanse Hoge Commissaris voor Duitsland, amnestie aan industriëlen die waren veroordeeld voor oorlogsmisdaden.

De twee machtigste nazi-industriëlen, Alfried Krupp van Krupp Industries en Friedrich Flick, wiens Flick Group uiteindelijk een aandeel van 40% in Daimler-Benz bezat, werden vrijgelaten na amper drie jaar gevangenisstraf.

Krupp en Flick waren centrale figuren in de nazi-economie. Hun bedrijven gebruikten slavenarbeiders als vee om zich dood te werken.

Het bedrijf Krupp werd al snel een van Europa’s grootste industriële combines.

De Flick Group bouwde ook snel een nieuw pan-Europees zakenimperium op. Friedrich Flick toonde geen berouw over zijn oorlogsverleden en weigerde tot zijn dood in juli 1972 op 90-jarige leeftijd ook maar één Duitse mark aan schadevergoeding te betalen, toen hij een fortuin naliet van meer dan 1 miljard dollar, het equivalent van 400 miljoen pond in die tijd.

“Voor veel vooraanstaande industriëlen die dicht bij het naziregime stonden, werd Europa een dekmantel voor het nastreven van Duitse nationale belangen na de nederlaag van Hitler,” zegt historicus Dr. Michael Pinto-Duschinsky, een adviseur van Joodse voormalige slavenarbeiders.

“De continuïteit van de economie van Duitsland en de economieën van het naoorlogse Europa is opvallend. Sommige van de leidende figuren in de nazi-economie werden leidende bouwers van de Europese Unie.”

Tal van bekende namen hadden slaven en dwangarbeiders uitgebuit, waaronder BMW, Siemens en Volkswagen, die munitie en de V1-raket produceerden.

Slavenarbeid was een integraal onderdeel van de nazi-oorlogsmachine. Veel concentratiekampen waren verbonden aan speciale fabrieken waar bedrijfsfunctionarissen hand in hand werkten met de SS-officieren die toezicht hielden op de kampen.

Net als Krupp en Flick had Hermann Abs, de machtigste bankier van het naoorlogse Duitsland, succes gehad in het Derde Rijk. Elegant en diplomatiek trad Abs in 1937 toe tot de raad van bestuur van de Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland. Terwijl het nazi-imperium zich uitbreidde, de Deutsche Bank”Ariërseerde” enthousiast Oostenrijkse en Tsjechoslowaakse banken die in handen waren van Joden.

Tegen 1942 bekleedde Abs 40 bestuursfuncties, waarvan een kwart in door de nazi’s bezette landen. Veel van deze Arische bedrijven maakten gebruik van slavenarbeid en in 1943 was het vermogen van de Deutsche Bank verviervoudigd.

  NY Times zegt "Great Reset" is een "samenzweringstheorie"... op dezelfde dag dat het World Economic Forum het viert

Abs zat ook in de raad van toezicht van I.G. Farben, als vertegenwoordiger van de Deutsche Bank. I.G. Farben was een van de machtigste bedrijven van nazi-Duitsland, dat in de jaren twintig ontstond uit een vereniging van BASF, Bayer, Hoechst en dochterondernemingen.

Het was zo nauw verweven met de SS en de nazi’s dat het zijn eigen slavenarbeiderskamp had in Auschwitz, bekend als Auschwitz III, waar tienduizenden Joden en andere gevangenen stierven bij de productie van kunstrubber.

Maar zoals alle goede zakenlieden hadden de bazen van I.G. Farben zich ingedekt.

Tijdens de oorlog had het bedrijf het onderzoek van Ludwig Erhard gefinancierd. Na de oorlog werden 24 leidinggevenden van I.G. Farben aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden in verband met Auschwitz III – maar slechts twaalf van de 24 werden schuldig bevonden en veroordeeld tot gevangenisstraffen van anderhalf tot acht jaar. I.G. Farben kwam weg met moord.

Abs was een van de belangrijkste figuren in de naoorlogse wederopbouw van Duitsland. Het was grotendeels aan hem te danken dat, zoals in het Red House Report werd bepleit, een “sterk Duits rijk” werd heropgebouwd, dat de basis vormde van de huidige Europese Unie.

Abs werd belast met de toewijzing van Marshallhulp – wederopbouwfondsen – aan de Duitse industrie. Tegen 1948 leidde hij daadwerkelijk het economisch herstel van Duitsland.

Cruciaal is dat Abs ook lid was van de Europese Liga voor Economische Samenwerking, een elitaire intellectuele pressiegroep die in 1946 werd opgericht. De Liga zette zich in voor de oprichting van een gemeenschappelijke markt, de voorloper van de Europese Unie.

Tot de leden behoorden industriëlen en financiers, en de Liga ontwikkelde beleid dat vandaag de dag opvallend bekend is – inzake monetaire integratie en gemeenschappelijke systemen voor vervoer, energie en welzijn.

Toen Konrad Adenauer, de eerste kanselier van West-Duitsland, in 1949 aan de macht kwam, was Abs zijn belangrijkste financiële adviseur.

Achter de schermen ijverde Abs ervoor dat de Deutsche Bank zich na de decentralisatie weer mocht herstellen. In 1957 slaagt hij hierin en keert hij terug naar zijn voormalige werkgever.

Datzelfde jaar ondertekenen de zes leden van de EGKS het Verdrag van Rome, waarmee de Europese Economische Gemeenschap wordt opgericht. In het verdrag werd de handel verder geliberaliseerd en werden steeds machtigere supranationale instellingen opgericht, waaronder het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Net als Abs floreerde Ludwig Erhard in het naoorlogse Duitsland. Adenauer maakte van Erhard de eerste naoorlogse minister van Economische Zaken van Duitsland. In 1963 volgde Erhard Adenauer voor drie jaar op als kanselier.

Maar het Duitse economische wonder – zo essentieel voor het idee van een nieuw Europa – was gebouwd op massamoord. Het aantal slaven en dwangarbeiders dat in dienst van Duitse bedrijven tijdens het nazi-tijdperk stierf, bedroeg 2.700.000.

Er werden sporadisch compensatiebetalingen gedaan, maar de Duitse industrie kwam pas in 2000 tot een definitieve, wereldwijde schikking met een compensatiefonds van 3 miljard pond. Er werd geen juridische aansprakelijkheid erkend en de individuele schadevergoeding was schamel.

Een slavenarbeider kreeg 15.000 Duitse mark (ongeveer 5.000 pond), een dwangarbeider 5.000 (ongeveer 1.600 pond). Elke eiser die de deal accepteerde, moest zich ertoe verbinden geen verdere gerechtelijke stappen te ondernemen.

Om dit bedrag in perspectief te plaatsen: in 2001 maakte Volkswagen alleen al een winst van 1,8 miljard pond.

Volgende maand stemmen 27 lidstaten van de Europese Unie in de grootste transnationale verkiezing in de geschiedenis. Europa kent nu vrede en stabiliteit. Duitsland is een democratie, waar opnieuw een aanzienlijke Joodse gemeenschap woont.

Maar het Red House Report is een brug van een zonnig heden naar een donker verleden. Joseph Goebbels, Hitlers propaganda-chef, zei ooit: “Over 50 jaar denkt niemand meer aan natiestaten.”

Voorlopig houdt de natiestaat stand. Maar deze drie getypte pagina’s herinneren eraan dat het huidige streven naar een Europese federale staat onverbiddelijk verbonden is met de plannen van de SS en Duitse industriëlen voor een Vierde Rijk – een economisch, in plaats van een militair imperium.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

George Soros geeft toe dat hij profiteerde van nazi-oorlogsmisdaden en voelt zich niet schuldigVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVolledige toespraak in Nederlands: Poetin ondertekent akkoord over toetreding nieuwe Russische gebieden
Volgend artikelZelensky provoceert wereldoorlog: Oekraïne vraagt NAVO-lidmaatschap aan
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

38 REACTIES

 1. adam lebor is een disinfo jood die geprobeert heeft om de bis aan de duitsers op te hangen, hij is professor in israel nuff said………

  huidige eu is eussr en wordt door tribesgenoten gerund!

 2. Vader van de heer ‘krankjorum-greatreset perikelen’ Klaus Schwab, was een nazi!

  Grootvader de Jonge was een nazi.

  Merkel stamt uit voormalige DDR, en door stasi geschoold

  Waar komen great reset globalisten vdaag samen?
  In Davos – Zwitserland…

  Democraten en links politieke vleugels zijn idd nazi gezind, maar wijzen naar rechts als het woord nazi valt.

  • Angela Merkel (bondskanselier tussen 2005 en 2019), Theresa May (premier van Groot-Brittannië (2016 – 2019) & Dalia Grybauskaite (president van Litouwen tussen 2009 – 2019) hebben elkaar in 1972 ontmoet bij het in 1946 door de Rockefellers opgerichte Tavistock Institute of Human Relations in Londen.

   Merkel werd bondskanselier op 22.11.2005 (22 + 11 = 33, meestergetal van vrijmetselaars) en ze beëindigde haar loopbaan op 08.12.2021 > 8 + 1 + 2 = 11 (laagste meestergetal) & Theresa May werd benoemd tot premier op 13.07 > 1 + 3 + 7 = 11.

   Al deze drie dames zijn dochters van Adolf Hitler en verwekt via kunstmatige inseminatie.

 3. de laster en vervalsing van de geschiedenis die bestaat tegen het nationaalsocialistische Duitsland is echt walgelijk en diegenen die gewetensvol liegen om een aangestuurde propaganda-agenda na te streven, zijn totaal immoreel

  [niks geen nieuws, en de schade is enorm, zie het huidige feestje
  wat boeit het ook, nog
  als je wilt weten en kunt kijken, er is nog steeds veel te vinden]

  Het gespecialiseerde en controversiële karakter van het onderwerp kan verstrikt raken in de vooroordelen en het herhalen van ‘deskundige’ historicus. Boeken (en propaganda) schrijven die goed verkopen is ook een (uitgebouwde) industrie (volgens een agenda), en mensen bieden alleen wat mensen willen horen en wat garant staat voor meer geld. Dit spel wordt al heel lang gespeeld. Zelfs argumenteren is veelal verboden. De waarheid wordt niet zo hoog gewaardeerd.

  “..de Duitsers en Polen zaten al heel vroeg in een impasse. Beide partijen gaven geen krimp, en de Polen gaven zeker geen krimp omdat ze Britse steun hadden, zoals Domarus opmerkt:
  Dit alles was ongetwijfeld de schuld van de Britten. Hun steun aan Polen had de Poolse staatslieden aangemoedigd om zo’n provocerende taal te gebruiken in het aan hem gerichte memorandum. Hier had Hitler gelijk, aangezien de Polen reden hadden om aan te nemen – op basis van de opmerkingen van Chamberlain op 17 maart – dat Groot-Brittannië het gebruik van geweld door de Duitse dictator zou beantwoorden met een ondubbelzinnige oorlogsverklaring.

  Domarus, De complete Hitler, p. 1519-1520.

  Dit vond plaats eind maart 1939. Hitlers houding was nog steeds erg optimistisch, terwijl de Polen openlijk vijandig en agressief waren:
  Op 25 maart zei hij (Hitler) dat hij de Danzig-kwestie niet met geweld wilde oplossen, omdat dit Polen in de armen van Groot-Brittannië zou drijven.

  Maar ontsnappen mocht niet. Becks instructies aan Lipski lieten geen uitweg. De Duitse voorstellen werden gewoon genegeerd. In plaats daarvan bood Beck een gezamenlijke Duits-Poolse garantie voor Danzig en verstrekkende concessies aan het transport over de Corridor. Maar voordat Lipski zelfs Berlijn had bereikt, hadden berichten over Poolse mobilisatie en de versterking van het Poolse garnizoen in de Corridor en bij Gdynia Ribbentrop bereikt.

  Donald Cameron Watt, How War Came: The Immediate Origins of the Second World War 1938-1939 (New York: Pantheon Books, 1989), Pp. 159.

  Kershaw is het ermee eens:
  Op 25 maart gaf Hitler nog aan dat hij de Danzig-kwestie niet met geweld wilde oplossen om de Polen niet in de armen van de Britten te drijven. Hij had de vorige avond tegen Goebbels gezegd dat hij hoopte dat de Polen zouden reageren op de druk, ‘maar we moeten in de zure appel bijten en de Poolse grenzen garanderen’.

  Kershaw, op cit., p. 177.

  Hij ontkent zelfs expliciet het idee dat Hitler eerder die maand Polen had willen bezetten:
  Hitlers standpunt is niet verenigbaar met de naoorlogse bewering – op basis van twijfelachtig bewijs – dat hij al op 8 maart had besloten tot de militaire bezetting van Polen, toen hij sprak met bedrijfsleiders, de partij en het leger .

  Ibid., blz. 893 noot 129.

  De Polen waren die maand voor oorlog gemobiliseerd:
  Op 23 maart vaardigde maarschalk Smigly-Rydz militaire orders uit voor de bescherming van de grenzen in het oosten en in het westen. Ongeveer tienduizend reservisten en een aantal specialisten werden teruggeroepen naar de kleuren zodat de grenseenheden op volle sterkte waren. De volgende dag hield Beck een conferentie van de hoge ambtenaren van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. 96 Hij was al tot één besluit gekomen. Op 22 maart had hij instructies gestuurd naar de Poolse ambassadeur in Londen, graaf Raczyriski, om een vertrouwelijke bilaterale overeenkomst met de Britten voor te stellen.

  Watt, op cit., p. 158. zie ook Rudolf von Ribbentrop, My Father Joachim von Ribbentrop: Hitler’s Foreign Minister Experiences and Memories (Pen & Sword Military, 2019), Pp. 167.

  Smigly-Rydz sprak later over deze mobilisatie en verklaarde dat het niet alleen een houding was, maar serieus bedoeld was voor oorlog:
  Geloof me, dat de Poolse mobilisatie niet slechts een demonstratie was. We waren klaar voor oorlog.

  Smigly-Rydz citaat, zie: Rudolf von Ribbentrop, op cit., p. 446 noot 228.

  Dit was ook niet de laatste keer dat de Polen dit deden. Ze deden dat opnieuw op 31 augustus 1939, heel duidelijk met de bedoeling van de oorlog die daaruit voortkwam, behalve dat ze verwachtten te winnen. Ondertussen had Duitsland pas na 29 maart een militaire confrontatie overwogen, toen de Britten en Polen hun garantie tekenden:
  In Rhodos las hij (Goebbels) dat Chamberlain Polen had gegarandeerd tegen elke vorm van agressie.*
  * Behalve, zo bleek, agressie van de Sovjet-Unie; een geheim addendum maakte dit duidelijk. Het was Ian Colvin van de News Chronicle, die een paar dagen later door Goebbels werd verdreven, die de balans op oorlog liet doorslaan door Chamberlain op 29 maart onterecht te vertellen dat Hitler al plannen had opgesteld om Polen te vernietigen. Het rampenplan (Hitler’s Case wit) werd nu echter geactiveerd als gevolg van de Britse garantie.

  David Irving, Goebbels: Mastermind of the Third Reich (Focal Point Publications, Londen, 2012), Pp. 293.

  Evenzo schrijft Gerd Shultze-Rhonhof:
  de eerste officiële dreiging om oorlog te voeren vanwege Danzig […] werd in maart 1939 uitgesproken door de Poolse ambassadeur in Berlijn, nog voordat Hitler het bevel gaf aan het opperbevel van de Wehrmacht om zich voor te bereiden op een oorlog tegen Polen.

  Gerd Schultze-Rhonhof, 1939 – De oorlog die vele vaders had (Olzog Verlag, George F. Held English Translation, 2011), Pp. 12.

  Als je opmerkzaam bent, kun je ook zien dat Kershaw dit ook toegeeft. Hij zegt dat Hitler vanaf dit punt een “nieuwe agressieve houding” tegen Polen innam die nauwelijks als ongerechtvaardigd kan worden beschouwd:
  De onverzettelijkheid van de Polen over Danzig en de Corridor, hun mobilisatie in maart – in Hitlers ogen bijna net zo’n grote belediging als de Tsjechische mobilisatie in mei vorig jaar – en de afstemming met Groot-Brittannië tegen Duitsland werd genoemd als reden voor het beëindigen van het Poolse pact. […] Sinds eind maart, dat de Britse garantie voor Polen had gebracht, kort daarna gevolgd door de aankondiging dat er een Brits-Pools wederzijdse bijstandsverdrag zou komen, had Hitler de Polen in feite opgegeven . De militaire richtlijnen van begin april waren hiervan een erkenning. De Polen, erkende hij, zouden niet zonder slag of stoot ingaan op de Duitse eisen. Dus ze zouden hun strijd hebben. En ze zouden kapot zijn. Alleen de timing en voorwaarden moesten nog worden bepaald.

  Kershaw, op cit., p. 190.

  Dit is een geval waarin de historicus niet ongelijk heeft, maar oneerlijk is.

  Met de juiste context – zoals dat de Polen ernstig met oorlog hadden gedreigd en nooit zouden toegeven aan Duitse voorstellen, hoe gematigd ook – is Hitlers reactie allesbehalve onredelijk agressief. maar in feite was het conflict de enige logische reactie op een situatie die niet vreedzaam zou worden opgelost vanwege de enorme kloof die elke partij verdeelde. Het enige dat gedaan kon worden was proberen Polen te isoleren en elke andere potentiële tegenstander te neutraliseren van betrokkenheid, wat Hitler zeker zijn best deed om te doen.

  Dit alles wil zeggen dat ik over het algemeen denk dat Tooze gelijk heeft, maar ik denk om een aantal van de verkeerde redenen.

  Tooze ontkent in feite expliciet het idee dat Duitsland te maken had met een soort economische crises die betekende dat Hitler oorlog moest voeren:
  Het eerste punt om te benadrukken is dat Hitler in de zomer van 1939 wist dat zijn poging om een langetermijnprogramma te ontwikkelen ter voorbereiding op een oorlog met de westerse mogendheden was mislukt. Dit is inderdaad een van de belangrijkste bevindingen van dit boek. Hoewel het regime van Hitler in 1938 probeerde te reageren op het groeiende verzet van de westerse mogendheden door een gigantisch programma voor ‘volledig spectrum’ herbewapening te beginnen en hoewel Hitler en Ribbentrop probeerden een wereldwijde alliantie te creëren met het bereik om de opkomende Westerse coalitie, werd deze poging gefrustreerd. Tegen de zomer van 1939 waren de Duitse pogingen om Italië en Japan te verenigen in een drievoudige dreiging tegen de Britten duidelijk mislukt. Bovendien, zoals dit boek voor het eerst volledig in detail laat zien, werd de Duitse bewapeningseconomie in de zomer van 1939 ernstig onder druk gezet door de aanhoudende problemen met de betalingsbalans. Dit wil niet zeggen dat het Derde Rijk met een economische crisis werd geconfronteerd. De combinatie van controles die in de loop van de jaren dertig van de vorige eeuw werden ingevoerd, was onmiskenbaar effectief in het voorkomen van herhaling van een algemene crisis van het soort dat het regime van Hitler in 1934 bijna had gedestabiliseerd. Maar in 1939 was de precaire situatie van de Duitse betalingsbalans stond geen verdere versnelling van de bewapeningsinspanning toe. Aangezien Groot-Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op dit moment allemaal hun herbewapening versnelden, werd Hitler geconfronteerd met een scherpe verslechtering van de krachtsverhoudingen op een veel eerder tijdstip dan hij had verwacht.

  Adam Tooze, The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy (Penguin Books, 2006), Pp. 661-662.

  In tegenstelling tot de algemene implicaties van degenen die beweren dat Hitler oorlog wilde, geeft Tooze toe (zoals vrijwel alle historici die ik kan bedenken) dat Hitler niet de wens had om in conflict te komen met het westen, en in feite een bondgenootschap met hen wilde aangaan . Dit roept de lastige vraag op wat voor soort oorlog Hitler wilde – een die deze mensen beantwoorden door middel van brede verklaringen die eenvoudigweg verklaren dat Hitler een oorlog wilde. Met Polen? Ja, eind 1939, maar alleen omdat dit het geval is, betekent niet dat er een andere keuze was. Zoals we weten, waren de Polen niet van plan om te budgetteren, en de Britten dwongen hen niet om te onderhandelen. De enige opties die Hitler had, waren vechten of opgeven en de smalle kans verliezen waarin Duitsland militair overwicht had. Dit maakt de bewering dat Hitler ‘oorlog wilde’ veel minder overtuigend, omdat er over het algemeen altijd wordt gesuggereerd dat Hitler de oorlog wilde die er daadwerkelijk uit voortkwam, wat niet verder van de waarheid kan zijn. Hitler verwachtte de Tweede Wereldoorlog niet en wilde er ook geen. Zoals hij zelf zei:
  Ik zou wel een idioot moeten zijn om vanwege Polen in een oorlog terecht te komen zoals het onbekwaam lot (die Unfähigen) van 1914.

  Adolf Hitler, geciteerd in: Kershaw, op cit., p. 896 noot 50.

  Kershaw (en vele anderen) zegt ook hetzelfde:
  Economische druk dwong Hitler niet tot oorlog. Ze bepaalden niet eens de timing van de oorlog. Ze waren, zoals we hebben opgemerkt, een onverbiddelijk gevolg van de politieke beslissingen in eerdere jaren: de eerste, zo spoedig mogelijk
  aangezien Hitler kanselier was geworden – uiteraard met de enthousiaste steun van de strijdkrachten – om van herbewapening een absolute prioriteit te maken; de tweede, en nog belangrijker, in 1936 om de bezwaren teniet te doen van degenen die aandringen op een terugkeer naar een meer evenwichtige economie en de betrokkenheid bij de internationale markten nieuw leven in te blazen ten gunste van een streven naar maximale autarkie binnen een door bewapening aangedreven economie gericht op oorlogsvoorbereiding. De toenemende economische problemen voedden de militaire en strategische druk voor expansie. Maar ze hebben die druk in de eerste plaats niet veroorzaakt. En voor Hitler bevestigden ze alleen maar zijn diagnose dat de positie van Duitsland nooit zou kunnen worden versterkt zonder territoriale verovering.

  Ibid., blz. 162-163.

  Dit idee van een economische crisis die Hitlers ‘agressie’ bepaalt om een oorlog te beginnen, is het geesteskind van de marxistische historicus Timothy W. Mason, die meedogenloos is bekritiseerd vanwege dit argument dat de tand des tijds niet lijkt te hebben doorstaan. Voor een weerlegging van dit specifieke idee van economische druk, zou u het artikel van Richard Overy “Domestic Crisis and War in 1939” moeten lezen.

  Tot slot. Men kan spreken over hoe onvolmaakt de economie van het nationaal-socialistische Duitsland was. Het was zeker niet perfect, maar hoe konden we verwachten dat het zou zijn? Het Derde Rijk bestond slechts 12 jaar, waarvan 6 in vredestijd, wat nauwelijks lang genoeg is om definitieve uitspraken te doen over wat dan ook – vooral over de economie. De realiteit is dat Hitler bepaalde doelen had die bereikt moesten worden, wat betekende dat niet alles bereikt kon worden, laat staan in 6 jaar. Hitler beloofde Duitsland grootheid, hij beloofde dat Duitsland zou worden hersteld, en hij hield zich aan zijn woord en probeerde tegen alle verwachtingen in om zijn belofte waar te maken, zelfs als dat betekende dat Duitsland een bepaalde levensstandaard moest opofferen. Zoals Tooze opmerkt:
  Zoals uit de eerste helft van dit boek zou moeten blijken, was herbewapening vanaf het vroegste stadium de doorslaggevende en bepalende kracht die het economisch beleid aandreef. Al het andere werd eraan opgeofferd. In de zes jaar tussen januari 1933 en de herfst van de crisis in München verhoogde Hitlers regime het aandeel van de nationale productie dat naar het leger ging van minder dan 1 tot bijna 20 procent. Nooit eerder was de nationale productie in vredestijd op deze schaal of met zo’n snelheid herverdeeld door een kapitalistische staat. Deze buitengewone poging tot herverdeling werd zeker verminderd door de gelijktijdige groei van de Duitse productie. Door 6 miljoen werklozen aan het werk te zetten, werd voorzien in de behoeften van de Wehrmacht, terwijl ook de consumptie en de civiele investeringen konden worden verhoogd. Maar het is gemakkelijk om te vergeten, gezien zijn rijkdom vandaag, dat Duitsland in de jaren dertig een generatie verwijderd was van de welvaart en dat de meerderheid van de bevolking leefde van een zeer bescheiden levensstandaard. De herbewapening bracht hoge kosten met zich mee en dit werd nog urgenter door de vaak verlammende beperkingen die door de Duitse betalingsbalans werden opgelegd. Al in 1934 werden de belangen van zowel de consumptiegoederenindustrie als de boeren opgeofferd aan herbewapening. Vanaf 1935 werden in veel Duitse steden boter en vlees heimelijk gerantsoeneerd. Vanaf 1938, toen de militaire uitgaven het oorlogspeil bereikten, werd de wisselwerking tussen consumptie en bewapening echt ernstig. Dat Hitlers regime in staat was om deze herverdeling van middelen op te leggen getuigt niet van inefficiëntie en desorganisatie, maar van een systeem dat zeer effectief was bij het nastreven van zijn centrale doelstellingen. Bovendien zou het ons ertoe moeten brengen om elke interpretatie van Hitlers regime in twijfel te trekken op basis van de veronderstelling dat het geen solide interne fundamenten had. Nogmaals, het Derde Rijk heeft in vredestijd meer middelen voor militair gebruik ingezet dan enig ander kapitalistisch regime in de geschiedenis. En dit voordeel in termen van mobilisatie van binnenlandse hulpbronnen bleef gedurende de daaropvolgende wereldoorlog behouden.

  Tooze, op cit., p. 659-660.

  het relevante verschil tussen het nationaal-socialisme en het systeem waaronder we tegenwoordig leven, dat grotendeels gebaseerd is op het egoïsme van het individu en de nadruk op geld. Is het een wonder dat de historici van tegenwoordig het Derde Rijk niet beoordelen? Nee, omdat ze dat doen vanuit die lens die bepaalt dat geld de god van de mensen is, en dat geldt ook voor een ruime voorraad overbodige goederen die ons leven op zichzelf niet verrijken.

  Er moet ook worden opgemerkt dat wat volgens deze historici als “herbewapening” werd beschouwd, heel erg breed en soms belachelijk is. Shelly Baranowski beweert bijvoorbeeld dat Duitsers die werden aangemoedigd om goederen te kopen die hun levensstandaard zouden verbeteren, zoals koelkasten, een sinistere poging was om de herbewapening te ‘profiteren’:

  Hoewel de meeste Duitsers inzagen dat hun materiële levenskwaliteit verbeterde onder het nazisme, zorgde de verstoring van de economie ten gunste van de herbewapening ervoor dat ze minder goed af waren dan de Britten en Fransen, en vooral de Amerikanen, ondanks de toegenomen productie van duurzame consumptiegoederen voor de middenklasse. . Zelfs de aanmoediging van sommige consumptiegoederen, zoals koelkasten en kant-en-klaarmaaltijden, zou de herbewapening ten goede komen. Koelkasten en nieuwe verpakkingsvormen zoals folie en cellofaan bespaarden voedsel, waardoor de importvraag werd onderdrukt.

  Shelly Baranowski, Kracht door vreugde: consumentisme en massatoerisme in het Derde Rijk (Cambridge University Press, 2004), Pp. 35-36.

  Daar heb je het, het kopen van consumptiegoederen is een “verstoring van de economie” en daarom slecht – alleen als “de nazi’s” het doen. Alles wat ze doen wat “normale” mensen zouden doen, is “slecht” en een soort van “vervorming”, “manipulatie” of vorm van “uitbuiting”, terwijl het in werkelijkheid gewoon banaal is, zelfs als het onbedoeld het beweerde doel dient.

  Het probleem hier is duidelijk, zelfs als iets goed is, is het volgens deze hackhistorici “slecht” als het in de context van Hitlers Duitsland is. Het zijn duidelijk partizanen die het Derde Rijk niet objectief willen bekijken, en die tijd presenteren op een manier die niet in de vorm van een aanklacht is. Vertrouwen op wat ze zeggen is daarom moeilijk te doen.”
  -Otium (8.6)

  • De bombardementen op 01.09.1939 door nazi-Duitsland op Polen begonnen om 04:44 uur en hier is het meestergetal 44 te herkennen.
   De bezetting in Teheran van de Amerikaanse ambassade door Iraanse ‘studenten’ tussen 1979 en 1981 duurde precies 444 dagen.
   Het in oktober 1964 verschenen Warren Report over de aanslag op president Kennedy op 22.11.1963 omvatte 888 pagina’s.

  • Mooie analyse, goed onderbouwd met citaten. Dank. De geschiedenis wordt geschreven door de zogenaamde ‘winnaars’ en dat zijn en blijven allemaal fascisten, of ze het nu Duitse of Britse dan wel Amerikaanse Fascisten zijn. Gezien alle info, zowel over manipulatie van oorlog als over de manipulatie van ‘vrede’ leven wij in een fascistische EU. Naast een Fascistische VS. Daarom mocht de non-fascist Pim ook geen premier worden en werd hij door de fascist Mat Herben (vrijmetselaar) weggewerkt.
   https://www.indigorevolution.nl/2016/09/08/meer-waarheid-over-en-het-verband-tussen-de-moord-op-pim-fortuyn-en-de-moord-op-theo-van-gogh-html/

   Sinds zijn tijd in de gevangenis erop zit, heeft e.e.a. Folkert ook geen windeieren gelegd.
   https://www.pimfortuyn.com/de-moord/uit-de-media/310-recherche-speurt-naar-vermogen-volkert-vd-g

   De fascistische EU, ‘het beest dat uit de afgrond zal opkomen’ wordt nu nog bereden door Jezuïeten, namens het RK-instituut (dat ook een belangrijke speler was in de opkomst van Nazi Duitsland). Straks, als de put van de afgrond open gaat, zal het RK-instituut voorgoed haar invloed verliezen en dan zijn de rapen pas echt gaar (Openbaring 9).
   Voor de invloed van de ’tempelwisselaars’ door de afgelopen 2000 jaar en in de toekomst:
   https://www.youtube.com/watch?v=0mdDoewBRcw

 4. nazi-gefinancierde eu, vierde rijk, wat dan ook

  Richard Coudenhove-Kalergi: ideologische vader van de EU
  door Beau Albrecht, 23 maart 2017

  Dit artikel beschrijft een politiek figuur van gemengd ras, in feite een professionele activist, die een welwillende buitenkant projecteerde, maar in zijn kielzog vernietiging bracht. Graaf Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi is tegenwoordig een obscure politieke figuur, hoewel hij in zijn tijd een beetje een kleine beroemdheid was en het concept begon dat leidde tot de Europese Unie.

  Zijn vader stamde af van de Byzantijnse adel, en ook met voorouders van geslachten over heel Europa. Deze wereldburger was een diplomaat en trouwde met een Japanse vrouw wiens ouders nogal ontevreden waren en haar uit het gezin gooiden. Richard werd geboren in 1894, de tweede van zeven kinderen. In zijn kinderjaren verhuisden ze van Tokio naar een klein stadje in de buurt van de huidige Tsjechisch-Duitse grens.

  Toen Richard twintig jaar oud was, stierf zijn vader, waardoor hij een rijkdom naliet waar de overgrote meerderheid alleen maar van kan dromen en hem vrijmaakte om zijn hobby fulltime na te jagen. Net als Karl Marx schreef Richard veel, maar hij had nooit een echte baan in zijn leven. Het grote verschil was dat hij een telg van de landadel was, terwijl Marx in feite een zwerver was die een wereldwijde revolutie beraamde terwijl hij bier dronk in Londense pubs.

  Het implementeren van bemoeizuchtige ambities draait allemaal om het hebben van verbindingen

  Richards zaak was globalisme. In 1923 richtte hij de Internationale Pan-Europese Unie op, die hij tot aan zijn dood zou leiden. De vlag leek vreemd op de Japanse keizerlijke vlag. Dit was de outfit die voor het eerst de bal aan het rollen bracht, het begin van de ideologische impuls die uiteindelijk leidde tot de leviathan van de Europese Unie.

  Zijn geërfde rijkdom en bevoorrechte status stelden hem in staat om met veel wereldleiders om te gaan, met toegang die onbekend was voor hun eigen gewone burgers. Hij probeerde zelfs Mussolini te bereiken voor steun, maar Il Duce kocht het niet. Richard ging ook om met ultrarijke, anti-nationalistische bankiers die veel belangstelling hadden, zoals Louis Nathaniel de Rothschild en Max Warburg. De laatste heeft zwaar gedoneerd aan zijn vroege inspanningen en diende als een contactpersoon voor Wall Street-wizzkid Bernard Baruch.

  Even terzijde, dit moet in de familie zitten. Max was de broer van Paul M. Warburg, beschouwd als de vader van de Federal Reserve. De zoon van Paul was James Warbug, de financieel adviseur van de FDR, lid van de Council on Foreign Relations en een voorstander van het Morgenthau-plan. Hij had zelfs het lef om de Senaat te vertellen:

  “We zullen een wereldregering hebben, of we dat nu leuk vinden of niet. De vraag is alleen of een wereldregering zal worden bereikt door instemming of door verovering.”

  Richard had een aantal interessante ideeën over hoe de wereld zou moeten werken, zoals het Engels de officiële taal van de wereld maken. Verder wilde hij alle landen van de wereld laten instorten in slechts vijf: de USSR, Oost-Azië gedomineerd door Japan en China, het Britse rijk, de Verenigde Staten van Europa (inclusief de rest van Afrika) en de Pan-Amerikaanse Unie (alle van Noord- en Zuid-Amerika, in feite NAFTA op steroïden). Het zijn in ieder geval twee superstaten meer dan in 1984 van Orwell, hoewel het niet duidelijk is waarom hij niet voluit ging zoals John Lennon zich geen naties voorstelde.

  Deze grote patriot van Europa had nog interessantere ambities. Uit zijn boek Praktischer Idealismus kwam het concept dat nu gewoonlijk het Coudenhove-Kalergi-plan wordt genoemd. Er wordt nogal wat snobistisch gebabbeld over adel; precies wat je zou verwachten van een elitair als deze. Het boek staat vol onthullende citaten, maar ik zal het kort houden en mijn vertaling geven:

  Diversiteit vernietigen in naam van diversiteit

  ” Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmen-den Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen.”
  “De man van de verre toekomst zal een gemengd ras zijn. De rassen en kasten van vandaag zullen het slachtoffer worden van het toenemende overwinnen van ruimte, tijd en vooroordelen. Het toekomstige Euraziatische-negroïde ras, uiterlijk vergelijkbaar met de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van volkeren vervangen door een diversiteit aan individuen.”

  Daarna, zo luidt het argument, zullen rassen niet bestaan, maar hun geest zal voortleven, en iedereen zal heel, heel divers zijn, wat een goede zaak is, want, zoals we allemaal weten, diversiteit is onze grootste kracht. Wat ’s werelds rijke culturele wandtapijt betreft, het zou worden teruggebracht tot items met de minste gemene deler, zoals televisie, hamburgers en winkelen.

  Het vernietigen van verschillende culturen en genetische uniciteit, en ze vervangen door geatomiseerde, ontaarde individuen – om de een of andere vreemde reden klinkt dat nogal als de agenda die de hedendaagse sociale ingenieurs in gedachten hebben. In 1925, voordat de invloed van Franz Boas, Ashley Montagu en Trofim Lysenko erg ver was gekomen met het verspreiden van de meme ‘ras is slechts een sociale constructie’, was dat een behoorlijk gewaagd voorstel.

  In feite was Richard toen misschien geteerd en gevederd als zijn rijkdom, connecties en beroemdheid hem niet onaantastbaar maakten. Dat is misschien overgegaan met high-society airheads, maar het vloog niet met echte mensen. Tegenwoordig durven natuurlijk alleen de zeer dapperen zich in het openbaar tegen een van deze ideeën uit te spreken.

  Hij ging nog verder om te beschrijven hoe geweldig de toekomst zou zijn nadat de multiculturele snelkookpan iedereen in monoculturele brij had veranderd. Toch had Richard het helemaal bij het verkeerde eind dat dit onvermijdelijk was. Landen die zich willen beschermen tegen massamigratie kunnen dat prima. Om maar één voorbeeld te noemen: China is na duizenden jaren nog steeds Chinees en Israël is vastbesloten een Joodse staat te blijven.

  De koortsachtige droom van Richard is alleen mogelijk als een land zijn grenzen voor iedereen opent, zich niet bewust van hoe ze (of niet) passen bij de inheemse bevolking, en met nog minder zorg voor de wil van de mensen die er al wonen – met andere woorden , precies de situatie in het hele Westen. Tot slot, als een pangaeïsche smeltkroes zogenaamd onvermijdelijk en goed is, waarom probeert men dan zoveel propaganda om mensen dit te laten geloven? Waarom haasten? Dat is een suggestieve vraag.

  Ten slotte had hij het bij het verkeerde eind over de oude Egyptenaren. Ze waren geen mengelmoes maar een apart volk, onderdeel van de Semitische familie van naties, dus verwant aan de Arabieren, Babyloniërs, Israëlieten, Feniciërs, enzovoort. Het is een kleine klacht, maar het vervormen van de geschiedenis om aan een agenda te voldoen, is nogal oneerlijk.

  Er is geen psychiater voor nodig om te zien dat deze man zonder raciale identiteit zijn gevoelens van ontworteling wilde sussen door te proberen de wereld naar zijn beeld te herscheppen. En bij het nadenken over wie de leiding zou moeten hebben over de Brave New World Order, koos hij natuurlijk voor een andere groep die zich niet identificeerde met de volkeren en culturen van Europa.

  Je weet wie

  ” Der Kampf zwischen Kapitalismus und Kommunismus um das Erbe des besiegten Blutadels ist ein Bruderkrieg des siegreichen Hirnadels, ein Kampf zwischen individualistischem und sozialistischem, egoistischem und altruistischem, heidnischem und christlichem Geist. Der Generalstab beider Parteien rekrutiert sich aus der geistigen Führerrasse Europas: dem Judentum.”
  ” De strijd tussen kapitalisme en communisme over de erfenis van de verslagen erfelijke adel is een broederoorlog van de zegevierende intellectuele adel, een strijd tussen individualistisch en socialistisch, egoïstisch en altruïstisch, heidens en christelijke geest. De generale staf van beide partijen rekruteert zich uit het geestelijk leidersras van Europa: Joden.”

  Tegenwoordig moet men voorzichtig zijn met zo te praten in Duitstalige landen! In feite zei Richard dat kapitalisme versus communisme een Joodse familieruzie was. (Als dat zo is, is het voor de rest van ons nogal een proxy-oorlog geweest!) In ieder geval zou het te ver gaan om kapitalisme versus communisme te beschrijven als een goede agent/bad cop-strategie, maar er waren (en zijn) enkele behoorlijk prominente figuren aan beide kanten. Zoals je misschien al geraden had, was hij niet al te ongelukkig dat de “geestelijke leidersrace van Europa” de generale staf bemande.

  Richard looft nog meer uitbundige lof, waaronder het beschrijven van de moorddadige Leon Trotski als het toppunt van de moderne politiek (!!). Dan wordt het nog interessanter:

  ” Nicht: das Judentum ist der neue Adel; sondern: das Judentum ist der Schoß, aus dem ein neuer, geistiger Adel Europas hervorgeht; der Kern, um den sich ein neuer, geistiger Adel gruppiert. Eine geistig-urbane Herrenrasse ist in Bildung: Idealisten, geistvoll und feinnervig, gerecht und überzeugungstreu, tapfer wie der Feudaladel in seinen besten Tagen, die Tod und Verfolgung, Haß und Verachtung freudig auf sich nehmen, um die Menschheit sittlicher, geistiger, glücklicher zu machen.”
  ” Het is niet zo dat Joden de nieuwe adel zijn; Joden zijn eerder de baarmoeder waaruit een nieuwe, spirituele adel van Europa voortkomt; de kern waaruit een nieuwe spirituele adel ontstaat. Een spiritueel-stedelijk meesterras wordt opgevoed: idealistisch, levendig en gevoelig; dapper als de feodale adel in hun beste dagen; vreugdevol dood en vervolging, haat en minachting aanvaarden om de mensheid ethischer, spiritueler en gelukkiger te maken.”

  Dat is best hartverwarmend. Maar er is meer:

  ” Als Volk erlebt das Judentum den ewigen Kampf der Quantität gegen die Qualität, minderwertiger Gruppen gegen höherrvertige Individuen, minderwertiger Majoritäten gegen höherwertige Minoritäten.”
  ” Joden ervaren als volk de eeuwige strijd van kwantiteit tegen kwaliteit; inferieure groepen tegen superieure individuen; inferieure meerderheden tegen superieure minderheden.”

  Hoe is dat om het dik op te leggen? Als niet-joodse Euraziatische rekent hij zichzelf in de categorie ‘inferieur’. In ieder geval zou dit specifieke stokpaardje van Richard kunnen verklaren waarom het Eurocraat-regime zo uitpakte.

  Wat dacht hij?

  Wat moeten we daarvan denken, samen met de frequente Führerrasse en Herrenrasse blather in het document, evenals de retoriek over het uitroeien van verschillende naties? Dit betekent dat Richard Coudenhove-Kalergi, net als Hitler, geloofde in een meesterras dat, hoewel het bestempeld als een ‘geestelijk meesterras’, moet worden beschouwd als iets meer dan dat, gezien de etnische realiteit van het jodendom. Eigenlijk had Hitler wel enkele scherpe woorden over de pan-Europese beweging. Zo heeft zijn weinig bekende Zweites Buch verzengende kritiek op het pacifisme en het warme, vage internationalisme, waarin de voormalige Duitse kanselier Richard de ‘klootzak van de hele wereld’ noemt.

  Net als zijn vader had deze ontwortelde kosmopoliet een ingewikkeld denkproces over de Joodse gemeenschap: eerst een hekel aan ze hebben, ze dan gaan omarmen. In het geval van Richard maakten blijkbaar twee joodse echtgenotes (de eerste en de derde) het verschil.

  Het gaat niet om alle Joden

  Opdat er geen misverstand zou zijn, hebben de meesten in de Joodse gemeenschap niet de neiging of de macht om deze vernietiging te bevorderen. De georganiseerde Joodse gemeenschap en individuele rijke en machtige Joden hebben een belangrijke rol gespeeld in het tegengaan van het Europese nationalisme en in het bevorderen van immigratie op het niveau van ontheemding naar westerse landen, maar de gewone mensen onder hen hebben geen schuld. Sommige Joden zijn zelfs geschokt door de waanzin. Veel betere relaties tussen onze respectieve gemeenschappen zouden zeer wenselijk zijn. Het herstellen van goede wil kan echter niet slechts eenrichtingsverkeer zijn. Het aanpakken van deze problemen binnen hun gemeenschap zou een ideale oplossing zijn, als dat zou kunnen gebeuren.

  Uiteindelijk gaat dit niet echt over joden versus niet-joodse mensen van Europese afkomst, maar eerder over onverklaarbare globalistische elites versus het publiek. De schuldigen (of ze nu van welke achtergrond dan ook zijn) zijn zogenaamde sociale ingenieurs die plannen maken om hun wil op te leggen aan het publiek, corrupte politici die hun land verkopen en plutocraten die te ver gaan. Die types zouden er goed aan doen dat hun overmoed geen harten en geesten wint.

  samengevat

  De eerste plicht van een land is om zijn burgers te beschermen. Als je alle rellen en chaos hebt opgemerkt en je afvraagt waarom de EU de stroom van “vluchtelingen” en immigranten die onverenigbaar zijn met hun inheemse bevolking niet stopt – en degenen die er al zijn terugstuurt naar waar ze vandaan kwamen – is dat omdat de Eurocraten hebben andere prioriteiten. Het disfunctionele systeem werkt zoals ontworpen. De politici dienen niet de mensen, maar eerder hun ultra-rijke globalistische trawanten. Dit is precies wat Richard, de grootvader van dit alles, wilde. Als de hel bestaat, grijnst hij erover, zelfs terwijl hij de martelingen van de verdoemden doorstaat.

  In 1950, voor zijn inspanningen die uiteindelijk leidden tot het huidige Eurocraat-regime, was Richard zelf de eerste ontvanger van de Karel de Grote-prijs, ook wel de Coudenhove-Kalergi-prijs genoemd. Hij deelt deze twijfelachtige onderscheiding met Bill Clinton in 2000 en Angela Merkel (zegen haar hart) in 2008. Het is een vreemde wereld waar er een medaille is voor verraad.

  https://www.theoccidentalobserver.net
  https://www.returnofkings.com

  • Ons ongekozen staatshoofd Trix van Amsberg heeft in 1996 de prestigieuze Karelsprijs in Aachen mogen ontvangen en ik kan me herinneren, dat de Mockingbird press/ msm groot uitpakte op het gebied van verslaggeving.
   Van Coudenhove-Kalergi (1894 – 1972) was overigens kind aan huis bij het Belgische vorstenpaar Albert I (1875 – 1934) en Elisabeth (1876 – 1965).
   Saillant detail: Albert I heeft een groot deel van z’n jeugd doorgebracht op kasteel Les Amerois in het Belgische Bouillon. Sinds lange tijd is de Belgische familie Solvay (chemische industrie) eigenaar en in een van de grote zalen schijnen weerzinwekkende handelingen met kinderen plaatsgevonden te hebben, o.a. het aftappen van adrenochroom.
   De belangrijkste zaal had/ heeft als bijnaam mother of darkness.

 5. Adam Lebor schrijft wel meer fictie:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_LeBor
  Zonder het Marshall plan was Duitsland nog lang een ruïne gebleven.
  Industriëlen en zakenlui zijn altijd opportunisten geweest, maar de Duitse variant van opportunisten blijken nogal op korte termijn te denken. Zoals nu, “de Duitse motor” van Europa blijkt grotendeels op Russisch gas te draaien. Typisch korte termijn denken, dus niet alleen goedkoop (opportuniteit) Russisch gas, maar gas van overal en laat toch maar even kerncentrales meedraaien, diversifiëren dus van alles een beetje.
  Nadat de Oekraïense oorlog opgelost is wordt Frankrijk de motor van Europa.

 6. Het zou mij verwonderd hebben mochten er geen, al dan niet geheim, afspraken zouden gemaakt zijn.
  Ge trekt niet onvoorbereid ten oorlog. Kijk wie uw vriend is en leer uw vijand kennen.
  Bezint voor ge begint.
  En leg niet al uw kaarten op tafel.

 7. dat vierde rijk? Doe mij niet lachen, sinds mensens bestaan zijn al de oorlogen ontstaan door hebzucht, macht, wellust, verrijking, alleenheerschappij, en wereldheerschappij, met onderdrukking, neerslaan, doden,
  Van de Trojaanse oorlogen over Karel de Grote, Augustus, Julius Ceasar, Napoleon,
  Hitler en Stalin, Sadam, Kadafi ??? … niets nieuws.
  En nu is Putin de risee, wel ja…
  De Engelsen hebben er ook goed ingehakt toen ze Amerika kolonialiseerden.

  En nu gaat dat zootje Amerikaanse migranten hier de oude wereld eens verdelen.

  Misschien was het beter toen koningsdochters en prinsen werden uitgehuwelijkt haha, minder bloed haha allee blauw bloed

 8. Een zeer interessant stuk.
  Misschien is het daarom niet zo gek dat er nu een Duitse ex minister van Financiën aan het hoofd vd EU staat . . .

 9. Intussen in eigen land! BBB – Bayer IG-Farben.
  Jeroen Verkroost: RTL Nederland te Koop, BoerenBurgerBeweging, Bayer & Monsanto, NFT’s (nederlandsmedianieuws.nl)

 10. De slag bij Arnhem moest verijdeld worden en daar hadden ze meneer Carrington toe bereid gevonden die men later ook secr. gen. van de Nato maakten als dank voor de bewezen diensten. Wat wel de consequentie was dat de hongerwinter van ’44 meer dan 10.000 doden kosten naast de 10.000 gesneuvelde Polen en Engelsen. De site: https://www.destinedtofail.nl/

 11. Ik heb hier 20 jaar geleden al veel aandacht voor gevraagd maar mensen zijn vaak te lui om iets te lezen en er over na te denken.

  Na veel herhalen heeft ninefornews.nl het van mij overgenomen.
  Er schreef toen ook veel op NU.nl en die hebben mijn account geblokkerd omdat ik de waarheid schreef en dat mag niet.

 12. liften en rol trappen worden door Thyssen Krupp gemaakt
  is dat nog nooit iemand opgevallen ??
  dat waren beide staal fabrikanten die er toen ook al waren
  en IGfarben is opgesplitst in meerdere bedrijven
  Agfa, BASF, Bayer, Hoechst
  hmmm

  • Klopt, ja.
   En “het Amerikaanse militaire inlichtingenrapport EW-Pa 128 …” = Er is n.a.v. de eerste (?) zgn. “vaccinatie”-golf ook ontdekt dat de gevaarlijksten onder de injecties de Batch code begon met de letters ‘EW”. IK weet natuurlijk niet of dat ièts zegt, maar dat viel me meteen op!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in