Russische soldaat in Popasna

Zondag waren de blogs over buitenlands beleid in rep en roer met het nieuws dat Scott Ritter “een ommezwaai had gemaakt in zijn beoordeling van de oorlog”. Het schijnt dat de ex-marinier de recente ontwikkelingen in Oekraïne had onderzocht en tot de conclusie was gekomen dat het voor Rusland veel moeilijker zal worden om te winnen dan hij aanvankelijk had gedacht, schrijft Mike Whitney.

Het nieuws van Ritter’s ommekeer zond natuurlijk schokgolven over het internet, vooral onder de mensen die de gebeurtenissen in Oekraïne op de voet volgen en die veel bewondering hebben voor zijn onpartijdige analyse. Sommige van deze mensen voelden zich duidelijk verraden door Ritter’s opmerkingen en bestempelden hem als een “concern troll”, waarmee iemand bedoeld wordt die sympathie veinst terwijl hij eigenlijk het tegenovergestelde voelt. Dit is een verschrikkelijke manier om iemand te behandelen die zoveel van zijn tijd heeft besteed aan het informeren van mensen over een onderwerp waarvan zij zonder zijn onderzoek misschien heel weinig zouden weten. Trouwens, Ritter is geen hypocriet. Integendeel zelfs.

Het is echter wel zo dat Ritter waarschijnlijk de meest uitgesproken voorstander is geweest van de “Rusland is aan het winnen”-theorie, een hypothese die indruist tegen alles wat wij in de mainstream media lezen of op de televisiejournaals zien. Helaas zijn de opvattingen van Ritter over deze zaak drastisch veranderd, en dat is bijna geheel te wijten aan de ontwikkelingen ter plaatse. Zoals Ritter openhartig toegeeft: “De militaire hulp die het westen aan Oekraïne geeft, verandert de dynamiek en als Rusland geen manier vindt om dit zinvol aan te pakken… zal er nooit een einde komen aan het conflict.”

Dat is een hele ommezwaai ten opzichte van een verklaring die hij enkele weken eerder aflegde, namelijk dat “Rusland de oorlog aan het winnen is, en wel op een beslissende manier.”

Dus, wat is er veranderd? Wat zijn de zogenaamde ontwikkelingen die tot Ritter’s volte-face hebben geleid?

Hier volgen enkele uittreksels uit het interview dat de aanleiding was tot de commotie. Ritter werd bijgestaan door Ray McGovern en gastheer Garland Nixon op Saturday Morning Live. (De citaten zijn gekopieerd van de video. Ik aanvaard de schuld voor eventuele fouten).

Scott Ritter (begin bij 47:50 minuut) – “Wat mij frustreert… is dat, het was mijn inschatting dat het voor Oekraïne heel moeilijk zou zijn om dit nieuwe materieel en uitrusting (Materiaal – de extra dodelijke wapens die onlangs naar Oekraïne verscheept zijn) te absorberen, maar de houwitsers zijn al actief tegen Rusland. En zij hebben effect in de regio Charkov. Niet alle 90, maar er staan verschillende batterijen die gebruikt worden.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

En daarom heb ik mijn algemene beoordeling radicaal veranderd, want ik was uitgegaan van de veronderstelling dat Rusland in staat zou zijn om het overgrote deel van dit materieel te onderscheppen, maar Rusland heeft laten zien dat het daartoe niet in staat of niet bereid is en – als gevolg daarvan – hebben de Oekraïners een betekenisvolle invloed op het slagveld. Niet in de voornaamste conflictgebieden, zoals de Donbass, maar in de periferie. Daarom heeft Rusland zich tactisch teruggetrokken ten noorden van Charkov, want om de beste capaciteiten van Oekraïne te evenaren, zou Rusland middelen aan zijn hoofdinspanning moeten onttrekken, en Rusland heeft besloten dat niet te doen. Zij zijn dus bezig het slagveld opnieuw te configureren. (ruilen van land in verschillende gebieden)… (“Saturday Morning Live with Scott Ritter and Ray McGovern, YouTube)

  Twitter stelt opinie-inspecteurs aan - hier aanmelden

Hoewel de sympathieën van Ritter dus niet in het minst veranderd zijn, is het duidelijk dat zijn analyse dat wel is. Eerst dacht hij niet dat de stortvloed van dodelijk wapentuig de uitkomst van de oorlog zou beïnvloeden. Nu is hij daar niet meer zo zeker van. Het is een eerlijke vergissing, maar toch moest hij “schoon schip maken” en de factoren verklaren die tot zijn ommekeer hebben bijgedragen. Hier is meer uit hetzelfde interview:

Scott Ritter- Dit is een transformerend moment in de oorlog, want wat het betekent is dat er geen demilitarisering plaatsvindt. Voor alle strijdkrachten die Rusland in het oosten vernietigt, bouwt Oekraïne weer een aanzienlijke capaciteit op (in het westen) Ik vergelijk dit met Moskou in december 1941, toen de Duitsers oprukten naar Moskou en de Russen gewoon dingen naar hen begonnen te gooien, en alles opofferden om het Duitse offensief te vertragen, totdat Generaal Winter en de combinatie van Siberische divisies hen de mogelijkheid gaven om in de tegenaanval te gaan. De Duitsers werden leeg gebloed en zij werden tegengehouden en omgekeerd. Als Rusland de calculatie niet verandert, dan is dat de weg die wij opgaan, want 200.000 troepen – hoe bekwaam ze ook zijn – kunnen maar tot zo veel in staat zijn. En de gevechten die nu plaatsvinden – ook al worden er Oekraïners afgeslacht – zijn voor de Russen niet gratis. Zij verliezen materieel, zij verliezen manschappen, zij verliezen materiaal, en tenzij Poetin troepen mobiliseert of overbrengt, worden die niet vervangen. Dus, in plaats van 200.000 man op voet te hebben, heeft Rusland misschien 180.000 man. En als u niet denkt dat het weghalen van 20.000 man de mogelijkheden van de Russische leiders niet verandert, dan weet u niets van oorlog.”

Ik geloof dus dat Rusland in het oosten gaat winnen, ze zijn ze aan het vermalen terwijl wij spreken, ze zijn ze aan het afslachten; de hoeveelheid dood en verderf die de Oekraïners wordt toegebracht is onvoorstelbaar, maar ik geloof dat de Oekraïners bereid zijn deze verliezen te nemen om tijd te winnen voor de wederopbouw van een leger dat Rusland kan uitdagen. Want tenzij Rusland bereid is over de Dnjepr te springen en naar het westen van Oekraïne te gaan, waar het de strategische diepte kan elimineren die de Oekraïners van de Russen krijgen, zal er geen demilitarisering van Oekraïne plaatsvinden. Dat kan niet als er voor tientallen miljarden dollars aan materieel binnenstroomt en Rusland niet in staat is dat tegen te houden. Het feit dat deze geavanceerde houwitsers nu aan de frontlinies opereren, toont aan dat er iets mis is met de Russische methodologie. En – tenzij zij die methodologie veranderen – denk ik dat ons een zeer lange zomer te wachten staat.” (“Saturday Morning Live with Scott Ritter and Ray McGovern, YouTube)

Het is moeilijk te vatten wat Ritter hier zegt. Stelt hij eigenlijk voor dat Poetin de huidige “speciale operatie” uitbreidt tot een regelrechte wereldoorlog? Op een bepaald ogenblik meent hij terloops dat Rusland anderhalf miljoen manschappen zal moeten mobiliseren (N.B.: Rusland heeft er momenteel slechts 200.000 in Oekraïne) als het de overhand wil krijgen in Oekraïne en dan verder wil trekken naar Finland. Uit de toon van Ritter valt niet op te maken of hij gewoon een objectieve waarneming doet van “wat nodig is” om te slagen, of dat hij een expliciete aanbeveling doet waarvan hij vindt dat het opperbevel van Rusland die moet overwegen. Ik kan daar geen antwoord op geven. Hier is meer uit het interview:

  "De Bron van Russische Wreedheid" zoals bewezen door fictie

Scott Ritter (5:20 tijdpunt) – “Het idee dat het Oekraïense leger als een effectieve strijdmacht uitgeschakeld is, is een onjuist concept, en tenzij Rusland zijn speciale militaire operatie uitbreidt – waarschijnlijk in die mate dat het van een speciale militaire operatie verandert in een oorlog die de hele Oekraïense gevechtsruimte omvat – dan is dit een conflict dat gevaarlijk dicht bij het punt is dat Rusland het niet kan winnen, wat betekent dat, terwijl zij hun doelstellingen in het oosten kunnen bereiken met 200.000 manschappen, zij niet in staat zijn te voorkomen dat Oekraïne zich herbewapent en heruitrust wanneer Oekraïne door de NAVO van tientallen miljarden dollars aan materieel wordt voorzien – Wanneer je je vijand ook maar “veilige ruimte” biedt om opnieuw militaire capaciteit op te bouwen, zul je nooit winnen. …

Ja, Rusland is in het oosten aan de winnende hand, en dat is wat zij de hele tijd al zeiden dat hun doel was. En zij zijn dat aan het volbrengen. Dat is de speciale militaire operatie. Maar nu hebben we het over “oorlog”, en ik denk niet dat Rusland die overgang al gemaakt heeft. Dit is in feite een proxy oorlog tussen het westen en Rusland, waarbij de Oekraïense strijdkrachten gebruikt worden als het zwaard van de NAVO. Het doel hiervan is om Rusland “leeg te laten bloeden”. En als Rusland de dynamiek niet verandert, zal Rusland worden leeggebloed.” Zelensky heeft aangegeven dat hij bereid is een miljoen mensen te mobiliseren, op een moment dat het westen bereid is de financiële middelen en de uitrusting te leveren om van die miljoen mannen een echte militaire bedreiging te maken.

Wat er de laatste weken gebeurd is, zie ik dus als doorslaggevend.

De militaire hulp die het westen geeft, verandert de dynamiek en als Rusland geen manier vindt om dit op een zinvolle manier aan te pakken, en het uit te schakelen als militair vermogen… dan zal er nooit een einde komen aan het conflict.” (“Saturday Morning Live with Scott Ritter and Ray McGovern, YouTube)

Dat is rechtstreeks uit de mond van Ritter. De lezers zullen hun eigen conclusies moeten trekken.

IMHO, Scott Ritter begint zich geleidelijk aan te passen aan het idee dat het conflict in Oekraïne niet zomaar een regionale schermutseling is tussen twee ruziënde buren, en ook geen proxy-oorlog tussen de NAVO en Rusland. Nee. Oekraïne is de eerste fase van een breder plan om Rusland te verpletteren, zijn economie in te laten storten, zijn leiders te verwijderen, zijn natuurlijke hulpbronnen in beslag te nemen, zijn grondgebied te versplinteren, en de macht van de VS over Centraal-Azië naar de rand van de Stille Oceaan te projecteren. Oekraïne gaat over hegemonie, imperium, en zuivere, ongebonden macht. Het belangrijkste is dat Oekraïne de eerste slag is in een Derde Wereldoorlog, een oorlog die door Washington gepland en begonnen is om nog een eeuw onbetwist Amerikaans primaat te verzekeren.

  Poetin: Ruslands overwinning in Oekraïne is onvermijdelijk

Ik denk dat de vraag die hier echt gesteld moet worden is: wie laat wie bloeden?

De bedoeling van de Globalistische cabal (laten we alstublieft de pretentie laten varen dat dit conflict door één enkel land wordt aangestuurd) is om Rusland te laten bloeden door de Oekraïners als kanonnenvoer te gebruiken. De Oekraïners worden gehersenspoeld met volledig gecontroleerde staatsmedia, voorzien van wapens, training, “adviseurs” aan het front, satelliet- en andere militaire inlichtingendiensten, en gestuurd om te sterven. Het kan de Globalisten niet schelen of de hele natie Oekraïne tot zwarte as gereduceerd wordt, zolang het conflict maar doorgaat en de Russen blijven sterven. Dat is hun plan.

De Russische reactie hierop lijkt op het eerste gezicht wel vreemd. Zij hebben een betrekkelijk geringe hoeveelheid militaire middelen ingezet voor deze “speciale operatie” (en geen oorlog, in hun ogen), en lijken er genoegen mee te nemen de westerse “hulp” aan de Oekraïense kant vrijwel onverminderd te laten stromen. Er is veel tandengeknars in sommige Russische kringen van mensen die dit weten, en weten dat Rusland veel meer zou kunnen doen, veel sneller, maar het niet doen.

Mijn theorie om dit te verklaren is dat Rusland eigenlijk probeert de vergelijking om te keren, en de Globalisten degenen te laten zijn die zullen bloeden, op de LANGE termijn. Als Rusland erin slaagt om met zijn kleine legermacht het Oekraïense kanonnenvoer te blijven vermorzelen, en elk wapen dat het westen hun kant op slingert te blijven vernietigen en veroveren, en het westen veel meer uitgeeft dan Rusland, dan is het eigenlijk Rusland dat het kan uithouden om dit conflict in principe eeuwig te laten duren. Het westen wil elke laatste Oekraïner in de frontlinies tegen Rusland de dood in werpen? Rusland zegt “prima, dan doden wij elke laatste Oekraïner die de wapens tegen ons opneemt, zo lang als het duurt.” Het conflict speelt zich niet af op Russische bodem. De Russische verdediging elders is niet kwetsbaar. Het normale Russische leven wordt niet veel belemmerd. En het leed wordt eigenlijk weer gedragen door de Oekraïners – de Russischtaligen.

Ook is Rusland zeker op de hoogte van de totale implosie die momenteel in het westen aan de gang is? De oversterfte door de nooit eindigende COVID-doodsprikken (ik hoor niet over Russische mensen die hun 4e en 5e dosis Sputnik nemen?), de storingen in de toeleveringsketen, de economische implosie, de devaluerende dollar, torenhoge schulden, 10-20% inflatie, geen babyvoeding, enz, enz. Ik hoor toch ook niet over Russische baby’s die honger lijden? Dus wie is er echt aan het verliezen en wie is er echt aan het winnen? Van waar ik zit, hoeft Rusland alleen maar het conflict uit te malen en te wachten terwijl het Globalistische leugenimperium zichzelf van kant maakt, schrijft een reaguurder.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De Oekraïne oorlog is een zwendelVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel17.000 artsen en wetenschappers eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de georkestreerde COVID-pandemie aansprakelijk worden gesteld
Volgend artikelBig Pharma-gefinancierd paper beveelt aan de ongevaccineerden te belasten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Kras een links/liberaal en je vind een fascist

  Herinner je je Scott Ritter nog, de linkshandige held op het gebied van massavernietigingswapens in Irak? Het lijkt erop dat hij een juridisch probleem heeft:

  “A War Gone Missing – door Peter Heck

  Wapeninspecteur Scott Ritter veroordeeld voor online sekschat met minderjarig meisje…

  (Telegraaf) De voormalige VN-wapeninspecteur Scott Ritter is veroordeeld voor onrechtmatig contact met een minderjarige voor het uitwisselen van expliciete berichten in een online chatroom met iemand waarvan hij dacht dat het een 15-jarig meisje was. Ritter, 49, wisselde berichten uit met een rechercheur die zich voordeed als een minderjarig meisje en masturbeerde, zelfs nadat de undercoveragent tijdens de chat benadrukte dat hij minderjarig was, zeiden aanklagers van Pennsylvania.

  Een jury vond Ritter schuldig aan in totaal zes aanklachten, waaronder onfatsoenlijke blootstelling en criminele poging om een ​​minderjarige te corrumperen. Ritter was van 1991 tot 1998 een van de belangrijkste wapeninspecteurs van de VN in Irak. Hij nam ontslag nadat hij de Verenigde Staten en de VN ervan had beschuldigd niet hard op te treden tegen Saddam Hoessein. Later zei hij dat Irak zijn massavernietigingswapens had vernietigd en werd hij een uitgesproken criticus van de door de VS geleide invasie.”
  https://forums.bowsite.com/tf/bgforums/thread.cfm?forum=1&threadid=399629

 2. Al die Scott Ritter opinies… Ik zou graag eens wat horen vd Russen zelf. Maar het is zo moeilijk om die info te lezen….

 3. heb je een smart tv, installeer spb tv app op je smart tv, daar kun je de zender RT kijken, Russia today in Engels.
  succes

  • Wauw, super bedankt voor de tip! SPBTV staat meteen als favoriet in onze Samsung tv 🙂 Liever nieuws met wat Russische propaganda dan die gore oorlogszuchtige psychopaten op de Nederlandse zenders!

   • graag gedaan, Ik had eerst RT op de satteliet maar die hebben ze toen verwijderd, daarna op zoek gegaan naar een alternatief. je kunt de website ook bezoeken maar dan wel even een vpn installeren op je smartphone bv. Psiphon Pro.
    ik volg RT al sinds 2008, de oorlog in Georgie, precies zo als nu in Ukr.

 4. Zou dat Oekraïense volk nu niet in de gaten hebben dat ze voor het westen niet meer zijn dan slachtvee en totaal sch..t hebben aan de Oekraïne Al wordt vee humaner aan hun eind geholpen dan de het Oekraïense volk.

 5. De ineenstorting van de VS ligt aan de basis van dit conflict. Amerika tracht haar wereldheerschappij te redden met de Russische natuurlijke hulpbronnen. Aan Europa de taak om los te komen van de Amerikaanse overheersing. De VS hebben de afgelopen 60 jaar een zeldzaam bloederige terreur gevoerd over de hele wereld. Voor Europa is Amerika vooralsnog vriendelijk geweest maar die periode lijkt ten einde. Aan Europa het inzicht dat het los moet komen van de VS.

 6. Als een expert tot andere inzichten komt hoef je hem/haar daarom nog niet te verketteren. Met dit artikel is voor mij de geloofwaardigheid van FN behoorlijk toegenomen.

  Los van de militaire aspecten vraag ik mij af wat de economie gaat doen. Zowel in de Oekraïne, waar de boel nu wel plat moet liggen als in de EU. Zodra Rusland de uitvoer van brandstoffen naar de EU stopt zit de EU vrij snel dieper in de problemen dan Rusland. Dat geldt ook voor de destabilisatie in het Midden Oosten als die lui niet meer te eten hebben. Er komt natuurlijk nog wel iets op ons af, dit najaar.

 7. Scott Ritter heeft de factor China nog niet meegenomen. Rusland is dankzij Europees beleid een soort van Noord Korea geworden en zal dat blijven… en wie wil een dergelijk Rusland aan haar grenzen en geen Amerikaanse biowapens?… juist China

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in