Ik ging gisteren naar binnen en er stond een televisie aan en ik zei: “Dit is geniaal”. Poetin heeft een groot deel van de Oekraïne tot onafhankelijk… verklaard en ik zei: “Hoe slim is dat? En hij gaat naar binnen om als vredeshandhaver op te treden. Dat is de sterkste vredesmacht die ik ooit gezien heb. Wij zouden die vredesmacht aan onze zuidgrens kunnen gebruiken. Er waren meer tanks dan ik ooit gezien heb. Ze gaan de vrede helemaal goed houden…. Dit zou trouwens nooit gebeurd zijn als ik aan het bewind was geweest. Het is niet eens denkbaar. Dit zou nooit gebeurd zijn…. Het is heel triest.” ∼ Donald Trump, Amerika’s laatst verkozen president

“Om te overleven en zijn leidende rol op het internationale toneel te behouden, moeten de VS Eurazië wanhopig in chaos storten, (en) de economische banden tussen Europa en de regio Azië-Stille Oceaan doorsnijden … Rusland is het enige (land) binnen deze potentiële zone van instabiliteit dat in staat is weerstand te bieden. Het is de enige staat die bereid is de confrontatie met de Amerikanen aan te gaan. Het ondermijnen van Ruslands politieke wil tot verzet … is een levensbelangrijke taak voor Amerika.” ∼ Western Financial System Is Driving It to War, Russia Insider

Dinsdag kondigde Duitsland aan dat het de Nord Stream 2 gaspijpleiding, die Duitsland met Rusland verbindt, zou stopzetten, schrijft Mike Whitney. De Verenigde Staten hebben zich vanaf het begin in 2015 tegen het project verzet en meerdere ronden van economische sancties ingesteld om de voltooiing ervan te verhinderen. Het blokkeren van de pijpleiding was het hoofddoel van de extravagante 2 maanden durende mediablitz van Washington, die Vladimir Poetin afschilderde als een roekeloze oorlogszuchtige die een ernstige bedreiging vormde voor de Europese veiligheid. De VS bereikten hun dubieuze doel op maandag toen Poetin aankondigde dat Rusland de soevereine onafhankelijkheid zou erkennen van twee deelstaatjes in Oost-Oekraïne die momenteel door het Oekraïense leger belegerd worden. De aankondiging van Poetin verschafte de dekmantel die de Duitse regering nodig had om af te zien van het populaire pijpleidingproject en om eens te meer te laten zien dat de hoogste politici en hoge ambtenaren van Duitsland de eisen van Washington nog steeds boven de belangen van het Duitse volk stellen. Hier is het verhaal van DW:

“De Duitse kanselier Olaf Scholz zei dinsdag dat Duitsland stappen heeft ondernomen om het certificeringsproces van de Nord Stream 2 gaspijpleiding uit Rusland stop te zetten. Hij vertelde verslaggevers in Berlijn dat zijn regering de maatregel nam als reactie op de acties van Rusland in Oekraïne.

“Dat klinkt technisch, maar het is de noodzakelijke administratieve stap, zodat er geen certificering van de pijpleiding kan zijn, en zonder die certificering kan Nord Stream 2 niet in gebruik worden genomen,” zei Scholz.

Het Witte Huis heeft de aankondiging van Scholz verwelkomd en gezegd dat het zelf maatregelen zal nemen.” (“Ukraine crisis: Germany halts Nord Stream 2 approval”, DW)

Vermeldenswaard is, dat Duitsland vóór zijn aankondiging geen contact met Rusland heeft opgenomen en geen moeite heeft gedaan om de zaak te laten arbitreren in een (WTO-)forum, waar Rusland zich zou kunnen verdedigen tegen flagrant discriminerende en grillige handelspraktijken. Zoals wij in het verleden dikwijls hebben gezien, worden de beginselen van de internationale handel – die zogenaamd gelijke concurrentievoorwaarden voor alle concurrenten creëren – gemakkelijk terzijde geschoven door de machtigere naties die willekeurig dicteren hoe de regels worden toegepast. Maar als één land in staat is een zo belangrijk project als Nord Stream te torpederen door een of andere door en door arbitraire en subjectieve norm toe te passen, waarom zou men dan nog de pretentie van een “op regels gebaseerd” systeem in stand houden?

Is het een wonder dat gewone mensen zo walgen van deze “op regels gebaseerde” poppenkast, die alleen de rijken en machtigen dient? De waarheid is – zoals wij allen weten – dat de Verenigde Staten hun politieke macht hebben gebruikt om de Duitse leiders te dwingen een pijpleidingproject te doen ontsporen dat een bedreiging vormde voor het primaat van Washington in Europa. Dat is wat er werkelijk gebeurd is; en dat is de reden waarom Nord Stream het doelwit werd, gesanctioneerd, en uiteindelijk gesaboteerd. Toch is het voorval leerzaam. Het toont heel duidelijk aan dat één land – boven alle andere – de vinger vierkant op de weegschaal legt, zodat alleen die transacties die met zijn geostrategische doelstellingen stroken, doorgang vinden. Als daar al ooit twijfel over bestond, dan zou Nord Stream die twijfels moeten wegnemen.

Moet Rusland zich niet kunnen verdedigen in een open tribunaal waar het de tegen het land gerichte beweringen kan aanvechten, of is het aanvaardbaar dat een politiek leider eenzijdig een project van 10 miljard dollar schrapt op grond van zijn eigen subjectieve interpretatie van de gebeurtenissen in het verafgelegen Oekraïne?

En als Rusland inderdaad zoiets gruwelijks heeft gedaan dat Duitsland terecht de ingebruikneming van Nord Stream blokkeert, waarom schrapt de Duitse regering dan niet tegelijkertijd Nord Stream 1, het gas komt immers uit hetzelfde land en is eigendom van hetzelfde bedrijf. Waarom de ene pijpleiding openhouden en de andere sluiten? Dat heeft geen zin. Als de Duitse kanselier Olaf Scholz zo begaan is met het “principe”, waarom schorst hij dan niet onmiddellijk alle Russische gasleveringen en laat hij het Duitse volk doodvriezen in het donker? Is dat niet wat een “principiële” leider zou doen?

  Andrei: Zeker, zeker, Mr. Austin. In gerelateerd nieuws

Inderdaad, dat zou hij doen, maar de Duitse kanselier Olaf Scholz handelt niet uit principe, hij zwicht voor het armpje drukken van Washington en iedereen weet het. Tegelijkertijd legt hij het Duitse volk een grote en zware belasting op door hun een bron van goedkope verwarmingsbrandstof te ontzeggen. De enige verklaring voor het gedrag van Scholz is dat zijn echte loyaliteit ligt bij de globalistische cabal die het Witte Huis bestuurt en niet bij de mensen die hem in het ambt hebben gezet. Hij heeft laten zien dat hij liever het schoothondje van Biden is dan de trotse leider van een grote natie. Het Duitse volk verdient beter dan iemand als Olaf Scholz.

Wist Poetin dat Nord Stream zou worden stopgezet als hij de onafhankelijkheid van de twee stateletten in Oost-Oekraïne zou uitroepen?

Ja, dat wist hij. Maar in tegenstelling tot zijn collega’s in het Westen stelde Poetin de veiligheid van de Oekraïense Russen boven zijn vooruitzichten op grotere inkomsten. De Russische president was niet van plan toe te staan dat de 60.000 Oekraïense gevechtstroepen – die zich langs de Contactlijn hebben verzameld – de Donbass zouden binnenvallen, waarbij de etnische Russen die het gebied bewonen, gedood en verminkt zouden worden. In plaats daarvan heeft hij de moediger keuze gemaakt door de onafhankelijkheid van de twee nieuwe republieken te erkennen en door een vredesmissie naar die gebieden te sturen. Nu zal elke Oekraïense aanval op de Donbass beantwoord worden door de volle kracht van het Russische leger. En deze uitdaging geldt niet alleen voor Oekraïne. Door twee nieuwe staten te stichten aan de rand van Europa, daagt Poetin openlijk de NAVO en de VS uit om de grenzen van de natie te herstellen. Maar zullen zij dat doen? Wil Biden echt een confrontatie met Rusland of zijn al zijn sabelgekletter en stoere praatjes alleen maar meer aanstellerij voor de camera’s geweest?

We zullen zien, maar Rusland zal er hoe dan ook klaar voor zijn, per slot van rekening heeft Poetin zojuist het Handvest van de Verenigde Naties verscheurd en twee nieuwe staatjes gehouwen uit het kapotte omhulsel van de failliete euro-kolonie van Washington. Dat is niet iets wat Uncle Sam zomaar kan negeren. Door eenzijdig de grenzen van een soeverein land te hertekenen, heeft Poetin in feite het systeem van wereldwijde veiligheid opgeblazen waarop de VS de afgelopen 75 jaar hebben toegezien. Washington zal daarop moeten reageren, en de reactie zal niet beperkt blijven tot sancties alleen. Rode lijnen zijn overschreden en Rusland vormt een rechtstreekse uitdaging voor het bestaande systeem zelf. Dat betekent dat de reactie waarschijnlijk gewelddadig zal zijn.

Toch is het niet Poetin die de zaken tot dit punt heeft geduwd. De laatste 8 jaar (sinds de door de CIA gesteunde staatsgreep in 2014 de gekozen leider van Oekraïne omver wierp en hem verving door een stroman van de VS) heeft Rusland alles in het werk gesteld om de strijdende partijen ertoe aan te zetten zich te houden aan het akkoord van Minsk, dat de twee oostelijke republieken politieke autonomie geeft. De Oekraïense regering heeft het verdrag ondertekend en ermee ingestemd aan de eisen ervan te voldoen. Maar zij hebben nooit enige moeite gedaan om dat te doen, sterker nog, talrijke hoge regeringsfunctionarissen (waaronder de president zelf) hebben openlijk verklaard dat zij nooit zouden toestaan dat Minsk wordt uitgevoerd. Daar komt nog bij dat Washington tegen Minsk is, omdat Minsk de algemene strategie van Washington in Oekraïne ondermijnt, die erin bestaat het land te gebruiken als vooruitgeschoven uitvalsbasis voor aanvallen op Rusland. Kortom, Washington wil de status quo handhaven; het wil een etnisch verdeeld hopeloos land dat wegkwijnt in “een permanente staat van koloniale afhankelijkheid”. Zolang Oekraïne zwak en verdeeld blijft, bestaat er geen gevaar dat er een verenigd verzet opkomt dat krachtig genoeg is om de VS uit het land te verdrijven.

Daarom zei Poetin dat hij de onafhankelijkheid van de deelstaten allang had moeten erkennen. Wat hij bedoelde was dat Washington nooit van plan is geweest om een oplossing voor het conflict te zoeken, sterker nog, het was uitdrukkelijk NIET in het belang van Washington om dat te doen. Poetin had “het teken aan de wand” eerder moeten zien en ernaar moeten handelen. Maar dat betekende dat hij zich tegen de Verenigde Staten moest verzetten, en daar was hij niet toe geneigd. Tot deze week.

Dus, wat is er veranderd? Laten we Poetin voor zichzelf aan het woord laten:

“We zien hoe hardnekkig het regime in Kiev met wapens wordt volgepompt. Sinds 2014 hebben de Verenigde Staten alleen al miljarden dollars voor dit doel uitgegeven, waaronder leveringen van wapens en uitrusting en opleiding van specialisten. De laatste maanden is er een voortdurende stroom van westerse wapens naar Oekraïne, ostentatief, terwijl de hele wereld toekijkt. Buitenlandse adviseurs houden toezicht op de activiteiten van de Oekraïense strijdkrachten en speciale diensten en wij zijn ons daar terdege van bewust.

  Het vergeefse Europese gebedel om gas

De afgelopen jaren zijn militaire contingenten van de NAVO-landen bijna voortdurend op Oekraïens grondgebied aanwezig geweest, onder het voorwendsel van oefeningen. Het Oekraïense troepencontrolesysteem is reeds in de NAVO geïntegreerd. Dit betekent dat het NAVO-hoofdkwartier directe bevelen kan geven aan de Oekraïense strijdkrachten, zelfs aan hun afzonderlijke eenheden en eskaders.

De Verenigde Staten en de NAVO zijn begonnen met een onvoorzichtige ontwikkeling van het Oekraïense grondgebied als een theater van mogelijke militaire operaties. Hun regelmatige gezamenlijke oefeningen zijn duidelijk anti-Russisch. Alleen al vorig jaar waren er meer dan 23.000 manschappen en meer dan duizend eenheden hardware bij betrokken.

Er is reeds een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat buitenlandse troepen in 2022 naar Oekraïne komen om deel te nemen aan multinationale oefeningen. Begrijpelijkerwijs gaat het hier in de eerste plaats om NAVO-troepen. Dit jaar zijn er minstens tien van deze gezamenlijke oefeningen gepland. Het is duidelijk dat dergelijke ondernemingen bedoeld zijn als dekmantel voor een snelle opbouw van de militaire groep van de NAVO op Oekraïens grondgebied.

Dit geldt des te meer omdat het met hulp van de VS verbeterde netwerk van vliegvelden … in staat is om in zeer korte tijd legereenheden over te brengen. Het Oekraïense luchtruim staat open voor vluchten van Amerikaanse strategische en verkenningsvliegtuigen en drones die toezicht houden boven Russisch grondgebied. Ik voeg eraan toe dat het door de VS gebouwde centrum voor maritieme operaties in Ochakov het mogelijk maakt om activiteiten van NAVO-oorlogsschepen, waaronder het gebruik van precisiewapens, tegen de Russische Zwarte-Zeevloot en onze infrastructuur aan de hele Zwarte-Zeekust te ondersteunen.” (“Adress of the President of the Russian Federation”, Kremlin, RU)

Wat zegt Poetin nu eigenlijk?

Hij zegt dat Oekraïne al een NAVO-land is in alles behalve in naam. Hij zegt dat Washington en zijn bondgenoten heimelijk een vijandig leger, militaire bases en geavanceerd wapentuig vlak voor de deur van Rusland hebben geplaatst. Hij vestigt de aandacht op de onmiskenbare bedreiging die de NAVO voor Rusland en heel Centraal-Azië vormt. Hij probeert op kalme en rationele wijze de nationale veiligheidscrisis uit te leggen waarmee Rusland nu aan zijn westflank geconfronteerd wordt. Hij heeft een punt, nietwaar? Hier is meer:

Poetin: De militaire infrastructuur van de NAVO is “een mes op onze keel”.

“Het bondgenootschap en zijn militaire infrastructuur hebben de grenzen van Rusland bereikt. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van de Europese veiligheidscrisis; het heeft de meest negatieve gevolgen gehad voor het hele systeem van internationale betrekkingen en heeft geleid tot het verlies van wederzijds vertrouwen.

De situatie blijft verslechteren, ook op strategisch gebied. Zo worden in Roemenië en Polen plaatsingsgebieden voor onderscheppingsraketten ingericht in het kader van het VS-project om een wereldwijd raketafweersysteem op te zetten. Het is algemeen bekend dat de daar opgestelde lanceerinrichtingen gebruikt kunnen worden voor Tomahawk kruisraketten – offensieve aanvalssystemen.

Ik zal uitleggen dat Amerikaanse strategische planningsdocumenten de mogelijkheid bevestigen van een zogenaamde preëmptieve aanval op vijandelijke raketsystemen. Wij weten ook wat de belangrijkste tegenstander van de Verenigde Staten en de NAVO is. Het is Rusland. In NAVO-documenten wordt ons land officieel bestempeld als de belangrijkste bedreiging voor de Euro-Atlantische veiligheid. Oekraïne zal dienen als een vergevorderd bruggenhoofd voor zo’n aanval. Als onze voorouders dit hoorden, zouden zij het waarschijnlijk gewoon niet geloven. Wij willen dit vandaag ook niet geloven, maar het is wat het is….

…. nadat de VS het INF-verdrag vernietigd hebben, is het Pentagon openlijk bezig geweest met de ontwikkeling van vele aanvalswapens op land, waaronder ballistische raketten die doelen kunnen raken op een afstand tot 5.500 km. Als dergelijke systemen in Oekraïne worden ingezet, zullen zij doelen in heel Europa van Rusland kunnen raken. De vliegtijd van Tomahawk kruisraketten naar Moskou zal minder dan 35 minuten bedragen; ballistische raketten vanuit Charkov zullen er zeven tot acht minuten over doen; en hypersonische aanvalswapens, vier tot vijf minuten. Het is als een mes op de keel. Ik twijfel er niet aan dat zij deze plannen hopen uit te voeren, zoals zij dat in het verleden vaak gedaan hebben, door de NAVO naar het oosten uit te breiden, hun militaire infrastructuur naar de Russische grenzen te verplaatsen en onze bezorgdheid, protesten en waarschuwingen…. volledig te negeren.

…het niveau van de bedreigingen voor ons land aanzienlijk is toegenomen, heeft Rusland het volste recht te reageren om zijn veiligheid te waarborgen. En dat is precies wat wij zullen doen.” (“Adress of the President of the Russian Federation”, Kremlin, RU)

De bezorgdheid van Poetin is volkomen redelijk, maar hoe is dit van toepassing op de situatie in de Donbass en de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Poetin voor de twee afgescheiden republieken? Hoe kan dat gerechtvaardigd worden, er is immers al meer dan 15 jaar geen sterkere voorstander van universele veiligheid, non-interventie en nationale soevereiniteit dan Vladimir Poetin. Wijzen zijn recente uitspraken er niet op dat hij die beginselen heeft laten varen om zijn eigen beleid uit te voeren? Hoe verklaren wij de plotselinge verandering van hart van Poetin? Nogmaals, laten we Poetin voor zichzelf aan het woord laten:

  Wachten op het einde van de wereld

“Wat de toestand in Donbass betreft, zien wij dat de heersende Kievse elites nooit ophouden publiekelijk duidelijk te maken dat zij niet bereid zijn zich te schikken naar het pakket maatregelen van Minsk om het conflict op te lossen en dat zij niet geïnteresseerd zijn in een vreedzame regeling. Integendeel, zij proberen een blitzkrieg in Donbass te orkestreren, zoals in 2014 en 2015 het geval was. Wij weten allemaal hoe deze roekeloze plannen zijn afgelopen.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat Donbass-gemeenschappen onder beschietingen komen te liggen. De onlangs gevormde grote militaire macht maakt gebruik van aanvalsdrones, zwaar materieel, raketten, artillerie en meervoudige raketwerpers. Het doden van burgers, de blokkade, het mishandelen van mensen, waaronder kinderen, vrouwen en bejaarden, gaat onverminderd door. Zoals wij zeggen, er is geen einde aan in zicht. (Opmerking: Niets van dit alles is in de westerse media gemeld. Er is een complete black-out van nieuws in verband met de meedogenloze plunderingen van het Oekraïense leger).

Intussen ziet de zogenaamde beschaafde wereld, waarvan onze westerse collega’s zich hebben uitgeroepen tot de enige vertegenwoordigers, dit liever niet, alsof deze verschrikking en genocide, waar bijna 4 miljoen mensen mee te maken hebben, niet bestaan. Maar ze bestaan wel, en alleen maar omdat deze mensen het niet eens waren met de door het Westen gesteunde staatsgreep in Oekraïne in 2014, en zich verzetten tegen de overgang naar het Neanderthaler en agressief nationalisme en neonazisme, die in Oekraïne tot nationale politiek verheven zijn. Zij strijden voor hun elementaire recht om op hun eigen land te wonen, hun eigen taal te spreken, en hun cultuur en tradities te behouden…

Hoe lang kan deze tragedie nog voortduren? Hoe lang kan men dit nog verdragen? Rusland heeft alles gedaan om de territoriale integriteit van Oekraïne te bewaren. Al die jaren heeft (Rusland) hardnekkig en geduldig aangedrongen op de uitvoering van Resolutie 2202 van de VN-Veiligheidsraad van 17 februari 2015, die het pakket maatregelen van Minsk van 12 februari 2015 consolideerde, om de situatie in Donbass te regelen.

Alles was tevergeefs. Presidenten en Rada-afgevaardigden komen en gaan, maar diep in het hart blijft het agressieve en nationalistische regime dat in Kiev de macht gegrepen heeft, onveranderd. Het is volledig een product van de staatsgreep van 2014, en degenen die toen de weg van geweld, bloedvergieten en wetteloosheid insloegen, erkenden toen en erkennen nu geen andere oplossing voor de kwestie Donbass dan een militaire.

In dit verband acht ik het noodzakelijk dat er een besluit wordt genomen dat allang genomen had moeten worden en dat de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Lugansk onmiddellijk worden erkend.

Ik zou de Federale Vergadering van de Russische Federatie willen vragen dit besluit te steunen en vervolgens het Verdrag van Vriendschap en Wederzijdse Bijstand met beide republieken te ratificeren. Deze twee documenten zullen binnenkort worden opgesteld en ondertekend.

Wij willen dat degenen die de macht in Kiev hebben gegrepen en nog steeds in handen hebben, de vijandelijkheden onmiddellijk staken. Anders zal de verantwoordelijkheid voor de mogelijke voortzetting van het bloedvergieten geheel op het geweten van het heersende regime in Oekraïne rusten.” (“Adress of the President of the Russian Federation”, Kremlin, RU)

Dus, wat is er met Poetin gebeurd, vraagt u? Waarom zou een groot voorstander van universele veiligheid, non-interventie en nationale soevereiniteit, plotseling een ommezwaai maken en de onafhankelijkheid van twee gebieden in Oekraïne erkennen?

Wat er met Poetin gebeurde was dat “de realiteit zijn intrede deed” en dat hij eindelijk wakker werd voor het spelletje dat Washington speelt. Met andere woorden, wanneer “de hoeder van de veiligheid in de wereld” (aka- de VS) de meest actieve interventionist ter wereld wordt, die openlijk deelneemt aan regionale vijandelijkheden om zijn eigen enge strategische doelstellingen na te streven, dan moeten de andere partijen doen wat zij kunnen om de gevechten te stoppen, de levens van onschuldigen te redden, en de conflicten snel te beëindigen.

Poetin heeft zijn principes niet in gevaar gebracht door een veiligheidsparaplu te bieden aan de 4 miljoen mensen die nog maar enkele dagen verwijderd waren van een nieuwe bloedige uitbarsting. Neen, hij handelde eervol en moedig door de hand te reiken aan kwetsbare mensen die zijn hulp dringend nodig hadden. Hij offerde gasinkomsten op voor levens, reputatieschade om de weerlozen te verdedigen, en hij haalde zich de toorn van de Verenigde Staten op de hals om het juiste te doen.

Poetin moet geprezen worden voor zijn actie. Hij stond op tegen de bullebak en noemde zijn bluf.

Nu ligt de bal bij Biden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Toespraak van Poetin 24 februari 2022 (Nederlands Transcript)Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelToespraak van Poetin 24 februari 2022 (Nederlands Transcript)
Volgend artikelIs de Grote Reset aan het mislukken? Wanneer Grote Narratieven uiteenvallen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

18 REACTIES

 1. Bill gates: people are protesting against vaccines, we need to send UN, NATO forces to occupy europe and shoot local military and police if they join with people.
  Queen Elizabeth: but you cant just occupy euroupe, you need reason.
  Putin: I can help, just let me keep Ukraine alright?
  Gates, Queen: ok, thanks bro, start the war.

 2. afgh, je bent ZO onbeschrijflijk dom dat het woord daarvoor nog uitgevonden moet worden.
  Ik heb een hekel aan mensen die hun naam niet vermelden. Doet denken aan NSB’ers. Dat waren ook van die lafaards.

  • Het waren niet de NSB-ers die onderdoken met valse persoonsbewijzen. Je bent waarschijnlijk nog jong, dat je de geschiedenis niet kent. Wel eens gehoord van controlled opposition? Kan ook worden ingezet om zwarte lijsten aan te maken van allen die tegen het ‘regime’ zijn en onwelgevallige krantjes als ‘Gezond Verstand’ op hun huisadres hebben laten bezorgen of die onwelgevallige opmerkingen op sites als deze hebben geplaatst.

   Zo gaat dat inderdaad onder tirannen. In zo’n wereld leef je. Wordt wakker.

 3. Tel daarbij op het neerhalen van de MH17 door 2 straaljagers van Oekraïne en je hebt de reden waarom Putin zijn tanden moet laten zien!!! Hij wil niet weer de schuld krijgen van een volgende in scene gezette catastrofe

  • Dan weet jij dat ook dat mh17 staged was. Allemaal acteurs gebruikt die zogenaamd familie zijn van de overledenen. Als je onderzoek doet in de plaats dorp straat waar de zogenaamde slachtoffers vandaan kwamen hebben ze nooit bestaan of waren ingehuuurde acteurs die gewoon van woonplaats zijn gewisseld na het zogenaamde neergestorte vliegtuig . Men vond Aziatische lichamen bevroren in Ukraine na het neerstorten, tja leg dat is uit. Het blijkt dat er een vliegtuig met azeatische lijken was neergeschoten. Hoezo staged en dat allemaal om putin in 2014 de schuld te geven, toen was hitler klaas schwaab al bezig met zijn psychotische plan. Maar dat mislukte en toen werd twee jaar terug zogenaamd die idioot vergiftigd in Engeland en weer kreeg putin de schuld. Waarvan putin zei, wees er maar zeker van als dat het werk was van mijn mensen die hadden hun werk afgemaakt. En toen dat mislukte probeerde ze covid en dat mislukte ook en nu lokken ze een oorlog uit en dat mislukt ook. Putin is alleen daar om het gevaar voor zijn russische volk te decimeren en ontnazien …..daarna keren ze weer huiswaarts, wanneer alle gevaar is uitgeschakeld. Tenzij europa zo lomp is of biden om ertussen te gaan zitten. Maar goed als dat gebeurd gooien we her ruttler gelijk voor de tanks…zijn we daar ook meteen vanaf.

   • Bij mij in het dorp is een famillie in MH17 gestorven. Geen acteurs, daar is wel degelijk een vliegtuig neergehaald. De enige vraag is door wie, want in een onderzeok moet je de mogelijke schuldigen niet betrekken bij het leveren van “bewijs”tegen een andere partij, dat maakt het onderzoek niet langer ene onderzoek mar een complot, ongeacht wat de waarheid is.

    Svp niet onzin posten want dit zeggen is niet eerlijk.

   • Ik heb ergens gelezen dat het een groot aantal Aids-wetenschappers waren, die niet gebruikt konden worden in de huidige ‘cirisis’ omdat ze die om zeep zouden hebben geholpen met hun kennis. ‘Never let a good crisis go to waste’ Ordo Ab Chao.

 4. De beste strategie van Rusland. Laat de economie van deutsland flink raken, storten dan stopt en breek de EU! De landen rondon Oecraine Polen en Hungarie hebben al problemen met de EU en dat gaat verder de ruzie tussen de landen als een domino vallen. Is goed te volgen de yankies? eruit met de amerikanen.

 5. Het “Bashen” van Rusland is nu jaren aan de gang. Waar de NAVO en de EU Jezidi op een berg laten afmaken door IS en hun companen voor miljoenen aan wapenstuig en gerelateerde zaken geven grijpt Putin in om een jaren durende volkeren moord te stoppen. Jaren te laat, ten koste van vele levens en met een hoop ellende die generaties lang zal dooretteren….Misdaden zoals de bijna 50 Russen die levend werden verbrand in Maripol in een gebouw en waar de deuren van werden dichtgehouden worden gemakshalve door de westerse pers niet vermeld. Het nut van verdragen is enkel aanwezig als afspraken worden nagekomen, maar zoals Oekraine ondanks afspraken constant bleef doorschieten omdat men dacht door de NAVO en de EU te zijn gedekt blijft er van afspraken niks over.

  De moeite die Rusland en vooral minister buitenlandse zaken Lavrov heeft genomen om te onderhandelen om de Donbass vreedzaam op te lossen is bewonderenswaardig. In plaats daarvan werd hij constant belachelijk gemaakt en gewoon aan het lijntje gehouden. Ergens stopt het geduld en wat Putin heeft gedaan is vergelijkbaar met wat Hitler in 1939 deed: een ander land binnen vallen omdat mensen van jou volk worden afgemaakt. We lezen in onze geschiedenisboekjes nooit over de slachtingen die de Polen onder de ethnische Duitsers uitvoerden…bloedige zondag 1939 Bydgoszcz, ervoor vonden verscheidene massa moorden plaats op Ethnische Duitsers waarna de inval door Hitler plaatsvond. De info hierover begint nu van internet te verdwijnen trouwens…..de slachtingen na 5 mei 1945 op Duitse burgers waar nooit over word gesproken. Enkele miljoenen vooral Duitse burgers stierven door geweld NA de overgave, dit duurde tot in 1950…..in Tsjechie werden burgers langs de weg gedwngen te gaan liggen waarna men met vrachtwagens over ze heen reed. Dit is ook geschiedenis en hoort bij het verhaal, de nadruk op Joden en hoe slecht die het hadden is buiten proporties en maakt het geschiedvervalsing. Velen zijn gestorven omdat politici graag macht wilden.

  Politici zoals de EU huisvest, Verhofstad en Van Baalen zijn daar een goed voorbeeld van: oorlogs hitsers die aan de wieg van het geweld in de Donbass staan. Aanstichters van genocide, want dat is wat het gevolg is geweest. Het zijn de ettertjes van het schoolplein die overal ruzie zoeken en als ze klappen krijgen of tegenstand hun grote broer halen….zum kotschen….
  De rol van de VS is hier ook gewoon smerig, maar dat zien we overal op de wereld. Het land met de mooiste grondwet ter wereld en een land met ongekende schoonheid als oorlogmonster en massa moordenaar…Agent Orange sloopt nog dagelijks Vietnames levens….. Vrede word bepaald door de bankiers, net als oorlog. Behalve als je niet net die grote regering in de hand hebt die zelf beslist….

  De dubbel standaard waarmee de NAVO landen de afgelopen decennia landen hebben gebombardeerd en zijn binnegevallen en nu ineens de heilige moraal en het roepen om straffen en vergelding….
  De steun aan IS terroristen en ze zelfs ophalen om hier te verzorgen is ziek makend voor iedereen met een stukje geweten. ONZE politici doen het gewoon, slepen horden moslims binnen die hier worden vertroeteld, en wij mogen betalen…waarvoor? Voor vergrijzing??? We kunnen niet meer grijs wordne met de waardeloze zorg, onbetaalbaar eten en moordenaars en verkrachters in iedere woonwijk gehuisvest met gratis Miele en hoer, en extra geld van bijzondere bijstand waar u net eens van weet dat het er is….

  De hypocriete verslaggeving door pers is denk ik op gelijk niveau met die van NAZI Duitsland, met het verschil dat de Mof nog voor het eigne volk opkwam. Overal, in iedere oorlgo zijn de vuile handen aan weerszijde van de frontlinie. Duitsers waren slecht, maar Duitse soldaten in Frankrijk die een misdrijf zoals verkrachting pleegden werden zwaar gestraft. Er waren weinig gevallen… Na de landing in Normandie werden in “bevrijd” overal vrouwen verkracht door vooral Amerikaanse en Engelse soldaten, geen vrouw in Caen die de straat op durfde toen de Amerikanen er eenmaal rodnliepen, in Cherbourg werden vrouwen door de ami’s openlijk op straat verkracht, er is een geval bekend waarbij een generaal langs kwam en niet eens ingreep….. in bevrijd Italie waren het de Marrokkanen, men heeft er zelfs een nieuw woord door gekregen: Marrochinate.

  De geschiedenis die wij hebben geleerd op school is verre van volledig en zwaar gekleurd, wat jarenlange haat tegen Duitsers tot gevolg had. Dit is wat in Oekraine ook gebeurd, men gebruikt het verleden van 80 jaar terug om vandaag een reden te hebben om te moorden. De Russen van gisteren waren anderen dan die vandaag leven.
  En ja, de Russen hebben enorm huis gehouden / geslacht in het kwadraat ( Holomodor, nog zoiets waar je niets van hoort) onder Stalin in Estland, Letland , Lithouwen, Oekraine etc….maar ook in Rusland zelf. ….miljoenen Russen zijn door hun eigen volk afgemaakt, uitgemoord.
  En ja, compleet logisch dat in Estland een SS divisie van de grond kwam zodra de Duitsers de Russen hadden verjaagd, en idem in Oekraine, je wil wraak en wie jou die kans geeft is jouw vriend.
  Wraak is logisch, maar niet 80 jaar later tegen compleet andere lui. Van geen enkel kant.

  Wat in Oekraine speelt is een door de VS aangestuurde oorlog waarbij de EU denkt dat ze ook iets mogen beslissen. Uiteindelijk beslist de EU niets zonder toestemming van de bankiers en de VS, nadat HUN bankiers goedkeuring hebben gegeven.
  Het zijn de mensen in Oekraine aan beide zijden die worden opgeofferd voor de beursnoteringen in Wall street.
  Oorlog is het rendement van investeringsmaatschapijen dat ze kunnen garanderen. Pensioenfondsen zijn aandeelhouders in de wapenindustrie, ongeacht of ze roepen dat niet te zijn, ze zijn het wel degelijk. En waar denkt u dat de miljarden winst van de zorgverzekeraars worden geinvesterrd….juist ja, daar waar meer winst kan worden gemaakt….

  Grappig eigenlijk, geld sparen om als je oud bent niet van de honger om te komen door te investeren in iets dat enkel kan rendeeren door anderen vroegtijdig te laten sterven…

  Triest eigenlijk dat we op die basis zaken laten bepalen.

  Iedere burger een wapen en de regering niet. Dan heb je vrede en welvaart.

 6. Poetin is het voorbeeld van de huidige leiders het zijn stuk voor stuk macht beluste idioten kijk hier maar in EU wat voor een ongure figuren dat dit zijn maar het dom volk draag hun op handen en hebben niet in de gaten wat een oorlog betekend, ik zag beelden kiev waar mensen op de vlucht waren hoe zij vertwijfelt ze waren en hun kinderen tegen zich op drukken om hun te beschermen. Maar hier in NL houden niet van kinderen want zij laten ze dood spuiten met het gift corona waar wij nu niets meer over horen het virus heeft plaats moeten maken voor oorlog.

 7. Even advocaat van de duivel. Wat was het scenario geweest als Oekraïne wordt ingelijfd bij de NATO? Derde Wereldoorlog met nog veel meer slachtoffers?

  • Aanval op Rusland door de NATO denk ik….

   Men had ook na de val van het oostblok en het verwesteren van he tvoormalig oostblok kunne kiezen voor een neutrale ruimte in het oorsten of voor het samenwerken met Rusland en bijvoorbeeld de Eu via lidmaatschap van Rusland vergroten, wat enorme mogelijkheden zou hebben geschapen, maar de vijand van vroeger is een prima excuus voor veel defensie budget en militaire industie met dito geld….

   De EU is er niet voor de burgers van Europa maar om de burgers van Europa te reduceren en te domstriceren tot stille slaven die na hun productief leven een euthanasie wet voorgeschoteld krijgen…..alles democratisch besloten natuurlijk…..ik vraag me af of groepsverkrachting wel strafbaar is: ten slotte is de meerderheid van de deelnemers het eens met de handeling, enkel het slachtoffer doet moeilijk en A sociaal. Democratie is ten slotte de wil van de meerderheid….toch?
   De EU is een groep verkrachters die ervoor hebben gezorgd dat ze met een naar eigen zeggen grote brede steun u uw rechten mogen ontnemen, men stemt en het is beslist, want het is democratie….toch? Maar een meerderheid van slaven tegen een kleine groep mensen die vrij zijn kan nooit democratie zijn.
   Zolang men grote groepen demonstranten uit elkaar laat slaan als regering of EU mag je de term democratie ook wel in twijfel trekken….

   Alles is een leugen die verkocht word als een echte droom…

 8. Spijker – kop: “De EU is er niet voor de burgers van Europa maar om de burgers van Europa te reduceren en te domstriceren tot stille slaven die na hun productief leven een euthanasie wet voorgeschoteld krijgen…..alles democratisch besloten natuurlijk…”

  Washington heeft daarnaast ook altijd alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat Europa en Rusland niet nader tot elkaar zouden komen. Dat zou hun machtsoverwicht veel te veel bedreigen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in