Sinds eind december vaccineert Duitsland tegen het Coronavirus. De laatste testfase van het vaccin, dat slechts voorlopig is goedgekeurd, wordt dus uitgevoerd op de algemene bevolking. Met name het vectorserum van het Zweeds-Britse bedrijf AstraZeneca kwam onder publieke kritiek te staan. Vooral jongere vrouwelijke gevaccineerden leden aan cerebrale veneuze tromboses en inwendige bloedingen, waarvan sommige de dood tot gevolg hadden.

Het Paul Ehrlich Instituut (PEI), dat verantwoordelijk is voor het vaccin, vermeldt deze gerapporteerde gevallen in zijn nieuwe veiligheidsrapport, bericht RT Deutsch.

Andere verdachte gevallen van ernstige bijwerkingen, zoals beroerten, gezichtsverlamming, toevallen, ruggenmerg- en hartinfecties, komen er echter sinds eind februari plotseling niet meer in voor. Daarbij ging het vooral om de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Zijn deze complicaties dan niet meer de focus van de observatie? Hoeveel mensen zijn er intussen getroffen, hoeveel zijn er gestorven en hoe oud waren ze? Worden deze zaken specifiek onderzocht door de forensische geneeskunde? De auteur wilde dit alles en nog veel meer weten van het PEI, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Vaccinveiligheid. Maar haar woordvoerster Susanne Stöcker wilde hier geen informatie over geven. Ze reageerde verontwaardigd: haar federale instituut “kan niet in detail ingaan op alle reacties in elk rapport”, liet zij de auteur weten.

Tientallen verlammingen, beroertes en meer tot eind februari

In het voorlaatste veiligheidsrapport, dat gegevens tot en met 26 februari bevat, vermeldt het PEI in totaal meer dan 2.000 gemelde ernstige reacties na vaccinatie. Daaronder waren 67 anafylactische shocks, een allergische reactie die tot de dood kan leiden als zij niet wordt behandeld. Onder de rubriek “Ongewenste voorvallen onder speciaal toezicht” vermeldt de PEI ook 51 toevallen bij mensen tussen 19 en 107 jaar, 33 gezichtsverlammingen (tussen 35 en 93 jaar), 26 beroertes (tussen 28 en 99 jaar) en zes trombocytopenieën (tussen 16 en 89 jaar). Dit laatste is een acuut tekort aan bloedplaatjes dat kan leiden tot inwendige bloedingen, waaronder hersenbloedingen.

Deze gevallen deden zich voornamelijk voor bij gevaccineerden die het meest gebruikte Pfizer/BioNTech-vaccin hadden gekregen, en in een meerdere gevallen betrof het ook het  Moderna-vaccin. In twee gevallen, gevaccineerd met AstraZeneca, waren krampaanvallen opgetreden.

Verder vermeldde de PEI twee gevallen van neuritis van de wervelkolom (leeftijd: 39 en 61 jaar), één neuritis van de wervelkolom (leeftijd: 55), één encefalitis (leeftijd: 69) en twee massale verergeringen van een bestaande multiple sclerose auto-immuunziekte (leeftijd: 32 en 34) na vaccinaties met het Pfizer/BioNTech serum. Het PEI schreef ook zeven gevallen van hartspierontsteking, vier gevallen van gewrichtsontsteking en drie gevallen van vaatontsteking aan dit vaccin toe. De getroffen personen waren tussen 23 en 89 jaar oud. Het totale aantal gepubliceerde sterfgevallen tot dan toe was 330.

  Gezonde Ierse voetbalspeler overlijdt aan massieve hersenbloeding 4 dagen nadat hij het J&J COVID-19 vaccin kreeg

Focusop cerebrale veneuze trombose – PEI heeft andere “waargenomen gevallen” uit verslag verwijderd

Op 12 maart was het aantal door het PEI geregistreerde ernstige vaccinreacties gestegen tot in totaal ongeveer 2.300. Maar in dit laatste rapport beperkte het instituut zich tot meer gedetailleerde verklaringen van anafylactische schokken, trombocytopenieën en cerebrale veneuze tromboses. Zij richtte zich met name op het laatste. De andere bijzonder ernstige bijwerkingen ontbreken in het veiligheidsrapport.

Volgens het verslag is het aantal gemelde allergische schokken tussen 26 februari en 12 maart met 32 toegenomen tot 99 gevallen. Het aantal geregistreerde trombocytopenieën steeg zelfs van zes tot 32 gevallen (leeftijd: 16 tot 92 jaar). Dit laatste leidde in twee gevallen tot een hersenbloeding, aldus PEI. Beide getroffen patiënten, een 37-jarige vrouw en een 24-jarige man, zijn overleden.

Covid-19 vaccinatie: steeds meer bijwerkingen en sterfgevallen – niet systematisch onderzocht

Maar er was ten minste één geval van hersenbloeding dat duidelijk niet in dit PEI-rapport is opgenomen. Zo overleed op 9 maart de 32-jarige Dana O. uit Löhne in Noordrijn-Westfalen (NRW) aan een zware hersenbloeding na een AstraZeneca-vaccinatie.

En blijkbaar kregen ook bejaarden uit verpleegtehuizen een hersenbloeding nadat zij het Pfizer/BioNTech serum hadden gekregen. Vanwege hun leeftijd en onderliggende ziektes zijn ze waarschijnlijk niet in de PEI-statistieken terechtgekomen. Een dergelijk geval uit Keulen werd bekend. Daar stierf een verpleeghuisbewoner aan een hersenbloeding.

In zijn verslag heeft het PEI ook 14 gevallen van cerebrale veneuze trombose na vaccinatie met serum van AstraZeneca geregistreerd. Nog eens twee gevallen deden zich voor na vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech, aldus het rapport. Op één geval na, werden vrouwen tussen 20 en 86 jaar oud getroffen. In negen van deze gevallen was er ook sprake van trombocytopenie.

In het laatste PEI-rapport wordt geen melding gemaakt van de andere ernstige complicaties die hierboven zijn genoemd. Alleen het aantal van de in totaal gemelde sterfgevallen na een vaccinatie verschijnt nog. Volgens het verslag is het aantal tussen 26 februari en 12 maart met 21 gestegen tot 351.

  Top verzekeringsanalist vindt 7% toename in totale sterfte voor elke ontvangen Covid vaccin-dosis

Veel ernstige reacties worden blijkbaar niet onderzocht door de forensische geneeskunde

PEI-woordvoerster Stöcker kon niet achterhalen of en hoe het aantal gemelde gezichtsverlammingen, beroertes en toevallen van eind februari tot medio maart is gestegen. Ze zei niet welke leeftijd en geslacht de getroffen mensen hadden, welk vaccin ze kregen of hoeveel mensen eraan stierven.

Ook werd verzwegen in hoeverre sterfgevallen en blijvende schade zelfs maar door de forensische geneeskunde waren of nog werden onderzocht. Vooral in verpleeghuizen is dit in veel gevallen duidelijk niet gebeurd. Een voorbeeld hiervan is het district Cloppenburg in het noorden, waar de autoriteiten geen reden zagen om dit te doen.

Waren gevaarlijke trombose-bijwerkingen bekend?

Bovendien wilde de auteur weten of het zogenaamde spike-eiwit, d.w.z. het eiwit van de virale envelop, dat als gevolg van de vaccinatie door de cellen wordt gerepliceerd, tot trombose kan leiden. Niet alleen hebben verschillende wetenschappers hier al in een vroeg stadium voor gewaarschuwd, maar ook een PEI-studie heeft dit van tevoren aangegeven. Woordvoerster Stöcker verwees naar verklaringen op de website van haar instituut over de “veiligheid en doeltreffendheid” van de vaccins. Op de website staat dat de hoeveelheid eiwit die in de cellen wordt gerepliceerd daarvoor te klein is en dat het toch alleen “plaatselijk” wordt geproduceerd.

Volgens de betrokken studie, die in februari door het PEI werd gepresenteerd, kan het zogenaamde spike-eiwit van het virus in geval van een ernstige Covid-19 ziekte leiden tot weefselbeschadiging door celfusie, die op haar beurt de bloedstolling stimuleert en tot trombose kan leiden.

Het is juist dit eiwit dat menselijke cellen naar verwachting zullen repliceren na toediening van de nieuw ontwikkelde vaccins. In het geval van de mRNA-vaccins zullen nanodeeltjes gemaakt van vet dienen als boodschappers om het genetische agens in de cellen over te brengen. In het geval van vectorsera wordt deze taak vervuld door een zogenaamd vectorvirus. Het PEI legt op zijn website niet uit waarom het ervan uitgaat dat alleen cellen op de injectieplaats worden aangetast en dat het vaccin niet in de bloedbaan terecht kan komen. Ook Stöcker heeft hier verder niets over gezegd.

EMA meldt duizenden sterfgevallen en meer dan 100.000 ernstige vaccinreacties in Europa

  Cher haalt uit naar 'AntiVaxxers' en geeft hen de schuld van haar 'Major Bitch' griepaanval

Tot slot verwees de woordvoerster van het PEI naar de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), waarop het “veiligheidsprofiel” van vaccins te zien is. Op 26 maart had zij voor alle Corona-vaccins meer dan 100.000 vermoedelijke gevallen van ernstige reacties geregistreerd, met 3.350 sterfgevallen.

Volgens het rapport kwamen deze ernstige vermoedelijke bijwerkingen voor bij in totaal 79.446 vrouwen en 25.622 mannen, van wie er 1.745 vrouwen en 1.605 mannen overleden. 2.007 sterfgevallen hebben zich voorgedaan na een injectie met het meest gebruikte serum van Pfizer/BioNTech in Europa.

Slechts het topje van de ijsberg?

Er kan niet van worden uitgegaan dat de door het EMA en het PEI geregistreerde gevallen van Covid-19-vaccinaties de volledige werkelijkheid weergeven. In 2019 werd in een studie geconcludeerd dat in het algemeen minder dan één procent van alle bijwerkingen van geneesmiddelen aan de bevoegde autoriteiten zou worden gemeld. De onderzoekers wijten dat vooral aan een ingewikkeld rapportageproces.

Het is waarschijnlijk dat de meldingspercentages hoger liggen voor de nieuwe Covid-19 vaccins die in recordtijd zijn ontwikkeld. Alleen al als men het huidige vaccinatie-monitoringrapport van het Robert Koch Instituut (RKI) bekijkt, wordt een hogere gevoeligheid voor bijwerkingen duidelijk, echter ook een grote onwetendheid. Volgens het RKI geloofde bijna 40 procent van de ondervraagden “ten onrechte” de bewering dat iedereen met een vaccinatie tegen Covid-19 beschermd is, en wist nog eens een kwart niet of dit waar was. Volgens het rapport dacht iets minder dan 15 procent ook ten onrechte dat gevaccineerden anderen niet meer konden besmetten. Nog eens 40 procent wist niet of dat goed of fout was.

Gezien de massale vaccinatiecampagnes van regeringen, waaronder de Duitse regering, en de grote druk om te vaccineren die momenteel wordt uitgeoefend op bijvoorbeeld verpleeghuisbewoners, verzorgers, artsen, leraren en opvoeders, moeten ook kritische vragen worden toegestaan. Bijvoorbeeld: hebben de autoriteiten en andere betrokkenen er belang bij om ernstige tot dodelijke vaccinatiereacties, bijvoorbeeld bij verpleeghuisbewoners, te verzwijgen of om bepaalde gevallen liever niet te laten onderzoeken? In ieder geval zijn er aanwijzingen dat de gemelde gevallen slechts het topje van de ijsberg zijn en in ieder geval lijkt het PEI alomvattende transparantie nogal lastig te vinden.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bijwerkingen en sterfgevallen door vaccinaties nemen snel toe

Vorig artikelTexas wordt tweede VS-staat die vaccinpaspoorten verbiedt
Volgend artikelProfessor Cahill: “70-plussers die nu gevaccineerd worden, zullen waarschijnlijk binnen 2 tot 3 jaar sterven”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Gezien de massale campagne voor de “prik” is het toch misdadig dat nog steeds verzwegen wordt in de media dat het om een test gaat waarvan de uitslag pas over 2 à 3 jaar bekend is. Echter zijn de eventuele gevolgen niet meer terug te draaien, zoals in de volledig bijsluiter (die we officieel niet te zien krijgen) wordt aangeduid.

    • Media is een stel misdadigers zeker de NOS deze partij moet in zijn geheel op gepakt gaan worden, ook de kabinetten Rutte moeten aan geklaagd worden voor genocide en wat te denken van rechters politie en Om .
      als wij al die misdaders over de gehele wereld moeten gaan op sluiten gaat dit nogmaals veel belasting geld kosten dus ophangen dat tuig en voor sommige personen en de drie honderd elite rest ook alleen de dood straf.
      De bedrijven die allemaal mee gewerkt hebben om het volk te vermoorden tegen de muur zetten wij moeten nu schoonschip gaan maken met dit tuig en vergeet zeker niet her RVIM en van Dissel Hugo en Rutte en nog vele anderen .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in