Een van de meest consequent herhaalde trends van COVID zijn de voorbarige overwinningsverklaringen van gebieden met een vermeend niveau van “succes” bij het “beheersen” van de pandemie, schrijft Ianmsc.substack.com.

Dit gebeurde in landen over de hele wereld – Vietnam, Japan, Taiwan, Australië, Mongolië – om maar een paar voorbeelden te noemen. Ze zijn allemaal geprezen voor hun vermogen om met mondkapjes en volksgezondheidsmaatregelen het virus “onder controle te krijgen”, om vervolgens de gevallen steevast de pan uit te zien rijzen.

Incompetente berichtgeving in de media en gevaarlijk ignorante “deskundige” verklaringen zijn een ergerlijk hardnekkig aspect van de COVID-berichtgeving, waarbij hun onsamenhangende geraaskal naarmate de tijd verstrijkt steeds wanhopiger wordt.

Het onbegrijpelijke onvermogen van deskundigen om ook maar iets goed te hebben, wordt misschien het best geïllustreerd door Zweden.

“Deskundigen” en de mainstream media verklaarden dat Zweden het waarschuwingsverhaal van de wereld was, een gevaarlijk buitenbeentje dat de nieuwe wetenschap van mondkapjes en lockdowns vermeed en vasthield aan gevestigde volksgezondheidsbeginselen en pre-pandemische planning.

Gedurende een groot deel van 2020 en tot in 2021 werd Zweden voortdurend door de media en op Twitter bekritiseerd vanwege vergelijkingen met hun buren, een norm die merkwaardig genoeg niet van toepassing is op de meeste andere landen in de wereld. Maar naarmate we verder in 2021 zijn, zijn diezelfde media plotseling stil geworden omdat de door hen gekozen overwinnaars zonder succes hebben geageerd tegen de steeds groter wordende uitbraken.

Laten we dus eens kijken wat er de laatste tijd is gebeurd waardoor die oorverdovende stilte is ontstaan, en nagaan wat dat betekent voor De Wetenschap™, zullen we?

Context

Om te beginnen moeten we kijken naar hoe hyperbolisch en onnauwkeurig de media-aandacht voor Zweden sinds het begin van de pandemie is geweest.

Hier is Time van oktober 2020, met de kop die een indrukwekkend beknopte samenvatting geeft:

Het is een CATASTROFE. EEN CATASTROFE! Het mag geen model zijn voor de rest van de wereld, zeggen ze.

Het allereerste deel van het artikel legt duidelijk het hart van de incompetentie van de media bloot:

“Het Zweedse COVID-19 experiment van het niet uitvoeren van vroegtijdige en krachtige maatregelen om de bevolking te beschermen is over de hele wereld hevig bediscussieerd, maar op dit moment kunnen we voorspellen dat het bijna zeker zal resulteren in een netto mislukking in termen van dood en lijden. Op 13 oktober bedroeg het sterftecijfer per hoofd van de bevolking in Zweden 58,4 per 100.000 mensen, volgens gegevens van de Johns Hopkins University, het 12e hoogste ter wereld (het piepkleine Andorra en San Marino niet meegerekend).”

Heb je dat? Het is “bijna zeker dat het resulteert in een netto mislukking in termen van dood en lijden.” Het “12e hoogste” voor de bevolking aangepaste sterftecijfer, zeiden ze.

Hoe goed is dit in de loop der tijd uitgekomen?

Klik voor groot

Niet goed.

Zweden staat nu op de 40e plaats. Elf maanden later, gingen ze van de 12e naar de 40e plaats. Onder meer staan Peru, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Brazilië, Argentinië, Colombia, Paraguay, België, Italië, Mexico, Kroatië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Polen, Chili, Spanje, Roemenië, Uruguay, Portugal, Frankrijk, Zuid-Afrika allemaal vóór Zweden. Bijna elk van hen heeft mondkapjes en lockdowns geprobeerd en tot nu toe heeft dat geleid tot een “netto mislukking” in termen van “dood en lijden” in vergelijking met Zweden.

Het artikel vervolgt:

“Desondanks heeft de directeur van het Zweedse Agentschap voor Volksgezondheid, Johan Carlson, beweerd dat “de Zweedse situatie gunstig blijft,” en dat de reactie van het land “consistent en duurzaam” is geweest.”

Ah ja, de belachelijke bewering dat de reactie van Zweden “consistent en duurzaam” was.

  Dr. Naomi Wolf: "Covid is een Globalistisch Biowapen" ontworpen om "De wereld langzaam te ontvolken"

Behalve, natuurlijk, dat is precies wat die grafiek hierboven illustreert: een aanpak die consistent en duurzaam was omdat het niet berustte op onbepaalde mondkapjesmandaten en bedrijfssluitingen als methoden om COVID te “controleren”. Terwijl andere landen hun cumulatieve sterftecijfers de hoogte in zagen schieten, daalde Zweden pijlsnel in de ranglijst dankzij hun consistente, duurzame methoden.

Het artikel is ongelooflijk uitgebreid, en als ik er nu op terugkijk, lachwekkend zinloos. De afschuw van de schrijver over het feit dat Zweden accepteerde dat de pandemie zich op grote schaal onder de bevolking zou verspreiden, waardoor de natuurlijke immuniteit zou toenemen, lijkt nog monumentaler ignorant, gezien de kracht en duurzaamheid van de immuniteit die door eerdere infectie wordt verleend.

En er waren vele, VELE anderen net als deze. Kijk eens naar de kop van dit stuk uit World Politics Review:

Zal er een afrekening komen over de rampzalige Zweedse Kudde-immuniteit’ strategie?

Frida Ghitis donderdag, 17 dec. 2020

Een “afrekening!” “Rampzalig!”

Business Insider was evenzo en niet verrassend hyperbolisch:

Zweden’s afvallige COVID-19 beleid lijkt een ramp – maar het land is stilletjes vastbesloten om het door te zetten ondanks de kosten in levens

Sinéad Baker,  25 jul 2020, 4:56 AM

Hun “afvallige” beleid! De “kosten in levens!”

De Telegraph kopte een artikel als volgt:

Zweden heeft laten zien hoe het coronavirus niet moet worden aangepakt, terwijl het nu vecht om zijn gezicht te redden.

Er zijn tientallen en tientallen soortgelijke stukken uit de hele wereld.

Sta mij dus toe u er nogmaals aan te herinneren dat Zweden op de 40e plaats in de wereld staat wat betreft sterftecijfer. Ik vraag me af of Insider de lockdown- en mondkapjesstrategie van wereldleider in sterftecijfer Peru heeft beschreven als een “afvallig” beleid, waarbij de regering vastbesloten is lockdown en maskeren verplicht te stellen ondanks de “kosten in levens”.

Natuurlijk niet! Het gaat niet om de werkelijke resultaten, het gaat om het volgen van De Wetenschap™. Maakt het uit of De Wetenschap™ leidt tot meer doden? Een hogere ” kosten in levens?” Natuurlijk niet! Het maakt alleen uit of de media goed- of afkeurt wat je besluit te doen.

Oh en tussen haakjes, hier is de oversterfte in Zweden sinds 2017 volgens EUROMOMO:

Dat klopt, er zijn maar een paar weken geweest sinds de eerste golf afgelopen lente waarin Zweden een “aanzienlijke stijging” boven de normale waarden heeft gezien, en ze zijn bijna heel 2021 op of in de buurt van de basislijn geweest. Ik vraag me af hoeveel mensen in de wereld zich daarvan bewust zijn.

Het is hetzelfde verhaal als in Los Angeles County, waar zojuist een hilarisch getimed en volkomen nutteloos vaccinpaspoortbeleid werd aangekondigd. De overgrote meerderheid van de mensen wordt zo hopeloos vergast door de propaganda van de media dat ze nog steeds geloven dat mondkapjes en lockdowns belangrijk zijn, ondanks het feit dat de realiteit hun veronderstellingen rechtstreeks tegenspreekt:

De manier waarop de media de resultaten van Zweden afschilderen is een uitstekende illustratie van hun wens om niet te informeren, maar te dwingen. Zij functioneren niet als gewone boodschappers van informatie, maar als activisten, door en door verteerd door het verlangen anderen te dwingen zich naar hun mening te schikken.

Ze weigeren informatie te presenteren die de eindeloze dictatoriale mandaten tegenspreekt, in plaats daarvan propageren ze onvoorwaardelijke volgzaamheid. Luister naar ons, doe wat je gezegd wordt en draag een mondkapje, of het is jouw schuld als je COVID krijgt en sterft. Luister naar ons en doe wat je gezegd wordt, of je wordt bestempeld als een “anti” en gemeden uit de aanvaardbare maatschappij die de “journalistiek” bestuurt.

  Representatieve enquête onthult niet officieel geregistreerd aantal: 750.000 vaccindoden en 5 miljoen zijn arbeidsongeschikt!

Laten we eens kijken hoe de zaken er de laatste tijd voor staan in een paar regio’s die zich hebben geconformeerd aan de edicten van deskundigen en de media.

Israël & Zweden

Israël, dat in schril contrast staat met Zweden, is een lieveling van de media omdat het precies doet wat de groepsdenkmaffia zegt. Ze hebben zeer agressief en herhaaldelijk gevaccineerd als waar ook ter wereld, en ze hebben een schijnbaar eindeloze reeks van mondkapjesmandaten en boetes voor niet-naleving gehad.

Het resultaat is dat The Wall Street Journal de verplichting van Israël om mondkapjes te dragen afgelopen herfst heeft toegejuicht voor het aantal gevallen tot een laag niveau terug te brengen… om onmiddellijk daarna het aantal gevallen explosief te zien stijgen:

Klik voor groot

Begin 2021 werden ze dan geprezen als een succesvol voorbeeld van “universele dekking en gemeenschapsinfrastructuur” vanwege hun hoge vaccinatiegraad, zoals Health Affairs uitlegde:

Israël dankt zijn COVID-19 vaccinatiesucces aan een systeem van universele dekking en gemeenschapsinfrastructuur

En zoals Reuters deze kop echode in mei:

Israël beëindigt COVID-19 restricties na succes vaccin

Dus hoe doet het glanzende succesverhaal Israël het vergeleken met de regelrechte ramp Zweden?

Klik voor groot

Oh nee. Oh boy.

Zweden heeft momenteel een gemiddelde van ongeveer 90 gevallen per miljoen. Israel heeft een gemiddelde van 1.218. Dat is een stuk erger! In feite, is het 1.253% erger dan Zweden.

Nu, het is zeer waarschijnlijk dat Zweden weer een stijging zal zien in de herfst en winter, net als vorig jaar, maar uh… dat is een beetje het punt nietwaar? De toename gebeurt in golven, ongeacht de vermeende “mitigatie” inspanningen. En nogmaals, Israël is herhaaldelijk en eindeloos geprezen voor hun succes. Zweden is een “ramp” en een “afvallige”. Maar Israël registreerde 13.279 gevallen per 100.000 sinds ze begonnen te tellen, het 11e hoogste percentage ter wereld, terwijl Zweden 11.111 gevallen per 100.000 registreerde.

Maar dat doet er niet toe, want Israël heeft gedaan wat ze werd opgedragen, en Zweden niet. Er zijn geen mondkapjes, geen vaccinpaspoorten, geen draconische lockdowns. Ze hebben een “consequente en duurzame” aanpak die heeft geleid tot… minder bevestigde infecties dan landen als Israël.

Je vraagt je misschien af, dat zijn alleen maar gevallen, hoe zit het met sterfgevallen? Dat is wat er echt toe doet, toch?

Hier zijn de recente trends ook volgens die maatstaf:

Tussen 10 juli en 7 september heeft Zweden 56 sterfgevallen gemeld. Israël meldde er 56 op 8 september, met een aanzienlijk kleinere bevolking! Succes!

Om eerlijk te zijn, Israël heeft een lager cumulatief sterftecijfer, hoewel ze helaas snel aan het inlopen zijn. Hoewel hun recente sterftecijfer beduidend hoger ligt, zal Time Israël nooit als een “ramp” bestempelen, omdat ze deden wat hen gezegd werd. En dat is het enige dat telt.

Europa

Maar het is niet alleen Israël, er is ook een interessante verschuiving in het aantal gevallen bij de “buren” van Zweden.

Hier is hoe de gevallen in Finland en Noorwegen eruit zagen in vergelijking met Zweden sinds 1 juni 2021:

Klik voor groot

Nou hmm. Dat is niet hoe het zou moeten gaan, is het niet?

Nogmaals, om eerlijk te zijn, cumulatieve cijfers in de andere twee landen zijn lager dan Zweden, maar hoe is het mogelijk voor hen om vergelijkbare of slechtere cijfers te hebben gedurende een langere tijd, gezien de onbezonnen, afvallige ramp van het beleid van Zweden?

  Bent u een eenzame waarheidsspreker?

Hun recente sterftecijfers per 100k zijn ook bijna identiek:

Hoe kon dit gebeuren?!

Op dit punt is het volkomen absurd om geloof te hechten aan het absurde media-, deskundigen- en Twitterverhaal dat beweert dat Zweden alleen kan worden vergeleken met zijn buurlanden. Geen enkel ander land op aarde wordt aan die norm gehouden. Niemand zegt dat de VS alleen met Canada of Mexico kan worden vergeleken; veel deskundigen beweren zelfs serieus dat we de strategie van Nieuw-Zeeland hadden moeten volgen, een piepklein geïsoleerd eilandland dat kleiner is dan veel stadsgebieden in de Verenigde Staten. Niemand zegt dat Duitsland alleen kan worden vergeleken met Frankrijk of Oostenrijk of Nederland. Of Spanje met Frankrijk en Portugal. Of Zuid-Amerikaanse landen met hun buren. Het is gewoon een handig steno excuus geworden in een wanhopige poging om reeds bevooroordeelde opvattingen te bevestigen.

Oh en nu we het toch over Duitsland hebben, dit is hoe het aantal doden in Zweden en Duitsland er de afgelopen 15 maanden uitzag:

Klik voor groot

Duitsland heeft volgens CNBC een “master class in wetenschapscommunicatie” gegeven, Zweden is een afvallige ramp, en toch heeft Duitsland het het grootste deel van het afgelopen jaar slechter gedaan. Ik vraag me af of als je Amerikanen of Britten of waar dan ook waar de media zich onophoudelijk toeleggen op pseudowetenschap, zou vragen of ze zouden kunnen aangeven welk van de twee landen het in dat tijdsbestek slechter heeft gedaan.

Ik denk niet dat het erg goed zou gaan!

Dus om de vraag te beantwoorden, waarom heeft niemand het meer over Zweden? Omdat het niet langer nuttig is voor de media om hun agenda te promoten.

Toen de cijfers van Zweden er onevenredig slecht uitzagen, was het een waardevol instrument in het media-draaiboek van mondkapjes, lockdowns en eindeloze, neerbuigende angstzaaierij. “Kijk eens wat er gebeurt als je niet doet wat we je zeggen, gepeupel.”

Nu Zweden is gezakt naar de 40e plaats in het COVID-sterftecijfer, en de laatste tijd extreem lage percentages van zowel gevallen als sterfgevallen blijft melden, zijn ze plotseling niet meer geïnteresseerd.

Het is een microkosmos van de rampzalige, oneindige puinhoop die we meemaken – deskundigen riepen ten onrechte, hysterisch dat mondkapjes, lockdowns en capaciteitsbeperkingen absoluut noodzakelijk waren om COVID “onder controle” te houden, en de media namen onmiddellijk hun rol op zich als promotors van incompetent groepsdenken en demoniseren van iedereen die het er niet mee eens was.

Zweden ging tegen de kudde in, dus moeten ze worden geminacht en kreeg een etiket opgeplakt door de scheidsrechters van de aanvaardbare mening.

De media zullen nooit hun schuld inzien of accepteren, omdat zij niet in staat zijn hun vooroordelen te corrigeren en toe te geven dat De Wetenschap™ het bij het verkeerde eind had. Zij stelden hun onvoorwaardelijke vertrouwen in deskundigen met een bekwaamheidsniveau dat zij in werkelijkheid eenvoudigweg niet bezitten. En als er enige redelijkheid of rechtvaardigheid in de wereld zou zijn, dan zouden zij ter verantwoording worden geroepen voor hun onnauwkeurigheid en de invloed die dat heeft gehad op het COVID-beleid.

Maar natuurlijk, zoals we allemaal weten, zijn gezond verstand en het Tijdperk van Rede en Verlichting met “15 dagen om de verspreiding af te remmen” inmiddels 549 dagen geleden.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

EU wil deze winter vaccinpaspoorten invoeren – reeds in 2018 geplandVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelGezonde moeder sterft aan bloedstolsels na inname van AstraZeneca Covid-19 gentherapie
Volgend artikelHoeveel jonge levens zullen er nog worden geofferd op Gates’ vaccinatie altaar?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. In Zweden wil men de niet gevaccineerden ook opzoeken en als nog laten vaccineren (zoals hier vorige week volgens mij ook was vermeld).

  Iedereen ‘moet gewoon’ worden gevaccineerd, wat de reden hiervan is…………. geen idee.

  Ik denk aangezien dat men iedereen gelijk moet maken > geen man/vrouw meer geen zwart/wit > hierdoor past wel gevaciineerd en niet gevaccineerd er ook niet bij.
  Wel gevaccineerden kunnen dit niet ongedaan maken; dus moeten de niet gevaccineerden maar geprikt worden.

   • Klopt de controlegroep moet inderdaad weg.

    kosten wat het kost moet dit gebeuren; voor de ongevaccineerden komt het leven (zoals wie die kenden) denk ik nooit meer terug.

 2. Niets meer aan toe te voegen. ‘Clownworld’. Een predicaat als je een positieve instelling hebt. Een ‘zieke wereld’ als je een realistische instelling hebt. Wat is dit systeem over de houdbaarheidsdatum heen…

 3. Stel je voor dat alle aangeleerde angsten een echte werkelijkheidswaarde zouden hebben: zou de mensheid dan niet al lang moeten zijn uitgestorven zo onderhand?

 4. En Zweden trekt vervolgens 4 miljoen euro uit om ongevaxten op te sporen??????
  Er lijkt wederom eea niet te kloppen op deze site.
  Controlled opposition?

  • Zweden heeft voor een meer menselijk aanpak gekozen dat ze miljoenen heeft bespaard en het vertrouwen vd burgers heeft gewonnen waardoor ze nu veel makkelijker iedereen kunnen vaccineren. Dus deze site is niks mis mee. Het doel voor elk land is de afgesproken vaccinatie graad verkrijgen. Hoe ze dat doen maakt het Wereld Economisch forum niks uit. Het land wat het eerste die vaccinatiegraad bereikt krijgt biljoenen aan subsidies of misschien wel gratis nieuwe vaccins.

 5. Wat ik vaak zie is dat opposities niet consequent zijn. Dan bestaat het virus niet dan wel geeft de pcr test 99% valse positieven. En nu zou Zweden het beter doen dan de rest van de wereld omdat zij minder pcr gevallen hebben en minder Corona doden.

  Wat deze figuren ontgaat is dat zij, de afzonderlijke landen , allang geleden hebben afgesproken hoe ze Corona zouden aanpakken om geen indruk te wekken dat de WHO een dictatuur is. Australië en Nieuw-Zeeland super streng. Brazilië eigenwijs. Israël schoolvoorbeeld. Zoals Bert al eerder opmerkte , Zweden gaat actief opzoek naar de nog ongevaccineerden. Fijn land hoor. Het zijn allemaal duivel aanbidders.

 6. Eind van de rit heeft elk land het ander gedaan met overal dezelfde uitkomst.
  Kan men achter nooit zeggen van we hadden het anders moeten aanpakken… , nu wordt elke optie opgepakt om te laten zien dat niks werkt…

 7. het heeft niks te maken met een controle groep laten verdwijnen want die groep krijgt nu de schuld van alles.
  De enige reden dat iedereen van baby tot 100 jaar perse moet worden ingeent is heel duidelijk verteld door Klaus Schwab vh World Economisch Forum. Hij wil behalve depopulatie dat de overlevenden mensen allemaal gekoppeld worden aan het op 5G bestuurde Internet of Things. Hij vindt het geweldig om de hele wereld te besturen zonder tegen spraak. Dus hij wil alle mensen transformeren naar het transhumanisme. Zodat hij kan zien aan je hartslag of je wel gezond (Sustainable) leeft. Doe je dit niet wordt gelijk je digitale salaris gekort dat gekoppeld zit in je lichaam (zie patent Bill Gates, Bitcoin minen in het menselijk lichaam) Kortom net als Hitler wil hij de perfecte ubertransmensch creeeren. Dat is de enige reden waarom iedereen ingeent moet worden met vaccins die instructies kunnen brengen naar je organen en hersenen. Net als een besturings systeem moet dat geupdate worden iedere 6 maanden. En zo verliezen wij allemaal ons spirutueel bestaan en blijf je zelfs na de dood slaaf omdat je geest niet meer kan evolueren.

  • Mooi verwoord ! Met name het spirituele aspect. Dat moet verdwijnen. In weze is dat al voor een groot deel verdwenen als je ziet hoe dom en onverschillig de mens vandaag de dag is. Ik geloof ook niet zo in dat depopuleren. Ze zijn gek op slaven. Het liefst zoveel mogelijk. Maar dan wel onder behandeling van zionistische voodoo. No science without magic.

 8. Ik ben woonachtig in Zweden en heb al verschillende oproepen binnen om mij te laten vaccineren.
  Ook mijn zoon van 17 heeft nu een brief gekregen met een datum en tijd voor zijn vaccinatie.
  Zonder uitleg, in dwingend taal en niet ondertekent of met de mogelijkheid om hem af te melden. En nu zijn ze ook begonnen om te gaan prikken op scholen vanaf 12 jaar. zonder dat de ouders daar toestemming voor hoeven te geven. Waar hebben we dat eerder gehoord!?

  Zweden heeft voor een andere aanpak gekozen oa. omdat het land groot is en dun bevolkt en niet de mogelijk heeft om te handhaven op een evt. lockdown.
  En daarom is Zweden jaren terug al begonnen aan het uitrollen van glasvezel in HEEL Zweden, Dus Overal!!!
  Tot de Kleinste dorpjes midden in de bossen aan toe. Kosten nog moeite zijn bespaart.
  En tegelijkertijd zijn ook de straatverlichting vervangen door Smard LED verlichting.
  https://sustainder.com/nl/verhalen/sustainder-nokia-en-eurofiber-bouwen-5g-installaties-in-straatverlichting

  Uit eigen onderzoek kwam ik tot de conclusie dat een deel van de straatverlichting inderdaad is aan gesloten met glasvezel. Maar ik ontdekte al snel meer! Ook wordt er gewerkt aan een nieuw energie net die naast het oude net bestaat en voorzien is van noodagreggaten. Deze generatoren zijn verdekt opgesteld en niet als zodanig herkenbaar, bv. in een ondergrondse bunker geplaatst met allen een luchtinlaat en uitlaat zichtbaar.
  (gevonden met enduro rijden) Vermoedelijk om de sensoren in de straatverlichting te voeden in geval van stroomuitval. Tevens worden in Dalarna momenteel 33000 energi meters vervangen door slimme meters.
  Bij thuiskomst was mijn meter vervangen door een slimme meter met een grote antenne aan de buitenkant.
  ook al had ik al een slimme meter die de energie stand per maand doorgaf. Antenne meteen doorverbonden en onklaar gemaakt, Maar ook nu krijg ik nog een afrekening naar wat ik verbruikt heb!!
  https://www.kamstrup.com/nl-nl

  De uitrol van glasvezel en slimme meter loopt op zijn eind.

  Ook een rede voor een andere aanpak is dat de Zweden erg gezagsgetrouwe burgers zijn en niet twijfelen aan de overheid. Daarbij moet ik zeggen dat ik het nergens aan merk dat er een pandemie gaande is in Zweden. (Alles is als voorheen met uitzondering dat er een tekort is aan bepaalde zaken en de prijzen gestegen zijn.)
  Dit komt ook doordat ik niet het nieuws volg in Zweden.

  Al met al denk ik dat we hetzelfde gaan mee maken als in de rest van de wereld. Ook hier wordt al voorzichtig gesproken over het verplicht stellen van de prik voor de mensen die werken in de zorg.

  Doe er niet aan mee en hou je rug recht!

  • Wat erg. Het was nog wel één van de favorietste emigratielanden voor ons.

   In het bijna uitgestorven, dunbevolkte achterland van Frankrijk zijn ze de nu ook volop met glasvezel aanleg bezig.
   Ik vond dat vorig jaar vreemd omdat dit een stap terug leek (wist niet van 5G)
   Grote zoemende kasten zijn geplaatst en ik voel me onprettig als ik in de buurt kom). Verder bij eerste ongegronde huisarrest gezien dat naast b-weggetjes gaten zijn gegraven waar “iets” in is gestopt.

   Sterkte in het ooit zo mooie Zweden

 9. Waarom wordt ook hier gesproken van uitbraken? ‘Uitbraken’ van een virus dat (nog) niet bestaat?
  Verdwenen griepen, tropische infectie ziekten ect. ook het gebruik van de ‘ziekte’ Covid 19 (een verzameling klachten/symptomen). Mis ik iets?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in