Peter van der Sluijs / Wikimedia / 4.0 International, 3.0 Unported2.5 Generic2.0 Generic en 1.0 Generic license.

Nederland krijgt eindelijk de rechtse regering waar de bevolking voor heeft gestemd, en een van de strengste grenscontroles in de Westerse wereld, nadat veteraan-populist en islam-scepticus Geert Wilders de instemming van coalitiepartners heeft gekregen om een kabinet te vormen, schrijft Oliver Lane.

Geert Wilders, die sinds 2004 onder strikte 24-uurs politiebescherming leeft vanwege bedreigingen tegen zijn leven door islamisten, juichte het succes toe van maandenlange onderhandelingen tussen vier rechtse partijen in Nederland om een nieuwe regering te vormen. “De zon zal weer schijnen in Nederland… Nederland zal weer van ons zijn,” zei hij om de ontwikkeling te vieren. De documenten werden donderdagmiddag aangeboden aan de Nederlandse koning.

Wilders, een voormalig gastcolumnist van Breitbart News, leidde zijn partij naar de grootste van Nederland in een ongekende verschuiving bij de landelijke verkiezingen in november vorig jaar in een resultaat dat het establishment in het midden en links in een stuiptrekking van wanhoop bracht, maar hij haalde niet genoeg zetels om alleen te regeren. Hij begon meteen onderhandelingen met drie andere rechtse partijen, maar door uiteenlopende visies op de politieke feiten werden de besprekingen verschillende keren afgebroken en ontstond er bezorgdheid dat pogingen om een regering te vormen – en links buiten de deur te houden – wel eens zouden kunnen mislukken.

Nu alle vier de partijen het eens zijn geworden over een belangrijk voorlopig akkoord van 26 pagina’s met de titel “Hoop, Lef en Trots”, begint de taak om daadwerkelijk een regering te vormen en een kabinet te kiezen. Hier is al een van de grote compromissen gesloten door de Nederlandse politieke veteraan Geert Wilders, want na zo lang in de wildernis te hebben geleefd en nu de grootste partij van het land te leiden, heeft hij de kans om zelf premier te worden moeten opgeven om de andere coalitiepartners tevreden te houden.

Opmerkelijk is dat, om deze impasse te omzeilen en het akkoord eerlijk te maken voor alle vier de partijen, geen van hen zijn eigen politici in de regering zal sturen. Het lijkt erop dat de ministersposten en het premierschap zullen worden bekleed door ’technocraten’ – niet-politici en typisch academici en economen – die het regeringsprogramma zullen uitvoeren zoals gedicteerd door de vier.

Wilders heeft grote hervormingen beloofd op het gebied van immigratie, een prioriteitsgebied voor zijn partij en voor anderen in de coalitie, en het voorlopige document van 26 pagina’s maakt de enorme reikwijdte van de beoogde veranderingen in het migratiesysteem duidelijk, met een waslijst van geplande veranderingen in opsommingstekens. In de preambule van het document wordt de basis gelegd voor een programma waar elke conservatieve voorstander van grenscontrole jaloers op zou kunnen zijn:

… Nederland is een van de dichtstbevolkte landen van Europa met [een snelle en aanhoudende bevolkingsgroei veroorzaakt door] migratie, die druk legt op huisvesting, zorg, onderwijs en financiële middelen, en op de sociale cohesie in ons land… Er worden concrete stappen gezet naar het strengste toelatingsregime voor asiel en het meest uitgebreide pakket om migratie te beheersen ooit. Het hele asiel- en migratiesysteem wordt hervormd…

Met dit “strengste regime ooit” en het hele migratiesysteem dat van de grond af opnieuw wordt opgebouwd, zullen de omstandigheden voor de migranten en asielzoekers die wel in aanmerking komen voor een verblijf aanzienlijk worden verbeterd, aldus de coalitiepartners. Om dit te bereiken zal de regering een ‘asielcrisis’ afkondigen, waarbij gedurende twee jaar speciale bevoegdheden kunnen worden ingezet, waaronder het opschorten van de behandeling van asielaanvragen, wat zij een ‘asielbeslissingsstop’ noemen, en het uitzetten van migranten zonder verblijfsvergunning, desnoods met dwang.

Nederland zal nieuwkomers afschrikken, zegt de nieuwe regering, door de “strengste toelatingsregels in Europa” te hanteren, door nieuwkomers onder te brengen in zo “sober mogelijke faciliteiten” en door migranten die zonder toestemming of zonder papieren de grens proberen over te steken onmiddellijk terug te zetten naar de andere kant.

  Russische parlementariër waarschuwt voor vernietiging Rotterdamse haven - Europa zal "helemaal ten onder gaan" 

Administratief gezien zou de wet de huidige bewijslast die vereist is bij het beslissen over migratieaanvragen omdraaien, zodat asielzoekers moeten bewijzen dat ze het recht hebben om in het land te zijn, in plaats van dat de staat moet bewijzen dat ze dat niet hebben. De beroepsprocedure wordt ingekort en de regels worden veranderd om “overlastgevers”, “criminele vreemdelingen” en “ongewenste” migranten sneller uit te zetten. Er zal “streng worden opgetreden tegen geweld en overlast” door asielzoekers die zich keren tegen vrouwen, holebi’s en christenen, zeiden ze.

Asielzoekers zijn echter maar een klein deel van de puzzel, en net als in veel andere Europese landen – zoals het Verenigd Koninkrijk – worden ze in de schaduw gesteld door legale migratie, toegestaan door lakse regels die zijn ingevoerd door globalistische regeringen met open grenzen. Dit zou worden aangepakt met een hardhandig optreden tegen de migratie van arbeidsvisa, waarbij werkgevers worden verplicht om niet te werven voor werk van lage kwaliteit en werknemers verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat migranten Nederlands leren op een hoog niveau.

Soortgelijke maatregelen zijn gepland tegen misbruik van onderwijsvisa en gezinsmigratie of ‘kettingmigratie’ om de totale toestroom terug te dringen.

Het grenscontrolegedeelte van het document bevat ook beleid om de Nederlandse cultuur te beschermen, naast het versterken van de Nederlandse taalvereisten. Ook in het vizier van de nieuwe regering zijn eisen dat buitenlanders die het Nederlands staatsburgerschap willen, afstand moeten doen van hun vorige staatsburgerschap, beperkingen op “versterkte gebedsoproepen” – zoals die vanuit moskeeën worden gedaan – en geïmporteerde eerwraak zoals vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken.

Hoewel alle vier de partners het in meer of mindere mate eens zijn over het aanpakken van immigratie, is de invloed van de andere partijen in de coalitie misschien duidelijker in de rest van de brede selectie van beleidsterreinen in het document. De op één na grootste partij in de coalitie is de centrumrechtse establishment-conservatieve VVD, de partij van demissionair premier en opperglobalist Mark Rutte. De partij heeft al laten zien verder te willen gaan dan het tijdperk Rutte en heeft in het verleden het idee om met Wilders samen te werken in de regering afgewezen.

  Het is zo ver - Het grote sterven is begonnen

De op twee na grootste partij is de NSC, een centrumrechtse partij met een smalle focus die campagne voert voor het verbeteren van de kwaliteit van politiek en bestuur in Nederland, evenals het bevorderen van gezond geld en het terugdringen van massamigratie. De NSC, die kritisch staat tegenover het neoliberalisme en sterk anti-establishment is, wil op grote schaal politieke hervormingen doorvoeren om Nederland democratischer en opener te maken en meer gericht op een gezonde samenleving.

De junior partner van de coalitie is misschien wel de meest opmerkelijke, gezien het feit dat deze in slechts een jaar tijd van de oprichting naar de regering is gegaan. De boerenbeweging BBB werd opgericht als directe reactie op de agressieve implementatie van de groene richtlijnen van de Europese Unie door demissionair premier Mark Rutte, die een sloopkogel door de Nederlandse landbouw dreigde te zwaaien omwille van milieudoelstellingen.

De prioriteiten van de overheid zijn duidelijk. Voor de BBB verklaart het regeringsdocument: “Onze boeren, tuinders en vissers moeten gekoesterd worden, omdat ze belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en het Nederlandse cultuurlandschap, en een onlosmakelijk onderdeel zijn van onze Nederlandse cultuur”. De coalitie annuleert het anti-boerenbeleid van de oude regering en kondigt aan: “Er komt geen gedwongen inkrimping van de veestapel en geen gedwongen onteigening.”

Andere groene beleidsterreinen worden aangepakt, waaronder het schrappen van het controversiële aanstaande verbod op het stoken van boilers in woningen, de eis dat nieuwe windturbines op zee worden gebouwd in plaats van op het land, en het creëren van een nieuwe generatie kerncentrales om energiezekerheid en een overvloedige energievoorziening in de toekomst te garanderen.

Het akkoord belooft “Nederland veilig te houden door een robuuste aanpak van criminaliteit en terreur”, terwijl wordt opgemerkt: “Onze democratische rechtsstaat wordt bedreigd door islamitisch terrorisme en direct ondermijnd door de georganiseerde misdaad.” Op politiek gebied wordt een grote hervorming van het kiesstelsel voorgesteld, waardoor Nederland van een Europees systeem met partijlijsten zou overstappen op een Engels model met representatieve kiesdistricten, waarbij kiezers een persoon kunnen kiezen die hun gebied vertegenwoordigt en niet alleen een partijlabel.

Deze concessie aan de NSC zou “de regionale band tussen kiezers en gekozen ambtenaren” versterken en “meer zeggenschap” geven aan burgers, zo werd gezegd.

Andere belangrijke beleidsterreinen zijn onder andere het verhogen van de woningbouw om tekorten aan te pakken, het hervormen van het onderwijs inclusief het garanderen dat “onderwijsmethoden bewezen effectief en politiek neutraal moeten zijn,” openbare veiligheid en de economie.

  De Nederlandse Omicron Lockdown was een complete mislukking

Hoewel de gesprekken sinds de verkiezingen al bijna zes maanden aan de gang zijn – al is dit nog lang niet de langste coalitieonderhandeling na de verkiezingen in de Nederlandse geschiedenis – is er nog een lange weg te gaan. Er moet een kabinet worden gekozen en een minister-president, en zoals NSC-leider Pieter Omtzigt zegt, zal dit waarschijnlijk nog een struikelblok zijn. Hij zei: “Dat is nog steeds cruciaal. Als je wilt dat een regering slaagt, heb je een premier nodig die verenigt.”

Maar de man die de-facto leider wordt, Geert Wilders, is optimistisch. “We hebben een onderhandelingsakkoord, dus dat is heel goed nieuws,” zei hij woensdagavond voordat de vier partijen hun handtekening hadden gezet onder het document waarover hun vertegenwoordigers in de onderhandelingskamer overeenstemming hadden bereikt, en merkte op: “Ik hoop dat we er komen. Ik denk dat we er komen. Ik zie het niet verkeerd gaan.”

Terwijl de coalitieleden duidelijk tevreden zijn, zijn de oppositiepartijen – uiteraard – ongelukkig en hebben ze de poging om een regering te vormen scherp bekritiseerd. Zoals de NOS meldt, beschuldigt de ChristenUnie het document ervan gebouwd te zijn op “wankele fundamenten, veel wensdenken,” en bekritiseert het dat het Nederland minder vrijgevig maakt tegenover anderen. Frans Timmermans, de oudgediende eurocraat die voor deze verkiezingen terugkeerde in de Nederlandse politiek met de intentie om zelf premier te worden, was duidelijk ook somber over het document en noemde het “rampzalig.”

Nederland is tot nu toe een van de enige landen in Europa met een speciale politieke partij voor moslims, Denk, die zei dat het een “donkere dag” was om “extreem-rechts” dichter bij de regering te zien komen. Sterke woorden, misschien, maar niet zo sterk als een persvoorlichter van Denk die vorig jaar op de verkiezingsavond op camera werd betrapt terwijl hij de resultaten vergeleek met 9/11.

Er zijn ook vroege aanwijzingen dat de nieuwe regering met dezelfde problemen te maken zal krijgen als het Verenigd Koninkrijk bij zijn pogingen om zijn grenzen te controleren, namelijk asieladvocaten. De plannen om de controles aan te scherpen zijn in strijd met de bestaande Nederlandse wetgeving en de verplichtingen van het land aan internationale verdragen, zo zouden ze hebben gewaarschuwd, waarbij ze verklaarden er zeker van te zijn dat het beleid “geen stand zal houden in de rechtszaal,” aldus de Vereniging van Asieladvocaten en -juristen in Nederland.

Zulke problemen kunnen natuurlijk overwonnen worden – Australië heeft dat lang geleden bewezen met Operatie Soevereine Grenzen. Maar het vergt wel wat doorzettingsvermogen en vastberadenheid, zoals de Britse regering ten koste van zichzelf heeft ontdekt.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

“Donkere ochtend, een bedreiging voor de samenleving”… “Onze 9/11”: Links rouwt om verpletterende verkiezingsoverwinning voor populistische veteraan Geert WildersVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEen Amerikaanse nobody staart naar Mordor
Volgend artikelZelensky geeft ”de hele wereld” de schuld van Oekraïnes falen in Charkov
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

71 REACTIES

  • Ja, dat beeld heb ik er ook van.
   Veel gedoe maar weinig wol.
   Als men de beelden vanuit Engeland beschouwd op bijv. Youtube, schrik je je een hartverlamming.
   Daar is de moslim in de overgrote meerderheid, en gezinnen met 7 kinderen zijn daar aan de orde van de dag.
   Blanken moeten achterin de bus gaan zitten, en daarnaast is de criminalteit tot exorbitante en hallucinante hoogtes gestegen de afgelopen jaren.
   Het straatbeeld wordt gedomineerd door gekleurde mensen en machettezwaaiers en gangsters zijn er de normaalste zaak van de wereld geworden.
   Niemand durft daar nog zijn huis uit of zijn kindje naar school te brengen.
   Die hele multi culti, equality, woke- waanzin, is een onderdeel van ‘het grote satanistische pedo eliten caballen plan’, om de mens te knechten en van hun een of ander hybrid achtige bloeddorstige hermafrodieten kampf machine te maken om ons zonnestelsel mee vol te proppen, volledig wilsloos, volgzaam, en afhankelijk gemaakt aan de paar elite families aan de top van de cabal.
   Dit moet men niet willen.
   Wij moeten onze vrijheid, vrije wil, onze toekomst en de zekerheid van onze kinderen niet willen afstaan aan dat gewetenloze tuig en geboren misdadigers syndikaat.

   • Neem in U reactie de oorzaak hiervan mee.
    Engeland was Werelds grootste KOLONIST, met de meeste KOLONIES over de HELE WERELD..!!
    Als deze Engelse KOLONIES vrij komen, c.q. onafhankelijke worden, dan komen de mensen uit die KOLONIES, die daar jaren c.q. Eeuwen voor die KOLONIST Engeland hebben gewerkt naar het thuisland van de KOLONIST Engeland.
    Deze mensen die dus jaren, meeste zelfs heel hun leven, hebben vaak een Engels paspoort of een Arbeidsovereenkomst en vele hebben een pensioen opgebouwd of zijn zelfs al gepensioneerd.
    Dit zijn voor al mensen die dus voor de “BEZETTER ENGELAND” hebben gewerkt.
    (na de oorlog noemde we in Nederland de mensen die voor de bezetters (toen de Duitsers) NSBers), en die moesten vluchten naar Duitsland, omdat ze in Nederland opgepakt werden, en gevangen genomen.
    Ook al die miljoenen c.w. Miljarden mensen die voor de Engelse hebben gewerkt “MOETEN VLUCHTEN”, en Engeland moet z’n grenzen open zetten.
    Die Miljoen c.q. Miljarden mensen zijn onder anderen, Presidenten, Premiers, rijks en burger ambtenaren, politici, politie en het leger etc., en zo hebben de Engelsen Honderden KOLONIES gehad met miljoenen c.q. miljarden mensen die voor hun werkten c.q. in dienst waren van de bezetter Engeland.
    In acht genomen het “INTERNATIONAAL MENSEN RECHTEN” moet de oud bezetter KOLONIST Engeland deze mensen “HUMAAN OPVANGEN”.
    Ik heb geen medelijden met bezetters, die nu hun WERKNEMERS GEPENSIONEERDE ETC., uit hun KOLONIËN op moeten vangen…!!!
    U zal zich af vragen waarom niet ?
    Omdat de Bezetter de KOLONIST Engeland, MILJARDEN AAN GRONDSTOFFEN EN SLAVEN ARBEID DOOR DE EEUWEN HEEN HEBBEN GESTOLEN EN VERDIEND, NOG MAALS “MILJARDEN”, daarom vindt ik dat deze mensen “RECHTEN HEBBEN”.
    (Op dit moment komen Honderden KOLONIES van Europese landen vrij, dus U kunt beter voorbereid zijn op de komst van Miljoenen c.q. Miljarden mensen die voor de Europeanen hebben gewerkt, en nu moeten vluchten, ze komen en U kan ze niet tegen houden. “ INTERNATIONAAL HUMANITAIR MENSEN RECHTEN”)
    Ik ben een Nederlander met een Nederlands paspoort, Christelijke opgevoed maar gestopt met het belijden hiervan, en blank.
    (Vraag eens aan de Regeringsleiders waar al die “GESTOLEN MILJARDEN ZIJN GEBLEVEN”), ik ben benieuwd…!!

    • Als de Rothschilds hun fabelachtige (en gestolen) rijkdommen gaan verdelen over de 8 miljard bewoners van deze planeet krijgt iedereen 72 miljoen in handen.
     In 2017 hebben Amerikaanse mariniers & Navy SEALs het vaticaan uitgekamd en zijn daarbij op een onwaarschijnlijk groot aantal goudstaven gestuit. Meer dan 600 vluchten waren nodig om deze schat af te voeren.
     Wat de 13 bloedlijnfamilies in de afgelopen duizenden jaren hebben achterovergedrukt gaan we hopelijk de komende tijd vernemen.

     • Totale onzin weer …Wat een flauwekul Neavy seals in vaticaanstad??? 600 vluchten helemaal vol goudstaven… De nieuwe suske en wiske en de goudstaven van het Vaticaan!!! FANTAST

   • Wat een onzin schrijf je hierboven want de engelsen hebben eeuwenlang de zwarten genegeerd en verhandeld…….. Ja zelfs achterin de bus laten zitten Als je dan nu toegelaten hebt dat de moslims in Engeland het voor het zeggen hebben en de echte Engelsen de wetten opleggen!!!!! dan zou er spoedig een razzia partij moeten in het leven moeten worden geroepen die Nazi praktijken in Engeland redden van de ondergang…. zoals Duitsland deed in 1933 Als de regeringen in Engeland dat niet hebben voorkomen,,,, dan hebben ook zij hun land verkwanseld voor vele honderden miljarden aan de voormalige afstammelingen van de bezette overzeese gebieden waar de Engelsen heersten en mensen tot slaven hebben gemaakt Engelsen is een ruw volk dat ook nu weer terugvecht als hen iets ontnomen word door indringens van hun eigen afkomst door de eeuwen heen Dus als zulke toestanden zich in Engeland nu voor doen Dan slapen de Engelsen rechtop en hebben ze het nog veel te goed om te vechten Dus wat ik heb gezien in Engeland was dat de mensen tevreden zijn over hun lot dat door voormalige koloniale afstammelingen nu voor elkaar hebben gekregen in hun eigen land!!!!! Dat blanken achterin de bus moeten gaan zitten lijkt mij heeeeeeeel sterk!!!!!!! Engeland is uit de EU gestapt omdat ze de waan ideen van de EU zat zijn/waren en op eigen houtje de opgelegde Migratie problemen proberen op te lossen…..waar Nederland nu mee opgescheept zit……. Ook Wilders veranderd daar niets aan!!!!!!! Het nieuwe kabinet is nu gedoemd op deze migratie te mislukken omdat ze de grenzen blijven openhouden!??? Dus controle op minder ,,,,asiel zoekers,,,,,?????? Laat me niet lachen,,,,,,,

  • Jammer dat een deel van de samenleving zwaar gecontroleerd wordt,
   En de ander helemaal vrij laat.
   Zo worden anders gelovige, opgesplitst in controle.
   Bijv. de Moslims moeten gecontroleerd worden bijv. in scholen.
   En de Joodse scholen worden never nooit gecontroleerd, terwijl daar kinderen geïndoctrineerd worden om alle volkeren die niet joods zijn “TE HATEN”……!!!!!!
   De Nederlandse overheid staat het “HAAT ZAAIEN” van andere volkeren anders dan joden niet in de weg…!!!!
   Nederland blijft dus met 2 maten meten, ooit vertelde een ambtenaar bij het OM, dat ze bang zijn problemen te krijgen met joden als ze vragen om een controle te mogen doen op de joodse scholen…….!!!!!!!!
   Ook de nieuwe regering, zal het joodse onderwijs in Nederland geen ‘STROBREEDTE” in de weg zitten….!!!!!

   • Natuurlijk niet want de joden zijn heilig verklaard door de regeringen omdat ze telkens weer beelde laten zien van holopcaust die de controle op wantoestanden in ons land verdoezelen Maar de holocaust joden zijn niet diegene die de macht nu overnemen van de slapjanussen van nu die de wetetn maken en uitzondering making voor de joden uit hun holocaust verleden dat nog teeds nadreunt Ook in Duitsland en in veel EU meelopenden landen zijn de nazie regime van toen volkeren l van toen nog steeds beschermt ondanks dat zij steeds meer terrein winnen in de landen van Brussel EU/WEF De volkeren in alle EU/WEF moeten nog steeds boeten voor de daden van de Duitsers in 1933!!!!!!!!!!!!!

   • In 1948 is er een monster gemaakt geweest,een monster dat op grote schaal moord en steelt en dat niemand het kan stoppen Europa niet want ze zijn bang ,USA niet want ze zijn bang, de verenigde naties niet, geen enkel land ter wereld en geen enkele organisatie ,het monster laat zich door niemand beinvloeden en doet wat het wil; Het monster is Israël en het monster Israël zegt :”Als de gehele wereld tegen ons is zullen we ze al bombarderen met atoombommen zodat er enkel een joodse staat overblijft in de wereld “…….. Denkt u dat dit kletspraat is ?? Er zijn hoge functionarissen (niet één maar vele”) die dit gezegd hebben; Het monster is “Onstopable”

  • 6 juni EU verkiezing , hopium een/ de worst om naar het stembureau te gaan.
   Rebuilding trust
   Is slogan voor 2024 ,WEF
   Als men dit gelooft ….. kan de realiteit hard aankomen.

  • Rutte & Wilders =
   Jan Klaassen & de Boef
   Twee karakters in de poppenkast.
   Bespeeld door 1 poppenspeler achter het gordijn..

 1. Heel goede plannen voor Nederland. Nu maar hopen dat ze niet getorpedeerd worden en de plannen een lang leven beschoren is. Volgende regeringen kunnen goede zaken als het creëren van kerncentrales en een immigratiestop weer teniet doen. Laat die nieuwe regering maar eens zien uit wat voor hout ze gesneden zijn.

 2. Dit is toch helemaal geen oplossing.
  Bovendien komt de veiligheid van omwonende burgers op deze wijze in het geding.
  Dit is allemaal deep state oplossings-geleuter en men blij wordt gemaakt met een dode mus.
  Het beste is een totale asielstop en uitstap uit de e.u.
  Period.

 3. Geloof je dit echt, hij doet helemaal niets voor het Nederlandse volk, de verkiezingen ach daar klopt niets van, FVD was de grootste en had de meeste stemmen en tien minuten later was de winst voor FVD weg, de zionist Wilders is ook een WEF Puppet.

  • Ja, klopt.
   Jij snapt het ook helemaal.
   Wilders laatste advokaten rekening ivm met de minder marokanenzaak is door Soros betaald.
   En uh… daarvoor heeft Geertje zelf niets meer in de pap te brokkelen en bepaald de cabal alles wat er moet gebeuren en gezegt moet worden bij de pvv.
   Bovendien zijn er mensen die beweren dat ze hem hebben gezien bij van die satanistische feesten waarbij kinderen schijnbaar worden geofferd, evenals Rutte.
   Dus, uh… ze zijn allemaal corrupt tot op het bot!

 4. Zou het allemaal waar zijn wat nu wordt gezegd.
  Na een leven lang voor de gek gehouden te zijn, geloof ik niks meer wat een politicus zegt, ook bij Geert twijfel ik. (Zelf heb ik Gidion van Meijeren gestemd 💪🪓🎯).
  Maar twijfel is nog altijd veel meer waard dan de totale aversie die ik tot nu toe heb gehad bij alles in de wereld van landverraders.
  LAAT MAAR ZIEN!!! zou ik zeggen.

  • Goed gestemd!
   Ik ook op Thierry en Gideon.
   Die andere zakenmeneer met zijn “wijntjes” vertrouw ik mijn kat ook niet toe hoor.

   • Oliver, bedoel jij FvD-lijsttrekker bij de verkiezingen voor het europese nepparlement op 06.06.2024 (66 / 2 + 4 = 6 > 666), Ralf Dekker (ex-werknemer Deep State-Rabobank)?

    • Nee Ron, hij bedoelede de 09.09.2024 (99/2+4= en dan daar nog zijn moeder bij is dus 423 en dat zijn dan weer meer dagen dan er in 1 jaar kunnen…..= WE GAAN ERAAN!

 5. Prachtig controle systeem door Geert
  Opgezet voor uw ‘ vrijheid en veiligheid en welzijn ‘
  Komt men straks het land niet in
  OF niet uit ..

  • Elke verandering begint klein , gewenning.
   Chemstralen in het begin was er 1 op een dag.
   Nu zit de lucht vol.
   De EU is begonnen met BENELUX , uitbreiding van landen tot EU, mi gepland
   Dit krijgt een rimpel effect , grens
   Natuurlijk is het probleem gecreëerd
   Één van de achterliggende gedachte , immigratie kan zijn een ‘ muur ‘ om de EU.
   Tot de muur weer ‘weg kan’ aangrenzende gebieden zijn ook onder de duim.

   • Nederlandse overheid bestaat uit
    ‘ poedels ‘ van klaus.
    Zitten rechtop , voor hun koekies, en een aai over de bol. acteurs die door een hoepel ‘mogen’ springen.

   • De in 1944 opgerichte BeNeLux was relatief onschuldig en de Latijnse muntunie in de periode 1866 – 1914 was een eerste poging om tot samenwerking te komen op o.a. valutagebied. Ook toen al hield Griekenland zich niet aan de afgesproken regels.
    De op 10.01.1920 (10 + 1 = 11) opgerichte Volkenbond was een eerste poging van de ordo illuminati/ machtselite/ cabal om de natiestaat overbodig te maken. In 1946 viel het doek voor de in Genève gevestigde Volkenbond vanwege de een jaar eerder opgerichte VN.

   • Jij met je verzonnen chemtrails, blijf dan gewoon binnen bij mooi weer!!! Er gebeurd echt niks hoor! Het is een zuiver natuurlijk fenomeen of de condensatiestrepen blijven hangen of niet, pure natuurkunde en echt niks te maken met sprayen of niet!!! WAKKER WORDEN ALU HOEDJE

 6. bullshit

  nederlandse grenzen zijn de europese grenzen
  Wilders kletst voor de bühne, maar er zal niks veranderen.
  mits een Nexit plaatsvindt.
  De Marrakesh akkoorden bepalen wat NL moet doen.

  • in zijn uppie kan die ook niks veranderen, die waar die bv mee moet regeren, kunnen alles blokkeren (dat rijmt ook nog eens)

   bovendien Geert en meeste van PVV Zionisten Israel steuners incl de Genocide.

   en ja ze kunnen daarnaast wel wat goeds doen, maar mee zoals, een vader kan heel goed voor zijn kids zijn, maar kids van anderen zijn niet zijn kids en daar kunnen ze bewezen (denk bv nu Israel/Palestine) heel anders over denken… dus een goede ‘vader’ kan dat zijn, maar hoeft niet meer dan dat te betekenen.

 7. je zou bijna denken dat je in een paradijs gaat leven.
  ze zullen een manier vinden om de boeren toch weg te jagen.
  ze zullen voor het oog proberen om de stroom migranten tegen te houden want dat willen ze helemaal niet maar ze gaan bezig zullen we maar zeggen.
  swab zal zij zijn scepter blijven zwaaien en bij de volgende plandemie gaat iedereen weer achter slot en grendel.
  btw zal niet omlaag gaan voor het belangrijkste voedsel.
  rantsoenering van water zal er komen en insecten zal je vreten.

  wat zal er voor mij veranderen nou niets , even een ander jasje waar ook op uitgekeken raak.

  ik heb vaak gedacht en gezegd je moet het als bevolking zelf doen want we zijn in oorlog met krankzinnigen en die bestrijd je helaas met het wegjagen van regeringen en achterlijke organisaties die je naar het leven staan.

  maar om de moed erin te houden voor de mensen die nog steeds geloven dat het anders zal worden afwachten dan , we zullen maar zeggen succes.

  • Ja, dit duistere beeld heb ik er ook van.
   Jij snapt het helemaal, en weet hoe de vork in het vlees prikt.
   Het is allemaal een wassenneus en een schrale troost voor onze onvermijdelijke ondergang.

  • Ik woon op de biblebelt, niet geboren. Maar zo gaan die dingen.

   Ik heb vandaag alleen een vlag gezien bij het huis van de burgemeester. De rest nul! Voorheen was het feest.

   Er veranderd wat.

   Ik heb het over Máxima overigens. Ze blaast 53 kaarsje uit. Aardig in haar eentje als ik het zo mag zeggen.

   • De Van Amsbergjes gooien hun eigen glazen in en dat is begonnen met die vliegreis naar hun buitenhuis in Griekenland in oktober 2020, toen de Nederlandse bevolking in een ongrondwettelijke lockdown werd gehouden.
    Eigenlijk begon de afbladdering al in 2007 toen Bilderbergbilly + Máx vier percelen grond in Mozambique kochten, een daarvan zelf wensten te gebruiken voor de bouw van een vakantiehuis en de rest zou als belegging fungeren. De pers kreeg er weet van en de eerste ernstige reputatieschade was een feit.
    Overigens is het – niet meer bestaande – republikeins genootschap opgericht in het Prinsenhof in Delft op 11.09.1996.

  • helaas wel, de tijd wordt weer 4 jaar gerekt en ondertussen gaat het SSysteem met misschien wat lage hindernissen, gewoon door.

   we moeten uit de EU, uit de VN, uit de WHO en het WEF weg uit de NAVO weg uit al die wereldwijd opererende organisaties die ooit zogenaamd als iets moois/goeds werden opgezet… om mensen in die val te lokken en velen een vet betaalde baan aanboden, op naar hun one world order plan.

   toch schijnen er hier en daar wat kleine straaltjes hoop/licht naar binnen, hopelijk zet dat uit en verdrijft het op termijn het duister.

  • juist Het nieuwe kabinet heeft zo ie zo geen zin, wat ze terugdraaien is de salderingsregeling zonnepanelen voor Jan met de pet, welke net verlengt is. De totaal buitensporige pensioenroof mag dan weer wel doorgaan. Ook komt er geen belasting verlaging door de BTW te verlagen op vers eten en drinken, geen verlaging BTW over een accijns (belasting over een belasting????) zoals bij energie en brandstof, en geen verlaging van de stomme en oneerlijke erf belasting voor bloedbanden…Belasting betalen over het spaargeld wat al 100% eerder belast is, van je ouders.. BIZAR!!! Veel Europese landen met de euro kennen deze belasting niet eens!!! En wie gaar dan de nieuwe premier worden? Alleen bij Mona keizer heeft het enige kans!

 8. Die uh… “anderen”… zijn dat toevallig ‘alom gerespekteerde W.E.F. world leaders for the future’?
  Dit is allemaal een wassen neus, niks anders.
  Hier komt niks van terecht, en zal niets veranderen aan de uitkomst vaan de new world order, niks!
  We zullen er allemaal aan moeten geloven, en dit is gewoon om het volk in de waan te laten dat het allemaal wel weer goedkomt met Nederland.

 9. “Nederland gaat ‘strengste migratiesysteem ooit’ opzetten nu populist Geert Wilders regering vormt ”

  En Sinterklaas bestaat echt.
  Hoe ging/gaat dat ook al weer;
  Voor de verkiezingen een duim omhoog voor de stemmers.
  Na de verkiezingen van dezelfde hand een middelvinger.

 10. Op naar de volgende nepverkiezing om het klootjesvolk rustig te houden.
  M.I. Is dit samengeraapte kabinetzooitje geen lang leven beschoren. Daarvoor zijn de tegenstellingen te groot en worden de uitgangspunten niet door Brussel en de globalisten goedgekeurd.
  Er is maar één oplossing: Nexit NU en weer een soeverein land worden met een kabinet die VOOR het volk staat ipv ertegen. Een tweede kamer die NIET uit het huidige partijkartel samengesteld is en ook daar het belang van het volk voorop staat ipv allerlei globalistische organisaties en de Brusselse bende.
  I have a Dream en die kwam helaas niet uit.
  Arm volk…

 11. Echt belangrijke dingen worden helemaal niet benoemd (WHO pandemieverdrag, Digitale ID en CBDC) er gaat nog steeds geld naar een nep oorlog en naar een nep klimaatcrisis. Ik zeg 1 grote poppenkast. Het probleem zit in Den Haag (ze zijn allemaal puppets van de criminele globalisten) dus van daar ga je nooit een oplossing krijgen. ALLE partijen zweren met 2 Baphomet vingers trouw aan onze WEF koning (ook FVD, Thierry is een zionist met een joodse vrouw) Het hele systeem is door en door verrot, het moet niet gerepareerd worden maar verwijderd.

 12. Door de joden gecreëerde probleem (migratie) wordt door een jood opgeloost(!)??? In wat een kanker wereld leven wij???

 13. Dus nu is de mossad via Wilders officieel de baas in NL?

  Wilders was in het geheim als premier, waarom denk je dat hij een eenmansfractie heeft. Wilders en het kartel hebben ons 2 decennia voor de gek gehouden met een showtje. Wilders is de premier en met het kabinet spelen ze het verdeel, verwar en heers spel.

  Om mij heen blaten de schapen de media al braaf na… die hard tegenstanders van PVV, zeggen ineens… ‘ik zie er wel wat in’. Mijn hemel mensen staan echt totaal onder mindcontrol van de media… volledig. Velen hebben geen enkel kritisch denkvermogen meer. Het enige dat velen begrijpen is, net als met vee, meer of minder voer!!! De meeste mensen hebben alleen door of ze meer of minder kunnen consumeren.

 14. Als je enkel denkt aan je imago, hoe de ander jou ziet, en je gaat dat zien als je eigen ik, je identiteit, en je leeft van buiten naar binnen in plaats van andersom, is het normaal dat je als land enkel buitenlanders wil.
  Hoe ze nog beter behandeld moeten worden is een raadsel.

 15. Er zijn 7 stralen, drie hoofdstralen en vier attribuut stralen.
  Hoofdstralen. 1 wil-macht, 2 liefde-wijsheid, 3 actieve intelligentie.
  Attribuutstralen. 4 harmonie door conflict, kunst, schoonheid, 5 concrete wetenschap, 6 abstract idealisme, devotie, 7 ceremoniële orde, organisatie.
  Ieder land wordt op 2 niveaus bepaald door de stralen, ziel en persoonlijkheid.
  Nederland 5-7.
  De 2e straal die zwaar op de mensheid inwerkt, is magnetisch, de 1e elektrisch.
  Het magnetisme van een land als Nederland wordt eerder bepaald door esoterische factoren die niemand goed in de gaten heeft.

 16. Concreet.
  De manipulatie van politieke structuren die D66 en Plasterk zo bepaalde, is een zwaktebod. Het gehate Engelse systeem.
  “Op politiek gebied wordt een grote hervorming van het kiesstelsel voorgesteld… ” enz. enz.

 17. “De plannen om de controles aan te scherpen zijn in strijd met de bestaande Nederlandse wetgeving en de verplichtingen van het land aan internationale verdragen, zo zouden ze hebben gewaarschuwd, waarbij ze verklaarden er zeker van te zijn dat het beleid “geen stand zal houden in de rechtszaal,” aldus de Vereniging van Asieladvocaten en -juristen in Nederland.”

  Een voet tussen de deur. Maar ze zijn al meer bekend.

 18. Ik weet niet of ik blij moet zijn met dit nieuwe kabinet. De VVD heeft zich de afgelopen jaren gedragen als een waterdrager vd Bilderberg/WEF en de PVV wordt gefinancierd door de Israelische Mossad, waardoor kritiek op de Joods fascistische elite die ons veel leed heeft aangedaan de afgelopen jaren, strafbaar wordt. Trouwens de andere partijen, uitgezonderd het FvD, zijn ook niet te vertrouwen.

 19. Wilders Populist? Nee Zionist!!! Het nieuwe kabinet heeft zo ie zo geen zin, wat ze terugdraaien is de salderingsregeling zonnepanelen voor Jan met de pet, welke net verlengt is. De totaal buitensporige pensioenroof mag dan weer wel doorgaan. Ook komt er geen belasting verlaging door de BTW te verlagen op vers eten en drinken, geen verlaging BTW over een accijns (belasting over een belasting????) zoals bij energie en brandstof, en geen verlaging van de stomme en oneerlijke erf belasting voor bloedbanden…Belasting betalen over het spaargeld wat al 100% eerder belast is, van je ouders.. BIZAR!!! Veel Europese landen met de euro kennen deze belasting niet eens!!! En wie gaar dan de nieuwe premier worden? Alleen bij Mona keizer heeft het enige kans!

 20. ‘Alle flauwekul op een stokje’
  Het is duidelijk dat Geert Wilders het immigranten verhaal gebruikt om binnen te komen. Het klimaat narrative wordt gewoon verder uitgerold en er blijft geld stromen naar het zwarte gat van Zelensky in Oekraïne. Alles leugen en bedrog.

 21. Allereerst Geert je zegt wat wij vier hebben verzonnen ! Met de nadruk op verzonnen .De grenzen liggen in Tampa duza en jij gaat Europeese wetten niet veranderen …de grenzen zijn open .We houden van jullie en daarom onder het motto verborgen jasje gaan jullie ons meer controleren aan de grens ,alweer word de Nederlander en of buurlanden Duitsland/België het haasje .De zogenaamde Immigranten stop start in Europa Niet in Nederland .De vertegenwoordigers in het Europees parlement voor Nederland inclusief de corrupte Marc Rutte die Navo president word ..en de Who Thedros.. en de Wef Swab zullen de macht nemen .Tezamen met de Stakeholders die meer en meer bedrijven over nemen en aandeelhouders verdrijven .U wil Nederland weer van ons maken .Nou er is maar 1 weg Nexit !Samen met andere landen de rem erop en Europa uitsluiten Nederland is rijk genoeg en dit is de enigste weg.Verder wie er aan het roer staat doet er niet meer toe …Nederland heeft teveel averij opgelopen en het schip hierin wat jullie hebben verzonnen alle vier is al zinkende .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in