De terdoodveroordeling van drie buitenlandse huurlingen die samen met de AFU tegen Russische militairen vochten, heeft het publiek geschokt. Onder de huurlingen bevinden zich drie jonge mannen – de Brit Shaun Pinner, de Brit Aidan Aslin, en de Marokkaan Saadoun Brahim. Volgens de wetten van de DPR wordt de doodstraf uitgevoerd door een vuurpeloton.

De eerste die zich in de Verenigde Staten uitsprak was Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die een bericht tweette over Sean Pinner, Aidin Aslin, en Saadoun Brahima. Hij zei dat de Amerikaanse autoriteiten hun ernstige bezorgdheid hebben uitgesproken over de beslissing van het Hooggerechtshof van de DPR, dat drie buitenlandse huurlingen ter dood heeft veroordeeld. Blinken noemde het proces een schijnvertoning, en hij drong er bij Rusland en zijn bondgenoten op aan het internationaal humanitair recht te eerbiedigen. Hij verklaarde dat de huurlingen inderdaad in de gelederen van de AFU hadden gevochten en in Oekraïne waren voordat de speciale operatie begon. De beklaagden waren buitenlanders en studeerden naar verluidt aan universiteiten in Kiev, bericht Southfront.org.

Het Britse commentaar is bijna identiek aan het Amerikaanse. In dit geval heeft het hoofd van het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, zich uitgesproken. Londen steunt ook de “schijn”-status die de V.S. aan dit precedent hebben gegeven. De Britse vice-premier en minister van Justitie Dominic Raab bevestigde dat Groot-Brittannië tegen het vonnis in beroep zal gaan.

Liz Truss gaf ook commentaar over de families van de beklaagden:

“Aslins moeder Eng Wood vernam van het barbaarse vonnis terwijl ze naar het tv-journaal keek in het huis van de familie in Newark, Nottinghamshire. De familie was er kapot van. Zij ontmoette vertegenwoordigers van de Oekraïense ambassade in Londen en eiste dat hun familielid met respect zou worden behandeld. Zij drong er bij de Britse regering op aan haar zoon naar huis te brengen. Volgens een regeringsbron zou zo’n proces de situatie kunnen verergeren.”

  Washington Post: VS betwijfelt of tegenoffensief Oekraïne grote winst zal opleveren, aldus uitgelekt document

De standpunten van de V.S., Groot-Brittannië en de westerse landen zijn het er in het algemeen over eens dat het vonnis onwettig is, en dat de DPR geen recht heeft op zo’n besluit. Zij allen noemen de huurlingen vrijwilligers en krijgsgevangenen.

Een lid van de Volksraad van de DPR Vladislav Berdichevsky verduidelijkt de situatie.

“De oorlogsmisdaden die deze huurlingen hebben begaan, vallen niet onder de Conventie van Genève. Bovendien vonden alle gebeurtenissen plaats op het grondgebied van de DPR, niet op het Russische grondgebied, dus Moskou heeft er niets mee te maken. Het is niet erg duidelijk waarom de Britten en Amerikanen zich tot de Russen wenden. Aangezien het proces in de DPR plaatsvond en zij volgens de wetten van de DPR veroordeeld zijn, zal het vonnis dus volgens het regelgevend kader van de volksrepubliek Donetsk worden voltrokken. In dit verband zijn de oproepen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië aan Rusland niet relevant. Om de situatie op enigerlei wijze te beïnvloeden moeten zij de DPR erkennen en met de autoriteiten in Donetsk officiële onderhandelingen over deze kwestie aangaan.”

Dit standpunt klinkt vrij logisch. De V.S. en Groot-Brittannië erkennen de DPR niet, en daarom doen zij ook geen beroep op de regering in Donetsk.

Het Russische standpunt is duidelijk geweest vanaf het allereerste begin van de militaire operaties in Oekraïne. Buitenlandse strijders die door de bondgenoten van Kiev naar de Donbass gestuurd zijn huurlingen en worden als zodanig behandeld, en kunnen niet als krijgsgevangenen beschouwd worden. Ondanks de pogingen van Kiev om hen in de gelederen van de AFU in te lijven, blijven het huurlingen.

  Over Fish and Chips

Het werd eens te meer door de woordvoerster van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, naar voren gebracht. Zij verduidelijkte dat de huurlingen geen krijgsgevangenen zijn, en dat zij daarom vervolgd moeten worden als huurlingen, die niet met genade behandeld mogen worden. Zij noemde de reactie van Londen op het vonnis geagiteerd en hysterisch en zei dat de Britse autoriteiten niet geprobeerd hebben om het initiatief te nemen om hun huurlingen vóór het proces uit Oekraïne te halen. Zakharova benadrukte ook dat Rusland de Britse ambassade in Moskou had laten weten dat de autoriteiten van de DPR en LPR geraadpleegd moeten worden over alle zaken die de Britse gevangenen betreffen, maar dat Londen tot nu toe geen contact met de plaatselijke autoriteiten heeft opgenomen. Het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook geen oproepen ontvangen die specifiek betrekking hebben op Pinner en Aslin.

Het politieke kader belet Groot-Brittannië en de VS dus om hun huurlingen in Oekraïne te redden, want dan zouden zij een dialoog moeten voeren met de DPR, waardoor indirect de erkenning van de republiek bevestigd wordt. Evenals het feit dat deze landen niet officieel in oorlog zijn tegen de DPR en LPR, zodat er geen burgers van hen aan de frontlinies zouden moeten vechten.

***

Frontnieuws:

Wie een huurling is, wordt gedefinieerd in een aanvullend protocol van 1977:

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

1. Een huurling heeft niet het recht een strijder of krijgsgevangene te zijn.

  The Economist: Hoge energieprijzen hebben afgelopen winter 68.000 Europeanen het leven gekost

2. Een huurling is iedere persoon die:

(a) ter plaatse of in het buitenland speciaal wordt gerekruteerd om in een gewapend conflict te vechten;

(b) in feite rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelneemt;

(c) hoofdzakelijk door winstbejag wordt gemotiveerd om aan de vijandelijkheden deel te nemen, en aan wie door of namens een partij bij het conflict een materiële vergoeding is beloofd die aanzienlijk hoger is dan de vergoeding die is beloofd of betaald aan strijders van vergelijkbare rang en functie in de strijdkrachten van die partij;

(d) geen onderdaan is van een partij bij het conflict, noch ingezetene van grondgebied dat gecontroleerd wordt door een partij bij het conflict;

(e) geen lid is van de strijdkrachten van een partij bij het conflict; en

(f) niet door een staat die geen partij is bij het conflict, op officiële dienst is gezonden als lid van zijn strijdkrachten.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Vorig artikelRussische speciale strijdkrachten in gevecht met overweldigende Oekraïense strijdkrachten
Volgend artikelBinnenkort hooivorken in Europa?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. De koningen van het Westen hebben geen kleren.. meer….. binnenkort moeten zij het alleen nog met een strop-das aan gaan smeken…

 2. “Blinken noemde het proces een schijnvertoning en hij drong er bij Rusland en zijn bondgenoten op aan het internationaal humanitair recht te eerbiedigen”. Die drie huurlingen maken deel uit van een “leger” dat op onschuldige Russische of Russisch sprekende burgers heeft geschoten en hen als menselijk schild hebben gebruikt. Is dat soms wel een eerbiediging van het internationaal humanitair recht? Ongelooflijk hoe hier vanuit de emoties gereageerd wordt door “hoogopgeleiden”. Te krom voor woorden. Zeer juist gesproken van Maria Zacharova.

 3. Quote Zij allen noemen de huurlingen vrijwilligers en krijgsgevangenen.

  Ok, krijgsgevangenen betekend dat het land van afkomst in oorlog is met het andere land. Dus als ik het goed begrijp zegt het hele westen dus openlijk we zijn in oorlog met Rusland.

  Fijn dat ze dat nu openlijk erkennen. Graag iets openlijker want dan kunnen we ze verantwoordelijk houden.

  Groeten

 4. Beste mensen

  Alleen Europeanen hebben het Recht om anderen te vermoorden
  Het doet hierbij niet toe – Hoe

  VOC Mentaliteiten

  Dus opdracht aan de Winnaars Russen door de verliezer
  EngelsenEuropeanen alias Amerikanen
  om hun knechten Slaafjes per direct vrij te laten
  Want anders kunnen Wij de verliezers zoals Altijd de ….
  Lafaards onszelf boos maken en met Atoom Bommetjes gaan gooien zoals op de twee steden van Japan genaamd Heroshoma & Nagasaki
  Of
  Zoals na het verlies in Vietnam met BrandBommen alles plat branden
  Of
  Nutals veel meer misdaden op andere Plaatsen over de heele wereld Gepleegd

  Zoals laatst in Afghanistan

  Jaa alleen Wij Westerse Laffaards hebben daar het recht toe

  Let op niemand Anders

  Als iemand het waagt om een Duivels Dienaar of een Nazaat van de Duivel zelf te Vermoorden of Schade te berokkenen
  Dan begaat zo een persoon ,iemand , iets een misdaad
  Verdient dus de Doodstraf vernietiging

  Flup Russen Bah viese gemeenerikken
  Shit man hoe kunnen wij Crimineelen nou verliezen ?
  Dat kan toch niet
  Wij Kanibalen moeten winnen
  Kan & Mag niet anders

  Dank U

 5. Acht jaar geleden hadden wij met de mensen in Donbass moeten praten en steun bieden. Nu is ons woord miet meer geloofwaardig. Goed idee die doodstraf. Opruimen dat tuig.

 6. Ik zou als ik rusland was . Het live uitzenden .. en 16 x herhalen . Met als waarschuwing oprotten . Anders gebeurt er dit met je . Nu Zijn ze ineens zielig . Ik begin t westen steeds meer te haten .

 7. Dat deze mannen ter dood zullen worden gebracht interesseert de Westerse overheden geen ene f*ck. Ze doen net alsof……

 8. Nee, dan USA. Daar mogen negers in korte tijd 1260 moorden plegen, zonder strafvervolging…..honderden bedrijven plunderen en platbranden. Vier steden in totale chaos.
  DAT is nog eens recht!!!

  En dat zouden studenten zijn/ Uhh…wat studeerden zij?

 9. DAT was te verwachten ….WEL eerst de mensen gek maken dat ze de UKRAINERS moeten helpen… maar wanneer er stront aan de knikker is , je onderdanen laten stikken. Komt bekend voor…. !!!

 10. Drie 3 hangen er zwaar in.
  Geen erkenning voor huurlingen,goed zo.
  Wat betreft de ontwikkelingen:Ik verwacht niet 1 atoombom,hooguit waterstof-bom(men)
  Er spelen zich bepaalde krachten op de achtergrong mee en nee ik bedoel niet de gluiperds van de cabal (A.K.M.)
  Totale M.A.D. gaat niet worden toegestaan.
  Er zijn ontwikkelingen gaande die wij,stervelingen amper voor mogelijk kunnen houden.

  Of je hebt een veel te rijke fanatsie en dan ben je dus wappie.
  Maakt niets uit hoor,de wappies leven voorlopig nog het langst!
  Probeer niet eens de schapen de ogen te openen,verspilde moeite:
  Je kunt je beter bezig houden met het ontwikkelen van jezelf….Daar heb je wel invloed op

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in