© Unsplash

De wereldwijde liberale beweging probeert de moderne, wetenschappelijke landbouw te vernietigen. Liberalen willen biologische landbouw – geen intensieve stikstofbemesting – samen met een einde aan de veeteelt en een verbod op vrijwel alle effectieve herbiciden en pesticiden. Allemaal goede ideeën, als je er niet om geeft dat miljarden mensen sterven. Vraag het maar aan iemand in Sri Lanka of Nederland.

De verschrikking van de “stikstofoorlog” tegen de landbouw wordt met de dag duidelijker. De voedselvoorziening over de hele wereld dreigt in te storten als het gebruik van stikstofmeststoffen sterk wordt beperkt volgens de netto-nul eisen. Er wordt beweerd dat de kunstmest de aarde opwarmt en het klimaat aantast, omdat het bijproduct lachgas in de atmosfeer terechtkomt. In feite dreigt de hele wereldvoedselvoorziening te worden vernietigd omwille van wat volgens recent wetenschappelijk onderzoek een bijna onmeetbare opwarming van 0,064°C per eeuw is, schrijft Chris Morrison.

Beleidsmaatregelen om deze niet-bestaande crisis aan te pakken hebben al enorme schade aangericht in Sri Lanka, waar een verbod op stikstofmeststoffen een snelle ineenstorting van de voedselopbrengsten veroorzaakte en ertoe leidde dat de president in allerijl het land ontvluchtte. De Canadese regering streeft naar een vermindering van de N2O-niveaus met 30% tegen 2030. In Nederland volgt de regering de instructies van de Europese Unie en probeert boeren van hun land te verwijderen. Elke compensatie die wordt betaald, wordt gekoppeld aan een beperking om nergens in de EU opnieuw landbouw te bedrijven. De politieke ontevredenheid groeit, en er wordt al gevreesd voor de levering van landbouwproducten, aangezien Nederland de op één na grootste voedselexporteur ter wereld is.

  Kolonel Richard Black - De V.S. leiden de wereld naar een kernoorlog

Stikstof is een essentieel onderdeel van de stofwisseling van planten en wordt verkregen uit de bodem. Helaas is er niet genoeg stikstof in de bodem om planten te laten groeien op de schaal die nodig is om de wereldbevolking te voeden. Vóór de komst van commerciële stikstofmeststoffen kwam hongersnood regelmatig voor in de onbetrouwbare voedselvoorziening in delen van de wereld. Zonder de kunstmest zal hongersnood opnieuw een gruwelijke rol gaan spelen, iets wat mainstream netto-nul politici in de nabije toekomst moeten aanpakken. Deugdzame groene waanideeën over “rewilding”, insectendiëten en biologische landbouw zullen de wereld niet voeden, waarschijnlijk zelfs niet voor een kwart.

Volgens een recent theoretisch natuurkundig paper van vier vooraanstaande wetenschappers is er bewijs dat de hoeveelheid N2O in de atmosfeer, een gas met opwarmende eigenschappen, nooit constant is geweest in de tijd. In interglaciale perioden zoals de huidige zijn er grote veranderingen geweest in de atmosferische concentraties. Stikstofoxide is een krachtiger “broeikasgas” dan kooldioxide, maar het vertegenwoordigt slechts 0,34 deeltjes per miljoen (ppm), en groeit met slechts 0,00085 ppm per jaar. Momenteel bedraagt CO2 420 ppm, en de moleculen stijgen 3.000 keer sneller in de atmosfeer dan N2O.

Zoals alle broeikasgassen vermindert het vermogen om warmte vast te houden binnen smalle banden van het infraroodspectrum na een bepaald niveau, wanneer het gas “verzadigd” raakt. Dit verklaart waarom het niveau van broeikasgassen in het verleden veel hoger was zonder dat de aarde in een vuurbal van Armageddon veranderde. Na een bepaald punt wordt de opwarming logaritmisch, volgens de natuurkundigen, wat betekent dat de opwarming steeds langzamer gaat in reactie op extra broeikasgassen.

  Poetin verklaart bevrijding van Donbas via VN Artikel 51 (Nederlands transcript)

Elke dag lijkt nieuwe bezorgdheid te ontstaan over de vernietiging die het collectivistische netto-nul project waarschijnlijk zal veroorzaken. Zoals we in recente artikelen hebben gezien, kijken absolutistische netto-nul fanatici van het door de regering gefinancierde Britse FIRES project naar een wereld in 2050 waarin Groot-Brittannië 75% van zijn energie zal verliezen. Vliegen, verschepen en het eten van rund- en lamsvlees zal worden verboden, terwijl bakstenen, beton en glas bijna niet meer zullen bestaan. Alle grote politieke partijen die de huidige strategie steunen, lopen weg van de echte netto-nul werkelijkheid. Volgens professor Julian Allwood, leider van het Britse FIRES, is de huidige strategie even onrealistisch als “toverbonen bevrucht met eenhoornbloed”.

De vier natuurkundigen merken op dat weinig burgers beseffen dat de effecten van N2O op de atmosfeer “verwaarloosbaar” zijn. De voorgestelde belastende voorschriften voor de landbouw, veeteelt en zuivelindustrie “zullen geen merkbaar effect hebben op het klimaat, maar sommige ervan zullen grote schade toebrengen aan de productiviteit van de landbouw en de voedselvoorziening”. Er wordt opgemerkt dat een van de belangrijkste factoren achter de “ongekende” overvloed aan voedsel in de wereld van de afgelopen jaren het gebruik van minerale stikstofmeststoffen is geweest. “Het is niet mogelijk om een zeer productieve landbouw in stand te houden zonder stikstofmeststoffen,” voegen ze eraan toe.

Een van de auteurs van het recente rapport, professor William Happer van Princeton, heeft onlangs samen met professor Richard Lindzen van het MIT duidelijk gemaakt voor welke ramp de wereld staat. Miljarden mensen over de hele wereld zouden honger lijden als de productie van stikstofkunstmest zou worden verboden. Er zou een “wereldwijde hongersnood” ontstaan als de helft van de wereld niet genoeg te eten zou hebben.

  Totale Ineenstorting: India zegt rijk te worden van Russische sancties terwijl het Westen verhongert

Om hun beweringen te staven publiceerden de auteurs de bovenstaande grafiek. Deze toont duidelijk de “opmerkelijke” stijging van de gewasopbrengsten nadat het wijdverbreide gebruik van stikstofmeststoffen rond 1950 begon.

In zijn theoretisch artikel wijst Happer ook op enkele rampen die zich in het verleden hebben voorgedaan toen “ideologisch gestuurde” landbouwmandaten van de overheid “meestal tot een ramp leidden”. In de Sovjet-Unie leidde een oorlog tegen boeren in de jaren 1930 tot de hongerdood van miljoenen mensen. Volksherinneringen aan de Golodomor (hongermoord), toen ook miljoenen Oekraïners stierven, “speelden een niet onbelangrijke rol” in de huidige oorlog in Oekraïne.

Mandaten om het aantal dieren en het gebruik van meststoffen te beperken zullen de landbouwopbrengsten drastisch doen dalen. Om de wereld te kunnen blijven voeden, zullen de landbouwgebieden moeten toenemen en inheemse habitats, die bij een verstandig gebruik van kunstmest onaangetast hadden kunnen blijven. “Het resultaat zal meer milieu stress zijn, niet minder,” schrijven de natuurkundigen. Wanneer zelfs het verwachte voordeel zo verwaarloosbaar is, is dit een beleid dat niets te bieden heeft.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

HONGERSNOOD DOSSIER

De ineenstorting van het wereldvoedselsysteem – massale hongersnood en wereldwijde sterfte is nu op handenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe Russen trekken zich terug!
Volgend artikelHet einde van Bakhmut
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

30 REACTIES

 1. De vraag is nu wanneer de eerste WEF bureaucraat wordt geliquideerd door de bevolking 😉. Wanneer het eerste schaap is geofferd volgen er meerdere.

 2. “Momenteel bedraagt CO2 420 ppm, en de moleculen stijgen 3.000 keer sneller in de atmosfeer dan N2O.” Graag nadere uitleg hoe je dit berekend hebt.
  Een dergelijke opmerking slaat als een tang op een varken als de de onderliggende rekenmethode niet wordt gegeven.
  Als je in aanmerking neemt dat het CO2 niveau sneller stijgt dan NO2 is dat goed voor de planten.
  Degelijke informatie over de niveau’s CO2 in de loop van minimaal 100.000 jaar kan je vinden op:
  http://www.klimaatgek.nl

 3. De uitvoering van dit satanisch geweld tegen de mensheid, heeft vele gezichten.
  In Spanje geven heel veel boeren hun boerderij op omdat de roverheid daar het voor elkaar gekregen heeft dat het regenwater zo snel mogelijk wordt afgevoerd naar de zee.
  Deze droogte zorgt voor gigantische misoogsten die we decennia lang niet meer hebben gehad in europa.

   • Klopt, maar het regent blijkbaar even veel als jaren geleden.
    Maar de vissen hebben stress door de lage waterstand in de stuwmeren.
    Dus moesten ze de stuwen weghalen zodat de vissen naar de rivier konden migreren….
    Maar dan wel geen water meer.

 4. Mooi artikel hoor. Maar nog steeds kijken mensen niet naar de lucht. Niemand lijkt het te boeien dat het firmament stelselmatig aangetast wordt, waardoor de zon steeds feller door komt. Dit veroorzaakt ‘global warming’ en andere klimaatsanomalieën. Elke keer als er weer metaal door het firmament gaat – en dit gebeurt overal ter wereld – niet alleen in SciFi land Ziomerica. Elon Musk vertelt je dit ook niet. Om de felle straling van de zon tegen te houden wordt er een laagje vochtaantrekkende aerosols gespoten; dat zijn die zgn ‘chemtrails’ van je (die vette strepen die langzaam oplossen en een dik ‘wolkendek’ veroorzaken.) Ik vermoed dat de meeste domme ganzen in de regering dit ook niet eens weten; ze lullen maar gewoon mee met het script dat ze opgedragen krijgen zonder ooit na te denken, in ruil voor een goed salaris en een royale oudedag security. Zo is stikstof zo’n script die de mensen bezig houdt, om ze vooral af te leiden van de WERKELIJKE oorzaak. Die eigenaardige dominatrice van de stikstof, van de Wal meen ik, zou zich eens moeten gaan verdiepen in wat NASA allemaal uitspookt en wat de gevolgen zijn van de weersmanipulaties waar je nooit wat over hoort. Je vriend Al Gore begon al met het zotte verhaal over CO2 toen Senator Kay Bailey Hutchison the House Bill had ondertekend om verder te rotzooien met EMF als gereedschap om het “weer te beheren”. Je kon toen die strepen als gangbusters zien verschijnen. En ruimtevaart is de 4e industriële industrie, ook al wil je dat niet geloven. De gifspuit heeft er ook mee te maken. Maar nee, mensen willen liever ‘protesteren tegen global warming’ en zich ‘klimaat activist’ noemen, terwijl ze niet eens weten wat de oorzaak is. Oh ja, natuurlijk, duizenden jaren geleden was de Aarde ook al opgewarmd. Hahahah! Zijn we teruggegaan in de tijd? Kan dat tegenwoordig ook al? (Antwoord is …. ! Jaaaah! goed geraden!) Dus het zal wel… waar maakt iedereen zich druk over als niemand naar de echte oorzaken van gebeurtenissen wil kijken…? (net zoals met Rusland, wat was nou de echte oorzaak? Juist. En wie kijkt er naar? Alleen de 10% die nog een beetje kan nadenken.) Toedeloe…. Beam me up Scotty!

 5. Stikstofsuppletie ligt aan de basis van een snelle groei ten koste van de voedingswaarde en ten faveure van de farmaceutische industrie.

  Je creëert er namelijk zieke, ondervoede mensen mee.
  Viktor Schauberger had hier in de vorige eeuw al heel andere oplossingen voor met als resultaat overvloedige oogsten van voedingsstoffenrijke producten.

  De farmaceutische industrie heeft hier destijds een stokje voor gestoken met als resultaat dat nu alleen nog maar naar oplossingen gezocht wordt in de vorm van stikstofsuppletie.

  Hoe triest en kortzichtig…😔

 6. Wat een achterlijk artikel.

  Juist stoppen met kunstmest .
  De aarde herstellen en lokale heirloomzaden.
  Oftewel: ales wat billie probeert te vernietigen en verbieden (en lukt met chemtrails etc)

  Van echt voedzaam voer heb je minder nodig

 7. Wat ons niet wordt verteld is dat de natuur zelf ook veel CO2 uitstoot.
  Het deel dat door de mens wordt uitgestoten is ongeveer 4% en dat wat de natuur uitstoot is zo’n 96% van het totaal.
  Bron NASA. (die van de ruimtevaart ja).
  Bijna niemand weet dat de natuur zelf dus zo’n 96% uitstoot, dat zou de perceptie over CO2 natuurlijk doen kantelen dus dit moet maar niet gezegd worden.

  • SansCulotte mei 17, 2023 at 12:07
   Zeg dat wel. De parasieten hebben het nog niet gehad over de CO2 die door de zee wordt ‘uitgestoten’. Straks komen ze nog met het briljante idee om alle oceanen te legen. 75% van deze planeet is bedekt met oceanen. Of anders wel alle vissen te doden. Het is allemaal zo’n gelul, maar weet je wat het is, mensen vinden het fijn om naar gelul te luisteren, want dan hebben ze weer wat te zeggen en klinken ze belangrijk, en dan kunnen ze ook lekker activistisch zijn e.d. met mooie kreten en uitspraken en tomatenketchup op schilderijen gooien om zichzelf de 15 minutes of fame te vergaren, en limonade aan de kant van de weg verkopen, tegen ‘global warming’. Hele stammen leuren mee met de bullshit, man – bijv politici, schoolkindjes, voedselbedrijven, en andere assortimenten aan domkoppen. Bullshit sells. En het domme vee trapt er in.

 8. Als we nu eens beginnen met al deze liberalen uit te roeien?
  Dan zijn ook 80% van de vliegkilometers niet meer nodig.
  En allerlei andere decadente uitspattingen zijn dan ook stukken minder.
  Ze zijn zelf het laaghangend fruit.

 9. p.s. nieuwe kretologie:
  Gisteren hoorde ik op RadioGld een nieuwe kreet: “hoge zonkrachten”. Deze stupide nieuwe kreet werd door een uitgenodigde spreker aangeleverd aan de DJ die zich er over verbaasde dat hij verbrand was ondanks het wolkendek dat er hing. In andere woorden, de UV kwam door. En dit wordt nu dus “hoge zonkrachten” genoemd. En zo verzinnen mensen allerlei nieuwe woordjes om het eea te verklaren waar ze niet verder over na willen denken. (Waar het WERKELIJK aan ligt is dat de zon niet zo best meer gefilterd wordt door de constante aantasting van het firmament dmv EMF ten behoeve van de ruimtevaart die nog nooit heeft plaatsgevonden.) Hoge zonkrachten, schaapies! Zegt het voort.

 10. Knots
  Zo tegenstrijdig als alles is.
  Kijk wat men in de lucht sproeit, in levensmiddelen stopt de E nummers,
  Voedsel genetisch gemanipuleerd, de voedingsstoffen eruit gehaald, pitloze appels, druiven, peren . Stel je voor dat de mens zelf een pit , boompje in zijn tuin zet en eigen appels kweekt.
  Oorlog voeren daar hoor je niet over in deze verbanden met CO2 en andere uitstoot .
  Drinkwater lijkt even onbetrouwbaar als slootwater.

  Een koe, geit , schaap op een grazig weiland is de boosdoener.

  • En de pharma afval, hoor je ze ook niet over. 👀
   Restprodukten muilkorf, pcr, vaccin
   Komen/ zijn uiteindelijk in het milieu.

  • Zelf planten of fruit(bomen) laten uitgroeien uit de pitten, dat was vroeger normaal. Aan het boompje op het balkon zat 1 bloesempje, dus zal wel weer een grote oogst worden 🙂 Geen manipulatie eraan. Maar bestuiving zal ook wel niet goed gaan.
   Ja veel genetisch gemanipuleerde vruchten zonder pit. Daar dacht je vroeger niet over na. Nu wel.
   Dan tenslotte nog een keer: de Waterfilter. Zorg dat je een goede hebt, niet elektrisch om niet afhankelijk te zijn van elektriciteit.
   Zelf heb ik een Aqualine via Sundancer. Filtert 99,9% van alle rotzooi uit het (sloot-) en kraanwater. Ook medicijnresten en dergelijke.

 11. Op een plaza in een grote franse stad stond Greenpeace een presentatie te houden over vliegtuig ‘uitstoot’. Ik vroeg ze of ze zich verdiept hadden in de ‘chemtrails’ waarnemingen. Nee, zei ze. En een andere greenpeace vrouw tetterde er dwars doorheen. Ik legde haar een klein beetje uit en vertelde dat ze alleen maar af en toe naar de lucht hoefde te kijken om bepaalde patronen te zien. Ze begon verwoed met haar ogen te knipperen, de ogen draaiden naar achteren in de kassen, wit, en haar gezichtsuitdrukking veranderde naar blanco. Niemand thuis. Kon het eea niet bevatten en het paste al helemaal niet in haar script. En zo worden mensen zoet gehouden met goeddoenerij die totaal geen nut heeft omdat ze zelf niet kunnen analyseren en logisch denken. Ze doen maar gewoon mee met de gangbare scripts die ze gevoerd krijgen en dan ze zijn helemaal tevreden en niet van hun stuk te brengen. En jij drijft langzaam maar zeker met de baggerstroom mee…

  • De oprichter van Green Peace, las ik ergens, had al aangegeven dat hij zijn handen hiervan aftrok. Klopte niet. De mensen, vrijwilligers “op de werkvloer” weten niet wat er achter zit. Net als bij Amnesty International.
   De “grote dames en heren” zorgen ervoor dat mensen worden opgepakt, een Amnesty haalt door acties sommigen weer uit het gevang. Maar hoe gaat het daarna met hen. Daarover hoor je niets meer.

   • ´Patrick Moore werd begin zeventiger jaren een van de sleutelfiguren van Greenpeace. Een van de mede-oprichters zei ooit in een interview: “Moore werd snel geaccepteerd in de binnenste cirkel op basis van zijn wetenschappelijke achtergrond, zijn reputatie (als milieuactivist) en zijn vermogen om praktische, no-onzin inzichten in de discussies.”

    Moore had op de universiteit o.a. een Bachelor of Science behaald in bosbiologie en een Doctorsgraad in die studie.

    Nadat, volgens Moore, Greenpeace steeds meer werd gedreven door politieke agenda’s en andere verschillen van inzicht heeft Moore in 1986 Greenpeace verlaten.´

    Via de link naar zijn boek en verdere informatie:
    https://www.succesboeken.nl/book/9789492665621/Onzichtbare-neprampen-en-verzonnen-onheil

 12. Beste Mensen

  Vraag niks aan mensen die niet weten wat nadenken is
  Waarbij zelfs hun leider aan geheugenverlies lijden zoals de president die het in het hoofd durft te halen
  Woorden te gebruiken als :
  Ooo ja joh … Hoe heet ik ook alweer
  Hihi …ooo jaah… Is ook zo … vergeetachtige Jan Hahah weet het alweer
  Het is ook zo
  Kan me er niks van herinneren

  Vergeetachtige Jan van de Sesamstraat is nog beter geschikt om een land te regeren
  Word het een kleinbeetje begrepen
  Schrijver dezes is ook geen slimmerik hoor?
  Probeer nu een beetje intelligent over te komen zo lijkt het tenminste
  Heel toevallig schoot de Jan te binnen
  Stom hé .

  Dank U

 13. kunstmest dood de micro organismes in de bodem en op langer termijn groeit er daar niks meer
  zie David Blume en permacultuur

 14. Jullie hebben het voorbeeld Nederland , S’werelds op een na grootste exporteur , mensen die toch gaan hoeven hun laatste steken niet toe te voegen , staan we aan de rand ,,, rutte zal uw beeld voor mijn ogen verschijnen , de Lakei , die op wil klimmen ( waarin ? )Hun Utopia , waarin geen enkel ,, : mens , elkaar meer vertrouwd daar ze allen Moordenaars zijn , in handeling , en / of geschrift . onder je mede bloedzuigers , ( een Aal soort ) . dus kweken van waar de vraag naar is , Kinderen , onderdelen , seks op een verkeerde manier , jullie zullen niets winnen , en op den duur inzien hoe jullie gehandeld hebben , het Monsterachtige leed , het overgrote deel ( waarom in stand houden ) van elites kinderen , kinderen , hebben absolut geen benul wat om hun heen gebeurd , zij zijn bang alles kwijt teraken in hun gevoels wereld , daaron houden ze aan wat ze tegelijker tijd Haten

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in