De Britse uitvaartondernemer J.O’Looney trok in het voorjaar van 2021 de aandacht toen hij sombere voorspellingen publiceerde over een mogelijke toename van het aantal sterfgevallen voor oktober tot en met december 2021. Als uitvaartondernemer met inzicht in overlijdensakten, contacten met pathologen en ziekenhuisverpleegkundigen, levert hij anekdotisch bewijs en vergelijkingen. Zijn persoonlijke ervaringen tijdens de Corona-crisis, inclusief wat er gebeurde met de medische zorg bij Covid in Engeland zijn huiveringwekkend. Zo zijn ook zijn ervaringen, schrijft Kla.tv.

Interviewer: Nou, we zijn erg blij om John O’Looney hier te hebben. Hij is een begrafenisondernemer die de Milton Keynes familie begrafenisdiensten leidt in Milton Keynes, Engeland. John, hartelijk dank voor je komst vandaag. [Milton Keynes = een grote stad in Engeland, bevolking ongeveer 230.000]

O’Looney: Graag gedaan. Bedankt dat ik mocht komen.

Interviewer: Ik denk dat de meeste van onze kijkers bekend zullen zijn met uw virale interviews die u deed aan het begin van de zomer en aan het eind van de herfst, waarin u een aantal ernstige waarschuwingen gaf. U zei ook dat u in contact stond met een groep deskundigen, en zij zeiden dat we een enorme toename van sterfgevallen zouden zien in oktober, november en december. en op dit moment zitten we midden in het verkoudheid- en griepseizoen.Dus hebben de huidige gebeurtenissen uw vrees van toen bevestigd?

O’Looney: Ja, zeker weten. Dus, wat we zien is een steeds groeiend aantal, in het bijzonder van trombose sterfgevallen, interessant genoeg. Dus, dat komt neer op hartaanval, aneurysma, [Aneurysma = abnormale uitstulping of ballonvorming in de wand van een bloedvat.] of beroerte, en het zijn er in ongekende aantallen. Ik heb nog nooit zoveel sterfgevallen gezien. En niet alleen bij ouderen. Het zijn allerlei soorten mensen. Mensen in de 20, in de 30 en 40, en mensen die normaal niet dood gaan, weet je. En dit was voorspeld en het is (het is) uitgekomen.

Interviewer: Juist. Welnu, ik luisterde naar een recent interview en u zei dat u dit jaar meer trombosedoden hebt gezien dan de voorgaande 14 jaar. Als u dat zegt, bedoelt u dan de voorgaande 14 jaar samen of een groter aantal dan een van die 14 jaren?

O’Looney: Nou, om je een hoeveelheid te geven… Ik bedoel een grotere dan elk van die 14 jaar. De stijging is wel fenomenaal. Het is geen twee- of drievoudige stijging. Het is ongeveer een 500 of 600% stijging. Dat soort getallen. En over het algemeen, bij een enkele gelegenheid, krijg je een trombose (geval). Het zou een oudere persoon zijn. Het zijn geen twintigers, dertigers en veertigers. En ze zijn allemaal geprrikt. Ik heb onlangs met een paar interessante mensen gesproken. De ene is een verpleegster van de spoedeisende hulp, Michelle genaamd, en zij vertelde mij dat 9 van de 10 patiënten die zich melden bij de spoedeisende hulp buiten adem zijn en dat zij vaccins hebben gekregen.
De reden van hun aanwezigheid is dat ze bloedklonters hebben. Dus maken ze een snelle röntgenfoto en als de bloedstolsels in hun borst zitten, overwegen ze hen op te nemen en als dat niet het geval is, als ze niet in de borst zitten en ze zitten in een ledemaat, sturen ze hen naar huis. Maar wat er dan onvermijdelijk gebeurt, is dat deze mensen… de klonter verplaatst zich van de ledemaat naar, je weet wel, ofwel het hart of de nek, en deze mensen sterven. En ik heb vrienden in de buurt die voor de lijkschouwer werken en ze hebben het erg druk omdat ze erop uit moeten om deze mensen thuis op te halen. Ze zijn heel plotseling gestorven aan trombose.

Interviewer: Bent u als begrafenisondernemer op de hoogte van alle lijkschouwersverslagen? Is er een overlijdensakte voor elk lichaam dat binnenkomt?

O’Looney: Niet altijd, want als begrafenisondernemer hoef ik de overlijdensakte niet te zien, maar wat ik wel zie zijn de papieren van de lijkschouwer. Overal waar een plotselinge dood is, is de lijkschouwer erbij betrokken, en hij schrijft een zogeheten Formulier-6. En een deel van mijn werk als begrafenisondernemer is het papierwerk en de aanvraag voor crematie verzamelen, want de overgrote meerderheid van de begrafenissen in het Verenigd Koninkrijk zijn crematies. Ik zou zeggen dat ongeveer 5% begrafenissen zijn. En dat is meestal een cultureel ding, weet je. Dus, ik zie dit papierwerk en ik moet dit papierwerk doornemen en controleren en ervoor zorgen dat het correct is. En ik zie de doodsoorzaak omdat het is opgeschreven door de lijkschouwer. En het is naar mij gemaild. Dus dan print ik het uit, controleer het, en als er een probleem is; als er een fout is, ga ik terug naar de lijkschouwer en laat het opnieuw opsturen, weet je.

Interviewer: Juist. Zijn er ook lijkschouwers die klokkenluiden zoals u?

O’Looney: Nee, want dan verliezen ze hun carrière. In feite, heel interessant, heb ik druk uitgeoefend op de hoofdlijkschouwer, omdat ik mijn plaatselijke lijkschouwer niet voor het blok wil zetten. Omdat zij weten wat er aan de hand is, weet je. Hij is een goede vent, mijn lokale lijkschouwer. Het zijn goede mensen, en ik twijfel er niet aan dat ze weten wat er aan de hand is. Ze zien de enorme toename van trombosesterfgevallen, bijvoorbeeld. We zien het allemaal. Weet je, kijk naar de jonge voetballers (voetballers), de FIFA voetballers die als vliegen neervallen (in grote aantallen sterven), op dit moment (op dit moment). Dit zijn mensen op het hoogtepunt van fysieke fitheid en perfectie. Weet je, waarom gaan ze dood? Waarom storten ze in? Ik denk dat er iets van honderdacht zijn gestorven in de laatste zes maanden- geregistreerde spelers en trainers. FIFA geregistreerde spelers en trainers. Dat is gewoon niet normaal.

Interviewer: Juist. Naast deze trombosesterfgevallen, vermeldt u, in feite in een zeer recente video, de aanval op het immuunsysteem die het vaccin veroorzaakt.

O’Looney: Ja. Dus, ik was me daar niet echt van bewust, totdat ik een vergadering bijwoonde in september. Dus de telefoon ging in september en ik werd uitgenodigd voor een bijeenkomst in Westminster en adres, in Birdcage Walk. [Birdcage Walk = een Londense evenementen- en conferentielocatie]. Op deze bijeenkomst. Er waren ongeveer 18… het werd gemeld als een groep anti-vaxxers, en dit waren mensen van het kaliber van professor Dolores Cahill en Dr. Tess Lawrie, Dr. Sucharit Bhakdi. Weet je, dit zijn geen anti-vaxxers. Dit zijn mensen die hun carrière hebben gebouwd op hun wetenschap, en zij staan aan de top van van hun beroep). Er waren er veel van hen – 18 van hen – we kregen audiëntie voor een ontmoeting met een man genaamd Sir Graham Brady die commissaris is van het 1922 Conservative Private Members’ Committee [ Conservative Private Members’ Committee, is de parlementaire groep van de Conservatieve Partij in het Britse Lagerhuis, opgericht in 1923], dus hij is een zeer hooggeplaatste Tory politicus.

Je weet wel, zeer hoog (hooggeplaatst). En we hebben allemaal een getuigenis afgelegd. We stelden onszelf voor. We hadden vijf minuten om te spreken, en onze zorgen te uiten. En men had het gevoel dat zodra hij de kamer verliet hij het wist. Hij was, … betekent dat dat hij medeplichtig is? Hij zei dat hij zou doen wat hij kan, maar zijn handen zijn gebonden en hij kon niets beloven en weet je wat? Er is niets veranderd. Ze gaan nog steeds door en injecteren kinderen op scholen. Sir Graham werd verteld dat 70% van de gevaccineerde kinderen zouden worden gesteriliseerd als neveneffect van deze injecties. En massa’s wetenschap werd op tafel gelegd om te verifiëren wat ze zeiden, om te ondersteunen wat ze zeiden. En je moet onthouden, dat mensen als Delores, bijvoorbeeld, die de Britse regering adviseerde in haar twintiger jaren, weet je. Ze is een zeer, zeer… ze is een genie. Tess Lawrie, zij is een genie op haar gebied. Op hun respectievelijke gebieden weten ze waar ze het over hebben. Weet je, maar ze staan niet op de loonlijst van de farmaceutische industrie en ze staan niet op de loonlijst van de overheid. Dus ze zijn in diskrediet gebracht.

En hem werd verteld dat veel kinderen zouden sterven aan myocardia, en tot 70% zou worden gesteriliseerd. En ik was geschokt. Want dat was natuurlijk niet iets wat ik wist, je weet wel, wat ik wist uit mijn vak als begrafenisondernemer. Dus er werd ook gesproken over de schade die aan het immuunsysteem werd toegebracht. En dat zou geleidelijk in de loop van de tijd gebeuren – en de wetenschap werd uitgelegd – en dat in meer dan twee jaar je lichaamscellen zullen regenereren en de nieuwe cellen die regenereren nadat je bent geïnjecteerd zullen nieuwe instructies dragen en die nieuwe instructies zullen je immuunsysteem tegen je opzetten. Het prepareert het, dus je weet wel, het zal je langzaam uitputten en de symptomen daarvan zijn natuurlijk ziekte en aandoeningen, en daar is je covid.

Interviewer: Ja.

O’Looney: Begrijp me niet verkeerd. Er is een covid. Er is een covid. Er is een virus daarbuiten. En ik heb met veel mensen gesproken. En ik heb het zelf gehad, dus het is er. Maar het is te genezen; het is niet deze dodelijke pandemie; het is niet iets dat elke 12 weken experimentele gentherapie vereist voor de komende 5 jaar.

Interviewer: Of een complete stillegging van de economie.

O’Looney: Ja, wel dat is opzettelijk, is het niet? Want in het VK weet ik… nou ja ik weet het niet… ik kan de wereldgebeurtenissen niet volgen- ik heb het te druk, maar in het VK waren er bijvoorbeeld 400.000 kleine bedrijven die opzettelijk door de regering zijn vernietigd. En toch zijn er 600 nieuwe miljardairs.

  Kwade geneeskunde

Interviewer: Ja.

O’Looney: Je weet, het is er, is het niet. En ik denk dat het heel interessant is, want ze blijven echt grote fouten maken. En een van de grootste fouten die ze onlangs lieten zien. Ze proberen duidelijk van Boris Johnson af te komen. Je weet dat de mediamoord in volle gang is. En een van de dingen die ze lieten zien was dat alle ministers het kerstfeest hadden en maskerloos dansten afgelopen kerst. Nu, dat … Oké, dat gaat zijn geloofwaardigheid als premier vernietigen, maar wat het ook doet, is, het vertelt je dat elke minister in die kamer het wist. En er was geen risico. Dus, ze hebben daar een soort klotezooi laten slingeren, omdat de mensen dat kunnen zien, kunnen zien dat niemand van hen zich er druk over maakte. Dus ze wisten het allemaal. Ze waren allemaal medeplichtig aan een vreselijke leugen. Weet je, maar mensen willen niet altijd de waarheid zien. Het soort van, doen wat ze gezegd wordt te doen.

Interviewer: Ja. Voor dit interview dacht ik eraan iets ter sprake te brengen dat me ter ore kwam. Ik heb vrienden in de Verenigde Staten die me verhalen hebben verteld over geliefden, vrienden die naar het ziekenhuis zijn gegaan en onder een protocol zijn geplaatst dat ik zojuist een naam heb gegeven, en ik noem het het doodsprotocol, maar omdat ik er geen expert in ben, dacht ik niet dat ik het zou noemen, ware het niet dat ik een paar uur geleden een nieuw artikel van Jon Rappoport zag waarin hij er alles over vertelt. En hij noemt een groep genaamd het Center for Medicare and Medicade services [CMS – Center for Medicare and Medicade Services = Amerikaans Federaal Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Diensten] en zij zijn klokkenluiders en er was een rapport in de American Association of Physicians and Surgeons [Amerikaanse Vereniging van Artsen en Chirurgen = politiek conservatieve Amerikaanse vereniging van artsen en chirurgen] en laat me u gewoon het openingscitaat van dit artikel geven. Er staat: “Bij opname in een eens zo vertrouwd ziekenhuis worden Amerikaanse patiënten met Covid-19 virtuele gevangenen die onderworpen worden aan een rigide behandelingsprotocol voor het rantsoeneren van medische zorg voor 50-plussers. Ze hebben een schokkend hoog sterftecijfer.”

O’Looney: Ja.

Interviewer: En ik zou graag naar een aantal punten willen gaan over hoe ze… niet alleen covid promoten, maar het lijkt erop dat ze moord promoten. En u noemde…

O’Looney: Het is erg interessant. Dus Matt Hancock hier, enige tijd geleden, toen hij in de regering zat. Hij kondigde aan dat hij alle patiënten uit ziekenhuizen, covidpatiënten, liet overbrengen naar verzorgingstehuizen om ze een goede dood te geven. Nu de Griekse vertaling van een “goede dood” is het woord, “euthanasie”. Dus hij vertelde het iedereen en ze hebben het nooit ingezien omdat de meeste mensen geen Grieks kennen in het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, ze vertellen ons wat ze doen, en de mensen missen het gewoon. Dus je moet… soms luisteren mensen wel, maar meestal luisteren ze niet echt, weet je. Dus dat is wat er gebeurd is. Het sterftecijfer in verzorgingstehuizen correleert perfect met het gebruik van Midazolam [Midazolam = een verdovend en slaapverwekkend middel] en de hoeveelheid die wordt verstrekt.

Weet je, het is goed besproken. Goed onderzocht door een aantal mensen met behulp van Freedom-of-Information Acts om de cijfers te verkrijgen. Weet je, het is wat het is, helaas; het is wat het is. Maar ik ben het ermee eens; ik heb een groeiend aantal mensen extreem boos zien worden over het gebrek aan zorg dat hun dierbaren hebben gehad. En wat nog schrijnender is, ik heb een aantal zeer moeilijke gesprekken gehad met verpleegkundigen die me gebeld hebben en die tot in de kleinste details beschreven hoe ze mensen DNR’s [DNR = Do Not Resuscitate; Niet reanimeren] opleggen zonder het hen zelfs maar te vragen. Weet je, en dan geven ze hen dingen zoals Remdesivir [Remdesivir = antiviraal medicijn].

Interviewer: Ja. Oké, dan is dat ook aan de hand in het Verenigd Koninkrijk.

O’Looney: Ja, dat is gek, weet je. Midazolam ook. Weet je, waarom zou je iemand die moeite heeft met ademen een zwaar kalmerend middel geven? Er kan maar één resultaat zijn, nietwaar? Je weet wel, dat de ademhaling aanzienlijk erger wordt, omdat het onderdrukt wordt met… weet je, en dit is waarom ze sterven. Ze moeten wel erg sadistisch zijn, de mensen die dit doen. Ik twijfel er niet aan dat… weet je, ik had een paar verpleegsters hier een paar weken geleden, ik deed een begrafenis, en we spraken hier diepgaand erover en ze zeiden, “Je hebt gelijk, wat je zegt.” En één van hen kon haar ogen niet van de vloer houden. Weet je, omdat ze weten dat wat ze doen verkeerd is. En ze weten dat wat ze doen onaanvaardbaar is. Ze zijn slaven van de geldschieter; en daar ligt het probleem. Ik denk dat de mensen in de NHS [NHS = Britse Nationale Gezondheidsdienst] de sleutel zijn om ons te redden. Zij moeten in staking gaan. Ze moeten in staking gaan zodat hun baan niet langer geloofwaardig is en geen gewicht meer heeft, en hun verhaal vertellen, en het in zulke aantallen vertellen dat het niet vermeden kan worden. Zodat, weet je, om het publiek een kans te geven om de waarheid te weten. De geïnformeerde toestemming die ze momenteel niet krijgen, weet je?

Als ik met mensen praat, is het bijna als een “Eureka!” moment voor ze; je kunt het zien. Recht voor hun raap… je weet wel. En ze realiseren, ze realiseren zich, maar de gemiddelde Joe Bloggs, wat doen ze? Ze loggen in op de PC de hele dag en ze werken in verzekeringen of een makelaar en dan komen ze thuis en ze kijken Netflix of Facebook en ze zijn niet ingeschakeld. En het is pas als je een soort van gaat zitten en zegt, nou, denk er logisch over na, A, B en C. En zoals ik al zei, het kerstfeest. Alle ministers renden rond, je weet wel, maskerloos en in elkaars nabijheid. Zegt je dat dan niet dat er nooit een pandemie is geweest. Er was geen… er is een virus. Er is een virus, ik weet het, ik heb het gehad. En het is zeldzaam. Ik voelde me rot. Maar het is behandelbaar. Je kan het overleven, want hier ben ik. En weet je, het zijn leugens. We zijn gevoed met een stroom van leugens, en het gaat allemaal om financiën. Omdat er geen goud is om het aantal bankbiljetten in omloop te ondersteunen. En er is geen geld. Er is geen geld meer. De economie staat op instorten. Het is al een lange tijd overeind gehouden, met kwantitatieve versoepeling en dat soort dingen. En het is tijd voor de banken om het allemaal weer op te nemen, dus de manier waarop ze dat doen is iedereen decimeren; alle huizen en bedrijven opnieuw in bezit nemen, en de cyclus begint opnieuw, weet je?

Dus dat is het. Ze gooien een beetje ontvolking erin en voeren tegelijkertijd voor iedereen een sociaal kredietsysteem in. Dus er zijn een aantal mensen betrokken met hun kleine agenda’s, weet je. Hun eigen agenda’s. Het is verschrikkelijk triest, is het niet? De sleutel tot dit is mensen, echt. Ik bedoel, dat is een beetje waarom ik me heb uitgesproken, want ik zie… het sterftecijfer, het was niet wat ze zeiden dat het was in 2020. Het was er niet; het was niet wat ons verteld werd. En weet je, ik keek naar mensen die door de deur kwamen, en verpleegsters vochten om wie de vuilnisbakken leegmaakte. Weet je, het was gewoon geen pandemie. In feite waren hier meer sterfgevallen plaatselijk, in mijn burrough, in 2019, dan er waren in 2020, ondanks een vreselijke pandemie, weet je, die ieders bedrijf ruïneert, opzettelijk. En natuurlijk zijn ze heel voorzichtig hoe ze het gedaan hebben, weet je. Voor de gemiddelde Joe Bloggs die voor een werkgever werken, weet je, als je de kans wordt geboden om thuis op je kont te gaan zitten, voor 80% van het geld, zullen de meesten zeggen, “Ooh, heerlijk, ja. Daar willen we wel wat van.” Weet je, en ze worden meegezogen, en ze gaan langzaam, 65%, 60%, 50%. En als ze dan terug aan het werk willen, kunnen ze niet meer omdat de zaak geruïneerd is. Weet je. En dat is wat er gebeurd is. Dus ik hoop dat er genoeg patriotten in Amerika zijn om een echt verschil te maken en ons te redden, want dat is waar ik denk dat we gered zullen worden. De oorlog zal gewonnen of verloren worden in Amerika.

Interviewer: U denkt dat het V.K. uit beeld is?

O’Looney: We hebben geen wapens.

Interviewer: Dat is waar het op neerkomt.

O’Looney: Ja, dat is waar het op neer zal komen. Het grootste wapen dat we hebben is massale niet-naleving. Als je erover nadenkt, als je van deur tot deur gaat om mensen in Groot Brittannië te dwingen zich te laten vaccineren, dan kunnen we ons op geen enkele manier verdedigen. Wat gaan we dan doen? De straat op rennen met knuppels en messen tegen de gewapende politie of zo? Maar in Amerika is iemand dwingen te vaccineren met een AR-15 een grotere uitdaging.

  Kijk: Agent, 30, overlijdt plotseling en onverwacht na hartaanval tijdens training in sportschool

Interviewer: Wacht Groot-Brittannië gewoon af wat de kanaries – of de proefkonijnen – Duitsland en Oostenrijk doen? Wachten ze tot 1 februari om te zien of Oostenrijk weg kan komen met hun mandaat?

O’Looney: Ik denk dat ze verschillende benaderingen uitproberen in verschillende landen om te zien welke het meest succesvol is en dan zullen ze daarmee doorgaan. Ik zou er bij iedereen op willen aandringen om te blijven vechten, want het wordt steeds moeilijker om je te verstoppen, en hoewel mensen misschien het gevoel hebben dat de tijd voor hen kort is, geloof me, dat is niet zo. De tijd is kort voor de mensen die deze leugen verspreiden, want ze zullen onthuld worden. Ik heb dokters en politie die me bellen, verpleegsters die me bellen, allemaal zeggen ze hetzelfde. Het is een totale leugen.

Op onze media zeggen ze dat de ziekenhuizen vol zitten met niet-ingeënte mensen. Dat is een verzinsel. Het is het tegenovergestelde. Negen van de tien patiënten daar, vol met bloedstolsels, zijn gevaccineerd. Ik heb dat van zoveel professionals gehoord dat ik de tel kwijt ben. Dus, of je het nu wilt geloven of niet, het maakt het niet erger. Dat is de waarheid. Dat is de realiteit. Je kunt een paard naar water leiden, maar je kunt het niet dwingen te drinken.

Interviewer: Dus als je zegt dat je gemiddelde kerel die een gewone werkdag en baan heeft en naar huis wil gaan en Netflix kijken, dat is een groep, maar je denkt dat mensen binnen de medische inrichting – oh, boy! – ze weten het.

O’Looney: Ze weten het. Je moet onthouden dat sommigen van hen volledig in Covid zullen investeren. Ik weet, zeker vanuit mijn standpunt als begrafenisondernemer, dat toen Covid voor het eerst werd aangekondigd, ik zeer bezorgd was. Ik ben drieënvijftig jaar oud, en ik ben een ex-roker, dus ik ben misschien een beetje op de borst… het was een echte zorg voor mij. Hier is dit vreselijke virus waar mensen van instorten. We kregen beelden te zien van mensen in China die letterlijk op straat stierven. Dat is gewoon niet gebeurd, dus het was duidelijk nooit waar. Maar mensen hebben een kort geheugen, en de hippocampus [Hippocampus = een deel van de hersenen] van de hersenen is aangetast, en ze gaan in die doodsbange vluchtmodus, en ze zoeken voor vaccins die eigenlijk geen vaccins zijn, het zijn experimentele gentherapieën maar opnieuw gelabeld zodat ze acceptabeler lijken omdat we allemaal als kind vaccins hebben gehad, inclusief ikzelf.

De cognitieve dissonantie is verbijsterend, en zeker voor mij, mensen die ik ken die als zeer academisch intelligent en op de hoogte worden beschouwd, zijn er volledig in meegezogen, ook al heb ik hen verteld dat dit niet de waarheid is. In heel 2020 was er geen toename van het sterftecijfer, helemaal niet. Het was zelfs iets lager in Milton Keynes, maar de mensen willen daar geen rekening mee houden. Ze zijn er nog steeds van overtuigd dat er een pandemie was, gewoon een pandemie zonder sterfgevallen.

Interviewer: En het lijkt er niet op dat er een soort correlatie is tussen intelligentie en I.Q. en of je voor de pandemie valt of niet. Het is iets anders.

O’Looney: We zijn allemaal een beetje anders bedraad, en ik heb mezelf deze vraag gesteld: zou ik me misschien hebben laten vaccineren als ik geen begrafenisondernemer was geweest, als ik niet in de bevoorrechte positie had verkeerd waarin ik me nu bevind? Mogelijk. Misschien. Ik zal het nooit weten, of wel? Ik denk dat waar ze bij mij in de fout gingen, de massale pogingen waren om iedereen bewust te bestempelen als een Covid-dood. Kankerpatiënten, hartaanval slachtoffers, zelfs een man die werd overreden – ze zijn allemaal Covid sterfgevallen. En ze waren te enthousiast, te gretig, om mensen te labelen met Covid terwijl er geen enkele mogelijkheid was dat ze Covid sterfgevallen waren. Ik begon toen een rat te ruiken en dat ging gepaard met geen toename van het aantal doden.

En, weet je, naarmate de tijd verstreek, verwachtte ik dat het sterftecijfer zou stijgen zodra ze begonnen te vaccineren, en ik was daar heel open over met een aantal vrienden in november en december van vorig jaar. En zie, op 6 januari begonnen ze lokaal te vaccineren en het sterftecijfer schoot onmiddellijk door het dak. Dat was pandemisch niveau. Zoiets had ik nog nooit gezien. Maar het begon pas op het moment dat ze naalden in armen stopten. Dus, weet je, is dat een pandemie? Of is dat een extreem dodental om een pandemie met naalden te veroorzaken? Ik denk dat we het nooit zullen weten, maar het lijkt mij van wel. Het hangt ervan af of je een kritische denker bent of niet, en ik heb alles voorspeld wat er is gebeurd en nog steeds gebeurt.

Dus ik moet wel een kritische geest hebben, denk ik. En ik heb ook het voorrecht gehad om in het gezelschap te verkeren van heel aardige, zeer deskundige mensen die me de hand hebben gereikt en me als het ware in de kudde hebben opgenomen, en ik heb het voorrecht om veel online vergaderingen bij te wonen. Ik zit ze niet allemaal bij omdat ik niet meer hoef te weten, echt niet. Ik weet wat er gebeurt. Het is wat we eraan gaan doen om het te stoppen. Zijn we echt in staat om het te stoppen? Ik weet het echt niet. Ik hoop van wel. Ik hoop het, want, weet je, hier in het Verenigd Koninkrijk, gaan ze zich richten op kinderen en ik vermoed in januari op kinderen onder de 12 jaar. Weet je, ik wil niet dat mijn kind gesteriliseerd wordt.

Interviewer: Heb jij kinderen?

O’Looney: Ik heb een zoon van 11. Ik wil niet dat mijn kind het risico loopt op myocardia en de dood. En in de twee jaar dat deze “plandemie” aan de gang is, heb ik nog geen enkel kind gezien dat gestorven is aan Covid, dus wat is de noodzaak? Er is geen noodzaak.

Interviewer: Ja, ja. Ik woon in Japan, en een paar dagen geleden was er wat aanvankelijk goed nieuws leek. Er was een mededeling van de Japanse regering, het Ministerie van Volksgezondheid, dat zegt: “Vanaf nu moeten alle artsen patiënten die een Covid-vaccin krijgen waarschuwen voor de mogelijkheid van myocarditis, pericarditis, [Myocarditis = ontsteking van de hartspier. Pericarditis = zwelling van weefsel rondom het hart] etc.” En ik dacht, “Dit is verbazingwekkend! Wat is dit? De eerste regering in de wereld die dit aankondigt?” Maar dan, blijf lezen, blijf lezen, en dan zegt het onderste deel, “Maar het risico hierop is extreem laag, en het risico op deze zelfde ziektes bij kinderen is hoger door Covid zelf.” Nu, dat kwam tegelijk uit met het Duitse rapport dat zei wat? Tien miljoen kinderen tussen 5 en 18, geen sterfgevallen? Ik bedoel, vreemd.

O’Looney: Ja, ja, en het probleem is dat regeringen geen landen regeren, of wel? Het zijn bedrijven die landen regeren. En daar ligt het probleem. Daarin ligt het probleem. Het is de Grote Reset. Dit is de Grote Reset, en heel langzaam gaan mensen alles verliezen, denk ik, in de komende 3 tot 5 jaar. Ik bedoel, ze zeiden ook tijdens de vergadering die ik had met Sir Graham, meer huiveringwekkend, dat iedereen die een actief ingrediënt heeft gehad en geen placebo, tussen de 2 en 5 jaar te leven heeft. Dus, we zijn aan het eind van het eerste jaar, en we beginnen nu mensen ziek te zien worden. Zieker, omdat hun immuunsysteem nu is aangetast. En ik heb een aantal van die mensen laten bellen. Een momentje.

Nat, wil jij dit gesprek aannemen, alsjeblieft? Dank je, schat. Dus, waar was ik? Ja, dus, en de manier waarop dat werkt is, als het immuunsysteem wordt aangetast, verlies je de mogelijkheid om zelfs een gewone verkoudheid te bestrijden. En ik zie dit bij, bijvoorbeeld, kankerpatiënten, die chemotherapie krijgen en het immuunsysteem decimeert. En ik spreek met mensen die, uiteraard, hun families die binnenkomen en ik praat met hen, en ze vertellen me, je weet wel, “Oh, papa deed het echt goed. De tumor was bijna weg. En toen werd hij verkouden.” Weet je?
En dat is wat hen doodt. En dat is wat we zien bij mensen. Nogmaals, echt, echt ziek, herhaaldelijk, vooral bij meer, hoe meer injecties ze hebben, hoe zieker ze worden. Ik heb iedereen gewaarschuwd die ik kon, en ik zal dat blijven doen. Wat kan je doen? Wat kan je doen? Weet je, je kunt een paard naar water leiden, maar je kunt het niet dwingen te drinken, helaas. Iedereen moet zelf beslissen, weet je, welke actie het beste voor hem is. Maar als je mensen chanteert en zegt dat ze niet mogen werken, geen boodschappen mogen doen, niet naar hier en niet naar daar mogen gaan, geen familie mogen zien en niet mogen reizen, dan geef je ze toch geen keuzevrijheid? Dus…

Interviewer: Ja. Nou, ik ga dit afronden want we vertalen dit in het Duits en ze willen dat ik het beperk tot 30 minuten, maar ik zou nog één ding willen vragen. U zei dat het 3 tot 5 jaar duurt voordat de totale controle er komt, maar als je luistert naar mensen als RFK Jr., C.J. Hopkins, Yeadon, Bhakdi, dan zeggen zij dat het nu de hoogste tijd is en dat de komende maanden bepalend zullen zijn voor

  Krankzinnige wetenschappers experimenteren nu met mRNA-injecties in rundvlees, gevogelte, varkensvlees en producten... voedselvoorziening biowapens?

O’Looney: Dat is zo! De komende maanden. Ik zal je vertellen wat we zien. We zien een groot ontwaken. En ik heb dit zelf gemerkt, want ik heb letterlijk duizenden en duizenden telefoontjes en e-mails gehad. Welnu, als het grote ontwaken komt, moeten ze hun spel opvoeren, omdat ze aanvoelen dat er weinig tijd over is om in deze leugen te laten geloven. Dus ze gaan hun spel opvoeren en ze gaan alles proberen wat ze kunnen. Wij zijn de 99%, dus er zijn er teveel van ons. En ik vraag me af of mensen echt gaan toekijken hoe hun buren naar concentratiekampen worden afgevoerd en niets doen? Ik weet het echt niet. Ik hoop van niet. Ik hoop van niet. Als ik dat twee jaar geleden tegen hen had gezegd, weet ik dat de mensen me zouden uitlachen en zouden zeggen: “Nee, nee. Dat zal nooit gebeuren.” Ze hebben zes super gevangenissen gebouwd in de UK. Zes. In een tijd dat de economie op zijn knieën ligt. Maar nu zeggen ze dat dit het moment is om te investeren in honderden miljoenen ponden aan super gevangenissen.

Interviewer: Ja. Ja.

O’Looney: Ik zou graag een minister dat horen verantwoorden, op dit moment in de geschiedenis. Ik weet zeker dat ze ze nodig zullen hebben. Ik weet zeker dat ze ze ergens voor nodig zullen hebben. Ik vermoed dat wij dat waarschijnlijk zullen zijn.

Interviewer: Nog een laatste boodschap voor collega begrafenisondernemers, lijkschouwers, of artsen of verpleegkundigen die willen stoppen met hun hoofd naar beneden te houden, hun hoofd op te heffen en te alarmeren zoals u? Er moeten er toch een paar zijn die er dicht bij zijn; die op het punt staan.

O’Looney: Ja, dus. Voor mij waren er twee belangrijke katalysatoren, die me ertoe aanzetten om me uit te spreken. Een daarvan was een man genaamd dokter Sam White, die zich uitsprak nadat hij ontslag had genomen, en onmiddellijk uit het GMC-register werd geschrapt [GMC = General Medical Council].

Weet je, ik keek naar wat hij had gezegd, en was nederig omdat deze man zijn carrière zou opofferen, weet je? Voor alle anderen. Dat inspireerde me. En ook de afschuwelijke manier waarop de Australische mensen zijn behandeld en ze nu in concentratiekampen stoppen, en waar is de internationale verontwaardiging? Die is er niet omdat ze allemaal medeplichtig zijn. En deze bedrijven runnen landen. Ze worden niet geleid door regeringen. En hier in het Verenigd Koninkrijk hebben we conservatieven en arbeiders, maar het zijn twee kanten van dezelfde medaille, weet je. Dus, ze praten over de grote reset. Ik zou graag denken dat het tijd is om het leiderschap en het bestuur te resetten. En de manier om dat te doen zal massale non-conformiteit zijn, weet je. En hen dwingen om mensen letterlijk uit hun huizen te rukken. En helaas zal die verschrikking en terreur misschien het enige zijn wat de mensen wakker zal schudden.

Zullen de mensen het aanvaardbaar vinden dat we naar een concentratiekamp in het Verenigd Koninkrijk worden gesleept? Mijn vrouw wilde het niet zien. Ze begint het langzaam te zien en maakt zich steeds meer zorgen. Weet je. Een vriend zei bijvoorbeeld: “Je kunt langskomen, maar je moet een test afleggen en je moet dit doen,” en weet je wat? Ze zijn geen bedrijf meer dat we gaan bezoeken. Zo simpel is het, want ze leiden ons, ze marcheren ons regelrecht naar slavernij.

Wat betreft de medische professionals en de lijkschouwers en de verpleegkundigen en artsen en begrafenisondernemers, wil ik dit tegen u zeggen: Ik heb er lang over nagedacht voor ik besloot me uit te spreken. Het was waarschijnlijk een paar maanden. Omdat ik een kritische geest heb. En ik keek vooruit en ik wist dat ik twee duidelijke keuzes had. Ik kon me nu uitspreken terwijl ik nog de vrijheid heb om dat te doen, of ik kon volgend jaar rond deze tijd tegen een gevangenismuur schreeuwen.

Je kunt alleen maar bukken en duiken voor zo lang. Je zult moeten gehoorzamen en deze zeer gevaarlijke injecties in je moeten krijgen, en er is een goede kans dat je ziek wordt en sterft. In de wetenschappelijke gemeenschap heerst het gevoel dat het Russische Roulette is. Dus als je komt opdagen heb je geluk of niet. En ik vroeg me af hoe ze mensen die een placebo hadden gekregen, zouden schaden. Hoe zouden ze dat doen. En toen kondigden ze aan…

Interviewer: De boosters.

O’Looney: De boosters, ja. 3 of 4 per jaar voor de komende vijf jaar. En weet je. Omicron is net uitgekomen. Ze hebben er al drie boosters voor klaarstaan. Hoe is dat fysisch mogelijk?

Het is niet mogelijk, tenzij het van te voren was bepaald. En nogmaals, mensen denken niet kritisch na. Ze zijn in paniek. Hun hippocampus is, “Ooohhh, covid!” Ze denken niet logisch na. Weet je, hoe kunnen ze Omicron aankondigen, en dan aankondigen, “We hebben al de drie injecties.” Zegt dat niet alles wat je moet weten, als je ministers allemaal dansen en elkaar vasthouden op een kerstfeestje vorig jaar, terwijl ze ons vertellen om onze bedrijven af te sluiten en te decimeren. Dit gaat niet over covid. Het gaat niet over covid. Er is een covid. En ja, als je extreme co-morbiditeiten hebt [Comorbiditeiten = het naast elkaar bestaan van twee of meer ziekteprocessen, ongerealiseerd naast de hoofdziekte] zal het je doden.

Dus ik zou er bij deze mensen op aandringen om te overwegen, kunnen ze nog 12 maanden, 18 maanden, bukken en duiken, voordat ze geprikt worden, en ziek worden en sterven? Of willen ze een echt verschil maken en aan de goede kant van de geschiedenis staan? We gaan toch allemaal een keer dood. Weet je, jij, ik… het is een reis die we allemaal gaan maken. Ik zou liever bekend staan als die ene man die opstond en zei, “Dit is verkeerd. Dit is verkeerd. En dit is waarom.” En dat is wat ik heb gekozen om te doen. En als mijn leven misschien dat van iemand anders kan redden, ergens, je weet wel je kind, of je familie of iemand aan de andere kant van de wereld, dan zou mijn leven van waarde zijn geweest.

Interviewer: Ja. Het is als de professor in New Mexico die voor zijn studenten stond en zei, “Hé, ik heb een geweldige baan. Ik ben leraar van het jaar. Ik heb geen echte reden om dit allemaal weg te gooien, maar als een van de vrouwen in deze klas nog steeds een baby kan krijgen door wat ik zeg, dan is het het waard.

O’Looney: Honderd procent, ja, honderd procent. En dit is iets wat ik heb gezien. Een van mijn cliënten die de eerste prik kreeg, menstrueerde non-stop en bloedde overvloedig. Ik had een andere klant die kwam en zijn moeder werd blind. Een man die ik op een begrafenis heb verzorgd, raakte verlamd vanaf zijn middel. Dus hij werd als kwetsbaar gezien, dus gaven ze hem de volgende prik en vonden hem de volgende dag dood thuis.

Er zijn dus duidelijk zeer verschillende partijen, want het scala aan bijwerkingen is te wijdverbreid. En ik heb zelfs aanbestedingen gezien (een aanbesteding is een uitnodiging om op een project in te schrijven) die de regering heeft uitgeschreven om de diensten van IT-softwarebedrijven in te kopen voor het verzamelen van de verwachte bijwerkingen.
Dus, wat zien de mensen niet? Het is er wel! Het is in het publieke domein. Maar nogmaals, ze komen thuis, ze schoppen hun slippers uit. Ze loggen in op Facebook. Ze loggen in op Netflix. Zolang hun hypotheek wordt betaald en ze onder een warm dekbed kunnen liggen, maakt het ze niet uit. En dit heeft hen nu beslopen en ze zijn in paniek geraakt en ze denken niet meer helder na. Ze denken niet helder na. En het is gewoon een echte schande. En ik hoop dat deze professionals … Ik hoop dat de NHS medewerkers uit de ziekenhuizen lopen en hun verhaal vertellen, want ze zijn de sleutel tot het redden van zo veel levens, je weet wel, de mijne en de jouwe inbegrepen, als ze hun verhaal kunnen vertellen. Als ze hun verhaal vertellen. Maar als ze hun automatische incasso’s belangrijker laten worden dan menselijkheid, zou dat wel eens het einde van ons kunnen betekenen.

Interviewer: Juist. Goed gezegd. John O’Looney, dank je voor het interview en dank je voor alles wat je doet om de mensen wakker te schudden.

O’Looney: Graag gedaan. Hou je goed, en God zegene Amerika, en God zegene Japan.

Interviewer: En God zegene u. Bedankt

Funeral director John O’Looney of the United Kingdom: “I’ve never seen so many deaths….”

Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het is het belangrijkste wat iemand van ons ooit zal doen. En dat is waarom we er geen woord over mogen zeggen tegen het grote publiekVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe laatste dans van de tirannen
Volgend artikelNu zijn er 300.000 Britten met dodelijke hartconditie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Ik ben het helemaal eens met deze beste man. Je sterft maar 1 keer. Idealiter sterf je na een mooi leven te hebben gehad op hoge leeftijd in een eerlijke maatschappij. Of je sterft omdat je niet meegaat in een krankzinnige wereld en je waarden en normen in stand hebt gehouden.

    Ik weet dat ik op een ”overheidslijstje” sta. So be it. Buigen voor deze tirannen doe ik niet. Punt. Einde verhaal.

    Gaan er trouwens Frontnews reageerders naar Rotterdam om te demonstreren zondag 06-02? Lijkt me leuk om samen te lopen.

    Groeten,
    Hugo

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in